Page 1


INDEX 1. QUI SOM 2. CONCEPTES CLAU 3. ACTIVITATS CONCURSOS EXPOSICIONS PFC COWORKING VIATGES CURSOS I TALLERS EXCURSIONS I TOURS EXPOSICIONS D’ART CONFERÈNCIES I PROJECCIONS

4. QUÈ NECESSITEM CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ LLOGUER I ADEQÜACIÓ D’UN ESPAI PARTICIPANTS I CONFERENCIANTS

5. BALANÇOS 6. TIMELINE 7. TASQUES 8. SETMANA


1. QUI SOM

ARNAU

MARINA

ENRIC

Arquitecte ETSAB

Arquitecta ETSAB

Arquitecte ETSAB

Lleida, 1994

Palma, 1994

Reus, 1994

Som un petit col·lectiu dʼarquitectes motivats en generar un espai nou i diferent a la ciutat, un lloc de referència. Volem un lloc on promoure no sols lʼarquitectura, sinò tots els moviments artístics i intelectuals, i que hi hagi un diàleg i trobada entre ells. Volem preguntar-nos com millorar el nostre entorn i com trobar solucions. Volem ser impulsors dʼavantguardes i ser innovadors en quant a la forma de treballar. Volem un entorn agradable i acollidor on es donguin totes aquestes intencions, el diàleg entre persones que tenen un objectiu comú.


2. CONCEPTES CLAU

CREAR un ambient on afavorir i impulsar el coneixement i lʼintercanvi dʼidees.

INTERCANVIAR experiències. Totes les disciplines estan en contacte.

CONSTRUIR una comunitat de gent variada que pugui aportar la seva visió o punt de vista.

COMPARTIR tradicions i cultura. Obrir la ment a noves idees i experiències.


3. ACTIVITATS Exposicions PFC Conferències

Concursos

i projeccions

Exposicions

Coworking

art

Excursions i tours

Viatges Cursos i tallers


3. ACTIVITATS Exposicions PFC

Publicitar i exposar la feina dels estudiants per a donar-se a conĂŠixer. Introduir-los als professionals i a la ciutat.


3. ACTIVITATS Concursos

Fer visibles els problemes del entorn que ens envolta. Generar idees originals i innovadores i presentar-les a la ciutat.


3. ACTIVITATS Coworking

Generar un espai de treball motivador amb gent de diferents disciplines i edats.


3. ACTIVITATS Viatges

Conèixer altres arquitectures i formes de veure el món. Desconnectar del treball diari i aprendre coses noves i diferents.


3. ACTIVITATS Cursos i tallers

Aprendre i renovar-se sobre diferents àmbits, no sols lʼarquitectura. Conéixer a gent nova.


3. ACTIVITATS Excursions i tours

Conèixer la ciutat i la cultura local amb gent amb la qual compartir experiències. Fer recorreguts més especialitzats.


3. ACTIVITATS Exposicions d始art

Apropar disciplines i col路lectius relacionats amb l始art i l始arquitectura


3. ACTIVITATS Conferències i projeccions

Transmetre experiència. Aprendre i conéixer de la mà dels professionals de cada àmbit. Parar-se un moment a reflexionar.


4. QUÈ NECESSITEM A _ CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ · 3 persones físiques o jurídiques anomenades “promotors” o “fundadors”.

ARNAU

MARINA

ENRIC

· Fer una sol·licitud o instància a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, Registro Nacional de Asociaciones. · Acta fundacional, consta de: ·Identitat dels promotors. ·La voluntat de constituir una associació i el nom dʼaquesta. Sʼaproven els Estatuts. ·La designació de la junta directiva i els càrregs. ·Lloc i data de la firma de lʼacta per part dels promotors. · Recollir els Estatuts de l’associació compulsats. · Pagament de les taxes corresponents. · Segellar els tres t llibres de l’associació: Llibre de socis, Llibre dʼactes i Llibre de comptes. · Codi d’identificació fiscal (C.I.F.) i compte bancari de lʼassociació. · Altres registres.


4. QUÈ NECESSITEM B _ LLOGUER I ADEQÜACIÓ D’UN ESPAI ·Nau industrial o pàrking a rehabilitar. Espai gran on pugui cabre una gran quantitat de gent de manera còmoda. · Espai lliure flexible on es puguin donar diferents tipus dʼactivitats. Espai multifuncional. Divisió en tres zones diferents. · La localització escollida es el barri ba de Poblenou; espai on hi ha multitut de tallers dʼartistes, coworkings, exposicions,... · Tres espais dʼactivitats diferenciats. Dins de cada zona es pot configurar lʼespai segons lʼactivitat que es doni.

ESPAI 1

ESPAI 2

ESPAI 3

Conferències i xerrades

Exposicions de PFC i artistes

CoWorking i tallers


4. QUÈ NECESSITEM C _ PARTICIPANTS I CONFERENCIANTS · Professors de lʼEscola amb els que tenim bona relació. · Arquitectes amb els que hem treballat o que tenen rellevància. · Companys i alumnes recent titulats que vulguin exposar el seu PFC o altres projectes acadèmics. · Estudiants dʼaltres disciplines que exposin els seus treballs. · Gent de lʼadministració lʼadminist i de lʼàrea Metropolitana (AMB). · Artistes de qualsevol disciplina: ceràmica, disseny de mobiliari, escultura, pintura, ...Qualsevol professional que pugui donar una xerrada, taller o fer una exposició i que pugui aportar una visió diferent i nova a lʼarquitectura. · Arquitectes i estudiants dʼarquitectura que vulguin gaudir dʼaquest espai.


