Page 1

DEŽURSTVO NASTAVNIKA

PERIOD: 01.11.2010 - 30.11.2010

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

PRIZEMLJE

MATIĆ MARIJA

MOLNAR GIZELA

DŽIGURSKI ANA

BOLJOŠ MARIKA

ŠAMU BARBARA

1. SPRAT

SABO ANDREA

MEĐERI MARTA

MILOŠEVIĆ VIŠNJA

GALUS J. ROZALIJA

LEHOCKI TINDE

DVORIŠTE

FORGAČ K. / BALAŠA B.

BIČKEI PIROŠKA

MOLNAR KATALIN

JAKŠIĆ ALEKSANDRA

KOVAČ NELA

DVORIŠTE

MAĆAŠ MARJAN

SEKAČ ZOLTAN

MAJSTORAC ĐORĐE

NOVKOV ALEKSANDAR

BOŽOVIĆ KAROLJ

DEŽURSTVO NASTAVNIKA

PERIOD: 01.11.2010 - 30.11.2010

DVORIŠTE

VARGA MARIANA

HALGAŠEV GORDANA

VARGA EDIT

GALUS B. ARANKA

KAROLJI ANDREA

PRIZEMLJE

HAJDU IZABELA

RAC REGINA

ILIĆ SNEŽANA

MARKOVIĆ MILJA

POŽGAI EVA

PRIZEMLJE

SVIRČEV MIRA

ČANJI VALERIJA

HORVAT ANIKO

BERETKA MARIJA

HEGEDIŠ SILVIJA

1. SPRAT

TOPALSKI SLOBODANKA

REČO G. ANA

KORMANJOŠ IBOLJA

ČEPELA E. JUDIT

HORVAT ANGELA

Dezurstvo, novembar, 2010  

Dezurstvo, novembar, 2010