Page 3

Església

SUMARI 274 Maig - Juny 2013

de tarragona

EL BLOC (p. 4)

NOTÍCIES

Seminari menor, A. Coll Gilabert. Una bona oportunitat per a l’Església: les noves tecnologies, Jordi Sànchez i Torrents

Consagració de l’altar i dedicació de l’església parroquial de Sant Llorenç de Gratallops (p.16)

CAPÇALERA

Els seminaristes de Catalunya visiten el Santuari de la Mare de Déu de Núria (p.19)

Crisi, mitjans de comunicació i Església (p. 5) Dídac Bertran

Mn. Josep Mateu i Guarro, nou doctor en Teologia (p.17)

LA VEU DE CÀRITAS (p.18)

JORNADA MUNDIALDE LES COMUNICACIONS SOCIALS (p.6)

OPINIÓ

Mons. Joan Piris i Frígola

«Com el Coliseum: fet pols però molt visitat» (p.20) Ana Minguella

L’EXPERIÈNCIA

EL REPORTATGE

El treball pastoral, en equip (p. 7) Manel Borges, pvre., i Rosa M. Sànchez , lmp.

L’ANÀLISI Els herois silenciosos de la fe (p. 10) Javier Menéndez Ros (AEN)

IN MEMORIAM (p.11) ANY DE LA FE Jornada interdiocesana de preveres i diaques a Poblet (p. 12) Informacions sobre la Beatificació (p. 42) Primer i segon col·loqui entre creients i allunyats (p. 43)

Benedicció del nou orgue de la Catedral (p.21)

ORDENACIONS PRESBITERAL I DIACONALS (p.29) EDUCACIÓ EN EL LLEURE

La Trobada de monitors del MCECC a Salou (p.32)

ENSENYAMENT

7a Jornada de mestres i professors de religió catòlica (p.35)

TARRAGONA MISSIONERA (p.37) REFLEXIÓ L’edat de les incerteses (p. 40) Joan Àguila Chavero,

BEATIFICACIÓ DE L’ANY DE LA FE Presentació oficial de l’acte de beatificació a Tarragona (p. 42)

Director: Santiago Grimau Consell de redacció: Mn. Joaquim Fortuny, Mn. Francisco Giménez, Dídac Bertran, Anna Robert, Luis-José Baixauli Secretaria: Montse Sabaté Assessorament lingüístic: Rosalia Gras Fotografia: MCS Edita: Arquebisbat de Tarragona Redacció, administració, publicitat i subscripcions: c/ Pla de Palau, 2 CP: 43003 Tarragona Telèfon: 977 233 412 (ext. 205) Fax: 977 251 847 a/e: publicacions@arqtgn.cat web: www.arquebisbattarragona.cat Imprimeix: Impremta Barnola, S.L.-Guissona Dipòsit legal: T-14-1988 Subscripció anual: (6 números): 11,00 € Subscripció anual Europa: (6 números): 30,00 € Preu unitari: 2,00 € Publicada amb la col·laboració Els articles publicats a Església de tarragona expressen solament l’opinió dels seus autors.

3

Revista n. 274  

Revista amb articles referents a l’arxidiocesi de Tarragona

Revista n. 274  

Revista amb articles referents a l’arxidiocesi de Tarragona

Advertisement