Page 1

Kisokos

XIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szept. 29. Kisbacon, 1929. aug. 17.) [újságíró, író] Benedek Elek, a Székelyföld szülötte 1859. szeptember 30-án látta meg a napvilágot Erdővidék egy kicsi falujában, Kisbaconban. Első iskoláit Kisbaconban járja, később azonban már Székelyudvarhelyen készül egyetemi tanulmányaira. A kollégiumban köt életre szóló barátságot a kultúrával, nyelveket tanul, lelkes tagja az önképzőköröknek. Érettségi Budapestre költözik, ahol bölcsész szakon tanul, tanárnak készül, de lelke mélyén írói babérokra tör. Ekkor mutatja be diákévei alatt, székelyudvarhelyi barátjával, Sebesi Jóbbal, összegyűjtött népköltészeti alkotásokat Gyulai Pálnak. A híres kritikusnak azonnal elnyerte a tetszését a székely népköltési gyűjtemény, ekkor szakította félbe egyetemi tanulmányait, hogy újságírónak álljon. Több napilap és folyóirat szerkesztése fűződik nevéhez többek között a Magyarság, Magyar Világ, Magyar Kritika, Nemzeti iskola, és a Néptanítók lapjának is volt a főszerkesztője. 1889-ben Pósa Lajossal együtt megindította az első valóban irodalmi értékeket felmutató, hazafias szellemű gyermeklapot, Az Én Újságomat. Sebők Zsigmonddal együtt szintén szerkesztette a Jó Pajtás című esztétikai és erkölcsi nevelő értékű hazafias szellemű gyermeklapot. Ifjúsági könyvsorozatot indított a Kís Könyvtár címmel, amely később már, mint "Benedek Elek kis könyvtára" jelent meg. 1900-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választották. Az ifjúság számára meseátdolgozásokat (Ezeregyéjszaka, Grimm meséi), verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket írt. 1921-től Kisbaconban élt haláláig, miközben szerkesztője volt a Cimbora című ifjúsági lapnak. Mint meseíró a magyar gyermekirodalom, mint műfaj hazai megteremtője volt.

2009. JANUÁR 1885-ben jelent meg a Székely Tündérország, ami már önállóan megírt népmeséket is tartalmaz. Hat évvel később jelent meg a Székely mesemondó. Az igazi vállalkozás azonban (1894-96) az öt kötetben megjelenő Magyar mese- és mondavilág, ami a millenium ünnepére készült. Jelentősek Benedek Elek mesefordításai is. Ezek a Kék, Piros, Ezüst és Arany mesekönyvek. Említésre méltót alkotott novelláival, regényeivel is: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásaival is: A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete. Mint újságíró többféle lap munkatársa, majd szerkesztője lett. Hozzáértése, esztétikai igényessége nem ismerte a megalkuvást. (Nemzeti Iskola, Néptanítók Lapja, Az Én Újságom, Jó Pajtás, Cimbora stb.) Élete alkonyán visszatért szülőföldjére, ahol fáradhatatlanul küzdött tovább elképzeléseinek valóra váltásáért. Munka közben érte a halál 1929. augusztus 17-én. Az utolsó három szó, amelyet kért, írói végrendelete:-... fő, hogy dolgozzanak." Kedves Kisokos! Még neki sem lendültünk igazán a tanévnek, s íme, már nagyban tart a második félév. Dolgos tanévnek vagyunk a félidején. Építünk, fejlesztünk, gyarapodunk. Nem csak anyagiakban, szellemiekben is. Az elmúlt év arról marad emlékezetes, hogy ilyen nagy értékű beruházások régóta nem voltak nálunk. De terveink is bőven vannak. Folytattuk a régi iskola felújítását, idén a homlokzat van soron. Rendbe hoztuk a tornatermet, de szeretnék kibővíteni, s nagyobb, korszerű öltözőkkel ellátni. Bevezettük a gázfűtést. Megszenvedtünk érte, november derekáig hidegben ültünk, de bízunk benne, hogy ezentúl minden rendben lesz. Tovább gyarapodtunk tanfelszerelésben, és ismét bebizonyítottuk, hogy tudás és tehetség tekintetében nincs okunk a kishitűségre. Sok diákunk felvételt nyert a Talentum Tehetséggondozó Központ hallgatói sorába. S az idén a félévi tanulmányi eredmény is jobb, mint a negyedévi volt. Ez pedig igazi ritkaság! Csak így tovább!

1. oldal


Kisokos

A gimiben

A megvalósult álom

A napokban kezem ügyébe akadt egy régi Kisokos. Lapozgatva sok-sok emlék elevenedett fel bennem; csodálatos évek voltak azok, telis-teli boldosággal és meghitt pillanatokkal. De az idő múlását nem lehet megállítani... Most gimibe járok és ismét csak”kis” elsős vagyok. Minden reggel utazni kell, de előbb-utóbb hozzá lehet szokni. A tanítás ott is fél nyolckor kezdődik. Az elejében furcsa volt az új környezet és az “ismeretlen” emberek, de mint az lenni szokott, hamar össze is barátkoztunk. A tanárok is jó fejek tudnak lenni ( ha akarnak ), de persze csak akkor, ha nekik is jó napjuk van. A tantárgyak szinte ugyanolyanok, mint általánosban. Egyedül csak a latin nyelv az új, de az sem olyan vészes. Néha megesik, hogy lyukas óránk van. Ilyenkor „csöndben” tracspartizunk vagy esetleg lődörgünk picit a városban. Naponta általában hét óránk van, ami azt jelenti, hogy már két órakor itthon is vagyunk. A buszban hazafelé sokat lehet beszélgetni, viccelődni, sőt ha álmos vagy, akár aludni is. Négy évig csak délelőtt járunk suliba, de szívesen kipróbálnám a délutáni váltás dolgot is. Nagyon szeretek oda járni és szinte majdnem minden nap történik valami, ami gazdag és érdekes élményt nyújt. Például egy jó vicc. Bartusz Krisztina, Gimnázium, Becse

A megvalósult álom... Otthagyni... Szabadka... Nehezebb... Könnyebb... Két hónapja minden más lett. Valóra vált; a Kosztolányi Dezső Nyelvi Tehetséggondozó Gimnázium diákja vagyok. Kezdetben féltem a sok, talán túl sok változástól. Mára már nagyon örülök, hogy régi osztályfőnököm figyelmembe ajánlotta ezt az iskolát! Egy óra igencsak eltérő, mint amit általában megszoktunk. A tanárok sokat kérdeznek, s nem elmondják, hanem rávezetnek minket a "megoldásra". Így minden könnyebben megérthető és megjegyezhető. Képességeink alapján nyelvórákon csoportokba vagyunk osztva; eddig rá se mertem gondolni arra, hogy kiállok egy csomó ember elé, s beszélek, angolul. Mára minden félelmem elmúlt, s élvezem, hogy más nyelven is kifejezhetem magam. Az idősebbek barátságosak, sok mindenben segítenek minket, "elveszett" elsősöket. A délelőtti tanítással még korán sincs vége; délutánonként kötelezően emeltszintű órákra kell járnunk; kiemelném a "drámát", amelynek másfél órájában érdekes, fejlesztő gyakorlatokat végzünk, majd elkezdjük készíteni rövid előadásunkat. Gyakran jut eszembe Péterréve, a péterrévei iskola, és régi osztálytársaim; Nekik milyen lehet? Ők is gondolnak rám? Alkalmanként olyan érzésem van, hogy visszamennék, hisz mégiscsak 8 évig tanultam ott, s számtalan élmény, emlék odaköt. Furcsa, hogy egy húzós, kimerítő nap után nem HAZA, hanem a kollégiumba megyek, s nincs ott anyukám, akinek eddig mindig elmeséltem, mi történt velem aznap. Ehelyett négy szobatársnőmmel beszéljük meg, "kinek, hogy ment". Sok embert ismertem meg új lakhelyemen és iskolámban is. Mindig erősnek tartottam magam, s olyannak, aki nem honvágyas; azonban kiderült, hogy ez nem így van. Gyakran telefonálok az "itthoniaknak", hisz hiányoznak, s kíváncsi vagyok, mi történik, amíg én nem... Nem könnyű, azonban ez senkit se tántorítson el! Nem pótol, de sokat segít a jó társaság és légkör, az esténkénti nevetések a szobatársakkal, a gyönyörű, elfelejthetetlen pillanatok sora... Szalma Judit, Kosztolányi Dezső Nyelvi Tehetséggondozó Gimnázium 1. oszt.

tanulás? A tanu lás? Idén szeptemberben valamelyest megváltozott az életem, ismét elsős lettem. Ezt az iskolaévet már az óbecsei gimnázium tanulójaként kezdtem. Az ismerkedést könnyen ment, hamar megbarátkoztam társaimmal, s beilleszkedtem az új környezetbe. Osztályom mindegyik tanulója kitűnő tanulmányi eredménnyel jött ide, s az első ellenőrzők, dolgozatok megírásával ez be is bizonyosodott. Szóval, jó „kis” osztály vagyunk mi harmincegyen... Úgy érzem, az elmúlt két hónap elegendő volt arra, hogy megismerjük egymást, s egy jó csapattá kovácsolódjunk össze. A tanulás? Hát... a tanárok ugyan szigorúbbak, s a tananyagot is alaposabban visszakérik, mint ezt eddig megszoktuk. Azonban, aki szorgalmas, és nem hanyagolja el a tanulást, nem lehetnek gondjai. Összegezve, ez az új iskola igazán bejön nekem, már belopta magát szívembe. Ha választás előtt állnék, biztos vagyok benne, hogy ismét ide íratkoznék. Solymosi Laura 1.4, Gimnázium-Becse

"Csak az valamennyire egész ember, kinek könnyû a toll és nem nehéz a kasza.”

2. oldal


Kisokos

A Népkönyvtár már 2. éve megszervezi az alsós tanulók részére a mesemondó versenyt. Iskolánk két diákja Pintér Lilla 2. osztályos (Gallusz B. Aranka tanító néni tanítványa) és Albert Éva 3. osztályos (Hegedűs Szilvia tanító néni tanítványa) szép helyezéssel tértek haza Becséről. Most Lillával, az 1. helyezettel beszélgetek. -Milyen alkalommal rendezte a Népkönyvtár a mesemondó verseny? -Az idei évben másodszor rendezte meg a Névkönyvtár ezt a versenyt. A reneszánsz éve alkalmából. -Hogyan esett a választás a Mátyás mesére? Ki segített kiválasztani? Mi a címe? -Mátyás királlyal kapcsolatos meséket lehetett feldolgozni. Mátyás király, a reneszánsz képviselője volt. A tanító néni segített kiválasztani. Címe: Gergő Juhász kanala. -Mit tudsz Mátyás királyról? -Igazságos uralkodó volt, már régen élt, sok mese őrzi tetteit. Álruhába járta az országot. -Milyen érzés volt a továbbjutás? -Nagyon jó érzés volt, a szüleim is nagyon örültek. –Volt-e Becsén sok versenytársad? -Igen, körülbelül harninc-harmincöten voltunk. -A vándorserleg elnyerése, mire ösztönöz? -Arra, hogy a jövőben is ilyen szorgalmasan tanuljak és próbálkozzak a versenyeken. -Hogyan készültél a megmérettetésre? -Heteken keresztül, minden nap elmondtam a tanító néninek és otthon is sokat tanultam.

Gallusz Csilla 8.2

A tanulás definíciója definíciója Minden olyan tevékenység, amely ismeretek, készségek és képességek elsajátítását és fejlesztését-végső soron a személyiség gazdagítását eredményezi (Értelmező szótár)

Tanácsok a tanuláshoz: 1. Figyelj az órán! 2. Mindig ugyanazon a helyen tanulj! 3. Kell szórakozás és kikapcsolódás is! 4. Rendszeresen tanulj, ne az ellenőrző előtti éjszakán! 5. Tisztázd le a nem értett részeket!

Tilos! ilos - Ne felejts el, hogy hamarosan jön az osztályzás! - Ne tűzz magad elé elérhetetlen célokat! Ne veszítsd el bátorságodat az anyag mennyiség láttán! Lejegyezte: Szalonnás Nikoletta 8.3

Az egyik ötösöm története Nem tudom, hogy mikor, de nem is olyan régen még az első negyedévben, német órán fel kellett mindenkinek állni. A tanárnő kérdezett egyegy szót, ha ötöt tudtunk, akkor már megvolt az ötös. Netti mellett ülök, Szabolcs és Dávid mögött. Mi négyen nagyon féltünk, hogy az elején ki fogunk esni. Főleg, akkor izgultunk, mikor már az ötösért mentünk, mert Dávid nem tudta, de mi segítettünk neki, így aztán még ő is ötöst kapott. Nagyon örültünk neki, és örömünkben elkezdtünk ugrálni. Épp akkor csöngettek ki az óráról, a hetesek már mentek is az uzsonnáért. Míg uzsonnáztunk jókat nevetgéltünk, meg jókat beszélgettünk, és vígan mentünk a másik órára. Nagyon szeretném, ha összetartóbb volna az osztály, akkor sokkal jobb eredményt érne el mindenki. Sokkal boldogabbak is lennénk.

Kiss Laura 6.2

Az elsô egyesem története

Benedek Elek meséi mindig a holvoltholnemvolt messzeségében kezdődnek, még képtelenebb birodalmakba vezetnek el, de a megnyugtató végkifejlet után a frissen házasodott hősök tojáshéjba ülnek, lehajóznak a Küküllőn, és minket is meglátogatnak, bebizonyítva ezzel, hogy ami sötéten indult, az mindig a fényben ér véget.

Egy egyest kapni nem nagy dolog. Ez a történet az egyik nagyszünetben kezdődött. A barátaim csúfoltak azért, mert még nem kaptam egyest. Hát egy kicsit rosszul érintett, és nem értettem, miért baj ha nincs olyan jegyem. Elhatároztam, hogy nekem is lesz egy egyesem. Emlékszem, matek dolgozatot írtunk. Gyorsan átfutottam rajta. Persze mindet értettem. De én csak úgy tettem, mintha számoltam volna. Egy autót rajzoltam a lap közepére. Büszkén adtam át a tanító néninek. Másnap teljesen le volt döbbenve. Az osztálytársaim tágra nyílt szemmel bámultak rám. Ez az eset után nagyon merésznek tartottak. Soha többet nem említették, hogy az az egyes minden áron kell egy diáknak. A tanító néni beírta a naplóba az egyest és büntetésből még egyszer meg kellett írnom a dolgozatot.

Bojkov Denisz 5.3 3. oldal


Kisokos

Kellett az az ötös Csütörtöki napon angolból ellenőrzőt írtunk. Nagyon izgultam mert szükségem volt egy ötösre, sőt talán nem is egyre. Bementünk a terembe. Az osztály elnémult. Kíváncsian vártuk a feladatlapokat. Amikor a kezembe kaptam, akkor talán egy kicsit lenyugodtam, mert nem tűnt olyan nehéznek. Elkezdtem dolgozni és ment, mint a karikacsapás. Átadtam az ellenőrzőt. Bíztam benne, hogy ötöst kapok. A tanárnő elkezdte javítani az ellenőrzőket. Már sokat kijavított mikor ezt a mondatot hallottam. - Ricsi itt a tiéd is! Felálltam és elindultam felé. A tanárnő ezt a kérdést tette fel. Miért nem tanultál? Én rémülten néztem rá. - Hát ez kettes lett! - mondja a tanárnő. Meghűlt a vér bennem. Erre a tanárnő elnevette magát, hogy sikerült neki elhitetnie velem, hogy az ellenőrzőm rosszul sikerült. Kiderült, hogy ötöst kaptam. Hát nagy kő esett le a szívemről, nagy szükségem volt erre az ötösre. Ezt az angolórát felejthetetlenné tette számomra a tanárnő a viccelődésével. Remélem, sokszor ér még ilyen kellemes meglepetés.

Dávid Richárd 6.2

Ez is egy óra volt! A rossz tanuló épp biológia órára igyekszik. Bár kicsit félve lép be a tanterembe, ugyanis a múlt órai anyagból semmi sincs az agyában. Hiába tanulta szegény, nem érti azt, a sok sejtosztódást. Már csak abban reménykedik, hogy neki nem kell abból az anyagból felelnie. Tévedett, mert a tanárnő szólította ki, a táblához felelni. Ijedtében az arca fehérré változott és így szólt. -Jaj Istenem, mi lesz ebből! A háttérben a szokásos nevetés hallatszott, ami csak jobban elbátortalanította a rossz tanulót. Mikor a táblához ért a tanárnő azt a feladatot adta neki, hogy sorolja és a táblára rajzolja fel és mutogassa meg a sejt részeit! A rossz tanuló nagyot sóhajtott és remegő kézzel fogta meg a pálcát és belevágott. -Hát a sejthártya, ez, meg a sejtmag. Már nem tudja megmutatni a sok felismerhetetlen részecske között. Pillanatok alatt bele is gabalyodott. Ez idő alatt az osztály nevetett és hülyéskedett. A rossz tanuló félve néz a tanárnő szemébe és ezt mondja

4. oldal

- Tanárnő, én ezt az egészet nem értem, inkább adjon egyest! A tanárnő ránézett és ezt mondta - Rendbe, de a következő órára tanuld meg! Most nem adok egyest, de legközelebb nem lesz kegyelem. A rossz tanuló megköszönte és megígérte, hogy jövő órára megtanulja. Később mégis elgondolkodott azon, hogy nem minden tanár ilyen jószívű és jobban jár, ha legközelebb készül az órára.

Tóth Endre 8.2

Megkérdeztük... A barátnőm és én az ötödikeseket kérdeztük a felső tagozatról. Megkérdeztük Boldizsár Blankát: Milyen érzés ötödikesnek lenni? -Jó érzés csak egy kicsit furcsa-válaszolta. -Miért? -kérdezte Szani -Hát ... sok minden pl. az hogy osztályról, osztályra kell menni-hangzott a felelet. -Na, és a tanárok? -kérdeztem. -Igen, az is szokatlan, hogy szinte minden tantárgyat másik tanár tanítja, de a matekot és a műszakit egy tanárnő tanítja (az oszi). -Mik a kedvenc tantárgyaid? kérdeztük. -Az van egy pár, mivel kitűnő tanuló vagyok pl.: biológia, földrajz, zene, magyar, stb. -hangzott a válasz. -Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre. A következő beszélgetőtársunk Kiss Gábor. -Te milyen véleménnyel vagy az ötödikről? tudakoltuk. -Nekem tetszik-meséli Gabi. -Meddig tartott megszokni, azt, hogy óráról, órára kell menni? -kérdeztem -Elég hosszú ideig, három hétig. -mondta. -A tanárok? -kérdezte Szani. -Szerintem jól kijövünk egymással. -válaszolt Gabi. -Ki a kedvenced a tanárok közül? -faggattuk őt. -A magyartanárnő-hangzott a válasz. -Köszi hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Akit utoljára kérdeztünk: Tarján Adrianna. -Milyen érzés felsősnek lenni? -tettem fel a kérdést. -Jó. -válaszolta -Az osztályokról? -kérdezte Szani. -Hát... elejében furcsa volt, és párszor eltévedtünk. -meséli Adri -A tanárokról mi a véleményed? -kérdeztem. -Jók, vannak páran, akik szigorúbbak, de ezt ha nem nézzük, akkor egészen jó-válaszolta ő. -Kaptál már egyest? kérdeztem. -Igen, ez nagyon egyszerű mivel az angol ellenőrzőre nem tanultam... -hangzott a válasz. -Köszi, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Készítette:

Balassa Anett és Bene Szanella 7.2

"Ez a világ, nem az én világom!”


Kisokos

Ez történt, megtörtént Idegesek vagyunk, hiszen a fizikatanárnő mindig váratlanul szólít. Először szétnéz az osztályban, utána megnézi a dátumot valamit összead, valamit pedig kivon. Egyszercsak felhangzik az egyik tanuló neve. Mondja a tanárnő, hogy jöjjön ki a táblához. Nagyon lassan megy, hátha időközben valami lesz. Megáll a tanárnő mellett és megkérdezi: -Melyiket mondjam? Erre a tanárnő: - Mit tudsz a vonzásról és a taszításról? - Hát ... a vonzás és a taszítás két anyag között jelentkezik úgy, hogy ... A többiek megpróbálnak súgni, de nem lehet, mert a tanárnő figyel! A tanuló még egyszer belekezd: - A vonzás és a taszítás ... Erre a tanárnő felszólít egy másik tanulót. A rossz tanulónak fogalma nincs, hogy most itt mi lehet? ! A jó tanuló elmondja., hogy a vonzás és a taszítás dörzsöléssel jelentkezik két anyag között és csak beszél, valamit beszél, a rossz tanuló most nem érti, hogy ő még felel-e vagy nem? ! A tanárnő egyszer azt mondja neki: -Mondd el nekem Coulomb törvényét. A tanuló hallgat. A tanárnő megkérdezi: - Készültél? -Készültem. –feleli a rossz tanuló idegesen! - Hányszor olvastad el? - Hát ... nem tudom már, nem számoltam. A tanuló még a táblánál áll és hallgat, rájön, hogy semmi esély nincs számára, hogy megússza a felelést. A tanárnő egyszer megszólal: - Menj a helyedre, egyes! Ezzel a rossz tanuló helyére megy és azon gondolkodik, hogy, hogy mondja meg otthon az egyest.

Sánta Emese 8.2

A diákok vallanak Rebeka Én szeretek tanulni. Egyedül szoktam elvégezni a feladataim. Az ember azért tanul, hogy okos legyen és tudjon munkahelyet választani. Én a biológiát tanulom szívesen. Szeretem tanulmányozni a természet rejtett kincseit, ezért egy olyan munkahelyet fogok választani, amivel segítem és fejlesztem a környezetemet.

Ági Tanulni csak olyan dolgokat szeretek amiket értek is. Magolni nem szeretek, meg nem is tudok. A tanulás nem azért fontos, hogy a tanárok jó vagy rossz osztályzattal bírálják, hanem, azért, hogy a későbbikekben a megtanultakat használni tudjuk. Ha nem is doktorok, professzorok akarunk lenni akkor bár az újságban a keresztrejtvényt ki tudjuk tölteni.

Glória A tanulás szerintem egy nagyon fontos dolog. Úgymond ezen múlik, hogy milyen életünk lesz az elkövetkezőkben. Nekem néha megjön a kedvem a tanuláshoz, bár néha pedig túl lazán veszem a dolgokat, a lustaság valahogy mindig nyer. Amikor tanulok, kicsit nehezebb tantárgyakat veszek a kezembe: történelmet, fizikát, kémiát...

Csilla Szeretek tanulni, persze legjobban azt a tantárgyat, ami a kedvenceim közé tartozik. Az írásbeli feladatokat készítem el először, később pedig a szóbeli leckét tanulom meg. Tudom, hogy saját magamnak tanulok és biztos hogy hasznomra válik.

Edina Én szeretek tanulni. Főleg ha valami olyat tanulok, ami érdekel. Szeretek mindig új dolgokra rájönni. Ha az órán próbálok odafigyelni, otthon könnyebben megy a tanulás. A fizika is lehet érdekes tantárgy ha értjük az anyagot. Persze sok múlik a tanárokon is. Ha érdekesen adják elő a tananyagot, a gyerekek kíváncsian olvassák a tankönyveket is.

Szani Én szeretek tanulni. Szerintem minden embernek kulturáltnak és műveltnek kell lennie. Az ember életében a tanulás nagyon fontos. Én csak annyit tanulok amennyit kell, attól is függ, hogy mit. A tanulás jó dolog, az embernek csakis a hasznára válhat.

Márk Én nem nagyon szeretek tanulni. Szerintem azért kell ismereteket szerezni, hogy ha nagy leszek akkor majd mindent tudni fogok. Néha nagyon sokat kell tanulni, néha még szabadidőm is van, amit igyekszem kihasználni, ugyani szívesen segítek a nagyinak.

Lóránd A tanulást nem nekem találták ki, ami meg is látszik a jegyeimen. Én nem szeretem a nyelveket tanulni, inkább a biológiát, kémiát tanulom, az érdekel.

5. oldal


Kisokos

Emese Én nem minden tantárgyat szeretek, de legszívesebben a biológiát tanulom. Ezt a tantárgyat nagyon szeretem, mert most az emberről szerzünk ismeretet, ami engem érdekel. A tanulás azért fontos, mert később majd attól függ az életünk alakulása.

vagy tanulok vagy se, az attól függ, hogy milyen kedvem.

Anasztázia Szerintem a tanulás jó dolog, mert az életben hasznát veszem. Én szeretek tanulni. A kedvenc tantárgyam a magyar, azt legszívesebben tanulom. Szeretek csak jó jegyeket kapni. Mindig előre veszem az anyagot. Egyedül szoktam tanulni. Anya mindig kikérdezi a leckét és mindig átnézi, hogy vezetem a füzetem.

Egy vidám tanítási óra

Dávid

Gyermekhéten történt, amikor jókat nevettünk az egyik órán. Pénteken, amikor a tanárok és a gyerekek szerepet cseréltek. Matematikából megbeszéltük, hogy Dorottya és Annabella fogja megtartani az órát. Az óra kezdete kicsit zajosra sikerült. A két új tanárnő gyorsan lecsitította az osztályt. Az igazi tanárnő az egyik padban ült és teljesen úgy viselkedett, mint egy nebuló. A kis tanárok elkezdtek magyarázni az órával kapcsolatos dolgokról mikor az osztályfőnök felkiáltott: - Na, de tanárnők írják már fel az órát!

Én azért tanulok, mert muszáj, de ha nem tenném, akkor felnőtt koromra szegény lennék. A tanulással valami jó munkát kaphatok. E művelet néha, vagyis mindig unalmas. A tanulás helyett valami jobbat is lehetne csinálni, mint például focizni.

Lotti A tanulás egy fontos dolog. Minden órára imádok készülni. Általában a tanárokkal gyűlik meg a bajom, nem a tanulással. Kedvenc tantárgyam a biológia. Két óra hosszát készülök a másnapi órákra. Azt azonban nem szeretem, ha egy nap több ellenőrzőt írunk. Szüleim büszkék rám. A jegyeimen is meglátszanak mikor kivágom a rezet. Az ember nem anyjának, nem tanárainak, hanem saját magának tanul. Ez meglátszik az életben is.

Leona Én nem nagyon szeretek tanulni, de ha egyszer muszáj akkor muszáj. Jobban szeretem a sportot, mint a nyelveket. Amikor hazaérek a suliból, akkor

6. oldal

A gyerekek nagy nevetésbe törtek ki és alig tudtak a széken maradni. A tanárnő úgy összehúzta magát, mint egy kisgyerek, aki tudja hogy rossz fát tett a tűzre. Kicsit később az óra vége felé mikor már az utolsó példákat oldottuk meg, a tanárnő megint beszólt: - Valaki rajzolja már fel a kört! Annabella és Dorottya versenyeztek, hogy melyikük rajzolja fel a táblára a kört. Annabella blúza beleakadt a nagy sietségben a krétatartóba és kiszakadt. Mindenki nevetett, én nevettem a legjobban és leghangosabban. Párat felszólítottak felelni, de nem lett belőle semmi. Az óra végén mindenki nagyon boldogan ment ki a teremből. Nekem ez a matekóra volt a legjobb és még soha nem nevettem ilyen jót, hogy még a könnyem is folyt.

Fábián Dianna 5.2


Kisokos

A probléma megoldása, a tudás alkalmazása.

