Page 1

full

dominical Arquebisbat de Tarragona

1 de juny de 2014

Ascenció del Senyor

www.arqtgn.cat n. 3.351

......... als 4 vents Ascensió del Senyor Fa un any, el papa Francesc va confiar als oients d’un acte eclesial la seva experiència d’infància en relació amb la fe cristiana. Va dir: «Vaig tenir la gràcia de créixer en una família en la qual la fe es vivia de manera senzilla i concreta; però va ser sobretot la meva àvia, la mare del meu pare, qui va marcar el meu camí de fe. El Divendres Sant ens portava a la processó de les torxes, i al final arribava el «Crist jacent». L’àvia ens feia agenollar i ens deia: «Mireu, és mort, però demà ressuscita.»

el veritable rostre de Crist és avui a prop nostre

Coneixem molt bé què va significar la Resurrecció, i aquelles paraules de sant Pau: «Si Crist no hagués ressuscitat, la nostra fe seria vana.» I avui contemplem un altre misteri relacionat amb aquell, el de l’Ascensió, quan Jesucrist torna al Pare, al mateix temps que roman en nosaltres quan celebrem l’eucaristia fins a la fi dels segles. Abans de l’Ascensió, el Senyor ens dóna un últim mandat: «Prediqueu l’evangeli a tothom.» No ho diu a uns pocs, sinó que ens ho diu a tots, ja que tots estem implicats en la missió de l’Església, que ha de ser la missió fonamental de les nostres vides.

Pere, sant Andreu i sant Pau, a la propera Europa; o missioners com Francesc Xavier a l’Àsia, Martín de Porres a Amèrica, Comboni a l’Àfrica… des dels primers segles fins a l’actualitat. Avui mateix milers de missioners prediquen Jesucrist pel món complint així el desig de Jesús d’arribar als confins de la terra. Però no sols cal anar lluny. La necessitat de conèixer el veritable rostre de Crist és avui a prop nostre, en els nostres pobles i ciutats, en les nostres famílies. La necessitat d’una reevangelització va ser posada de manifest per Joan Pau II i des de llavors és una urgència que també destaca el papa Francesc quan demana que sortim de la comoditat de les nostres velles estructures i anem a les perifèries de la societat amb aquest missatge d’alegria i de salvació. Hem d’acompanyar, sobretot, els qui pateixen, en el seu cos o en la seva ànima, les persones que «se senten excloses, a les perifèries existencials del cor humà». L’Ascensió de Crist ens envia aquest missatge i ens fa aquest encàrrec.

† Jaume Pujol Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Així ho han entès sempre els cristians. Molts han anat a predicar Crist a terres llunyanes, començant per sant Enfoca el codi QR i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Avui, Jornada Mundial de les Comunicacions Socials ............................................................ En el diumenge de l’Ascensió celebrem aquesta Jornada que enguany porta per lema «Comunicació al servei d’una autèntica cultura de l’encontre». El papa Francesc, en el seu missatge, escriu que qui comunica es fa proïsme, proper. «L’interès i la presència de l’Església en el món de la comunicació són importants per a dialogar amb l’home d’avui i portarlo a l’encontre amb Crist: una Església que acompanya en el camí sap posar-se en camí amb tots. En aquest context, la revolució dels mitjans de comunicació i de la informació constitueix un desafiament gran i apassionant que requereix energies renovades i una imaginació nova per a transmetre als altres la bellesa de Déu.» Es pot llegir el missatge complet al web de l’Arquebisbat www.arqtgn.cat (Documents/Santa Seu).


acció de

poguessin adreçar-se per consultar, per ser escoltades i per trobar ajuda i comprensió.

l’Església

—Quines són les peticions més usuals que s’atenen?

‘El Telèfon de l’Amistat vol oferir alleujament i consol’

De tot tipus: desil·lusions matrimonials, parelles desfetes, joves i adults que cerquen ajuda, depressions, incomprensions, manca de ganes de viure, ludopatia, alcoholisme, droga, incomunicació, soledat i tants petits problemes amb els quals, dia rere dia, viu la gent. El nostre Telèfon de l’Amistat vol oferir alleujament, consol, una guia i sobretot una veu amiga que comprèn i es compromet a acompanyar i ajudar, en la mesura que es pugui, a aconseguir una solució adient.

