Page 1

bedenken beleven beloven


Iedereen is uniek Elke dag brengen bedrijven hun commerciële prikkels over, zo ontvangen we individueel zo’n 7.000 prikkels per dag. Het merendeel van deze prikkels wordt, al dan niet bewust, geblokkeerd door de ontvanger en bereikt zo nooit zijn doel. Personal Media Productions heeft de kennis, creativiteit en techniek in huis om op een persoonlijke en unieke manier uw boodschap bij uw klanten onder de aandacht te brengen op een manier die wel zijn doel bereikt. Marketing, gericht op één persoon...one-to-one personalisatie!


Ook uw massacommunicatie kunnen wij geschikt maken voor personalisatie of voor de locatie waar u deze wilt toepassen. Door op een slimme manier te werken kan uw doelgroep effectief en efficiĂŤnt benaderd worden. Dat stukje extra aandacht in woord en beeld via het juiste medium opent ogen en laat personen stilstaan bij uw boodschap. Uniek gemaakt dus, voor hem of haar.


.


Waarom Crossmedia Met het gegeven dat iedereen uniek is en dat we personen ook als zodanig willen benaderen, moeten we de boodschap van uw campagne in diverse mediavormen uitvoeren, per persoon verschillend, na elkaar of naast elkaar. Dit levert een absolute meerwaarde op voor uw bedrijf; het nodigt immers uit tot een dialoog. De mediavormen die daarbij vaak ingezet worden zijn: Print - E-mail - SMS/MMS - PURL/RURL (response URL), maar ook bewegende beelden en sociale media. Zo kunnen wij voor u dus een persoonlijke boodschap verspreiden, met ĂŠlk zijn unieke uitstraling, in diverse mediavormen. Dat is de kracht van Personal Media Productions.


Maar wie is uw klant eigenlijk? Wát weet u van uw klant en/of wat zou u van hem of haar nog meer willen weten? Dat is de belangrijkste vraag die wij u zullen stellen. Hoe uitgebreider u hierop kunt antwoorden, hoe persoonlijker en effectiever uw boodschap aan zal komen. Is het een man, vrouw of kind? Samenwonend of getrouwd? Wat is zijn leeftijd en geboortejaar? Welke hobby’s zijn bekend? Naar welke producten gaat de voorkeur uit? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Misschien heeft u al deze informatie nog niet beschikbaar, maar wilt u wél graag hierover gaan beschikken. PMP helpt u met het goed opzetten en uitbouwen van deze data-base. Een basis vol relevante informatie waar u op kunt blijven terugvallen.


DOELSTELLING

ART

COPY

PERSOONLIJKE PRINT

PERSOONLIJKE E-MAIL

PERMESO PERSOONLIJKE WEBSITE

PERSOONLIJKE SMS/MMS

CAMPAGNE RESULTAAT

EVALUATIE CAMPAGNERESULTAAT

DATABASE KLANT


Hoe gaan wij het aanpakken Na het hebben van een goede database gaan wij een plan van aanpak met u maken. Hierin staat beschreven: 1. Wat zijn uw doelstellingen binnen de campagne? 2. Met welke reclameboodschap(pen) gaan wij uw doelgroep benaderen? 3. Welke strategy gaan wij hierbij inzetten? 4. Welke media-vormen worden ingezet in de crossmedia campagne? 5. Welke planning komt voort uit dit proces?


Creatieve vertaling Wanneer wij in beeld hebben w谩t u wilt en h贸e u dit wilt gaan onze eigen creatieven of mensen van uw eigen organisatie dit voor u vertalen in tekst en beeld. Wij beschikken zelf over een creatief team van Art, Copy, DTP, Fotografie en IT. Deze zullen in onderling overleg uw boodschap de juiste looks meegeven. Dit vormt de basis van uw crossmedia-campagne. De basisuitstraling wordt nu vertaald naar de specifieke mediavormen die ingezet gaan worden.


DOELSTELLING

ART

COPY

PERSOONLIJKE PRINT

PERSOONLIJKE E-MAIL

PERMESO PERSOONLIJKE WEBSITE

PERSOONLIJKE SMS/MMS

CAMPAGNE RESULTAAT

EVALUATIE CAMPAGNERESULTAAT

DATABASE KLANT


DOELSTELLING

ART

COPY

PERSOONLIJKE PRINT

PERSOONLIJKE E-MAIL

PERMESO PERSOONLIJKE WEBSITE

PERSOONLIJKE SMS/MMS

CAMPAGNE RESULTAAT

EVALUATIE CAMPAGNERESULTAAT

DATABASE KLANT


Permeso aan het werk In deze fase komen de creatieve onderdelen van beeld, tekst en uw database samen in Permeso. Permeso maakt hierbij gebuik van de Adobe Creative Suite voor desktop en server. Dit is het kloppend hart van uw crossmediacampagne. Hieruit worden de ‘persoonlijke’ beelden- en teksten, die ingezet worden in uw campagne-uitingen, gegenereerd. Permeso stuurt hierna de campagne-onderdelen als volgt uit: 1. Op voorafgestelde data bv. de campagne start op... en loopt tot... 2. Als/dan techniek bv. na het terugmailen start automatisch de SMS-dienst Het hele campagneverloop wordt geregistreerd in Permeso. Alle nieuwe data die hieruit voortkomen worden automatisch verwerkt en ingezet voor de volgende actie en/of vervolgcampagne.


