Page 1

Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Андрієвська

Лілія

Володимирівна

4489359

KB

41179940 40

171,5 0

0 181,9

353,4

2

Балян

Анжела

Абкарівна

4489354

PB

41941243 40

162 0

0 170,5

332,5

3

Голуб

Лілія

Олександрівна

4489715

BH

44013935 40

168,7 0

0

180

348,7

4

Донець

Андрій

Володимирович

4489808

BH

45729164 40

149,7 0

0

181

330,7

5

Капрей

Ірина

Анатоліївна

4489531

BH

44947766 40

147,8 0

0 182,9

330,7

6

Кардаш

Олександр

Сергійович

4489904

BH

11658446 40

163,9 0

0 169,6

333,5

7

Кича

Наталія

Олександрівна

4489357

KB

44743461 40

169,6 0

0 170,5

340,1

8

Ковальчук

Андрій

Русланович

4489431

PB

45030498 40

148,7 0

0 181,9

330,6

9

Кожухівська

Світлана

Миколаївна

4489760

KB

35469777 40

163,9 0

0 172,4

336,3

10

Козачук

Марія

Дмитрівна

4489358

-

516343 40

159,2 0

0 169,6

328,8

11

Копанчук

Ольга

Іванівна

4489521

Д

672778 40

154,4 0

0 171,5

325,9

12

Ліпіцька

Таміла

Анатоліївна

4489886

BH

45729162 40

148,7 0

0

181

329,7

13

Назаренко

Олена

Михайлівна

4489577

KB

41180085 40

174,3 0

0

162

336,3

14

Овчарук

Людмила

Анатоліївна

4489676

A

831271 40

181 0

0 176,2

357,2

Сформовано в ЄДЕБО 1/11

27

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

№ сертифіката

4

Коди особливих умов вступу

Рік

3

Загальна сума балів

Код предмета

2

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

Сума додаткових балів

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

1

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)

№ заяви в ЄДЕБО

За державним замовленням

По батькові

Заочна

Ім'я

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Прізвище

Міністерство освіти і науки України

№ з/п

5.07010103 організація перевезень і управління на залізничному транспорті

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

10.08.2013 12:44:59 1/2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

15

Плевако

Галина

Іванівна

4489775

ГA

901107 40

150,6 0

0

200

350,6

16

Поначевна

Олена

Сергіївна

4489857

BH

45729163 40

152,5 0

0 181,9

334,4

17

Радь-Редько

Оксана

Юріївна

4489553

ДД

010217 40

140,2 0

0 192,4

332,6

18

Семененко

Раїса

Михайлівна

4489355

ГA

901102 40

171,5 0

0

200

371,5

19

Цибуля

Наталія

Олександрівна

4489362

BH

45729157 40

168,7 0

0 181,9

350,6

20

Яглінська

Олександра

Анатоліївна

4489787

BH

45729165 40

191,4 0

0 181,9

373,3

Сформовано в ЄДЕБО 2/11

27

28

10.08.2013 12:44:59 2/2


Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Волосенко

Руслан

Вікторович

4489660

BH

44232489 40

157,3 0

0 174,3

331,6

2

Демченко

Назар

Олегович

4489383

BH

45708230 40

157,3 0

0 175,3

332,6

3

Деревіцький

Андрій

Вікторович

4489615

BH

44936226 40

163,9 0

0 178,1

342

4

Загарій

Роман

Володимирович

4489538

BH

39847663 40

176,2 0

0 172,4

348,6

5

Кулик

Ігор

Анатолійович

4489417

BH

45708235 40

152,5 0

0 176,2

328,7

6

Мандрик

Олексій

Вікторович

4489596

BH

41080577 40

159,2 0

0 172,4

331,6

7

Педоренко

Олександр

Миколайович

4489517

BH

44936241 40

164,9 0

0 178,1

343

8

Посна

Ірина

Володимирівна

4489703

BH

44232451 40

160,1 0

0 174,3

334,4

9

Сакало

Борис

Андрійович

4489404

KB

45081500 40

160,1 0

0 167,7

327,8

Старокожко

Олег

Анатолійович

4489419

KB

43084250 40

168,7 0

0 168,7

337,4

10

Сформовано в ЄДЕБО 3/11

27

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

№ сертифіката

4

Коди особливих умов вступу

Рік

3

Загальна сума балів

Код предмета

2

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

Сума додаткових балів

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

1

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)

№ заяви в ЄДЕБО

За державним замовленням

По батькові

Заочна

Ім'я

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Прізвище

Міністерство освіти і науки України

№ з/п

5.07010502 технічне обслуговування і ремонт вагонів

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

10.08.2013 12:44:59 1/1


Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

№ заяви в ЄДЕБО

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

23

24

25

26

27

1

Бацюн

Оксана

Дем'янівна

4010327

TM

44424071 14

6 1

1

7 0

0 10,2

23,2 101,

2

Войтович

Анастасія

Юріївна

2336611

KX

44547170 14

9 1

1

6 0

0

24,6 101,

3

Гнип

Ірина

Юріївна

2347389

KB

44629443 14

8 1

1

8 0

0

10

26 101,

4

Гречанюк

Анастасія

Віталіївна

3927452

KX

44555157 14

10 1

1

9 0

0

6,8

25,8 101,

5

Йовенко

Юлія

Сергіївна

2466606

TM

44431049 14

6 1

1

8 0

0

9,1

6

Кириченко

Ірина

Олександрівна

2355130

TM

45383828 14

10 1

1

10 0

0

11

23,1 101, 101, 31 125,

7

Нагорнюк

Діана

Миколаївна

3088659

KB

44740707 14

8 1

1

7 0

0

8,7

8

Рубан

Ірина

Василівна

3219987

KX

45341338 14

8 1

1

7 0

0 10,6

23,7 101, 101, 105, 25,6 125,

9

Сафонова

Катерина

Олександрівна

3073299

CM

44318388 14

7 1

1

7 0

0

9,3

23,3 101,

Хотім

Елєонора

Андріївна

2386409

KX

44547069 14

9 1

1

6 0

0

8,6

23,6 101,

10

Сформовано в ЄДЕБО 4/11

9,6

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

За державним замовленням

Коди особливих умов вступу

Денна

5.03050702 комерційна діяльність

Загальна сума балів

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Сума додаткових балів

Міністерство освіти і науки України

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

10.08.2013 12:44:59 1/1


Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

№ заяви в ЄДЕБО

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

23

24

25

26

27

1

Леннгрєн

Юлія

Дмитрівна

2757650

KB

44741154 14

8 1

1

10 0

0

2

Проценко

Вікторія

Юріївна

2822810

KB

45465937 14

7 1

1

11 0

0 10,6

3

Старушенко

Дарія

Анатоліївна

2273444

KX

44548812 14

9 1

1

10 0

0

10

29 101,

4

Старушенко

Олександра

Анатоліївна

2274276

KX

44548813 14

9 1

1

9 0

0

9,9

5

Сухар

Євгеній

Володимирович

2686089

KB

44740506 14

7 1

1

6 0

0

8,1

27,9 101, 101, 21,1 105,

Сформовано в ЄДЕБО 5/11

9,8

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

За державним замовленням

Коди особливих умов вступу

Денна

5.03050901 бухгалтерський облік

Загальна сума балів

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Сума додаткових балів

Міністерство освіти і науки України

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

27,8 101, 101, 28,6 125,

10.08.2013 12:44:59 1/1


Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Ахметова

Людмила

Миколаївна

2666823

KX

44556986 14

7 1

1

5 0

0 10,4

22,4 101,

2

Базишин

Євген

Олегович

2283417

TE

44382430 14

8 1

1

8 0

0

8,2

24,2 101,

3

Байденко

Павло

Павлович

2743228

KX

44549113 14

8 1

1

7 0

0

8,9

23,9 101,

4

Балажа

Вікторія

Олександрівна

3855541

EH

40782904 14

9 1

1

9 0

0

8,5

26,5 101,

5

Білодуб

Владислав

Станіславович

3030268

KB

44326426 14

8 1

1

8 0

0

7,9

23,9 101,

6

Білошицька

Людмила

Віталіївна

2288096

KB

44480330 14

9 1

1

9 0

0

9,9

27,9 101,

7

Бондаренко

Валентина

Валеріївна

3492675

KB

44741339 14

9 1

1

6 0

0

8,1

23,1 101,

8

Васькевич

Ілля

Андрійович

2714072

KX

44550291 14

9 1

1

9 0

0

9

27 101,

9

