Page 1

Is uw IT-omgeving klaar voor de toekomst?

Wij bieden meer dan IT-producten. Wij leveren een werkende oplossing.

ARP Networking & Security solutions Uitgave 2017


Stay connected. Beste relatie Uw netwerk is bedrijfskritisch. Als u erin gaat investeren wilt u zeker weten dat u de juiste keuzes maakt. Hoe is het gesteld met de veiligheid? Is uw WiFi-netwerk opgewassen tegen de toenemende aantallen mobiele apparaten die erop inloggen? Kan het misschien sneller, slimmer of voordeliger? Vanuit het gespecialiseerde solution team bedenken wij oplossingen op het gebied van netwerk en security. Dat doen we vendor-onafhankelijk en open-minded. Onze kennis en ervaring gaat breed en kent diepgang binnen het netwerk en security domein, waar de komende jaren veel is staat te gebeuren en dat telkens weer nieuwe uitdagingen met zich mee brengt. Zo lijkt het maken van een design voor een wireless netwerk redelijk eenvoudig. Niets is echter minder waar. Het juist intekenen van de meest geschikte radio’s, het definiëren van een goed dekkingsplan, de juiste capaciteitsindeling richting de core omgeving en het juist bepalen van de beste authenticatiemethode voor zowel gasten, corporate devices en/of wellicht BYOD is namelijk key. Ook op het gebied van design binnen het LAN netwerk (routing en switching) is sprake van nieuwe standaarden en ontwikkelingen. Een infrastructuur geschikt voor het optimaal connecteren van gebruikers, apparaten en data center hardware, is van levensbelang voor de moderne IT omgeving. De afgelopen jaren hebben wij een zeer breed referentiebestand opgebouwd. Van het inrichten van wireless netwerken binnen organisaties tot 100 medewerkers, het opleveren van een volledig nieuw netwerk binnen ziekenhuizen, tot het uitrollen van security oplossingen en het vervangen van datacenternetwerken voor grote Europese bedrijven met meer dan 70 locaties. Wij bieden totaaloplossingen. Van design, bekabeling, optimalisatie en beheer tot aan het volledig turn-key opleveren van een netwerkomgeving. Technologisch vooraanstaande vendoren als Cisco, HPE, Aruba en Fortinet werken met ons samen om netwerken van de toekomst te bouwen. Voor iedere uitdaging is een oplossing. Onze specialisten gaan graag met iedereen in gesprek die op zoek is naar een betrouwbaar en veilig netwerk. Stay connected! Met vriendelijke groet, Jeroen Respen Business Unit Manager Networking & Security 24 uur per dag staan we voor u klaar: u vindt onze webwinkel op www.arp.nl

043 – 855 00 00 Wij staan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur graag voor u klaar.

PS: Staat het apparaat dat u zoekt niet in deze catalogus? Of bent u op zoek naar een totaaloplossing op het gebied van Networking & Security? Neem contact op met één van onze specialisten of ga naar onze webshop www.arp.nl.


1 2YHURQV

ɌȂɌ

1HWZRUNLQJ VHFXULW\ 5HIHUHQFHFDVH+ROPDWUR

ɌȂɌ 

:L)L

ɌȂɌ ɌȂɌ

5HIHUHQFHFDVHΖ+&0HUZHGH

ɌȂɌ

$FFHVV3RLQWV

ɌȂɌ

Mobile-first networkoplossing

14

0RELOLW\&RQWUROOHUV5HIHUHQFHFDVH)RU)DUPHUV WLAN

ɌȂɌ 19

%HYHLOLJLQJ

ɌȂɌ

)LUHZDOOV

ɌȂɌ

5HIHUHQFHFDVH1RRUGKRII8LWJHYHUV

ɌȂɌ

Ζ3ɋ6ROXWLRQV$531HWZRUN6HFXULW\6FDQ/$1QHWZHUNHQ

ɌȂɌ

5HIHUHQFHFDVH$%$%

ɌȂɌ

$UXEDÉ‹É‹+3(6ZLWFKLQJ

ɌȂɌ

&LVFR6ZLWFKLQJ

ɌȂɌ

5HIHUHQFHFDVH*HPHHQWPXVHXP'HQ+DDJ

ɌȂɌ

ARP kabels

40

Mediaconverters

41

6HUYHU

ɌȂɌ

Rack server

44, 46

7RZHUVHUYHU&RQYHUJHGV\VWHPV6WRUDJH

ɌȂɌ

3$56WRUH6HUY6WRUDJH

ɌȂɌ

6WRUZL]H6$12SVODJ9LUWXDOLVDWLH

ȂɌ

0LFURVRIW+\SHU990ZDUHΖQIUDVWUXFWXXU

ɌȂɌ

Geluiddempende kasten

60

Modulaire infra serverruimtes

61

Rackconsoles

62

.90RSORVVLQJHQ3R(DSSDUDWHQ
2

Wij zijn: • • • • •

Één vaste contactpersoon Advies van specialisten Totaaloplossing via vast partnernetwerk 7RWEHVSDUHQRSΖ7LQNRRS Levering binnen 24 uur
ARP groep. Internationaal vertegenwoordigd.

.ie .nl

.uk .be

.pl

.de

.cz

.fr

.at

.hu

.ch

.it .es .pt

/DQGHQZDDULQ$53HQ%HFKWOHVDPHQYHUWHJHQZRRUGLJG]LMQ Landen waarin tot nu toe alleen Bechtle vertegenwoordigd is.

$53LVDOUXLPMDDUGHVQHOOHHQEHWURXZEDUHOHYHUDQFLHUYDQKDUGZDUHVRIWZDUH IT-supplies en kantoorbenodigdheden. We combineren de beste online bestelV\VWHPHQHQORJLVWLHNHRUJDQLVDWLHPHWHHQDVVRUWLPHQWYDQYHUVFKLOOHQGHSUR ducten om binnen 24 uur te leveren aan B2B en B2G klanten door heel Nederland. +LHUQDDVWOHYHUW$53YDQGDDJGHGDJRRNΖ7VROXWLRQVPHWFRQVXOWDQWVJHVSHFLDOLVHHUG LQGHYDNJHELHGHQ1HWZRUNLQJ 6HFXULW\:RUNSODFH 0RELOLW\HQ3ULQWLQJ ΖPDJLQJ $53ELHGWPHHUGDQΖ7SURGXFWHQ$53OHYHUWHHQZHUNHQGHRSORVVLQJ 'HFRPELQDWLHYDQHHQSHUVRRQOLMNHDFFRXQWPDQDJHUPHWHHQJHEUXLNVYULHQGHOLMNH RQOLQHVKRSJDUDQGHHUWHHQRSWLPDOHFURVVFKDQQHObHUYDULQJ$53KHHIWYHVWLJLQJHQLQ =ZLWVHUODQG'XLWVODQG2RVWHQULMN1HGHUODQG)UDQNULMNHQ%HOJL­0HWKDDULQWUHGHLQ KHW%HFKWOHFRQFHUQKHHIW$53VLQGVRRNHHQVWHUNPRHGHUEHGULMIDDQKDDU]LMGH 6DPHQ]LMQ$53HQ%HFKWOHLQKHHO(XURSDDDQZH]LJ Let’s connect. IT’s easy.


Wilt u een sneller, slimmer en veiliger netwerk? Onze Networking & Security specialisten adviseren u graag.

8ZQHWZHUNLVEHGULMIVNULWLVFK$OVXHULQJDDWLQYHVWHUHQZLOWX]HNHUZHWHQGDWXGHMXLVWHNHX]HVPDDNW+RHLVKHW JHVWHOGPHWGHYHLOLJKHLGɌ"ΖVXZ:L)LQHWZHUNRSJHZDVVHQWHJHQGHWRHQHPHQGHDDQWDOOHQPRELHOHDSSDUDWHQGLH HURSLQORJJHQɌ".DQKHWPLVVFKLHQVQHOOHUVOLPPHURIYRRUGHOLJHUɌ"8ZLQWHUHVVHJHZHNWɌ"/DDWXJUDWLVDGYLVHUHQGRRU RQ]HFRQQHFWLYLW\FRQVXOWDQWVHQVSHFLDOLVWHQ Totaalbenadering van uw netwerk.

Uw netwerk veilig, DOWLMGEHVFKLNEDDUHQNRVWHQHIILFL­QW Let’s connect. IT’s easy


Totaalbenadering van uw netwerk. U kent ARP wellicht als de snelle en betrouwbare IT hardZDUHOHYHUDQFLHUPDDUZHEOLQNHQMXLVWXLWLQHHQRSORV singsgerichte totaalbenadering van uw net werk vraagstukken. 'DDUELMFRPELQHUHQZHRQ]HNHQQLVYDQGHRSORVVLQJHQ LQGHPDUNWWHFKQLVFKHYUDDJVWXNNHQHQHUYDULQJXLWSURMHF WHQ6DPHQOHLGHQGH]HWRWHHQNXQGLJHHQDGHTXDWH SURMHFWDDQSDN2QVWHDPYDQVROXWLRQVSHFLDOLVWHQVWDDWX JUDDJWHZRRUGYRRU]RZHOWHFKQLVFKDOVEXVLQHVVJHUH ODWHHUGHYUDDJVWXNNHQ:LMGHQNHQJUDDJPHHLQGHEHVW SDVVHQGHRSORVVLQJZDDUELMHUQDXZZRUGWVDPHQJH ZHUNWPHWRQ]HYDVWHEXVLQHVVSDUWQHUΖ36ROXWLRQV(«Q van de meest toonaangevende netwerk en security SDUWLMHQYDQ1HGHUODQG'HSURMHFWDDQSDNLVSUDJPDWLVFK toekomstgericht en afgestemd op uw wensen en die van de business. Projectaanpak vanuit één contactpersoon. ARP levert u een complete solution, wat betekent dat we VDPHQPHWXVSDUUHQRYHUHHQPRJHOLMNGHVLJQHQLQULFKWLQJ van de oplossing, het best passende voorstel leveren inclusief compleet en concurrerend investeringsvoorstel. Daarna kan de volledige oplossing turn-key worden JH±PSOHPHQWHHUGHQRSJHOHYHUGQDDUXZZHQVHQ:LMVWDDQ voor een hoog kennisniveau, kwaliteit en continuïteit binQHQRQ]HSURMHFWLPSOHPHQWDWLHV(YHQWXHHONDQQDLPSOH mentatie de omgeving in beheer worden genomen of NDQKHWJHKHHO]HOIVDOVVHUYLFHZRUGHQDIJHQRPHQ]RQGHU vooraf te investeren.

 5 Network & Security

Voor iedere uitdaging een passende oplossing: Of het nu gaat om een WiFi site survey, periodieke VHFXULW\VFDQGHVLJQYRRUHHQQLHXZLQWHUQDWLRQDDO(QWHU prise netwerk of het bouwen van een compleet data center security oplossing; voor alle facetten is ruime ervaULQJHQVSHFLDOLVWLVFKHNHQQLVDDQZH]LJ'RRURQ]H LQWHQVLHYHHQODQJGXULJHUHODWLHVPHWYULMZHOLHGHUHWRRQ aangevende leverancier van netwerk en security DSSDUDWXXUSURILWHHUWXYDQNRUWHVXSSRUWOLMQHQHQJRHGH inkoopvoorwaarden. Ook nadat u een netwerkoplossing ELMRQVKHHIWDIJHQRPHQLQIRUPHUHQZHXRYHUGHODDWVWH RQWZLNNHOLQJHQHQXSGDWHVGLHYRRUXUHOHYDQW]LMQ:LM ]LMQQLHWVOHFKWVHHQKDUGZDUHOHYHUDQFLHUPDDUXZODQJH WHUPLMQEHWURNNHQHQSURDFWLHYHΖ7SDUWQHU


6

Holmatro: draadloos netwerk werkt als een geoliede machine. Als u ooit getuige bent geweest van een auto-ongeluk waarbij de passagier met een grote knipschaar uit zijn auto moest worden bevrijd, is de kans groot dat u kennis heeft gemaakt met Holmatro. Het bedrijf uit Raamsdonksveer is namelijk wereldwijd marktleider in hydraulische gereedschappen voor reddingsoperaties en special tactics. bPtXLWEUHLGLQJYDQGH1HGHUODQGVHSURGXFWLHORFDWLHLVDDQOHLGLQJRP het WiFi en LAN netwerk voor de hele organisatie te optimaliseren. ARP levert een totaaloplossing op maat, inclusief soft- en hardware, implementatie en ondersteuning. Gebruiksvriendelijk en krachtig: HP Aruba. (UZLQ%LQFNȂΖ&7PDQDJHUELM+ROPDWURȊ:HZLOOHQEHVWLQFODVV]LMQELMDOOHVZDWZH GRHQGDWZHUNWLQGHKHOHRUJDQLVDWLHGRRU+HWQHWZHUNPRHWJHZRRQSUREOHHPORRV werken. De oude oplossing is gaandeweg ontstaan en voldeed niet meer. Je moet ZHWHQGDWGH]HORFDWLHLQWRWDDObPtRSSHUYODNWHEHVODDW+HWQLHXZH:L)LQHW werk stelt medewerkers in staat om in alle kantoor- en productieruimten flexibel HQPRELHOWHZHUNHQ'DDUELMLVDOOHV]RLQJHUHJHOGGDWHUDXWRPDWLVFKGHEHVWHGHNNLQJ en signaal wordt geleverd met de gebruiker. ARP heeft hier een oplossing van HPE Aruba Networks geadviseerd.� Clearpass en Airewave. 1DDVWEHVFKLNEDDUKHLG]LMQYHLOLJKHLGHQEHKHHUVEDDUKHLGEHODQJULMNHXLWJDQJVSXQWHQ YRRU+ROPDWUR0HGHGDDURPLVJHNR]HQYRRU&OHDUSDVVHQ$LUHZDYHPDQDJHPHQW VRIWZDUH&OHDUSDVV]RUJWHUYRRUGDWEH]RHNHUVHQZHUNQHPHUVJHVFKHLGHQJHEUXLN NXQQHQPDNHQYDQKHW]HOIGH:L)LQHWZHUN]RGDWEHGULMIVLQIRUPDWLHRSWLPDDODIJH VFKHUPGEOLMIW+HWJHEUXLNYDQGH]H]HHUNUDFKWLJHSROLF\PDQDJHUJHHIWRQVGHPRJH lijkheid om optimale veiligheid samen te brengen met de beste gebruikers-ervaring. Alle devices en gebruikers worden automatisch in het juiste netwerk geplaatst. Op basis YDQGHUROZHONH]HYDQXLW&OHDUSDVVPHHNULMJHQRQWVWDDWGHPHHVWRSWLPDOH netwerkervaring.


