Page 27

GEZOND 2014 Tekst: Joost Pool

"Mijn specialisatie is de combinatie van lichaam en geest" pols voelen en de tong bekijken. Met daarnaast de

“De mensen die ik in de praktijk zie zijn heel divers al

scan met de Eciwograaf. Met een druksensor wordt

kan ik wel stellen dat het merendeel tussen de twintig

dan een reflexzone op je hand gemeten. Deze zone

en vijftig jaar is. De verhouding man-vrouw is onge-

geeft in feite je hele lichaam weer. Uit de scan rolt een

veer fifty-fifty. Kinderen behandel ik eigenlijk nooit,

grafiek waarop je kan zien hoe je ervoor staat. De

dat is een heel andere specialisatie. Verder komt hier

combinatie van deze methodes geeft een uitgebreid

echt van alles; van accountmanager tot yogadocente.

beeld van je situatie.”

Soms worden mensen doorverwezen door de zorgverzekeraar, behandelingen worden vaak vergoed

“Soms hebben mensen al jarenlang klachten”, aldus

door de aanvullende verzekering. De meeste mensen

Ine. “Ik probeer dan met ze uit te vinden waar de

komen binnen via mond-tot-mondreclame. Omdat ik

bottleneck ligt, fysiek gezien, en waar het emotioneel

daar erg dankbaar voor ben, heb ik dan ook de ‘vrien-

vandaan komt. Dan gaan we samen het proces in

den voor vrienden’-actie gestart die twee keer per

om aan structurele verbetering te werken. Gelukkig

jaar terugkomt. Als bestaande klanten dan iemand

zijn mensen nieuwsgierig om zichzelf te leren kennen

doorverwijzen, bedank ik ze met een kleine attentie,

en doen ze graag iets om hun leven een positieve

bijvoorbeeld een ontspannende hoofdmassage of

draai te geven. Waar heeft iemand behoefte aan; daar

korting op de behandeling. De sfeer in de praktijk is

steken we dan op in. Vooraf probeer ik in te schatten

heel open en persoonlijk, er is ruimte om jezelf te zijn.

hoeveel sessies iemand nodig heeft, het aantal be-

Dat vind ik belangrijk.”

handelingen is afhankelijk van de individuele situatie. Soms zijn slechts enkele sessies genoeg, een andere

“Ik geniet zo van dit vak; ieder mens is uniek. Wat ik

keer is er meer tijd nodig om het doel te bereiken. Ik

doe is niet mijn werk, dit is mijn passie. Ik blijf studeren

hoop dat mensen na afloop beter in hun vel zitten

want ik heb een enorme drive om mezelf te ontwikke-

en een handleiding van zichzelf hebben; fysiek en

len waardoor ik mensen nog beter kan helpen!”

emotioneel.”

Torenallee 45 Eindhoven T 06 43 99 83 86 info@pinklotus.nl www.pinklotus.nl LICHT 27

Profile for LICHT op Eindhoven

Lr licht januari  

LICHT op Eindhoven januari

Lr licht januari  

LICHT op Eindhoven januari

Advertisement