Page 1

OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ" - BAČKO PETROVO SELO

RASPORED VAŽI OD 12.04.2010. DO 29.04.2010.

PONEDELJAK 1

MAĆAŠ MARJAN 5.1 MOLNAR GIZELA 5.2 ŠAMU BARBARA 5.3 JAKŠIĆ ALEKSANDRA 6.1 MOLNAR KATALIN 6.2 BOLJOŠ MARIKA 6.3 MARIĆ MARIJA 7.1 SABO ANDREA 7.2 BIČKEI PIROŠKA 7.3 MILOŠEVIĆ VIŠNJA 8.1 TOT PIROŠKA 8.2 DOĐA ĐERĐ 8.4 ARPAŠ ATILA

BERETKA MARIA

BOŽOVIĆ KAROLJ

GALUS JUNGER ROZALIJA HAJDU IZABELA

ILIĆ SNEŽANA

KAROJI ANDREA

KOVAČ NELA

MAJSTORAC ĐORĐE MEĐERI MARTA

NOVKOV ALEKSANDAR HORVAT ANGELA

RAKIĆ ANA

SEKAČ ZOLTAN

PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET PREDMET ODELJENJE KABINET

2

3

4

UTORAK 1

2

3

SREDA

ČETVRTAK

4

5

6

7

PETAK

5

6

7

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Cos

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

5

6

7

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

5.2/5.3 SALA

8.2/8.4 SALA

7.2 SALA

7.2 SALA

6.1/6.3 SALA

7.1/7.3 SALA

5.2/5.3 SALA

5.1

8.1/8.3 SALA

8.2/8.4 SALA

5.1 SALA

8.1/8.3 SALA

7.1/7.3 SALA

5.1 SALA

6.1/6.3 SALA

5.1 SALA

6.1/6.3 SALA

8.1/8.3 SALA

7.2 SALA

5.2/5.3 SALA

5

8.2/8.4 SALA

7.1/7.3 SALA

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Cos

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

8.2 MATEM

5.1 MATEM

8.3 MATEM

5.2 MATEM

5.1 MATEM

5.2 MATEM

8.4 MATEM

8.3 MATEM

8.2 MATEM

5.1 MATEM

8.4 MATEM

5.2 MATEM

8.4 MATEM

5.2 MATEM

8.2 MATEM

5.2 MATEM

8.3 MATEM

8.2 MATEM

8.3 MATEM

5.1 MATEM

8.4 MATEM

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Cos

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

5.2 GEOGR.

5.3 ISTORIJA

7.3 MAĐAR.

8.3 MAĐAR.

5.3 MAĐAR.

5.3 LIKOVNI

8.3 LIKOVNI

7.3 LIKOVNI

5.2 LIKOVNI

5.2 LIKOVNI

5.3 GEOGR.

8.3 GEOGR.

5.3 LIKOVNI

7.3 LIKOVNI

5.2 LIKOVNI

8.3 LIKOVNI

7.3 LIKOVNI

5.2 LIKOVNI

5.3 GEOGR.

Snem

Snem

Smat

Snem

Smat

Snem

Cos

Smat

Smat

Snem

Snem

Smat

Snem

Smat

Snem

Snem

Smat

Snem

Snem

Snem

Smat

Smat

5.2 SRPSKI

5.3 SRPSKI

6.1 SRPSKI

6.2 SRPSKI

5.1 SRPSKI

6.3 SRPSKI

6.1 SRPSKI

6.1 SRPSKI

5.1 SRPSKI

5.3 SRPSKI

6.2 SRPSKI

6.1 SRPSKI

5.2 SRPSKI

5.1 SRPSKI

6.3 SRPSKI

5.3 SRPSKI

5.1 SRPSKI

5.2 SRPSKI

6.2 SRPSKI

6.3 SRPSKI

6.1 SRPSKI

5.1 SRPSKI

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Tehničko

Matem.

Matem.

Cos

Matem.

Matem.

5.3 INFORM.

6.2 INFORM.

5.3 INFORM.

6.3 INFORM.

6.2 INFORM.

5.3 INFORM.

6.2 INFORM.

6.3 INFORM.

6.2 RADIONICA

5.3 INFORM.

6.3 INFORM.

6.2 INFORM.

6.3 INFORM.

6.2 INFORM.

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

7.1 NEMAČKI

1.1 1.1

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

Cos

Nemački

Nemački

Nemački

5.3 8.4 8.2 7.3 6.3 5.2 7.1 5.3 NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI

Nemački

Nemački

Nemački

Nemački

6.2 8.2 8.3 5.1 6.3 7.2 8.3 8.1 NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI

1.1 1,1

Nemački

Nemački

Nemački

6

7

Nemački

7.2 8.1 5.2 6.2 7.3 5.1 8.4 6.3 NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI NEMAČKI

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Cos

8.1 BIOLOG.

7.1 BIOLOG.

6.1 BIOLOG.

5.1 BIOLOG.

5.1 BIOLOG.

6.1 BIOLOG.

8.1 BIOLOG.

7.1 BIOLOG.

7.1 BIOLOG.

Hem

Hem

Hem

Veron.

Hem

Hem

Hem

Veron.

Veron.

Hem

Hem

Hem

Cos

Hem

Veron.

Hem

Hem

Hem

Hem

Veron.

7.2 LABOR.

8.4 ENGLESKI

8.2 LABOR.

6.2 LABOR.

8.3 LABOR.

7.3 LABOR.

7.1 LABOR.

8.2 ENGLESKI

8.4 LABOR.

8.1 LABOR.

8.4 LABOR.

7.1 LABOR.

7.2 LABOR.

8.3 ENGLESKI

7.2 LABOR.

7.2 LABOR.

8.1 LABOR.

8.2 LABOR.

7.3 LABOR.

8.3 LABOR.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Cos

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

Biolog.

8.3 BIOLOG.

7.3 BIOLOG.

6.3 BIOLOG.

5.3 BIOLOG.

8.2 BIOLOG.

7.2 BIOLOG.

8.4 BIOLOG.

8.2 BIOLOG.

5.3 BIOLOG.

6.2 BIOLOG.

7.3 BIOLOG.

5.2 BIOLOG.

7.3 BIOLOG.

6.3 BIOLOG.

8.4 BIOLOG.

5.2 BIOLOG.

6.2 BIOLOG.

7.2 BIOLOG.

8.3 BIOLOG.

Snem

Smat

Cos

Smat

Snem

Snem

Snem

Smat

Snem

Smat

Snem

Snem

Snem

Snem

Smat

Snem

Smat

Smat

Smat

Snem

Snem

7.2 BIBLIO

7.1 BIBLIO

8.1 BIBLIO

8.1 BIBLIO

7.3 BIBLIO

8.4 BIBLIO

8.2 BIBLIO

7.1 BIBLIO

7.2 BIBLIO

7.1 BIBLIO

8.3 BIBLIO

7.3 BIBLIO

7.2 BIBLIO

8.4 BIBLIO

8.1 BIBLIO

8.3 BIBLIO

8.1 BIBLIO

8.1 BIBLIO

7.1 BIBLIO

8.2 BIBLIO

7.3 BIBLIO

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Cos

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

Mađar.

8.4 MAĐAR.

7.2 MAĐAR.

6.2 MAĐAR.

6.3 MAĐAR.

6.2 MAĐAR.

8.4 MAĐAR.

8.2 MAĐAR.

7.2 MAĐAR.

6.2 MAĐAR.

7.2 MAĐAR.

6.3 MAĐAR.

8.2 MAĐAR.

8.2 MAĐAR.

8.2 MAĐAR.

6.2 MAĐAR.

6.3 MAĐAR.

8.4 MAĐAR.

7.2 MAĐAR.

8.4 MAĐAR.

8.2 MAĐAR.

6.3 MAĐAR.

Tehničko

Tehničko

Tehničko

Cos

Tehničko

Tehničko

Tehničko

Tehničko

Tehničko

Tehničko

Tehničko

8.1 RADIONICA

8.2 RADIONICA

7.2 RADIONICA

8.4 RADION.

8.4 RADIONICA

7.3 RADIONICA

7.1 RADIONICA

6.3 RADIONICA

5.3 RADIONICA

8.3 RADIONICA

5.2 RADIONICA

Matem.