7

Met Airewave kan Holmatro het netwerk vanuit een centrale plek monitoren en managen. Door middel van een grafische omgeving heeft de systeembeheerder UHDOWLPHLQ]LFKWLQGHZHUNLQJYDQKHW:L)LQHWZHUNGHJHNRSSHOGHGHYLFHVHQ GHJHEUXLNWHDSSOLFDWLHV'DDUQDDVWNDQKLMRRNWHUXJLQKHWYHUOHGHQNLMNHQRP]R makkelijk fouten en issues te evalueren en in de toekomst te voorkomen. Totaalontzorging. 3DXO6WRUP9DQ/HHXZHQV\VWHPVDGPLQLVWUDWRUELM+ROPDWURȊ:HKHEEHQHHQ NOHLQHΖ7DIGHOLQJLNEHKHHULQPLMQHHQWMH]RȇQZHUNSOHNNHQRYHUWZHH continenten. Een absolute voorwaarde die ik aan het WiFi-netwerk stelde was GDQRRNGDWKHWJURWHQGHHOV]HOIYRRU]LHQHQGPRHW]LMQHQZHLQLJRQGHUKRXG YHUHLVW+3$UXEDLVHHQXLWVWHNHQGHEDVLVHQPHGHGDQN]LMGHKHFKWHVDPHQ ZHUNLQJPHWΖ3PDDNW$53KDDUEHORIWHYDQWRWDDORQW]RUJLQJPHHUGDQZDDU (QDIVSUDDNHQZHNXQQHQZHHUYHUGHUGLHH[WHUQHRQGHUVWHXQLQJLVYRRURQV erg belangrijk.� Het beste verhaal. (UZLQ%LQFNZDVDDQJHQDDPYHUUDVWGRRUGHΖ&7H[SHUWLVHELQQHQ$53Ȋ:HEH VWHOOHQDOYHOHMDUHQRQ]HWRQHUVELM$53/DWHU]LMQ]HRRNRQVSULQWHURQGHUKRXG RSEDVLVYDQ0DQDJHG3ULQW6HUYLFHVJDDQYHU]RUJHQ7RHQZHYRRUKHWHHUVW JLQJHQQDGHQNHQRYHUHHQQLHXZH:L)LRSORVVLQJGDFKWHQZHHHUOLMNJH]HJGQLHW meteen aan ARP. We hadden vooral contact met een salesmanager en twijfelden of ARP voldoende inhoudelijke kennis in huis had. Als snel werd duidelijk dat ARP GHDIJHORSHQWLMGHHQHQRUPHVODJKHHIWJHPDDNWPHWVSHFLDOLVWHQRSYHUVFKLO OHQGHJHELHGHQZDDURQGHUFRQQHFWLYLW\

Uw contactpersoon: Jeroen Respen Business Unit Manager 1HWZRUNLQJÉ‹ É‹6HFXULW\ jeroen.respen@arp.com   

:HKHEEHQYHUVFKLOOHQGHSDUWLMHQXLWJHQRGLJGPDDU$53KDGJHZRRQKHWEHVWH YHUKDDO+HWWRWDDOSODDWMHLVYRRURQVGRRUVODJJHYHQG6OLPPHLQULFKWLQJHQhet op locatie meedenken van een kennisrijke business consultant onderscheiden ARP. 9DQDIGDJ]LMQZHHQWKRXVLDVWRYHU]RZHOKHWWHFKQLVFKHPDDU]HNHURRNFRP PHUFL­OHDGYLHVHQGHSURMHFWPDWLJHDDQSDNYDQ$53ZHKHEEHQKHHOJHVWUXFWX reerd naar de oplevering toegewerkt. In het verlengde van het WiFi-netwerk KHHIW$53RQGHUWXVVHQRRNRQVFRUHQHWZHUNLQFOXVLHIGHYROOHGLJHDFFHVVODDJ vervangen. Volgende maand start ARP met het vervangen en uitbreiden van een compleet nieuw securityconcept waardoor Holmatro weer helemaal up-to-date LVTXDΖ&7QHWZHUN'LWJHHIWZHODDQKRHJURRWKHWYHUWURXZHQLQPLGGHOVLVȋ


8

Is uw WiFi netwerk klaar voor de gebruiker van morgen? Wij adviseren u over een toekomstbestendig WiFi design.

WiFi. Een wireless netwerk is de nieuwe standaard. Het aantal gebruikers, de benodigde bandbreedte en beschikbaarheid en de gewenste mate van beveiliging, bepalen uiteindelijk de inrichting en configuratie. De ontwikkelingen op gebied van netwerken gaan hard; nieuwe access points, verschillende type radio’s en technieken zoals 802.11AC en Wave2. Ook het management van een wireless omgeving en het verkrijgen van inzicht in de netwerkload en traffic, is steeds belangrijker geworden. Het maken van een design voor een wireless netwerk lijkt redelijk eenvoudig. Niets is echter minder waar. Het juist intekenen van de meest geschikte radio’s, het definiëren van een goed dekkingsplan, de juiste capaciteitsindeling richting de core omgeving en het juist bepalen van de beste authenticatiemethode voor zowel gasten, corporate devices en/of wellicht BYOD is namelijk key.

ken vanuit ervaring, mogelijkheden, branche en zeker ook het security aspect, gaan wij graag vrijblijvend het gesprek met u aan.

Wordt de omgeving opgebouwd op basis van een controllerloos design of wordt er een centrale controller ingezet om de ultieme roaming en radiomanagement opties te beheren? Bijvoorbeeld voor het bellen over WiFi (voice over WiFi) of voor het toepassen van bijvoorbeeld beeldbellen (skype voor business / Lync). Naast de keuze voor de juiste vendor is ervaring en expertise dus van belang in het laten slagen van een dergelijk project. ARP Nederland neemt u graag aan de hand bij het definiëren van de juiste stappen en mogelijkheden. Geke-

Volledige integratie met de switchomgeving • One-management t. b. v. de complete accesslaag • Policybased access op basis van device/user • Zero-touch provisioning voor de volledige accesslaag

Trends in de wireless markt: High density WiFi • Toename van bandbreedte per gebruiker • Meer devices per ruimte • Veel gelijktijdige connecties per access point Centrale controllers of controller-loos • Lage TCO binnen de accesslaag • WiFi als primair access medium • Schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid • Mobility first concept

Wireless security • Geauthentiseerde toegang • Classificatie op basis van user / devices / policy • Geïntegreerde security • Automatische gastentoegang


WiFi Reference case IHC Merwede

10 – 11

Access Points

12 – 13

Mobile-first networkoplossing

14

Mobility Controllers

15

Reference case ForFarmers WLAN

16 – 18 19


10

IHC Merwede: wereldwijd draadloos verbonden IHC Merwede maakt schepen en materieel voor de bagger- en offshore-industrie. Met een jaaromzet van ongeveer 1 miljard euro is het een van de leidende bedrijven in deze markt. Aangezien de ruim 3ɋ200 medewerkers werken op scheepswerven, werkplaatsen en in servicecentra over de hele wereld, is een goede verbinding essentieel. Anders gezegd: iedereen moet overal en met elk device draadloos kunnen werken en inloggen op het netwerk. Dat is de verantwoordelijkheid van de centrale IT-afdeling op het hoofdkantoor in Sliedrecht, waar ze veel tijd kwijt zijn aan het aanleggen, beheren en trouble shooten van het verouderde WiFi-netwerk. Wanneer de Juniper access points niet meer worden ondersteund door de leverancier, is dat aanleiding om te gaan zoeken naar een compleet nieuwe state-of-the-art oplossing. Die vindt IHC Merwede bij ARP. Eén WiFi-standaard van Apeldoorn tot Dubai. John Haast van IHC Merwede: ”We gebruiken ons WiFi-netwerk voor vier toepassingen: draadloos netwerk voor pc’s, mobiel netwerk voor tablets en smartphones, afzonderlijk gastnetwerk voor bezoekers én de draadloze handscanners in het magazijn staan die via WiFi in verbinding staan met het ERP-systeem. Als een mede werker tien producten uit het schap haalt, scant hij de barcode en ziet het systeem meteen dat er tien minder op voorraad zijn. Alles bij elkaar zijn deze verbindingen essentieel voor onze operatie. Met zo’n 20 infrastructuurspecialisten monitoren we of alles goed werkt en verzorgen we de aanleg bij nieuwe locaties of een verhuizing.


11

Er is zelfs een collega die de hele wereld rondreist om te inventariseren wat er nodig is en te zorgen dat alles volgens dezelfde standaard als in Nederland wordt aangelegd.” Wanneer een medewerker ergens op het netwerk wil inloggen gaat dit automatisch en zeer gebruiksvriendelijk waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van de hoogste security toepassingen. Dit bespaart tijd en frustratie voor zowel de medewerkers als de IT collega’s.

Uw contactpersoon: Jeroen Respen Business Unit Manager 1HWZRUNLQJɋ ɋ6HFXULW\ jeroen.respen@arp.com +31 (0)65 521 76 31

Realtime inzicht en beheer. In de zoektocht naar een nieuwe WiFi-oplossing heeft ARP verschillende oplossingen onderzocht. Dat IHC Merwerde al op HP was gestandaardiseerd voor switching, was slechts een van de redenen om voor Aruba van HP Enterprise te kiezen. John Haast: “Beheersbaarheid was een van onze belangrijkste vereisten. Wereldwijd hebben we zo’n 250 WiFi access points in gebruik en met de oude software was het soms erg lastig om een probleem te signaleren en op te lossen. Dat is nu veel eenvoudiger geworden. In onze Airwave portal kunnen we van elk gebouw de plattegrond bekijken met daarin de exacte locatie van alle access points. We kunnen op elk access point klikken en inzoomen, de kwaliteit en snelheid van de verbinding zien en bekijken welke devices en pc’s ermee verbonden zijn. Eerder was ik bij een storing soms uren aan het zoeken, nu heb ik alles volkomen inzichtelijk. Wereldwijd zien we het meteen als er een access SRLQWGRZQLV6RPVYDOOHQ]HDOOHPDDOWHJHOLMNZHJHQLVHUZDDUVFKLMQOLMNVSUDNH van een stroomstoring (lacht). Daar heb je in Nederland niet zo veel mee te maken, maar in Zuid-Afrika of India wel. Als de stroom terug is, zien we ze weer online komen en kunnen we direct controleren of ze allemaal weer goed werken.” ARP als connectivity partner. ARP is al jaren een vaste partner van IHC Merwede voor de levering van computer hardware. Er worden altijd voldoende laptops voor IHC Merwede op voorraad gehouden, die op elk gewenst moment geïmaged uitgeleverd kunnen worden over de hele wereld. Voor het WiFi-netwerk gaat de relatie een stap verder en verzorgt ARP het totale traject, van advies tot levering en installatie. Zo heeft ARP samen met een van de technische partners van IHC Mer wede het securityniveau van het WiFi-netwerk aanzienlijk verhoogd. Bij de inrichting van de eerste sites is ter plekke het netwerk geanalyseerd, bekeken hoeveel access points nodig zijn, de instellingen doorgenomen en zo de veiligheidsstandaard gezet voor de verdere uitrol. John Haast: “We zien ARP als een totaalpartner voor onze ICT vraagstukken. Wederzijds vertrouwen is daarbij van belang. Zeker in de scheepsbouw, waar elk onderdeel simpelweg perfect moet zijn. Je moet weten wat je aan elkaar hebt en ARP komt haar afspraken altijd na.”


