Page 1

Kisokos

XIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM

2010. JANUÁR Csoóri Sándor

Kedves Kisokos! Igazság szerint boldog új évet szeretnék megkésve is kívánni neked. Ám nem vagyok biztos benne, hogy a jókívánság beteljesül. Tizenhárom évvel ezelőtt indultál útnak. Az akkor még csetlő-botló gyermek mára igazi kamasszá serdült. Most, amikor életképesnek és erősnek hittünk, a fennmaradásod vált pillanatok alatt kérdésessé. Hiába próbáltál elszökni előle, utolért a válság. Ezt a számot még valahogy kinyomtattuk, a júniusira már nincsen fedezet. A csodavárás nem a Te stílusod, búcsúzni viszont nem szeretnénk. Maradjunk hát annyiban: viszlát!

Hányszor lemondtam már Hányszor lemondtam már a versről! Fogadkoztam, hogy vége, abbahagyom, mint a bolyongást októberben, mikor zülleni kezd az erdő, és csöndes dúdolását Isten is abbahagyja. Magányos, szürke házakat jártam körül. Azt képzeltem róluk, hogy siralomházak vagy a sikoltozó hisztéria házai, csak hogy elakadjanak bennem a szavak, mint ellenálló szívben a heves golyók. Azt hittem, így majd könnyebb lesz végre megédesítenem ereimben a vért, könyökölnöm sunyi magyarjaim mellett a kocsmakertben, s magasan lebegő erkélyekről nézni: Ady eltévedt lovasa merre vágtat. De csak az órák lassultak le közelemben, de csak a fehérre mosott lepedők csattogtak boldogabban a köteleken, de csak a világ vége jött közelebb, kíméletlenül araszolva, ahogy a délutáni árnyék.

Csoóri Sándor magyar költő, esszéíró, prózaíró a nyugat-dunántúli Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Pápán érettségizett a Református Kollégiumban. Budapesti egyetemi tanulmányait betegsége miatt abba kellett hagynia. Előbb újságíróként dolgozott. Őszinte társadalmi problémák iránti érzékenységéről tanúskodó, őszinte hangú verseivel 1953-ban nagy feltűnést keltett. 1955-56-ban az Új Hang című folyóirat versrovatát szerkesztette, itt találkozott a szellemiségükben az 1956-os forradalmat előkészítő versekkel és novellákkal, melyek nagy hatással voltak rá. Az 1956-os forradalom meghatározó élménye volt. A hatvanas évektől kezdődően a szellemi és politikai ellenzék egyik vezető egyénisége. Folyamatosan ütközött a politikai hatalommal, többször szilenciumra ítélték. A hatvanas évek második felétől Kósa Ferenc és Sára Sándor szerzőtársaként új szemléletet hozó filmek írója. Első versei 1953-ban jelentek meg, nagy feltűnést keltve a Rákosi-korszakot bíráló hangvételükkel. Ezekben valamint első kötetében (Felröppen a madár, 1954) még leginkább Petőfi realista közéletiségét követte. A hatvanas-hetvenes évek fordulójától kezdve esszék sorában tárta fel a kisebbségi (romániai, szlovákiai, jugoszláviai, kárpátaljai) magyarság méltatlan, közösségi értelemben jogfosztott helyzetét. Hasonlóképpen nagy hatású esszékben vizsgálta a magyar történelmi tudat torzulásait, a kommunista diktatúra nemzetellenes politikájának következményeit. A hetvenes évekre alakult ki költészetének jellegzetes karaktere. A nyolcvanas években a magyarországi ellenzéki találkozók egyik fő szervezője és előadója. A magyarországi rendszerváltás szellemi előkészítésének meghatározó egyénisége. 1987-ben a Lakitelki Találkozó egyik szervezője, a Magyar Demokrata Fórum alapító majd elnökségi tagja. 1988-tól 1992-ig az első ellenzéki nyilvános lapként indult Hitel című folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke, 1992-től főszerkesztője. 1991-2000 között a Magyarok Világszövetségének elnöke, akkori népszerűségét mutatja, hogy erre a szerepre közfelkiáltással választották. Ebben a funkciójában érte el, hogy létrehozzák a Duna Televíziót, mely műholdas adásaival azóta is ápolja és segíti a Magyarországgal szomszédos országokban élő közel hárommillió magyar nyelvének és kultúrájának megőrzését és nemzeti összetartozás-tudatát.

1. oldal


Kisokos

Egy új iskolában

Az emlékek mindig szépek Mikor 8. osztályt elkezdtem azt gondoltam, hogy további tanulmányaimat a becsei közgazdasági iskolában fogom folytatni. Ez a gondolat azonban megváltozott. Sokáig tűnődtem, hogy vajon hova is íratkozzak? Ugyanis még azt sem tudtam mi leszek, ha nagy leszek, vagy hogy mi az, amit örömmel tanulok. Közgazdaságira azért szerettem volna íratkozni, testvérem nyomdokait követve, mivel láttam, hogy ő alig tanul, mégis érti az anyagot, és színkitűnő tanuló. Idővel rájöttem, hogy nem azt kell választani, ami könnyű, vagy másoknak könnyen megy, hanem azt, amit én szeretnék egész életemben csinálni. Hiszen, ha valamit szeretünk, akkor azt örömmel is végezzük el. Sokáig tűnődtem... végül a zentai egészségügyi iskola mellett döntöttem. A biológiát nagyon megszerettem nyolcadikban, és úgy gondolom, hogy ápolónői szak is talán menne. Végül is elég sok közük van egymáshoz. Barátnőmmel voltunk nyíltnapon az iskolában. Így élesebb képet kaptunk, hogy szeptemberben mi is vár ránk, ugyan is sikeresen felvettek az 1.2 osztályba. Az idősebb tanulók azzal ijesztgettek minket, hogy az anatómia és a latin nagyon nehéz lesz. Ez nem igaz! Persze, mint minden más iskolában, itt is nagyon fontos a rendszeres tanulás. Hiszen sok a tantárgy, és ha lemaradunk az anyaggal elég nehéz bepótolni az elfecsérelt időt. Igaz, az anatómia a legnehezebb mi mégis azt szeretjük legjobban, és az átlagunk is valóban jó. A tanárok kedvesek, és vannak akik segítőkészek is. Nagyon örülök annak is, hogy sok volt osztálytársam, barátnőm is ide íratkozott, így nem vagyok egyedül bár a mostani osztályom sem idegen már, megszoktuk egymást. Az iskolához kötődik a gólyabuli és az elsősök avatása. Ez arról szól, hogy a negyedikesek kitalálnak különböző kínos feladatokat, amiket, ha nem végezzük, el akkor pontlevonás lesz a vége. Akik legtöbb ponttal elsők lesznek, tortát kapnak. A másodikak csak örülhetnek a helyezésnek. A harmadik helyezettek a termet takarítják, ahol az avatás volt. Természetesen, mi elsők lettünk! Ezután bulit szerveztek a számunkra, ahova a matematika és az informatika tanár is bejött. Az ápolás tanárnő mindig ezt mondja: Ebbe az iskolába csak azok íratkozhatnak, akik szeretik az embert, és szeretnek rajta segíteni. Ajánlom én is ezt az iskolát azoknak, akik szintén így éreznek! Pecze Edina

Szeptember elejétől megváltozott az életem… A zentai Egészségügyi Középiskola diákja lettem. Már három hónapja ebben az iskolában koptatom a padot. Úgy érzem ez idő alatt jól megismertük egymást az osztálytársakkal és nagyon jó, összetartó osztállyá kovácsolódtunk. Az elejében kicsit nehéz volt a reggeli kelés és a délutáni váltások, de meg lehet szokni. Mindennap hét órát ülünk végig általános tantárgyak mellett három szaktantárgyunk van, de ez évről évre bővülni fog és változik. A tanárok jók, persze sokkal szigorúbbak, mint az általános iskolában. Az igaz, hogy sokat kell tanulni, de aki szorgalmas és rendszeresen készül az órákra, annak nem lehetnek gondjai. A rövid idő alatt sok szép élményt gyűjtöttem. Legemlékezetesebb a gólyabuli volt, de lehet színházba menni, közös programokat szervezni. Hogy én mostmár középiskolás vagyok, nem jelenti azt, hogy elfelejtettem a régi iskolámat. Jó visszagondolni a régi időkre. Sokszor eszembe jut az osztályfőnököm és a sok szép emlék, ami a péterrévei iskolához köt. Nehéz döntés volt számomra, de úgy érzem, hogy jól tettem, hogy a zentai Egészségügyi Középiskolát választottam, hisz nagyon szeretek ide járni. Gallusz Csilla 1.3

Középiskolám A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium elsős tanulója vagyok. Ez egy bentlakásos iskola, mivel nemcsak délelőtt, hanem délután is vannak órák. Ide külön felvételi vizsga kellett matematikából, nem volt jó az általános vizsga. Az iskola egybe van építve a kollégiummal. Ez azért is jó, mert nem kell korán felkelni, elég a tanítás kezdete előtt öt perccel. Meg persze, ha délután folyamán a házi feladatban nem értünk valamit, akkor közel van a tanári segítség. Sokkal nehezebb, mint az általános iskola, itt már nem elég az amit órán megjegyzek, itt tanulni kell, de még mennyit! Meg kell szokni, hogy nem lehet mindenből ötöse az embernek. Kapunk reggelit, ebédet és vacsorát. Ez is egy jó dolog, mert nem kell nekünk gondoskodni erről. Este tizenegy órakor van a lámpaoltás, utána a törvény szerint alvás, de ezt néha azért meg is lehet szegni. Szerintem ez egy jó és erős iskola, ahol sokat kell tanulni. A tanulásnak eredménye lehet. Könnyebben jutunk be az egyetemre. Koszorús Zoltán 1. m osztály

Egészségügyi középiskola 1.2

„Ôszintén akarok élni, Minden utat véhigjárni, Hinni abban, amire vágyom, S küzdeni érte bármilyen áron”

Vörösmarty 2. oldal


Kisokos

Tíz év múlva találkozunk

Utolsó első nap az általános iskolában Reggel amikor felkeltem azon gondolkodtam, hogy ma van az utolsó első nap az általános iskolában. Számomra ez egy új, de jó érzés, habár nehéz lesz megválni ettől a társaságtól. Mintha ma lett volna, amikor anyával kézen fogva léptük át a suli kapuját, és íme a hét év gyorsan elszaladt, de az idei is elrohan. Az jó, hogy mi vagyunk a legidősebb diákok. Szinte mindenki azt kérdezi, hogy milyen nyolcadikosnak lenni, amire szinte még magam sem tudok válaszolni. Mindig csak az jut az eszembe, még csak egy röpke év maradt hátra, és egy fejezet lezárul az életemben. Ezt követi egy másik, egy újabb fejezet. Sajnálom, hogy meg kell válni a régi osztálytársaktól. Tavaly még mindenkitől azt kérdeztem, hogy felvételizik-e, és hogy milyen szakra fog íratkozni. Mostmár sokan nekem teszik fel ugyanezt a kérdést. Nagyon sajnálom, hogy el kell hagynom ezt az iskolát. Balassa Anett 8.2

Reggel, mikor felébredtem azt gondoltam, hogy mi leszünk a legidősebbek az iskolában. Utolsó szeptember elsejénket töltjük itt. A tanárok és az osztálytársak, utoljára lesznek velünk. Most elismételjük az eddig tanultakat, amelyeket a tanárok hét év ideje alatt tuszkoltak belénk. Jövőre már máshol leszünk. Új lesz a sok tanár, az osztálytársak és a környezet. Most már itt az ideje, hogy mindenki eldöntse, hogy hol folytatja útját a jövőben. Ez év után mindenki elválik ettől a jó és összetartó kis osztálytól. Majd tíz év múlva újra találkozunk és mesélünk egymásnak a régi szép időkről. Mester Mester Szabolcs 8.2

A barokk

Mi már búcsúzunk Szeptember elseje, kedd. Az iskola megkezdődött. Én már nem is tudom hogy vártam-e ezt a napot. Utolsó első nap a Samu Mihály Általános Iskolában, számomra. 8. osztályos lettem. Az iskolában megszólalt a csengő, osztályfőnöki volt az első órám. Elgondolkodtam, hogy évvégén el kell válnunk a tanárainktól, akik immár 4 éve tanítanak minket, barátainktól és az iskolától. Úgy érzem ez az év gyorsan el fog szállni, ezért kihasználom ezt az utolsó évet, hogy még több barátot szerezzek és még több jó jegyet. Azért is szeretnék több jó jegyet, hogy könnyebben tovább tudjak tanulni és felvegyenek a kívánt helyre. Mindennek ellenére soha sem fogom elfeledni az általános iskolát, barátaimat, tanáraimat, osztályfőnökömet és osztálytársaimat. Zöldi Zita 8.2

A reneszánszban a középkort átmenetnek, gótnak, az barbárnak nevezték. A barokk stílus is az utókor gúnyos, bíráló névadása. Az olasz barocco szó jelentése:nyakatekert, különös, szabálytalan. A reneszánsz nyugodt forma világát mozgalmas, sokszor formabontó, szeszélyes díszítő elemek váltották fel. A barokk muzsika valósággal lázba hozta az embert. A zeneszerző pontosan előírta, hogy egy egy szólamban milyen hangszercsoport szólaljon meg. Ezzel már a hangszínt is megkomponálta. Kialakult a magas és mélyvonások négy szólama, amelyben egy szólamot többen játszottak. Ez lett a barokk zenekar magja. Tömörséget a csembaló, az orgona vagy lant folyamatos kísérete, az úgynevezett continvo biztosította, amelyben az irányító szerep leggyakrabban a csembalóé. A barokk kor elején Firenzében a művészetápoló camerata. Társulat az énekes zenében új mozgalmat hirdet. Céljuk az érzelmek ábrázolása volt. A szólóének kiemelésén alapuló monódió nemcsak az operára, hanem a zenélés más területeire is hatott. Bizonyára nem véletlen, hogy ez idő tájt alakult ki a concerto, vagyis versenymű. Ugyancsak zenekari párbeszéd az alapja a concerto grossónak is. Itt kisebb hangszercsoport játszott jelentős barokk zeneszerző:J. S Boch, G. F. Höndel. Csasznyi Zs Zsófia 7.2 3. oldal


Kisokos

Legkedvesebb könyvem Thomas Brezina: Hét tappancs Szerelmeslevelek Kengurutól

gazdája

PENNY:

A történet egy Penny nevű lányról szól, akinek az édesapja állatorvos, az édesapja segédje pedig a szerelme. Penny imádja az állatokat. Egy gazdag és híres házaspár elutazik, ezért Pennynek kell gondoskodnia a kengurukról. Beíratkozott egy szakköre, ahol megismerkedett egy fiúval, és egyre gyakrabban beszélgettek. Elvis, Penny szerelme ezért féltékeny lett, és kezdtek távolodni egymástól. A gond akkor kezdődött amikor az egyik kenguruanya erszényéből kiesett a kicsinye, és Pennynek kellett otthon nevelnie. Közben szerelmes leveleket kap egy fiútól, akinek fedőneve Kenguru volt. Egy alkalommal elvezette a szakkörön megismert fiút a kengurukhoz, és bementek a nagy házba (pedig ez tilos volt), és közben a fiú észrevétlenül ellopott egy érmet, amiért Pennyt később felelősségre vonják. Penny azt gondolja, hogy a Kenguru álnév mögött ez a fiú rejtőzik, de végül kiderül, hogy Elvis döntött úgy, hogy leírja azt, amit elmondani nem mert. Hogy mi történik tovább megtudjátok, ha elolvassátok a könyvet! Németh Anett 7.2

Legkedvesebb könyvem Az én legkedvesebb könyvem címe Óriási kórokozók. A Varázslatos Iskolabusz című sorozathoz tartozik. A könyv puha fedelű, színes kép van rajta. A főszereplője Keesha, aki Miss Mici tanárnő osztályába jár. Ez a könyv a gyerekről és a tanárnő izgalmas kirándulásairól szól. Utazásaikra a varázslatos iskolabusszal mennek. Kalandjaikban mindig van valami varázslatos dolog, például: szabad szemmel nem láthatóra zsugorodik a busz, hogy felfedezzék a mikrobákat. A tanárnő érdekes dolgokat mesél a gyerekeknek, amiből az olvasó is tanulhat és közben jól szórakozik. Ezt a könyvet olyan gyerekeknek ajánlom, akik szeretik a kalandokat, az utazásokat a mikrobák világában. Solymosi Kornél 4.2

4. oldal

Az én legkedvesebb könyvem a Pillangóhadművelet című meseregény, írója ismeretlen. A rokonaimtól születésnapra kaptam. A könyv egy kilenctagú osztályról szól. Ebben a részben az volt a feladatuk, hogy a lepkékről készítsenek egy színházi előadást. Az elején még nem volt ihletük az elkészítéshez de Miss Mici a tanítónő megédesítette a gondolkodásukat. A buszt, a gyerekeket és magát elvarázsolta pillangóvá és elmentek egy lepkeházba. A legkedvesebb részem, amikor Ralphie véletlenül kirepült az ablakon. Az osztály keresésére indult de a parkban a gyerekek majdnem elfogták őket, de egy környezetvédő megmentette a pillangókat. Nekem Miss Mici tetszett a legjobban, mert ő a gyerekek kérdéseire mindig tudott választ adni. A könyv azért nyerte el tetszésemet, mert nagyon sokat megtudtam a pillangókról. Még a lepkekalauzból is volt benne részlet. Bátran ajánlom mindenkinek az összes kalandregényt, hogy segítsen a tanulásban. Kormányos Sára 4.3

Pillanatkép a könyvtárban Most a péterrévei Népkönyvtárról szeretnék mesélni. Sokszor jártam már e barátságos bár kis helyiségben. Bár szívem szerint kis kuckónak szólítanám. Emlékszem, hogy telente mily örömmel léptem a kis lépcsőre. Mindig ezek a gondolatok cikáztak a fejemben: Vajon melyik könyvet vegyem most ki? Mikor végre megérkeztem, ismerősök, barátok barátságos mosolygós tekintetével találkoztam. A kályha melegét, az éppen pislákoló lángját, pedig mindenki szerette mivel a kinti hideg mindenkinek piros arcot na meg orrocskát varázsolt. A kedves könyvtáros nénik sokat segítettek már nekem és más könyvekre váró kis lurkóknak. Az én kedvenc könyveim, köteteim Thomas Brezinától származnak pontosabban a Fiúk kizárva című érdekes és izgalmas kalandregények, amik nálam nagy sikert arattak. Már szinte minden kötetét elolvastam. Véleményem szerint nagyon jó és szórakoztató könyveket ír, amik szórakoztatják a mai fiatalokat. Természetesen sok más izgalmas könyv van például a: Psszt! A mi titkunk vagy W.I.T.C.H Harry Potter film nagyon kedvelt, ezért az idősebb, okosabb nebulók közül is akadnak sokan, akik a film alapján leírt könyveket örömmel olvassák el tudván, hogy ezek a könyvek nagyon vastagok. Ez persze ne ijesszen el senkit a könyv olvasásától! Ezenkívül Petőfi Sándor, Arany János, József Attila költeményei is megtalálhatók. A legfiatalabbaknak, elsősöknek, ovisoknak is van külön részleg, ahol különböző nekik való könyveket találnak. Az ovisokat nagyszüleik, szüleik kísérik el, azzal az ürüggyel, hogy esti mesének valót találjanak a csöppségeknek. Emlékszem, anyukám ennyi idősen kézen fogott és vezetett a könyvtárba, hogy válasszak egy olyan könyvecskét, amit majd az esti időszakban elolvashat. Nehéz dolgom volt, mivel otthon is található jó néhány könyv, de ott könyveket könyvek követték. Végül sikerült kiválasztanom egyet aminek a címe: Piroska és a farkas. Egész nap arra vártam, hogy anyu kezébe vegye azt a bizonyosat és elkezdje az olvasást. Nagy örömet éreztem ilyenkor. Mindenkinek ajánlanám, hogy minél többet járjon a könyvtárba, mivel az olvasás a világ legjobb hobbija. Fábián Dianna 6.2


(mesék)

A varázsló kalapja Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen innen élt egy idős asszony a fiával. Olyan szegények voltak, hogy a templom egeréhez jártak koldulni. A fiú nagyon szeretett volna megházasodni. Volt egy lány, aki tetszett neki, de a szegénység miatt nem akart a lány hozzámenni. Elküldte az idős asszony a szomszéd faluba a fiát, hogy próbáljon szerencsét. Éppen az erdőben sétált, amikor találkozott egy favágóval. Megszólítja a legény: -Adjon Isten gazduram! -Szép napot neked is fiam! Mi járatban vagy erre?- kérdezte a favágó. -Jöttem, szerencsét próbálni. Nem kell kendnek egy inas?kérdezte a fiú. -Éppen elkellne, sok a munka és közeledik a hideg idő. Adok munkát számodra, három esztendőre. -Köszönöm szépen!- hálálkodott a legény. -Holnap kezded a munkát. Egyezséget kötöttek. A favágónak volt egy titka, ő igazából egy varázsló volt, de senki nem tudta róla. Megvirradt, még a kakas kukorékolása előtt hozzáfogtak a munkához. A fiú nem volt hozzászokva a kimerítő favágáshoz, így a reggeli szünet idejét szunyókálással töltötte. Feltűnt a fiúnak, hogy az ember soha nem fáradt ki, a fák a fejszéje alatt úgy dőltek, mintha parancsszóra működtek volna. Mindig kedves volt a legénnyel. Az idő olyan gyorsan elszállt, mintha pille szárnyon ült volna. A favágó nagyon elszomorodott, hogy máris letelt a fiú ideje, pedig már nagyon megkedvelte. Utolsó nap még elmentek együtt fát vágni. A legénynek már addigra könnyebben ment a munka, mint az első nap, de mégsem értette, miért tudja olyan könnyen kivágni a fákat az öreg. Véget ért ez a nap és búcsúzkodtak egymástól a favágó még egy kis plusz ajándékot is adott a legénynek, amiért három esztendőn át hűségesen szolgálta. A fiú egy utolsó kérdést tett fel neki: -Árulja el a titkát nekem, hogy miért dőltek csak olyan símán ki a fák a fejszéje alatt? -Mivel már öreg vagyok, elég vagyonra tettem szert, rád ruházom hatalmamat, ezért adtam neked kalapomat. Vigyázz rá, mert nem egyszerű kalap. Erőt ad annak, aki a fejére teszi. Vigyázz, mert ha nem jól viseled gondját, akkor megbosszulja magát. Nagyon szépen köszönöm! Vigyázni fogok rá! Remélem még találkozunk. A fiú hazaindult anyjához a nagy hírrel. Nagyon örült neki az idős néne. Már nem voltak szegények, a kalap varázserőt adott a fiúnak és szép házat is varázsolt. A kiszemelt lány hozzáment a fiúhoz. A lakodalomba meghívták a favágót is. Megtetszett neki a fiú anyja. Így éltek négyesben, vagyis ötösben a kalappal együtt. Sokat segített a kalap a fiúnak. Boldogan éltek így ötösben vagy után a kitudja hányasban, amíg meg nem haltak. Pataki Rebeka 6.2

Kisokos ellopták a kalapot. A nagy varázsló nagyon elszomorodott. Másnap délután meglátogatták az unokái és kérdezték a nagyapjuktól: -Papi, hol a te csodálatos fejfedőd? – kérdezte Tomi. -Ellopták.-vágta rá a mágus. A gyerekek felvonultak a szobájukba és találtak egy üzenetet, amit valaki oda tett. -Egy levél! – kiáltotta Vanda. -Nézzük, mi áll benne! – mondta Tomi és kikapta a húga kezéből a levelet. Ez állt benne: Ha vissza akarjátok kapni a kalapot, akkor tegyétek meg ezt a pár tennivalót! Először menjetek el Angliába és keressetek meg egy furcsa embert. Utána induljatok Skóciába és keressétek fel Loch Ness-t. Végül gyertek vissza. -Most mitévők legyünk! ? – tanakodtak a testvérek. Nagyapa kalapja mindennél fontosabb. Az egyik éjjel kiosontak és útnak indultak. Megérkeztek Angliába egy kis falucskába. Bejárták az egész telket és megláttak egy rettentően elhanyagolt házat. Gondolták, hogy megérkeztek. Bekopogtak. Egy meglehetősen torz képű idős bácsi állt ott. A gyerekek illendően köszöntek. -Gyertek be bátran!- biztatta a bácsi mély bosszús hangon. A testvérek bementek. Tomi rögtön belefogott a történetbe. -Azt mondjátok Skóciában? – kérdezte a bácsi. -Igen! – vágták rá a gyerekek. -Jól van, akkor keressétek meg a tó szörnyét! – magyarázta az ember. Vanda megköszönte a segítséget. Odaértek Skóciába. Meg is találták, amit akartak. -Jó napot! – köszönt Tomi. -Hát ti mit akartok! – förmedt rájuk a szörny. -Nem látott véletlenül egy csodakalapot? – tudakolta Vanda. -Soha az életemben nem is hallottam róla. – hangzott a válasz. -Köszönjük! – felelte Tomi. A testvérek visszaindultak hazájukba. A nagyapjuknak szomorkodva mesélték el a történetet: -Papi, sajnos nincs meg a kalapod. – mondta sóhajtva Vanda. -Semmi baj, a fejfedő nem is volt elveszve. – válaszolt az öreg. -Micsoda? – csodálkoztak a gyerekek. -Csak ez egy próba volt, hogy lássuk mennyire bátrak vagytok. A gyerekek ebből megtanulták milyen nagy erény a bátorság. Hegedû Hegedûs Csongor 6.3

A jószívû varázsló Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyhatalmú varázsló, akinek hiszitek vagy nem, volt egy csodakalapja. Ez a fejfedő arról volt híres, hogy bármit kértél tőle, azonnal teljesítette. Egy alkalommal betörtek hozzá és

Mester Emsese 5. 5.3 5. oldal


Kisokos

A varázsló és az ördög

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, élt egy varázsló. Az a varázsló olyan csúnya volt, hogy az emberek nem mertek a háza felé járni. Egyszer elindult, hogy lássa hátha van a világon olyan ember akinek segíteni kell. Ment mendegélt, míg egy szép kastélyhoz ért. Abban a kastélyban egy tündérlány lakott. Szálást kért a varázsló a tündérlánytól. Kapott is egy üvegszobát. Bement a szobába egy székre lerakta a kalapját. Elment ebédelni. Abban a kastélyban lakott egy ördög is. Megvárta, hogy elmenjen a varázsló ebédelni, hogy ellopja a kalapját. El is lopta. Bemegy a varázsló sehol se találja a kalapját. Sírni kezdett. A tündér kérdezte: -Miért sírsz? -Hogyne sírnék, mikor valaki ellopta a kalapom és nélküle nem tudok varázsolni. Tudom ki volt. Az ördög. Megkérdezték az ördögöt. Azt mondja a tündér: -Add vissza a varázsló kalapját! -Akkor adom vissza, ha adtok egy varázskönyvet. A varázsló visszakapta a kalapját. Ha az ördög nem adta volna vissza a fejfedőt, akkor az én mesém is tovább tartott volna. Kovács Réka 5.2

A varázsló és a nép Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy varázsló, annak felesége és egy szép lánya. Ennek a varázslónak volt egy kalapja. Nagyon büszke volt rá, mert bármit kívánt mindig teljesítette. Egy ideig éltek is boldogságban, de utána a varázsló elkezdte rossz dolgokra fordítani erejét. A nép és a király is meg akarta akadályozni a varázslót gonoszságában, így elhatározták, hogy elveszik tőle a kalapját. Mentek is sorra az emberek, de egyiknek sem sikerült túljárnia az eszén. Egyszer aztán azt mondja a király legkisebbik fia az apjának: Édesapám elmegyek, megpróbálom megszerezni a kalapot. Eredj fiam szerencsével! El is indult kísérőjével, a beszélő cicájával. Fele úton megálltak és beöltöztek világjáró embereknek, majd úgy mentek tovább. Mikor odaértek a kastélyhoz, azt mondták az őröknek, hogy ők a világ másik végéről jöttek megcsodálni a varázslót. Az őrök el is hitték és bevezették őket a varázslóhoz. –Mi a világ másik végéről jöttünk téged megcsodálni. Mutasd meg érdemes volt-e eljönnünk ilyen messziről. –Persze, hogy volt értelme! Mondjatok valamit és én azzá változtatom vagy azzá változtatok valamit. Így is történt. Egyszer azt mondja a királyfi: -Egérré át tudod –e változtatni magad? A varázsló gondolkodás nélkül rávágta az igent. Amint átváltozott a cica a két mancsa közé szorította, arra kényszeríttette, hogy adja oda a kalapját és soha többé ilyen gonoszságot ne tegyen. A varázslónak muszáj volt megadni magát, mert másképp felfalja a cica. Utána hazavitték a királynak a kalapot. Mikor az otthoniak meglátták őket, nagyon megörültek. A kalapot betették a királyi kincstárba és csak akkor vették elő ha szükségük volt rá. Mindezek után a király azt mondta a fiának: Mivel ilyen ügyes voltál, tied a fele királyságom és szabadon választhatsz magadnak feleséget!-Köszönöm apám! A varázsló lánya lesz az én párom! Hej, csaptak is nagy lakadalmat, hét országra szólót. A varázsló élete végéig a népet szolgálta. Így máig is élnek, ha meg nem haltak. Sterbik Laura 5.3 6. oldal

A bolygónk jövôje Szerintem, még az én korosztályom nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi lesz például 50 év múlva. Pedig kellene. Már azzal segítünk a természeten, ha nem pazaroljuk a vizet ész nélkül. Van olyan hely, ahol hiány van belőle. Az erdők is veszélyben vannak. Ha kiírtják őket, a visszamaradó talaj nagyon rossz minőségű. Más erdőkkel ellentétben az őserdőben a tápanyag java nem a talajban, hanem magában, a zöld növényzetben van. A fák kiírtása magával hozza a Föld éghajlatának változását is. Több a levegőben a szén-dioxid, és az éghajlat így egyre melegebb, így bekövetkezhet a globális felmelegedés. Senki sem szeret, mint például én sem, nyáron a nagy melegben bármit is dolgozni, vagy csinálni, pedig ha nem változtatunk rajta még most, lehet hogy az unokáinkra, vagy akár már ránk is ez vár. Amikor lemegyünk apukámmal sétálni az erdőbe, rossz rágondolni arra, hogy ezek a fák nemsokára már nem állnak itt. Növények nélkül elképzelhetetlen az élet. Ők bocsátanak ki magukból oxigént, vagyis amit mi belélegzünk. Az erdők kivágásával fajokat pusztíthatunk ki, hiszen sok állat az erdőben él. Ez fölboríthatja az ökológia törékeny egyensúlyát. A víz színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék, ami nélkülözhetetlen az élethez. Sok helyen 10 liter vízzel húzzák le a vécét, 140 liter vízzel töltik meg a fürdőkádat, majdnem 40 liter vízzel mosogatnak, és akár 120 liter vizet elhasználnak egy mosáshoz. Vajon 50-60 év múlva hány liter vízzel mosogathatunk, vagy lesz e még a Földön egyáltalán tiszta víz? ! Vagy talán túl sok lesz belőle, nem is olyan sokára? A szennyezett levegőtől kilyukad az ózon, és nagy lesz az UV sugárzás, ami előidézi a gleccserek és jégtakarók elolvadását és a víz elárasztja a szárazföld egy részét. A levegőt szennyezik az autók és mindenféle járművek hűtőberendezés, dezodorok. Vajon ezt szeretnénk nemzedékeinkre hagyni? Neked egy pillanatba telik míg eldobsz egy műanyagflakont, de a természetnek több évtizedbe míg szétbomlasztja. Tegyél környezeted megóvásáról, amíg nem késő! Papp Edina 7.2

Beretka Kornél 8. 8.4


Kisokos

Péterréve, a világ közepe

Környezetvédelem

Bolygónk jövője az ember kezében van. Szerintem sokkal szennyezettebb lesz, mint eddig a Föld. Bár igyekszünk tisztán tartani és nem szennyezni, de nem megy könnyen, mert sokan nem így cselekszenek. Minden fejlődik és új találmányok lépnek az ember életébe, amivel sok problémát megoldanak. Az emberek próbálnak a globális felmelegedés ellen harcolni. A mi falunk egy pont a bolygónkon, a jövőjét szép, kedves falunak képzelem ahol az emberek állattenyésztéssel foglalkoznak és környezetvédelemmel, valamint földműveléssel. A réten sok pipacs piroslik és a gyerekek köztük szaladgálnak majd. Az erdő szép zöld, tele madarakkal, a horgászokra ez nagyon nyugtató hatású lesz. A falu emberei azon lesznek, hogy a gyerekeiket a környezetük ápolására tanítsák. A falu tiszta lesz, ezért Szerbiában a leghíresebb falunak tartják, a turisták jönnek majd Német-, Olasz-, Magyarországból. Péterréve értékes lesz mint a gyémánt és ezért a lakosok száma megnő. A bolygón így próbál segíteni e falu apraja nagyja. Nem fognak szemetelni, nem gyújtják fel azt, az autók csak páros napokon mehetnek, a traktorok páratlanon. Bár nem tudjuk mit hoz a jövő, de reménykedjünk, hogy így történik majd! Kapornai László 8.4

Péterréve környéke sajnos nagyon szennyezett. Az emberek nagyon sokat tesznek, hogy a környezetünket szennyezzék. A falu mellett folyó, folyó nagyon is piszkos. A Tisza vizét régebben még ivóvíznek is használták, de ma már fürdésre sem alkalmas. A partja tele van műanyag üvegekkel és más szeméttel. A gyárak más falvakból, városokból mindent bele engednek, amitől még a halak is kipusztulnak. Ahogy a falunk fejlődött ma már több a gépjármű. Az emberek kevesebbet mozognak mint régen. Kényelmesebb az autóba beülni, de nem gondolnak arra, hogy ezzel a kényelemmel a környezetünket szennyezik. Az állatok védelme is fontos. Ma már több az orvvadász. A védett állatokat is lelövik. Nem gondolnak arra, hogy némely állatok hasznosak is, és vannak veszélyeztetett fajok is, amik a kihalás szélén állnak. Az erdészek is nagyon sok fát kivágnak oktalanul. Nem nézik azt, hogy a fák oxigént bocsátanak ki. Ha már kivágták akkor ültessenek másikat, mert lehet, hogy nem lesz friss levegő. A mezőgazdaságban is sok kárt okoz úgy az élővilágra, úgy a környezetre a permetszer, amit manapság nagy mennyiségben használnak. Régen az emberek kimentek és megkapálták a földet, ma már ez módosult. Ma már mindenfelé van szemetes, de az emberek inkább mellé dobják a szemetet, és más hulladék is található az utcán, ami a környezetre ártalmas. Szerintem az emberek manapság nagyon szennyezik a környezetünket, és ez nagyon rossz irányba halad. Sívó Rebeka 7.3

Elloptuk a kárókatonákat

A látkép a torony tetejéről (házi olvasmány alapján) Egy nap megbeszéltük a többiekkel, hogy elmegyünk a Gergiántanyára, és felmászunk a torony tetejére. A vágóhídon találkoztunk, Tamás, Aranka, Hodonicki Oszkár, Virág Péter, Burai J, és én. Onnan elindultunk a Gergiántanyára. Mindenki izgatottan lépkedett, siettünk, hogy minél előbb odaérjünk. Beszélgettük, hogy szerintünk milyen lesz a látkép, hogy mennyi darut fogunk látni. Oda is értünk. Gergián már várt minket. Gyorsan, odasiettünk a toronyhoz, elindultunk felfelé, a hétemeletes építményen. A hatodik emeleten, már Burai J elkezdett beszélgetni a darvakkal, és nagyon boldognak látszott. Gergián később jött fel, és ő is nagyon vidámnak látszott, mivel nagyon szerette a darvakat. Felértünk a torony tetejére. Olyan volt, mintha álomvilágban lennénk. A látkép egyszerűen gyönyörű volt. A felhők felett álltunk. A darvak feljöttek hozzánk. Szépek, tolluk sötét, és világosbarna. Gyönyörűek voltak, ahogy felettünk röpködtek. Szavakba nem lehet önteni, olyan gyönyörű volt ott fenn minden. Egész nap ott voltunk, és amikor esteledett lejöttünk. Aranka sütött tükörtojást, én pedig megfőztem a teát. Miután ettünk, ittunk elindultunk haza. Egész úton hazafelé, azt beszéltük, hogy milyen gyönyörű volt ott fenn, s megbeszéltük, hogyha nem is minden nap, de minden másnap felmegyünk. Ez a nap csodálatos volt. Kormányos Edina 7.2

(házi olvasmány alapján) A barátaimmal elterveztük, hogy a Ságiéktól ellopjuk a kárókatonákat. Már egy héttel az akció előtt Aranka a kutyával foglalkozott. Az ebbel összebarátkozni nem volt könnyű dolog. A jóbarátokkal úgy terveztük, hogy az éjszaka lopjuk el a kárókatonákat, és a mi közös szigetünkre visszük őket. Virág Péter a szigeten volt, és ha a hangunkat hallotta utánoznia kellett a szárcsák hangját. Ma volt az akciónk napja. A szigeten voltunk és vártuk, hogy lemenjen a nap. Mikor sötét lett elindultunk. Néhány perc alatt a tanyához értünk. Bemásztunk a kerítésen. Aranka a kutyával foglalkozott Oszkár hozott gyufát, Burai J. pedig a bicskát. Bementünk az ólba. A kárókatonák oda voltak szíjazva egy fához. Burai J. elővette a bicskát és levágta a szíjakat. A barátokkal összeszedtük a kárókatonákat és kifelé vettük az irányt. Ekkor az egyik kárókatona kiszabadult és csapdosni kezdett. A Ságik kérdezték hogy ki van ott. Mi szaladtunk ők utánunk a puskával. Mi gyorsan bementünk a szigetre és lapultunk. Az üldözők jöttek. Szerencsére az egyik elsüllyedt, a másik kihúzta és elmentek. Ők azt hitték, hogy Gergián lopta el a madarakat. Később a kárókatonákat Gergiánhoz vittük. Örülök, hogy sikerült ellopni és biztonságba helyezni a madarakat. Varga Lóránt 7.2

„Gondolj merészt és nagyot, és tedd rá életed

Nincs veszve bármi sors alatt, Ki el nem csüggedett” Vörösmarty 7. oldal


Kisokos

Niki

(házi olvasmány alapján) Van nekem egy foxterierrem, aminek a neve Niki. Ő egy aranyos háziállat. Szeret játszadozni, futkározni, néha még a szomszédba is átmegy Ancsáékhoz megzargatni a baromfikat. Ancsáék is nagyon szeretik Nikit, ezért nem szólnak rá. Karácsonykor kapott Ancsáéktól egy új tálat, amiből szívesen lakmározhat. Niki is szívesen látja őket vendégül. Sok alkalommal voltunk már együtt , sétáltunk a Tisza melletti töltésen. Szoktunk zavarócskázni és focizni a kis kutyámmal. Az én kedvencemnek egyszer már voltak kiskutyái, de sajnos elpusztultak. Ancsáné el szokta kérni sétára. Ancsáéknak van egy nagyon öreg puli kutyájuk, aki még ugatni sem tud, ezért szeretik jobban Nikit. Az én házi kedvencem nagyon ügyes és hűséges. Nagyon szeretném, ha még sokáig élne. Mester Szabolcs 8.2

Az ôsz Ősszel a reggelek hidegek és ködösek. Sokat esik az eső, sűrűn sár van. Az esőzés miatt borús az idő, és ezért az emberek hangulata szomorkás. Gyakran erősen fúj a szél. Néha a napocska előbújik és ezért csalókás az idő. Az utcákon sok a lehullott falevél. Pintér Lilla 3.2

Õszi idô Ősszel az idő ködös és szeles ezért megsárgulnak a falevelek és lehullanak. Gyakori a borús, esős idő, a nap ritkán bújik elő a felhők mögül, ezért szomorkás a hangulat. Néha csalóka az őszi idő. Én nagyon szeretem az őszt. Horváth Zsolt 3.2

Niki gazdája vagyok Ancsa mérnök 15 fillérért vált meg Niki nevű kutyájától. Miután megvettem, hamarosan össze is barátkoztam vele. Ancsáék nehezen váltak meg régi barátjuktól, így megegyeztünk, hogy sűrűn fogunk találkozni és, hogy gondját viselem az ebnek. Reggelente elvittem sétálni, néha meglátogattuk Ancsáékat, akik mindig jókedvűek voltak, teával és süteménnyel kínáltak, egy Niki Pedigreet falatozott vígan. Azután általában hazamentünk, mert a nagy futkározás közepette alaposan összekoszolta magát. Egy alapos csutakolás után, amit nem igen szeretett, mindig jól megrázta magát, így én is megfürdöttem. Utána az ajtóba szerelt lengőajtón keresztül szabadon ki-be mászkálhatott, amit ő szívesen használt is. Az utcán válogatás nélkül minden macska érdekelte, így egy-egy sétáltatás nagyon kifárasztott. A símogatások alkalmával nyugodt és jókedvű kutya lett belőle, ám amint meglátott egy postást rögtön le akarta támadni, amiben csak a póráz és én álltuk útját. A kutya így adta mindig tudtomra, hogy el kellene költözni a szemközti postahivatal közeléből. Ilyen vagyok én, Niki új gazdája. Fábián Dávid 8.2

Kolompár Valentina 5. 5.3

A Tisza A Tisza csak folyt és folyt, Kiskoromban szép is, volt. Ott fürödtünk reggel, délbe A Tisza-parton üldögélve. Másnap mikor odaértünk, A látványtól megmeredtünk. Szétszórt szemétre leltünk, bánatosan hazamentünk. Papp Rebeka 5.2

A kék bolygó Van egy bolygó nagyon kék, de ez nekünk csoda szép. Kék az állat, kék az ember, a kék bolygón szép a reggel.

