Page 1

Աշխատանքային տետրը նախատեսված է 4-5 տարեկան երեխաների համար: Հեղինակ՝ Լրջիկյան Արփինե…


 Առաջինշարքում գտիր և ներկիրշրջանները:  Երկրորդ շարքում գտիր և ներկիր եռանկյունները: Երրորդ շարքում գտիր և ներկիր քառակուսիները:


1.Նայիր 2 ոզնիներին և ասա թե ինչ տարբերություն ունեն: 2.Կենդանիներից յուրաքանչյուրին գծերի օգնությամբ ուղեկցիր իր տուն:


1.Նայիր թե ինչ է նկարված նկարում:Ո՞ր մրգերն են շատ:Շարունակիր նախադասությունը. (Նկարի ձնձորները շատ են, իսկ…) 2.Ք՞անի սալոր է նկարված, քանի բալ է նկարված:Որ՞ն է ավելի շատ:


1.Օրինաչափությունը հասկանալով փորձիր լրացնել պատկերները: 2.Յուրաքանչյուր նկարում ներկիր ամենաքիչը:Ուշադիր նայիր նկարներին, արդյ՞ոք պետք է ներկել եռանկյունին:


1.Համեմատիր առարկաները: Երկար պատկերները ներկիր նարնջագույն, իսկ կարճ պատկերները կանաչ: 2. 4-րդ շարքի պատկերները ներկիր կարմիր, 2-րդ շարքինը՝կանաչ, 3-ինը՝ դեղին իսկ 5-ինը՝ կապույտ


1.ներկիր դեպի ծառը թռչող աղավնուն կապույտ, իսկ մյուսին կարմիր:Քա՞նի աղավնի կա նկարում: 2.Յուրաքանչյուր տողում գտիր ավելորդը, բացատրիր թե ինչու է ավելորդ:


Ներկիր մեծ եռանկյունները կանաչ գույնով, փոքրիկները՝ կարմիր, մեծերը՝ կապույտ:


Ին՞չ ես մտածում… Ո՞վ որ տանն է ապրում:Ներկիր նույն գույնով երկրաչափական պատկերները և իրենց տնակները:Հաշվիր՝ թե քանի մեծ և քանի փոքր պատկեր կա:


Առաջին շարքում գտիր և ներկիր շրջանները:  Երկրորդ շարքում գտիր և ներկիր եռանկյունները:  Երրորդ շարքում գտիր և ներկիր քառակուսիները:


Ներկեք՝մեծերը կարմիր, միջինները կանաչ, իսկ փոքրիկներըկապույտ:


Ռնգեղջյուրը մեծ է կոկորդիլոսից, կոկորդիլոսը փոքր է փղից..Իսկ ո՞վ է բոլորից մեծը: Կապիկ փոքր է առյուծից և մեծ ձիուց:Ո՞ր խաղալիքն է ավելի մեծ: Կենգուռուն ցածր է սկյուռիկից և բարձր նապաստակից:Ո՞ր խաղալիքն է ավելի բարձր:


1.Ներկիր նույն տնակները նույն գույնով: 2.Հաշվիր նկարները և համեմատիր: Դիր՝ համապատասխան նշանը:


Զամբյուղի մեջ գտնվող փիսիկին ներկեք մոխրագույն Զամբյուղից դուրս գտնվող փիսիկին ներկեք նարնջագույն: Զամբյուղի կոճերը ներկեք կանաչ իսկ դրսում գտնվողները կարմիր:


1.Շարունակիր շրջանը: 2.զույգ թվերը ներկիր կարմիր իսկ կենտ թվերը ներկիր կանաչ: 3.Կենտ թվերը շրջված են, ո՞ր թվերն են ճիշտ գրված: 4.Հաշվիր սունկերը, մեկը մյուսից իչքանով է ավել կամ պակաս:


Աշխատանքային տետր  
Աշխատանքային տետր  

Աշխատանքային տետրը նախատեսված է 4-5 տարեկան երեխաների համար: