Page 1

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1


ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Όνοµα Παιδιάς: GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Περιγραφή παιδιάς: ∆ιοργάνωση εκδήλωσης από τα οργανωµένα Clubs µε τη µορφή πρωταθλήµατος. Τα αυτοκίνητα που θα συµµετέχουν θα είναι χωρισµένα σε οµάδες και κατηγορίες. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνίζονται στην κατηγορία που ανήκουν ανά τριάδες ή τετράδες, ανάλογα µε την συγκεκριµένη παιδιά. Κάθε αυτοκίνητο θα εκτελεί ένα (1) ελεύθερο και τρεις (3) ή τέσσερεις (4) χρονοµετρηµένους γύρους και θα προσµετρά ο συνολικός χρόνος και θα λαµβάνεται υπ΄ όψιν για την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται. Η εκκίνηση δίνεται εν κινήσει (Flying) µε τη συµπλήρωση του αναγνωριστικού γύρου στην γραµµή εκκίνησης. Για λόγους ασφαλείας τα αυτοκίνητα θα έχουν εκκινούν µε χρονική διαφορά µεταξύ τους. ∆εν επιτρέπεται η προσπέραση. 1.3 ΟΜΑ∆ΕΣ Οι κατηγορίες που θα µπορούν να συµµετάσχουν οι οδηγοί είναι η Tuning, η Special και η Salοon 1.3.1 Οµάδα Tuning Στην οµάδα Tuning αγωνίζονται τα αυτοκίνητα που πληρούν τα παρακάτω: • ∆εν επιτρέπεται η χρήση "αγωνιστικών" ελαστικών τα οποία επισηµαίνονται από τις φράσεις ''Not for highway use'', ''For racing use only'' ή "For competition use only". Τα ελαστικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιορίζονται σε αυτά που έχουν την επισήµανση "E" ή "DOT". ∆είγµα επιτρεπόµενων ελαστικών υπάρχει στην αίτηση συµµετοχής http://www.gtcc.gr/documents/GTCC2010EntForm_5.pdf • ∆εν επιτρέπεται µετατροπή στο σασί του αυτοκινήτου, και οποιαδήποτε µεταβολή, αλλαγή άκρων, ψαλιδιών και λοιπόν τµηµάτων του αµαξώµατος και του συστήµατος διεύθυνσης. Επιτρέπεται όµως η τοποθέτηση µπάρας θόλων και ψαλιδιών. • Το εξωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να είναι πλήρες, να µην λείπει κανένα µέρος του και να µην έχουν αντικατασταθεί τµήµατα του µε άλλου υλικού. • Το εσωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να είναι πλήρες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εµπρός καθισµάτων µε Bucket, καθώς και η χρήση ζωνών 4 σηµείων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση Roll bar/cage και η αφαίρεση των οπισθίων καθισµάτων και της µοκέτας εφ όσον έχει τοποθετηθεί Roll bar/cage. • ∆εν επιτρέπεται η αντικατάσταση των υαλοπινάκων µε άλλους άλλου υλικού, πάρα µόνον αντίστοιχο του εργοστασιακού. • ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση/αλλαγή των σχέσεων του κιβωτίου ταχυτήτων µε Aftermarket / Αγωνιστικών, η αλλαγή στη διάταξή του (Τύπου "Η" / Σειριακό). •Στην κατηγορία Smart θα πρέπει ο κινητήρας και το σασµάν να είναι εργοστασιακά (450, 451, 452) 2


