Page 1

Լրջիկյան Արփինե

Առաջին շարքում գտիր և ներկիր շրջանները:  Երկրորդ շարքում գտիր և ներկիր եռանկյունները: Երրորդ շարքում գտիր և ներկիր քառակուսիները: 


1.Նայիր 2 ոզնիներին և ասա թե ի՞նչ տարբերություններ ունեն: 2.Կենդանիներից յուրաքանչյուրին գծերի օգնությամբ ուղեկցիր իր տուն:


Համապատասխանեցրու թվերը նկարների հետ և գունավորիր:


1.Նայիր, թե ինչ է նկարված նկարում:Ո՞ր մրգերն են շատ:Շարունակիր նախադասությունը ՛՛ Նկարի խնձորները շատ են իսկ….՛ 2.Քա՞նի սալոր է նկարված, Քա՞նի բալ է նկարված:Որ՞ն է ավելի շատ և ո՞րն է ավելի քիչ:

1.Օրինաչափությունը հասկանալով փորձիր լրացնել պատկերները:


2.Յուրաքանչյուր նկարում ներկիր ամենաքիչ նկարը:Ուշադիր նայիր նկարներին պե՞տք է արդյոք ներկել եռռանկյունին:

համեմատիր առարկաները…երկար պատկերները ներկիր նարնջագույն իսկ կարճերը՝ կանաչ:


Ներկիր դեպի ծառը թռչող թռչունին դեղին գույն իսկ մյուսին կարմիր:  Յուրաքանչյուր տ


ողում գտիր ավելորդը և բացատրիր թե ինչ՞ու է ավելորդ:

Ներկիր մեծ եռռանկյունները կանաչ Գույնով:


Փոքրիները՝ կարմիր: Մեծ քառակուսիները՝ կապույտ: Փոքրիկները՝ դեղին :


Ին՞չ ես մտածում..Ո՞վ, ո՞ր տանն է ապրում:Ներկիր նույն գույնով երկրաչափական պատկերը և նրա տունը :Հաշվիր քանի մեծ և քանի փոքր պատկեր կա:


 

Առաջին շարքում գտիր և ներկիր շրջանները : Երկրորդ շարքում գտիր և ներկիր եռանկյունները : Երրորդ շարքում գտիր և ներկիր քառակուսիները :


Ներկեք՝ մեծերը կարմիր գույն, միջինները կանաչ իսկ փոքրիկները կապույտ:


Ռնգեղջյուրը քիչ է կոկորդիլոսից, կոկորդիլոսը քիչ է փղից..Իսկ ո՞վ է բոլորից շատը:  Կապիկը քիչ է առյուծից և շատ ձիուց:Ո՞ր խաղալիքն է ավելի շատ: Կենգուռուն ցածր է սկյուռիկից և բարձր նապաստակից:Ո՞ր խաղալիքն է ավելի բարձր


ներկիր նույն տնակները նույն գույնով: Հաշվիր նկարները և համեմատիր:Մեկը մյուսից իչք՞անով է մեծ 


Զամբյուղի մեջ գտնվող փիսիկին ներկեք մոխրագույն


Զամբյուղից դուրս գտնվող փիսիկին ներկեք նարնջագույն: Զամբյուղի կոճերը ներկեք կանաչ իսկ դրսում գտնվողները կարմիր:

1 .Շարունակիր շրջանը: 2.զույգ թվերը ներկիր կարմիր իսկ կենտ թվերը ներկիր կանաչ: 3.Կենտ թվերը շրջված են, ո՞ր թվերն են ճիշտ գրված: 4.Հաշվիր սունկերը, մեկը մյուսից իչքանով է ավել կամ պակաս:


Լրջիկյան արփինե  

Ուրախ մաթեմատիկա Նախատեսված է 3-7 տարեկան երեխաների համար: