Page 1

The First issue of the year 2012-2013

Issue 01__15-31 July 2012

E-News Issue 01, District 3330 RI.

1


Governor’s Talk เกือบสองเดือนเต็มที่ผมเดินทางไปร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี ในภาค 3330 ซึ่ง ทำ�ให้เกิดความสนิทสนมกับนายกสโมสรโรตารี และผู้ช่วยผู้ว่าการภาคในปีบริหาร 2555-2556 เป็นอย่างดี มีความ สุขเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความกระตือรือร้นของทีมงานที่พร้อมจะเอาจริงกับการ “สร้างผลงานเพื่อสันติสุข” จนร้องเพลง “โรตารี 108 ปี” ได้คล่องแล้ว แต่ละสโมสรมีการเพิ่มสมาชิกใหม่ตั้งแต่หนึ่งคนถึง 16 คน มีการบริจาคเพื่อมูลนิธิโรตา รีตั้งแต่หนึ่งร้อยเหรียญถึงหมื่นสองหมื่นเหรียญสหรัฐ ยังไม่ทันถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 น่าจะมีสมาชิกใหม่เฉลี่ย สโมสรละห้าคน มีสมาชิกที่โอนเงินบริจาคแล้วเกือบ 125,000 เหรียญสหรัฐ มีการทำ�กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ สโมสรตั้งแต่วันแรกของการเริ่มรับตำ�แหน่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมที่ผมไปร่วมเป็นกิจกรรมแรกหลังจากรับ เหรียญผู้ว่าการภาคมาจากผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้น อรชร สายสีทอง คือ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนใน ชุมชนหลังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ฉลองตำ�แหน่งใหม่มาดๆ ด้วยการเล่นฟุตบอลกับน้องๆ เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ที่ได้ รับอุปกรณ์กีฬาแล้วมีความสุข สโมสรโรตารีเกาะสมุยสรุปให้ทราบถึงการมีอุบัติเหตุบนเกาะสูงมาก จึงเป็นแนวคิดที่จะทำ� โครงการลดอุบัติเหตุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน การมอบแว่นตาให้แก่เด็กไทย-อิสลาม และเด็กไทย-พุทธ ที่ มัสยิดในจังหวัดนครศรีธรรมาราช พร้อมการพูดคุยถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การใช้ความรู้ความสามารถที่สะสมมา เกือบตลอดชีวิตของนายกสโมสรโรตารีคอหงส์ มาจัดอบรมการเลี้ยงลูกในยุคไฮเทคที่น่าประทับใจ การพัฒนาเว็ปไซต์ของ ภาคที่สวยงามและทุกสโมสรสามารถมีส่วนร่วมเสร็จทันเปิดตัว ปีบริหารเป็นภาคแรกในประเทศไทย การปรับเปลี่ยนรูป แบบและเนื้อหาสาระใน e-news ให้มีชีวิตชีวา การไปออกรายการ R-Radio กับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 4 ได้ไปเห็น สภาพพื้นที่สโมสรโรตารีในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ที่ทุกสโมสรยังไม่ท้อถอย ได้เห็นต้นสาคูที่นราธิวาสเป็น ครั้งแรกในชีวิต สัมผัสความเข้มแข็งของสโมสรสิชล-นครศรี ที่ก่อตั้งจากการไปร่วมกิจกรรมของโรตารี มีแนวโน้มของ การตั้งสโมสรใหม่อีกแห่งที่อำ�เภอเวียงสระโดยสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี นี่ถ้าไม่ใช่เป็นโรแทเรียนผมคงไม่ได้มีโอกาสดีๆ เช่นนี้ โอกาสที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้มีอุดมการณ์แห่งการบริการเหนือตน ที่อยากจะให้เชิญชวนผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามามีความ สุขเช่นเราบ้างเพื่อทำ�สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นบนโลกของเรา

