Page 1

Articulaci贸ns ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________


Grupo: Migallas.

Álbum: Canta connosco!

O ESQUELETE Coa cabeza podo pensar a canción que quero cantar. O tronco podo mover se o ritmo me vai ben. As extremidades para bailar, dar palmadas e patalexar. Cabeza, tronco, extremidades… agora máis difícil. Ánimo rapaces! Aplaudindo ti vas ver cantos ósos vas mover. Úmero – úmero, cubito e radio. Carpo, metacarpo, dedos. Úmero -úmero, cubito e radio. Carpo, metacarpo, dedos. E correndo ti vas ver cantos ósos vas mover. Fémur, rótula, tibia e peroné. Tarso, metatarso, dedas. Fémur, rótula, tibia e peroné. Tarso, metatarso, dedas. E no tronco ti vas ver cantos ósos vas mover. Clavícula, costelas, omoplata. Externón, pelve, coccix. Clavícula, costelas, omoplata. Externón, pelve, coccix. A columna vertebral non a podes mover mal. Trinta-trinta trinta e tres vértebras que debo ter. Trinta-trinta trinta e tres vértebras que debo ter. E agora imos mover tódolos ósos á vez. Cabeza, tronco, extremidades… agora é fácil. ÁNIMO RAPACES!


1) Escoita a canción e completa coas palabras que faltan.

O ESQUELETE Coa ………………………. podo pensar a canción que quero cantar. O ……………………………podo mover se o ritmo me vai ben. As ……………………………….para bailar, dar palmadas e patalexar. Cabeza, tronco, extremidades… agora máis difícil. Ánimo rapaces! Aplaudindo ti vas ver cantos ósos vas mover. ……………………….-úmero, cúbito e radio. Carpo, metacarpo dedos Úmero-úmero, cúbito e radio. Carpo, metacarpo, dedos. E correndo ti vas ver cantos …………………vas mover. Fémur, rótula, tibia e …………………………. Tarso, metatarso, dedas. Fémur, rótula, tibia e peroné. Tarso, metatarso, dedas. E no tronco ti vas ver cantos ósos vas mover. Clavícula, costelas, omoplata. Externón, pelve, cóccix. Clavícula, costelas, omoplata. Externón, pelve, cóccix. …………………………..vertebral non a podes mover mal. Trinta-trinta trinta e tres vértebras que debo ter. Trinta-trinta trinta e tres vértebras que debo ter. E agora imos mover tódolos ósos á vez. Cabeza, tronco, extremidades… agora é fácil. ÁNIMO RAPACES!


2) Responde ás preguntas.  Cales son as tres partes principais do corpo humano? 1 _____________________ 2 _____________________ 3 _____________________________  Como se chaman as extremidades superiores? _______________ ___________________________________________________________  Como se chaman as extremidades inferiores? _______________ ___________________________________________________________ 3) Sitúa cada parte no seu lugar

costela ollos man pé clavícula vértebra fémur CABEZA

TRONCO

EXTREMIDADES


4) Como se chaman os 贸sos dos brazos? 1___________________ 2______________________ 3____________________ 5) Como se chaman os 贸sos das pernas? 1___________________ 2______________________ 3____________________


6) FĂ­xate nos Ăłsos do pĂŠ e pon os nomes. Colorea en verde os tarsos, en azul os metatarsos e en amarelo as dedas.


7) F铆xate nos 贸sos da man e pon os nomes. Colorea en rosa os carpos, en morado os metacarpos e en laranxa os dedos.


Temos un

crebacabezas no noso esquelete!

1ยบ Ciclo

CPI Mosteiro-Meis


Cando nacemos a nosa cabeza ten que pasar polo CANAL DO PARTO, polo burato do 贸so da pelve.


Os ósos do cranio do recén nacido non están soldados. A cabeza é flexible. Minutos despois de nacer

Despois de 24 horas


A medida que medramos os 贸sos do cranio vanse unindo. Cranio dun adulto Cranio de beb茅


Debuxa o teu esquelete (fĂ­xate na imaxe do exercicio)


 Pon os nomes onde corresponda. Fíxate ben e rodea de vermello as tres palabras que sobran:

Cranio clavícula úmero rótula vértebra costela tarso metacarpo dedas pelve


Ósos

Huesos

cranio maxilar maxilar clavícula clavícula costela omoplata esternon pelve cóccix cóccix vértebras vértebras úmero cúbito cúbito radio radio carpo carpo metacarpo metacarpo dedos dedos fémur fémur rótula rótula tibia tibia peroné peroné tarso tarso metatarso metatarso dedas dedos

Bones jawbone

Shoulder blade

ulna

kneecap fibula


Temos un

crebacabezas

no noso

esquelete! í

: Cando nacemos a nosa cabeza ten que pasar polo canal do parto (óso da pelve)

fontanelas Os ósos do Despois do parto

cranio non

1 día de vida

están

soldados

para

que a cabeza sexa flexible.

Algúns bebés nacen por

cesárea porque non poden pasar polo medio da pelve.


crebacabezas do cranio

sistema locomotor  

fichas alumnado