1 minute read

FURJONOVA ZVIEZDA

"Andrašec u interpretaciji hrvatskog juga" koncert Bijaćke vile u Međimurju

Hrvatsko pjevačko društvo "Bijaćka vila" Kaštela

dirigent: Andro Čalo

Subota • 9. studenoga 2019. • 19.30 sati

Župna crkva sv. Nikole Biskupa, Čakovec

Glavni organizator i pokrovitelj: Općina Dekanovec

Organizator: Institut “Ars musica“ Suorganizator: Župa sv. Nikole Biskupa, Čakovec

Pokrovitelji: Ministarstvo kulture RH i Međimurska županija