Page 1

7 de novembre de 2010

Arquebisbat de Tarragona

Diumenge XXXII del temps ordinari

Any LXI - IV Època - Número 3165

BENVINGUT A CATALUNYA!

E

l diumenge 7 de novembre de 2010 és un dia gran que quedarà en el record dels catalans. Benet XVI ha volgut fer-se present a Barcelona per a consagrar el temple de la Sagrada Família, que està en el cor de tots. És una construcció que necessita del pas dels anys per fer-se realitat, sorgida de la devoció a sant Josep i feta possible gràcies a milions de donacions anònimes al llarg del temps. Amb aquest gest el Papa segueix les petjades del seu antecessor, que va voler resar l’àngelus a la Sagrada Família el 7 de novembre de 1982. Aquell dia, davant una climatologia adversa que va provar la fe i la generositat de centenars de milers de persones, primer a Montserrat i després a Barcelona, Joan Pau II es va referir a «aquest magnífic temple degut a la inspiració d’una ànima particularment sensible a tot allò eclesial, com el P. Josep Manyanet i Vives, i obra d’art del genial mestre Antoni Gaudí». Joan Pau II va dir que Barcelona, «cap i casal», és admirada al món pel seu dinamisme, pel seu ànim acollidor vers gents originàries d’altres regions d’Espanya, i per obrir-se a la fraternitat cristiana. I va afegir que el temple de la Sagrada Família recorda «una altra construcció feta amb pedres vives: la família cristiana, cèl·lula humana essencial, on la fe i l’amor neixen i es cultiven sense parar». Tant de bo que la visita de Benet XVI sigui un impuls a la tan necessària revitalització de la família cristiana, i, amb ella, de l’espiritualitat de Catalunya. El nostre país té arrels cristianes que els bisbes de Catalunya vam voler posar de relleu en un conegut document. Però les arrels no són suficients si no es deixa créixer l’arbre, i necessitem que la nostra fe es converteixi en un arbre gegant que pugui fer ombra a tots els qui cerquin descans al seu costat en l’atrafegada societat de la nostra època, i que produeixi els fruits de pau i de fraternitat tan necessaris. Benet XVI és un Papa que uneix a la seva qualitat de pastor d’ànimes —servent dels servents

de Déu— una gran visió, que tot el món reconeix, sobre el pensament modern, amb els seus encerts i errors. Amb Dostoievski creu que «només la bellesa salvarà el món», entenent que la bellesa surt en últim terme de la mà del Creador, que va fer cel i terra. Avui s’emocionarà contemplant l’obra de Gaudí, que també aspirava a la bellesa, que prenia de la naturalesa i de la inspiració de la seva ànima en oració recollida davant el sagrari. Benvingut, Benet XVI, a aquesta terra nostra!


DIUMENGE XXXII DEL TEMPS ORDINARI Lectura del segon llibre dels Macabeus (2Ma 7,1-2,9-14) En aquells dies, set germans, que havien estat detinguts amb la seva mare, eren forçats pel rei, sota la tortura d’assots i de fuets, a menjar carn de porc, que la Llei prohibia. Un d’ells, parlant per tots, digué: «Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? Estem disposats a morir abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares.» El segon, a punt d’expirar digué: «Tu ens pots privar d’aquesta vida, botxí, però el Rei del món, als qui morim per les seves lleis, ens ressuscitarà a una vida eterna.» Després d’aquests va ser torturat el tercer. Tragué la llengua de seguida, tan bon punt li ho demanaren, estengué les mans sense por i digué amb una noble generositat: «Les havia rebudes del cel, però per fidelitat a les lleis del cel no les planyo i espero recobrar-les d’allà dalt.» El rei mateix i els de la seva comitiva quedaren corpresos de la valentia d’aquell noi, que tenia per no res el dolor de les tortures. Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa crueltat. A punt d’expirar deia: «Ara que morim a mans dels homes, és bo de confiar en l’esperança que Déu ens dóna de ressuscitar-nos, perquè tu no ressuscitaràs pas a la vida.» Salm responsorial [16,1.5-6.8b.15 (R.: 15)] Escolteu-me, Senyor, demano justícia, escolteu el meu clam; oïu atentament la meva defensa, surt de llavis que no enganyen. R. R. Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-me’n, Senyor. Els meus passos no abandonen els camins prescrits, avancen segurs per les vostres rutes. Us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu; us invoco, Senyor, escolteu el que us demano. R. Protegiu-me a l’ombra de les vostres ales. Jo vinc a veure-us demanant justícia. Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-me’n. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica (2Te 2,16-3,5) Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, i Déu, el nostre Pare, que ens ha estimat tant i ens ha concedit per la seva gràcia un consol etern i una bona esperança, conforti els vostres cors i els faci constants en tota mena d’obres bones i de bona doctrina. Finalment, germans, pregueu per nosaltres: que la Paraula del Senyor es propagui pertot arreu i sigui glorificada com ho ha estat entre vosaltres, i que Déu ens alliberi dels homes irresponsables i dolents, perquè no tothom té la fe. El Senyor és fidel. Ell us farà constants i us guardarà del Maligne. Us tenim tota la confiança en el Senyor, i sabem que tot això que us recomanem ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el Senyor encamini els vostres cors a estimar Déu i sofrir amb constància com ho féu Jesucrist. Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 20,27-38) En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. [Per això li proposaren aquesta qüestió: «Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt, per donar descendència al seu germà. Doncs bé: hi havia set germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer, i així fins al setè es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels set serà l’esposa? Perquè tots set s’hi havien casat.»] Jesús els respongué: «En el món present els homes i les dones es casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la Bardissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè, per a ell tots viuen.»