Solymosi Adrien 7. 7.2 8. oldal

Kék a föld, kék az ég, boldog aki rajta él. Nincsenek sárkányok, de sajnos vannak tanárok. Tóth Tamás 5.2


Kisokos

A Tisza A Tisza vize kék akkor minden szép, néhány ágat itt letesz, néhányat ott felvesz. A halak lebuknak utána felbuknak a madarak leszállnak halakra pecáznak. Takács Attila 5.3 Pátrik Andreda 6. 6.3

A tél kezdete

Pátrik Andrea 6. 6.3

Itt van a tél, itt van a tél minden hófehér, már a leveleket is, megcsípta a dér. Jégvirág az ablakon, csillog-villog szépen, mert a víz befagyott, ezen a vidéken. Nagy a csend a tájban, hófehér itt minden, az utcán mostmár, egy gyerek sincsen. Acsai Ferenc 5.3

A tél Egyik szép nap délután, vígan megyek az utcán. Esni kezd a hó, jaj, de nagyon jó. Miközben pelyhek csillognak, a lábaim majd megfagynak. beleremegek, hazasietek. Az ágyon a meleg takaró, belebújni jaj, de jó. Leheveredek, horkolni is kezdek. Recsó Éva 5.2

A hóember

Hóember Hóember orra, mint a gombja az orra gurul, a gombja virul. Hóember az udvaron kinézek az ablakon, meglátom, hogy süt a nap, hóemberem elolvad. Kiss Virág 5.2

Karácsonyfa

Fehér az inge, a gombja fekete, orra ehető, kalapja főzhető.

Karácsonyfa jaj, de szép, alatta sok ajándék, egyik kocka, másik labda, melyik lehet az enyém?

Jég a szíve, neki egyszer vége, keze egyszer leesik, ha jő a tavasz szétesik. Takács Attila 5.3

Lehet, hogy a kocka, de az is, hogy a labda, ha a kocka nem bánom, de a labdát kívánom. Kiss Virág 5.2 9. oldal


Kisokos

Riport az óvodában Beszélgetőtársam neve: Bandi. -Szeretsz óvodába járni? -Hát... amikor az óvó néni rám szól, hogy miért húztam meg Kati haját, akkor nem, de mikor mindenki engem dicsér, akkor igen. -Mi a kedvenc játékod? -A kisautók. -Mi akarsz lenni, ha nagy leszel? -Katona. -Mi a kedvenc édességed? -A csokitorta, mert nagyon finom. -Ki a legjobb barátod? -Imre. -Mit szoktál vele csinálni? -Nevetgélünk és bosszantjuk a testvéreimet. -Ilyenkor ő mit csinál veletek? -Üldöz és mi pórul járunk. Hegedû Hegedûs Csongor 6. 6.3

Péter Gyöngyi 3. 3.3

tömést, majd a felső réteg anyagot. Reggel nekiülök és egész nap dolgozom rajta, estig be is fejezem. -Mit szokott legsűrűbben készíteni? -Legfőképpen paplanokat, párnákat, asztalterítőket, de horgolni is szoktam. -Hogyan készül el egy asztalterítő? -Leterítem az adott anyagot előveszem a saját kezűleg tervezett mintákat és rádrukkolom az anyagra. Ezután a megrendelő ízlése szerint kitudom hímezni. Megköszöntük, hogy időt szakított ránk és indultunk haza. Papp Edina, Németh Anett 7.2

Látogatás egy koszorúkötőnél Gyönyörű napos délután volt, mikor Moholra mentem a nagynénimhez. Őt Mester Ágnesnek hívják és koszorúkötéssel foglalkozik. Amikor megérkeztem, akkor is a műhelyben találtam nagy munkában. -Jó napot kívánok! Nagynéni volna-e fél órája, hogy kérdéseket tegyek fel a szakmával kapcsolatban? -Igen, szívesen mesélek a szakmámról. -Hány éve készíti a koszorúkat? -Ha jó belegondolok már negyven éve is van, hogy ezzel vergődök. Az elejében csak egy kis szobában néhány koszorúval próbálkoztam, ezek elég jól sikerültek, és itt kaptam a kedvet, hogy még a mai nap is ezzel foglalkozok. -Bonyolult egy koszorú elkészítése? Egyáltalán nem nehéz az elkészítése csak egy éles metszőolló legyen hajlítható vessző és drót. Megfelelő méretekre vágom a vesszőket, utána pedig a drót segítségével egymáshoz rögzítem őket. Ezzel kész is a koszorú alapja a továbbiakat pedig a megrendelő kívánságai szerint készítem. Ez azt jelenti, hogy több fajta virágok közül tudnak válogatni, amivel tudom a koszorút díszíteni. Köszönöm, hogy időt szakított a beszélgetésre és kívánom, hogy megfelelő utánpótlást találjon a mesterség folytatására. Dávid Richárd Richárd 7. 7.2

Így készül a paplan Ma meglátogatjuk Sövényházi Magdolnát a Dózsa György utcában élő varrónőt, hogy elmesélje történetét. A kapun belépve egy picike kutyus futott elébünk. Benn a konyhában sorakoztak a sütik, mivel Magdolna férje névnapjára, Mihályra készülődött. Feltettük az első kérdést: -Hogyan lett önből varrónő? -Igazából gyerekkorom óta érdekelt a varrás művészete, de nem volt rá lehetőségem, hogy foglalkozzak vele. Később, mikor férjhez mentem, akkor tanultam meg varrni. -Kitől tanulta? -Az anyósomtól, akinek nagyon hálás vagyok ezért, és a kézimunka, varrás mellett megtanultam tőle paplant is készíteni. -Mióta varr? -Most már 40 éve kézimunkázok, és még sok más egyebet is készítek. -Meddig tart egy paplant elkészíteni, és hogyan? -Saját kezűleg a régi hagyomány szerint készítem őket. Először is egy fakeretre kifeszítem az anyagot, rárakom a 10. oldal

Horváth Dávid 2. 2.3

„Nincs ott nagyság, hol nincs Egyszerûség, jóság és igazság” Tolsztoj


Kisokos

Az erőszak nem iskolai tantárgy

Varga Dániel 2. 2.3

Egy régi foglalkozás Bartusz Attila bácsival beszélgetünk az asztalos foglalkozásról. -Miért lett asztalos? -Nagyon szeretek fával dolgozni. -Volt-e, aki megszerettette önnel ezt a foglalkozást? -Volt. Mihalecz Károly bácsi volt aki megszerettette velem ezt a foglalkozást mivel ő is asztalosként dolgozott. -Mióta végzi ezt a munkát? -Húsz éve végzem ezt a munkát. -Milyen szerszámokat vagy gépeket használ? -Ezek a gépek például az abrikter, frézer, cirkula, esztergapad, szuport. Kézi szerszámokat is használok például gyalu, vésők, csavarhúzók. -Mi mindent készített az ablakokon és az ajtókon kívül? -Készítettem már homokozót, vonatot, horgolótűnyelét, sámlit. Egyszóval mindent, amit fából lehet készíteni. -Hogyan készül egy ajtó, ablak? -Először leszabjuk az anyagot, utána egyenesre gyaluljuk a fát, majd kifalcoljuk és levágjuk a hosszát, kicsapoljuk és összeállítjuk. Evvel elkészült az ajtó és a szárny. Utána jön a vasalás, festés. Végül azzal fejezte be, hogy az asztalos foglalkozás az egyik legősibb szakma. Raffai Viktória, Kormányos Edina 7. 7.2

Balassa Zoltán 8. 8.3

Szerdán láttam a hírekben: "Nyolc ember meghalt, tizenkettő megsebesült, amikor egy tizennyolc éves végzős diák lövöldözni kezdett egy finnországi gimnáziumban. PekkaErik Auvinen figyelmeztetett egy videó megosztón, hogy gyilkolni fog. A merénylő a lövöldözés után főbe lőtte magát és a korházban halt meg. " Elgondolkodtam ezen a történeten. A régebbi időkben ilyenre sor se kerülhetett, esetleg csak kis összetűzésre a gyerekek között. Azért mert a gyerekek is tudtak otthon mit csinálni, ki volt osztva nekik a munka. A tanároknak se feleseltek, mert megkövetelték, hogy tiszteljék őket. Bezzeg a mai időkben sokkal pimaszabbak a gyerekek mint régebben. Az iskolában teli vannak firkálva a falak, az asztalok, a székek, az ajtók. A szülők valamilyen védelmet várnak ezektől az intézményektől, azzal a tudattal hagyják itt a gyerekeiket, hogy biztonságban vannak. Ha én egyszer szülő leszek nem szeretném olyan helyre adni a gyerekemet, ahol lövöldöznek, ölnek és hasonlók. Az erőszak semmi jót nem eredményez. Szerencse, a mi országunkban még nem volt erre példa. Jó lenne ha nem is történne ilyesmi. Az erőszak csak erőszakot szül, a problémáinkat próbáljuk békésen megoldani. Topolcsányi János János 8.3

A kutya és a macska A kutya aludt és arra sétált a macska. Anyu kedvenc virága a rózsa volt, kitette az ablakpárkányra. A kutya ás a macska nem voltak jó barátok. A macska bántotta a kutyát. Anya kedvenc virágát rá akarta lökni a kutyára. Majd lökte is, de a gereblye ott volt és arra esett a virág, szegénynek még a fejét is megütötte. A macska megtanulta, hogy ha incseleg ráfizet, hiszen nincs is kutya, macska barátság. Balassa Kornélia 3.2

Ezek a fiúk! Ezek a fiúk! Napról-napra komiszabbak lesznek! Senki sem érti meg őket. Szeptember elején indultunk az iskolában. Az új iskolaévet köszönés nélkül verekedéssel kezdték. Mi lányok, a verekedés láttán sopánkodtunk én azt mondtam:- Fiúk, fiúk soha nem értjük meg őket!-Az bizony igaz !-szólalt meg Martina. -De mi lenne ha...-kezdte Andrea.-... ha megértenénk őket!-fejezte be a mondatot Edina.-Akkor is olyan rendetlenek lennénk mint ők!-mondtam bölcsen. Mindegyik a maga módján ilyen. De nekünk nem is az hiányzik, hogy megértsük őket!-fejeztem be. Elkezdődtek az órák. Nem is csodálkoztunk, hogy a fiúk bandája minden órán rosszalkodott. A szünet alatt is csak veszekedtek, a gyönyörű napsütésben. A második szünetben beszélgettek, mint mi. A lányok engem küldtek kihallgatni őket. Hallottam, hogy...-A lányok kényesen járnak... -Meg nagyon finnyásak. -Teljes lényükkel kényesek!- mondta a másik. -Sőt buták!- így a harmadik. Majd sorra a többi megjegyzések. Ezt elmondtam a lányoknak és jót nevettünk, a srácokon. Talán még most is így beszélgetnek a körükben, hogy ezek a lányok.... Pergel Sára 6.3 11. oldal


Kisokos

Macskajaj Blöki alszik az ablakpárkány alatt. Cirmi odasettenkedik a párkányra a virágváza mellé. Blöki fülel, ez rosszat jelent. Az ebadta macska lelökte a vázát, ez ráesett a gereblyére az udvaron és jól fejbe kólintotta Cirmit. Ezután biztos nem kotnyeleskedik többet. Deák Arnold 3.2

Egy vidám óra Hatodik óránk történelem óra. A második világháborút dolgoztuk fel. A tanárnő részletesen mesélt a történtekről, csatákról. Nagyon érdekes anyag volt. Mindenki csendben hallgatta. Én különösen szeretem a háborús történeteket, ezért nagyon beleéltem magam. Ahogy nagy figyelemmel hallgattam, észre se vettem, hogy megszundítottam. Hirtelen a háborúba csöppentem. A németek támadtak, mi pedig védekeztünk. Kemény harc volt. Egyszer csak elszakadtam a többiektől. Ezt az ellenség észrevette és bezavarta egy bunkerba. A katonák kintről bombázták rejtekhelyem. Elszántan küzdöttem az életemért. -Mindent a hazáért!- ordibáltam, már ébren, a padból kiugorva. Az osztály megmeredt, fél percen keresztül csak bámultak rám. A tanárnő szakította meg a néma csendet. -Örülök Gábor, hogy beleéled magad, de ha kérhetlek fogd vissza magad. Hirtelen pirosabb lettem mint a paprika. Vad röhögés támadt az osztályban. Az emelet a mi osztályunk röhögésétől volt hangos. Egy szót se szóltam, leültem. Öt perc múlva már én is nevettem a többiekkel. Ezután megfogadtam a tanárnő tanácsát, és kevesebbet ábrándoztam, mert ha ez még egyszer megtörténne velem biztosan elsüllyednék. Koszorús Gábor 5.3