Вітрук

Галина

Олександрівна

2591140

KX

45339881 14

8 1

1

6 0

0

9,8

10

Гаврилко

Катерина

Віталіївна

2291186

EH

44622636 14

8 1

1

9 0

0

9,4

23,8 101, 101, 26,4 108,

11

Гайдай

Анастасія

Петрівна

2603190

KX

45157043 14

9 1

1

9 0

0

8,2

12

Гаян

Марія

Сергіївна

2811027

KX

44555987 14

9 1

1

10 0

0

9,9

26,2 101, 101, 28,9 108,

13

Глабець

Анна

Сергіївна

3109580

KX

44557126 14

9 1

1

9 0

0

9,9

27,9 101,

Сформовано в ЄДЕБО 6/11

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

№ сертифіката

4

Коди особливих умов вступу

Рік

3

Загальна сума балів

Код предмета

2

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

Сума додаткових балів

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

1

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

№ заяви в ЄДЕБО

За державним замовленням

По батькові

Денна

Ім'я

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Прізвище

Міністерство освіти і науки України

№ з/п

5.07010103 організація перевезень і управління на залізничному транспорті

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

10.08.2013 12:44:59 1/3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

14

Дідик

Микола

Васильович

3236129

KB

44866821 14

9 1

1

9 0

0

7,5

25,5 101,

15

Дубок

Тетяна

Володимирівна

3083794

TM

44429750 14

6 1

1

9 0

0 10,2

25,2 101,

16

Круглик

Сергій

Сергійович

2394528

PB

44411975 14

8 1

1

9 0

0

7,8

24,8 101,

17

Курилко

Богдан

Олександрович

2745088

KB

44481122 14

7 1

1

8 0

0

6,1

18

Кучинський

Антон

Ігорович

3071608

TM

44426696 14

9 1

1

9 0

0

9,3

19

Мороз

Марина

Вікторівна

3405132

EH

45341759 14

6 1

1

8 0

0 10,84

20

Неділько

Марина

Андріївна

3854653

KX

44547054 14

9 1

1

7 0

0 10,4

21

Некрашевич

Людмила

Юріївна

2287126

KX

45340884 14

6 1

1

9 0

0 10,6

21,1 101, 101, 27,3 108, 101, 108, 24,84 125, 101, 26,4 108, 101, 25,6 108,

22

Палієнко

Борис

Олегович

2747283

KX

44547436 14

9 1

1

9 0

0

8,6

26,6 101,

23

Пальчик

Юрій

Сергійович

2382522

PB

44411502 14

7 1

1

9 0

0

7,7

23,7 101,

24

Панькевич

Роман

Андрійович

2591207

KX

44557707 14

8 1

1

4 0

0

9

21 101,

25

Попович

Назар

Сергійович

2392875

KB

44786834 14

8 1

1

5 0

0

9,5

22,5 101,

26

Прокоф'єв

Андрій

Ігорович

2286165

KB

44167299 14

11 1

1

9 0

0

8,9

28,9 101,

27

Савицький

Максим

Дмитрович

3909183

KB

44481202 14

9 1

1

9 0

0

8,8

28

Свиридюк

Яна

Ростиславівна

3784338

EP

45399200 14

9 1

1

7 0

0 10,1

26,8 101, 101, 26,1 125,

29

Сиверин

Анна

Сергіївна

2344803

KX

44549464 14

9 1

1

9 0

0

8,7

30

Соломаха

Олена

Володимирівна

2292523

EH

44627577 14

8 1

1

9 0

0

9,7

31

Сюр

Яна

Анатоліївна

2285237

EH

44621822 14

8 1

1

9 0

0

9

32

Ткачук

Аліна

Валентинівна

2384539

XM

45045965 14

8 1

1

10 0

0 10,7

26 101, 101, 28,7 125,

33

Ткачук

Сергій

Дмитрович

3110644

KX

45157053 14

6 1

1

6 0

0

9,7

21,7 101,

34

Фалько

Владислав

Анатолійович

3069968

KB

44438910 14

9 1

1

9 0

0

7,1

25,1 101,

35

Хаджинов

Владислав

Віталійович

2958904

KB

40701075 14

7 1

1

7 0

0

9,4

23,4 101,

36

Хаджинов

Володимир

Віталійович

2754262

KB

37054863 14

8 1

1

8 0

0

8,9

24,9 101,

37

Хахуда

Євгеній

Валерійович

2437546

KB

44327738 14

8 1

1

8 0

0

7,9

23,9 101,

38

Хижняк

Марія

Олександрівна

2736142

KX

44549304 14

6 1

1

6 0

0

8,8

20,8 101,

39

Черненко

Ольга

Іванівна

3082590

KB

44867673 14

9 1

