Page 1

6.2

6.1

5.3

5.2

5.1

GEOGRAFIJA

NEMAČKI

MATEMATIKA

1

NEMAČKI

SRPSKI

BIOLOGIJA

2

MATEMATIKA

NEMAČKI

SRPSKI

FIZIČKO

2

ISTORIJA

GEOGRAFIJA

SRPSKI

3

SRPSKI

ISTORIJA

MATEMATIKA

NEMAČKI

3

FIZIČKO

MAĐARSKI

FIZIČKO

4

BIOLOGIJA

MATEMATIKA GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

4

MAĐARSKI

ENGLESKI

5

GEOGRAFIJA

SRPSKI

ISTORIJA

VERONAUKA

5

MATEMATIKA

FIZIČKO

6

ČOS

MUZIČKO

ENGLESKI

SRPSKI

TEHNIČKO

PONEDELJAK

6.3

MAĐARSKI

PONEDELJAK

6.4

1

VERONAUKA

6

TEHNIČKO FIZIČKO

7

FIZIČKO

1

SRPSKI

MAĐARSKI

2

FIZIKA

ENGLESKI

MAĐARSKI

3

ISTORIJA

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

7

GEOGRAFIJA MATEMATIKA

1

MUZIČKO

ISTORIJA

SRPSKI

2

MATEMATIKA

MUZIČKO

NEMAČKI

3

LIKOVNO

ISTORIJA

FIZIČKO

5

VERONAUKA

ČOS

FIZIKA

6

VERONAUKA

ISTORIJA

MAĐARSKI

MATEMATIKA

4

MATEMATIKA

ENGLESKI SRPSKI

5

MAĐARSKI

ENGLESKI

6

SRPSKI

BIOLOGIJA

7

VERONAUKA

FIZIČKO

UTORAK

GEOGRAFIJA TEHNIČKO

UTORAK

4

MAĐARSKI LIKOVNO

TEHNIČKO BIOLOGIJA

1

MAĐARSKI

FIZIKA

MAĐARSKI

LIKOVNO

1

BIOLOGIJA

NEMAČKI

GEOGRAFIJA

2

BIOLOGIJA

SRPSKI

SRPSKI

ENGLESKI

2

SRPSKI

MAĐARSKI

NEMAČKI

3

FIZIČKO

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

MUZIČKO

3

MAĐARSKI

4

LIKOVNO

ENGLESKI

FIZIKA

MATEMATIKA

4

FIZIČKO

MUZIČKO

FIZIČKO

5

MATEMATIKA

ČOS

ENGLESKI

GEOGRAFIJA

5

MUZIČKO

FIZIČKO

ČOS

6

ENGLESKI

MAĐARSKI

LIKOVNO

6

MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA

SRPSKI

7

7

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

SRPSKI

1

ENGLESKI

NEMAČKI

SRPSKI

2

MATEMATIKA

MAĐARSKI

SRPSKI

ISTORIJA

2

MAĐARSKI

SRPSKI

MATEMATIKA

3

NEMAČKI

FIZIČKO

FIZIČKO

FIZIKA

3

ČOS

MATEMATIKA

ISTORIJA

4

GEOGRAFIJA

NEMAČKI

FIZIKA

4

SRPSKI

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

5

FIZIČKO

TEHNIČKO VERONAUKA MATEMATIKA

MAĐARSKI

FIZIČKO

ČETVRTAK

FIZIKA

ČETVRTAK

1

5

SREDA

FIZIČKO

SREDA

7

LIKOVNO 6

SRPSKI

FIZIKA

BIOLOGIJA

6

GEOGRAFIJA

MUZIČKO

TEHNIČKO 7

7

VERONAUKA

NEMAČKI

LIKOVNO

MAĐARSKI

ENGLESKI

1

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

MUZIČKO

2

FIZIČKO

MAĐARSKI

NEMAČKI

FIZIČKO

2

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

SRPSKI

3

MUZIČKO

FIZIČKO

FIZIČKO

MATEMATIKA

3

ENGLESKI

MAĐARSKI

MATEMATIKA

4

ENGLESKI

SRPSKI

ENGLESKI

MATEMATIKA MATEMATIKA

5

MATEMATIKA

SRPSKI

6

MAĐARSKI

ISTORIJA

7

ISTORIJA

MUZIČKO

SRPSKI

4

TEHNIČKO

ČOS

5

ČOS

GEOGRAFIJA

6

NEMAČKI

7

MAĐARSKI

PETAK

NEMAČKI

PETAK

1


8.1

7.3

7.2

7.1

MATEMATIKA

1

HEMIJA

ČOS

SRPSKI

MATEMATIKA

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

2

MAĐARSKI

VERONAUKA

NEMAČKI

GEOGRAFIJA

MATEMATIKA

SRPSKI

3

MATEMATIKA

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

SRPSKI

FIZIČKO

HEMIJA

4

SRPSKI

ISTORIJA

VERONAUKA

BIOLOGIJA

HEMIJA

ČOS

5

ENGLESKI

MATEMATIKA

ČOS

FIZIČKO

BIOLOGIJA

FIZIČKO

6

ISTORIJA

LIKOVNO

HEMIJA

ISTORIJA

ČOS

VERONAUKA

7

FIZIKA

SRPSKI

MUZIČKO

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

1

NEMAČKI

ENGLESKI

FIZIKA

2

BIOLOGIJA

ISTORIJA

NEMAČKI

3

NEMAČKI

MUZIČKO

SRPSKI

4

SRPSKI

HEMIJA

MATEMATIKA

5

LIKOVNO

BIOLOGIJA

FIZIČKO

6

FIZIČKO

FIZIČKO

ENGLESKI

7

HEMIJA

MAĐARSKI

ISTORIJA

PONEDELJAK

8.2 ISTORIJA

PONEDELJAK

8.3 MAĐARSKI

TEHNIČKO HEMIJA

GEOGRAFIJA

MATEMATIKA

SRPSKI

MAĐARSKI

FIZIKA

ISTORIJA

VERONAUKA

ISTORIJA

VERONAUKA

FIZIKA

MUZIČKO

ENGLESKI

SRPSKI

1

MATEMATIKA

SRPSKI

FIZIKA

MAĐARSKI

GEOGRAFIJA

2

MUZIČKO

MATEMATIKA

LIKOVNO

NEMAČKI

FIZIKA

3

ENGLESKI

UTORAK

MATEMATIKA UTORAK

GEOGRAFIJA

TEHNIČKO

NEMAČKI

ČOS

HEMIJA

LIKOVNO

4

MAĐARSKI

5

MATEMATIKA NEMAČKI

FIZIKA

FIZIKA

ENGLESKI

SREDA

SRPSKI

SREDA

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA TEHNIČKO

TEHNIČKO NEMAČKI

FIZIČKO

HEMIJA

6

MAĐARSKI

FIZIKA

ENGLESKI

7

VERONAUKA

MATEMATIKA

1

GEOGRAFIJA

MAĐARSKI

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

2

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA

FIZIČKO

3

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

SRPSKI

4

SRPSKI

MATEMATIKA

ISTORIJA

5

ČOS

SRPSKI

BIOLOGIJA

MAĐARSKI

LIKOVNO

TEHNIČKO MATEMATIKA MATEMATIKA

SRPSKI

FIZIČKO

NEMAČKI

FIZIČKO

FIZIKA

GEOGRAFIJA

ISTORIJA

ENGLESKI

FIZIČKO

6

MATEMATIKA

NEMAČKI

MUZIČKO

7

FIZIČKO

FIZIČKO

MATEMATIKA

1

GEOGRAFIJA

FIZIKA

FIZIČKO

MATEMATIKA

LIKOVNO

MUZIČKO

2

FIZIKA

GEOGRAFIJA

HEMIJA

ENGLESKI

MATEMATIKA

SRPSKI

3

MATEMATIKA

HEMIJA

SRPSKI

FIZIČKO

ISTORIJA

FIZIČKO

4

MAĐARSKI

MAĐARSKI

MATEMATIKA

MAĐARSKI

MAĐARSKI

NEMAČKI

5

ISTORIJA

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA

ENGLESKI

ENGLESKI

6

FIZIČKO

FIZIČKO

GEOGRAFIJA

7

TEHNIČKO ENGLESKI

PETAK

SRPSKI

PETAK

HEMIJA

ČETVRTAK

ČETVRTAK

NEMAČKI

raspored, odeljanja  

raspored, odeljanja

raspored, odeljanja  

raspored, odeljanja

Advertisement