12

Access Points. Controller-based Access points. Wanneer u in een kleine of middelgrote onderneming uw netwerk wil bedienen, dan behoren de Cisco Aironet 2 700 Series access points (AP’s) tot de mogelijkheden. Deze leveren toonaangevende 802.11ac prestaties. De Aironet 2 700-serie ondersteunt 802.11ac “Wave 1” in de eerste implementatie, waardoor een theoretische verbindingssnelheid van maximaal 1,3 Gbps haalbaar is. Dat is drie keer meer dan de huidige high-end 802.11n access points. Deze

boost bezorgt u prestaties en bandbreedte die aan de verwachtingen van de hedendaagse mobiele werknemer voldoet, die meestal gebruik maakt van meerdere WiFiapparaten. Deze mobiele gebruikers zorgen voor een proportioneel grotere verkeersbelasting op het draadloze netwerk, waardoor Ethernet voorbijgestreefd is als de standaard Enterprise toegang tot het netwerk.

Art. 5011636-03

Aironet 2702E-E-K9 Access Point Draadloze standaard: 802.11a / b / g / n / a c • Snelheid tot 1 3 00 Mbps • 1 LAN-poort • Afneembare antenne: ja €

509,00

Art. 5084783-03

Art. 5013168-03

Art. 5084782-03

Aironet 2702E-UXK9 Access Point

Aironet 2702I-E-K9 Access Point

Aironet 2702I-UXK9 Access Point

Draadloze standaard: 802.11a / b / g / n / a c •

Draadloze standaard 802.11a / b / g / n / a c •

Draadloze standaard 802.11a / b / g / n / a c •

Snelheid tot 1300 Mbps • 2 LAN-poorten •

Snelheid tot 1300 Mbps • 1 LAN-poort •

Snelheid tot 1300 Mbps • 1 LAN-poort •

Afneembare antenne: ja

Antenne afneembaar: nee

Antenne afneembaar: nee

€ 473,00

€ 658,00

742,00


Access Points.

13

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Verbeterde WLAN-performance. Kleine stapjes zijn niet voldoende. Om voortaan een stijgend aantal eindapparaten en de groeiende eisen van toepassingen bij te kunnen houden, heeft u kwantumsprongen nodig bij de bandbreedte. 802.11ac Wave 2 biedt overdrachtssnelheden tot 2,34 Gbit/s en overstijgt 802.11n daarmee tot 80  %. Wireless-netwerken moeten

het groeiende dataverkeer echter ook aan kunnen. 802.11ac Wave 2 met MU-MIMO-technologie (Multiuser Multiple Input, Multiple Output, MU-MIMO) ondersteunt meerdere clients tegelijkertijd. Zo houdt u ook de meest sterke mobiele eindapparaten van tegenwoordig moeiteloos bij.

Art. 5096005-03

AIR-AP1852i-E-K9 1750 Mbit/s • 4 × 4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 • CleanAirtechnologie • Beamforming-technologie • 2 Gbit ethernet en USB 2.0-poorten €

525,00

Art. 5129886-03

Art. 5129889-03

Art. 5114648-03

AIR-AP 3802i-E-K9

AIR-AP 2802i-E-K9

AIR-AP1832i-E-K9C

2600 Mbit/s • 4 × 4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac

2600 Mbit/s • 4 × 4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac

1750 Mbit/s • 3 × 3 MIMO 802.11a/b/g/n/ac

Wave 2 • Link Aggregation Control Protocol •

Wave 2 • Link Aggregation Control Protocol •

Wave 2 • CleanAir-technologie •

CleanAir-technologie

CleanAir-technologie

Beamforming-technologie

816,00

553,00

363,00


14

Mobile-first netwerkoplossing. Een mobile-first werkomgeving. Een essentiële factor om de productiviteit op de werkplek te verhogen is een goed inzicht in de mobiliteitsbe hoefte. In het verleden werd mobiliteit gezien als WiFiroaming. Roaming is inderdaad nodig, maar het is niet voldoende. Tegenwoordig betekent het dat werknemers altijd en overal verbinding kunnen maken met bedrijfsinformatie, applicaties, conferentie- en samenwerkingstools en dat zij de devices van hun keuze kunnen gebruiken om productiever te werken. Het Mobile-first netwerk omvat een veilige, gebruiksvriendelijke infrastructuur voor acces controle die werknemers op een campus, in een bijkantoor, thuis en onderweg dezelfde gebruikservaring biedt. Het type verbinding, vast of draadloos, lokaal of remote, speelt daarbij geen rol. Deze infrastructuur omvat ook een eenvoudige, betrouwbare beheeroplossing voor gastservices. De Mobile-first oplossing geeft IT-professionals een uitgebreid overzicht van het netwerk, plus de juiste tools om dit te beheren en snel veranderingen aan te brengen. Mobile-first netwerkoplossing. Het Mobile-first netwerk is een complete mobiele werkplekoplossing. Ondernemingen kunnen hun werknemers en gasten veilige, mobiele aansluitmogelijkheden bieden. In een mobiele werkomgeving lijken de grenzen tussen

campus, bijkantoren en remote clients niet te bestaan. Ondernemingen moeten naadloos acces bieden tot informatiebronnen en applicaties, onafhankelijk van de locatie van de gebruiker. De Mobile-first oplossing integreert alle soorten locaties, ook kleinere filiaalvestigingen en individuele remote clients. Mobiliteitsinfrastructuur. De mobiliteitsinfrastructuur is gebaseerd op het hiërarchische Aruba-model. De top van de hiërarchie bestaat uit een netwerkbeheerplatform: AirWave, een platform voor accesscontrole: ClearPass Policy Manager (CPPM) en een paar mobiliteitscontrollers: de mastermobiliteitscontrollers. Deze componenten bevinden zich in het datacenter van de onderneming. Het campusgedeelte van de infrastructuur bestaat uit twee of meer lokale mobiliteitscontrollers en AP΄s. De lokale controllers werken samen met AirWave, CPPM en de mastercontrollers om hun mobiele functies uit te voeren. In de aanbevolen configuratie fungeren lokale controllers als het policyhandhavings- en aggregatiepunt voor AP΄s. Alle WLAN-clientverkeer wordt getunneld tussen het AP en de controller, bij de controller geleverd aan en ontvangen van de bekabelde infrastructuur.

Art. 5174892

Art. 5174530

Art. 5174896

Aruba AP-315 Wireless Access Point

Aruba AP-325 Wireless Access Point

Aruba AP-335 Wireless Access Point

Aggregaat 2,1 Gbps gegevenssnelheid met

Aggregaat 2,5 Gbps gegevenssnelheid met

Aggregaat 2,5 Gbps gegevenssnelheid met

1,7 Gbps @ 5 GHz en 400 Mbps @ 2,4 GHz •

1,7 Gbps @ 5 GHz en 800 Mbps @ 2,4 GHz •

1,7 Gbps @ 5 GHz en 800 Mbps @ 2,4 GHz •

4 × 4: 4SS SU /  MU-MIMO @ 5 GHz; en 2SS

4 ×4: 4SS SU-MIMO; 4 ×4: 3SS MU-MIMO @

4 ×4: 4SS SU/MU-MIMO; en 4SS met VHT80

met VHT40 @ 2,4 GHz om de hoogste pres-

5 GHz; en 4SS met VHT40 klanten @ 2,4 GHz •

klanten @ 2,4 GHz • 802.3AT POE (beperkte

taties cliënten • Werkt (vrijwel) onbeperkt

802.3AT POE (beperkte functionaliteiten

functionaliteiten met 802.3af) • Een geïnteg-

van 802.af POE • Enkele 1 Gbps Ethernet-

met 802.3af ) • Dual 1 Gbps Ethernet-poor-

reerde HPE Smart Rate Ethernet-poort die

poort • Bluetooth Low Energy-radio •

ten voor netwerk- en macht redundantie •

weegschaal omhoog tot 5 Gbps voor de

Verbeterde ClientMatch

Bluetooth Low Energy-radio • Verbeterde

hoogste prestaties • Bluetooth Low Energy-

ClientMatch

radio • Verbeterde ClientMatch

759,00

1.046,00

1.292,00


Mobility Controllers. Controle en inzicht in uw netwerk. De Mobility Controllers van Aruba Networks zijn ontworpen voor de beste mobility ervaring. De hoge performance Aruba Controllers bieden centrale configuratie voor alle accesspoints en gebruikers binnen de gehele organisatie.

15

De controllers bieden o.a. access control, spectrum analyse en firewall functionaliteiten. Met AirWave, een multivendor management en monitoring tool, krijgt men meer inzicht in het netwerk en kan men flink besparen op de beheerskosten.

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Art. 5174459

Aruba 7210 Mobility Controller • Maximum APs (licenses): 512 • Wired Throughput (large packets): 20 Gbps • 4 × 10 GBase-X (SFP+) ports €

12.952,00

Art. 5174555

Art. 5174462

Art. 5174554

Aruba 7024 Mobility Controller

Aruba 7220 Mobility Controller

Aruba 7240 Mobility Controller

24 × 10 / 100 / 1000 B ASE-T • Andere poorten 2 × SFP+ • 32 ondersteunde acces points

Maximum APs (licenses): 1,024 • Wired

Maximum APs (licenses): 2,048 • Wired

throughput (large packets): 40 Gbps

throughput (large packets): 40 Gbps

4.492,00

18.288,00

27.255,00

Art. 5174560

Art. 5174558

Art. 5174511

Aruba USB-powered Beacons

Aruba Battery-powered Beacons

Aruba AirWave Licence LIC-AW

Locatie en indoor wayfinding • 5-pack •

Locatie en indoor wayfinding • 5-pack •

Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF • Elec-

Power via USB

Power via knoopcel batterij

tronic Software Download (ESD) • 1 gebruiker

144,00

269,00

59,00


16

ForFarmers: Een connectivity oplossing die past bij de groeiambitie. ForFarmers is marktleider in Europa op het gebied van conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Er zijn meer GDQÉŒPHGHZHUNHUVZHUN]DDPLQYHVWLJLQJHQLQ1HGHUODQG%HOJL­ Duitsland en Engeland. Vanuit het hoofdkantoor in Lochem is Freek %RVVLQGVWZHHMDDUDOVGHSOR\PHQWDQGVXSSRUWPDQDJHUΖ7YHUDQWZRRU GHOLMNYRRUVXSSO\HQLQIUDVWUXFWXXU2ILQ]LMQHLJHQZRRUGHQČŠYRRU DOOHVZDDUHHQNDEHODDQ]LWHQDOOHVZDWGUDDGORRVLVČ‹'HDIGHOLQJEHVWDDW XLWPHGHZHUNHUVLQ1HGHUODQGHQ(QJHODQG2RNKHOSGHVNVXSSRUW YDOWRQGHUKXQWDNHQ+LHUNZDPHQWRWYRRUNRUW]RȇQYLMIWRWWZLQWLJ hulpvragen per dag binnen over de niet (goed) functionerende WiFi. 6LQGVGHLQYRHULQJYDQGH+3($UXED&RQQHFWLYLW\RSORVVLQJPHWHQGRRU $531HGHUODQGLVGLWDDQWDOJHUHGXFHHUGWRWQXOČŠ'DWLVPLVVFKLHQ ZHOKHWPHHVWWDVWEDUHUHVXOWDDWYDQKHWFRQQHFWLYLW\SURMHFWČ‹YHUWHOW%RV “Dat we het hele project, van advies tot en met implementatie, aan ĂŠĂŠn partÄł konden overlaten, heeft voor ons veel voordelen.â€?

Aanmodderen of investeren. De aanleiding tot het vervangen van het WiFi netwerk van ForFarmers was de ‘wildgroei’ van systemen. Bos: “ForFarmers is een heel ambitieus bedrijf, dat een enorme groei doormaakt. Door uitbreiding van locaties en overnames stond er overal wel een ander systeem. Eigenlijk is ForFarmers een aaneenschakeling van verschillende bedrijven en ons IT-net-werk was dat ook geworden. We stonden voor de keuze om Ăłf een fl inke investering te doen en alles te vervangen, Ăłf blijven aanmodderen.â€? En dat past niet bij een bedrijf dat continu streeft naar verbetering en groei. “Niet alleen in ‘tonnage’ maar vooral ook in kwaliteit. Als marktleider willen we daar een voorbeeld in zijn. En daar past ook een professioneel ĂŠn veilig IT-netwerk bij,â€? aldus Bos.


17

)RU)DUPHUVɌARP Nederland implementeert betrouwbaar, veilig en schaalbaar wireless netwerk. Standaardiseren. Het vervangen van het netwerk maakte ook standaardisatie mogelijk. Bos: “Ik ben een groot voorstander van standaardiseren. Alles aan elkaar schakelen en nieten geeft hoe dan ook problemen. Ook ten aanzien van de beheersbaarheid.” Het makkelijk kunnen managen vanuit één locatie, was dan ook een van de voorwaarden die ForFarmers stelde aan de nieuwe techniek. Samen met HPE silver Partner ARP werden de overige eisen op een rij gezet: de techniek moest schaalbaar zijn, veilig en beproefd.

“Met deze connectivityoplossing voldoet het netwerk aan alle eisen. Het is snel, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en schaalbaar.”

Radiotechniek. Na het opstellen van de vereisten aan de nieuwe techniek en een inventarisatie van alle bestaande apparatuur op de diverse locaties, koos ForFarmers op advies van ARP voor een controllerbases WiFi-oplossing op basis van Aruba Wireless (7205 controllers redundant) met zowel interne als externe AC Acces spoints. Jeroen Respen, business consultant connectivity bij ARP: “Met deze nieuwe en hypermoderne oplossing voldoet het netwerk aan alle eisen. Het is snel, betrouwbaar, veilig, gebruiksvriendelijk en schaalbaar.” Bos: “Wij zijn een no-nonsense bedrijf. Ook deze techniek is no no-nonsense en dat gaf de doorslag in onze keuze.” ForFarmers ging bij een andere klant van ARP op bezoek om een vergelijkbare connectivitysolution werkend te zien. “In het hele project merk je echt de toegevoegde waarde van de specifieke kennis die ARP heeft op het gebied van connectivity solutions,” stelt Bos. 9LHUȆVLWHVȇ “We hebben zo’n 65 locaties, waarvan er zeker 50 gebruikmaken van onze IT. Het moet overal en altijd werken,” zegt Bos. Toch vraagt niet elke locatie om dezelfde mate van snelheid en betrouwbaarheid. Daarom is het netwerk zo opgebouwd dat ForFarmers uit vier verschillende ‘sites’ kan kiezen. Respen licht dit toe: “Je kunt je voorstellen dat op de salesafdeling gewerkt wordt met laptops, en als die een keertje uitvallen, is het niet direct een ramp. Maar op de hoofdlocatie, waar ook de fabriek is gevestigd, moet echt altijd alles werken. Ook speelt ‘security’ een grote rol in de hedendaagse IT-omgeving.” Bos: “Er rijden hier zo’n tien tot twintig vrachtwagens per uur af en aan. Dan moet het gewoon goed werken en veilig zijn.” Standaardiseren. Het vervangen van het netwerk maakte ook standaardisatie mogelijk. Bos: “Ik ben een groot voorstander van standaardiseren. Alles aan elkaar schakelen en nieten geeft hoe dan ook problemen. Ook ten aanzien van de beheersbaarheid.” Het makkelijk kunnen managen vanuit één locatie, was dan ook een van de voorwaarden die ForFarmers stelde aan de nieuwe techniek. Samen met HPE silver Partner ARP werden de overige eisen op een rij gezet: de techniek moest schaalbaar zijn, veilig en beproefd.


18

Ze kennen onze mensen en onze business. We zien dezelfde gezichten en dat VFKDNHOWZHO]RVQHOHQSUHWWLJΖQGHHQRUPHWUDQVLWLHZDDU)RU)DUPHUVGRRU KHHQJDDWKHEEHQZHHHQWURXZHSDUWQHUDOV$53QRGLJČ‹1DDVWKHWFRQQHFWLYLW\ project zorgde ARP vanuit de solutionstak ook voor de herinrichting van de EDFNXSLQIUDVWUXFWXXUGHLQULFKWLQJYDQHHQWZHHGHGDWDFHQWHUKHWYHUYDQJHQ YDQKHWSULQWHUSDUNHQKHWRSWXLJHQYDQHHQYROOHGLJQLHXZHQHWZRUNVHFXULW\ RSORVVLQJYRRU]RZHOH[WHUQHDOVLQWHUQHEHGUHLJLQJHQ Veilig (net)werk. (HQK\SHUPRGHUQ:L)LQHWZHUNGDWDOWLMGZHUNWZDVVWDSÂŤÂŤQ0LQVWHQV]REH ODQJULMNYRRU)RU)DUPHUVLVGHYHLOLJKHLG%RVČŠ(UNRPHQKLHUYHHOH[WHUQHQRYHU GHYORHU'LHPRHWHQZHO:L)LKHEEHQPDDUQLHWRSKHWLQWHUQHEHGULMIVQHW werk kunnen. Collega’s die op verschillende locaties werken, moeten juist weer veral toegang hebben en kunnen werken. En hackers willen we helemaal buiten GHGHXUKRXGHQČ‹5HVSHQOLFKWWRHČŠ%LQQHQGHFHQWUDDOJHÂąPSOHPHQWHHUGH1$& RSORVVLQJZRUGWKHWFRPSOHWH/$1QHWZHUN ]RZHOZLUHOHVVDOVEHNDEHOG DOV EHVFKHUPGHRPJHYLQJJH]LHQ9DQKLHUXLW]RUJWGH+3($UXEDRSORVVLQJȆFOHDU pass’ voor een hoge mate van beveiliging en zelfstandige netwerkcontrole. 'LW]RUJWHUYRRUGDWKHWPRELHOHZHUNHQH[WUDZRUGWRQGHUVWHXQGHQEHYHLOLJGČ‹ Duidelijk resultaat. Voor de gebruiker is het resultaat heel duidelijk merkbaar. “Alles werkt overal en altijd. Zoals gezegd krijgt supportdesk geen belletjes meer over WiFi. En voor support is het beheer heel eenvoudig vanuit ĂŠĂŠn locatie te handelen. Ook als er een nieuwe locatie bijkomt of er uitbreiding nodig is op een bestaande locatie. Tegelijk met de nieuwe securityoplossing is het netwerk naar een hoogstaand OHYHOJHEUDFKWČŠ.RUWRPČ‹EHVOXLW%RVČŠODDW)RU)DUPHUVPDDUJURHLHQRQVQHW werk is er klaar voor.â€?

Een wildgroei van systemen door overnames en uitbreidingen zorgde voor een niet goed werkend wireless netwerk. Voor ForFarmers aanleiding om ARP advies te vragen bij de keuze voor en implementatie van een betrouwbare, veilige en schaalbare connectivity oplossing. Die werd gevonden op basis van Hewlett Packard Enterprise Aruba Wireless techniek. Een oplossing die bovendien aansluit bij de ambities van de organisatie om te groeien. Want, stelt IT-manager Freek Bos, “IT moet faciliterend zijn en niet tegenwerkend.�


19

:/$1 8LWGHFORXGRIWUDGLWLRQHHOɌ" 0LOMRHQHQNOHLQHHQJURWHEHGULMYHQKHEEHQWLHQWDOOHQMDUHQGH:/$1DUFKL WHFWXXUELQQHQKXQWUDGLWLRQHOHQHWZHUNLQIUDVWUXFWXXURSJHERXZG0DDURRN HHQSDDUQHWZHUNDDQELHGHUVKHEEHQGHFORXGYRRU]LFKHQKXQNODQWHQ RQWGHNW(HQYDQGHPHHVWJHQRHPGHDUJXPHQWHQYDQGH]HDDQELHGHUVLVGH NRVWHQEHVSDULQJYRRUGXUHQHWZHUNFRPSRQHQWHQHQKHWHHQYRXGLJHJHEUXLN RSYHUVFKLOOHQGHORFDWLHV0DDUZDDUEOLMIWYDQGHDQGHUHNDQWYHLOLJKHLG" &ORXGRSORVVLQJHQ Cloud gebaseerde oplossingen zijn niet afhankelijk van locale systemen. Ze zijn geschikt voor zowel kleine als voor zeer grote installaties. Een duidelijke verlichting wordt bijvoorbeeld behaald door het “Zero-Touch-Deployment� en het overkoepelende management van verdeelde infrastructuren. Cloud-oplossingen werken onafhankelijk. Er hoeven geen dure fail-safe “on premise� oplossingen gekocht of beheerd te werden. Bij een cloud-oplossing laten zich andere Access Points snel en makkelijk toevoegen en maken een onbegrensde groei van klantennetwerken mogelijk. Het netwerkverkeer blijft altijd locaal en wordt niet door de controller geleid. Locatie overkoepelende monitoring en management zijn inbegrepen zonder extra appliances door middel van webbrowsers. Bij de cloud-oplossingen is de WLAN-controller ondergebracht in een centraal rekencentrum. De communicatie tussen de apps en de WLAN-controller gebeurt via een versleutelde internetverbinding. De gebruiker kan zich via Remote via een webbrowser met de WLAN-controller verbinden om te configureren of om statistieken uit te lezen. Voor een redundante opbouw van de oplossing moeten geen H[WUDFRQWUROOHUVɌɌDSSOLDQFHVZRUGHQDDQJHVFKDIW%RYHQGLHQPRHWELMQHYHQORFDWLHV geen ingewikkelde, dure VPN-infrastructuur opgezet worden om de AP’s daar te kunnen benutten en beheren. Dit zijn doorslaggevende argumenten waarom bedrijven goed moeten nadenken over het gebruik van een tradionele oplossing – vooral wanneer zij filialen hebben. Maar is ELMHHQ:/$1XLWGH&ORXGDOOHVJRXGZDWEOLQNW" 7UDGLWLRQHOH:/$1FRQWUROOHU Met een traditionele WLAN-oplossing heeft de klant de IT in huis zonder zich van een enkele aanbieder afhankelijk te maken en zonder van functionaliteit en comfort afstand te doen. Hij neemt geen onbekende, alleen moeilijk in te schatten veiligheidsrisico’s; geen gegevens verlaten het eigen kantoor. Bovendien zouden de lopende kosten voor beide varianten bekeken moeten worden. Want een traditionele oplossing scoort gemiddeld genomen beter ondanks een onderhoudscontract.

WLAN-advies, Bij onze specialisten krijgt u advies over dit thema. Neem contact met ons op b  É‹É‹É‹RI MHURHQUHVSHQ#DUSFRP

Bij een traditionele WLAN-oplossing worden de WLAN-apps door een WLAN-controller gemanaged die zich fysiek in het bezit van een bedrijf bevindt – meestal lokaal in hetzelfde gebouw en anders ook in hetzelfde netwerk. Dit heeft positieve effecten op de beschikbaarheid en op eventueel aanwezige realtime toepassingen. Zoals zo vaak, is er geen antwoord goed of fout. Zo verschillend de beide technologieÍn ook zijn, beide hebben toch zo hun individuele voordelen. De cloud is dus geen concurrentie, maar een alternatief.


20

Weet u zeker dat onbevoegde personen geen toegang tot uw netwerk krijgen? Met onze security

oplossingen is uw netwerk volledig beveiligd.

Beveiliging. De onderschatte schakel. Bescherming van uw netwerk is vaak een onderschatte schakel. Er is sprake van talloze risico’s, maar er zijn echter nog meer kansen en mogelijkheden, die van grote waarde kunnen zijn. Netwerkbeveiliging is de sleutel tot bescherming van uw data center. Zonder netwerkbeveiliging loopt uw organisatie het risico van ongeoorloofde toegang, downtime, servicestoring, schending van regels tot zelfs juridische gevolgen. De belangrijkste vraag is altijd: Hoe veilig staat uw data en wie heeft toegang tot de data? Ieder netwerk bestaande uit hard- en software is gevoelig voor kwetsbaarheden van binnenuit en buitenaf. Hackers proberen doelgericht informatie te stelen of wijzigen. Werknemers spelen hierin vaak een grote rol, niet of onvoldoende bewust van de gevolgen van het menselijk handelen. Bij het beveiligen van een netwerk wordt vaak de focus gelegd op het inrichten van een edge firewall, ofwel de gateway tussen het interne LAN en internet/WAN. Echter, door het gebruik van bijvoorbeeld mobiele devices, BYOD, IoT wordt het risico vanuit het interne netwerk steeds groter, al dan niet het grootste t.o.v. de externe wereld.

Het is van belang om automatisch te bepalen en tevens inzichtelijk te maken wanneer een persoon of apparaat toegang krijgt tot het bekabelde of wireless netwerk. Zo krijgen gasten slechts toegang tot het internet en krijgen VOIP telefoons een bijhorende rol binnen het netwerk automatisch toegekend, waarbij QoS en VLAN tagging automatisch wordt geregeld. Met het oog op het toenemende aantal apparaten, mobiel werken, BYOD en IoT is een juiste Netwerk Access Control oplossing onmisbaar binnen iedere organisatie. Trends in netwerkbeveiliging: • Next Generation Netwerk security • Layer 7 application control en beveiliging • Advanced treath protection • Mail security binnen de keten van netwerkbeveiliging • Automatische provisioning en profiel toewijzing • 2-way factor authenticatie • Sandboxing • Core security


Beveiliging Firewalls

22 – 25

Reference case Noordhoff Uitgevers

26 – 27

4IP Solutions

28

ARP Network Security Scan

29


22

Firewalls. Een bewezen firewall en security platform voor uw netwerk. De Cisco ASA familie bestaande uit beveiligingsapparatuur beschermt bedrijfsnetwerken en data centers van iedere omvang. Het biedt gebruikers een uitermate veilige toegang tot databronnen en het netwerk. Altijd en overal, gebruik-

makend van ieder willekeurig device. Cisco ASA firewalls zijn al meer dan 15 jaar toonaangevend op het gebied van firewall en netwerkbeveiliging, met meer dan 1 000 000 security toepassingen over de hele wereld.