1

9 0

0

8,5

40

Чернявський

Максим

Юрійович

2362434

TM

44433476 14

9 1

1

9 0

0

8,7

41

Шевчук

Юлія

Володимирівна

3079915

TM

45377415 14

8 1

1

9 0

0 10,9

26,5 101, 101, 26,7 108, 101, 108, 27,9 125,

42

Шешеня

Ілона

Іванівна

2287682

EH

44622101 14

7 1

1

6 0

0

8,5

21,5 101,

43

Шмагун

Андрій

Васильович

3919018

TM

45383808 14

8 1

1

8 0

0 10,7

26,7 101,

Сформовано в ЄДЕБО 7/11

28

26,7 101, 101, 26,7 108,

10.08.2013 12:44:59 2/3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

44

Ярошенко

Олександр

Вячеславович

3510436

KB

40705606 14

8 1

1

8 0

0

6,7

45

Ященко

Ярослав

Олександрович

3631541

EH

45341797 14

10 1

1

9 0

0

11

Сформовано в ЄДЕБО 8/11

26

27

28

22,7 101, 101, 30 125,

10.08.2013 12:44:59 3/3


Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Башмур

Олександр

Миколайович

3341483

KX

44554984 14

4 1

1

6 0

0

6

16 101,

2

Блонський

Олександр

Вікторович

3257395

KX

44554880 14

4 1

1

8 0

0

6,1

18,1 101,

3

Будиш

Ганна

Олександрівна

2389141

CM

40586315 14

7 1

1

9 0

0

7,8

23,8 101,

4

Булах

Микола

Валерійович

2465046

KB

44328141 14

8 1

1

7 0

0

7,1

22,1 101,

5

Бурда

Юлія

Іванівна

2973546

BH

44344776

5 0 14

4 1

0

5,3

14,3 101,

6

Бурхан

Олександр

Вікторович

2933307

KB

44179570 14

4 1

1

4 0

0

6,5

14,5 101,

7

Вальчук

Олександр

Олександрович

2299585

XM

44574010 14

4 1

1

4 0

0

6,2

14,2 101,

8

Вовчок

Родіон

Тарасович

2290570

EP

44591989 14

4 1

1

4 0

0

8,6

16,6 101,

9

Горб

Михайло

Іванович

2742351

EH

44626832 14

7 1

1

8 0

0

6,7

21,7 101,

10

Засоріна

Марина

Юріївна

2489300

EP

40735110 14

7 1

1

9 0

0

8,2

24,2 101,

11

Кащенюк

Тетяна

Вадимівна

2934694

BC

44164944 14

5 1

1

6 0

0

8,6

19,6 101,

12

Козацький

Руслан

Ігорович

2419581

KX

44550758 14

5 1

1

6 0

0

7,7

18,7 101,

13

Колісник

Альона

Олександрівна

2892464

EP

44591379 14

4 1

1

7 0

0

10

14

Костенко

Андрій

Гурбанович

3953749

KX

40610124 14

4 1

1

6 0

0

5,3

21 101, 101, 15,3 106,

Сформовано в ЄДЕБО 9/11

1

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

№ сертифіката

4

Коди особливих умов вступу

Рік

3

Загальна сума балів

Код предмета

2

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

Сума додаткових балів

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

1

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

№ заяви в ЄДЕБО

За державним замовленням

По батькові

Денна

Ім'я

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Прізвище

Міністерство освіти і науки України

№ з/п

5.07010502 технічне обслуговування і ремонт вагонів

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

10.08.2013 12:44:59 1/2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

15

Кричковський

Віталій

Віталійович

2289660

KX

44550205 14

4 1

1

4 0

0

8,7

16,7 101,

16

Круглов

Богдан

Олегович

2420535

EH

44621779 14

6 1

1

9 0

0

7,9

22,9 101,

17

Кузнецова

Людмила

Миколаївна

2588965

TM

44428345 14

4 1

1

4 0

0

7,9

15,9 101,

18

Кутицький

Артур

Сергійович

3490080

TA

45152379 14

4 1

1

7 0

0

6,7

17,7 101,

19

Кушнір

Артем

Сергійович

2284511

KX

44557291 14

5 1

1

6 0

0

7,8

18,8 101,

20

Лебедь

Данило

В'ячеславович

2558775

HK

44810689 14

8 1

1

8 0

0

6,6

22,6 101,

21

Магльона

Михайло

Валерійович

2302869

KX

44548781 14

6 1

1

10 0

0

8,6

24,6 101,

22

Махиня

Андрій

Андрійович

3357302

KX

44555340 14

4 1

1

