Page 1

2 de desembre de 2012

Arquebisbat de Tarragona

Diumenge I d’Advent

Any LXIII - IV Època - Número 3273

PARES I MESTRES

E

l famós general Wellington, temps després de vèncer a Napoleó, va tornar a visitar l’acadèmia on s’havia format, i va comentar: «Aquí en realitat es va guanyar la batalla de Waterloo.» Amb aquesta anècdota sobre la importància de la formació, introdueixo el tema d’avui, en la línia dels textos del concili Vaticà II amb motiu del seu cinquantenari. Es tracta del document Gravissimum educationis, referit a l’extrema importància de l’educació en la vida de l’home. Abans d’entrar en les consideracions, penso que cada un de nosaltres podria esmentar la influència que va tenir en la seva vida determinat col·legi o certs professors. Potser un li va fer amable una assignatura i d’això es va derivar en el futur l’elecció d’una carrera, potser d’un altre va aprendre algun valor intangible però real com l’esforç, la humilitat, la puntualitat o el bon humor… Personalment sempre agraeixo a Déu l’educació que vaig rebre dels Germans Maristes, sense que amb això faci qüestió de si l’ensenyament ha de ser públic o concertat. L’important en l’ordre educatiu és l’estima a la veritat i la manera com els mestres aconsegueixen desenvolupar les capacitats dels alumnes, físiques, intel·lectuals i morals. El text conciliar parla de la necessitat de formar els nens i joves, i també de la formació continuada d’adults, per tal que tots assoleixin una major capacitat per a escollir la veritable llibertat, conreant el coratge, la constància, l’esforç, la comprensió dels temes i l’acceptació del debat de les idees entre les persones. Sense necessitat que es formin en col·legis religiosos -i aquí vull aprofitar per agrair la magnífica tasca que aquests col·legis fan a l’arxidiòcesi- els escolars tenen dret a rebre una educació integral, també en valors morals, que de fet seran els més útils per a la seva vida i per a la convivència. I els escolars que estan batejats han de poder conèixer gradualment els misteris de Salvació proposats per l’Església.

La Gravissimum educationis, alhora que exalta la tasca del professorat, en tots els nivells, recorda que la prioritat educativa pertany als pares. S’ha dit, amb raó, que les principals lliçons s’aprenen a sota del llum del menjador. Els pares, primers educadors a casa, tenen també el dret d’escollir escola per als seus fills d’acord amb la seva forma de pensar i les seves creences. L’Estat no pot pretendre suplantar aquest dret, sinó que el seu paper és subsidiari, encara que pugui i hagi de controlar el funcionament correcte del sistema educatiu. L’educació universal és un dret de la humanitat. Ningú no en pot ser exclòs per la seva raça, religió o per altres raons. En aquests temps de crisi sabem, a més, que l’educació obre moltes portes que d’una altra manera estarien tancades, perquè ajuda a pensar, a decidir i a esforçar-se per assolir uns objectius. Això sí, per a l’èxit educatiu, la col·laboració entre pares i mestres és indispensable.


DIUMENGE I D’ADVENT Lectura del llibre de Jeremies (Jr 33,14-16) «Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compliré aquella promesa que tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà. Aquells dies, aquells temps, faré néixer a David un plançó bo, que es comportarà en el país amb justícia i bondat. Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà confiada la ciutat de Jerusalem. I a ell l’anomenaran: El-Senyorés-el-nostre-bé.» Salm responsorial [24,4-5ab.8-9.10.14 (R.: 1b)] Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, feu que aprengui els vostres camins. Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu. R. A vós elevo la meva ànima, Senyor. El Senyor, bondadós i recte, ensenya el bon camí als pecadors. Encamina els humils per sendes de justícia, els ensenya el seu camí. R. Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor fidel per als qui guarden la seva aliança. El Senyor es fa conèixer íntimament als seus fidels, els revela la seva aliança. R. Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica (1Te 3,12.4,2) Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor que us teniu els uns als altres i a tothom, tal

com nosaltres també us estimem. Que ell refermi els vostres cors perquè siguin sants i nets de culpa davant Déu, el nostre Pare, el dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els seus sants. Amén. I ara, germans, volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el Senyor. Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera de comportarvos i d’agradar a Déu; ja ho feu, però us demano que avanceu encara més. Ja sabeu els preceptes que us vam donar de part de Jesús, el Senyor. Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 21,25-28.34-36) En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l’ai al cor, esverades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l’alè de por, pensant en els desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l’estelada del cel trontollarà. Llavors veuran venir el Fill de l’home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats. »Estigueu atents sobre vosaltres: Que l’excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el Fill de l’home.»

PARAULA ENDINS COMENCEM UN NOU ANY LITÚRGIC Amb la il·lusió d’un nou curs, d’un nou any, d’emprendre una nova etapa. I ara, per començar, preparant la primera festa de l’any, la Nativitat del Senyor.

justícia i bondat», com ens diu el profeta Jeremies. I «el Senyor farà créixer fins a vessar l’amor que us teniu els uns als altres», diu sant Pau als cristians de Tessalònica.

La litúrgia ens presenta aquest diumenge amb un discurs apocalíptic de Lluc, semblant al de Marc del darrer diumenge de l’any. Ambdós descriuen una situació difícil, crítica, de les nacions, de les persones que vivien i encara avui viuen amb un ai al cor, amb un crit d’angoixa i de dolor.

Davant les calamitats apocalíptiques passades i presents, ens diu el Senyor que preguem en tota ocasió, demanant que puguem sortir-nos de tot això que ens oprimeix i ens ofega. Estigueu a punt és la recomanació del Senyor en aquests moments difícils. Ell farà que ens en puguem sortir.

Però en un moment donat, l’evangeli ens convida a una esperança salvadora i imminent: «Alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats.»

Fe, constància en la pregària, vetllar i viure amb coratge i esperança són les recomanacions que ens fan les lectures en aquest primer diumenge, i que serveixin per a tot l’any que comencem. Que així sia. Albert Palacín, pvre

El motiu de la nostra esperança és «el plançó bo que sorgirà de David, que es comportarà al país amb


TRES PREGUNTES A… Santiago Grimau Ferré, tècnic del Departament de mitjans de comunicació de l’Arquebisbat El passat dijous 29 de novembre el Departament de mitjans de comunicació de l’Arquebisbat de Tarragona va estrenar un nou canal de televisió per Internet amb la retransmissió d’un acte organitzat per l’Arxiu Històric Arxidiocesà en directe. —Amb quina finalitat ha sorgit aquest nou canal de TV? La finalitat d’aquest canal és poder arribar a moltes persones que d’una altra manera no hi accedirien a través de la xarxa. Aquest pot ser un bon mitjà, sobretot en l’Any de la fe que hem iniciat, per a difondre opinions, pensaments o testimonis de fe entre d’altres. En l’actualitat cap altre bisbat amb seu a Catalunya disposa d’un canal d’aquestes característiques. —Quin contingut es retransmetrà? La principal intenció és poder oferir la retransmissió de conferències, entre elles les programades en aquest Any de la fe. El canal es va estrenar el

passat dijous dia 29 des del Centre Tarraconense El Seminari, amb la col·laboració i ajut dels serveis informàtics de l’Arquebisbat. —On s’ha d’accedir per a veure aquest canal? La millor manera d’accedir-hi es a través del web de l’Arquebisbat (www.arqtgn.cat), on, a la part superior del portal web, s’anunciarà l’acte en qüestió. També es pot entrar a través del submenú Actualitat informativa/Televisió diocesana o fer-ho directament a l’adreça http://endirecte.arqtgn.cat.

Com és la nostra fe? El sant Pare ha declarat aquest any un Any de la fe: un any en què els cristians reflexionem sobre la nostra fe, sobre el privilegi tan gran que vol dir creure, sobre el do gratuït que Déu ens ha fet donant-nos la fe; un any per a reflexionar sobre els continguts de la fe, sobre la vivència de la fe, sobre la transmissió d’aquesta fe. Tots aquests aspectes són importants i al llarg d’aquest any molts preveres predicaran sobre un punt o un altre dels molts tresors que la nostra fe cristiana amaga. La fe té els seus continguts, que aquest any haurem d’aprofundir; té les seves conseqüències, que aquest any haurem de practicar; té les seves expressions, que aquest any haurem de refinar. Però quan el Papa proposa un any de la

fe no només ho fa per aquests motius. Ens invita sobretot a mirar al fons del nostre cor per veure si tenim una fe com la del cec Bar-Timeu de l’Evangeli: un fe que, davant la pròpia ceguera, la pròpia indigència, la pròpia misèria, espera amb certesa el seu Salvador, l’únic que pot compadir-se plenament d’ell perquè és l’únic que fa present en plenitud la misericòrdia de Déu. I el sant Pare ens proposa de demanar aquesta fe per tal que, vivint la salvació que ens porta la fe, sortim als camins d’aquest món per portar la compassió de Déu a tants germans nostres que han quedat asseguts (potser fóra millor dir apartats) a la vora del camí. Fra Lluc Torcal, prior de Poblet

LITÚRGIA DE LA SETMANA Diumenge, 2: Diumenge I d’Advent: [Jr 33, 14-16; Sal 24; 1 Te 3, 12-4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36 (LE/LH pròpies)]. Dilluns, 3: St. Francesc Xavier, prevere (MO) [Is 2, 1-5; Sal 121; Mt 8, 5-11]. Dimarts, 4: St. Joan Damascè, prevere i doctor de l’Església (ML) [ Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24]. Dimecres, 5: [ Is 25, 6-10a ; Sal 22; Mt 15, 29-37]. Dijous, 6: St. Nicolau, bisbe (ML) [ Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27]. Divendres, 7: St. Ambròs, bisbe i doctor de l’Església (MO) [Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27- 31]. Dissabte, 8: La Concepció Immaculada de Sta. Maria, Verge (Sol) [ Gn 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38 (LE/LH pròpies)]. Diumenge, 9: Diumenge II d’Advent [ Ba 5, 1-9; Sal 125; Fl 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6 (LE/LH pròpies)]. Les lectures pertanyen al cicle C. Litúrgia de les Hores: Salmòdia de la setmana I.