For almost two months that I have travelled to celebrate the installations of the club committees in the District 3330 made me more familiar with the Rotary club presidents and assistance district governors of the year 2012-2013. I was so happy to see the enthusiasm of the teamworks that are ready to build “Peach Through Service” that they can sing “108th Year of Rotary” fluently. Each club has gained members from one to 16. There are donations to the Rotary Foundation from $100 up to $20,000. Not even the end of July but we should have the average of 5 new members per club. There are members that had already transferred the donations for over $125,000. There are various activities and projects since the first day of their positions on July1, 2012. The first activity that I joined after receiving the district governor medal from IPDG.Orachorn Saiseethong was the donation of sporting goods to the children and youths of the community behind the Phuket Town Hall. I celebrated my new position by playing football with the kids. To see the smile of the happy kids made me happy. The RC of Koh Samui reported about the high accident-rate on the island hence came the project to reduce the accident for better lives of community. There are the eyeglasses donation to Thai-Islamic kids and Thai-Bhuddhist kids at the masjid in Nakhon Si Thammarat along with the speaking about co-existing together peacefully plus the use of life-long experience of the president of RC of Koh Hong to raise the children in the hightech age impressively. There are developments of our district’s website that is so beautiful and every clubs participate in time for the new opening of the new year as the first district in Thailand. There are changes in the structures and substances of the e-news to be lively. I was on the R-Radio with the assistance district governors of Area 4. I saw the locations in Naratiwas, Yala and Pattani that no club is discouraged. I have seen sago palm tree in Naratiwas for the first time in my life. I have seen the strength of the RC of Sichon-Nakhonsri that was founded from the Rotary project. There is a tendency to establish another new club in Wiengsra by the RC of Suratthani. If I’m not a Rotarian, I wouln’t have such a great opportunity. The opportunities are among those who value service above self, who want to invite those who hasn’t got the chance to have such happiness that we do to make good things happen in our world. 2

E-News Issue 01, District 3330 RI.

ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2555-2556

อีนิวส์ ฉบับที่ 1 ปีบริหาร 2555-2556 บรรณาธิการ : นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล แปล : อชภ.อาสา ศาลิคุปต กราฟฟิกดีไซน์ : รทร.ชาญ วารีรัตน์ ส่งภาพและบทความได้ที่ : pompom_le@yahoo.com


Encourage your clubs to undertake peace activities in 2012-13 ท่านประธานโรตารีสากล ท่าน ซากูจิ ทานากะ ขอเชิญชวนให้สโมสรและสมาชิก เน้นในการทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวกับ โครงการเพื่อสันติภาพ สโมสรใดที่มีกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่านประธานโรตารีสากล Presidential Citation 2012-13 และนอกจากนี้ยังขอให้ทางภาคได้มีรางวัลจากภาคให้กับสโมสรต่างๆ ที่ทำ�เรื่องดังกล่าวด้วย ขอให้ท่านภาคส่ง กิจกรรมเด่นๆ ““Best Rotary club peace activity in District 3330” กิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2013 จะได้ไปโชว์ในงาน RI Convention ที่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกตุ อีกด้วย

Jesse Allerton Supervisor, Rotary Service Rotary International

E-News Issue 01, District 3330 RI.

3


กิจกรรมของผู้ว่าการภาค >> Governor’s Activities ผู้ว่าการภาคได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ สถานีวิทยุ 98.5 MHz ในรายการ R-Radio อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

The District Governor was interviewed in R-Radio, 98.5 MHz, Hatyai, Songkla

ผู้ว่าการภาคเป็นเกียรติใน งานฉลองคณะกรรมการ บริหาร ปีบริหาร 25552556 สโมสรโรตารีนราธิวาส วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

ผู้ว่าการภาคเป็นเกียรติใน งานสถาปนาคณะกรรมการ บริหาร ปีบริหาร 25552556 สโมสรโรตารียะลา วันที่ 15 กรกฎาคม 2555

4

E-News Issue 01, District 3330 RI.