A siker lépcsői Ellenőrizd magad!

7.

6. 5.

Vázold le a tananyagot!

Másokkal vitasd meg, amit tudsz!

3.

Húzd alá a lényeget a tankönyvben!

4.

A tananyagot még aznap olvasd el!

1. Figyelmesen hallgasd az előadást!

2. Faragó Tímea 8.3 rajza 7. oldal


Kisokos

A tanulás tanulásról ... Kedves tanulók! Életünk mindegyik szakaszában vannak olyan gondok, problémák, amelyek foglalkoztatnak bennünket, amelyeket nehezünkre esik megosztani másokkal, viszont megoldani sem tudunk. Lehet hogy most nem így érzitek, de a legtöbb közülük tudás, tapasztalat segítségével megoldható. Fontos, hogy megfogalmazzátok őket, tanácsot kérjetek, ezzel már megteszitek az első lépést a probléma megoldása felé. Így cselekedtetek akkor, amikor kérdéseket tettetek fel a tanulással, feleléssel, továbbtanulással, barátsággal, szerelemmel, családdal kapcsolatban. Néhányan közületek arra panaszkodtak, hogy az otthon elsajátított tananyagot, az iskolában, tanórán, feleléskor zavarukban nehezen idézik fel, és ez miatt a vártnál rosszabb osztályzatot kapnak. Számonkéréskor, feleléskor – tehát olyan helyzetben, mikor mások értékelik tudásotokat – félelem és lámpaláz uralkodik el rajtatok. Féltek attól, hogy mindenki – ebben az esetben a tanár és az osztálytársak – előtt rossz színben tűntök fel, hibáztok. Ekkor a következő tünetek jelentkezhetnek: gyengeség, reszketés, szapora pulzus, hangremegés, izgatottság . A személyiségetektől függ, hogy a lámpaláz kísérőjelenségei közül melyik, és milyen mértékben jelentkezik nálatok, és meddig lesz jelen (csak a felelés előtt, vagy a felelés végéig). Ha ezek a fizikai tünetek erősek, a felelés során csak a leküzdésükkel foglalkoztok, így kevésbé tudtok gondolkodni, figyelni. Ekkor fordul elő, hogy a befektetett munka nem térül meg, sikertelenül feleltek, ami még elkeseredettebbé és szomorúbbá tesz benneteket. Beszéljetek erről osztálytársaitokkal, meglátjátok ők is hasonló gondokkal küszködnek. Ahelyett, hogy arra várnátok mikor lesztek felszólítva, jelentkezzetek önkéntesen felelni. Ekkor magabiztosabb lesz a fellépésetek, jobban bíztok a tudásotokban és kevésbé lesztek feszültek. Kérdeztétek azt is, hogyan lehet leküzdeni a feleltetéskor jelentkező lámpalázat? Csaknem mindenki érezte már magát kellemetlenül, amikor felelésre szólították. Ez az érzés számos helyzetben jelentkezik: amikor nyilvánosan szerepelünk, amikor mások értékelik tudásunkat, munkánkat. Mitől is tartatok, amikor feleléskor elhatalmasodik rajtatok a lámpaláz? Attól, hogy teljesítenetek, szerepelnetek és beszélnetek kell mások előtt. Ilyenkor arra gondoltok, hogy ez most nagyban befolyásolja a tanár rólatok, tudásotokról, felkészültségetekről kialakított képét. Mindez félelmet idéz elő, ami csak fokozódik ha tudjátok, hogy nem keszültetek fel eléggé. Féltek a rossz osztályzattól, valamint a következményeitől is (büntetés, számitógéptől, tv nézéstől való eltiltás, több házimunka, lelkiismeretesebb felkészülés stb). A vissza-visszatérő rossz gondolatok, a félelem,

8. oldal

szorongás csak ront a pillanatnyi teljesítményeteken. A kudarc az élet - főként a diákélet - természetes velejárója. Kevesebb kudarc ér benneteket azonban, ha inkább arra gondoltok, hogy biztos sikerülni fog, nem pedig az ellenkezőjére. Soha ne gondoljatok arra, hogy “biztos elrontom”,” biztos olyan kérdést tesz fel a tanár, amire nem tudom a választ...” Gondoljatok úgy a feleltetésre, mint két ember beszélgetésére. A kezdeti ijedtség után rendezzétek gondolataitokatt, idézzétek fel a lecke felépítését és figyeljetek arra mit kérdeznek tőletek. Ha kerülitek ezeket a negatív gondolatokat, idővel megerősödik az önbizalmatok. Többen arra panaszkodtak közületek, hogy mások előtt zavarukban elpirulnak és biztosak benne, hogy ezt mindenki észre is veszi. Nehéz az elpirulást megakadályozni, leküzdeni, de a hozzáállásodon tudsz változtatni. Elpiruláskor több vér kerül az arcunkba és a fejünkbe. Ez velejárója a szimpatikus idegrendszer szorongásos/izgalmi állapotának. Általában olyan helyzetekben jelentkezik amikor zavarban vagyunk, szégyent vagy félelmet érzünk, kínosan érezzük magunk, amikor mások figyelmének, esetleg megitélésének vagyunk kitéve. Különféleképpen kezeljük ezeket a helyzeteket. Valaki magába gubózik és a hangját sem lehet hallani, mások úgy palástolják félelmüket, hogy túl sokat beszélnek...nincs törvényszerűség abban, ki hogyan reagál. Nehéz kezelni ezt a helyzetet és ilyenkor uralkodni magunkon. Tudnod kell, hogy az arcszín megváltozása nem feltétlenül tűnik fel a többieknek, még ha valaki úgy is érzi hogy rákvörös.A pirulás erősebbé válik, ha arra gondolsz „rögtön elpirulok“, vagy „tessék, minden szem rám szegeződött, mert elpirultam“. Csak fokozódik, ha lehajtod a fejed, elfordulsz hogy mások ne láthassák az arcod. Fontos, hogy elengedd magad, hogy eltereld a figyelmedet arról, hogy ez jelentkezhet nálad, így az arcodon is halványabb lesz a pír. Azok számára, akik arra panaszkodtak, hogy a megtanult tananyagot gyorsan elfelejtik van néhány tanácsom. A memorizálás (megjegyzés, rögzítés) a tanulási folyamat talán leglényegesebb eleme, ez határozza meg a tanulásod hatékonyságát. Aki gyors felfogású könnyen esik abba a hibába, hogy egyszeri elolvasás után úgy érzi már mindent tud. Másnap még jól emlékszik az olvasottakra, de a napok múlásával ezek az ismeretek szürkülnek, kopnak és egyre nehezebb felidézni őket. Az értelmezés nélkül bemagolt tudásanyaggal is ez a helyzet, mivel nem tud összefonódni más ismeretekkel, új dolgokkal, így értelmét vesztve kilökődik a memóriádból. Az a tudás értékes igazán, amihez tudsz hozzáépíteni, itt is, ott is fel tudod használni. Előfordulhat, hogy gyengébb a memóriád, viszont különböző kártya- , logikai- és szabályjátékokkal, kersztrejtvényfejtéssel, képek közötti különbségek keresésével, találóskérdésekkel fejleszteni tudod. Azt tanácsolom, hogy mielőtt hozzákezdesz a tanuláshoz, idézd fel magadban az előző óra menetét, miről beszéltetek, volt-e szemléltető-


Kisokos eszköz, azzal kapcsolatban miről volt szó. Figyelmesen olvasd a leckét, ne engedd a gondolataidat elkalandozni. Ha könnyen elkalandozik a figyelmed, olvass hangosan vagy félhangosan . Amikor a tankönyv szövegét olvasod, koncentrálj arra, hogy megtaláld azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek a mondanivaló lényegét hordozzák. Ne szakítsd meg a tanulást semmivel, ha folyton felugrálsz valami miatt, sok időt elfecsérelsz, és nehezen hangolódsz rá ismét a munkára. Ha minden délután, függetlenül a másnapi tanrendtől, végiggondolod, átnézed, összefoglalod mi volt az aznapi új anyagrészek lényege, a későbbi tanulás felét megspóroltad. Ilyenkor ugyanis még frissek az emlékek és egy gyors ismétlés megerősíti a lenyomatokat az agyadban. Három nap múlva, amikor sorra kerül az a tantárgy egy újabb gyors átismétlés elég lehet a sikeres felkészüléshez. Biztos vagyok benne, hogy következetes munkával a legtöbben ki tudtok alakítani olyan tanulási szokásrendet amely eredményesebb a jelenleginél. Persze ehhez kellő elszántságra, kitartásra és szorgalomra van szükség. Azok a társaitok, akik most kezdték az utolsó évet az általános iskolában, életüknek fontos állomásához érkeztek, ugyanis néhány hónap múlva választaniuk kell középiskolát, szakirányt. Néhányan közülük nem tudják eldönteni, hogy gimnáziumba vagy szakközépiskolába íratkozzanak–e? A legfontosabb dolog tisztában lenni önmagatokkal, értékeitekkel, vágyaitokkal, céljaitokkal, ami – tudom én is – ebben a korban nagyon nehéz. Azon a területen teljesíthettek a legjobban, amelyhez képességeitek, készségeitek is illeszkednek. Először a következő kérdésekre válaszoljatok: Milyen a tanulmányi eredményem? Milyen a szorgalmam? Milyen a magatartásom? Milyen készségekkel, adottságokkal rendelkezem? Milyen a kézügyességem? Milyen a kommunikációs készségem? Szeretek-e szerepelni? Vállalok-e szívesen közösségi feladatokat az iskolában? Könnyen tudok-e alkalmazkodni a közösséghez? Gondolkodjatok el a különböző foglalkozásokról, a hozzájuk fűződő követelményekről. Ha úgy érzitek még nem vagytok elég érettek arra, hogy ilyen nehéz döntést meghozzatok , akkor válasszátok a gimnáziumot. Ez az iskola általános képzést nyújt, így a négy év során felkeltheti az érdeklődésetek valamelyik tantárgy, megszülethet a döntés a továbbtanulással kapcsolatban. Tisztában kell lennetek azzal, hogyha ezt az utat választjátok akkor a tanulmányi idő nem 4 évig, hanem 8,9 vagy 1o évig is eltarthat. Nagyon fontos, hogy ebben a döntésben támogassanak a szüleitek is, mert nélkülük nagyon nehéz mindezt megvalósítani. Viszont ha szakközépiskolába íratkoztok és a középiskolai évek végén úgy érzitek hogy van még energia, kitartás bennetek, bármelyik főiskolán, egyetemen folytathatjátok tanulmányaitokat. Fontos hogy terveiteket és céljaitokat összehangoljátok valódi lehetőségeitekkel.

Keller Orsolya - iskolapedagógus

A népdalról “Akik örömüket lelik ezekben a dallamokba, ezekben a versekbe, gondoljanak meg-meg újuló hálával azokra, akik ezt a kincset annyi vihar és viszontagságon keresztül számunkra megõrizték: a magyar falu népére ” (Bartók Béla) Réges-régen az emberek kottát és hangjegyet nem ismerve is összeültek és muzsikáltak, énekeltek. Mi már nemigazán ismerjük a népzenét, de talán legkevésbé a saját népzenénket. Sokan azt hisszük, hogy amit a lakodalmakba a zenészek muzsikálnak, a több száz éves népzene, pedig közel sem az. A “ lakodalmas zene“ való igaz, hogy a népzenéből ered, de mégsem az. Bartók Béla és Kodály Zoltán egy egész életet áldoztak fel arra, hogy népzenét, népdalokat összegyűjtsék. Bár Ők már régen meghaltak, a kutatások még mindig folynak. Elméletek szerint, már felét sikerült a gyűjtőknek lejegyezni. A népzenét több rétegre osztották attól függően, hogy hol énekelték őket vagyis tartalmuk szerint: 1) alkalmi (karácsony) 2) szertartásos (temetés) 3) életfomához, foglalkozáshoz köthető (aratós) 4) történeti, társadalmi, politikai vonatkozású (Ferenc Józsefről szóló dalok) 5) mulattató (táncdalok) 6) érzelmi jellegűek (szerelmi dalok). Ezenkívül területekre is felosztjuk (dialektus) 1) Dunántúl, 2) Felföld, 3) Alföld, 4) Erdély, 5) Gyimes és Moldva. Ezeknek a területeknek megfelelően különböző hangszereken muzsikált a magyarság. A legősibb népzenét Moldvában találjuk és itt hegedűn, ütőgartonon, és furulyán zenéltek. A többi dialektuson a főbb hangszerek: hegedű, bárcsa (mély hegedű) bőgő. Ám itt ahol mi élünk megjelentek a pengetős hangszerek is: baszprím, prímtambura, kontra, citera. Nem annyira volt jellegzetes, de itt-ott megtalálható a klarinét is. Más népekhez viszonyítva a magyar népnek messzemenőleg a legterjedelmesebb a kultúrája. A magyar nép beleénekelte a dalba a szívét és a lelkét is.

“... és mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítô ereje. ” (Kodály Zoltán)

9. oldal


Kisokos

Õsz Az ősz olyan mint egy szép csoda, csak, kár, hogy elkezdődik az iskola. Hullnak a levelek a fákról, kissé fájó szívvel búcsúzunk a nyártól. De azért az ősz is szép évszak, hiszen a zöld levelek ilyenkor tarkulnak. Ékeskednek a fákon tarkán, majd lehullnak róluk aztán. Nincsenek már a fákon levelek, dideregnek, vacognak a gyerekek. Zúg, fúj a szél, és az őszt fölváltja a hideg tél.