Varga Attila 4. 4.3

Mi történik velem? ! Negyed hét van. Csörög a telefonomon az ébresztő. Sehogyan sem tudok kikászálódni az ágyból. Jön apa, és Tázi keltegetnek, de én csak tovább szeretnék aludni. Egy pillanat múlva már felpattanok az ágyból, mert eszembe jut, hogy ma majdnem minden órán felelünk. Fáradtan és álmosan kimegyek a fürdőszobába. Megmosdok és a törölközőért nyúlok. Megpillantom magam a tükörben. Úr Isten! Mi történt velem? ! A hajam csupa kóc, nem mintha máskor jobb 12. oldal

lenne, de legalább azt ki tudtam bogozni, de ezt! Húzgálom, cibálom, de sehogyan sem akar jól állni. Már tíz perce csak a hajam cibálom, mire nagy nehezen sikerül kibontani. Közben a telefon állandóan csörög. Idegesítő! Az arcom ronda. Tele van pattanásokkal. Már mindenféle krémmel bekentem, de semmi sem használ. A krémből a szemembe is jutott azt hittem, hogy kicsípja. Apu csak hajtogatja, hogy el fogsz késni kislány. Az idegeimre megy. Először is nem fogok elkésni ismerem az órát. Másodszor pedig, már nem vagyok kislány. Nehezen, de kikószálódtam a fürdőszobából. Jöhet a ruhaválogatás. Egy jó göncöm sincs. Egyik farmerom lyukas, a másik lóg rólam. A tréner nadrágok tapadnak vagy elállnak, olyan rosszak. Szoknyát bizti, hogy nem veszek fel, mert a fiúk állandóan húzogatják. Na még a blúz hagyján, azt még tudok választani, de nadrágot nem. Talán még anyunak is jobb cuccai vannak. Tavaly még nem érdekelt az, hogy milyen vagyok, de az idén! Ránézek az órára. Mostmár tényleg elkések. Gyorsan felkapok valami nacit az ágyról és már sietek is a suliba. Fogalmam sincs, hogy mi történik velem, de azt mondják a szüleim, hogy tini illetve kamasz vagyok. Pataki Andrea 7.3

Tükröm tükröm Tükröm tükröm mondd meg nékem ki a legszebb gádzsó e-kerek vidéken? Én? Vagy mégsem? Fejem kerek Séróm laza Bajszom görbe Fogam kapa Izmom fonnyadt. Lábam x a fülem, pedig szatellit Kamaszodó legény vagyok pofimon pattanások a bizonyítékok. Szemem dülled, ha Téged nézlek Mondd jól látok-e? Tükröm tükröm Mondd meg nékem, Ha nevetek és őt nézem én vagyok a legszebb legény az egész környéken. Szép a hajam s a bajszom alatt mosolygó ajkaim csábítanak izmom kemény ilyen egy igazi legény! A lábam jó nagy amivel a lányok után futok. Majd ők megmondják Igazából milyen legény is vagyok? Mivel a tűkörrel összeegyezni Nem nagyon tudok! Barna Rihárd 7.2


Kisokos

Az első cigarettám története

Falánk Feri...

Első cigarettám hat éves koromban szívtam el egy tavaszi napon. Szombat volt. Az a nap csendes és nyugodt nap volt, amíg a testvérem fel nem kapcsolta a zenét. Anya rászólt Dénesre, de nem kapcsolta ki. Apa a konyhában ült és cigarettázott. Letette a még égő cigarettát és kiment dolgozni. Anya és Bálind a boltban volt. Én tévézés után kimentem a konyhába és rátaláltam a cigire. Azt mondtam magamban: - Bárcsak elszívhatnám! Beleszívtam egyet, és rosszul esett, de nem bírtam neki ellenállni, és mégegyszer megpróbáltam. Később már alig maradt a cigarettából. Elnyomtam, és elmentem, mintha mi sem történt volna. Mikor apa bejött, megkérdezte hol a cigije, de én azt válaszoltam: -Én nem tudom, hozzá se nyúltam. Azzal minden gond elhárult. Ez az én első cigim története. Remélem te nem próbálod ki! Farkas Viktor 6.3

Hétfő délután informatika csoportra igyekeztem. Mikor odaértem letelepedtünk a padra. Mellénk ült Dávid és egy csomag sóspálcát vett elő. Kibontotta és megkínált bennünket. Feri meglátta és odarohant. Kért belőle. Dávid adott neki, de ő gyorsan megette és könyörgött újra, hogy adjon még. Még a markát is odatartotta és a következőket mondta: -Légyszi! Légyszi! Légyszi! Ezt hajtogatta neki mondd hangosabban és gyorsabban. A sóspálcát gyorsan elropogtatta és boldogan símogatta meg a hasát. Mi a lányokkal csak nevettünk jóízűen. Már fogtuk a hasunkat. Én még a padról is ledőltem a nevetéstől. Ferinek potyogtak a könnyei. Azt állította örömkönnyek. Piros lett az arca. Ő is nevetett és félre hajolt, hogy ne lássuk. Valaki azt mondta, hogy, úgy néz ki mint a csilipaprika. Erre még jobban kacagtunk. Másnap elbújtunk és úgy ettük meg a kekszet, hogy Feri nehogy meglássa és nehogy odajöjjön könyörögni. Azóta is mondogatom magamban, hogy Falánk Feri, ez a Feri! Recsó Éva 5. 5.2

Az én falum Az én falum neve Péterréve, vagy népiesen, ahogy az itt élők mondjak: Pecelló. Erről a helységről lehet ám mesélni! Péterréve 7 ezer lakosú nagy területen elhelyezkedő falu. Több „részre" is felosztható: makádi, savóhegy, királyváros, antalfalva. Én a központi irányban lakom, közel a Tiszához, aminek nagyon örülök, mert tisztább a környezet és jobb a levegő. Szülőfalumban minden nyáron megünnepeljük az úgynevezett uborkanapokat. Ez az esemény három napig tart. Kiállítást, tűzijátékot, főzőversenyt rendeznek. Péterrévét Pirospecellónak is emlegetik az idősebbek. A dédmamám mesélte, hogy ez a falu régen gyönyörű rózsákkal volt körülvéve, nem volt ennyi szemét szétszórva, és büszkék lehettek lakóhelyükre. Ma már ezt nem jellemző kifejezni, mivel koszos, piszkos, szennyezet a falu és nem szervez senki sem munkaakciót! Amikor Becse felöl jövünk be Péterrévére csodálatosan kifejlett öreg nagy „makkfákat” láthatunk. Falunkban van egy privát cukrászgyár, és egy csirkefarm is. A piac nálunk hetente háromszor van. Vasárnap, szerdán és pénteken. Szerdán a legnagyobb. Szeretem a falumat. Kovács Lotti 6.2

Hinta-palinta Az eset negyedikben történt, szerbórán. A tanárnő az új anyagot adta elő. Az osztályba csend volt. Mindannyian az új feladatra figyeltünk. A tanárnő meg is dicsért minket. Ekkor valami megtörte a csendet. Az osztálytársam addig-addig hintázott a székkel míg hátra nem dőlt vele. Csak azt vettük észre, hogy eltűnt a padból. Az osztályomban kitört a nevetés. A társam is előkerült a földről. Ő is nevetett és a fejét símogatta. A tanító néni alig tudta elhallgattatni az osztályt. Az osztálytársam azóta nem hintázik a székkel. Szalonnás Gábor 5.2

Vadnai Erika 1. 1.3

Játék az osztályban Egy napon történt, mikor a tanító nénit meggyőztük arról, hogy játszunk. A tanító nénivel együtt összetoltuk az asztalokat, székeket, mert kicsi volt az osztályunk. Mindenki választott egy párt magának. A tanítónk is beállt közénk. Valakire kacsintania kellett. Aki kacsintott arra figyelt, aki elől állt, aki mögötte az, pedig a sarkát figyelte. Ha megindult és megfogta, akkor maradt, de ha nem fogta meg, akkor a másik mögé állt be. A játékban Rékára kacsintott a tanító néni és sikerült neki elszöknie. Én voltam a párja ezért én intettem az Yvettnek, de nem tudott elszaladni. Megint én voltam soron szintén rákacsintottam és sikerült elszöknie. Mögötte állt Imre, ő Szabinának intett és odaszaladt sikeresen. Anabella maradt egyedül nem tudta, hogy kire kacsintson, de végül a kacsintás helyett a szemét hunyorgatta. Mind a két szemét egyszerre hunyta le, meg szemüveges, ezért nagyon humorosan nézett ki. Erre az egész osztályból röhögés fakadt ki. A tanítónk alig tudott leállítani bennünket. Nem volt szép dolog tőlünk, hogy kinevettük az osztálytársunkat. Kiss Zsófia 5.2 13. oldal


Kisokos

Röhög az egész osztály Ez az esemény az ötödik osztályban történt, szeptember végén. Egy szép keddi napon izgatottan vártuk a történelemórát. Mikor jött a tanárnő elfoglaltuk a helyünket és elővettük a tanszereinket. Miután a tanárnő beírta az órát, felelni kezdtünk. Volt aki szépen felkészült az órára, de akadtak olyanok is, akik nem melegítették eléggé a széket. A tanárnő felszólította Krisztiánt. Látszott rajta, hogy nincs éppen elemében mert olyan válaszokat adott, amik logikus gondolkodással ellenkeztek. A tanárnő feltette neki a kérdést: - Krisztián modd meg, hogy hogyan terjednek a fegyverek, ékszerek, ruhák! - Hát... szerintem szájhagyomány útján terjednek-mondta Krisztán. Lett is erre nagy derü az osztályban. Néhányan már dőltek a röhögéstől és alig bírtak a padban maradni. Voltak, akik a hasukat fogták, a jókedv hatalmába kerítette az osztályt. A tanárnő meglepődött a válaszon, de elnézően mosolygott, mert ő is rájött, hogy ezt nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Az óra jó hangulatban folytatódott tovább és ez a hangulat egész napra megmaradt. Szeretném ha még sok ilyen vidám nap lenne az ötödik osztályban. Gallusz Gábor 5.3

Megpróbáltuk Úgy szeretem télapót Mint macska a híradót! B. Laci 6.3 Könyv, füzet, ceruza, Ilyen ez az iskola. Ceruza, radír, hegyező Jaj de szép a mező! V. Valentina 6.3 Könyv, füzet, Ne gyújts tüzet! Van egy táskám, Ledőlt a bástyám! L. Csongor 6.3

Tanulni jó! Esik a hó! Megy a róka Bandukolva.

Én megmondtam A táborban történt egy nap, mikor előre megmondtam azt, hogy hány üveg fog összetörni. Egyik délelőtt a táborban megpróbáltuk az üvegtáncot és én megmondtam előre, hogy össze fog törni több mint 5 üveg. Ez pontosan így is történt. Először összetört az első, utánna a második és így tovább. Mikor öttől több leesett és öszetört a barátnőmhöz fordultam és így szóltam: Én megmodtam. Ezután gondoltam, hogy még több össze fog törni, ezért fogadtunk, én arra, hogy még több össze fog törni, ő az ellenkezőjére, hogy nem fog több összetörni. Egy csokoládé volt a tét. Én nyertem. A nyeremény még délután elkaptam, Ezután is sűrűn megtörtént, hogy megmondtam valamit, de nem hallgattak rám, és én a végén mindig szóltam, hogy én megmondtam. Raffai Viktória Viktória 7.2

Érik az alma, Ott egy marha! Dianna 6.2 Van nekem egy barátom, és egy barna kabátom. M. Valentina 6.3 Olyan szép napos, Mint amilyen aranyos! Tázi 6.2

Mesefilmet néztünk Tegnap a könyvtárban voltunk. Megtekintettük a Vuk című mesefilmet. Először a könyvtáros néni elmesélte Fekete István életrajzát. A film egy árva rókáról szólt, akinek a Símabőrű elvette a családját. A nagybátya Karak, a szárnyai alá vette. Megtanította a vadászatra és a huncut vörösek törvényére. A kis lomposfarkú ügyes, bátor, huncut, róka lett. Nekem az a rész tetszett, amikor a libák berúgtak, meg amikor sok kis róka született. Máskor is szívesen megnézném a filmet. Balassa Szilvia 4.3

14. oldal

Séta a természetben Hétfőn természetőrző órán lementünk a Tisza-partra. Mikor odaértünk a komp akkor kötött ki. Nagy járművek jöttek le róla. A Nap segítségével meghatároztuk a világtájakat. A fa törzsén megnéztük, hogy az északi részen van-e a moha. A tisztáson kivágott fák évgyűrűit néztük meg. Keresgélés közben bogáncsok ragadtak ránk. A futball pályán a lányok körjátékokat játszottak, a fiúk meg fociztak. Hazafelé galagonya bokrot keresgéltünk. Szomjasan és fáradtan értünk az osztályterembe. Hegedû Hegedûs Ákos 4.3

Kovács Emese 2. 2.3

Azt az egy szót keresem váltig, azt a rögben rejlő világnyit, Igét valóvá, szmévé váltson, Így igazolja dadogásom. Fehér Ferenc


Mi az osztályban tizenhárman vagyunk. Mi az osztályban összesen tizenhárman vagyunk. Ez a világ legszerencsétlenebb száma, a balszerencsével függ össze. Erre mi rá is tréfálunk. A mi hírünk nagy volt az iskola területén. A tanárok féltek bejönni az órára, sokszor elhagyták a termet, mindezt azért, mert nem tudták fegyelmezni azt az egy-két gyereket. Egy kicsit úgy kezeltek minket, mint egy semmire való osztály. Hetedikben megbuktak és velük együtt a zavaró tényezők is. Még mindig rossz volt a hírünk. Félévkor egy felmérés alapján bebizonyították, hogy ennek az osztálynak van a legjobb tanulmányi eredménye. Azután már biztatások követtek bennünket: - Csak így tovább! Már nem mentek ki a tanárok az osztályteremből. Így megmutattuk, hogy a mi esetünkben nem épp szerencsétlen szám a tizenhárom. Nagyon sok segítséget kaptunk az elmúlt időkben az osztályfőnöktől. Még mindig sokan kételkednek bennünk, de mi úgy vagyunk vele, hogy mondjon mindenki azt amit akar, akkor is a mi osztályunk a legjobb. Hegedû Hegedûs Sándor 8.4