Art. 5027543-03

ASA5515-FPWR-K9 Firewall Overdrachtsnelheid: 1 200 Mbit / s • Firewall throughput : 600 Mbit / s • Mobile VPN IPSec: 250 €

2.542,00

Art. 5044609-03

Art. 5067961-03

Art. 894756-03

ASA5512-FPWR-K9 Firewall

ASA5516-FPWR-K9 Firewall

ASA5545-K9 Firewall

Overdrachtsnelheid: 1 024 Mbit / s • Firewall

Overdrachtsnelheid: 1 800 Mbit / s • Firewall

IPS / IDS throughput: 900 Mbit / s • Firewall

throughput : 300 Mbit / s • Mobile VPN

throughput : 850 Mbit /s  • Mobile VPN

throughput : 3 Mbit / s • Mobile VPN

IPSec: 250

IPSec: 300

IPSec: 750

€ 2.792,00

€ 10.924,00

2.048,00


Firewalls.

23

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Het beproefde netwerk veiligheidsplatform. Biedt de geraffineerde cybercriminelen van nu het hoofd. De eerste bedreiging georiënteerde Next-Generation Firewall (NGFW) in de branche verenigt alles wat u nodig heeft in één allesomvattende oplossing: de StatefulInspection-Firewall van Cisco, toepassingscontrole, het Cisco Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) en de Cisco Advanced Malware Protection (AMP).

Transparantie en controle over alle activiteiten in haar netwerk, een uitgebreid overzicht van gebruikers, toepassingen, apparaten, bedreigingen, bestanden en zwakke plekken, uitgebreide bescherming van het rekencentrum tot aan het mobiele apparaat – dat alles krijgt u met het Cisco Firepower Management Center.

Art. 5067959-03

ASA5508-K9 met FirePOWER Stateful firewall – capaciteit 500 Mbit/s • 100 IPsec VPN peers • Multiservice capabel • Aansluitingen 8 × 1 Gbit €

1.956,00

Art. 5067963-03

Art. 5031204-03

Art. 5058964-03

ASA 5555-FPWR-K9 firewall

ASA5525-FPWR-K9 firewall

ASA5506-K9 firewall

Stateful firewall capaciteit 4000 Mbit/s •

Stateful firewall capaciteit 2000 Mbit/s •

Stateful firewall capaciteit 300 Mbit/s •

5000 IPsec VPN peers • Totaal 6000 cloud

750 IPsec VPN peers • Totaal 4000 cloud

10 IPsec VPN peers • Totaal 275 cloud web

web security user • Aansluitingen 8 × 1 Gbit

web security user • Aansluitingen 8 × 1 Gbit

security user • Aansluitingen 8 × 1 Gbit

14.751,00

5.121,00

574,00


24

Firewalls. Veiligheid zonder compromis. Fortinet levert haar klanten intelligente en naadloze bescherming in het groeiende landschap van aanvallen en de kracht om aan de steeds toenemende prestatie-eisen te voldoen. Nu en in de toekomst. De Fortinet Security Fabric architectuur kan compromisloze veiligheid leveren om

de meest kritieke security problemen aan te pakken, zowel in het netwerk, binnen applicaties, in de cloud als in mobiele omgevingen. De visie van Fortinet is om in de breedte, volledig geïntegreerde, hoogwaardige beveiliging te leveren binnen de volledige IT-infrastructuur.

Art. 998754

FortiGate 100D Security Appliance 20 × GE RJ 45 Ports • 2 × GE SFP or RJ45 Shared ports • 32 GB Storage €

1.787,00

Art. 5086865

Art. 5094615

FortiGate 200D Appliance

FortiGate-300D, 6× GE RJ45 ports

16 × GE RJ45 LAN Ports • 2 × GE RJ45 WAN Ports • 64 GB Storage

4 × GE RJ45 Ports • 4 × GE SFP Slots • 2 × GE RJ45 Management Ports • 120 GB SSD Storage

3.449,00

5.752,00


Firewalls.

25

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Meer dan alleen netwerkbeveiliging. Fortinet levert netwerk en content beveiliging, evenals producten voor beveiligde toegang welke kennis delen en samenwerken, om zo een collectief te creëren. Deze oplossingen integreren in meerdere lagen van beveiliging en gaan verder dan alleen netwerkbeveiliging. Ze ondersteunen bij

het beveiligen van een gehele onderneming – van endpoint tot aan de grenzen en de kern van netwerken, databases en applicaties. Dit geeft uw organisatie bewezen beveiliging, exceptionele prestaties, betere zichtbaarheid en controle. Effectief en eenvoudig te beheren.

Art. 5138521

FortiGate-400D • 8 × GE RJ45 Ports • 8 × GE SFP Ports • 2 × GE RJ45 Management Ports • 2 × SFP (SX 1 GE) €

6.470,00

Art. 5185548

Art. 5121034

FortiGate 500D Firewall

FG-600D-EU Firewall

FortiGate 800D Firewall

8 × GE RJ45 Ports • 8 × GE SFP Ports • 2 × GE RJ45 Management Ports • 120 GB SSD

2 × 10 GE SFP+ Slots • 8 × GE SFP Ports • 8 × GE RJ45 Ports • 120 GB

2 × 10 GE SFP+ Slots • 8 × GE SFP Ports •

6.954,00

9.456,00

20 × GE RJ45 Ports • 240 GB


26

1RRUGKRÎ?8LWJHYHUV schoolvoorbeeld van totaalservice. 1RRUGKRII8LWJHYHUVOHJW]LFKYROOHGLJWRHRSKHWRQWZLNNHOHQHQXLWJHYHQ YDQHGXFDWLHYHPDWHULDOHQ9DQRQOLQHOHHUPLGGHOHQOHHUHQZHUNERHNHQ WRWQDVODJZHUNHQHQH[DPHQWUDLQLQJHQYRRUYULMZHOHONRQGHUZLMVQLYHDX 1DDVWGHYHVWLJLQJLQ1HGHUODQGEHKRUHQRRN]XVWHUXLWJHYHULMHQLQ%HOJL­HQ =ZHGHQWRWGHRQGHUQHPLQJ$OOHPDDOPHWKXQHLJHQ/$1QHWZHUNHQGLH FHQWUDDOEHKHHUGZRUGHQLQ1HGHUODQG 2PEHKHHUNRVWHQWHUHGXFHUHQHQSUHVWDWLHVWHYHUEHWHUHQZRUGWHHQ QHWZRUNUHSODFHPHQWSURMHFWRSJHVWDUWPHWDOVGRHOÂŤÂŤQRSORVVLQJYDQÂŤÂŤQ PHUNYRRUDOOHYHVWLJLQJHQ$53LVDOMDUHQHHQEHWURXZEDUHOHYHUDQFLHU YDQ1RRUGKRII8LWJHYHUVHQELHGWGHWRWDDORSORVVLQJZDDUGHXLWJHYHUQDDU ]RHNW:HOHYHUHQGHKDUGZDUHLQFOXVLHIYROOHGLJHLPSOHPHQWDWLHHQ SURMHFWPDQDJHPHQWHQ]RUJHQYRRUGHWXUQNH\RSOHYHULQJRSDOOHORFDWLHVLQ ELQQHQHQEXLWHQODQG 3HUIRUPDQFHRPKRRJEHKHHUNRVWHQRPODDJ Bert de Jong, projectleider bij Noordhoff: “Onze netwerken waren opgebouwd uit verouderde hardwarecomponenten die niet meer voldoen aan de eisen die we er vandaag aan stellen. Performanceverbetering was dan ook onze eerste doelstelling, PHWRQGHUPHHUHHQRSVFKDOLQJYDQÉ‹0ELWQDDUPLQLPDDOÉ‹*LJDELW'DDUQDDVW wilden we af van verschillende merken met allemaal hun eigen knelpunten en mogelijkheden. Een totale netwerkvernieuwing is een buitenkans om uniformiteit te realiseren en zo de beheerkosten te drukken. Aangezien het netwerkbeheer bij Noordhoff volledig is geoutsourced, hebben we hierop aanzienlijke besparingen JHUHDOLVHHUG'DDUPHHYHUGLHQHQZHHHQGHHOYDQGHLQYHVWHULQJVNRVWHQWHUXJHQ valt de TCO extra gunstig uit.â€?


27

(ÂŤQOHYHUDQFLHUÂŤÂŤQDDQVSUHHNSXQWÂŤÂŤQIDFWXXU ARP biedt totaalontzorging vanaf dag 1. EĂŠn van de solutionconsultants heeft het hele landschap in kaart gebracht, de wensen geĂŻnventariseerd, daar het juiste design en bijhorende hardware aan gekoppeld en vervolgens alle details ingevuld. Noordhoff zelf heeft al direct een sterke voorkeur voor een oplossing van Cisco. Bert de Jong: “Cisco heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen en staat bekend RPKDDUVHUYLFHHQVXSSRUW'DDUEHWDDOMHQDWXXUOLMNRRNYRRUPDDU$53KHHIW een goeie package deal samengesteld voor zowel hardware als dienstverlening. 'HRYHUDOOSULMVZDVGXVVFKHUSHQÂŤÂŤQOHYHUDQFLHUÂŤÂŤQDDQVSUHHNSXQWHQÂŤÂŤQ factuur is overzichtelijk en efficiĂŤnt.â€? ÉŒXSWLPHRRNYRRUKHWNDQWRRUQHWZHUN Voor de duidelijkheid: de online leermaterialen vallen niet onder het project. 'LHEHKRUHQHFKWWRWGHFRUHEXVLQHVVYDQ1RRUGKRII'DDUYRRUZHUNWGHXLWJHYHU PHWUHGXQGDQWHRSORVVLQJHQHQVHUYLFHOHYHODJUHHPHQWVGLHÉŒXSWLPH garanderen. Interessant is dat ook de door ARP geleverde oplossing dit niveau KDDOW'HHHUVWHWZHHMDDULVHUJHHQHQNHOHGRZQWLPHJHZHHVWHQGHWHOOHU loopt nog steeds. Ook voor een kantoornetwerk is een dergelijke continuĂŻteit en betrouwbaarheid van grote meerwaarde!

8ZFRQWDFWSHUVRRQ Jeroen Respen %XVLQHVV8QLW0DQDJHU 1HWZRUNLQJÉ‹ É‹6HFXULW\ jeroen.respen@arp.com +31 (0)65 521 76 31

6QHOVFKDNHOHQRRNQÂŁRSOHYHULQJ Bert de Jong kijkt tevreden terug op het proces, van aankoop tot ingebruikname: “ARP schakelt en levert snel en lost knelpunten direct op. Hierdoor is het hele project zonder vertraging verlopen. Alles is eerst bij ARP geconfigureerd, verpakt en getransporteerd naar de verschillende vestigingen. Vervolgens zijn we stapsgewijs de vestigingen langsgegaan. Hierin komt het partnership tussen ARP en Ζ36ROXWLRQVJRHGWRW]LMQUHFKWGHVZLWFKHVZHUGHQLQJHERXZGJHFRQILJX UHHUGJHWHVWJHGRFXPHQWHHUGHQWXUQNH\RSJHOHYHUG'HVDPHQZHUNLQJ KHEEHQZHDOVKHHOSUHWWLJHUYDUHQ]HOIVWRWQDGHOHYHULQJ'HKRJHPDWHYDQ kennis zowel in het pre-sales traject als ook tijdens de implementatie, onderscheiden het project binnen onze ervaringen met andere leveranciers. Ook achteraf bleef deze kennis beschikbaar en bereikbaar om de laatste vragen te beantwoorden en details te finetunen.


28

Een sterk netwerk van partners zorgt voor de juiste connectie. Het doel van ARP Nederland is om klanten volledig te kunnen ontzorgen en het hoogste level van kwaliteit te kunnen bieden binnen de diverse solutionprojecten. Hiervoor werkt ARP Nederland zeer nauw samen met een aantal kwalitatief hoogstaande partners. Op het gebied van Networking & Security loopt sinds enkele jaren een diepgaand partnership met 4IP Solutions (onderdeel van de Ictivity Groep). 4IP Solutions is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van complexe netwerkoplossingen. Een goed ontworpen en uitgewerkte netwerkinfrastructuur is als het fundament van een gebouw: vrijwel onzichtbaar maar essentieel voor de stabiliteit. Net als een fundament wordt de netwerkinfrastructuur ĂŠĂŠn keer gelegd en dient vervolgens zo weinig mogelijk onderhoud te vergen. Er is een breed scala aan oplossingen beschikbaar en alle onderdelen van de netwerkomgeving gerelateerd aan IP communicatie behoren tot het kennisgebied. Als spar ringpartner op het gebied van IP-technologie helpen wij onze klanten de beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van haar infrastructuren en systemen te optimaliseren, te realiseren en te beheren. Het kennisgebied gebied stopt niet op laag 3 of 4 van het OSI model. Daar waar raakvlakken liggen met servers, applicaties of andere systemen, voegen we eisen en wensen van de klant samen tot een complete oplossing. Met name bij problemen RIYUDDJVWXNNHQRS/$1ɌɌ:$1QLYHDXZRUGWPHWHHQKHOLNRSWHUYLHZQDDUKHW netwerk gekeken. De diensten bestaan uit IP consultancy, draadloze netwerken, VoIP, netwerk audits, netZHUNUHDG\VFDQVYRRUYRLFHWRHSDVVLQJHQɌɌVXSSRUWGLHQVWHQHQSURMHFWHQ DGYLHV HQJLQHHULQJ :LMQHPHQJHGXUHQGHKHWFRPSOHWHWUDMHFWYDQDGYLHVWRWHQ met de implementatie, de verantwoordelijkheid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor u als klant om samen met ARP Nederland het beheer en onderhoud op uw netwerkomgeving te outsourcen. Dit kan op basis van instap managed diensten tot aan een volledig netwerk as a service concept.


29

ARP Network Security Scan. Van end point security naar micro segmentatie. Van end point security naar micro segmentatie. Met het toenemend aantal bedreigingen, virusaanvallen en mallware-uitbraken is de noodzaak van professionele netwerkbeveiling actueler dan ooit. Veel bedrijven maken gebruik van bekende anti-virus endpoint proWHFWLHRIYDQWUDGLWLRQHOHČ´UHZDOOVGLH]LFKWXVVHQKHW lokale netwerk en het internet bevinden. Dit is echter niet meer voldoende om voldoende beveiligd te zijn. Want hoe groot is de bedreiging binnen uw netwerk eigenlijk?

gingen en de belasting van uw netwerk. Uw netwerk wordt gedurende meerdere dagen gemonitord en geanalyseerd op onder andere de volgende punten: Č? (Î?HFWLYLWHLW6HFXULW\ NZHWVEDDUKHGHQYLUXVGHWHFWLYH malware, botnets) Č? :HEHQDSSOLFDWLH5HVRXUFHV SHHUWRSHHUYHUNHHU webbased apps) • 8VHU3URGXFWLYLWHLW QHWZRUNSHUIRUPDQFHEDQGEUHHGWH troughput)

Inzicht vergroten. Veel organisaties hebben te weinig inzicht in het verkeer dat op het netwerk actief is. Het is onbekend of hier bedreigingen aanwezig zijn en welke applicaties er gebruikt worden binnen het bedrijfsnetwerk. Daarnaast kan het zijn dat er performance problemen aanwezig zijn waarvan u zonder monitoring geen weet van heeft en de oorzaak niet kan achterhalen. ARP Nederland biedt u de mogelijkheid om via een gespecialiseerde scan inzicht te verkrijgen in de bedrei-

Uitgebreide rapportage. 'H$536HFXULW\6FDQZRUGWYLDHHQKDUGZDUHDSSOLDQFH binnen uw netwerk uitgevoerd. De bevindingen worden gerapporteerd en bij u op locatie door een van onze consultants besproken. Uiteraard worden alle voorzorgsmaatregelen op gebied van geheimhouding en privacy JHWURÎ?HQHQYRRUDIGXLGHOLMNJHPDDNW De investering van deze scan wordt in mindering gebracht op het moment dat u op basis van onze bevindingen een project met ARP start.

Onderdelen en voordelen van de securityscan: Č?ΖQ]LFKWLQGHHÎ?HFWLYLWHLWYDQXZKXLGLJHEHYHLOLJLQJVRSORVVLQJ • Overzicht in kwetsbaarheden in de door u gebruikte applicaties Č?0DOZDUHɌɌE RWQHWVÉŒ ÉŒ9 LUXVGHWHFWLH • At risk devices binnen uw bedrijfsnetwerk

• Inzicht in welke web – en applicatie resources worden gebruikt op in het netwerk Č?* UDČ´VFKLQ]LFKWLQKHWDDQGHHOYDQVRFLDOPHGLDLQVWDQWPHVVDJLQJHQSHHUWR peer verkeer op uw bedrijfsnetwerk • Inzicht in het gebruik van client-server en web-based applicaties welke niet in lijn zijn met de bedrijfspolicy

• Mogelijkheid tot inzicht in netwerk peformance issues • Een duidelijk overzicht in troughput, sessies en bandbreedte noodzaak tijdens piekuren • Inzicht in welke security oplossing perfect aansluit bij uw ICT omgeving


30

Maakt u optimaal gebruik van uw netwerk? Een juist design leidt tot optimale beschikbaarhied en snelheid.

LAN netwerken. Levensader in de IT omgeving. Een infrastructuur geschikt voor het optimaal connecteren van gebruikers, apparaten en datacenter hardware, is van levensbelang voor de moderne IT omgeving. Continuïteit en efficiëntere oplossingen met optimale flexibiliteit, functionaliteit en beheersbaarheid zijn key binnen een (Enterprise) bedrijfsnetwerk. Snelle ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen binnen de infrastructuur zijn meer regel dan uitzondering. Zoals Power over Ethernet met extra hoog vermogen, schaalbaarheid, hoge bandbreedtes van 1 tot 40 Gbit of wzelfs 100 Gbit. Ook op het gebied van design binnen het LAN netwerk is er sprake van nieuwe standaarden en ontwikkelingen. Doorslaggevend zijn onder andere hoge beschikbaarheid op basis van nieuwe protocollen (i. p. v. spanning tree), bandbreedte ophoging op basis van Aggregated Links en moderne manieren van stacking. Naast schaalbaarheid, functionaliteit en hoge bandbreedtes, speelt security een steeds belangrijkere rol binnen het LAN netwerk. Roll-based access en identity aware access op basis van 802.1x zijn de basis voor een veilig netwerk, waarbij mogelijkheden als Bring your own Device en Internet of Things tot leven komen. Waarbij het van belang is om

naast de traditionele design facetten ook te kijken naar functionaliteiten (DHCP spoofing, dynamische ARP inspectie, Storm Controll etc.) De eerste stappen naar SDN -software defined network-, worden daadwerkelijk beproefd en geïmplementeerd. Gebaseerd op volledig softwarematige monitoring en beheerfunctionaliteit op basis van automatische troubleshooting en rapportage. Denk hierbij ook aan het volledig vitaliseren en software matig aansturen van het datacenter core netwerk, hogere snelheid in het on the fly aanpassen van de netwerkconfiguratie en eenvoudigere uitrol van nieuwe netwerk onderdelen en applicaties. Trends binnen het LAN netwerk: • Groene inrichting / design • Meer bandbreedte / capaciteit • Non-overbooked design • Security integratie • Hoge beschikbaarheid op basis van een active / active configuratie • Netwerk virtualisatie en programmeerbaarheid • Eenvoudige en grafische monitoring en beheer vanuit een centraal software pakket • Volledige integratie met wireless omgeving (één access laag)


31

LAN netwerken Reference case ABAB

32 – 33

Aruba / HPE Switching

34 – 35

Cisco Switching

36 – 37

Reference case Gemeentmuseum Den Haag

38 – 39

ARP kabels

40

Mediaconverters

41


32

De levensader van ABAB Accountants en Adviseurs. Een betrouwbaar netwerk is voor vrijwel elke onderneming van belang, maar voor een accountants- en adviesorganisatie met ruim 700 medewerkers, verspreid over 14 vestigingen is het absoluut bedrijfskritisch. Wanneer ABAB Accountants en Adviseurs zowel het LAN- als het WiFi-netwerk gaat vernieuwen, zoekt ze dan ook nadrukkelijk de zekerheid van één totaalpartner die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. ARP heeft het beste advies en biedt een totaaloplossing met volledige ontzorging. Van de levering van hard- en software tot de implementatie en zelfs scholing van ABAB-medewerkers. Het begin van een mooi partnership is geboren. Senior netwerkontwerper Hans Vingerhoets van ABAB: “Goed advies, goede prijs, goede implementatie. Als je het zo aanpakt als ARP dat heeft gedaan, ben je bij ons meteen genomineerd voor het volgende project.” Omvangrijke netwerkupgrade. IT is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de accountancy. Zo beschikt ABAB over een eigen IT-afdeling met 16 medewerkers die ervoor zorgen dat alle accountants en adviseurs hun werk kunnen doen en overal toegang hebben tot de benodigde systemen en gegevens. De upgrade van het complete ABAB-netwerk is dan ook een omvangrijk project. Naast een investering in ruim 500 devices, laptops en tablets zijn er op de vestigingen meer dan 80 LAN-switches vervangen, geconfigureerd en geïmplementeerd. ARP heeft het volledige project begeleid en opgeleverd.


33

Gevoel van controle. Een ideaal bedrijfsnetwerk combineert een hoge uptime met eenvoudig beheer en dat is precies waaraan het ABAB-netwerk nu voldoet. Dat is onder meer bereikt door de switches in een rack te plaatsen. Mocht er eens een storing zijn, dan is een switch snel te vervangen. De nieuwe switch krijgt automatisch dezelfde configuratie als de voorganger, zodat alles meteen weer volledig operationeel is. Hans Vingerhoets: “Niet iedereen op onze IT-afdeling heeft diepgaande technische kennis en dat hoeft ook helemaal niet. De gebruiksvriendelijke webinterface maakt de meest gangbare beheertaken eenvoudig en dat geeft een breed gedragen gevoel van controle. Wanneer complexe zaken moeten worden geconfigureerd kunnen we gemakkelijk terugvallen op de expertise van ARP.” Lage TCO, veel toegevoegde waarde. ARP leverde al regelmatig diverse hardware aan ABAB, maar was niet eerder in beeld voor een totaalproject. Hans Vingerhoets: “We zijn accountants, dus natuurlijk besteden we veel aandacht aan de financiële kant van de zaak. ARP kenden we al van de gunstige condities, maar bij de recente projecten hebben ze voor ons echt een scherpe prijs onderhandeld, een optimaal technisch advies afgegeven en in dit traject is ook verder gekeken dan de initiële inves tering en de technische mogelijkheden. Het stroomverbruik van de nieuwe apparatuur is aanzienlijk lager en dat loopt echt in de papieren! Aan energiebesparing verdienen ZHRQJHYHHUɌɌYDQGHLQYHVWHULQJWHUXJ=RNRPHQZHXLWRSHHQ]HHUDDQWUHN kelijke total cost of ownership. Toch is de reden om ARP aan te bevelen in de eerste plaats niet de prijs, maar de dienstverlening. Korte lijnen, snel reageren – per e-mail of direct even terugbellen. Het is een vorm van persoonlijke betrok kenheid waar we als ABAB sterk op inzetten en ik zie dat terug in ARP.”


34

Bescherming van de digitale onderneming. Bedrijven en overheidsinstellingen hebben voortdurend te maken met ingrijpende veranderingen, waarbij deze het risico lopen marktkansen te missen, de onderneming onvoldoende beveiligd te hebben en ontregeld te raken door een nieuw idee of bedrijfsmodel. Winnaars zijn bedrijven die goede ideeën snel kunnen realiseren en sneller en beter rendement bieden dan hun concurrenten. Zij gebruiken de kracht van technologie om ideeën snel tot uitvoering te brengen, waarbij IT-strategie en bedrijfsstra tegie steeds lastiger van elkaar te scheiden zijn. IT moet niet langer alleen technische services leve ren maar vooral bedrijfswaarde genereren. Bedrijven dienen op meerdere terreinen te veranderen om te overleven en succesvol te opereren.

ten risico΄s te beheersen. Wij bieden oplossingen voor de hele levenscyclus van cyberaanvallen, van het onderzoeken van bedreigingen tot de bewaking tegen indringers en het voorspellen van problemen op basis van big data. Wij hebben back-up- en herstelopties om compliance en bedrijfscontinuïteit te waarborgen als er incidenten plaatsvinden.

Transformatie naar een hybride infrastructuur. Ondernemingen moeten onmiddellijk en continue met al hun applicaties nieuwe waarde creëren en leveren. Daarvoor is een hybride infrastructuur nodig met optimale prestaties en kosten. Deze moet het on-demand fundament vormen voor 100 procent van de applicaties en workloads in de onderneming.

Productiviteit op de werkplek verhogen. Het karakter van ons werk verandert. Werknemers zijn virtueel. Samenwerkingsverbanden zijn ad hoc. Er kan altijd en overal op ieder device worden gewerkt. In de ideeëneconomie moeten bedrijven ervaringen bieden die werknemers en klanten in staat stellen betere resultaten te bereiken.

Ondersteuning van de datagestuurde organisatie. In een hyperverbonden wereld hebben bedrijven behoefte aan oplossingen die informatie destilleren uit gigantische, onvoorspelbare hoeveelheden data. HPE zet in op efficiënte open-sourceoplossingen die u helpen in real-time bruikbare inzichten uit uw data te destilleren. Daardoor kunt u beter en sneller beslissingen nemen.