Németh Anett 6.2

Eszménykép/Példakép Az eszménykép vagy példakép olyan személy akire felnézünk, akire hasonlítani szeretnénk vagy szeretnénk túlszárnyalni. A mindentudó internetet hívtam segítségül a témához, bár ahogy beírtam a Google-be, hogy: ,, Példakép” – olyan oldalakat találtam, melyekben a példakép Széchényi István vagy Napóleon, rosszabb esetben Hitler. Ahogy az osztályt ismerem nem ezek az emberek szolgálnak nekünk példaképül. Bár az egyházban a szentek, az iskolában a tanárok, a hegedűórán Edvin Marton, a táncórán Karsai Zita a követendő példakép. Mégis a magánéletben a legfelkapottabb stílus és életmóddiktátorok a sztárok. Amiből van elég sok. Legfőképp a zenészek (és most nem Mozartra gondolok) azok, akiket követi szeretnénk. Hallgatjuk a zenéjüket, úgy öltözünk, viselkedünk ahogy ők. A rockereket felismerjük a fekete cuccukról, hosszú hajról, a rappereket a félre tolt miciről, a csuklyás laza blúzról és a lecsúszott farmerről. Na és a többiek: a zseléfejűek, a nagy fülbevalósok és akik könyékig felvértezik magukat karkötővel. És mindezt mi hatására? Tankcsapda, Eminem, 50 Cent, Kárpátia, Lola, Rihanna... ismerős? De ennél is nagyobb hatással vannak ránk a környezetünkben élők, a nálunk idősebbek. Hiszen ki avatott be minket a puskázás rejtelmeibe, ki mesélt nekünk a felsős tanárokról mikor még alsósok voltunk? Kikről vettünk jó és rossz példát? Hát igen, ezek azok a személyek, akiket akaratlanul is utánozunk. Hiszen egy társaságban, ahol mindenki megkóstolja pl. a sört, mi se maradhatunk ki. Ha fintorogva is, iszunk egy kicsit, hisz ha mások is, akkor mi miért ne? És végül, de nem utolsó sorban ott vannak a szüleink és testvéreink. Hisz ha valakinek idősebb testvére van, abba a szerencsétlen helyzetbe kerül, hogy mindig ahhoz hasonlítják. Így igyekszünk őt túlszárnyalni. Na és a szülők. Hogy ők nem példaképek? Rájuk végképp nem szeretnél hasonlítani? Pedig a mondás néha igaz: az alma nem esik messze a fájától. Ha a szüleid nem engednek szórakozni járni mindig megfogadod: ,, Bezzeg, ha nekem gyerekem lesz, nem leszek vele

10. oldal

ilyen szigorú” – hát igen, ez többnyire igaz. Ha valami hiányzik az ember életéből, akkor a gyermekeinek próbálja megadni mindazt, ami neki nem adatott meg. A rosszabbik eset az, amikor ez fordítva történik. Bárhogy is nézzük a szülők hatással vannak a személyiségünkre, mert mindenki úgy tanul meg palacsintát sütni, ahogy az anyukája mutatta. Tehát megállapíthatjuk, hogy példaképünket mi választjuk, de személyiségünk kialakulására nagyon sok ember hatással van.

Zubcsik Ágnes 8.2

Az én tatám Az én tatámat Cirok Sándornak hívják. A tatám jószívű, kedves, de mérges is tud lenni. Egyszer kaptam ki tőle, amikor az utcára kiszöktem és nem talált meg. A barátnőmmel elmentünk a másik utcába játszani. Amikor megvert láttam rajta, hogy nem erősen akart, de mégis megtörtént. Jószívű, azért mert mindent megoszt velem. Mondtam neki: tata hajthatom én a lovat, amikor mentünk a határba, akkor örömmel mondta: igen. Később mikor hazaértünk mondta, büszkék lehetünk az unokánkra, nagyon segítőkész.

Török Andrea 6.2

Az én édesanyám Az én édesanyám neve Németh Katalin. A haja színe barna. A szeme világoskék, mint az enyém. Közepes termetű. Azt mondják, ahogy növök mint inkább rá hasonlítok. Többször is előfordult, hogy amikor felvettem a telefont, ezt mondták: -Szia Kati! Imre otthon van? Ilyenkor csak elmosolyodok. Anyukám gyógyszerész és hetente vált. Egyszer délelőttös, egyszer délutános. Amikor rossz jegyet viszek haza ( bár nem sokszor fordul elő) bántani nem szokott, olyankor csak azt mondja, hogy javítsam ki. Amikor jó jegyet viszek haza, akkor annyit mond: jó. Amikor gondom vagy problémám van, mindig meghallgatja, és együtt megoldjuk. Amikor vásárolunk, mindig vele tartok. Nem igazán kedveli az állatokat. Viszont szereti a virágokat, és van egy olyan mondás: Aki virágot szereti rossz ember nem lehet. Szabad ideje nem nagyon van, de amikor mégis akad egy kicsi, akkor nézi a tévét, vagy olvas. Néha elmegy a barátnőjéhez. Vasárnap mindig sütni szokott valamilyen sütit, és általában ebből estére nem marad semmi. Szeretem az anyukámat, mert gondoskodik rólam és szeret. Ő a világ legjobb anyukája!

Németh Anett 6.2

"Isten minket ide a tenyerére vett!”


Kisokos

Az én nagymamám Az én nagymamám neve: Bicskei Mária, az anyukám anyukája. Mikor kicsi baba voltam, mindig ő vigyázott rám. A szeme világoskék. A haja ősz, de nem látszik, mert kendőt hord. Nagyon vallásos. Minden reggel avval kezdi a napot, hogy imádkozik. Később elmegy a templomba, és ha vége a misének, kimegy a piacra. Néha hozzá megyek ebédre, és ilyenkor mindig a kedvencemet csinálja. Szilvesztert is nála töltöm pár éve. Ilyenkor egész este játszunk és beszélgetünk. Minden vasárnap ellátogatok hozzá, és amikor meglát arca mosolyog, és már hozza az is édességet. Ha jó jegyet hozok haza, ő mindig megdicsér. Ha valamit kérek tőle, ő már hozza is. Régebben énekelt sokat, most hogy a tata meghalt, már nem. Most már sajnos fáj a lába, és sajnos nem jön el sokszor hozzánk. Vele mindig mindent meg lehet beszélni. Néha előránt egy "irkát" és azt mondja, hogy most rajzolunk. Ilyenkor, ha valami nem sikerül, dőlünk a nevetéstől. Rengeteget mesél nekem a régi időkről. Ma már 83 éves, de mint mindig olyan segítőkész, mint régen. Nagyon szeretem a nagymamám.

Csasznyi Zsófia 6.2

Az én édesapám

A hosszú élet titka Mi a hosszú élet titka? Szerintem nagyon sok fiatal kíváncsi arra, hogy vajon mi is a hosszú élet titka. Utána jártam ennek a témának és elbeszélgettem a szomszédaszonnyúkkal, akinek már van dédunokája, de még nincs kilencven éves. Először arról kérdeztem, hogy mitől ilyen egészséges? Egy nagyon kis pálinka, minden féle gyógyszer helyett. Nagyon fontos a mozgás is. Minden nap dolgozom a kertben, azután a termést eladom. Csak mérsékelten dolgozom. Nem jó mindenen idegeskedni, mert káros az egészségre. A télen nincs mit dolgozni, akkor elmegyek sétálni. Fontos a táplálkozás, például a savanyú káposztában sok a C-vitamin. Nem sok túl zsíros ételt fogyasztok. Szeretem a vitaminos ételeket, például: citrom, cékla, káposzta. Reggel időben felkelek és este időben fekszem. -És mi a kedvenc hobbija? -A virágokat szeretem ápolni, rendezgetni, a kertben munkálkodni. Szerintem, annak biztosan nem lehet hosszú élete, aki cigarettázik, egészségtelenül táplálkozik és lusta.

Papp Edina 6.2

Az én apukám neve Varga F. József. Apu szeme kék, haja barna. Rövid, szép haja van. Nagyon erős és sokat dolgozik. Apunak a munka nem jelent gondot, mindig segítőkész és szorgalmas. Fiait nagyon szereti és mindig segít nekik. Nagyon gyorsan tudja szedni a mákot. Azt mondják ez a tulajdonság rámragadt. Sokat beszél főként a sógorommal. Nagyon gyorsan elszakad a film és ilyekor jobb nem a közelében tartózkodni. Szereti, ha szót fogadunk neki, ilyenkor szeretetét is kimutatja. Bárki egész nyugodtan számíthat rá, mert amit ő megígér azt biztos betartja. Mindig adakozó, de ennek anyu nem örül. Kikapcsolódásként szeret horgászni és fészkezni. Azt gondolom, hogy senkinek sincs jobb apukája.

Varga Lóránt 6.2

Mamám mesélte Az én mamám, sokat mesélt nekem a gyermekkoráról. Régen az emberek, sokkal nehezebb körülmények között éltek, mint ma. A gyerekek, azzal játszottak, amit maguk készítettek. Csutkababával, és rongybabával játszottak a lányok. A fiúk pedig, rongylabdával és szárból készített, más játékokkal szórakoztatták magukat. Édességet, csak vásár alkalmával vehettek, és akkor is, csak keveset. Sokan voltak, ezért új ruhákra nem tellett. Egymás kinőtt holmijában jártak. Nagyon megbecsülték azt, amit szüleiktől, vagy nagyszőleiktől kaptak. igaz, hogy régebben sokkal nehezebben éltek, mint ma, de jobban feltalálták magukat az életben, és jobban tisztelték az idősebbeket.

Gallusz Gábor 4.2

Apu Az én édesapám magas termetű. Jószívű, jó szándékú és segítőkész. Mikor az iskolából hazaérek mindig nagy mosollyal vár és mondja: Szia fiam! Nekem ez nagyon jól esik, mert nagyon szeretem a szüleimet. Fekete hajú, barna szemű. Mikor rossz jegyet viszek haza nem örül neki, de nem is ver meg. Mi ketten megbeszéljük, és én megígérem neki, hogy kijavítom a rossz jegyet. Mikor megbeszéltük rögtön a szobába megyek és tanulok, mert amit a szüleimnek megígérek, azt be is tartom. Apuval szépen beszélgetünk, mint rendes barátok. Miután kijavítottam a rossz jegyet apukám nagyon megörül neki. Én édesapámat nagyon szeretem, mert jószívű. Mindig látom a benne lévő szeretetét irántam.

Bozsóki Dávid 6.2

11. oldal


Kisokos

Anya és apa Sok kincs nem ér annyit, mint te nekem anya, gyengéd két kezed, és megértő szavad.

A húsos tál Volt egyszer egy tál, ami tele volt hússal. Egy nap hazaért a kilencfejű sárkány és neki ült enni abból a húsból ami a tálban volt szemes borssal ízesítve. Ezt észre vette a sárkány és nagyon felmérgesedett. Feldobálta a falra a gobócokat. Ebből a gombocokból lettek a bolygók, a borsokból pedig a csillagok.

Óvsz és védsz míg csak élsz, ne hagyj itt engem, csak ennyi kell, és kész! Ha mindig velem maradsz, baj nem érhet, ezt kívánom tőled, csak ezt... ezt az egyet.

Kiss Szabolcs 5.3

Felrobbant egy tojás? Volt egyszer egy doboz, amit Uránusz nagyon őrzött. Gaia egyszer kíváncsiságból kinyitotta a dobozt, így kiszabadult onnan sok por és gáz. Utána Uránusz összeszedte őket egy nagy gömbbé, de mérgében felkapott egy követ és eldobta. Épp azt a gömböt találta el. Az széthullott, és belőle lett a Nap, a Hold, a csillagok. Ha már így történt, Uránusz fényességet adott nekik, és megteremtette a világot.

A gyémánt olcsó kő, hozzád képest apa, te vagy nekem az, ki a helyes utat mutatja. Karjaidban az erő, védelmezett engem, rád mindig számíthattam, amikor csak kellett.

Radóc Dávid 5.3

Csalimese-Csalimese

Ha te nem lennél életem egy része, akkor nekem élni, minek is kéne.

Volt egyszer egy kisfiú aki lecsúszott a szánkójával a dombról. Azután ismét felment a dombra és lecsúszott. Felment és lecsúszott, felment és lecsúszott, és megint felment és megint lecsúszott, és aztán megint fel és megint le, és...

Nem kérek tőletek mást az életben, csak szeressétek egymást, s legyetek boldogok jusson néha eszetekbe van egy lány veletek ki nagyon szeret titeket.

Pergel Sára 5.3

Csalimese

Beretka Dianna 8.2

Volt egyszer egy gyerek akinek volt egy labdája. Egyszer csak gondolt egyet és elővette a labdáját, nekidobta a falnak, visszapattant... nekidobta a falnak, visszapattant... nekidobta a falnak, visszapattant... nekidobta a falnak, visszapattant...

Radóc Dávid 5.3

A dédim mesélte A 91 éves dédmamámat kértem, hogy meséljen nekem a hosszú élet titkáról. Mesélte, hogy sokat dolgozott ő is valamikor, de talán a régi öregek élete stressz mentesebb volt, mint a mai embereké. Igénytelenebbek voltak. Egész héten nem ettek húst.. Csak vasárnap kerül az asztalra, de akkor is csak egy kis darabka. Zsírszegény, sovány ételeket ettek, sokszor nem is laktak jól. Ha valamijük fájt, akkor is többnyire házikészítésű orvosságot fogyasztottak. Vasárnap soha nem dolgoztak. Azt szigorúan betartották. Ez a nap pihenő nap volt és templomba mentek. Ekkor egy kis csend és egy nagy sóhajtás. Azt mondta a dédmamám, hogy szerinte senki nem tudja igazán, mi is a hosszú élet titka. Kinek mennyit ír a sors könyvében születésekor, addig él.

Kode Csilla 8.2

Én, az elefánt Egy nap elhatároztam, hogy elmegyek egy nagy varázslóhoz. Ember voltam, de azt mondta, hogy elefánt leszek. Ebben a pillanatban egy kövér ormányos lettem, aki egyben nyávogni tudott mint egy kiscica. Hazafelé bementem egy házba és, hogy újra ember legyek odadöcögtem az ablakhoz és a sok-sok hazugságot kiengedtem az ablakon.