1.3.1.1 Κατηγορίες Smart: Αυτοκίνητα Smart έως 1.000cc Ζ: Εως 1.400cc / έως 1.000cc µε Turbo Ε: Από 1.401cc έως 1.600cc / έως 1.200cc µε Turbo ∆: Από 1.601cc έως 1.800cc / έως 1.400cc µε Turbo Γ: Από 1.801cc έως 2.000cc / έως 1.600cc µε Turbo B: Από 2.001cc έως 2.500cc / έως 1.800cc µε Turbo Α: Από 2.501cc έως 3.500cc / έως 2.000cc µε Turbo Α+ Πάνω από 3.500cc / έως 2.000cc µε Turbo και Τετρακίνηση 1.3.1.2 Αλλαγή κατηγοριών Αυτοκίνητα µε Τετρακίνηση (4x4) ανεβαίνουν αυτοµάτως µια κατηγορία από την κατηγορία που ανήκουν Αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν πολυπετάλουδο σύστηµα εισαγωγής ανεβαίνουν αυτοµάτως µία κατηγορία από την κατηγορία που ανήκουν (µόνο για τις κατηγορίες της Tuning). 1.3.1.3 Ειδικές εξαιρέσεις Κατά εξαίρεση τα αυτοκίνητα µάρκας Mazda MX-5 από 1601 έως 1840cc συµµετέχουν στην κατηγορία ∆. Επίσης τα αυτοκίνητα µάρκας Mazda µε κινητήρες Wankel συµµετέχουν : α) στην κατηγορία Γ για ατµοσφαιρικούς β) στην κατηγορια Α µε Turbo. 1.3.2 Οµάδα Special: Στις κατηγορίες Special (S3,S2,S1,S0) αγωνίζονται τα αυτοκίνητα που: • Ανεξαρτήτως τύπου ελαστικών, αλλά εάν φέρουν ελαστικά τύπου Slick πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν Roll Bar/Cage. • Έχουν αντικαταστήσει κάποια/ες από τις πόρτες µε πόρτες διαφορετικού υλικού (ή σχήµατος) εκτός του εργοστασιακού, εφόσον διαθέτουν Roll Cage . 1.3.2.1 Κατηγορίες Special 3 (S3): Έως 1.600cc / έως 1.400cc µε Turbo Special 2 (S2): Από 1.601cc έως 2.000cc / έως 1.800cc µε Turbo Special 1 (S1): Πάνω από 2.000cc / πάνω 1.800cc µε Turbo Special 0 (S0): Open wheelers ή οχήµατα µε κινητήρα µοτοσικλέτας καθώς και οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο που επιθυµεί να λάβει µέρος σε αυτήν την κατηγορία.

3


1.3.2.2 Αλλαγή κατηγοριών Αυτοκίνητα µε Τετρακίνηση (4x4) ανεβαίνουν αυτοµάτως µια κατηγορία από την κατηγορία που ανήκουν. 1.3.3 Οµάδα Salοon: Στην κατηγορία Salοon αγωνίζονται αυτοκίνητα που τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας – βάσει κανονισµών J – πιστοποιούνται από τον τεχνικό έφορο του εκάστοτε αγώνα και αγωνίζονται σε όλη την πίστα χωρίς να υπάρχει καµία παρέµβαση σε αυτήν. 1.3.3.1 Κατηγορίες Saloon (ατµοσφαιρικοί κινητήρες) Saloon Turbo (κινητήρες Turbo) 1.3.3.2 Συστήµατα ασφαλείας Κατηγορίας Saloon • Ο κλωβός ασφαλείας να είναι όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα J του 2011 ή οποιοδήποτε αναγνωρισµένο κλωβό ασφαλείας. • Να φέρει φορητό πυροσβεστήρα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 253.7.3 του Παραρτήµατος J του 2011. • Οι Ζώνες ασφαλείας 4 τουλάχιστον σηµείων, σε αρίστη κατάσταση, µε δελτίο αναγνώρισης σε ισχύ (προδιαγραφές FIA 8853/98 ή 8854/98) συν όποια παράταση έχει δοθεί σε εθνικό επίπεδο και σύµφωνες µε το Παράρτηµα J του 2011 άρθρο 253.16. Οι βάσεις των καθισµάτων πρέπει επίσης να είναι είτε αναγνωρισµένες από τον κατασκευαστή, είτε σύµφωνες µε το Παράρτηµα J του 2011 άρθρο 253.16, είτε σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στην εγκύκλιο περί τεχνικών κανονισµών (εγκάρσιες δοκοί). • Ο Γενικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος να είναι όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα J του 2011 άρθρο 253.13 • Να φέρουν ένα εσωτερικό καθρέπτη και τουλάχιστον ένα εξωτερικό. • Να φέρουν 2 τουλάχιστον άγκιστρα για το στερέωµα καθενός από τα καπό (εµπρόσθιο-οπίσθιο). • Να φέρουν αδιάβροχο και άφλεκτο διάφραγµα µεταξύ θαλάµου οδήγησης και χώρου αποσκευών, εφ όσον η δεξαµενή καυσίµου βρίσκεται εκεί. • Να φέρουν την αρχική δεξαµενή καυσίµου στην ίδια θέση . Η αντικατάστασή της επιτρέπεται µόνο µε αναγνωρισµένη δεξαµενή ασφαλείας τύπου FT3/1999 ή FT3.5 ή FT5 και µε δελτίο αναγνώρισης σε ισχύ, οπότε µπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο σηµείο, αλλά πάντως εκτός θαλάµου επιβατών. • Οι οποιεσδήποτε σωληνώσεις υγρών (καυσίµου, λαδιού κινητήρα, υδραυλικών υγρών, νερού κ.ο.κ) περνούν µέσα από τον θάλαµο επιβατών πρέπει να είναι αεροπορικού τύπου ή αντίστοιχης ποιότητας (µε πίεση θραύσης τουλάχιστον 70 bar), να µην διακλαδίζονται και να µην έχουν ενώσεις εντός του θαλάµου επιβατών. • Το δοχείο συλλογής που θα δέχεται τις αναθυµιάσεις των λαδιών νε είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 2 λίτρων. • Η ένδυση και το κράνος του οδηγού θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το Παράρτηµα J του 2011 • Συνίσταται η χρήση HANS.