PARAULA ENDINS La resurrecció de Jesús, primícia i model de la nostra resurrecció La doctrina cristiana de la resurrecció va més enllà de la teoria filosòfica de la “immortalitat de l’ànima”. No és que hi hagi una part de nosaltres – l’ànima – que se separi de la nosa del cos i continuï amb una vida pròpia independent. Això és el que proposaven alguns filòsofs, i notablement els platònics. La fe cristiana proposa que l’home, que forma un subjecte únic i indestriable, després d’haver viscut en aquest món en les condicions de la corporeïtat, si ho ha fet mantenint la seva orientació fonamental al seu Creador, és cridat per aquest a participar plenament de la seva vida, tot mantenint la pròpia identitat i la pròpia història en la qual anava caminant vers aquesta plenitud de vida a la que Déu el cridava. Creure en la resurrecció vol dir creure que l’inevitable tràngol de la mort no ens aboca al buit d’un no res total, sinó que ens obre a la realització del sentit últim de la nostra vida, en comunió amb el Déu que ens la va donar precisament per a això. Tot això no ho creiem perquè algú ho hagi esbrinat a base de reflexions filosòfiques. Això és el que ens vingué a comunicar Jesucrist quan vingué com a “Salvador”, val a dir, com el que donava plenitud de sentit a les nostres vides. Ell

aparegué com a presència salvadora de Déu mateix entre nosaltres i com un de nosaltres: ell “essent originàriament de condició divina”, visqué com nosaltres en les condicions de la corporeïtat, i morí com morim nosaltres, amb una mort en la que donà testimoni del seu amor envers Déu, el seu Pare, i envers tots els homes. Ell confià la seva vida a la bondat del Pare, i el Pare el va ressuscitar; ell, “que es féu obedient [al Pare i a la condició humana] fins a la mort i una mort de Creu, fou exalçat” i viu a la dreta del Pare. La resurrecció de Crist és primícia i model de la nostra resurrecció. Creiem que Déu, que estimà tant el seu propi Fill que “no el va abandonar a la corrupció”, tampoc no ens abandonarà a nosaltres, que hem estat fets fills en el seu Fill, a la corrupció i l’anorreament de la mort. Déu ens estima massa perquè ens pugui deixar abandonats al no res fosc de la mort: “A Déu li doldria la mort dels qui Ell estima”, diu amb molta finor un dels salms. “Déu no és Déu de morts, sinó de vius”, ens diu l’evangeli d’avui. Aquest és el veritable motiu de la nostra fe en la resurrecció. J. Figueres T., prevere