6 0

0

6,5

16,5 101,

23

Мінченко

Владислав

Ігорович

3236466

TA

44363506 14

4 1

1

6 0

0

7,8

17,8 101,

24

Олексієнко

Олексій

Андрійович

2348490

KX

44554928 14

7 1

1

9 0

0

6,4

22,4 101,

25

Онопрієнко

Віктор

Сергійович

4093436

TM

44431052 14

9 1

1

10 0

0

8

27 101,

26

Перга

Ярослав

Олександрович

2339875

KX

44548925 14

5 1

1

7 0

0

8,3

20,3 101,

27

Покормяко

Валентина

Олександрівна

3816771

EH

44621553 14

4 1

1

7 0

0

7,1

18,1 101,

28

Приймак

Артем

Віталійович

2609536

KB

44480409 14

4 1

1

5 0

0

6

15 101,

29

Саух

Богдан

Андрійович

2713934

KX

44547418 14

7 1

1

7 0

0

7

21 101,

30

Сичевський

Павло

Іванович

3113881

KX

44553915 14

4 1

1

7 0

0

5,9

16,9 101,

31

Степанов

Владислав

Олександрович

2303466

KB

44740503 14

6 1

1

7 0

0

7,3

20,3 101,

32

Тищук

Микола

Васильович

3078331

XM

44580963 14

7 1

1

7 0

0

7,4

21,4 101,

33

Циганок

Артем

Сергійович

3915716

KB

44480444 14

4 1

1

5 0

0

6,6

15,6 101,

34

Чапай

Денис

Ігорович

3782973

XM

44574150 14

4 1

1

4 0

0

7,2

15,2 101,

35

Шмат

Євгеній

Миколайович

2272749

KB

44632071 14

7 1

1

8 0

0

7,2

22,2 101,

Сформовано в ЄДЕБО 10/11

28

10.08.2013 12:44:59 2/2


Додаток до наказу від 11/08/2013

№ 98/С

Кількість балів

Профільність Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

Код предмета

Рік

№ сертифіката

Кількість балів

Профільність

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Дрозд

Олена

Василівна

4043040

BH

14917726 14

143 1 29

190,5 0

0

9,2

2

Козакевич

Валентина

Валеріївна

2446272

TM

26267243 14

171,5 1 29

162 0

0

9,6

3

Костюченко

Марія

Іванівна

4339651

П

496760 14

152,5 1 29

181 0

0

9,2

4

Кривохижа

Катерина

Юріївна

2981179

MP

000390 14

152,5 1 29

162 0

0

10

5

М'якота

Алла

Михайлівна

4408406

004739 14

143 1 29

171,5 0

0

8,9

6

Оряп

Ганна

Петрівна

2810425

П

490390 14

162 1 29

162 0

0

7,7

7

Романів

Олена

Вікторівна

4369812

PT

928316 14

152,5 1 29

171,5 0

8

Смоліженко

Валентина

Миколаївна

4231102

AC

9

Федорів

Віктор

Миколайович

4186384

BA

44514436 29 2013

10

Хімчик

Оксана

Миколаївна

2390154

TM

15611307 14

Сформовано в ЄДЕБО 11/11

011115 14

133,5 1 29 0103599 147,5 0 14 2013 162 1 29

152,5 0 0103599

0 164,9

0

12

161 1

0 10,2

162 0

0

8,5

27

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

№ сертифіката

4

Коди особливих умов вступу

Рік

3

Загальна сума балів

Код предмета

2

Третій предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / фахове вступне випробування

Сума додаткових балів

Номер документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

1

Перший Другий предмет за результатами ЗНО / предмет за результатами ЗНО / вступний екзамен / вступний екзамен / фахове вступне випробування фахове вступне випробування

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Серія документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

№ заяви в ЄДЕБО

За державним замовленням

По батькові

Заочна

Ім'я

Форма власності: державна (або комунальна, або приватна)

Прізвище

Міністерство освіти і науки України

№ з/п

5.07010103 організація перевезень і управління на залізничному транспорті

01161

Сума балів творчих конкурсів

Київський коледж транспортної інфраструктури

28

102, 506,9 132, 102, 510,7 132, 506,9 102, 102, 495,5 132, 485 102, 483,2 132, 488,9 102, 124, 486 132, 491,4 102, 102, 490,8 132,

10.08.2013 12:44:59 1/1

До наказу №98с  
Advertisement