Bescherming van de digitale onderneming. De grootschalige dataschendingen die tegenwoordig plaatsvinden zeggen veel over de beveiligingsrisico's van een hyperverbonden wereld. Er zijn meer en meer uiteenlopende bedreigingen dan ooit tevoren. HPE helpt u alle soor-

Art. 831286

Art. 5026733

Art. 885292

Networking 5500-48 G EI Switch

FF 5700-32XGT-8XG-2QSFP+ Switch

Networking 5900AF-48XG4QSFP+ Switch

Poorten: 48 × 10 / 100 / 1000 Base-T • 4 × dual personality port • Behuizingsvorm

32 × 10 G Base -T, 8 × SFP, 2 × QSFP+ • Managebare Layer-3-Switch • FlexFabric, Open-

Poorten 48 × SFP+, 4 × QSFP+ • Behuizingsvorm Rackmount • Stapelbaar

Rackmount • PoE Nee

flow • Intelligent Resilient Framework (IRF)

5.594,00

7.469,00

15.176,00


Aruba / HPE Switching. Voordelig en betrouwbaar. Met de netwerkoplossingen kan er met minder middelen meer worden bereikt en wordt het mogelijk om de resources

35

gemeenschappelijk te gebruiken en vlot samen te werken. HPEoplossingen zijn eenvoudig te beheren, voordelig en betrouwbaar.

Art. 5026046

2530-48 G-PoE+-2SFP+ Switch • Managebare Layer-2-Switch Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

• 2 × SFP+ • 48 × 10 / 100 / 1000 Base -T • Virtual stacking • PoE+ €

3.174,00

Art. 930613

Art. 5035134

Art. 5143418

Aruba 2920-24 G Switch

1920-24 G-PoE+ (370 W) Switch

OfficeConnect 1420, 8 G-Switch

20 × 10/100/1000 Base -T + 4 × SFP • Smart management • Quality-of-service-functies •

8 × 10/100/1000 Base-T • QoS-prioritering volgens IEEE 802.1p • Zonder ventilator •

Spanning-Tree-Protocollen (STP, RSTP, MSTP)

Externe adapter

Managebare Layer-3-Switch • 4 × 10 Gbituplinks • Met optionele modules • 20 × 10/100/1000 Base-T • 4 × dual personalitypoorten €

1.211,00

524,00

34,00

Art. 5109056

Art. 5070773

Art. 5154828

Aruba 3810M-24 G Switch

Networking 5800-24 G Switch

24 × 10/100/1000 Base -T • Stapelbaar • Rackmount

20 × 10/100/1000 Base-T + 4 × SFP+ • Stapelbaar • Rackmount

Aruba 2930F 48 G 4SFP+ Switch

3.087,00

4.421,00

48 × 10/100/1000 Base-T + 4 × SFP+ • Stapelbaar • Rackmount €

2.605,00


36

Cisco Switching. Krijg snellere toegang. Laat uw switches geen bottleneck worden wanneer het aankomt op snelheid van het netwerk. Bereid uw access switches voor op 802.11ac Wave 2 met de Catalyst Multigigabit Technology, welke een snelheid levert van meer dan 1 Gigabit op bestaande Categorie 5e / 6 kabels. Deze technologie ondersteunt Power over Ethernet (PoE),

PoE +, en Cisco Universal PoE (UPOE), zodat u geen nieuwe netwerken hoeft aan te leggen om uw access points van stroom te voorzien. Creëer betere gebruikerservaringen met 802.11ac Wave 2 en behaal het vijfvoudige aan snelheid, tot wel 6,8 gigabit. Ervaar snelheden die al uw verwachtingen overtreffen.

Art. 5085542-03

Catalyst 3850-12X48U-L Switch • 12 multitgigabit ports • 48 UPOE ports • Supports Cisco StackPower • Supports 8 × 10G and 2 × 40G uplinks €

7.328,00

Art. 5091559-03

Catalyst C3850-24XU-S Switch

Art. 5010035-03

24 multitgigabit ports • 24 UPOE ports •

24 10 Mb/100 Mb/1000 Mb ports • 24 UPOE

Catalyst C3850-48XS-S Switch

Supports Cisco StackPower • Supports

ports • Supports Cisco StackPower •

48 10G SFP+ ports • 4 × 40G QSFP+ uplinks

8 × 10G and 2 × 40G uplinks

Supports many high-speed uplinks

(fixed) • Supports all power supplies

8.297,00

Catalyst 3850-24U-E Switch

7.018,00

Art. 5110395-03

21.833,00


Cisco Switching.

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Meegroeien. U wilt dat uw bedrijf groeit, winst maakt en kan blijven concurreren. Daarvoor heeft u een bebetrouwbaar netwerk nodig. Cisco is sinds 30 jaar toonaangevend op dit gebied. Cisco biedt een uitgebreid en veelzijdig portfolio aan switching-oplossingen voor enterprise networks, rekencentra en kleinere bedrijven aan. Elk bedrijf vindt bij

37

Cisco de passende oplossing. De grootte van de Ciscoswitches kan immers aan de eisen van alle mogelijke netwerken worden aangepast. Met Cisco switches kunnen netwerken aangepast worden aan de groeiende bedrijfseisen en kan de beschikbaarstelling van nieuwe toepassingen geoptimaliseerd worden.

Art. 953808-03

Catalyst 2960x-48FPD-L switch • 48 × 10/100/1000 Base-T • LAN Base Image • PoE+ (740 W beschikbaar) • 2 × 10 Gbit uplink-ports • Optionele stacking (FlexStack-Plus) €

4.235,00

Art. 944161-03

Art. 997171-03

Art. 952999-03

Catalyst 3850-48F-E switch

WS-C3650-48PD-S switch

Catalyst 2960X-24TS-L switch

48 × 10/100/1000 Base-T • 48 PoE+-Ports • Tot 50 access points en 2000 wireless

48 × 10/100/1000 Base-T • 2 × 10 Gbit uplink-ports • 640 WAC power supply •

24 × 10/100/1000 Base-T • 4 × SFP • LAN Base Image • Optionele stacking (FlexStack-

clients per switch • IP Services-Feature-Set

IP Base-Feature-Set

Plus)

10.458,00

5.138,00

1.102,00


38

Gemeentemuseum Den Haag: netwerk uit de kunst +HW*HPHHQWHPXVHXPLQ'HQ+DDJLVPHWɋNXQVWZHUNHQ««QYDQ (XURSDȇVJURRWVWHNXQVWPXVHD+HWQHWZHUNYDQKHWPXVHXPPRHWDDQGH VWUHQJVWHHLVHQYROGRHQWHQDDQ]LHQYDQVWDELOLWHLWHQYHLOLJKHLG1DDVWGH NDQWRRUDXWRPDWLVHULQJ]LMQELMYRRUEHHOGRRNGHNDVVDV\VWHPHQHQPXVHXP YHUOLFKWLQJDDQKHWQHWZHUNJHNRSSHOG:DQQHHUGHLQIUDVWUXFWXXUWRHLV DDQYHUQLHXZLQJKHHIWKHW*HPHHQWHPXVHXPWZHHGXLGHOLMNHZHQVHQKHW PRHWYRRUGHOLJHU«QHHQYRXGLJHU+HWPXVHXPJHHIWKDDUJHOGQXHHQPDDO OLHYHUXLWDDQNXQVWHQPHWVOHFKWVWZHHΖ7ȇHUVLQGLHQVWLVSUDNWLVFKQHWZHUN EHKHHUHHQDEVROXWHPXVW+HW*HPHHQWHPXVHXPYUDDJW$53RPHHQDG YLHVRSWHVWHOOHQYRRUYHUYDQJLQJHQPRGHUQLVHULQJYDQKHW/$1QHWZHUN (HQYROOHGLJQLHXZWHFKQLVFKGHVLJQZRUGWJHPDDNWDOOHEHQRGLJGHKDUG HQVRIWZDUHJHOHYHUG«QGHVWDSVJHZLM]HLPSOHPHQWDWLHHQQD]RUJYHU]RUJG &RPSOHHWQLHXZQHWZHUNRQWZHUS ARP stelt voor om het netwerk vanaf de basis opnieuw op te zetten, inclusief een nieuw IP-en VLAN plan. Door aan het begin extra aandacht te besteden aan het ontwerp, wordt uitrol en beheer een stuk eenvoudiger. Hierbij wordt rekening gehouden met alle functies en gebruikers. Dienstverleners die ter plekke werkzaamheden verrichten, krijgen een apart deel van het netwerk toegewezen. Alles bij elkaar is het een zwaar netwerk waar ook lichtcomputers op zijn aangesloten. Het LANnetwerk wordt dus degelijk uitgevoerd met gepaste redundantie.


39

*HIDVHHUGHPLJUDWLH ARP levert alle benodigde hardware, van core switches tot alle access laag componenten en verzorgt samen met een technische partner de implementatie. Jeroen Heerings: “Voor ons was het nog even de vraag: gaan we voor een big bang of een geleidelijke overgang. We hebben gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waarbij een koppeling tussen het oude en nieuwe netwerk nodig was. De gefaseerde overgang over een periode van meerdere maanden is goed verlopen. Dat vereist een strategische planning, want wanneer gaan je camera’s en kassa’s down? Ik ben daar heel tevreden over. Wat ik ook belangrijk vind: ik kan nog steeds bellen alsof het gisteren is opgeleverd. Ik krijg altijd dezelfde contactpersoon aan de lijn, die zich heel flexibel opstelt en altijd meedenkt. De aftersales is top.” 6WDELOLWHLWHQWHFKQLVFKHPRJHOLMNKHGHQ Het Gemeentemuseum heeft gekozen voor een oplossing van HP Enterprise, wat een garantie geeft op hoge kwaliteit en uptime. Hierbij is gekozen voor een ɋ*ELWPRJHOLMNKHLGELQQHQKHWQHWZHUNRPGHEDQGEUHHGWHJURHLQDDUGHWRH komst te garanderen. Verder is er gekozen voor voldoende Power over Ethernet budget voor het voeden van diverse overige hardware zoals access points met groeimogelijkheid voor eventuele uitbreiding. Daarbij is de volledige omgeving van core tot client switches te beheren en managen vanuit een beheertool Dit maakt de omgeving een stuk overzichtelijker en beheersbaar. 8ZFRQWDFWSHUVRRQ Jeroen Respen Business Unit Manager 1HWZRUNLQJɋ ɋ6HFXULW\ jeroen.respen@arp.com +31 (0)65 521 76 31

Jeroen Heerings: ARP is vanaf het begin heel transparant geweest in haar prijsopgave, inclusief kosten voor hardware, maar ook onderhoudscontracten. We hebben hierdoor de beste keuze voor onze organisatie kunnen maken, zowel financieel als technisch. Het nieuwe netwerk is makkelijk te beheren, biedt een stabiele omgeving en gegarandeerd hoge uptime voor ons museum. Kortom, een netwerk dat er onzichtbaar aan bijdraagt dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de schilderijen van Monet, Picasso, Mondriaan en al die andere prachtige kunstwerken in het Gemeentemuseum.


Uw partner YRRUDOOHVRRUWHQNDEHOV

3URIHVVLRQHOHNDEHOSURGXFWLH

Verbindingstechniek is al meer dan 25 jaar de kerncompeWHQWLHYDQ$532QVVXFFHVLVYRRUDOWHGDQNHQDDQRQ]H MDUHQODQJHHUYDULQJLQGHNDEHOSURGXFWLH Wij produceren hoogwaardige kabels voor verschillende toepassingsgebieden: • Netwerkverbindingen: glasvezel en koper • PC-randverbindingen: USB, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort,  OLJKWQLQJVHUL­HOSDUDOOHOHD

0HHUGDQNDEHOVXLWYRRUUDDG OHYHUEDDU

*HOGEHVSDUHQGRRUJURWHKRHYHHOKHGHQ Neem contact op met onze adviseurs voor een aantrekkelijke RÎ?HUWHYRRUJURWHKRHYHHOKHGHQ

MDDUJDUDQWLH

Onze hoge productiestandaarden maken bovengemiddelde JDUDQWLHGLHQVWHQPRJHOLMN

Topkwaliteit dankzij vier kwaliteitsQLYHDXV

Het hele ARP kabelassortiment ondergaat een kwaliteitsconWUROHLQYLHUHWDSSHV

9DQGDDJEHVWHOGHQPRUJHQJHOHYHUG

1. Fabrikant / productie.

4. Kwaliteitsbewaking.

• • • • •

Ervaren en gespecialiseerde fabrikanten Modernste productiemachines en -methodes Materialen conform CE, REACH en ROHS Ζ62JHFHUWLȴFHHUG Kabel- en stekkermateriaal in de nieuwste ontwikkelingsfase • 100 % verwerking van gecontroleerde onbewerkte kabels

• Optische en mechanische controle • Elektrische metingen en steekproefcontrole • Vergelijking van controleprotocollen van fabrikanten • Controle met modernste FLUKE en LANTEK meetapparatuur

2. Kwaliteit en producttests.

ɌΖQVSHFWLHHQNZDOLWHLWVEHZDNLQJ

• 100 % doorgangscontrole van elke kabel volgens TIA/ISO-standaarden • Steekproefsgewijze metingen met channel test (kabeltest onder realtime omstandigheden) • *HFHUWLȴFHHUGHFDW$SDWFKNDEHOVZRUGHQ apart opgemeten en een testprotocol toegevoegd

• Externe onafhankelijke kwaliteitsinspectiepartners (gegarandeerd 100 % kwaliteitsgoederen vanaf het bedrijf) • Systematische controle van goederen en het uitmeten (optisch, mechanisch, elektrisch) YROJHQVJHGHȴQLHHUGHPHWKRGHV


Mediaconverters.

