Page 1

Nome:__________________________________ CO CONTO DE LER… Contos para ler e escribir

a o e i u m s d p l ll f

t n b r ñ x

h v rr z ch

c q g j y k

REXISTRO ALUMNADO  
REXISTRO ALUMNADO  

REXISTRO INDIVIDUALIZADO DAS GRAFÍAS DO MÉTODO DE LECTOESCRITURA: CO CONTO DE LER.

Advertisement