Kisokos tanárnő felszólított. Mondtam neki, hogy nem nagyon készültem és ő adott öt percet, hogy átnézzem az anyagot. Végül négyest kaptam és arra gondoltam, hogy lehetnék páratlan számú, mert az nem jön ki olyan könnyen feleléskor. Mester Szabolcs 8.2

Mi az osztályban huszonketten vagyunk. Az első osztály még huszonöten kezdtük. Ez a szám az évek folyamán növekedett és csökkent. Jelenleg szinte mind egyidősek vagyunk, kivéve K. Edinát, aki egy évvel előbb kezdte az iskolát. Az iskolaév kezdetén huszonegyen voltunk, később ideköltöztek Szebasztiánék és Szeki is az osztály tagja lett. Talán őt tudom a legkevésbé jellemezni, hiszen vele ellentétben a többieket már hetedik éve ismerem. Osztályunk mókamestere Imre, akit mi csak Cimetnek hívunk. Hamár a mókamesternél tartunk, megemlíthetnénk Lórit, akinek a beszédkészsége határtalan. Vannak azonban olyanok is, akik nem szeretnek a középpontban csillogni, mint pl. B. Ricsi, P. Szabi vagy Jenő aki fél a lányoktól. Osztályunkba jár még a pengeeszű Sz. Szabolcs, Adi, akinek nem a suli az erőssége, az izgága Alfréd és a traktorbolond Dávid. A lányok közül osztálytársunk Zsófia, kis zeneművész, Viki, aki odavan a csokiért, P. Edina, aki az állatokat szereti, Adri, akivel minden gondunkat megosztjuk, Laura, aki a különös dolgokat kedveli, Horti, az osztályunk legalacsonyabb diákja, a mindig mosolygós Anita és akik mindig gondoskodnak arról, hogy mi is mosolyogjunk, Zsani és Andi. A fiúk közül még nem említettem D. Ricsit, aki állatbarát és van neki egy Csavargó nevű pónilova. Már csak én maradtam, Netti, akiről néhányan azt mondják, hogy a komolyság szobra, néhányan pedig, hogy a beszéd királynője. Osztályunk általában összetartó. Legalábbis szerintem. Persze többször is megesett már, hogy valamiben nem értettünk egyet, de végül mindig közös nevezőre jutunk. Osztályfőnökünk Szabó Andrea segít az ilyen helyzeteket megoldani. A jelenlegi létszámunk huszonkettő. Szeretem az osztályunkat, ez a huszonegy ember színesebbé teszi a mindennapjaimat. Német Anett 7.2

Az osztályban tizenheten vagyunk Mi az osztályban tizenheten vagyunk, hét lány és tíz fiú. Egyszer egy csütörtöki napon, tizenötödike volt, zeneórán feleltünk. Én a nyolcadik vagyok a naplóban és úgy éreztem, hogy ma nem felelek, mert a nyolc nem jön ki a tizenötből, oszthatjuk, szorozhatjuk, összeadhatjuk és kivonhatunk, sehogy sem. A tanárnő számok szerint felelteti a gyerekeket, és nem név szerint, hogy ne sértsen meg senkit. Egyszer csak a tanárnő azt mondja, hogy hányan vagytok az osztályban. Erre az osztály kórusban: tizenheten. Én azt hittem, hogy majd a tizenhetedik felel. A tanárnő számolgat és azt mondja, hogy egy meg hét az nyolc. Én már éreztem, hogy ez nem valami jó hír és eljött az a pillanat, amikor a

15. oldal


Kisokos

Vége már Én négy évet jártam óvodába, azután jött a kevésbé szép élet az iskola. Itt már nem minden játékból állt. Sokkal komolyabbnak kellett lenni, és persze tanulni. Az első négy év gyorsan elmúlt, ahogy én visszagondolok. Az ötödiktől féltem egy kicsit, mert szétosztottak bennünket. Két osztályból csináltak háromat. A hatodikban egész évben csak rosszalkodtunk, de csak magyar órán. Hetedikben már el kellett gondolkodnom, hogy mire szeretnénk tovább menni. Úgy döntöttem, hogy egészségügyire megyek. Ahhoz jól meg kell írnom a felvételit. Mindenki azt mondta, hogy az ötödik és a hetedik a legnehezebb, de én a nyolcadikat tartottam a legnehezebb évnek. Itt készülni kell a felvételire és az iskolában is többet várnak el tölünk, mivel mi nyolcadikosok vagyunk. Még el kell tervezni a ballagást, a tablóképet is. Én majdnem nyolc évet jártam ebbe az iskolába és egy élmény volt az egész. Kár hogy ilyen gyorsan vége már. Mester Gergely 8.4

„Az életben utad bármerre vezet Csak egy célod legyen, Segíteni mindig, mindenütt minden emberen.” Tompa Mihály

elmentek megrendelni a virágokat mindenszentekre a temetőbe. Mikor mindezt befejezte a tesókám, ő elkezdte felmosni a parkettát az emeleten és a földszinten is. Ez a napom ilyen takarítós nap volt, de örültem, mert sokat segítettem szüleimnek. 2009.11.31. szombat Majdnem elaludtam, meg elkéstem a miséről. A nővérem ébresztett fel negyed 10-kor, mert nekünk olvasóknak félre kell ott lenni. Gyorsan felöltöztem, a nővérem megcsinálta a hajam és már szaladtam is a templomba. Az olvasás elég jól sikerült. Anitával olvastam, majd amikor befejeztük az olvasást, mind a ketten felmentünk a kórusra énekelni. Mise után hazaértem és már vártak anyuék. Ott volt a nagymamám is, aki velünk ebédelt. Nagyon finom volt. Ebéf után egy jót beszélgettünk, utánna meg kisétáltunk a temetőbe. A temetőben sok szép virág virított és gyertya égett. Apu a búcsúban árult, besegített a rokonainak, akik cukrászok. Ez a nap nekem nagyon szép és kellemesen telt el! Solymosi Adrienn Adrienn 7.2 2009.10.31. Kedves Naplóm! Képzeld, ma van Heloween napja. Elmentünk a barátnőmmel vásárolni. Este mi tartottunk Heloween partyt. Igaz, hogy csak hárman voltunk, de nagyon jó volt. 2009.11.1. Kedves Naplóm! Ma van mindenszentek napja. Ma elmentünk a temetőbe, az elhunyt szeretteinkhez. A mamáékhoz mentünk felköszönteni őket, születésnapjuk alkalmából.

2009.10.28. Kedves Naplóm: Ma kikaptuk a fizikaellenőrzőt, hármast kaptam. Ebédre kakaóskalács volt. Nagyon szeretem. 2009.10.30. Kedves Naplóm: Ma megkezdődött az őszi szünet. Délután kimentem az utcára játszani. Nagyon jót nevettünk. 2009.11.05. Kedves Naplóm: Ma délután háromkor értem haza az iskolából, azért mert a zenetanárnővel gyakoroltunk a pedagógusok napjára. A délutánom jó telt el. Raffai Viktória 7.2 2009.10.30. péntek Szünet!!! 10 óráig aludtam. Utánna negyed órára rá nehezen kitápászkodtam az ágyamból. A nővéremmel megbeszéltük, hogy ezt a napot arra fogjuk szánni, hogy kitakarítjuk az egész házat. Először lepókhálóztam, majd letöröltem a port, utánna porszívóztam. A nővérem közben vasalt meg anyuval 16. oldal

2009.11.3. Kedves Naplóm! Még csak most kezdődött a tanítás, de már itt van a negyedév. Ez miatt, olyan sok a tanulnivaló, ma is egész nap csak tanultam. Kormányos Edina 7.2


2009. október 05. – HÉTFŐ Ezen a napon alsós tanulóink krétarajzokkal díszítették az új iskolaépület előtti járdát, szép és kreatív művek sikeredtek. A nagyszünetben kötélhúzásban mérték össze erejüket felsős tanulóink. Az őszi futóversenyt is a gyermekhét első napján szerveztük meg.

Kisokos Andrea, Lehócki Tünde, Megyeri Márta, Samu Barbara és Szabó Andrea. Az iskolaudvar ekkor volt a leghangosabb a szurkoló diákok zsivajától és tapsától. Az elmúlt évvel ellentétben, a mostani verseny győztesei a tanárnők voltak. A kötélhúzó verseny szervezői a testnevelőtanárok, Maćaš Marjan és Božović Károly voltak. ŐSZI FUTÓVERSENY – 2009.október 5. Hétfőn, a hatodik tanítási órát követően, a Tisza melletti töltésen, 4.-8. tanulók részvételével megtartottuk az őszi futóversenyt. Szép, napos időben volt részünk. Az őszi futóversenyen a következő lányok értek el első helyezést: IV.osztály (300 m): 1. Bortot Zdravka – 4.1 V.osztály (400 m) 1. Nagy Daniella – 5.3 VI.osztály (500 m) 1. Kosanović Nevena – 6.1 VII.osztály (600 m) 1. Balassa Mónika – 7.3 VIII.osztály (700 m) 1. Párducz Karolina – 8.2

Kötélhúzás eredményei A lányok kategóriájában a következő eredmények születtek: V.osztály: 1. 5.3 VI.osztály: 1. 6.2 VII.osztály: 1. 7.2 VIII.osztály: 1. 8.3

A fiúk kategóriájában a következők az eredmények születtek: V.osztály: 1. 5.2 VI.osztály: 1. 6.3 VII.osztály: 1. 7.1 VIII.osztály: 1. 8.3

A fiúk mezőnyében a legyorsabban futók a következő tanulók voltak: IV.osztály (400 m): 1. Jovičić Marko – 4.1 V.osztály (500 m) 1. Pecze Márk – 5.2 VI.osztály (600 m) 1. Párduc Tamás – 6.2 A verseny végén sor került a nyolcadik osztályos lányok és a tanárnők közötti megmérettetésre. A kötél egyik végét a következő diáklányok húzták: Đoković Dragana 8.1, Gombošev Dušica 8.1, Takács Leona 8.2, Kardos Szuzanna 8.3, Takács Enikő 8.4 és Szalma Éva 8.4. A másik végét a tanárnők csapatának tagjai húzták, név szerint: Horváth Angéla, Károlyi

VII.osztály (700 m) 1. Bartusz Attila – 7.3 VIII.osztály (800 m) 1. Capač Rajko – 8.1

17. oldal


Kisokos 2009. október 7. - SZERDA Maszkabál Ha szerda, akkor maszkabál – tudja ezt Gyermekhéten falunk apraja-nagyja, hiszen ez a rendezvény már kinőtte az iskolaudvar határait. A nagyszünet ideje alatt izgatottan készültek a diákok a felvonulásra. Az iskolaudvarban felsorakoztak a tanulók osztályonként és tanáraik kiséretében elindultak a megszokott útvonalon a falu központjában. A menethez csatlakoztak falunk óvodásai is. A felvonulókat népes közönség várta, sok szülő, rokon, ismerős kiváncsi volt a jelmezeket öltött iskolásokra. Az idén is rengeteg ötletes és érdekes jelmezt láthattunk, amelyek között voltak olyan jól sikerültek is, hogy viselőjüket nem lehetett felismerni. A maszkabál sikerességéről és színességéről a róla készült fényképek tanúskodnak leginkább, melyek megtalálhatóak iskolánk honlapján.

Focibajnokság és röplabdabajnokság Kedden és szerdán iskolai focibajnokságot szerveztek a testnevelőtanárok az V.,VI.,VII. és VIII. osztályos fiúk számára és röplabdabajnokságot a VII. és VIII. osztályos lányok számára. A focibajnokság döntő mérkőzésein a következő eredmények születtek: V.osztály: VII.osztály: 1. 5.2 1. 6.2 VI. osztály: VIII.osztály: 1. 7.1 1. 8.2

A hetedikes és nyolcadikos lányok röplabdamérkőzéseket játszottak, a végső eredmények a következők voltak: VII.osztály: VIII.osztály: 1. 7.3 1. 8.4 Stafétajátékok – 2009. X. 6. Kedden az V. és VI osztályos lányok stafétajátékokban vetélkedtek. V.osztály VI.osztály 1.játék 1. 5.2 1. 6.2 2.játék 1. 5.2 1. 6.1 Kerékpáros ügyességi verseny – 2009. X. 8. A közlekedési szabályok ismerete és alkalmazása a gyakorlatban elengedhetetlen része mindennapi életünknek. Ezért csütörtökön, a 3., 4. és 5. tanítási órán, Majstorac Đorđe, iskolánk matematika- és műszakitanára, immár második alkalommal kerékpáros ügyességi versenyt szervezett a felső tagozatos tanulók számára.