ผู้ว่าการภาคเป็นเกียรติในงานฉลองคณะ กรรมการบริหาร ปีบริหาร 2555-2556 สโมสรโรตารีราชบุรี


กิจกรรมของผู้ว่าการภาค >> Governor’s Activities โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาของสโมสรโรตารีภูเก็ต มอบให้ชุมชนหลังศาลากลางภูเก็ต วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 น. ท่านผู้ว่าการภาค สมภพ ธีระสานต์ ให้ เกียรติร่วมแตะฟุตบอลกับชุมชนหลังศาลากลาง ผล ทีมโรตารี ชนะ ทีมชุมชน 1 ประตูต่อ 0 The project of the RC of Phuket to donate sport equipments to the Behind the Town Hall Community on July 1, 2012 at 08.00 AM. Our District Governor, DG.Somphop Thirasan, honored us by playing football against the people in the community resulting in the Rotary Team beat the Community Team 1 : 0.

E-News Issue 01, District 3330 RI.

5


พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีนครปฐม สโมสรโรตารีนครปฐม จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2555-2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 The Installation Ceremony of the committees of the RC of Nakhon Pathom on June 6, 2012

6

E-News Issue 01, District 3330 RI.


พิธีฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2555-2556 5 สโมสรโรตารี ในภูเก็ต สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต จำ�นวน 5 สโมสร ร่วมกันจัดพิธีฉลองนายกคณะกรรมการ บริหารสโมสร ปี 2555-2556 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 5 Rotary clubs in Phuket joined in celebrating the club committees

E-News Issue 01, District 3330 RI.

7


พิธีฉลองคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดพิธีฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2555-2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 Celebrating the committees of the RC of Maneekan on June 14, 2012

8

E-News Issue 01, District 3330 RI.


พิธีฉลองนายกและสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีสนามจันทร์ จัดพิธีฉลองนายกและสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2555-2556 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 Celebrating the committees of RC of Sanamchan on June 22, 2012

E-News Issue 01, District 3330 RI.

9


พิธีฉลองนายกและสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่ และหาดใหญ่นครินทร์ สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ และ สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ร่วมกันจัดพิธีฉลองนายก และสถาปนาคณะกรรมการบริหาร เมื่อวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2555 Celebrating the committees of the RC of Khuanlang-Hatyai and Hatyai Nakarind on July 9, 2012

10

E-News Issue 01, District 3330 RI.


Club Activity สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ จัดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

The RC of Luangkrabi held the first Family Day and hosted a thank you party for its Charter President at one of the member’s home.

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ จัดงานวันครอบครัวครั้งที่ 1 เพื่อเลี้ยงขอบคุณ นยก.เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30-21.00 น. ที่บ้านสมาชิก รทร.พิศโศเพ็ญ บุญยัง โดย สมาชิกร่วมใจกันจัดเตรียมอาหารและพาครอบครัวมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน E-News Issue 01, District 3330 RI.

11


สถานีต่อไป 3330 >>> Next Station 3330 (คอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความประทับใจของสมาชิกที่มีต่อองค์กรโรตารี)

ผมรู้จักสโมสรโรตารี ผ่านทางนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ซึ่งมาอยู่ที่บ้านผม และ บังเอิญเป็นเพื่อนกับนักเรียน YE ของโรตารี เมื่อผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ที่สโมสรโรตารีราชบุรี ความประทับใจในการต้อนรับที่เป็นกันเองและอบอุ่น จึง ได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิก ตั้งแต่ปีบริหาร 2543-2544 โดยการแนะนำ�ของ อน.โกมล ตันติวรนุกูล อีกความประทับใจ คือ ระบบของโรตารีที่ดีมาก...และที่สำ�คัญคือมิตรภาพ ผมชื่นชม ผวภ.อรชร สายสีทอง ท่านทั้งเก่งและมีน้ำ�ใจ ครั้งที่ผมไปงานฉลองคณะ กรรมการบริหาร 5 สโมสรจังหวัดภูเก็ต ท่านดูแลพวกเราเป็นอย่างดี... อีกความ ชื่นชมที่ได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นสโมสรสุภาพสตรี ล้วนๆ สโมสรนี้เข้มแข็งมากสมควรนำ�มาเป็นสโมสรตัวอย่าง.... ที่ใกล้ชิดกับตัวท่าน คือสมาชิกรวมทั้งโรตารีแอนน์ ผมคิดว่าโรตารีแอนน์มีบทบาทอย่างมากที่ทำ�ให้สโมสร โรตารีเข้มแข็ง ความช่วยเหลือของแอนน์ในการจัดงานต่างๆ ทำ�ได้ดีมากอีกด้วย (สโมสรที่เป็นสุภาพสตรีล้วนๆ ถ้าจะเชิญสุภาพบุรุษมาช่วยทำ�กิจกรรมบ้างน่าจะดี นะคะ)

