Page 1

ARRELS SUMMER CAMP JULIOL 2014

just ARRELS


Dies: del 30 de juny al 25 de juliol. L’activitat es realitza per setmanes. Horari: de 9 a 1 Preu: Per setmana 45 euros. Tot el mes 160 euros. 10% de descompte a partir del segon germà.

Cal fer l’ ingrés al següent compte corrent de Catalunya Caixa : ES47 2013 0033 73 0201310012

Nota : Un cop començada l’activitat no es retornarà l’import pagat. 

Cal entregar la butlleta abans del proper 18 de Juny


Aquest juliol, l’escola proposa com a activitat d’estiu un projecte nou amb l’objectiu que els nens i nenes millorin la competència lingüística en llengua anglesa, incidint de manera especial en l’expressió i la comprensió oral. S’utilitzarà una metodologia activa que fomenti la cooperació, la creativitat i l’aprenentatge significatiu. La temàtica d’aquestes activitats és donar a conèixer els països de parla anglesa. Els nostres alumnes cada setmana podran visitar un país de parla anglesa, Anglaterra, Irlanda, Australia i els Estats Units d’Amèrica. I a partir del joc, el teatre, la música i la plàstica podran conèixer les festes tradicionals, els paisatges, les cançons, les danses, els jocs, el menjar, els animals... de cadascun d’aquests països.


Arrels summer camp juliol 14  
Arrels summer camp juliol 14  
Advertisement