Page 1

I. GRUPA ZADATAKA 1) Pretvori sledeće decimalne brojeve u razlomke: 0,4

2,25

3,957

1,8

2,875

2. Pretvori sledeće razlomke u decimalni oblik:

3 4

2

1 2

1

3 8

4

3. Pomoću brojevne prave nacrtaj sledeće brojeve: 2,4 -3,08 -0,08 4. Pomoću brojevne prave nacrtaj sledeće brojeve: 5

1 27

-2

5,905

-3,8

7 8

5

1 2

3

7 25

5

9 10

-

2 4

4 5

5. Izračunaj i napiši odgovarajući rezultat: a) -45 + 23=

b) -85-36=

c) 69-96=

d) -5+10-15=

c) -579 : 3=

d) 3484 : (-4)=

6. Izračunaj i napiši odgovarajući rezultat: a) -8 · 12=

b) -17 · (-45)=

7. Izračunaj i napiši odgovarajući rezultat: a) -7 + 4 · (-6)=

b) 63 -1224 : 9

c) -44 + 185 : (-5)

d) -2010 : (-2010:(-1))+2010

8. Popuni sledeću tabelu kao što je započeto: DELJENIK 1258 2010 1 234 567 2045 803 039 12 547 9. Izračunaj sledeći izraz:

(27 ⋅ 243 ) (81 : 9 )

2 3

3

a)

DELILAC 10 2 3 4 5 100

6

3 2

OSTATAK 8

52 ⋅ 253 : 125 2 b) 510 ⋅ 625 2

10. Sredi sledeće izraze: a) 4x2 + 24x6 – 16x5=

b) 256x12-289y16=

c) 81x2-36x+4

d) 12x2-12x+3

b) (4x+3)(4x-4)=

c) (5x-4x)2=

d) (9x4-12x3)2=

b) (9x2-4)2-(9x-1)(3+7x)=

c) (5x3-3x)2-(3x3-5x)2=

d) (2x-1)2·(2x2+1)2

11. Uradi množenje polinoma: a) 5x(2x3+4x2-5)= 12. Sredi sledeće izraze: a) 5x2-(4x+4)(3x-2)=

Zadaci za malu maturu  

Zadaci za malu maturu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you