4


1.4 Γενικές Παρατηρήσεις: 1.4.1 Απαγορεύεται η χρήση Νίτρου ή Μεθανόλης (σε οποιαδήποτε µορφή) σε όλες τις κατηγορίες. 1.4.2 Εξωτερικό-Εσωτερικό Αυτοκινήτων Για λόγους ασφαλείας, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ορίσει τα παρακάτω αναφορικά µε το εξωτερικό των αυτοκινήτων: 1.4.2.1 Η αντικατάσταση των πορτών του αυτοκινήτου µε πόρτες διαφορετικού υλικού (ή σχήµατος) επιτρέπεται µόνο εφόσον το αυτοκίνητο διαθέτει Roll Cage µε χιαστή µπάρα σε αυτές. 1.4.2.2 ∆εν επιτρέπεται να έχουν αφαιρεθεί κύρια εξαρτήµατα από το εξωτερικό του αυτοκινήτου όπως προφυλακτήρες, καπό, πόρτες, καθρέφτες κτλ. για λόγους ασφαλείας. 1.4.2.3 Τα φωτιστικά σώµατα του αυτοκινήτου, στο οπίσθιο τµήµα πρέπει υποχρεωτικά να είναι λειτουργικά σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στο εµπρόσθιο τµήµα πρέπει υποχρεωτικά να είναι λειτουργικά στην κατηγορίες Tuning, ενώ στην κατηγορία Special µόνο κατά περίπτωση για την συγκεκριµένη παιδιά, και κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής (θα ανακοινώνεται εγκαίρως). 1.4.2.4 Το ταµπλό να είναι το εργοστασιακό ή αντιστοίχου σχήµατος και υλικού. 1.5 Επίλυση ∆ιαφωνιών H Συντονιστική Επιτροπή του GTCC διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει κατηγορία ή οµάδα σε αγωνιζόµενο, κατά την κρίσης της. Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία σχετικά µε τη κατηγορία στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο, υπεύθυνοι για την επίλυσή του είναι οι Αγωνοδίκες µετά από την εισήγηση του Τεχνικού Εφόρου. Οποιοσδήποτε αγωνιζόµενος δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των Αγωνοδικών θα αποκλείεται.