Az V. és VI. osztályosok kategóriájában a legügyesebbek a következő tanulók voltak: 1. helyezett: Kiss Szabolcs – 6.2 Az VII. és VIII. osztályosok közül a következő diákok értek el dobogós helyezést: 1. helyezett: Višković Andrej - 8.1 A tanulók szépen bizonyították tudásukat és ügyességüket ezen a versenyen, a győzteseknek a verseny szervezője, Majstorac Đorđe tanár úr és a pedagógus, Keller Orsolya adták át a kiérdemelt érmeket és ajándékokat, s mindenkinek gratuláltak a részvételért és igyekezetért. A gyermekhét eseményeről részletes jelentés található iskolánk honlapján. http://www.samubps.edu.rs

18. oldal


Kisokos

Helyettesítettem a magyartanárnôt A gyermekhéten az egyik program az volt, hogy az iskolai dolgozókat lehetett helyettesíteni. Vállalkoztam rá. A későbbiekben megbeszéltük, hogy mit kell előadnom. Előző nap elkezdtem készülni. Az állítmányt kellet feldolgoznom. Mikor bementem az osztályba, furcsa volt, hogy a tiszteletemre felálltak. Beírtam az órát, majd elkezdtem magyarázni az anyagot. Fölírtam a címet és kihívtam a gyerekeket a táblához. Az elejében jól ment, de aztán mikor megláttam, hogy némelyik diák, hogy ír! A guta megütött! Végül a tanárnő megdicsért, és jutalmul egy ötöst kaptam. Szeretném, ha jövőre is lenne ilyen nap, hogy a gyerekek helyet cserélnék az iskola dolgozóival. Csasznyi Zsófia 7.2

Mit tegyen az A (Hl Nl) típusú influenza megelőzésére! Mit tegyen, ha megbetegedet? Mit tegyen járványos időszakban? • Gyakran mosson kezet meleg vízzel es szappannal. • Ha lehetősége van rá, használjon kézfertőtlenítőt. • Tartsa tisztán lakó- és munkahelyi környezetet,gyakran szellőztessen. • Köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjon papírzsebkendőt és használat után azonnal dobja zárt szemétkosárba. • lehetőleg ne nyúljon a szeméhez, orrához, szájához. • Kerulje a kapcsolatot az influenzás betegekkel. Mindezekre hivja fel csaladtagjai figyelmet is! Ha a következö tünetek közül többet is tapasztal magán,vagy családtagjainál, maradjon otthon es vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, vagy a házi gyermekorvossal: • láz • köhögés • torokfájás • orrdugulás • orrfolyás • izomfájdalom • fejfájás • fáradtság • hidegrázás • hányinger, hányás

Szabolcs és Dávid „akció” közben

Tanárhelyettesítés Egy szép, szerdai napon történt, hogy a Dávid és én helyettesítettük a fizikatanárnőt. Negyedik órán történt. Becsöngettek, és mi ketten nagyon idegesek voltunk. Bementünk a terembe, és elkezdtük magyarázni az anyagot. Elég jól ment az óra igaz, nem mindenki értette meg az anyagot. Mégegyszer el kellett mondanunk azt. Zsófit hívtuk ki, hogy oldja meg a feladatot, s ő nagyon ügyesen megoldotta. Az óra közepén elkezdte diktálni Dávid a nagyon hosszú szöveget. Lediktálta az anyagot utána pedig felrajzoltam a táblára a gyorsulás rendszerét. Amikor befejeztem a rajzot öt-tíz perc maradt az órából, és feleltetni kezdtünk. Jenő jelentkezett, és mi felszólítottuk őt. Minden kérdésünkre tudta a választ és egy ötöst írtunk be neki. Ez volt a tanárhelyettesítési nap, amikor a Dávid és én fizikát tanítottunk. Jó volt, remélem jövőre is ilyen jó lesz.

Orvosa dönt a megfelelő kezelésről, az esetleges korházi beutalásról. Az Egészségügyi Minisztérium folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az új típusú influenzával kapcsolatos fejleményekről. Kérjuk Ön is figyelje a híradásokat, közleményeket, hírforrásokat • Ha beteg - akkor is, ha enyhe tünetei vannak - ne utazzon el, maradjon otthon. Így nem betegít meg másokat, • Ha már elutazott, és váratlanul az influenza jellemző tüneteit észleli magán, azonnal értesítse erről a helyi egeszségügyi ellátást. A szállodákban rendszerint van orvosi szolgálat. • Ha Ön beteg, tartson távolságot másoktól, ezzel is védve őket a megfertőzödéstől, • Szokásos gyógyszereit változatlanul szedje! A kijelölt kórházakban korszenű gyógyszerekkel és szaktudással rendelkező személyzet gyógyítja a betegeket. • Ne vegyen be lázcsillapítón, esetleg vitaminokon kívül más gyógyszert. • Pontosan kövesse orvosa utasításait.

Szabó Szabolcs 7.2 Törődjön egészségével !!! 19. oldal


Kisokos A második kategóriában( 3-4 osztályosok) 25 tanuló nevezett be munkájával.

Fogalmazásírásban 2 kategóriát határoztunk meg: az első kategóriába az 5-6 osztályosokat, a másodikba a 7-8 osztályosokat soroltuk be. Az első kategóriában meghirdetett címek voltak: - Pillanatkép a könyvtárban - A Varázsló kalapja. Ebben a kategóriában 66 tanuló adta át munkáját. A második kategória címei: - Bolygónk jövője - Az erőszak nem iskolai tantárgy Ebben a kategóriában 47 tanuló munkája versengett.

Zsűritagok: 1. Stanojev Annamária-amatőr festő 2. Rab János-amatőr festő Díjazott tanulók a következők lettek: I. kategória: 1.Magó Annabella II.2 2. Vadnai Erika I.3 3. Varga Dániel I.2 Különdíjas: Horváth Dávid II.3

Zsűritagok: 1. Kuszli Angéla- a Magyar Tanszék diplomálás előtt álló hallgatója 2. Bartusz Gyöngyi- könyvtáros 3. Rab Virág Éva- könyvtáros Nyertes munkák: I. kategória: 1. Pataki Rebeka VI.2 2. Sterbik Laura V.3 3. Kovács Réka V.2 Különdíjat kap: Fábián Diana VI.2 II. kategória 1. Papp Edina VII.2 2. Topolcsányi János VIII.3 3. Sívó Rebeka VII.3 Különdíjat kap: Kapornai László VIII.4

Magó Annabella 2. 2.2

II. kategória: 1. Zórád Edvin IV.2 2. Kovács Emese III.2 3. Péter Gyöngyi III.3 Különdíjas: Varga Attila IV.3 Tanítónők: Kormányos Ibolya, Horváth Anikó, Varga Edit, Recsó Gallusz Anna, Csepella Öreg Judit, Gallusz Bolyos Aranka, Hegedűs Szilvia, Csányi Valéria.

Képzőművészeti pályázatunkban szintén két kategóriában bíráltuk el a munkákat, azzal, hogy a téma mindkét kategóriában ugyanaz volt: - Itt van újra az ősz - Lépten-nyomon szemétbe ütközöm. Az első kategóriában ( 1-2 osztályosok) 28 tanuló készített és küldte el nekünk rajzát.

20. oldal

Zórád Edvin 4.2


Kisokos

Benedek Elek születésének 150. és halálának 80. évfordulója alkalmából, a Magyar Népmese Napja tiszteletére az óbecsei Népkönyvtár mesemondó és képzőművészeti pályázatot hirdetett óvodásoknak és általános iskolásoknak „Minden jó, ha a vége jó...” címmel. Iskolánkból 27 tanuló jelentkezett a Népkönyvtár által meghirdetett versenyre. Az elődöntőt szeptember 24-én tartották meg a péterrévei helyi könyvtárban. A díjazott tanulók a következők: I.csoport Balassa Kornélia, III.2 Pintér Lilla, III.2 Koliger János, II.3 II.csoport Kormányos Sára, IV.3 Rabockai Éva, IV.2 Koszorús Gábor, V.3 III.csoport Solymosi Adrienn, VII.2 Miklós Csongor , VI.2 Csasznyi Zsófia, VII.2

A díjazott tanulók könyvjutalomban részesültek, és minden résztvevő egyéves ingyenes könyvtári tagságra jogosult.

A gyermekhét keretében, minden évben, az óbecsei községháza dísztermében községünk elnöke fogadja az általánosés középiskolák diákküldöttségeit. Idén, a gyermekek és fiatalok Szólalj fel te is! elnevezésű nagygyűlésére, a gyermekhét utolsó napján került sor. A fogadás keretében a község elnöke, Knézi Péter elbeszélget a fiatalokkal, meghallgatja véleményüket, kéréseiket. Az előző évektól eltérően, VII. és VIII.osztályos tanulóink már a gyűlést megelőzően, az osztályfőnöki órákon leírták a polgármesternek szánt kérdéseket, amelyeket továbbítottunk elektronikus formában. Tanulóink lelkiismeretessége és szorgalma sok kérdést, észrevételt eredményezett, amelyek a közélethez, a falu mindennapjaihoz kapcsolódtak. Mint a falu vízellátása, a péterrései utcák és a Péterréve-Óbecse közti út aszfaltozása, játszótér felállítása stb. A legjobb kérdések feltevői részt vehettek a már említett fogadáson, amikor is az időhiány miatt Knézi Péter, községelnök, csak néhány tanulói kérdésre tudott válaszolni, a többire a feleletet írott formában továbbította iskolánknak. Itt elolvashatják a tanulóink által feltett kérdéseket és Knézi Péter feleleteit: Kérdés: Miért nincs több lehetőség színművészeti, zeneművészeti vagy irodalmi előadás látogatására gyermekek számára? Javaslom a szabadkai gyermekszínházat. Válasz: A javaslat jó. Ezzel a problémával iskolaszinten lehet foglalkozni, ugyanis semmi akadálya annak, hogy az említett tartalmakkal bővüljön a kínálat. Úgy Óbecsén, úgy Péterrévén megoldható a dolog, amennyiben megvan a kellő érdeklődés. Kérdés: Mikor aszfaltozzák ki az összes utat Péterrévén? Válasz: Péterrévén az utóbbi három évben nagyon sok utcát aszfaltoztunk, de még kb. 15-18 km út maradt aszfaltburkolat nélkül.. Az utcák aszfaltozását folytatjuk, amint megkapjuk rá a kért pénzeket, ugyanis a tervek már készek, és a pénzeket is odaítélték, egyenlőre papíron. Nagyon nagy a lemaradás, az elmúlt 20-25 évben Péterrévén semmilyen komoly beruházás sem történt, és ezt rövid idő alatt nem lehet pótolni. Az idei év a gazdasági válság miatt teljesen kiesett a beruházások terén, sehonnan sem érkeztek a tervezett pénzeszközök. De remélem, hogy már jövőre más lehet a helyzet, és folytathatjuk az utak építését a községben, így Péterrévén is. Kérdés: Kész lesz valaha a Péterréve-Becse közti út és ha igen, mikor? Válasz: A péterrévei-óbecsei út javítására az Infrastrukturális miniszter államtitkára tett ígéretet. Az idén kellene a munkálatokat elkezdeni, de ahogyan Te is látod, nem igazán sietnek vele. Sajnos ez a probléma nem 21. oldal


Kisokos

a község hatásköre, mert akkor már tettünk volna valamit. Így csak emlékeztethetjük az illetékeseket az adott szó betartására. Reálisan mégis azt gondolom, hogy hamarosan megépítik ezt az utat is. Kérdés: Mikor lesz rendbe rakva a Tisza-part? Válasz: A Tisza part rendezése Óbecsén a 2010-es évben kezdődik, és folyamatosan a településekre is kiterjed. Péterréve minden bizonnyal 2011-ben kerül sorra. Kérdés: Mikor újítsák fel a Kiszárda óvodát? Válasz: A Kiszárda felújítási tervét kell először elkészíteni, azután pedig pénzt találni a felújításra. Itt elsősorban a péterréveiek kell hogy megmondják, mit szeretnének kezdeni az épülettel, és utána lehet a terveket kidolgozni. Kérdés:Mikor lesznek új padok és játszóterek a parkokban Péterrévén? Válasz: A helyi közösség mérje fel a szükséges padok számát, és akkor lehet rá pénzeket biztosítani. Akár a padokkal, a játszótérrel is hasonló a helyzet. A helyi közösség Tanácsa hozzon határozatot róla, és akkor találunk rá megoldást. Javaslat: Szerintem kellene több virágot és fát ültetni a központba. Helyes. Ez hamarosan meg is történik, ugyanis az új évtől a Komunalac közvállalat rendezi majd a péterrévei központot is, és reményeim szerint fokozatosan szebbé is teszi majd. Kérdés: Az utcákon nincsennek szemeteskosarak,később pedig csodálkozunk, hogy mennyi szemét van. Válasz: A Komunalac jövőre elvállalja a központ rendezését, és oda szemeteskosarak is kerülnek majd. Kérdés:Mikor lesz tiszta, iható vizünk? Válasz: Az ivóvíz Péterréve legnagyobb problémája. A sok kis vízellátó rendszer már elavult, a csövek,amelyekben a lakosokhoz érkezik a víz, már nagyon rossz állapotban vannak, szivárognak, és ez az elsődleges oka a rossz minőségű ivóvíznek. Mi már tettünk lépéseket a probléma megoldása érdekében, két kutat fúrtunk Péterrévén, melyeket tavaszra összekötünk a hálózattal, és így majd fehér víz lesz a vízvezetékben, de az igazi megoldás az összes vízvezetékcső cseréje, ez pedig többéves munka, mert nagyon sok pénzt igényel. Kérdés:Mikor lesz újra mozi, szórakozóhely? Válasz: A mozi problémája mindenhol létezik, ugyanis az utóbbi években nagyon megcsappant az érdeklődés a mozifilmek iránt, mert legtöbben a CD, DVD vagy internetes megoldást válasszák. Amennyiben komoly igény lenne rá, egyedül a színházteremben tudom elképzelni a vetítést, moziterem építése most nem gazdaságos. Kérdés: Miért nincsen a zebránál rendőr, hogy figyelje az úttesten áthaladó gyalogosokat? Válasz: Jó az észrevétel, minden iskolaév kezdetén egy hónapig, amíg az elsősök meg nem szokják a közlekedést, rendőrök voltak, vannak a forgalmas átkelőknél. Ez a rendőrség kötelessége. Sajnos nem tudom miért nem végzik munkájukat. Kérdés: Miért nem ég a faluban mindenhol a villany? Válasz: A falu, de a város megvilágítása rossz, elavult állapotban van. Mi a tavasz folyamán teljes mértékben 22. oldal