Matem.

Matem.

Inform.

Inform

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

7.2 INFORM.

7.3 INFORM.

7.1 INFORM.

8.1 INFORM.

8.1 INFORM.

7.2 INFORM.

7.3 INFORM.

7.1 INFORM.

7.3 INFORM.

7.2 INFORM.

7.1 INFORM.

7.2 INFORM.

7.3 INFORM.

7.1 INFORM.

Veron.

Veron.

6.3 5.3 NEMAČKI NEMAČKI Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

Fizičko

8.2/8.4 SALA

6.2 SALA

6.2 SALA

6.1/6.3 SALA

7.1/7.3 SALA

5.2/5.3 SALA

8.1/8.3 SALA

8.2/8.4 SALA

8.1/8.3 SALA

7.1/7.3 SALA

6.2 SALA

6.1/6.3 SALA

6.1/6.3 SALA

8.1/8.3 SALA

5.2/5.3 SALA

8.2/8.4 SALA

7.1/7.3 SALA

Fizika

Fizika

Engleski

2.2 2.2

2.3 2.3

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

8.3 LABOR.

7.3 LABOR.

6.3 LABOR.

7.1 LABOR.

8.2 LABOR.

6.1 SRPSKI

7.1 LABOR.

8.1 LABOR.

8.3 LABOR.

8.2 LABOR.

2.1 2.1

1.2 1.2

2.2 2.2

7.3 ENGLESKI

Engleski

Veron.

Veron.

5.1 6.1 ENGLESKI NEMAČKI

Engleski

Veron.

Veron.

7.1 BIBLIO

8.1 BIBLIO

Veron. 5.2 MAĐAR

5.2/5.3 SALA 6.2 LABOR.

8.4 6.1 ENGLESKI ENGLESKI

Veron. 7.3 MAĐAR

6.3 6.1 ENGLESKI ENGLESKI

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

8.1 LABOR.

8.4 LABOR.

7.3 LABOR.

7.2 LABOR.

7.2 LABOR.

8.4 LABOR.

6.2 LABOR.

Nemački

Engleski

Engleski 2.1 2.1

2.3 2.3

1.2 1.2

1.3 1.3

Engleski

Engleski

Engleski

6.1 8.3 8.4 6.1 ENGLESKI NEMAČKI NEMAČKI ENGLESKI

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

8.3 8.2 7.3 8.1 7.1 ENGLESKI NEMAČKI ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI

1.3 1.3

Engleski

Engleski

Nemački

7.1 SRPSKI

8.1 SRPSKI

6.1 8.2 ENGLESKI ENGLESKI

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

Muz

6.1 MUZIČKI

5.2 MUZIČKI

8.3 MUZIČKI

8.2 MUZIČKI

6.3 MUZIČKI

8.1 MUZIČKI

5.3 MUZIČKI

5.1 MUZIČKI

6.2 MUZIČKI

5.3 MUZIČKI

7.2 MUZIČKI

5.1 MUZIČKI

8.4 MUZIČKI

5.2 MUZIČKI

7.3 MUZIČKI

7.1 MUZIČKI

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

4.3 4.3

6.3 ENGLESKI

3.1 3.1

3.3 3.3

3.2 3.2

Likovno 7.3 LIKOVNI

Engleski

5.2 6.2 5.1 7.2 ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI

Engleski

Engleski

Engleski

Engleski

3.3 3.3

5.3 ENGLESKI

4.3 4.3

3.1 3.1

Engleski

6.2 5.3 6.3 ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI

Matem.