1.6 Ηµεροµηνία & Τόπος διεξαγωγής της παιδιάς Σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

5


ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος σε κάποιο οργανωµένο Club ή Αγωνιστική Λέσχη, και κατέχει έγκυρη αγωνιστική άδεια διαγωνιζόµενου ή αγωνιζόµενου κατηγορίας C, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της ΟΜΑΕ - ΕΠΑ. 2.2 Κάθε οδηγός µπορεί να συµµετέχει στην ίδια κατηγορία µόνο µία (1) φορά, ενώ κάθε αυτοκίνητο µπορεί να συµµετέχει, µε διαφορετικό οδηγό, στην ίδια κατηγορία έως δύο (2) φορές. 2.3 Την ώρα του Τεχνικού Ελέγχου κάθε αγωνιζόµενος να φέρει να φέρει τα πρωτότυπα έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια κυκλοφορίας και άδεια ικανότητας οδήγησης) και τις πινακίδες κυκλοφορίας (πολιτικές, ΟΜΑΕ - ΕΠΑ, ΦΙΛΠΑ, ∆ΟΚ). 2.4 Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι παρών στην ενηµέρωση πριν την εκκίνηση του αγώνα. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός αδικαιολογήτως δε παρευρίσκεται στην ενηµέρωση θα αποκλείεται από την παιδιά.

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 3.1 Όποιος επιθυµεί να συµµετέχει στην εκδήλωση οφείλει να συµπληρώσει τη δήλωση συµµετοχής και να την υποβάλει, µόνο µέσω του υπευθύνου του Club του, στη γραµµατεία της εκδήλωσης στα γραφεία της λέσχης, την οριζόµενη ηµεροµηνία βάσει της προκήρυξης του αγώνα. Οι συµµετέχοντες που δεν έχουν συµµετάσχει σε προηγούµενο αγώνα του GTCC µέσα στη χρονιά, πρέπει µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής να προσκοµίσουν φωτοτυπίες της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και της ετήσιας αγωνιστικής αδείας. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν είναι στο όνοµα του συµµετέχοντα, πρέπει να προσκοµίσει και σχετική εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη επικυρωµένη από αστυνοµικό τµήµα ή Κ.Ε.Π. Τα παραπάνω έγγραφα θα κρατηθούν σε φωτοαντίγραφο στην γραµµατεία της Παιδιάς. 3.2 Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισµό της παιδιάς. Ο διαγωνιζόµενος µπορεί όµως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε µε άλλο της ίδιας κατηγορίας µέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης.

6


3.3 H Συντονιστική Επιτροπή του GTCC διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει κατηγορία ή οµάδα σε αγωνιζόµενο, κατά την κρίσης της. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κατηγορία που έχει εγγραφεί, το αυτοκίνητο αυτό µπορεί µετά από πρόταση του τεχνικού εφόρου και απόφαση αγωνοδίκη, να µεταφερθεί στην κατηγορία που ανταποκρίνεται ή να µην γίνει αποδεκτό. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΟΜΑΕ - ΕΠΑ, να αρνηθεί εγγραφή οποιουδήποτε συµµετέχοντα χωρίς να είναι υποχρεωµένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο το αργότερο 24 ώρες µετά το κλείσιµο των εγγραφών. 3.4 Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο συµµετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισµό της παιδιάς και παραδέχεται ότι οι καθιερωµένες από τον ∆ΑΚ και ΕΑΚ δωσιδικίες, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέµα που αφορά την παιδιά. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1 Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται σε 70 ευρώ. 4.2 Χορηγείται έκπτωση 50% στο παράβολο στην πρώτη συµµετοχή του κάθε πρωτοεµφανιζόµενου οδηγού 4.3 Η δήλωση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή: • Εάν δεν είναι υπογεγραµµένη από τον συµµετέχοντα. • Εάν δεν έχει υποβληθεί από τον εκπρόσωπο του club. • Εάν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής ή απόδειξη κατάθεσης αυτού στον τραπεζικό λογαριασµό του GTCC. • Εάν δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, αγωνιστική άδεια, θεωρηµένη εξουσιοδότηση στη περίπτωση που ο συµµετέχων δεν είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου), στη περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει συµµετάσχει σε προηγούµενο αγώνα GTCC µέσα στη χρονιά. 4.4 Τα παράβολα συµµετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις: • Εάν η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή. • Εάν η εκδήλωση µαταιωθεί.