Pataki Rebeka 5.2

Hazudós mese Volt egyszer egy kislány úgy hívták, hogy Pista. Nagyon szegény volt. Egy nagy palotában élt. Egyszer lement a kiszáradt tóhoz vitt egy vödröt és csúrdultig eresztette a hordót vízzel. Mikor hazafelé ment látott egy rókát az erdőben. Pista megijedt a lótól és elkezdett futni. Egész hazáig futott, megbotlott egy kőben és elesett. Eltört a keze. Lassan gyalogolt hazáig. Hazaért és bekötötte a lábát. Aztán egy évig nem tudott járni. Aki nem hiszi járjon utána.

Mucsi Valentina 5.3 12. oldal


Kisokos

Virágbuli

Tréfás mese

Egyszer régen hajdanában, valamikor a nagy világban, amikor az állatok még beszéltek, a fák járkáltak a mezőre és a virágok még repültek. Akkor még én is éltem és el akartam menni a mezőre elhívni a virágokat egy italra. Nem kellett elmennem, mert a virágok jöttek hozzám. Adtam nekik egy-egy kekszet és egy-egy csésze teát. Jól beettek, beittak és mentek tovább a vándor útjukra. Amikor elmentek, rögtön kinyitottam az ablakot, hogy kiszálljon a sok-sok hazugság. Egy igazat mondok: én meg olyan éhes, és olyan szomjas voltam, hogy mind felfaltam a kekszet és egy csésze teát is ittam mellé. Csinájátok ti is ezt!

Egy reggel azt álmodtam, hogy manók akarnak elaltatni. Amikor felkeltem nem hittem a szememnek. Egy mezőn találtam magam. Ez nem akármilyen mező volt, mert itt legeltek a repülő tehenek, malacok és bárányok. Hát mit mondjak, ilyen csodálatos mezőt még soha sem láttam. Egyszer csak megláttam egy négysarkú, háromszög erdőt, hát útra keltem. Mit ad Isten, útközben megláttam egy rém csúnya öregasszonyt. -Hát te fiam hol jársz erre, ahol a malacok repkednek? -Hát, ha azt én megtudnám mondani. Ezzel tovább is mentem, egyszer csak, egy nagy folyó szaladt elém. Megfogtam egy szalmaszálat és kivágtam egy mogyorófát. Erre ráültem és egy fűzfalevéllel áteveztem a túlsó partra. Még folytattam volna a kalandot, de anyu felkeltett, hogy iskolába kell mennem.

Deák Dorottya 5.2

(csalimese) A görbe nyárfa (csali mese) Élt egyszer egy szegény ember, aki arról volt híres, hogy furfangosan túljárt mindenki eszén. Élt azon a környéken egy gazdag ember is, aki magát a legokosabbnak tartotta. Egy alkalommal a szomszéd faluba igyekezve meglátta a furfangos embert. Azt mondja neki: -Na, próbálj túljárni az én eszemen! -Túljárnék én az eszeden, csak otthon hagytam a furfangos süvegem, a nyárfa meg kidől, ha nem támasztom. -No menj csak gyorsan, majd én addig támasztom helyetted a fát. Mondta a gazdag ember. Még lehet, hogy most is támasztja a fát, mert a furfangos ember nem ment vissza.

Farkas Viktor 5.3

Róka és a nyúl Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy róka és egy nyúl akik jó barátságban voltak egymással. Egy napon a nyúl nagy vagyonra tett szert, mert nyert a lottón. Kacsalábon forgó, palotát épített, ami a róka házával szemben állt. Egyik nap a nyúl házavató partit tartott és áthívta a rókát is. Mikor a róka belépett a csodás palotába hatalmába kerítette az irigység. Elhatározta, hogy tönkreteszi a nyúl boldogságát és a házát. Mindenkinek azt mesélte, hogy a nyúl kirabolta a bölcs medvét, a falu legöregebbjét, aki senkinek sem ártott soha. Erre az erdő lakossága mérgesen reagált és elmentek a nyúl palotájához. Azt a palotát is addig látták, mert a lakosság szétverte olyan gyorsan, hogy a nyúl alig bírt kiszabadulni. Jött a tél és a nyúl földönfutó volt. Az erdőben bolyongott, odut keresve, de nem talált. Fák tövében húzta meg magát és dideregve nézte, ahogy hull a hó. A róka a meleg szobában kortyolgatta a forró teát és nézte a hóesést. Ahogy a fehér tájat figyelte megpillantotta a szegény nyulat a fánál. Hirtelen összeszaladt a könny a szemében. Gyorsan kirohant a fához és bevitte a fagyos nyuszit és főzött neki egy koffein mentes kávét. Ekkor jött rá, hogy mit ér el az irígység.

Kiss Szabolcs 5.3

Bovánovics László 5.3

Állatmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy medve. A medve az erdőben élt a barlangjában. Egyszer a róka elment a medvéhez. Azt mondja a róka a medvének: -Az oroszlánkirály küldött, mert nagyon sok állat elpusztult egy vadászat alkalmával.. A medve elment hát a rókával az állatok tanácskozására. Ott rengeteg állat gyűlt össze, de sok madár már nem élt. Egyedül az öreg bagoly menekült meg a vadásztól. Elkezdtek beszélgetni. Azt mondja a majom: -El kellene menekülnünk, mert különben mind meghalunk. A nyuszi azt mondja: -Jobb lenne, ha a medve elijesztené a puskást. Mindenki helyeselte az ötletét. Arra járt a vadász. A medve odament és egy nagyot ordított. A vadász megijedt és soha többé nem ment az erdőbe. Így hát megmenekült az erdő, a medve segítségével. Aki nem hiszi járjon utána.

Vermes Valentina 5.3

Hazudós mese Képzeljétek el, mikor én óvodás fiú voltam, az ötödik szülinapomra egy varázspálcát kaptam ajándékba. Ez a pálca mindent tudott, akár mit is kértem tőle. Egyszer azt kívántam bárcsak megkaphatnék a világon minden létező játékot és könyvet! Ettől a pálcától tanultam meg olvasni és repülni. De az volt a legkülönösebb, hogy mindig egy hang beszélt, aki az utasításokat adta. Egyszer az jutott eszembe, hogy a jövőbe szeretnék utazni. Kívánságom teljesült, de alig találtam vissza. Megláttam, hogy óriási veszély leselkedik rám, ha továbbra is ennyit akarok. Megfogadtam, hogy csak fontos esetekben suhintok és varázsolok. Régen volt, talán igaz se volt.

Hegedûs Csongor 5.3 13. oldal


Kisokos

A futóversenyen A gyermekhéten történt Én most a gyermekhétről fogok mesélni nektek. A gyermekhét nagyon fontos hét a gyerekek számára, mert ilyenkor mindenki őket ünnepli és ekkor sokkal többet foglalkoznak velük. Sokféle játékot és versenyt rendeznek, hogy szórakoztassák a gyerekeket pl. futóverseny, ügyességi játékok, aszfaltrajz és maszkabál. Hogy mindezt megtarthassuk, szép idő is hozzájárult. A futóversenyen a fiúk közül egy osztálytársunk nyert. Szerdán tartottuk a maszkabált. Vicces jelmezekbe bújt minden osztály és végigvonultunk a piactéren. A nézők is és mi is remekül szórakoztunk. Az ügyességi játékokon jól teljesítettünk. A futballpályán tartottuk meg a kötélhúzást, zsákbanugrálást, labdaadogatást. Mindenki a neki megfelelő játékban jeleskedhetett. Pénteken az aszfaltrajzon egy farmot és egy erdőt is rajzoltunk az új iskola épülete elé. Elég sok óra elmaradt, de mi gyerekek nem búslakodtunk miatta. Nem bánnám, ha minden hónapban egyszer gyermekhét lenne!

Horváth Dianna 4.4

Jogaim Jogaim a családban és az iskolában Az órán azt a feladatot kaptuk, hogy a jogainkat írjuk le, és mondjunk róla véleményt. Az én jogaim, úgy érzem, hogy megvalósultak. Ezt anyukámnak és az egész családnak köszönhetem. Azért van egy-két vágyam, (pl. afrikai kaland, nílusi hajózás, piknik a mezőn családommal. ) A többiek beleegyezése is kell ezekhez, mert egyedül nem tudnék elutazni a célpontokra. Szeretném, ha a gyerekek jogai bővülnének, és ehhez mi is szépen állnánk hozzá. Azt is szeretném, ha mise egy hónapban csak egyszer lenne. A nyári szünet ideje alatt pedig az iskolában összegyűlnénk, bulikat tartanánk a tanárokkal. Jó lenne, ha ezek megvalósulnának, és szebb életünk lenne!

Gyermekhéten, hétfőn sor került a futóversenyre is, amit a Tisza melletti töltésen rendeztek. Aznap már nagyon izgatottan ébredtem. Úgy éreztem, hogy ez a verseny számomra nehéz kihívás lesz. Az iskolában a tanítási órák nagyon rövidnek tűntek. Elérkezett a hatodik óra, a futóverseny ideje. Mikor lementünk a negyedikesek kezdték a versenyt. Utánunk az ötödikesek és a hatodikosok futottak. Ezután jöttünk mi, hetedikes lányok. Amikor ott álltam a rajtnál nagyon ideges voltam, annak ellenére, hogy a barátnőim mondták, hogy csak nyugodtan, mert én leszek az első. Amikor meghallottam a sípszót kipattantam a rajtból és futni kezdtem. Harmadiknak értem fel a töltésre és meg akartam ezt helyet tartani, mivel az előttem lévő két lányt nem tudtam elkerülni. Valahogy mégis erőt kaptam és elsőnek futottam be a célba. Lefényképeztek engem és a második illetve a harmadik helyezettet. Ezután már nem volt sok erőm, lefeküdtem a földre és levegő után kapkodtam, közben azon gondolkodtam, hogy lehet az, hogy épp első lettem. Nagyon örültem. Nem tudtam felfogni. Bízok benne, hogy jövőre is sikerül ezt a helyezést megszereznem, mert akkor elmondhatom magamról, hogy az általános iskolában én voltam a legjobb futó.

Takács Enikõ 7.4

Recsó Éva 4.4

Maszkabál Mivel hosszú a hajam, ezért kigondoltam, hogy miért ne öltözzek be lánynak??? Már az iskolába is beöltözve jöttem, és mindenki elnevette magát mikor meglátott. Az arcomat kifestettem. A szám tűzpiros volt. Fekete szoknyát viseltem, fekete-fehér blúzzal. Még egy tűsarkút kellett volna húznom. Csak abban nem tudok menni, ezért sportcipőbe mentem. Szerintem jól néztem ki. Büszkén vonultam fel a menetben a többiekkel a piactéren!

Horváth Norbert 8.2

14. oldal


Kisokos

Maszkabál - ötletek

Szerepcsere

Kitaláltuk az osztálytársaimmal, hogy mivel ez az utolsó évünk ez az általánosban, ki kell használnunk az alkalmat és be kellene öltöznünk gyerekhéten. Edina adta az ötletet, hogy apácának öltözzek. A mamától szereztem fekete kendőt és pulóvert a többit meg magam csináltam. Nagyon jó érzés volt végigvonulni a piacon. Mindenkinek tetszett a jelmezem.

Zubcsik Ágnes 8.2

Dorottya és én gyermekhéten matektanárnők voltunk. Molnár Katalin tanárnőt helyettesítettük matematika órán. Pénteken harmadik órán volt számtan. Amikor beléptünk az osztályba rögtön a tanári asztalhoz mentünk. Nagy hangoskodás volt a teremben. Beírtuk az órát és elkezdtük a feladatokat megoldani. Bizony, a gyerekek sokszor nem figyeltek oda az órára, ami bennünket nagyon aggaszott. Dorottya már nem bírta türelemmel és elkezdett feleltetni. A feleltetés után folytattuk a számolást. Minden diák azt hiszi, hogy tanárnak lenni jó, de idővel rájön, hogy nehéz feladat. Furcsa volt látni a tanárnőt diákszékben. Mivel mi tartottuk az órát gyorsan elmúlt. Nekünk jó volt, tanárnőnek lenni. Amikor az órának vége lett a tanárnő megköszönte, hogy ilyen szépen megtartottuk az órát, és kaptunk a naplóba egy-egy ötöst. Mi szeretnénk ezt az élményt megőrizni és nem elfelejteni.

Juhász Annabella és Deák Dorottya 5.2

A maszkabálon kínainak öltöztem be. Részben anyu, részben én találtam ki, hogy milyen is legyek. Előző nap elmentünk a kínai üzletbe és összeállítottuk a jelmezem. Egy ruhát vettünk, amin kínai minták voltak. Másnap reggel testvéremmel korán felkeltünk és kifestette az arcomat. Nagyon furán nézhettem ki, mivel parókám is volt. Örültem, hogy mások is beöltöztek. Nagyon jól múlt el a napom!

Pecze Edina 8.2

Én, a magyartanár

Kötélhúzás a tanárok ellen

Október második hetében gyermekhét volt az iskolában. Minden nap más volt a program. Volt olyan nap, amikor a tanárokat diákok cserélték fel. Én a magyarórát tartottam mivel a kedvenc tantárgyaim közé tartozik. A tanárnővel megbeszéltük, hogy mit kell előadnom. A Röhög az egész osztály című olvasmányt dolgoztuk fel. Az óra kezdetén egy kicsit ideges voltam, de hamar belejöttem a tanárszerepbe. Először elolvastuk az olvasmányt, majd megbeszéltük az ismeretlen szavakat. Nem nagyon örültek társaim, de házit is adtam. A tanárnő a hátsó padból követte az órát. Aki rossz volt arra rászóltam, aki hátrafordult annak adtam egy barackot. Én nagyon jól éreztem magam és most már tudom, hogy milyen nehéz gyerekekkel dolgozni. Mivel én is tanárnő szeretnék lenni igyekszem mindent ellesni a tanárnőtől. Ő türelemmel és odaadó munkával tartja az órát. Remélem belőlem is jó tanárnő lesz, akit szeretnek majd a diákjaim.