INAUGURACIÓ DEL CURS 2010-2011 A L’INSAF El passat dia 27 d’octubre, dimecres, van tenir lloc els actes d’inauguració del curs acadèmic 2010-2011 de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF), els quals es van celebrar al Seminari Pontifici de Tarragona. Es començà amb una missa, presidida pel Sr. Arquebisbe, a la capella. A continuació, al Paranimf, hi va haver el tradicional acte acadèmic que també va presidir el Sr. Arquebisbe. Mn. Rafael Serra, vicedirector de l’INSAF, va llegir el decret de la Santa Seu refundant l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. La lectura de la Memòria del curs anterior, a càrrec de Mn. Josep M. Gavaldà Ribot, director de l’INSAF, va precedir la lliçó inaugural, que enguany va dictar el Dr. Antoni Martínez Subías, delegat diocesà del Patrimoni artístic, documental i art sacre de l’Arquebisbat de Tarragona i professor de l’INSAF, qui va parlar sobre “El patrimoni artístic de l’Església, vehicle privilegiat en la nova evangelització”. La seva disertació va anar acompanyada d’il·lustracions audiovisuals. Després, es va procedir a lliurar la medalla de l’INSAF a Mons. Miquel Barbarà i a Mn. Joan Magí, els quals passen a ser professors emèrits. Mn. Rafael Serra va fer l’elogi dels homenatjats i va tenir un especial record en memòria de Mons. Josep Martí Aixalà, recentment traspassat. Tot seguit es va

procedir al lliurament de diplomes i títols als alumnes de l’INSAF que el curs passat van acabar els estudis de Diplomatura o de Llicenciatura. A continuació va fer ús de la paraula Mn. Armand Puig, qui, entre altres coses, va reclamar un major suport per part de la societat civil a les institucions universitàries. Va tancar el torn de paraules el Sr. Arquebisbe amb un breu parlament en el qual va parlar de la refundació de l’INSAF, va explicar el sentit de les obres de remodelació que s’estan fent al Seminari, va recordar la celebració l’octubre de l’any vinent d’un congrés internacional sobre santa Tecla i el cristianisme primitiu (que organitzarà l’INSAF), i va fer referència als objectius del Pla Pastoral 2010-2013, per acabar la seva intervenció declarant inaugurat el curs 2010-2011. L’acte, com ja és tradicional, es va cloure amb un breu concert a càrrec de la soprano Anna M. Ollet, acompanyada al clavicèmbal per Eladi Dalmau.

Preguem amb l’Església

NOMENAMENTS

Intencions per a la pregària que el Sant Pare Benet XVI proposa a l’Apostolat de l’Oració per aquest mes de novembre. General: Perquè tots el qui són víctimes de la droga i de tota forma d’addicció trobin en el poder de Déu Salvador la força de canviar radicalment la seva vida, gràcies al suport de la comunitat cristiana. Missionera: Perquè les Esglésies d’Amèrica Llatina prossegueixin la missió continental proposada pels seus bisbes, inserint-la en la tasca missionera universal del Poble de Déu.

El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat els següents nomenaments: Parroquials - Mn. Patxi Silanes Susaeta, del Camí Neocatecumenal, adscrit a la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Tarragona. - Mn. Josep Ribot Margarit, de la Prelatura de l’Opus Dei, rector de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Tarragona. - Mn. Xavier Reñé Balcells, adcrit a la Parròquia de Sant Pau de Tarragona. Canongies de la Catedral Metropolitana I Primada de Tarragona - Mn. Antonio Martínez Subías, canonge amb la responsabilitat de tenir cura del patrimoni artístic i documental de la Catedral i del Capítol. - Mn. Joaquim Gras Minguella, canonge. - Mn. Pere Llagostera Tous, canonge honorari. - Mn. Josep M. Pairot Massoni, canonge honorari. Altres - Mn. Rafael Serra Abellà, vicedirector de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona. - Sra. Roser Fornell Guasch, secretària general de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona.

Invitació Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat es complau a convidar-vos a l’acte de presentació del llibre Miscel·lània Mossèn Miquel Barbarà Anglès (Edició a cura de Mn. Joaquim Claver Caselles), que tindrà lloc el divendres 12 de novembre de 2010, a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala del Tron del Palau Arquebisbal (Pla de Palau, 2) de Tarragona. A l’acte hi participarà, entre d’altres, el Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona.