7


ΑΡΘΡΟ 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 5.1 Οι συµµετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν προστατευτικό κράνος και να είναι δεµένοι µε ζώνη ασφαλείας 3 τουλάχιστον σηµείων. 5.2 Το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ, τοποθετηµένο σταθερά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να είναι εύκολα προσβάσιµος από την θέση του οδηγού. Ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος µε ειδικά άγκιστρα γρήγορης απασφάλισης (µεταλλικά ή πλαστικά) που θα συγκρατούν πολύ καλά τον πυροσβεστήρα. ∆εν θα επιτρέπεται η εκκίνηση αν ο πυροσβεστήρας δεν είναι σε προβλεπόµενη θέση και στερεωµένος σωστά. (βλέπε αίτηση συµµετοχής). 5.3 Μέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται να υπάρχουν ελεύθερα αντικείµενα ή εργαλεία. 5.4 Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται το παράθυρο του οδηγού να είναι ανοικτό πάνω από 5 εκατοστά. Σε περίπτωση που βρεθεί όχηµα την ώρα του αγώνα µε παράθυρο ανοιχτό, τότε ο αγωνιζόµενος θα αποκλείεται µε µαύρη σηµαία. 5.5 Στα αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου (cabrio) θα πρέπει υποχρεωτικά η οροφή (υφασµάτινη ή µεταλλική) να είναι κλειστή. 5.6 Συνιστάται η τοποθέτηση κλωβών ασφαλείας (roll bars) σε όλα τα διαγωνιζόµενα αυτοκίνητα. 5.7 Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση. 5.8 Σε όλη την διάρκεια της παιδιάς θα βρίσκονται στον χώρο ασθενοφόρο όχηµα και γιατρός. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ 6.1 Για λόγους ασφαλείας, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσπέραση κατά την διάρκεια της παιδιάς. Εξαιρείται η Κατηγορία SALΟON όπου επιτρέπεται η προσπέραση και µε την ΜΠΛΕ σηµαία ειδοποιείται ο προπορευόµενος οδηγός για να παραχωρήσει χώρο για προσπέραση. 6.2 Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόµενος πλησιάσει προπορευόµενο όχηµα και κινείται ποιο γρήγορα από αυτό, τότε και µόνο µετά από ένδειξη µπλε σηµαίας από τον αλυτάρχη, ο διαγωνιζόµενος που θα εµποδίζεται, θα βγαίνει στον χώρο των pits όπου θα ξαναπραγµατοποιήσει την προσπάθεια του από την αρχή.