ดิฉันทราบว่าท่านเป็นประธานรุ่น 108 นี้ด้วย ขอทราบที่มาที่ไปของเพลงรุ่นนี้ ได้ฟังแล้วไพเราะมาก เนื้อเพลง ทำ�นอง ได้รับการแต่งโดย นักร้องจากวงพิงค์แพนเตอร์ ท่านและนายกร่วมรุ่นได้ฝึกซ้อมร้องกันก่อน เพื่อจะได้ร้อง

ให้เราฟัง ที่ DA. ชะอำ� ท่านได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องรุ่นว่า รุ่นทำ�ให้ได้รู้จักกันมากกว่าไม่มีรุ่น สนุกสนานที่ได้พบเพื่อนนายกรุ่น เดียวกัน สามารถทำ�กิจกรรมร่วมกันได้อย่างอบอุ่น การจัดงานในงานสถาปนา อยากให้รุ่น 107 และ 108 นั่งโต๊ะเดียวกัน จะได้รู้จักกัน มากขึ้น ....นี่แหละค่ะ มุมมองของท่านนายก พลตรี คณิต แจ่มจันทรา นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ที่มียศนายพลห้อยท้าย มีไม่บ่อยนัก

ในภาค 3330 ของเรา

12

ก่อนจบสัมภาษณ์ ท่านกล่าวว่า

E-News Issue 01, District 3330 RI.

“ความสุขใจ หาซื้อไม่ได้ แต่เกิดขึ้นได้จากการเป็นโรแทเรียน”


ผู้ว่าพาชิม >>> Eating out with the District Governor

Seafood (Rad Nah) of Nam Ros ร้านนำ�รสราดหน้าทะเล จ. ปัตตานี ภารกิจของผู้ว่าการภาคมีมากมายเหลือเกิน เกินกว่าที่คาดไว้ แต่ภารกิจหนึ่งที่มีความสุขคือ การได้ไปทานอาหารและขนมนมเนย ตามจังหวัดต่างๆ ที่แน่นอนว่าผู้พาไปจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ชิม จึงขอบันทึกไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผื่อจะมีพวกเรา ไปเยี่ยมเยี่ยนต่างสโมสร และแน่นอนที่สุดไว้เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่า การภาครับเลือกจะได้เตรียมวางแผนการกินไว้ล่วงหน้า วันนี้อยาก แนะนำ� ราดหน้าทะเล ร้านนำ�รส อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีการผัดเส้นก่อนทำ�ให้มีกลิ่นหอมเวลาทาน ตั้งกะทะไว้หน้าร้านให้เห็น กันจะจะ รสชาติถูกใจผม(คนไม่ชอบเผ็ด)โดยไม่ต้องเติมเครื่องปรุง เลย จานใหญ่มาก จานเดียวน่าจะเอาอยู่ สนนราคาก็ไม่แพง นั่งทาน ด้วยความสบายใจว่าปลอดภัยแน่นอน ไม่ต้องกลัวคาร์บอมเพราะเขามี ธรรมเนียมไม่ให้ลูกค้าจอดรถหน้าร้านแต่จะจอดไว้ที่เกาะกลางถนนแทน แต่หากไปตอนเที่ยงอาจผิดหวังที่ไม่มีโต๊ะเหลือให้นั่ง และขนมกินเล่นแนะนำ�ให้แวะไปที่นราธิวาส เป็นร้านอยู่ริมถนนในอำ�เภอ เมือง ตั้งกะทะทอดกันสดๆ มีข้าวเกรียบปลา และขนมขาไก่ ถุงละยี่สิบ บาท ถูกกว่าซื้อมันฝรั่งทอดเป็นไหนๆ ข้าวเกรียบปลาก็โอ แต่ยังไม่โดน ใจ ที่ถูกใจโก๋คือ ขนมขาไก่ บางนรา กะนะห์ บ้านยะกัง ทานเหมือน ครองแครง จะปั้นแป้งที่ปรุงรสแล้วเป็น เส้นเล็กๆ แล้วตัดเป็นชิ้นตามขนาดลง กะทะทอด รับประกันใส่ปากเคียวทาน เพลินจนลืมระยะทาง