Minden évben a tanárok újabb és újabb műsorral teszik szebbé a gyermekhetet. Kötélhúzás már régóta van az iskolában, de az idén a nyolcadikos lányok mérték össze erejüket a tanárnőikkel. A tornatanárunk kiválasztott hat „erős” nyolcadikos lányt. Elérkezett a kedd is, amikor a kötél ellenkező oldalán ŐK helyezkedtek el. Amikor megláttuk, hogy kik ellen húzunk, nagyon megijedtünk, és úgy éreztük, hogy veszíteni fogunk. Először a tanárnők megrántottak bennünket, de később nagy erőt fektettünk be és lassan elhúztuk őket. A tanárnők később azt mondták, hogy csak azért győztünk, mert nem jól álltak fel, de mi persze nem hittük el nekik, mert beláttuk, hogy mi erősebbek, mozgékonyabbak, na meg fiatalabbak vagyunk.

Csábi Szabina 8.2

Mucsi Anasztázia 5.2

15. oldal


Kisokos

Néró a kutyám Egy szép októberi napon, mivel születésnapom volt édesapám szeretett volna örömet szerezni. Tudta, hogy szeretem az állatokat, megkérdezte kutyát szeretnél vagy macskát, a szülinapodra. A válaszom egyértelmű volt, kutyát. Beültünk az autóba és elmentünk egy németjuhásztenyésztőhöz. Sok fajta kutya volt ott kicsi, nagy, sötét, világos színű. Nekem mégis egy sarokban ülő kiskutya volt vonzó. A szőre puha volt és fekete, jószögelésű, vidám kölyök volt. Ezt szeretném, mondtam hangosan. Az eladó először nem akarta eladni a kölyköt, ugyanis ő sok jót látott benne, de végül beleegyezett. Örömömben madarat lehetett volna velem fogatni. Neve Néró lett, amely egy igen okos, ügyes kan kiskutyához illő. Mára már, két év elteltével nagyon hűséges, bátor kutyának bizonyult, és szeretnék még sokat együtt lenni az én barátommal.

Fociztunk

Tóth Zoltán 7.3

Gyermekhéten fociturnén vettünk részt. Három csapatot hoztak létre. A mi osztályunk először a 8.1 osztály ellen mérkőzött. Az állás 1:1 lett végeredményt tizenegyesekkel döntöttük el, mindenki izgult. 3:2-re győztünk. A következő ellenfél a 8.2 volt. Hosszú küzdelem után őket is levertük és elsők lettünk. Nagyon jó érzés volt, mert tudtuk, hogy mi vagyunk a legjobbak az iskolában.

Koszorús Zoltán 8.3

A hhûûséges barát Az én kutyámat Csöpinek hívják. Fekete, a hasán meg a tappancsain sárga csík van. A tulajdonságait most felsorolom: vidám, barátságos, játékos, de mérges is meg harapós is tud lenni, ha feldühítik. Egyszer meg akartam tanítani a labda visszahozására. Nem túl sikeresen, mert amikor eldobtam a labdát, ő odament, megszagolta és hanyatt feküdt. Azt várta, hogy megsímogassam, amiért odament a labdához. Azt hitte, hogy csak annyit kell tennie. Csöpi a leghűségesebb kutya, amit ismerek. Igaz, hogy nem tanulta megvisszahozni a labdát, de szerintem ő a legjobb kutya a világon.

Mucsi Anasztázia 5.2

Hogyan választjuk ki őket?

+

Miért igen, miért nem?

KUTYA

CICA

HAL

NYÚL

legjobb barát, örül ha meglát, hozza a papucsod, ugat az ellenségedre

szeret játszani, nem kell sétáltatni, nem kell állandóan símogatni

szép, megnyug-tat, hallgat, keveset eszik, egyedül szórakozik, tiszta.

édes, puha,nem harap, játékos, símogathatód, hallgat.

megharapja a kezed, lábad, bútort, mindent, amit talál, sétáltatnod kell.

karmol, éjszaka nyávog, érdekes, sokszor semmibe vesz, átmegy előtted az úton, (baj ha fekete)

sokszor kell tisztítanod az akváriumot, nem játszhatsz vele, nem sétálgathatod meg, hallgat

akárhogy ügyelsz rá, kiugrik a ketrecből, minden növényt megrág a ház körül, megnőhet és paprikás lesz belőle

16. oldal


Kisokos temetőben, de nem sokan. Én otthon ücsörögtem. Segítettem anyuéknak. Már holnap tanítás és még meg kell csinálnom a leckét.

Fecskemadár

November 3. Kikaptuk a magyar füzetet, kiderült, hogy a riportra egyest kaptam. Nem tudom, hogy mondjam meg anyunak. Szerbből is új anyagot vettünk, fizikából a tanárnő felszólított, én meg nem tudtam az anyagot, és puff még egy egyes. Na, ezt, hogy mondjam meg apámnak? Hazafelé ballagva megzavart egy fekete kutya. Hát elég izgalmas volt ez a napom, de jaj milyen lesz a holnap! Anyu és apu jól leszidott.

Elmúlt a tavasz elmúlt a nyár, És útnak indul a fecskemadár, Fecskemadár messze száll, Mert itt az ősz és fázik már. Az ősz hűvös és hideg, De fecskemadár meleget keres, Elszáll egész Afrikáig, Hogy a telet ne töltse már itt. De ne bánkódjatok gyerekek, hisz fecskemadár tavasszal újra átszeli a kék eget.

Török Andrea 6.2

kirándultunk A barátom és én kirándul tunk Egy szombaton elmentem a barátommal, Zsolttal sétálni. Nem volt meghatározott célunk. Rövid séta után, megláttuk, hogy a fűben hever egy ötven dináros. Gyorsan felvettem, odaadtam neki, ő pedig beletette a zsebébe. Bementünk a boltba és vettünk egy-egy fél literes kólát, amit séta közben megiszogattunk. Zsoltnak eszébe jutott, hogy menjünk el az erdőbe. Jó ötletnek tűnt, ezért egyetértettem vele. Beszaladtunk az iskolaudvarba, megtöltöttük az üvegeinket vízzel és már indultunk is az erdőbe. Ott zavarócskáztunk, szaladgáltunk, fára másztunk és sok mást is csináltunk. Egyszer csak valami nagy csörtögés, dobogás zavarta meg a játékot. Kicsit féltünk, de mikor már megláttuk a macikát is megláttuk, na akkor volt az igazi ordítás, és úgy elkezdtünk szaladni, mint egy rémült gepárd! Mi szaladtunk a medve meg utánunk. Egyszer csak elesek, a medve rám ugrik és minden elsötétül. Hirtelen felébredek és az ágyamban találom magam. Azt se tudtam mi lett velem! Aztán összeállt a kép: az egész csak egy álombeli kirándulás volt.

Koszorús Gábor 4.4

Naplójegyzet 2008.11.01. Ma van mindenszentek napja. Alig vártam, hogy vegyek vattacukrot. Ezen a napon megyünk a temetőbe Becsére, hogy kivigyük az elhunyt szeretteinknek a virágot. Én nem csak azért vártam, hanem hogy a búcsúban vegyünk valamit. Anyu vett egy nagy sárga plüssmacit. A bátyámtól nyakláncot, apámtól meg vattacukrot kaptam. Nekem jól múlt el a mindenszentek. November 2. Ma van halottak napja. Ma emlékezünk meg a szeretteinkről. Ez a nap nem annyira jól múlt el mint a mindenszentek, most is voltak kint a

November 4. Osztályfőnöki óran megbeszéltük a tanárnővel a jegyeket és az intőket. Ötünknek lett intő és én vagyok az első. Anyuval csináltuk a mogyorós tortát a nenáméknak, de én cukor helyett, jócskán tettem bele sót. Még jó, hogy anya észrevette és másikat kellett csinálni.

Pintér Henrietta 7.2

A kabalám Az én kabalám, egy idős apácáé volt. Tőle ez az örökség maradt rám. Nem neveztem el. A kabala egy olvasó, de a lánca elveszett. Volt mikor szentmisére is elvittem. Sokmindenben segít. Sajnos sosem viszem magammal, csak ha eszembe jut. Gyűrű féle. Tíz szép gyöngy van rajta. Ezüstös a színe. Remélem, hogy mindörökre megmarad és segít a bajban.

Dévics Dorottya 7.4

Egy öreg ház mellett Két utcával tőlünk tudok egy öreg házat. Nagyon elhagyatott, nem lakik benne senki. A tulajdonosa meghalt. Iskolába menet mindig látom. Mikor elmegyek előtte az jut eszembe, de kár, hogy ez az egy ház így elcsúfítja az utcát. Mikor fúj a szél az ajtó nyikorog és félelmetes hangja van. A padlás tele van pókhálóval. Egerek szaladgálnak a szobában és a szag sem kellemes. Egyszer a szomszéd gyerekkel bújócskáztunk az épület körül. Én a fára másztam onnan pedig feljutottam a padlásra. Jaj, ne is mondjam. Alig vártam már, hogy megtaláljanak, mert féltem azon a helyen. Senki sem gondolta, hogy én az öreg ház padlására bújok. Mikor megsokalltam, hogy nem találnak meg, előjöttem búvóhelyemről. Azt kérdezték a többiek: Hol voltál? Milyen volt? Mesélni kezdtem élményeimet. Hazaérten és a család csodálkozott, hogy koszos, piszkos voltam Anyu megkérdezte: Hol jártál, hogy így össze koszoltad magadat? Rögtön a mosdóhoz küldött, hogy megmosakodjak. Nagyon boldogan és büszkén aludtam el este, mert volt bátorságom járni az öreg ház padlásán.

Kovács Lotti 5.2

17. oldal


Kisokos

Hogyan készül a malomkõ? A helyszín Lenin utca 85, a malomköveket készítő műhely. A riport alanya Faragó András, aki e műhely tulajdonosa. Mióta foglalkozik e szakmával? 1976-óta, amit az apósomtól, Krumanecker Józseftől vettem át, vagyis rámhagyta ezt a műhelyt. Eddig milyen eredményeket ért el? Évek hosszú során sikerült nagy gyárakkal együttműködnöm például Aroma Futok, ahol nagy mennyiségben paprikát őrölnek, Fidelinka Szabadka, ahol teljes kiőrlésű búzát őrölnek stb. Mik a szakma nehézségei? Nagyon kell vigyázni, hogy a kövek ne repedjenek meg, ne melegedjenek túl, továbbá hogy az anyag összetétele megfeleljen az egészségügyi követelményeknek. Mik a szakma előnyei? Előnynek számít, hogy a környéken kevés malomkőkészítő dolgozik. Péterrévén csak én. Tudomásom szerint legközelebb csak Adán van. Március 8. -a néven fut, ahol Dávid és fia a tulajdonosok. A maga családjában ki fogja tovább vinni ezt a foglalkozást? Sajnos én nehéz helyzetben vagyok, mert csak egy lányom van. Hát a malomkészítő szakma nem egy női munka. Többek között azt is megtanultam, hogy András bácsin kívül errefelé, de még Szerbia területén senki sem csinál magnéziumkötésű, egészséget nem károsító alapanyagokból öntött darálóköveket. Tiszteletet érdemel, hogy ennyi időn keresztül kitartott e ősi és nem igazán könnyű mesterség mellett. Én nagyon élveztem a vele való beszélgetést.

Fábián Dávid 7.2

A batikolás Én ebben a riportban a batikolásról írok, amelyről anyut kérdeztem. -Mi szükséges a batikoláshoz? kérdeztem -Kell hozzá viasz, ruhaanyag, ruhafesték-válaszolt anya. Én kissé elgondolkodtam, majd a

18. oldal

következőt kérdeztem: -Ezt, hogy kell csinálni? -Hát először is a gyertyát kell felolvasztani. Én meg minden gondolkodás nélkül ezt kérdeztem: -Hogy kell melegen tartani a viaszt, vagy nem baj ha kihűl? -Két lehetőség van: az egyik vagy alulról állandóan melegítjük vagy a másik lehetőség, hogy időnként felmelegítjük, de nem szabad hogy kihűljön-felelte anya. Ez nem is olyan egyszerű dolog-gondoltam. Egyszercsak megszólalt anyu: -Ha fel van melegítve a viasz, akkor fogjuk az ecsetet és belemártjuk az olvadt gyertyába. -Hogy megy tovább? -kíváncsiskodtam. -Az előzőleg elkészített ruhaanyagra ráfestjük a viaszt tetszés szerint. Az első pár anyagra a könnyű dolgokat festjük. Pl: csillag, nap stb. Örömmel hallgattam a boldogan mesélő szülőt. -Ennyi volt? -kérdeztem -Dehogy is. Amikor megszáradt a gyertya a ruhán, akkor be kell festeni ruhát festékkel. Az előbb elfelejtettem mondani, hogy régen, amikor nem volt ecset, akkor tölcsérből csurgott az anyagra a viasz, amikor nagyobb dolgokat csináltak pl.: abroszt, akkor még vásároltak a boltban mintákat-mesélte anyu. -Hogyan lehet kiszedni a viaszt az anyagból? érdeklődtem. Azt hittem, hogy ő már erre nem tud válaszolni, de ő így szólt: -Veszel 3-4 újságpapírt, közéjük beteszed a vásznat és kivasalod, ugyanis az újságpapír felszívja a zsíros viaszt. -Tehát akkor ez lenne a batikolás? tudakoltam. -Igen, nagyon értékesek. -Köszönöm a beszélgetést! -Szívesen máskor is-mondta anya.