LITÚRGIA DE LA SETMANA Diumenge 7: Diumenge XXXII del temps ordinari: [2Mac 7,1-2.9-14; Sl 16; 2Te 2,16-3,5; Lc 20,27-38 o bé Lc 27,3438 (LE/LH pròpies)]. Dilluns 8: [Tt 1,1-9; Sl 23; Lc 17,1-6]. Dimarts 9: Dedicació de la Basílica de Sant Joan del Laterà (F)[Ez 47,1-2.8-9.12 o bé 1Co 3,9b-11.16-17; Sl 45; Jn 2,13-22 (LE/LH pròpies)]. Dimecres 10: Sant Lleó I “el Gran”, papa i doctor de l’Església (MO) [Tt 3,1-7 Sl 22; Lc 17,11-19]. Dijous 11: Sant Martí de Tours, bisbe (MO) [Flm 7-20; Sl 145; Lc 17,20-25]. Divendres 12: Sant Josafat, bisbe i màrtir (MO) [2Jn 4-9, Sl 118; Lc 17,26-37]. Dissabte 13: Sant Leandre, bisbe (MLl) [3Jn 5-8; Sl 111; Lc 18,1-8]. Diumenge 14: Diumenge XXXIII del temps ordinari: [Ml 3,19-20a.; Sl 97; 2Te 3,7-12; Lc 21,5-19 (LE/LH pròpies)]. Les lectures pertanyen al cicle C. Litúrgia de les Hores: Salmòdia de la IV setmana.


Es fa saber 9 de novembre • «L’activitat pastoral al servei de la societat civil», a càrrec del Dr. Carles Buenacasa Pérez, professor de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, dintre del curs “Sant Agustí: Historiador i Teòleg”, organitzat per l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF). De les 18 a les 20.25 h, al Seminari Pontifici (c/ de Sant Pau, 4) de Tarragona. 11 de novembre • Dintre del curs “Història i Arqueologia cristiana de Tàrraco”, que organitzen conjuntament l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF), l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu Bíblic Tarraconense (MBT), la professora Meritxell Pérez (ICAC) disertarà sobre “El marc històric i polític de la Tàrraco cristiana (2ª part)”, mentre que el Dr. Rafael Serra Abellà (INSAF) ho farà sobre “Textos i litúrgia d’època visigoda”. Les ponències tindran lloc a la sala d’actes del Museu Bíblic Tarraconense (c/ de les Coques, 1) de Tarragona, de 19 a 21 h. • “El repte de l’Església”, entrevista de Jordi Llisterri, director de Foc Nou, a la Gna. Teresa Forcades, doctora en Medicina i Teologia i religiosa benedictina, dintre de “Diàlegs amb...”. A la Casa de Cultura de Valls, a les 19.30 h. Organitza la Comissió d’Actes Religiosos de l’Any Jubilar de la Candela. • Cadena de pregària per les vocacions, organitzada pel Secretariat diocesà de Vocacions. Informeu-vos mitjançant els web del Secretariat de Vocacions http://webfacil.tinet.org/ vocatgn o de la Delegació diocesana de Pastoral de Joventut www.delejot.cat/acompañamiento/vocaciones. 12 de novembre • Presentació de la Miscel·lània Mossèn Miquel Barbarà Anglès. (Vegeu “Invitació” a la pàgina anterior). • Comencen (fins al dia 14) les Jornades de Formació de

NOVENA DE LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE A la Capella de la Mare de Déu del Claustre de la Catedral ha començat ja la novena preparatòria de la festivitat del pròxim dia 14. També des del dia 8, dilluns, fins el dia 12, divendres, a les onze del matí hi haurà Rosari, novena, Eucaristia, Salve, Àngelus i Goigs. El mateix es farà el dIssabte, dia 13 i, a les deu del vespre, tindrà lloc el Rosari glossant els misteris de Goig i, tot seguit, es farà la processó de torxes acompanyant el trasllat de la Santa Imatge a la Catedral amb les corresponents invocacions, cant del Magnificat i besamans. El diumenge 14, a la Capella hi haurà les misses dominicals a les 9.30, 11 i 12.30. A les 18.30, Rosari i novena. A les 19, Missa de la Mare de Déu del Claustre, presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol Balcells. Tot seguit, processó, cant de la Salve, besamans i trasllat de la Santa Imatge a la seva Capella del Claustre. Finalment, del 15 al 24, a les 11.30, tindrà lloc la novena d’acció de gràcies.