El bisbe Manuel Borràs i companys màrtirs seran beatificats a Tarragona L’Assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat que la beatificació del bisbe auxiliar de Tarragona Manuel Borràs i companys màrtirs, així com els inclosos en la resta de causes de les diòcesis de l’Estat espanyol aprovades fins ara o que es preveu que s’aprovin abans de l’octubre de 2013, més de 500 màrtirs, es facin a Tarragona. La cerimònia de beatificació tindrà lloc el 27 d’octubre de 2013, en el marc de l’Any de la fe. El decret de beatificació dels servents de Déu Manuel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de Tarragona en temps del cardenal Vidal i Barraquer, i 146 companys, martiritzats per odi a la fe entre els anys 1936 i 1939, va ser aprovat a finals del mes de juny pel sant pare Benet XVI.

EN UN MINUT • Els fidels de les parròquies d’Alcover, la Riba, Picamoixons, Fontscaldes, el Milà, la Masó, Mont-ral i Farena van rebre, el diumenge 11 de novembre, l’estampa amb el Credo per tal que durant aquest Any de la fe el puguin aprendre de memòria i puguin pregar cada dia. També se’ls va oferir de participar en els grups de reflexió per aprofundir el Credo, que es reuniran un o dos cops al mes a Alcover, la Riba, Picamoixons, la Masó i Fontscaldes. És una iniciativa per engrescar moltes persones a fer un camí de redescobriment de la bellesa i l’alegria de creure en Jesucrist. • El dia 11 de novembre, festivitat de la Mare de Déu del Claustre, es van concloure tots els actes celebrats amb motiu del Centenari de

la Coronació Canònica amb el rés del rosari i la predicació de la novena, la celebració de l’eucaristia de la Solemnitat, presidida pel Sr. Arquebisbe, i la processó pel claustre de la Catedral amb la santa imatge, que va retornar a la seva capella claustral. • Coincidint amb les festes de Sant Martí, titular de la Parròquia i patró d’Altafulla, el Sr. Arquebisbe va dedicar l’altar de la Parròquia de Sant Martí d’aquesta vila el passat diumenge 11 de novembre al matí. Aquest altar es va col·locar el passat mes de juny després de vuit mesos de treballs de restauració. • Una cinquantena de famílies van participar, el diumenge 18 de novembre al matí, en la V Jornada de Famílies cristianes convocada per l’arxiprestat de Tarragona Centre amb el lema «Família cristiana, som-hi tots!»

PREGUEM AMB L’ESGLÉSIA El sant pare Benet XVI encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a aquest mes de desembre de 2012, les següents intencions per a la pregària: Intenció general: Perquè els migrants siguin acollits arreu del món amb generositat i amor

ES FA SABER 2 i 9 de desembre • Recés arxiprestal d’Advent al Priorat. «Espero...» a càrrec de Mn. Raimon Mateu, diaca permanent. El diumenge 2 de desembre, a les 17.00 h., a la parròquia de Santa Maria de Cornudella de Montsant i el diumenge dia 9 de desembre, a les 18.00 h., a la parròquia de Santa Maria de Falset. 7 de desembre • Vetlla de pregària de la Immaculada a la Capella major del Seminari, a les 22.00 h. Organitza el Secretariat diocesà de Vocacions amb la col·laboració de la Delegació diocesana de Joventut.

autèntic, especialment per les comunitats cristianes. Intenció missionera: Perquè Crist es reveli a tota la humanitat amb la llum que emana de Betlem i que es reflecteix en el rostre de l’Església.

Paraules del Concili, avui Tot resseguint la Dei Verbum, en l’article n. 8 ens va dient que la predicació apostòlica ens arriba a través dels llibres inspirats amb una transmissió mai no interrompuda i mirant sempre el futur. «Per això, els Apòstols, transmetent el que ells mateixos havien rebut, insten els fidels a conservar les tradicions que han après de paraula o per escrit (cf. 2Te 2,15), i a combatre per la fe que els ha estat transmesa una vegada per totes (cf. Jdt 3). El que va ser transmès pels Apòstols conté tot el que cal perquè el poble de Déu porti una vida santa i augmenti la fe. Així, l’Església, amb la seva doctrina, amb la seva vida i el seu culte, perpetua i transmet a cada generació tot allò que és i tot allò que creu.»

Edita: Arquebisbat de Tarragona · Directora: Anna Robert Consell de redacció: Mn. Joaquim Fortuny, Mn. Francisco Giménez, Dídac Bertran, Montse Sabaté, Lluís José Baixauli i Santi Grimau · Redacció i administració: Pla de Palau, 2 · 43003 Tarragona Telèfon: 977 233 412 · Fax: 977 251 847 · e-mail: mcs@arquebisbattarragona.cat · Imprimeix: RABASSA arts gràfiques. Reus - Dipòsit legal: T-519-01

Full dominical (02-12-12)  
Full dominical (02-12-12)  

Semanari d’informació de l’Arxidiòcesi de Tarragona. n. 3273

Advertisement