Page 1

Núm. 68 · 28/04/2013

vocacions natives SUPLEMENT FULL DOMINICAL

«Vocacions natives, senyal d’esperança» Avui, diumenge 28 d’abril, celebrem la Jornada de les vocacions natives. Cada any l’Església dedica un dia a pregar i també, si és possible, a ajudar els països de missió perquè sorgeixin dels seus fills vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada. Com deia Fructuós, hem de pregar per l’Església estesa d’orient a occident. Els catòlics hem de tenir un cor gran i sentir com a nostres les necessitats de les altres Esglésies. El missioners que han anat a altres països a predicar la Bona Nova de Jesús i fer arrelar els cristianisme en aquelles terres, necessiten que els conversos d’aquelles terres continuïn la seva tasca evangelitzadora i humanitzadora. I per això fan falta vocacions, i vocacions natives si volem que la fe arreli fort i que la fe es faci cultura, es faci vida. Aquest fenomen també va passar a les nostres Esglésies ara fa molts segles. Els primers predicadors de les nostres terres van ser cristians que venien de lluny: sant Pau i altres que van predicar Jesús entre nosaltres, i després els nostres avantpassats, ja convertits, van agafar la torxa de la fe i l’han transmès al llarg dels segles. Jo penso en la primera vegada, i no fa tants anys, que vaig conèixer un prevere africà, o japonès o xinès. Després he conegut bisbes i cardenals de països que en dèiem terres de missió. Gràcies a la fe dels qui van fer missió en aquelles terres d’Àsia i d’Àfrica, avui el cristianisme té la jerarquia i el clergat majoritàriament del propi país. Ens unirem tots en la pregària, avui diumenge, perquè la fe cristiana continuï arrelant en els països on el cristianisme està encara en els seus inicis, i que el Senyor els concedeixi vocacions abundants.

† Jaume Pujol Balcells Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat vocacions natives


QUÈ SÓN LES OBRES MISSIONALS PONTIFÍCIES (OMP)

Què són les Obres Missionals Pontifícies (OMP) “Les Obres Missionals Pontifícies, do de l’Esperit a l’Església i fruit del zel missioner dels seus fundadors, afavoreixen la participació de tots els fidels en la vida apostòlica de l’Església. Com institucions eclesials han estat confiades a la direcció de la Congregació per a l’Evangelització dels pobles, de la qual depenen, aquesta assegura la coordinació per a una major eficàcia i efectiva universalitat “. (Estatut OMP I, núm. 12) Què és l’Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol? Una institució de l’Església catòlica per sensibilitzar el poble cristià davant les necessitats de les vocacions natives en les Esglésies joves. Com i quan neix aquesta Obra Pontifícia? El 1889 Joana Bigard i la seva mare, Estefania, van engegar una iniciativa per ajudar les vocacions a la vida consagrada i al sacerdoci que Déu estava suscitant en les missions. Més tard, el 1922, el Papa Pius XI la va declarar Obra Pontifícia.

Què fa al llarg de l’any? Promou la col·laboració espiritual i econòmica per a la formació dels candidats al sacerdoci i a la vida religiosa. Informa i anima a les comunitats cristianes perquè col·laborin amb les Esglésies joves en la formació i sosteniment de seminaristes, novícies i novicis. Quan se celebra la Jornada de Vocacions Natives?

Com col·laborar amb aquesta iniciativa? · Amb la pregària · Cooperant econòmicament per mitjà de: · Beques d’estudi a seminaristes, novícies i novicis en país de Missió · Amb la col·lecta, d’avui diumenge, en les parròquies. · Donatius domiciliats · Herències o llegats

A Espanya la Jornada de Vocacions Natives se celebra l’últim diumenge d’abril. Avui diumenge 28 d’abril, una setmana després de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.

Aportació Econòmica a l’Obra de Sant Pere Apòstol La major institució destinada al sosteniment de vocacions en l’Església L’aportació d’Espanya fou de 1.675.912,92 euros i es va distribuir per continents segons el quadre següent:

vocacions natives


LES VOCACIONS EN TERRITORIS DE MISSIÓ

El Papa Francesc i les Vocacions Natives Fonts d’inspiració per...