P. Mario Buonnano, pare rogacionista i capellà del Santuari de Loreto Del Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona, en tenen cura els Pares Rogacionistes, que l’any 1970, vinguts d’Itàlia, hi van bastir una residència i una casa d’espiritualitat mariana. El carisma particular del fundador, sant Aníbal Maria Di Francia (1985-1927), va consistir en la capacitat d’unió de la pregària per les vocacions i la caritat vers els més necessitats. D’aquesta caritat neix un dels serveis que actualment presten els Pares Rogacionistes juntament amb l’associació Amics del Loreto: El Telèfon de l’Amistat. —Com va sorgir el Telèfon de l’Amistat? L’Associació Amics del Loreto va iniciar aquest servei copiant la idea del Telefono Amico que ja funcionava a Milà, i va semblar un projecte que es podia realitzar per ajudar la gent de Tarragona, un telèfon on les persones

—Qui vetlla perquè aquest servei funcioni? A l’altre costat del Telèfon sempre hi ha la veu del Pares Rogacionistes i la professionalitat voluntària dels Amics del Loreto que acompanyen i ajuden a solucionar els casos que es presenten. Funciona les vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de l’any. Els primers a respondre som els Pares de la Comunitat, i segons els tipus de problemes contactem amb algun amic o amiga que ens ajudi en la solució del cas.

> Número de telèfon de l’Amistat: 977 231 111

Tota la informació al web www.arqtgn.cat

agenda 1 de juny —II Diàleg Missió-Cooperació «La força del missatge», al Centre Tarraconense El Seminari, a les 19.30 h. Hi intervindran la missionera diocesana a Kinshasa (República Democràtica del Congo), Maria Isabel Correig, i el periodista i fotògraf independent Daniel Burgui Iguzkia. Més informació al bloc http:// tarragonamissionera.blogspot.com

///////////

preguem

amb l’Església El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a aquest mes de juny de 2014, les següents intencions per a la pregària:

7 de juny

Intenció universal: Perquè els aturats rebin el suport i el treball que necessiten per a viure amb dignitat.

—Aplec de l’Esperit a Banyoles per a adolescents i joves. Organitza el Secretariat Interdiocesà de Joventut. Més informació al web www.aplec2014.cat

Intenció per a l’evangelització: Perquè Europa retrobi les seves arrels cristianes a través del testimoni de fe dels creients.


en el nostre món passa …que hi ha notícies esgarrifoses. Tenia pensat dedicar aquesta reflexió al canvi climàtic i/o a l’ecologia, que els hem de tenir molt presents, amb una mirada de fe sobre la creació, l’obra de Déu creador.

L

itúrgia de la setmana

Cicle A / Litúrgia de les Hores: Salmòdia III Diumenge, 1: L’Ascensió del Senyor (Sol) [Fets 1, 1-11; Salm 46, 2-3.6-7.8-9; Ef 1, 17-23; Mt 28, 1620 (LE/LH pròpies)] Dilluns, 2: Sant Marcel·lí i Sant Pere, màrtirs (ML) [Fets, 19, 1-8; Salm 67, 2-3.4-5ab.6-7ab; Mc 16, 29-33]

Però quan estava per escriure sobre això, veig que salta una notícia esgarrifosa: al Sudan, una noia de 27 anys, embarassada de 8 mesos, ha estat condemnada a mort per haver-se convertit al cristianisme, i esperaran que hagi donat a llum per executar-la. Em quedo sense paraula!

Dimarts, 3: Sant Carles Luanga i companys, màrtirs (MO) [Fets 20, 17-27; Salm 67, 10-11.2021; Jn 17, 1-11a ]

I què hem de dir sobre les 300 nenes segrestades que les ensenyen recitant l’Alcorà! Quantes coses hem de reflexionar. Massa! Però impressiona de manera colpidora, em quedo sense paraula!