5. BALANÇOS DESPESES

BENEFICIS

· Lloguer local _ 3.000€/mes

· Quotes de socis regulars (15€ x 150 socis) _ 750€/mes.

· Electricitat, aigua, WIFI... _ 200€/mes · HNA (350x3€/mes) _ 1050 €/mes · Material pel local _ 250€/ mes · Gestoria _ 200€/mes · Altres Alt _ 500€/mes · Sous: variables segons els beneficis i segons les persones que treballin. En un principi 2 empleats _ 2000€/mes

· Quotes de socis coworking (100€ x 20 socis) _ 2000€/mes. · Cursos (4 x 40€ x 20 persones) _ 3.200€/mes. · Concursos dʼarquitectura dʼa (50€ x 50 concursants) _ 2.500€/mes. · Viatges (50€ x 20 persones ) _ 1.000€/mes · Tours caps de setmana (3 x 5€ x 20 persones) _ 300€/mes. · Subvencions (6.000€) _ 500€/mes. · Venda de begudes durant conferències i exposicions _ 600€/mes.

 DESPESES MENSUALS 7.200 €

BENEFICIS MENSUALS 10.850 €

Benefici Total: 10.850€ - 7200€ = 3.650€ 3.650€ / 3 = 1216 € / mes / persona


6. TIMELINE PROMOCIÓ

CREIXEMENT

CONSOLIDACIÓ

... Primers 3 - 4 mesos

1 - 2 anys

2 anys i endavant

· Permetre als estudiants de PFC exposar els seus projectes per a donar-se a conèixer i crear un vincle entre ells i lʼassociació.

· Convidar arquitectes reconeguts i internacionals per a que donin conferències o exposin els seus treballs. Així donaran més prestigi a lʼassociació i atreurem nous socis i assistents. assis

· Mantenir una regularitat i estabilitat dels socis i en les activitats que es realitzen.

· Augmentar el nombre de col·laboradors per tal dʼaugmentar lʼoferta dʼactivitats (tallers, excursions, ...).

· Actualitzar constantment les activitats i tallers que sʼofereixen per a que hi hagi una programació variada.

· Juntar-nos amb altres associacions i col·lectius per a augmentar lʼoferta (convidar-los a que donin conferències, tallers, ...).

· Situar-nos com a un espai de referència artístic i cultural relacionat amb lʼarquitectura.

· Convidar a arquitectes i professors pròxims a nosaltres per a que donguin conferències els primers mesos. · Utilitzar les xarxes socials per a donar-nos a conéixer. Repartir flyers per les universitats. · Organització de concursos amb lʼajuda de lʼadministració pública.

· Oferir descomptes i beneficis als socis amb més antiguitat.

· Obrir nous locals.


7. TASQUES ARNAU

MARINA

ENRIC

· PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

· CONFERÈNCIES i EXPOSICIONS

· CURSOS I TALLERS

Donar-se a conéixer en tres àmbits principals:

Cercar professionals dʼàmbits relacionats amb lʼarquitectura per a que expossin els seus treballs. Preparar les conferències setmanals.

Buscar professionals de diferents disciplines. Assegurar una varietat de les activitats i que es disposa de tot el material i espai necessari.

· VIATGES

· PROJECCIONS

· CONCURSOS

Buscar esponsors tan nacionals com internacionals per promocionar-los. Decidir els possibles llocs que visitar i fer la campanya de promoció.

Organitzar i promocionar les projeccions i els posteriors debats o activitats relacionades amb aquestes.

Gestió, juntament amb lʼadministració, de concursos trascendents per la ciutat. Donar-los a conéixer.

· EXCURSIONS I TOURS

· COWORKING

· EXPOSICIONS PFC

Cada setmana preparar el recorregut per els llocs dʼinterés locals. Donar a conéixer lʼoferta.

Gestió de lʼespai de coworking i de la organització i funcionament intern general.

Buscar estudiants que vulguin exposar els seus PFC per a donar-se a conéixer.

· Escola · Administració · Món professional


8. SETMANA

Exposicions PFC Concursos

DILLUNS DIMARTS

DIMECRES

Exposició

Exposició

·

1 al trimestre

DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

·

·

Coworking Viatges

·

Cursos i tallers

·

Excursions i tours

·

·

·

·

Exposicions Conferències i projeccions

·

1 al mes ·

·

Opening

·

Conferència

·

·

Projecció

·

Parking studio marina lladó arnau aixalà enric bultó  

Som un petit col·lectiu d’arquitectes motivats en generar un espai nou i diferent a la ciutat, un lloc de referència. Volem un lloc on prom...

Parking studio marina lladó arnau aixalà enric bultó  

Som un petit col·lectiu d’arquitectes motivats en generar un espai nou i diferent a la ciutat, un lloc de referència. Volem un lloc on prom...

Advertisement