LES VOCACIONS EN TERRITORIS DE MISSIÓ Els Territoris de Missió són les 1.103 circumscripcions eclesiàstiques que depenen de la Congregació per a la Evangelització dels Pobles. Representen el 37,18% de l’Església Universal. En els Territoris de Missió conviuen 200.284.770 catòlics, un 7.02% de la població. L’Església dels territoris en missió administrar 4.565.801 baptismes en un any. Vida sacerdotal i consagrada: Els Territoris de Missió compten amb 902 bisbes, el 17,67% del total. El 84,92% són autòctons, i la resta missioners. En els Territoris de Missió hi ha 62.133 sacerdots (el 62,17% són diocesans, el 37,83% són religiosos) Hi ha 45.874,68 habitants per cada sacerdot, més del doble que en l’Església Universal. En els Territoris de Missió, la vida religiosa té 198.701 religiosos (no sacerdots) i religioses (el 25,85% són homes i el 74.15% són dones)

«Amb immensa joia l’Església dóna gràcies pel do inapreciable de la vocació sacerdotal que Déu ha concedit a tants joves entre els pobles recentment convertits a Crist. L’Església, en efecte, arrela més profundament en cada grup humà quan les diverses comunitats de fidels tenen d’entre els propis membres els ministres de la salvació en l’orde dels bisbes, dels preveres i dels diaques, al servei dels germans» (Ad gentes, 16). “Al mateix temps, el món espera de la nostra Església llatinoamericana i caribenya un compromís més significatiu amb la missió universal en tots els continents. Per no caure en el parany de tancar-nos en nosaltres mateixos, hem de formar-nos com a deixebles missioners sense fronteres, disposats a anar “a l’altra riba”, aquella en que Crist no és encara reconegut com Déu i Senyor i l’Església no està encara present” (Cfr. AG, 6) (Aparecida 376)

... El Cardenal Arquebisbe de Buenos Aires Creuar el llindar de la fe és viure en l’esperit del Concili i de Aparecida, Església de portes obertes no només per rebre sinó fonamentalment per sortir i omplir d’Evangeli el carrer i la vida dels homes dels nostres temps. Creuar el llindar de la fe per a la nostra Església Arxidiocesana, suposa sentir-nos confirmats en la Missió de ser una Església que viu, prega i treballa en clau missionera. (Carta al inici de l’Any de la fe). La Setmana Santa se’ns presenta com una nova oportunitat per desinstal·lar un model tancat d’experiència evangelitzadora que es redueix a “més del mateix” per instal·lar l’Església que és de “portes obertes” no perquè només les obre per rebre sinó que les té obertes per sortir i celebrar, ajudant a aquells que no s’acosten (Carta per viure la Setmana Santa)

... El Papa Francesc Jo voldria que tots, després d’aquests dies de gràcia, tinguem el coratge, precisament el coratge de caminar en presència del Senyor, amb la Creu del Senyor, d’edificar l’Església sobre la sang del Senyor, que s’ha vessat sobre la Creu, i de confessar l’única glòria: Crist Crucificat. I així l’Església anirà endavant (pàg. Francisco al Col·legi cardenalici, 14-III-2013).

L’Obra de Sant Pere Apòstol ajuda als seminaristes i novicis dels Territoris de Missió. L’any 2011, es va ajudar a 73.741 seminaristes, el que representa un terç dels seminaristes del món. vocacions natives


BEQUES PER A LES VOCACIONS. UNA RESPOSTA EFECTIVA

Beques per a les vocacions. Una resposta efectiva Des de la delegació diocesana de Missions us animem a cooperar a través de l’ajuda a les “Beques Missioneres”. Posem un nom a les beques: el nom de les advocacions de la Mare de Déu més populars de la nostra Església diocesana i el nom dels cristians que s’han significat -especialment- dins de l’Església de Jesús que és la nostra Arxidiòcesi, com un testimoniatge d’admiració, record i agraïment. * BECA COMPLETA - 2.000 EUROS * MITJA BECA - 1.000 EUROS * CURS ESCOLAR 350 EUROS OBERTES

MONESTIRS DE VIDA CONTEMPLATIVA Des de fa anys els monestirs de vida contemplativa han intensificat la seva pregària per les “Vocacions Natives”. Molts d’ells dediquen un dia al mes per pregar per aquesta intenció. En alguns casos, la seva aportació econòmica serà “donar de la seva pobresa”, com ho va fer la vídua de l’Evangeli, altres vegades, obren les portes a persones interessades en subvencionar una Beca total o parcialment.