8


ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΕΣ 7.1 Σε περίπτωση που διακοπεί ο αγώνας (κόκκινη σηµαία) για λόγους ασφαλείας (κατάσταση πίστας) εξαιτίας κάποιου διαγωνιζόµενου (οδηγικό λάθος κτλ.), τότε ο διαγωνιζόµενος που ευθύνεται, µπορεί να ξεκινήσει ξανά την προσπάθεια του από την αρχή, αλλά µε ποινή 30’’ δευτερολέπτων στην συνολικό του χρόνο. 7.2 Επίσης, ποινή 5’’ δευτερολέπτων επιφέρει κάθε επιβεβαιωµένη επαφή, των πρόσθετων εµποδίων (κορίνες/τζέρσεϊς κ.λ.π.) που οριοθετούν την πίστα και έχουν τοποθετηθεί από τον διοργανωτή. Αγωνιζόµενος που επαναλαµβάνει την προσπάθεια του, για οποιοδήποτε λόγο, µεταφέρει αθροιστικά όσες ποινές έχει λάβει, στο συνολικό του χρόνο. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ 8.1 Σε καµία περίπτωση αυτοκίνητο που έχει εκκινήσει από την έξοδο των pits δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια τις προσπάθειας του (συµπεριλαµβανόµενου και του γύρου Warm‐up) να επιστρέψει στα pits, παρά µονό µετά από ένδειξη του αλυτάρχη (άρθρο 6). Αν κάποιος διαγωνιζόµενος επιστρέψει στα pits από λάθος ή από τεχνικό πρόβληµα, αποκλείεται από την παιδιά. Κατά περίπτωση µετά την άδεια της Συντονιστικής Επιτροπής και του Αλυτάρχη θα µπορεί να επαναλάβει την προσπάθεια του, µε πρόσθετο χρόνο 30’’ στο συνολικό χρόνο του. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ 9.1 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής: • Σχετικά µε αντικανονική εγγραφή ή µε τον έλεγχο εξακρίβωσης 30 λεπτά µετά του τέλος του ελέγχου εξακρίβωσης. • Σχετικά µε τεχνικά θέµατα µέσα σε 15 λεπτά από τον τερµατισµό του τελευταίου αυτοκινήτου. • Σχετικά µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της τελικής κατάταξης, µέσα σε 30 λεπτά από την ανάρτηση τους. • Κατά της χρονοµέτρησης δεν χωράει καµία ένσταση. 9.2 Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον αλυτάρχη, στον βοηθό του ή αν λείπουν, σε έναν από τους Αγωνοδίκες και πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο που είναι ίσο µε το ποσό συµµετοχής. Το παράβολο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δέκτη. 9.3 Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ο διαγωνιζόµενος κατά του οποίου έγινε η ένσταση, θέτει στη διάθεση των αγωνοδικών το αυτοκίνητο του χωρίς καµία επιφύλαξη και συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις τους. 9.4 Κάθε παράβαση επιφέρει τον αποκλεισµό του από την εκδήλωση καθώς και σχετική αναφορά του συµβάντος στην ΟΜΑΕ - ΕΠΑ. 9


9.5 Η ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέµατα πρέπει να άφορα απολύτως συγκεκριµένα σηµεία του αυτοκινήτου και ο ενιστάµενος οφείλει να καταθέσει στον Αλυτάρχη συµπληρωµατικά ποσά δαπανών αποσυναρµολόγησης που απαιτούνται σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΟΜΑΕ - ΕΠΑ. Σχετικά µε το ποσό που απαιτείται για εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο της ΟΜΑΕ - ΕΠΑ αποφασίζουν οι Αγωνοδίκες (βλέπε σχετική εγκύκλιο της ΟΜΑΕ - ΕΠΑ.) Τα έξοδα για την αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση του αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα µεταφοράς του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τον ενιστάµενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τον διαγωνιζόµενο κατά του οποίου έγινε η ένσταση αν αυτή γίνει δεκτή. Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη µεταφορά του αυτοκινήτου είναι µεγαλύτερα από το ποσόν που έχει κατατεθεί η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάµενο. Σε αντίθετη περίπτωση αν τα έξοδα είναι λιγότερα θα του επιστραφεί η διαφορά. 9.6 Οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα της έφεσης που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο ΕΑΚ (άρθρο181 και επόµενα) και πρέπει να συνοδεύεται από το τριπλάσιο της συµµετοχής. 9.7 Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό θα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΑΚ (άρθρο 171 κτλ). ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 10.1 Τα αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται στο χώρο της εκδήλωσης, εντός τριάντα (30) λεπτών µετά την λήξη της εκδήλωσης και θα αναρτώνται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11.1 Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο χώρο της παιδιάς µετά το τέλος της εκδήλωσης. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 12.1 Απονέµονται έπαθλα στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας, εφόσον περάσουν τεχνικό έλεγχο τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα ανά κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση στα 4 αυτοκίνητα παίρνουν έπαθλο οι 2 πρώτοι και τέλος, στα 2 µόνο ο πρώτος. 12.2 Η απονοµή των επάθλων θα γίνεται αµέσως µετά το τέλος της εκδήλωσης.