Actie geeft reactie Nu uw gepersonaliseerde campagne gestart is, volgt hieruit de ‘reactie’ vanuit uw klant/doelgroep. In uw campagne verzamelt u automatisch nieuwe en relevante gegevens van uw klant. Ook deze worden opnieuw verwerkt en gebruikt voor een vervolg in uw campagne (dialoog marketing). Zo blijft alles up-to-date.


DOELSTELLING

ART

COPY

PERSOONLIJKE PRINT

PERSOONLIJKE E-MAIL

PERMESO PERSOONLIJKE WEBSITE

PERSOONLIJKE SMS/MMS

CAMPAGNE RESULTAAT

EVALUATIE CAMPAGNERESULTAAT

DATABASE KLANT


Verfijnen en aanpassen

Analyse

Plan en ontwerp

Productie

Meten

Interactie


Cross Media Campagne Een Cross Media Campagne bestaat bij voorkeur uit een zogenaamde “Closed Loop”, waarin de volgende stappen essentieel zijn: 1. Planning en Design van de campagne. Van welke media gaan we gebruik maken, wat is de doelstelling, de doelgroep etc. 2. De uitvoering. Dit is het technische gedeelte van de campagne. 3. De Interactie (Dialoog). De klant ontvangt de boodschap en besluit wel of niet te reageren. 4. Meten van de resultaten. Verzamelen en rubriceren van de reacties en/of gedrag (ook wel “track en trace” genoemd). 5.Analyse van de resultaten. Wat zijn de resultaten en welke conclusies kunnen we hieruit trekken? 6. Het bijsturen van de campagne. Doelstelling en resultaat worden geëvalueerd en kunnen leiden tot bijsturen of vervolg van de campagne. Dit vervolg kan een nieuwe (vervolg)stap zijn of een herhaling van de oorspronkelijke campagne.


Persoonlijke Print Uw variabele in de database bepalen hoe persoonlijk u uw boodschap kunt printen in woord en beeld. Het succes van de atentiewaarde komt mede tot stand door: 1. Variatie in beeld-en of beeldpersonalisatie 2. Variatie in tekst 3. Interactie door PURL/RURL /SMS 4. QR-code Persoonlijke print kan ook aangestuurd worden door vooraf bekende data/momenten van de ontvanger. Bijvoorbeeld: ‘de verjaardag’, het aflopen van een contract, jaarlijks terugkerende zaken, enz.


Persoonlijke E-mail Elke dag krijgen we vele mails binnen in ons postvak. Maar hoe kunt Ăş hierbij nog opvallen? Ook hier komt de kracht van Permeso naar voren. Mail krijgt zijn unieke uitstraling mee door op te vallen in beeld en inhoud. Helemaal afgestemd op de persoon en doel waar het om gaat. De mail kan op een bepaalde tijd en datum verstuurd worden waardoor de atentiewaarde nog hoger zal zijn. Denk hierbij aan bijzondere (feest)dagen en verjaardagen. Door toevoeging van persoonlijke links in de mail, zal de interactie verhogen.


Persoonlijke SMS/MMS Een sterk medium om uw persoonlijke boodschap of aanbieding te verspreiden onder uw klanten. Ook hierbij kan het bericht variabel zijn qua beeld en inhoud. De SMS/MMS kan ook op een vaste tijd en datum verstuurd worden vanuit onze Permeso-server. Daarnaast is het mogelijk om dit medium in te zetten als vervolg op een actie, eerder uit de crossmedia-campagne. bv. Na het klikken op de link in de mail krijgt de ontvanger een SMS ter bevestiging of herinnering SMS of MMS kan effectief deel uit maken van uw persoonlijke crossmedia-campagne.


Persoonlijke URL/Response URL Een persoonlijke unieke website, ook wel PURL genoemd, is een website die helemaal ingericht is op die éne klant. Van begroeting tot aanbiedingen of informatie, helemaal afgestemd op zijn/haar interesses. Door middel van RURL’s (Response URL’s) kan er informatie worden gevraagd en verzameld. Responsmetingen brengen daarnaast in kaart waar en hoe de klant door de site is gegaan, welke clicks er zijn gemaakt en hoe lang de website is bezocht.


Persoonlijke beelden Permeso maakt het mogelijk om beelden op een unieke manier te veranderen. De naam van de klant: in wolken geschreven, als bloemen bloeiend in de wei, op het etiket van een fles wijn, gegraveerd in een pen, gebrandmerkt in het leer, lichtgevend in neonletters... Beelden die gekozen worden komen voort uit onze eigen beeldbank of worden door u aangeleverd. In het laatste geval dienen deze beelden wel voorbereid te worden om uiteindelijk personaliseerbaar te zijn.


Rietveldlaan 82 6708 SB Wageningen The Netherlands M +31 (0)6 - 149 972 42 info@personalmediasolutions.nl www.personalmediasolutions.nl

Hesselink van Suchtelenweg 6 6703 CT Wageningen The Netherlands T +31 (0)85 - 273 51 22 info@personalgifts.nl www.personalgifts.nl

Slachthuisstraat 111 6041 CB Roermond Postbus 1004 6040 KA Roermond T +31 (0)475 - 772 742 info@personalmediaproductions.nl www.personalmediaproductions.nl


www.personalmediagroup.com


PERMESO-FOLDER  

PERMESO-FOLDER

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you