Dijous, 5: Sant Bonifaci, bisbe i màrtir (MO) [Fets 22,30; 23, 6-11; Salm 15, 1-2 i 5-7-8.9-10.11; Jn 17, 20-26]

Miquel Barbarà Anglès, pvre.

l’alegria de l’Evangeli (De l’exhortació apostòlica ‘Evangelii gaudium’) Avui hem de dir «no a una economia de l’exclusió i la desigualtat». Aquesta economia mata. No pot ser que no sigui notícia que mor de fred un ancià sense sostre i sí que ho sigui una caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar més que es llenci menjar quan hi ha gent que passa fam. Això és desigualtat. Avui tot entra dins el joc de la competitivitat i de la llei del més fort, on el poderós es menja el més feble. Com a conseqüència d’aquesta situació, grans masses de la població es veuen excloses i marginades: sense treball, sense horitzons, sense sortida. Es considera l’ésser humà en ell mateix com un bé de consum, que es pot usar i després llençar. Hem donat inici a la cultura de l’exclusió que, a més, es promou. Ja no es tracta simplement del fenomen de l’explotació i de l’opressió, sinó de quelcom nou: amb l’exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat on es viu, perquè ja no s’hi està a sota, a la perifèria, o sense poder, sinó que se n’està a fora. Els exclosos no són «explotats» sinó rebuigs, «sobren». (EG 53)

Dimecres, 4: [Fets 20, 28-38; Salm 67, 29-30. 33-35a.35bc i 36c; Jn 17, 11b-19] Sant Francesc Caracciolo, prevere

Divendres, 6: Sant Norbert, bisbe i màrtir (ML) [Fets 28, 13-21; Salm 102, 1-2.11-12.19-20ab; Jn 21, 15-19] Dissabte, 7: [Fets 26, 16-20.30-31; Salm 10,5.6 i 8; Jn 21, 20-25] Isaac i companys, màrtirs Diumenge, 8: Diumenge de Pentecosta (Sol) [Fets, 2, 1-11; Salm 103, 1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34; 1Co 12, 3b-7.12-13; Jn 20, 19-23 (LE/LH pròpies)] Sant Nicolau de Gésturi

nomenaments El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat darrerament els següents nomenaments: –Mn. Clemente Lucena Gómez, vicari de la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell. –Sr. Francesc Roig Queralt, director de Càritas Diocesana per a un termini de quatre anys. –Mn. Enric Mateu i Usach, rector de la Parròquia de Sant Cristòfol de Cunit i tinent de la Tinença de l’Assumpció de Segur de Calafell. Prendrà possessió de la Parròquia al mes de setembre.

Edita: Arquebisbat de Tarragona • Redacció i administració: Pla de Palau,2 • 43003 Tarragona Directora: Anna Robert • Consell de Redacció: Mn. Joaquim Fortuny, Mn. Francisco Giménez, Santi Grimau i Montse Sabaté Telèfon: 977 233 412 • e-mail: publicacions@arqtgn.cat • Imprimeix: Torrell S.A. • D.L.: T-519-01


cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

Lectures

Ascenció del Senyor

Salm responsorial [46,2-3.6-7.8.9 (R.: 6)]

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 1,1-11) En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.» Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al

Mirada endins per Jordi Marimon, c.m.f. Ve o se’n va Parlar avui dia d’ateisme o d’agnosticisme està de moda. Tot és relatiu. Però el papa Francesc vol obrir espais nous a Déu i camins d’esperança on l’home i Déu puguin trobar-se. «L’Església no necessita apologistes o croats per a la seva causa, sinó sembradors de l’Evangeli!» No ploris per allò que has perdut, lluita per allò que et queda. No ploris per allò que ha mort, lluita per allò que ha nascut en tu. No ploris pel qui se n’ha anat, lluita per Aquell que es queda amb tu. No ploris per aquell que t’odia, lluita per Aquell que t’estima. No ploris pel teu passat, lluita pel teu present. No ploris pel teu sofriment, lluita per la teva felicitat.

R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor. O bé: Al·leluia. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor. Canteu a Déu, canteu-li, canteu al nostre rei. R. Que és rei de tot el món, canteu a Déu un himne. Déu regna sobre les nacions, Déu seu al tron sagrat. R. Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 1,17-23) Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud. Evangeli segons sant Mateu (Mt 28,16-20)

Senyor, avui que puges al cel, queda’t amb nosaltres a la terra i ensenya’ns a caminar al teu costat, a construir la teva Església i a confessar sense por la nostra fe. Pàgina web de l’Arquebisbat www.arqtgn.cat

Aplaudiu, pobles de tot el món, aclameu Déu amb entusiasme. El Senyor és l’Altíssim, el terrible, rei de reis a tot el món.

Segueix-nos a

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

Arquebisbat de Tarragona

@mcstgn

Full dominical (01-06-14)  

Semanari d’informació de l’Arxidiòcesi de Tarragona. n. 3351