10


ΑΡΘΡΟ 13: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.1 Σε κάθε παιδιά, συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας των αυτοκινήτων που πρόκειται να βαθµολογηθούν. Ελέγχεται αν ο αριθµός των των οδηγών που έλαβαν εκκίνηση ήταν ίσος η µεγαλύτερος από 3, και απονέµονται οι πιο κάτω βαθµοί: • Ο πρώτος 20 βαθµούς • Ο δεύτερος 17 βαθµούς • Ο τρίτος 15 βαθµούς • Ο τέταρτος 13 βαθµούς • Ο πέµπτος 11 βαθµούς • Ο έκτος 9 βαθµούς • Ο έβδοµος 7 βαθµούς • Ο όγδοος 5 βαθµούς • Ο ένατος 3 βαθµούς • Ο δέκατος 1 βαθµό * Για το 2012 προσµετρούν οι 5 από τους 7 αγώνες, για όλες τις βαθµολογίες. 13.2 Για την επίλυση ισοβαθµιών που προκύπτουν στο τέλος της βαθµολογίας για την απονοµή των τίτλων (όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα των παιδιών του έτους) εφαρµόζεται η αρχή της επίλυσης της ισοβαθµίας µε την πρόκριση του ισοβαθµώντας που διαθέτει τις περισσότερες καλύτερες θέσεις. ∆ηλαδή, ελέγχονται πόσες πρώτες θέσεις έχει, πόσες δεύτερες κτλ, µέχρις ότου επιλυθεί η ισοβαθµία. Εάν η ισοβαθµία συνεχίζεται τότε οι ισοβαθµούντες παίρνουν την ίδια θέση στον πίνακα κατάταξης, ο δε επόµενος παίρνει την µεθεπόµενη. 13.3 Ένας διαγωνιζόµενος µπορεί κατά την διάρκεια του έτους να αλλάξει κατηγορία, οπότε το όνοµα του θα αναφερθεί στους αντίστοιχους πίνακες βαθµολογίας της κατηγορίας στην οποία συµµετείχε κατά την διάρκεια του έτους και τις αντίστοιχες παιδιές. 13.4 Για να προσµετρήσει µία κατηγορία στο Πρωτάθληµα πρέπει να έχει βαθµολογηθεί σε τουλάχιστον 4 αγώνες και να έχουν εκκινήσει τρία αυτοκίνητα σε κάθε αγώνα. 13.5 Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Οδηγού Θεσπίζεται «Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Οδηγού» το οποίο θα απονέµεται στο τέλος της εκάστοτε αγωνιστικής χρονιάς, στον πρωτοεµφανιζόµενο οδηγό που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθµούς ανεξαρτήτως κατηγορίας.

11


13.6 Βαθµολογία πρωτοεµφανιζόµενου οδηγού. Η βαθµολογία κάθε πρωτοεµφανιζόµενου οδηγού θα προσµετράτε βάσει του παρακάτω πίνακα: Υπολογισµός Βαθµολογίας Πρωτοεµφανιζόµενου οδηγού Αριθμός Συμμετοχών στην Κατηγορία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Συντελεστής 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

* Για συµµετοχές πέραν των 10, ο συντελεστής θα είναι 1 Παραδείγματα Αριθμός Συμμετοχών στην Κατηγορία 5 1 12 5 7

Θέση Βαθμοί

3 1 5 5 7

15X0,5 20X0,1 11X1 11X0,5 7X0,7

Βαθμοί Πρωτοεμφανιζόμενου οδηγού 7,5 2 11 5,5 4,9

13.7 Βαθµολογία Club Στο τέλος κάθε αγωνιστικής χρονιάς θα απονέµεται κύπελλο στα τρία πρώτα Clubs που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθµούς κατά την διάρκεια του έτους. Κάθε Club µε την παράδοση των συµµετοχών θα ορίζει τρία αυτοκίνητα, που η βαθµολογία τους θα προσµετρά στο Έπαθλο των Clubs. Η Βαθµολογία που θα παίρνουν θα είναι η αντίστοιχη µε αυτήν του πρωτοεµφανιζόµενου οδηγού. (Βλέπε τους παραπάνω πίνακες)

Εκ µέρους της Συντονιστικής Επιτροπής 12

GTCC 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
GTCC 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

Κανονισμός αγώνων GTCC 2012