Page 1

ISTORIJA

ENGLESKI

SRPSKI

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

ISTORIJA

NEMAČKI

ČOS

MATEMATIKA MUZIČKO VERONAUKA

7

MATEMATIKA

ENGLESKI

1

FIZIČKO

NEMAČKI

2

MUZIČKO

SRPSKI

3

FIZIČKO

4

MATEMATIKA

5

GEOGRAFIJA MATEMATIKA 3 FIZIČKO

VERONAUKA 4

SRPSKI

FIZIKA

FIZIČKO

5

FIZIKA

NEMAČKI

BIOLOGIJA

6

3 MATEMATIKA 4

TEHNIČKO 5 6

MAĐARSKI TEHNIČKO

7

ISTORIJA

ČOS

7

7

MUZIČKO NEMAČKI

FIZIKA

MUZIČKO

SRPSKI

FIZIČKO

1

1

2

MUZIČKO

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA

SRPSKI

2

2 MATEMATIKA

LIKOVNO

MAĐARSKI

NEMAČKI

3

3

BIOLOGIJA

4

FIZIČKO

3 MATEMATIKA

GEOGRAFIJA

4

VERONAUKA MATEMATIKA 4

TEHNIČKO VERONAUKA MATEMATIKA

5

5

ISTORIJA

LIKOVNO 5

ENGLESKI

6

6

MAĐARSKI

7

7

1

1 MATEMATIKA

6

6 VERONAUKA MATEMATIKA

ČOS

UTORAK

1

MAĐARSKI

ČOS

ENGLESKI

SRPSKI

5

ENGLESKI

MATEMATIKA

MAĐARSKI

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

SRPSKI

4

MAĐARSKI

MAĐARSKI

5

BIOLOGIJA

FIZIČKO

6

6

ENGLESKI

SRPSKI

7

7

MAĐARSKI

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

ENGLESKI

SRPSKI

MAĐARSKI

FIZIČKO

NEMAČKI

ČOS ISTORIJA

MATEMATIKA 4 FIZIKA

MATEMATIKA GEOGRAFIJA

3

3

5

SRPSKI LIKOVNO

6 GEOGRAFIJA

7

7

NEMAČKI

MATEMATIKA

FIZIKA

1

1

2

FIZIČKO

MAĐARSKI

SRPSKI

ISTORIJA

2

2 GEOGRAFIJA

3

FIZIKA

MATEMATIKA

NEMAČKI

ENGLESKI

3

4

MAĐARSKI

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

4

ENGLESKI

SRPSKI

5

TEHNIČKO NEMAČKI

6

SRPSKI

FIZIČKO

FIZIČKO

4 MATEMATIKA 5

SRPSKI

MATEMATIKA

6

6

Cos / Kovac

SRPSKI

7

7 VERONAUKA

6

5

FIZIČKO

7

TEHNIČKO 7 MATEMATIKA

GRAĐANSKO

LIKOVNO

ENGLESKI

1

1

SRPSKI

FIZIČKO

MUZIČKO

1

2

LIKOVNO

FIZIKA

MATEMATIKA

FIZIČKO

2

2

NEMAČKI

SRPSKI

MATEMATIKA

2

3

ENGLESKI

FIZIČKO

FIZIČKO

LIKOVNO

3

3

MAĐARSKI

MAĐARSKI

SRPSKI

3

4

SRPSKI

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA 5

6

FIZIČKO

ISTORIJA

MAĐARSKI

6

6

7

7

5

TEHNIČKO BIOLOGIJA

7

MUZIČKO

6

SRPSKI

5

LIKOVNO

ISTORIJA

7

MUZIČKO

4

5

4

MAĐARSKI

PETAK

MAĐARSKI

PETAK

1

MATEMATIKA 4

ČETVRTAK

BIOLOGIJA

ČETVRTAK

1

3

6

4

MUZIČKO

5

ISTORIJA

4

ČOS

MATEMATIKA

MUZIČKO

SREDA

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

2 SREDA

3

GEOGRAFIJA 2

ENGLESKI

5

ENGLESKI

NEMAČKI

4

SRPSKI

2 MATEMATIKA

SRPSKI

3

FIZIKA

2

BIOLOGIJA

1

FIZIČKO

3

1

VERONAUKA

2

ENGLESKI

1

MAĐARSKI

7

TEHNIČKO 7

UTORAK

2

6

6 GEOGRAFIJA

2

5

BIOLOGIJA

SRPSKI

4

5

FIZIČKO

3

FIZIČKO

MATEMATIKA

PONEDELJAK

NEMAČKI

FIZIČKO

PONEDELJAK

4

1

2

NEMAČKI

NEMAČKI

1

1

6.1

ISTORIJA

ISTORIJA

5.1

6.2

MAĐARSKI

3

5.2

6.3

SRPSKI

2 MATEMATIKA GEOGRAFIJA MATEMATIKA

5.3

6.4

1


8.1

7.3

7.2

7.1

MATEMATIKA

SRPSKI

1

1

HEMIJA

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

1

2

BIOLOGIJA

NEMAČKI

MATEMATIKA

2

2

MAĐARSKI

HEMIJA

FIZIČKO

2

3

MATEMATIKA

FIZIČKO

HEMIJA

3

3

MATEMATIKA

NEMAČKI

SRPSKI

3

4

HEMIJA

GEOGRAFIJA

ČOS

4

4

FIZIKA

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

4

5

GEOGRAFIJA

HEMIJA

BIOLOGIJA

5

5

ISTORIJA

MAĐARSKI

VERONAUKA

5

6

ČOS

ISTORIJA

6

FIZIČKO

FIZIČKO

HEMIJA

6

7

FIZIČKO

MAĐARSKI

FIZIČKO

7

7

BIOLOGIJA

LIKOVNO

1

GEOGRAFIJA

SRPSKI

MATEMATIKA

1

1

BIOLOGIJA

VERON./GRAĐAN.6

PONEDELJAK

8.2

NEMAČKI

PONEDELJAK

8.3

1

7

LIKOVNO

1

ENGLESKI

2

TEHNIČKO FIZIKA

SRPSKI

2

2

LIKOVNO

3

FIZIČKO

MATEMATIKA

FIZIČKO

3

3

GEOGRAFIJA

FIZIKA

SRPSKI

3

4

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

ISTORIJA

4

4

MUZIČKO

MATEMATIKA

FIZIKA

4

5

ENGLESKI

VERONAUKA

FIZIKA

5

5

MAĐARSKI

MAĐARSKI

FIZIČKO

5

6

HEMIJA

GEOGRAFIJA

LIKOVNO

6

6

ENGLESKI

MUZIČKO

MATEMATIKA

6

7

MUZIČKO

LIKOVNO

7

7

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA

ISTORIJA

7

1

ISTORIJA

MUZIČKO

1

1

MAĐARSKI

ENGLESKI

GEOGRAFIJA

UTORAK

MATEMATIKA

UTORAK

2

1

TEHNIČKO FIZIKA

ENGLESKI

2

2

3

BIOLOGIJA

ENGLESKI

FIZIKA

3

3

4

LIKOVNO

BIOLOGIJA

5

SRPSKI

MAĐARSKI

NEMAČKI

4

NEMAČKI

ISTORIJA

2

SRPSKI

MATEMATIKA

3

FIZIKA

GEOGRAFIJA

4

SRPSKI

5

TEHNIČKO 4 5

GEOGRAFIJA

NEMAČKI

6

6

SRPSKI

MAĐARSKI

7

7

SRPSKI

1

1

ENGLESKI

SRPSKI

FIZIČKO

1

MATEMATIKA

2

2

MATEMATIKA

MAĐARSKI

BIOLOGIJA

2

BIOLOGIJA

3

3

SRPSKI

GEOGRAFIJA

ISTORIJA

3

4

FIZIČKO

FIZIČKO

ČOS

4

5

NEMAČKI

MATEMATIKA

FIZIKA

5

5

SREDA

MAĐARSKI

SREDA

2

TEHNIČKO 6

FIZIKA

FIZIČKO

7 1

MAĐARSKI

2

FIZIKA

MATEMATIKA

6 7

TEHNIČKO MATEMATIKA

4

ENGLESKI

ENGLESKI

ISTORIJA

4

5

FIZIČKO

MAĐARSKI

FIZIČKO

5

6

VERONAUKA

ČOS

6

6

FIZIKA

ČOS

NEMAČKI

6

FIZIČKO

7

7

ČOS

ENGLESKI

HEMIJA

7

7

MATEMATIKA

NEMAČKI

1

1

HEMIJA

SRPSKI

MATEMATIKA

1

2

MATEMATIKA

MAĐARSKI

MUZIČKO

2

2

MAĐARSKI

ISTORIJA

SRPSKI

2

3

NEMAČKI

HEMIJA

MATEMATIKA

3

3

SRPSKI

MATEMATIKA

MUZIČKO

3

4

SRPSKI

ISTORIJA

HEMIJA

4

4

FIZIČKO

FIZIČKO

NEMAČKI

4

5

MAĐARSKI

NEMAČKI

SRPSKI

5

5

MATEMATIKA

VERONAUKA

ENGLESKI

5

SRPSKI

ENGLESKI

6

6

VERONAUKA

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA

6

GEOGRAFIJA

7

7

ISTORIJA

HEMIJA

6

TEHNIČKO 7

7

PETAK

ISTORIJA

PETAK

1

ČETVRTAK

ČETVRTAK

3

Raspored, 2011, 2 polugodiste, odeljenje  

Raspored, 2011, 2 polugodiste, odeljenje

Raspored, 2011, 2 polugodiste, odeljenje  

Raspored, 2011, 2 polugodiste, odeljenje

Advertisement