GERMANDATS I CONFRARIES

284 Sant Miquel Arcàngel, de Mont-roig del Camp ... 294 Sant Llorenç, de Llorenç del Penedès ................... 315 Mare de Déu de Sant Salvador de Mar, El Vendrell (2a) ......................................................... 316 Venerable Sor Filomena Ferrer Galceran (4a) ....... 317 Beata Maria Teresa Calaf, de Bonastre ................. 321 Mare de Déu del Camí, de Cambrils (3a).............. 323 Sant Ramon de Coma-ruga (2a)............................. 333 Santa Teresina de l’Infant Jesús (5a) ...................... 335 Sant Crist, de Salomò (4a) ...................................... 337 Mn. Salvador Ramon Vinyes ................................... 343 Santa Coloma, Verge i màrtir (2a) .......................... 345 Marià Mullerat i Soldevila ....................................... 346 Mare de Déu de Fàtima, La Bisbal del Penedès .. 347 Guillem Rovirosa Albet (3a) .................................... 348 Santa Tecla, Verge i Màrtir (2a)............................... 351 Mare de Déu del Tallat, de Rocallaura (3a) ........... 352 Sant Antoni de Pàdua (8a) ...................................... 353 Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi (3a) ....... 356 Immaculada Concepció (2a)................................... 357 Benet XVI, Papa.......................................................

1.223,00 € 1.885,00 € 1.100,00 € 1.350,00 € 950,00 € 1.245,00 € 1.530,00 € 378,00 € 921,00 € 500,00 € 1.410,70 € 1.190,00 € 810,00 € 1.000,00 € 1.580,00 € 550,00 € 1.563,00 € 760,00 € 500,00 € 200,00 €

COMPLETES Beat Alfons Sorribes Teixido (4a) Sant Cosme i Sant Damià, de Molnars Mare de Déu del Tallat, de Rocallaura (2a) Sant Antoni de Pàdua (7a) Sant Crist d’Igualada (8a) Mn. Àngel Solà Cortasa L’Arcàngel Rafael, patró dels malalts i hospitals

MOSSENS Són sempre els primers implicats a promoure aquests ajuts i donar a conèixer la urgent necessitat de sacerdots al servei de l’Evangelització. Són ells mateixos, a més dels fidels de la seva comunitat, els que contribueixen amb la subvenció d’una o diverses Beques. Equips sacerdotals per Arxiprestat: Assumeixen el compromís d’ajudar a aquestes vocacions mitjançant el finançament d’una o més Beques. vocacions natives

Noces d’argent o d’or sacerdotals: En ocasió de la celebració dels 25 o 50 anys de vida sacerdotal, fan partícips dels seus béns als que més tard podran accedir al sacerdoci. Seminaristes majors: Es fan solidaris d’altres més necessitats i comparteixen, amb ells, els seus propis béns.

Cada dia creix el nombre de fidels que s’incorporen a la vida d’una Germandat o Confraria per tal de venerar el sant de la seva devoció o vincular-se amb major profunditat als misteris de Jesús o de Maria. S’està introduint en la praxi d’aquestes associacions la subvenció de Beques que cada any es va ampliant.

FAMÍLIES Les famílies missioneres s’estan incorporant a aquest corrent de solidaritat amb la subvenció cada any més nombrosa de Beques.

PREGÀRIA Senyor, et preguem pels nostres germans i germanes que han respost “sí” a la teva crida al sacerdoci, a la vida consagrada i a la Missió. Fes que la seva vida es renovi cada dia, i es facin evangelis vivents. Senyor misericordiós i sant, segueix enviant nous segadors al sembrat del teu Regne! Ajuda als qui has cridat a seguir-te en aquest temps nostre; fes que contemplant el teu rostre, responguin amb alegria a la meravellosa Missió que els hi has confiat pel bé del teu Poble i el de tots els pobles. Per Jesucrist el nostre Senyor. Oració de Benet XVI Vols col·laborar? Ho pots fer avui a la teva parròquia. També, a la Delegació de Missions podeu fer les vostres aportacions o el compte de “La Caixa”

2100 0272 38 0100640953

Edita: DELEGACIÓ DIOCESANA DE MISSIONS DE L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.

Redacció i administració: Pla de Palau, 2 - 43003 TARRAGONA - Tel. 977 233 412 - Fax 977 251 847 - missions@arquebisbattarragona.cat - Imprimeix: RABASSA, arts gràfiques - Dipòsit legal: T-621/02

Suplement n. 68  

Suplement de la Delgació de Missions i cooperacióentre les esglésies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you