Balassa Anett 7.2


Kisokos

Luca--napi hiedelem Luca A tizenkét hónap közül december a legkülönlegesebb, ekkor van a legtöbb ünnepnap melyekhez hiedelmek, szokások kötődnek. Ilyen napok: pl. Borbála (dec. 4), Miklós (dec. 6), Luca (dec.13) napja, ekkor ünnepeljük, karácsonyt és ekkor szilveszterezünk. A felsorolt napok közül legtöbb hiedelem a Luca-napjához és a karácsonyhoz kötődik. Luca-napja december 13. -án van ez az esztendő egyik legfontosabb gonoszjáró napja. Számos tilalom és szertartásosnak nevezhető tevékenység kapcsolódik hozzá a magyar népi hagyományokban is. Luca napján nem jó senkit beengedni a házba s nem szabad semmit sem kiadni, vagy kölcsönadni a házból, mert azt a gonosz megronthatja és így kárt okoz a gazdának. Ezen a napon is szokás volt jósolni a lucapogácsa segítségével. A pogácsába gyűrűt tettek, ha a nagylány találta meg, biztos lehetett abban, hogy a következő esztendőben férjhez megy. A másik jóslás a halálozással kapcsolatos: a tepsibe minden pogácsába tollat szúrtak, s akinek a tolla a sütés közben megpörkölődött, hamarosan várhatta távozását a másvilágra. A karácsonyi hagyományok, hiedelmek leginkább az ételekhez, étkezéshez kapcsolódnak. Ezek a hagyományok tele vannak az egészségre, gazdagságra vonatkozó babonákkal. Szinte valamennyi karácsonyi ételnek volt mágikus jelentése. A bab, borsó, mák bőséget biztosított, a fokhagyma védte az egészséget, a dióból megjövendölték, hogy ki lesz beteg a következő évben, a halpikkely sok pénzt jelent. A karácsonyi lakomából az állatoknak is adtak, állítólag ez szerencsét, egészséget hozott nekik. Az itt felsorolt hiedelmek, szokások mellett még többet megtudhattok, ha elolvassátok barátaitok fogalmazásait.

A Mikulás

Egy nap leültem a nagyapám mellé és ő elkezdett mesélni a Luca- napi hiedelmekről. Nagyon kíváncsian hallgattam, hogy miket mesél. Az emberek nagyon féltek a boszorkáktól. Habár boszorkák nem léteztek, de az öreg nénéket boszorkáknak tartották. Sötétedés előtt mentek és letörtek egy darab fát a kerítésről, akkor az ember meg volt átkozva pl.: a csirke nem tojt annyi tojást, a tehénnek nem volt annyi teje. Ezen a napon nem volt szabad varrni mert azt hitték, hogy bevarrják a csirkék fenekét. A háziasszonyok készítették a luca– pogácsát ebédre. Aki megtalálta a pogácsában a pénzt, szerencsés volt. Jókat kacagtam, néha borzongtam, elhallgattam volna még órákig, de mivel késő volt, ezért haza kellett mennem.

Baksa Arnold 6.3

A lucaszék Közeledett Luca-napja és elmentem a nagyszüleimhez. Többet szerettem volna tudni a lucaszékről. Odamentem nagyapámhoz, aki éppen a lucaszéket készítette. Kérdeztem tőle: - Milyen fából készül a lucaszék? -Tizenhárom féle fából készül, mindegyikből egy kis darab kerül a székbe. - válaszolt nagyapám. -Elmeséljem azt a régi históriát, amit én is az édesapámtól hallottam? ! - kérdezte nagyapám. -Persze! - feleltem. Kíváncsian figyeltem szavaira. -A lucaszéket elviszik az éjféli misére, és aki rááll „meglátja” a boszorkányt. Elnevettem magamat ezen a tréfás történeten. A konyhából finom illat csiklandozta orromat. Bementem a konyhába. Nagyanyám finom pogácsát sütött. -Menj ki a konyhából! - szólt rám nagyanyám. Még meglátod, hogy melyik pogácsába rejtem a pénzt. Szomorúan mentem ki. Érdekesnek találtam a régi népi szokásokat és ezért érdekelne több furcsa, vicces történet is.

Körtvélyesi Kornélia 6.3

Luca--napi hiedelem Luca

Itt van már a december várjuk már a jóembert. Ki is az a jóember? Miklós püspök személyesen. Sok kis csizma az ablakban ragyog. Kíváncsian várjuk, mit tesz bele vajon? Van akinek virgácsot, de a legtöbbjének sok finomságot. Minden évben nagyon várjuk. Hogy eljöjjön és teljesítse minden álmunk, kívánságunk.

Dávid Ricsárd 6.2

"Csinglingi, szól a csengõ, gyertek, fiúk, lányok! Föl van gyújtva, meg van rakva A karácsonyfátok."

Luca-napja előtt, valami módon kíváncsi lettem arra, hogy régen milyenek is lehettek a szokások. Azt gondoltam, megtudhatom ezt anyutól vagy aputól, de ők azt felelték, hogy ebben az ügyben a mamához forduljak. El is mentem hozzá és megkérdeztem tőle, hogy mik voltak akkoriban Luca-napján a hiedelmek, szokások. Akárhogy is próbálta elkezdeni, nem tudta mert annyi volt. Először azt mondta nekem: -Régen olyant csináltak a lányok, hogy 13 darab papírra ráírtak különböző fiúk neveit, akit ismertek. Karácsonyig egy-egy cetlit beledobtak a tűzbe, és az utolsó papíron amelyik fiú neve rajta volt, azt remélték, hogy ő lesz majd a férjük. Másodszorra ezt mondta: -Lucaszéket nem igen csináltak régen az emberek, mert nehéz volt elkészíteni. Tizenhárom különböző fából kellett összeállítani szög nélkül. Ezzel a szokással kapcsolatban az a hiedelem, hogy mikor éjfélt ütött az óra rá kellett állni valakinek, és ő

19. oldal


Kisokos meglátta a boszorkányokat. El kellett futni, de közben mákot is szórjon, hogy azt a banyáknak fel kelljen szedniük így időutat nyerhettek a menekülésben. Harmadszorra meg ezt mondta: Ez is a lányoknak szól. Gombócokba belehelyeztek kis cetliket, beletették ezeket a fazékba, amibe forrt a víz. Amelyik gombóc előbb feljött a víz tetejére, megnézték melyik fiú neve van a cetlin és erre is azt remélték, hogy ő lesz a férjük. Szerintem ezek a hiedelmek szuperok, ezért én is, és nektek is ajánlom, hogy próbáljátok ki ezeket.

Molnár Enikõ 6.3

Luca napján Óvodába jártunk, már alig vártuk a Luca napját. Az óvónénéik egy nappal előbb jelentették, hogy holnap sütjük a pogácsát. Reggel időben keltem, siettem az óvodába. Megérkezett a Biacsi ovó-néni. Körbe álltuk az asztalt, és nagy figyelemmel néztük, hogy készül a lucapogácsa. Tepsibe rakták, elvitték haza. Az anyukák kisütötték, és visszahozták. Mindenki vett belőle, elkezdtük enni, én egyszercsak ráharaptam valamire. Nagyon megörültem, mert az egyik dinárost én a másodikat egy fiú találta meg. Lefényképeztek bennünket, így ma is mikor nézegettem a képet eszembe jut az óvodai Luca-nap. Nagyon boldog voltam azon a napon.

különösségét. Éljünk akár kis falukban vagy nagy város fénylő utcáin haladjunk az éjféli misére. A babona ott is jelen van.

Tóth Izabella 6.3

A karácsonyfa Szombaton elmentem a nagymamámhoz. Mikor odaértem üdvözöltük egymást és leültünk beszélgetni. Kérdeztem tőle: -Mami mikor te még fiatal voltál, hogy ünnepelték a karácsonyt? Ő így felelt: -Édes kislányom akkoriban még nagyon szegények voltak az emberek. Általában nagy hó volt, így fehér karácsonyt ünnepeltünk. Sajnos nem volt a karácsonyfa ilyen díszes és ennyi ajándék sem. A fára befestett diót és szaloncukrot raktunk. A fa alatt pedig, négy narancs volt és a család minden tagja egyet evett meg belőle. A fa lebontása után a szaloncukor papírt elrakták a jövő évre. Egy kicsit elfáradtam a beszélgetésbe és hamarosan elköszöntem a nagyimtól. Sokkal szegényebb volt az ünnep, de annál meghittebb, mert régen összetartóbbak voltak az emberek mint most.

Pataki Andrea 6.3

Bakos Henrietta 6.3

Karácsonyi babonák Egyik nap azon tűnődtem, hogy milyen karácsonyi babonák vannak. Apu dolgozott és nem bírtam tőle megkérdezni. Így hát anyuhoz fordultam. Erre azt válaszolta: én nem tudom, ha elmész a nagymamádhoz ő biztos tud mesélni erről. Elmentem a mamámhoz. Leültünk az ágyra és elkezdte mesélni a karácsonyi babonákat. A karácsony minden órájához más és más babona van kötve, keverve jóval és rosszal. Mintha e napon és éjen, amelyen a Megváltó született, minden jó angyal a földön járna elhinteni a sok áldást, s egyúttal minden ördög elszabadulna a láncáról, hogy ami átok, azt az emberek fejére zúdítsa. E napnak még az ételhulladéka is varázserővel bír. Amikor elmondta ezt a mama elkezdte sorolni a karácsonyi hiedelmeket. - Aki karácsonykor egy almát vagy diót felvesz az fekélyes lesz tőle. - Az asztal alá rejtett szakajtóba a kis Jézus száll be, ezért, szénával kell a szakajtót megtölteni. Még az éjféli miséről is mesélt. Az én családom szerint az egész évben ez a legszebb mise, ebben én is egyezek. Nem csak a mise szép e napon, hanem az egész ünnep. A mama elhallgatott. Kérdem tőle: - Ennyi? - Igen, többet nem tudok. Megköszöntem és elindultam haza. Nem sok hozzáadni valóm van a babonákhoz. Mindnyájan ismerjük ennek a varázslatos éjnek

20. oldal

Karácsony estéjén Minden ember és család számára a karácsony egy meghitt és fontos ünnep. December 25-én ünnepeljük. Ezen a napon született Jézus Betlehemben. Ő szegényes körülmények között született, jászolban. Születésének örömére pásztorok feléje siettek és különböző ajándékokat vittek neki. Minden évben pont éjfélkor van az ünnepi szentmise. Ilyenkor fenyőt díszítenek a templomban és minden családi háznál. Mi is izgulva készülődünk a karácsony estéjére. Apu választja ki a karácsonyfát, amit mi később díszítünk. Régen ezt mindig anya csinálta. Reggelre díszített fára és sok ajándékra ébredtünk. Jött a Jézuska! - kiabáltuk a testvéremmel. Nagy izgalommal bontottuk a sok kis csomagot, és nagy boldogsággal szemléltük a csodálatos karácsonyfát. Nekem ez mindig egy szép ünnep, mert tele van meglepetéssel, fenyőillattal és a legfontosabb, hogy a család együtt van.

Szabó Viktória 6.3


Kisokos

Karácsony estéjén Karácsony december 25-én van. Jézus születését ünnepeljük ezen a napon. Nekünk is vannak karácsonyi szokásaink. December minden vasárnapján ádventi gyertyákat szoktunk gyújtani. A legkedvesebb ünnep az egész évben a karácsony. A karácsonyfa díszítést is szeretem. Tavaly anya, apa és én díszítettük a fát. Rengeteg szaloncukrot és díszeket szoktunk a fára tenni. A fa legtetejét egy csillag díszíti. Karácsony napján a fa alá ajándékokat szoktunk készíteni és a családtagjainknak oda szoktuk adni. Aznap még a rokonokhoz, barátokhoz is el szoktunk menni kellemes karácsonyt kívánni. Este a tévét szoktuk nézni, mert Jézusról vannak dokumentum filmek. Ilyenkor a család meghitten együtt ünnepel. Nekem már volt alkalmam részt venni az éjféli misén. Kellemes és jó érzéssel tölt el amikor a misén hallgatom a szentbeszédet. Nekem minden karácsony nagyon jól múlt el eddig remélem, hogy az idei még jobban múlik majd.

-Kedden és szerdán számítógépes szerveztek iskolánkban. Eredmények: 5.-6. osztály 7. -8. osztály 1. Bukor Gábor 5.3 2. Farkas Viktor 5.3 3. Lukács Dénes 5.2

játékokat

1. Tóth Zoltán 7.3 2. Raffai Imre 7.2 3. Pustai Stefan 7.1

Sívó Rebeka 6.3

2008. október 5-én iskolánk tanulói Belgrádba utaztak. A fővárosban megtekintették az EURÓPA ÖRÖME című rendezvényt, és annak tévéfelvételét. 2008. október 10-én (pénteken) kerékpáros ügyességi versenyt szerveztek iskolánkban, az udvarban felállított akadálypályán. A verseny előtt a tanulók feladatlapokat töltöttek ki, amelyek a közlekedési szabályok ismeretére vonatkoztak. A verseny győztesei: 5. 1. 2. 3. 7. 1. 2. 3.