Matem.

Tehničko

Matem.

Matem.

Matem.

Matem.

Tehničko

Matem.

Matem.

6.1 MATEM

5.1 RADIONICA

6.1 MATEM

8.1 MATEM

6.1 MATEM

8.1 MATEM

6.1 RADIONICA

6.1 MATEM

8.1 MATEM

Likovno

Likovno

Likovno

Likovno

5.1

8.3 LIKOVNI

6.2 LIKOVNI

6.3 LIKOVNI

8.4 LIKOVNI

LIKOVNI

Engleski

5.2 7.2 ENGLESKI ENGLESKI

8.1 MATEM Likovno LIKOVNI

Engleski

5.1 ENGLESKI

Likovno

Likovno

5.2

8.1 LIKOVNI

LIKOVNI

LIKOVNI

Likovno

Likovno

Likovno

Likovno

Likovno

5.3

6.1 LIKOVNI

8.2 LIKOVNI

7.1 LIKOVNI

7.2 LIKOVNI

LIKOVNI

LIKOVNI

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

7.1 ISTORIJA

6.1 ISTORIJA

8.1 ISTORIJA

7.1 ISTORIJA

8.1 ISTORIJA

6.1 ISTORIJA

5.1 ISTORIJA

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

8.4 ISTORIJA

6.3 ISTORIJA

5.3 ISTORIJA

7.2 ISTORIJA

6.2 ISTORIJA

6.3 ISTORIJA

8.3 ISTORIJA

8.2 ISTORIJA

7.3 ISTORIJA

5.2 BIBLIO

8.3 BIBLIO

7.3 BIBLIO

7.2 GEOGR

8.2 ISTORIJA

6.2 ISTORIJA

8.4 ISTORIJA

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

6.1 GEOGR.

8.1 GEOGR.

7.1 GEOGR.

7.1 GEOGR.

8.1 GEOGR.

6.1 GEOGR.

5.1 GEOGR.

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

Geograf

6.3 GEOGR.

8.2 GEOGR.

8.3 GEOGR.

6.2 GEOGR.

5.3 GEOGR.

7.3 GEOGR.

8.4 GEOGR.

6.3 GEOGR.

7.2 GEOGR.

5.2 GEOGR.

8.3 GEOGR.

7.3 GEOGR.

7.2 GEOGR.

8.4 GEOGR.

6.2 GEOGR.

8.2 GEOGR.


DEŽURSTVO NASTAVNIKA

NOVA ZGRADA

VAŽI OD 12.04.2010. DO 29.04.2010.

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

MATIĆ MARIJA

MOLNAR GIZELA

MOLNAR KATALIN

JAKŠIĆ ALEKSANDRA

ŠAMU BARBARA

GALUS J. ROZALIA

MILOŠEVIĆ VIŠNJA

RAKIĆ ANA

HAJDU IZABELA

SABO ANDREA

BIČKEI PIROŠKA

TOT PIROŠKA

BOLJOŠ MARIKA

MEĐERI MARTA MASTORAC ĐORĐE DVORIŠTE

SEKAČ ZOLTAN

MAĆAŠ MARJAN

DOŽA ĐERĐ

NOVKOV ALEKSANDAR

BOŽOVIĆ KAROLJ

MARKOVIĆ MILJA

HEGEDIŠ SILVIA

VARGA EDIT

REČO G. ANA

HORVAT ANGELA

SVIRČEV MIRA

GALUS B. ARANKA

ILIĆ SNEŽANA

KORMANJOŠ IBOLJA

TOPALSKI SLOBODANKA

RAC REGINA

KAROLJI ANDREA

ČANJI VALERIJA

KOVAČ NELA

PAVKOV SANDA

ČEPELA E. JUDIT

HORVAT ANIKO

STARA ZGRADA

VARGA MARIANA

raspored1  

raspored za april