ขนมขาไก่ บางนรา Breadsticks of Bangnara

“There are so many chores for a district governor to do, much more than anticipated but one of the happiness is that to be able to sample delicacies in various provinces that Rotarians will show. I would like to note down in case we have a chance to visit (and do make up in other clubs). This will also be beneficial for the governor-elects to plan their meals ahead of time. Today I would like to suggest Seafood Noodles (Seafood Rad Nah) of Nam Ros, A. Muang, Pattani. The noodles were sauteed first to make them smell nice. The pan was placed right in front of the restaurant so people can see clearly. The taste is very tender to my tongue (I don’t like spicy food). There is no need for any condiment. The plate is very large, one should be enough for most people. It is not expensive and you can enjoy the food leisurely about the safety without having to worry about the car bomb because the tradition there is no parking in front of the shops but right in the middle of the street. The only disappointment will come if you go there at lunch time, there might not be a seat left for you.

For snacks, I would suggesst to stop by Naratiwas. There is a shop on the street in Muang Distriuct. They set up the pan and fry the snacks right then and there. There are fish crisps and breadsticks. The price is ฿20 per bag which is much cheaper than a bag of potato chips. The fish crisps are quite nice but not as likeable as the breadsticks of Bangnara Gana, Baan Yagang. It taste like caramelized crisps (krongkrang). The way to make it is to fold the seasoned flour into small strips and cut down to sizes to be deep fried. I guarantee that you will enjoy them until you forget about the distance.”

E-News Issue 01, District 3330 RI.

13


Editor’s Talk สวัสดีค่ะมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ E-NEWS โฉมหน้าใหม่ ในปีบริหารใหม่ 2555-2556 ซึ่งมีผู้นำ�ภาคท่านใหม่ ท่าน ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ นายกสโมสรและผู้ช่วยคนใหม่ และสุดท้ายกับคติพจน์ใหม่ “ Peace Through Service สร้างผลงาน เพื่อสันติสุข ” อะไรๆ ก็ใหม่หมด แต่ที่ไม่ใหม่คือ บรรณาธิการ ผู้แปล และ กราฟฟิก คนเก่า (แต่ไม่แก่) ชุดเดิม อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งรูปแบบและความรู้ให้ทันสมัย อย่างครบครัน สโมสรใดประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมในสโมสร กรุณาส่งรูปถ่าย (ไม่ต้อง Resize ให้เล็ก) พร้อมอธิบายภาพให้ละเอียด ได้ที่ดิฉัน โทรศัพท์ 081-8975623 email : pompom_le@yahoo.com อนึ่ง หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง กรุณาแนะนำ� เพื่อเราจะได้นำ�มาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ E-NEWS ภาค 3330

Dear Fellow Rotarians,

Welcome all of you to the new look of the E-News in the new Rotary year, 2012 2013 with our new District Governor, DG.Somphop Thirasan, new club presidents and new assistance governors and especially new motto “Peace Through Service. Most things are new, but what is not is the editor-in-chief, the translator and the graphic artist, we are the same (though not old). However, we will try to come up with new ways including the pattern and knowledge to be fully modern. Any club that wants to promote their activities, please send the pictures (without resizing to make them smaller) and explain in detail to me at 081-8975623, e-mail pompom_le@yahoo.com. If there is anything missing or in err, please give advice so we can make amend and improve.

Yours in Rotary, CP.Arparadee Lekhakul Editor-in-Chief, E-News, D 3330 RI

14

E-News Issue 01, District 3330 RI.

e-news issue no.1  

E-Nes Issue No.1 RY 2012-2013 D.3330 Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you