-6. osztály Kiss Szilveszter 5.3 Erdélyi József 5.2 Juhász János 5.2 -8. osztály Višković Andrej 7.1 Tobžić Dejan 8.1 Bukorov Neđo 8.1

-Csütörtökön futballmérkőzést játszottak a felsős fiúk. 8. osztály első helyezett 8.3 7. osztály első helyezett 7.2 6. osztály első helyezett 6.1 5. osztály első helyezett 5.1 és 5.3 -Ugyanezen a napon staféta - játékot is játszottak a 7. 6. 5. osztáyos lányok. 5. osztály első helyezett 5.2 6. osztály első helyezett 6.3 7. osztály első helyezett 7.4 A nyolcadik osztályos lányok röplabdajátékban mérték össze a tudásukat. Első helyezést a 8.2 osztályos lányok érték el. -Hétfőn a gyermekhét első napján megrendezték az őszi futóversenyt a Tisza folyó mellett húzódó töltésen. LÁNYOK

FIÚK

Nagy Daniella 4.3 Nevena Kosanović 5.1 Balassa Mónika 6.3 Takács Enikő 7.4 Kodé Csilla 8.2

Balassa Norbert 4.4 Sima Janković 5.1 Sörös Jenő 6.2 Tarján József 7.2 Csábi Tamás 8.3

Kötélhúzásban is összemérték erejüket tanulóink. első helyezett LÁNYOK 5.2 6.2 7.4 8.2

FIÚK 5.3 6.2 7.2 8.2

21. oldal


Kisokos Kötélhúzásban versenyeztek a nyolcadikos lányok és a tanárnők. A jobbik győzött a 8.-os lányok csapata. -Szerdán maszkabál-felvonuláson diákjaink (és tanáraink).

vettek

részt

A reneszánsz év Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából az óbecsei Népkönyvtár a Szekeres László Alapítvány támogatásával Mátyás király udvarában címmel mesemondó versenyt hirdetett a község iskolásai között. A jelentkezők egy szabadon választott Mátyás királyról szóló mesével, történettel, mondával vettek részt. A verseny elődöntőjét szeptember 30. -án Benedek Elek születésnapján, a népmese napján tartották meg: Péterrévén, Bácsföldváron és Óbecsén. Október 14. -én a verseny döntőjében a péterrévei tanulók igen jól szerepeltek: a legjobb mesemondó Pintér Lilla ( 1.-2. közül) míg Albert Éva 2. lett (3. 4. osztály közül). A napsugaras-ősz keretében meghirdetett fogalmazási és rajzpályázaton a kővetkezők tanulók jeleskedtek: Čuvardić Davor 2.1 Milinkov Bojana 2.1 Stanisavjev Jovan 4.1 Kovács Réka 4.2 Gallusz Gábor 4.2

Szerepcsere volt nálunk. Ha rövid időre is, a diákok helyettesítették az igazgatót, pedagógust, titkárnőt, mestert, tanárokat, tanítókat, átélve azok munkájának nehézségeit, szépségeit.

Könyvtártámogatás program keretében, a Kárpát medence szórvány vidékein, 113 vajdasági iskolában jelentős könyvcsomaggal gazdagították a diákkönyvtárak állományait, így iskolánk is jelentős mennyiségű házi olvasmánnyal illetve a kortárs magyar irodalom remekeivel lett gazdagabb. A Népkönyvtár könyvhónapi fogalmazási versenyének eredményhirdetését író-olvasó találkozóval tették meghitebbé. A helyi közösség dísztermében Szekeres Nagy István törökbecsei író találkozott olvasóival. Micsik Béla megzenésített verseket adott elő.

2008. október 8.-án a gyermekküldöttséget fogadott Becsén, a polgármester a Városháza dísztermében. Tanulóinkat a következők képviselték: Horváth Ágnes 3.2, Kormányos Sára 3.3, Pecze Edina 8.2, Csábi Szabina 8.3 A becsei Bratstvo Általános és Középiskola gyermekhét alkalmából műhelyfoglalkozást szervezett. Iskolánkat négy alsós tanuló képviselte a munkában: Damjanović Snežana 4.1, Sterbik Laura 3.2, Kiss Zsófia 4.3 és Recsó Éva. 2008. október 28. -án egyhetes munkaakció vette kezdetét, amikor a tanulók rendet tettek az iskola környékén. Az iskola udvarát, kertjét szépen megtisztították a lehulló levelektől. Iskolánkba november 7.-én pedagógusnapi ünnepség keretén belül a jelenlegi tanárok mellett köszöntöttük a nyugdíjas tanárokat is. Elbúcsúztunk Majstorac Anica szerbtanárnőtől.

22. oldal

Eredmények: 5.-6. osztály 1. helyezett: Barna Richárd 6.2 2. helyezett: Pergel Sára 5.3 3. helyezett: Kovács Lotti 5.2 7.-8. osztály 2. helyezett: Zubcsik Ágnes 8.2 és Gallusz Csilla 8.2 3. helyezett: Brusznyai Glória 8.2 Vigaszdíj: Bovánovics Norina 8.3

Lejegyezte: Szabó Szabina 8.3


Kisokos

Viccek Tudod Tudoddod-e? Kérdés: A kóla ragyogóra tisztítja a sárgarezet és a hasonló ötvözeteket. Miért? És mit művel a kóla a gyomorban, ha megisszuk? Válasz: A kóla azért szedi le a korróziós nyomokat a sárgarézről, mert sok foszforsavat tartalmaz. Ez a sav támadja meg a fogakat is, ezért kólázás után mossunk fogat. A cukormentes kólában is kb. annyi foszforsav van, mint a „rendesben”, tehát ne gondoljuk, hogy az nem árt a fogaknak. Kérdés: Hogyan számoltak a rómaiak számokkal? Az egymás fölé írt arab egyszerű összeadni és kivonni, de mit ember az olyan számokkal, mint az (1994)?

a római számokat csinál az MCMXCIV

Válasz: Az egymás fölé írt római számokkal nem lehet számtani műveleteket végezni. Ezért használunk arab számokat, noha azokban az országokban, amelyek átvették Rómából a kereszténységet, latin betűvel írnak. A régi rómaiaknak nem okoztak gondot az alapműveletek, mert abakusszal számoltak. Az abakusz golyóinak mozgatását sem nehezebb megtanulni,mint az írásbeli számolást. Kérdés: Igaz-e, hogy a meleg víz gyorsabban fagy meg a fagyasztóban, mint a hideg? És ha igaz, mi az oka? Válasz: Igaz. Előfordulhat, hogy meleg vízből hamarabb készíthető jégkocka, mint hidegből. Ez úgy érhető el, hogy a vízzel teli jégkockatartót jeges vagy zúzmarás felületre tesszük. A meleg kissé megolvasztja az edény alatti jeget, ami megkönnyíti az edény és a hideg felület közötti hőátadást. A jégkockatartóból és a vízből így gyorsabban áramlik ki a hő, és ennek hatása többet nyom a latba annál, hogy nagyobb hőmennyiséget kell elszállítani. Ha az edényt felfüggesztjük vagy száraz felületre tesszük, a meleg víz nem használ. Kérdés: Mielőtt a villanykörte kiég, magas, zümmögő hangot hallat néha. Mi a zümmögés oka? Válasz: Amikor a villanykörte zümmögni kezd, az izzószál már elszakadt, és az áramkört a szakadt végek közötti ív tartja fenn. Ha ilyenkor kapcsoljuk ki az áramot, a villanykörte nem világít többé. Ha rádió is van a közelben, rettentő zajos lesz a vétel.

- Miről lehet megismerni a mérges kígyót? - ??? - Ráncolja a homlokát. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ A tanárok lassan olyanok lesznek, mint a kábítószeresek. Csak az anyag érdekli őket. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ A repülőgépen megkérdi a stewardes az egyik utast: - Uram, óhajt vacsorázni? - Miből lehet választani? - Hát... igen vagy nem! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ - Képzeld, mi történt velem! Meghívót kaptam egy illusztris estélyre, és ez volt rajta: "Belépés csak fehér nyakkendőben!" - Na és? Talán bizony nem volt fehér nyakkendőd? - Dehogynem... csak... a fene egye meg... a többieken ruha is volt! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ - Amikor kávét iszom doktor úr, mindig valami nyomást érzek a szememben. Mit tegyek? - Talán kivehetné a kanalat a pohárból, mielőtt inni kezd... ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ - Mi a különbség a sas és a szálloda között? - A sas az száll ide, száll oda, de a szálloda az nem sas ide, sas oda. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ - Mit csinál a víziló, ha a szájában vizet visz a sarokba? - Fészket rak. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ - Milyen az arab lopakodó? - Teve mamuszban. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ - Mit csinál a skót, ha fázik? - Közelebb ül a gyertyához. - Mit csinál a skót, ha még akkor is fázik? - Meggyújtja a gyertyát. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Óra az általános iskolában. iskolában. - Gyere ki Kovács Géza! – mondja a tanító. – Meg tudnád nekem mutatni van Amerika: - Itt van, tanító bácsi kérem. - Helyes, kisfiam. Hát te, Molnár Péter! Tudod-e ki fedezte fel Amerikát? - Kovács Géza fedezte fel az imént, tanító bácsi kérem. - Mi történt 1241-ben? – kérdezi a tanár Bandikát. Minthogy a gyerek nem tudja a feleletet, pajtásai lelkesen súgni kezdenek: be Magyarországra a tatárok…” Bandi fülel, majd magabiztosan kivágja: - Akkor törtek be az országba a tanárok! - Na fiam, ennél a házi feladatnál láttam már jobbat is. - Igen, tanító néni kérem, de nem a papámtól.

23. oldal


Kisokos

Kisemberek utolsó mondatai: - Ugyan már, drágám! Én ne értenék a villanyszereléshez... - Gyere csak nyugodtan, ma már kapott enni... - Megmondtam már ezerszer: NEKEM nincs tériszonyom... - Ne félts, lekapcsoltam a biztosítékot... - Nyugi, fiúk! Lőtávolon kívül vagyunk... - Na ne hülyéskedj! Egy szál cigitől nem fog lángra kapni... - Á, az csak egy sikló! - Szerintem a kék vezetéket vágd el! - Itt fent vannak e legszebb cseresznyék!

Hogy hívják? A vámpírok adminisztrátorát? - Vérelszámoló Az okos kisfiú nagyszülojét? - Agymama A 3 dimenziós szekeret? - Térfogat A tréfás kávéfőzőt? - Mokka mester Az olvasó juhászt? - Nyájas olvasó Az átlátszó kutyát? - Nejlon tacskó

Aranyköpések Aranyköpések Alábbi sorok a T-Online segélyvonalára beérkezett aranyköpések gyűjteményéből adnak némi ízelítőt!

Ügyfél: "Kattintok a csatlakozási ikonra. Feljön az ablak, és sohasem tudok felcsatlakozni, pedig mindig a mégse gombra kattintok." Helpdesk: "Magyar nyelvű a program?" Ügyfél: "Nem tudom."

Ügyfél: "Amikor nyomtatni próbálok, állandóan azt mondja a gép, hogy nem találja a nyomtatót. Már többször odaraktam a monitor elé, de még így sem találja..." Ügyfél: "A nyomtatóm nem nyomtatja ki a piros színt." Hotline: "Színes nyomtatója van?" Ügyfél: "Nem." Hotline: "És most mit lát a monitorán?" Ügyfél: "Egy kis plüssmacit, amit a barátom vett a plázában." Hotline: A jelszava kis "a" mint alma, nagy "V" mint Viktor, 7... Ügyfél: A 7 az kicsi, vagy nagy? Ügyfél: Nem tudok csatlakozni az Internetre. Hotline: Biztos, hogy a jó jelszót használta? Ügyfél: Biztos, láttam, amint a kollégám is ezt adta meg. Hotline: És mi volt ez a jelszó? Ügyfél: Öt csillag. Ügyfél: Nagy problémám van. Egy barátom feltelepített egy képernyővédőt, de ahányszor megmozdítom az egeret, mindig eltűnik. Ügyfél: Az első email-emet szeretném megírni. Hotline: És mi a probléma? Ügyfél: Megtaláltam az "a" betűt, de hogyan tudom a karikát köré rajzolni?

A Kisokos technikai előkészítésében résztvettek iskolánk nyolcadikos tanulói. Köszönet nekik!

Helpdesk: "Mit írt be az email címhez?" Ügyfél: "1023 Budapest!" Helpdesk: "Milyen Windowsa van?" Ügyfél: "Mindjárt lehasalok és megnézem." Helpdesk: "Menjünk be a Sajátgép-be." Ügyfél: "Jaj, de ez nem az én gépem..." Ügyfél: "Tudna nekem segíteni, hogy fel tudjak telepedni?" Helpdesk: "Milyen levelező programja van?" Ügyfél: "Kitekintő Gyorsvonat." Helpdesk: "Az meg miféle?" Ügyfél: "Hát az Outlook Express." Ügyfél: "Az Enter-t ütni kell vagy írni?" Ügyfél: "Most nyertem egy Netquicket és azt szeretném megkérdezni, hogy a 25 órát 1 nap alatt kell elhasználni?" Helpdesk: "Most nyomja meg az OK-ét!" Ügyfél: "de itt nincs OK gomb..." Helpdesk: "DE, lennie kell." Ügyfél: "!de nincs, kétszer is megnéztem!!!" Helpdesk:"Rendben, akkor mit lát a képernyőn?" Ügyfél: "Jaaa, ott..." Helpdesk: "Milyen számítógépe van? Ügyfél: "Fehér. Hotline: "Kattintson a "Sajátgép" ikonra. Ügyfél: "A magáéra, vagy az enyémre?

24. oldal

A péterrévei Samu Mihály Általános Iskola diáklapja Megjelenik félévenként. Szerkeszti a diákbizottság: GALLUSZ CSILLA, KODÉ CSILLA, OROSZ ÉVA, SZABÓ SZABINA, BALASSA ANETT, CSASZNYI ZSÓFIA, NÉMETH ANETT Felelős szerkesztők: TÓTH PIROSKA Műszaki munkatárs: ÁRPÁS ATTILA tanár Kiadja a Samu Mihály Általános Iskola Péterréve, Lenin u. 34 Tel/telefax: 021/803-039; 803-730 E-mail: samubps1@neobee.net Web: www.samubps.edu.rs Felelős kiadó: BERETKA FERENC igazgató Nyomás: LUX - Becse Szabad árusításban nem kapható

Kisokos 27  

Kisokos 27 iskolaújság