fejújítjuk azt, megkétszerezzük a lámpák számát, erősebb fényt adnak majd, ugyanakkor kevesebb energiát fogyasztanak. Ha a munka elkészül, remélem mindenki elégedett lesz az eredménnyel. Kérdés: Miért nem rendeznek szemétszedő napot? Válasz: A szemét kihordása április óta szervezett az egész község területén. Évente kétszer, tavasszal és ősszel pedig lomtalanítás akciókban a házban lévő szemetet, kacatot, fölöslegessé vált holmit elvisznek, csak ki kell rakni az utcára a megadott napokon. Ami a szemétszedő akciókat illeti, erre is majd sor kerül, ugyanis mindenhol sok az illegális szeméttelep. De igazából ott van tisztaság, ahol vigyáznak arra, és nem ott, ahol állandóan takarítanak. Ennek ellenére jó a kérdés. Kérdés: Mikor hordják el a szeméttelepet? Válasz: A szeméttelepre még nemrég szükség volt, mert áprilisig a falu oda hordta a szemetet. Amióta a péterrévei szemetet is Óbecsére szállítják, fölöslegessé vált a péterrévei szeméttelep, és azt szanálni fogjuk, ami azt jelenti, hogy a szemetet betúrjuk a gödörbe, földet hordunk rá, és befásítjuk. Erre kaptunk is némi pénzt, és nemsokára elkezdjük a munkálatokat. Akkor viszont vigyázni kell a szeméttelepre, nem kellene ismét oda hordani a szemetet,mert ennek a folyamatnak akkor nem lesz vége. Kérdés: Az elhagyatott házakat miért nem kötelezik, hogy tisztítsák ki? Válasz: Ilyen kötelezettség fennáll, és erre a kommunális felügyelőség az illetékes. Mindenhol, ahol rendetlen a ház, az utca, kötelezni lehet a tulajdonost, hogy azt tartsa rendben. Ellenkező esetben büntetést fizet. Tehát a felügyelőség munkáját kell fokozni. Kérdés: Miért van gazdasági válság? Válasz: A túltermelés okozta, mert nem lehetett azt a sok megtermelt új árút eladni, és ahogy leállt pl.az autóipar, építőipar, ez egy láncreakciót váltott ki, egyre többen maradtak munka nélkül, mert ahhoz, hogy dolgozzál, azt amit termelsz, el kell adnod. Amint ez a körforgás megáll, az egész gazdaság beomlik. Most ez történt, az egész világon ez a helyzet. Lassan, pár év múlva ismét kerékvágásba kerülnek a dolgok, de sajnos sokkal kevesebb munkással mint eddig, mert a technológiai fejlődés ahhoz vezet, hogy egyre kevesebb emberi munka kell egy-egy termék előállításához. Kérdés: Miért van oly sok munkanélküli és a munkások miért nem kapnak fizetésemelést? Válasz: Sok a munkanélküli, mert válság van. Sok céget, miután privatizáltak, olyan emberek vették meg, akiknek nem volt érdekük a további termelés, így a gyárak, üzemek tönkrementek, az emberek munka nélkül,maradtak. Sajnos ez egy olyan probléma, amit hosszú éveken keresztül lehet majd csak megoldani. A sok magánosított cég új tulajdonosaitól is sokban függ a fizetés nagysága, nem akarnak többet fizetni a munkásoknak, mert akkor nekik jut kevesebb. Ma ilyen igazságtalannak tűnő világban élünk. Kérdés: Miért van ennyi lopás Péterrévén? Válasz: Nemcsak Péterrévén van lopás, Óbecsén, Földváron is hasonló a helyzet. A szegénység egyik fő oka a


Kisokos

lopásoknak, mert a rendőrség adatai szerint a lopott cikkek 90 százaléka élelmiszer. Már többször is megkértem a rendőrfőnököt, hogy fokozottan figyeljenek erre a jelenségre. Itt mindenesetre a rendőrség az illetékes, és én továbbra is sürgetni fogom őket ez ügyben. Kérdés: A szegény népnek miért nem adnak több pénzt, hogy ne lopjanak? Válasz: Ahhoz, hogy mindenkinek egy kicsit jobb legyen, több munkára, egészséges gazdaságra lenne szükség. A szegények is akkor jobban élnének, de a legjobb számukra is az lenne, ha munkához tudnának jutni, és akkor lenne pénzük. Sajnos, most ilyen időket élünk, és ezt a problémát nagyon sokáig még nem tudja az ország megoldani. Kérdés: Ön szerint lehetséges Péterréve modernizálása? Válasz: Mindeféleképpen lehetséges. Az utóbbi három évben sok utat aszfaltoztunk Péterrévén, még sok van hátra, de azért több mint a fele már megvan. Esőelvezető csatornarendszert építettünk, hogy nagy esők esetén ne ússzon a fél falu. Most a vízvezeték modernizálása van soron, az utcai világítást is felújítjuk tavaszra, a gázt is elkezdték bevezetni a faluba. Most a legfontosabb lenne új munkahelyek nyitása, hogy a fiatalok is itt maradjanak, hiszen pár éven belül Péterréve igazán egy élhető településsé válhat. Mi ezen leszünk teljes erőnkből, de elvárjuk a péterréveiek támogatását is és ötleteiket is várjuk. Kérdés: Meddig lesz még Péterrévén egyszemélyes bank? Válasz: A bankok is magánosítva lettek, és a jelenlétük egyegy helyen annak a függvénye, mennyire kifizetődő ez a banknak. Viszont attól nem kell félni, ha egy bank becsukja irodáját, mert azonnal három másik ugrik be helyébe. Így lesz ez Péterrévén is, meglátod. Kérdés: Miért nem lehet az iskolának több pénze új számítógépekre az informatikaterembe? Válasz: Ahhoz, hogy az iskola számítógépeket vegyen, nem is kell olyan sok pénz. Mindenhol már vannak számítógépek, esetleg csak bővíteni kell számukat, ez pedig eleve nem nagy pénz. Az igazgató úr megcsinálja az erre vonatkozó tervet, és akkor megbeszéljük milyen gyorsan lehet azt elvégezni. Kérdés: Mikor indul újból vonat Péterrévén? Válasz: Péterrévére sajnos a közeljövőben nem indul vonat, mert a szerbiai vasutak felszámolták az ÓbecseZenta vonalat, tehát nincs rá lehetőség, hogy ezt újraindítják. Kérdés: Mikor lesz Péterrévén tűzoltóság? Válasz: A tűzoltósággal kapcsolatos kérdésekre nem tudom a választ, ugyanis a profi tűzoltók a rendőrség kötelékéhez tartoznak. Tudtommal Péterrévén működik az önkéntes tűzoltó-testület. Kérdés: Tűzoltóság, rendőrség? Válasz: Tűzoltóság önkéntes alapon létezik, profi szolgálatra nem lehet számítani, esetleg az önkéntes állományt lehet technikailag felszrelni. A rendőrségnek van állomása Péterrévén, be is vezettük a gázt nekik, de továbbra is üresen áll. A rendőrfőnök szerint emberhiány az oka, de ez nem magyarázat, mert a garázdálkodók is tudják ezt, és szabadon végezhetik munkájukat.

Megpróbálunk odahatni, hogy legalább a járőrszolgálat legyen sűrűbb, mert a jelenlegi állapot tarthatatlan. Kérdés: Mikor lesz uszodánk? Válasz: Egy uszoda kiépítése nem egyszerű dolog, és sokba is kerül. Biztos, hogy az igény megvan rá, de mi úgy gondoljuk, hogy azzal a pénzzel, amivel rendelkezünk, Péterrévén pillanatnyilag nem uszodát kell építenünk, hanem utakat, vízvezetéket, csatornákat, stb... Kérdés: Mikor lesz vásár a Péterrévei vásártéren? Válasz: A vásár megtartást a helyi közösség tanácsa kell, hogy szorgalmazza. Amennyiben a faluban megvan rá az igény, ezt be kell jelenteni egy országos szintű szervnél, aki meghatározza a vásártartási feltételeket. Kérdés: Szennyvíz-hálózat kiépítés várható-e valamikor? Válasz: A szennyvíz hálózat terv kész, viszont a kivitelezéshez kb. 5 millió Euróra van szükség. Azon dolgozunk, hogy olyan beruházókat találjunk, akiket érdekelté tehetünk ebben az ügyben, ugyanis ennyi pénzt kölcsön sem lehet kapni, itt csak közös beruházás útján tudjuk megvalósítani a tervet. Kérdés: Mikor lesz normális orvosi rendelő? Válasz: Nem tudom milyen értelemben nem normális az orvosi rendelő. Amennyiben arra gondolsz, hogy bizonyos szakorvosi rendelés nincs biztosítva, akkor az a válaszom, hogy az egészségház igazgatójával dolgozunk ezen, viszont a szakorvosok hiánya nagyban hozzájárul ahhoz, hgy ilyen áldatlan állapotok legyenek. Midenestre, amennyire csak lehet, enyhíteni fogunk ezen a helyzeten. Kérdés: Az egészségházban nincs külön gyermekorvos, miért? Válasz: A gyermekorvosi problémát már említettem az előbb, megtesszük amit tehetünk. Kérdés: Miért nincsen újra ingyenes uzsonna? Válasz: Az ingyenes uzsonna történetét nem ismerem. Az igazgató úrtól tájékozódom majd. Kérdés: Péterréve és Becse közt miért nem csinálnak külön egy szemétlerakót? Válasz: Nem lenne okos a két település között szemétlerakót csinálni. Mi azon dolgozunk, hogy Óbecsét kivéve, mondenhol becsukjuk a szeméttelepeket, és egykor a becseit is becsukjuk, és egy nagy, több községre kiépített szemétlerakóba visszük majd el az összes szemetet községünkből. Így fizetődik ki legjobban, és környezetvédelmi okok miatt is így a helyes. Kérdés: Miért nem tesznek semmi intézkedést a bűnözés, a rongálások, lopások és verekedések ellen? Válasz: A bűnözés mindenhol probléma. A rendőrségnek kellene szigorúbban fellépnie, de ilyen-olyan kifogásokra hivatkozva, nem végzik a munkájukat. Mi sokszor emlékeztetjük őket erre, de saját magunk, nélkülük, keveset tehetünk.

„Embernek lenni csak egésznek semmi egyébnek, de annak egésznek, szépnek.” Dante 23. oldal


Kisokos

SZÓTÁR Alsózik - Kártyázás közben fehérneműjét folyamatosan le-föl huzigálja. Aranyeső - Menyasszonyok tavaszi vadhajtásainak, ledarablásával foglalkozó személy. Baltazár - Fejsze tolvajok ellen felszerelt riasztóberendezés. Bukfencet hányni - Talajtorna közben rosszul lenni. Csőbe húzás - Szenyvízcsatornában tartott lottósorsolás. Egérfogó - Apró termetű rágcsálók óvodai játéka. Operál - Éneklés közben sebészi beavatkozást végez. Zsemle - Süteményország hadseregének parádéja. Stabilizál - Könnyen felbomló éjjeliedényt rögzít. Gázló - Felfúvódott igavonó. Habcsók - Mosópor szájbavétele után adott hosszú puszi. IDŐJÓSLÓ MONDÁSOK -Havas február gazdag májust ígér. -Ha az északi szél februárban elmarad áprilisban megjő. -Vége a télnek, ha csiripel a veréb. -Zöld gyertyaszentelő-fehér húsvét. -Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja. -Ha Bálint még fehér, húsvét már hoz virágot. -Ha Szent Péter széke szép, a borsó elvettessék. -Mátyás után a róka se merészkedik a jégre. -Ha a feketerigó februárban énekel drága év jő. -Ha februárban korán olvad, márciusban még lesz nagy fagy. (MAGYAR SZÓ)

HÍRES MONDÁSOK A fáktól nem látni az erdőt. WIELAND A cél szentesíti az eszközt. MACHIAVELLI Kikaparta a gesztenyét a tűzből. LA FONTAINE A nyelvtannak még a császár sem parancsol. ZSIGMOND KIRÁLY A halottakról semmit, vagy jót. V. KÁROLY A hamut is mamunak mondja. CSOKONAI Annyi embert érsz, ahány nyelvet beszélsz. CHILONNAK

Tudod? (Érdekes kérdések, még érdékesebb válaszok) Van-e bolondgomba? Régen a légyölő galócát nevezték bolondgombának. Ha elfogyasztjuk, a részegséghez hasonló bódulatot idéz elő. Miért légyölő? Egy régi leírásban ezt olvashatjuk: „Áztassunk be egy gombát tejbe, és tapasztalni fogjuk, hogy a legyek, amelyek rászállnak és megkóstolják, elpusztulnak.” 24. oldal

Matuzsálem Bibliai személy, akinek neve magas életkora miatt vált ismerté. A Genezis (Mózes I. könyve) szerint 969 évet élt. A mai köznyelvben a magas kort megérteket nevezik matuzsálemi korúnak.

Nevessünk!!! Csuklós busz - Már megint csuklós buszra szálltunk komám! - Ugyan már, miért lenne ez a busz csuklós? - De hát nem látod, hogy tele van részegekkel?! Cirkuszban - Mi a csuda ez az ordítás a kulisszák mögött? - Semmi különös direktor úr, csak az erőművész a gumiemberrel radírozza a tapétát. Mint más - Hát maga meg hogy néz ki? – kérdi a részegen taántorgó szomszédjaitól Szabó. -Úgy mint más: félrehúzom az ablakon a függönyt

A Kisokos technikai előkészítésében résztvettek iskolánk ötödikes és nyolcadikos tanulói. Köszönet nekik!

A péterrévei Samu Mihály Általános Iskola diáklapja Megjelenik félévenként. Szerkeszti a diákbizottság: KOVÁCS LOTTI, CSASZNYI ZSÓFIA, NÉMETH ANETT, BALASSA ANETT, DÉVICS DOROTYA,

Felelős szerkesztők: TÓTH PIROSKA Műszaki munkatárs: ÁRPÁS ATTILA tanár Kiadja a Samu Mihály Általános Iskola Péterréve, Dr. Kiss Imre u. 34 Tel/telefax: 021/803-039; 803-730 E-mail: skola@samubps.edu.rs Web: www.samubps.edu.rs Felelős kiadó: BERETKA FERENC igazgató Nyomás: LUX - Becse Szabad árusításban nem kapható

Kisokos 29  

Kisokos 29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you