FELICITEM-LOS! Aquesta setmana celebren l’aniversari de la seva ordenació sacerdotal els següents preveres: 8 de novembre: Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro (1982), Mn. Joaquim Gras Minguella (1982) i Mn. Josep Queraltó Serrano (1982).

Catequistes, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) a Santa Susanna (El Maresme). • «Dios y la libertad del hombre: confluencia y tensión (Teología de la Gracia)», a càrrec del Dr. Javier Pérez Mas, professor del Seminari de Saragossa i Vicari Episcopal, dintre del curs “Introducción al pensamiento de San Agustín”, organitzat per l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF). De les 18 a les 20.25 h, al Seminari Pontifici (c/ de Sant Pau, 4) de Tarragona. 13 de novembre • Reunió de la permanent del Consell Pastoral Diocesà. Al Palau Arquebisbal, a les 10.30 h. 14 de novembre • VII Jornada Docesana de Càritas, a la parròquia de Crist Rei de Reus, a partir de les 9.30 h. A les 10.30, ponència sobre “L’espiritualitat de Càritas i la lluita per la justícia”, càrrec del P. José-Ignacio González Fau, s.j. A les 16 h, visita guiada a la Prioral de Sant Pere, a càrrec de Mn. Creu Sáiz, prior de Reus. A les 17 h, eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe a la mateixa Prioral. • Al santuari Mont Carmel (Av. Estanislau Figueres, 31) de Tarragona i a les 11 del matí, el Sr. Arquebisbe presidirà la missa d’obertura de les celebracions del 150 aniversari de la fundació de la Congregació de les Carmelites Missioneres Teresianes (CMT) pel beat Francesc Palau Quer,o.c.d., i del 200 aniversari del seu naixement. A les 17 h, benedicció d’una placa commemorativa en record de la que fou la primera casa de les CMT al carrer del Carme, núm. 5, de Tarragona. • “Espai Tabor”, organitzat per la Delegació diocesana de Pastoral de Joventut i adreçat de manera especial a tots els universitaris, però també a tots els joves que busquin un moment de trobada intensa amb el Senyor i per celebrar l’eucaristia del diumenge en un ambient de calma, escoltant i aprofundint la Paraula de Déu. A la capella del Seminari Pontifici (c/ de Sant Pau, 4) de Tarragona, a les 20 h.

A LA CASA DEL PARE HA MORT MN. JOSEP MARIA AMENÓS SOLSONA, OP. DIOC. Des de Mèxic ens arriba la trista nova de la mort de Mn. Josep Amenós Solsona, operari diocesà, prevere incardinat a la nostra Arxidiòcesi que treballava a Querétaro, on va finar als 83 anys d’edat. Mn. Josep Maria va néixer a Vallbona de les Monges l’any 1927 i ben aviat va manifestar la seva vocacio presbiteral. Va ser ordenat prevere per l’aleshores cardenal-arquebisbe de Tarragona, Mons. Benjamín de Arriba y Castro. La vida de Mn. Amenós es va caracteritzar pel seu lliurament i dedicació entusiasta a totes les tasques que li van ser assignades al llarg dels seus 57 anys de ministeri. El seu pas per camps d’apostolat tan variats com seminaris, l’editorial Sígueme, l’escola i missió espanyola a Munic (Alemanya), les parròquies, la casa d’exercicis i temple expiatori a Mèxic, i la ciutat de Querétaro es van beneficiar del seu afany apostòlic. El proppassat mes de juny ens visità a la Delegació Diocesana de Missions, aportant aires nous. El passat 9 d’octubre va lliurar la seva ànima al Pare. Què Déu sigui la seva pau i el seu premi i també el consol per als seus familiars i amics. El dimecres 17 de novembre a l’església de Sant Antoni de Pàdua, Mn. Josep Pascual Palau celebrarà a les 19 h l’Eucaristia d’acció de gràcies per la vida generosa de Mn. Josep Maria.

Full dominical  
Full dominical  

Semanari d’informació de l’Arxidiòcesi de Tarragona. (07-11-10)

Advertisement