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Een kwestie van kwaliteit. De keuze voor een glasvezelmediaconverter uit robuuste en betrouwbare onderdelen is absoluut noodzakelijk om een bedrijfszeker netwerk te kunnen garanderen. Alle mediaconverters van ARP worden door onze specialisten in Zwitserland getest zodat ze aan de hoogste Europese vereisten voldoen. Al meer dan 10 jaren bieden wij kwalitatief hoogwaardige mediaconverters voor professioneel gebruik. Onze mediaconverters bieden snelheden van tot

41

1000 Mbit/s en zijn verkrijgbaar als single-mode of multi-mode. In het geval van een uitbreiding is het snel mogelijk dat er meerdere mediaconverters moeten worden aangesloten. Met de 48,3 cm (19″) rack-oplossing kunnen al-le verbindingen centraal bewaakt worden en bovendien bespaart men plaats. Vervanging van de module is heel gemakkelijk. U schuift de mediaconverters in de racks en u kunt meteen beginnen.

Art. 295960

48,3 cm (19") converter-behuizing, 16 slots • 16-slot-rack voor standalone-module • Plaatsbesparend • Stroomvoorziening via rack €

256,00

Art. 478321

Art. 211351

Art. 952027

Converter 10/100/1000RJ45: 1000-SC, multi-mode

Converter 10/100-RJ45: 100-ST, multi-mode

Converter 100/1000RJ45: 100/1000-SFP

Met multi-mode tot 550 m • Stroomvoorzie-

Multi-mode tot 2000 m • Stroomvoorzie-

Bijpassende LC-module voor single- en

ning via netvoeding of optionele behuizing

ning via netvoeding of optionele behuizing

multi-mode • Stroomvoorziening

98,00

42,00

via netvoeding of optionele behuizing €

129,00


42

Onoverzichtelijke serverinfrastructuur? Houd het overzicht met onze eenvoudige serveroplossingen.


Server Rack server

44, 46

Tower server

45

Converged systems

47


44

Rack-Server. ProLiant Gen9 rack server. Het HPE ProLiant Gen9 portfolio is het resultaat van 25 jaar innovatie en aanhoudend krachtige prestaties en functies. Het werd zo rendabel mogelijk gemaakt om aan de eisen van de huidige markt te kunnen voldoen. ProLiant Gen9 komt voort uit de vooruitgang die HPE ProActive Insight Architecture op het gebied van automatisering en innovaties heeft geboekt. Bovendien zijn de innovaties van de

ProLiant Gen9 een antwoord op de vragen van gebruikers die al eerder in het ProLiant Gen8 Portfolio werden geïntegreerd. Aanvullende nieuwe technologieën en verbeteringen voor ProLiant Gen9 helpen steeds het juiste computing voor de juiste work load met de juiste prijs- / kwaliteitsverhouding te kiezen.

Art. 5137697

ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4 2 × Intel Xeon E5-2650v4 • 2,2 GHz, 12 core • 32 GB RAM / 768 GB max. DDR4 ECC • Smart Array P440ar / 2 GB • Embedded 4 × 1 Gbit ethernet • 2 × 10 Gbit-T Flexible LOM • 2 × 800 W power supply €

7.395,00

Art. 5137676

Art. 5137643

Art. 5137419

ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4

ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4

ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4

1 × Intel Xeon E5-2620v4 • 2,1 GHz, 8 core • 16 GB RAM DDR4 ECC • Smart Array •

1 × Intel Xeon E5-2650v4 • 2,2 GHz • 32 GB RAM / 1,5 TB max. DDR4 SmartMemory •

1 × Intel Xeon E5-2603v4 • 1,7 GHz • 8 GB RAM / 256 GB max. DDR4 SmartMemory • Dynamic

P440ar / 2 GB • Embedded 4 × 1 Gbit Ether-

Smart Array P440ar / 2 GB • Embedded 4 ×

Smart Array B140i • Embedded 4 × 1 Gbit

net • 1 × 500 W Power Supply

1 Gbit T Flexible LOM • 1 × 500 W Power

2.915,00

Supply €

7.130,00

T Flexible LOM • 1 × FIO 500 W Power Supply €

1.078,00


Tower-Server.

45

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Tower servers die met de business in de pas blijven. Het HPE ProLiant tower-portfolio werd in een vereenvoudigde, maar desondanks omvangrijke managementsuite geïntegreerd en biedt de beste support in zijn branche. Het weet te overtuigen door een hoger zakelijk nut en verhoogt de productiviteit van de IT-medewerkers. Tegelijkertijd wordt de serviceverlening versneld. Bovendien biedt het tower-eco-

systeem een omvattend, optimaal gedimensioneerd port folio aan Financieringsopties en serviceaanbod evenals channel-netwerk, om IT-operaties te versnellen. Bovendien wordt de IT in staat gesteld sneller en effectiever op zakelijke eisen te reageren.

Art. 5137797

ProLiant ML350 Gen9 2 × E5-2650v4 2 × Intel Xeon E5-2650v4 • 2,2 GHz, 12 core • 32 GB RAM / 768 GB max. DDR4 ECC • Smart Array P440ar / 2 GB • Embedded 4 × 1 Gbit ethernet • 2 × 800 W power supply €

4.373,00

Art. 5137728

Art. 5137818

Art. 5108949

ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4

ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4

ProLiant MicroServer Gen8 i3-3240

2 × Intel Xeon E5-2620v4 • 2,1 GHz, 8 core •

1 × Intel Xeon E5-2609v4 • 1,7 GHz, 8 core •

1 × Intel Xeon i3-3240 • 3,4 GHz • 4 GB

16 GB RAM, DDR4 SDRAM – advanced EEC •

8 GB RAM, RDIMM • Dynamic Smart

RAM / 16 GB max. DDR3 UDIMM • 1 TB HDD •

Smart Array P440ar / 2 GB controller • Em-

Array B140i • Broadcom 5717 Dual-port

DVD-RW • Dynamic Smart Array B120i

bedded 4 × 1 Gbit ethernet • 500 W power

1 Gbit Ethernet • 550 W Power Supply

supply €

2.182,00

1.273,00

574,00


46

Rack Server. Uitgebalanceerd ontwerp. De racksystemen van Lenovo omvatten innovatieve hardware, software en services voor de uitdagingen van nu. Door het doelmatige, modulaire ontwerp bent u ook goed voorbereid op toekomstige uitdagingen. Deze servers combineren toonaangevende, standaardtechnologieën met gedistingeerde innovaties van Lenovo. Zo zijn de x86-servers uiterst flexibel.

Voordelen van implementatie met rackservers van Lenovo: • Benader workloads met prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid. • Stem dankzij flexibele opslagconfiguratie de prestaties op de workload af. • Beperk ongeplande storingen en kosten. • Unieke opslagcapaciteit en een zeer flexibel ontwerp – ideaal voor al uw zakelijke toepassingen.

Art. 5156886

x3650 M5 server • 1 × Xeon 8C E5-2620v4, 8 core, 2,1 GHz, 85 W • 1 × 16 GB ECC TruDDR4 2400 MHz • 16 × Hot-Swap 6,4 cm (2,5") Bay – No Disc • Backplane voor 8 × 6,4 cm (2,5") hard discs 1 × 900 Watt voeding max. 2 €

2.365,00

Art. 5042277

Art. 5188902

Art. 5176404

x3550 M5 server

x3250 M6 Server

ThinkServer RS160

1 × Intel Xeon E5-2603 v3, 1,6 GHz • 1 × 8 GB ECC DDR4 1600 MHz • Back-plane

1 × Xeon E3-1220v5, 4 Core, 3 GHz, 80 W •

1 × Xeon E3-1230v5, 4 Core, 3,4 GHz •

1 × 8 GB DDR4 UDIMM 2133 MHz •

voor 4 HDDʼs, max. 4 × Hot-Swap 6,4 cm

Backplane voor 4 HDD, max. 8 × SAS / SATA

1 × 8 GB DDR4 ECC • 4 × int. 6,4 cm (2,5") Bay – No Disc • Open Bay Software

(2,5") Bay – No Disc • 1 × 750 Watt voeding

Hot-Swap 6,4 cm (2,5") – No Disc • M1210

max. 2

Controller • NoOptical • 1 × 460 W 80+ Gold

1.848,00

Hot-Swap adapter €

989,00

RAID121 • 300 Watt interne adapter Prijs op aanvraag


Converged systems.

47

Stelt de IT in op de toekomst. Bedrijven worden blootgesteld aan een toenemende concurrentie- en innovatiedruk. Daarom wordt het zakelijke succes steeds meer bepaald door efficiëntie en flexibiliteit van de IT-infrastructuur. HPE ConvergedSystem for Virtualization is een oplossing die het werk van rekencentra eenvoudiger, flexibeler, efficiënter evenals voordeliger maakt en die zich met het bedrijf mee ontwikkelt.

Virtualization: speciaal ontwikkelde systemen voor de snelste weg naar virtualisering. • Werklast geoptimaliseerd en opgebouwd op rack gebaseerde servers of blade gebaseerde systemen • Terbeschikkingstelling en beheer op een console naar keuze – VMware vCenter of Microsoft System Center • Uniform beheer met HPE OneView en VMware vCenter evenals andere tools van derden Big Data: Workload-innovatie met SAP, Microsoft, Vertica en SAS. • Geoptimaliseerd voor data-analyse, warehousing en business-critical toepassingen • Snelle ROI dankzij systemen die makkelijk besteld, ter beschikking gesteld en beheerd kunnen worden • Verhoogde toegevoegde waarde uit Big Data dankzij de HPE Consulting Services met de focus op betere zakelijke informatie en een hogere ROI HPE OneView: Vereenvoudiging van de IT-services en snellere overstap naar een hybride cloud-oplossing. • Geoptimaliseerd management dankzij uniforme processen, gebruikersinterface en API’s over servers, storage en netwerken heen • Out-of-the-box-Plug-ins voor VMware-, Microsoft-, Red Hat- en OpenStack-management-oplossingen • Kostenverlaging door snelle, herhaalbare en betrouwbare geautomatiseerde processen Client Virtualization: Partnerships voor virtuele desktop infrastructuur met Citrix, VMware en Microsoft speciaal met het oog op: • Flexibele, schaalbare systemen die ideaal geoptimaliseerd zijn voor verschillende werklasten • Eenvoudig te bedienen en beschermende endpointomgevingen met de nieuwste innovaties • Een consistente, betrouwbare eindgebruikerservaring voor een hogere productiviteit

Collaboration: verenigde knowhow met de Microsofttoepassingen Exchange, Sharepoint en Lync. • Flexibiliteit, consistente gebruikerservaring en geringere totale bedrijfskosten • Snelle terbeschikkingstelling en minder risico dankzij geteste en geoptimaliseerde systemen • End-to-End-Support en transformation services Cloud: Ondersteuning van de hybride cloud-omgeving van vandaag en uitbreidingsmogelijkheid voor de eisen van morgen. • Flexibele architectuur over verschillende hypervisoren, bedrijfssystemen en hardware-platformen heen • Hogere productiviteit dankzij een intuïtieve beheerinterface • Snelle en voordelige invoering dankzij een makkelijke installatie van de CloudSystem-software Ons projectteam adviseert u graag over het juiste systeem om uw bedrijf vooruit te helpen. +31 (0)43 855 03 00 of solutions.nl@arp.com


Te weinig storagecapaciteit ?

Wij bieden u een schalende oplossing.


49

Storage 3PAR StoreServ Storage

50 – 51

Storwize SAN

52

Opslag

53


50

3PAR StoreServ Storage. Consistente storage architecture voor flash. Een snelle en geautomatiseerde provisioning, hardwareaccelerated deduplication en flash-optimized performance in minder dan 1 ms latentie binnen één enkele storage architecture. De HPE 3PAR StoreServ werd speciaal ontwikkeld om u dat alles te kunnen bieden. Dit vooruitstrevende en met prijzen bekroonde storage platform combineert all-flash-

functies en een multi-protocol workload support met een geconvergeerd management framework. Die combinatie garandeert dat het storage platform samen met uw middelgroot bedrijf kan meegroeien tot een groot bedrijf.

Informatie Storage-advies. Bij onze specialisten krijgt u competent advies over HPE 3PAR Neem contact met ons op. +31 (0)43 855 03 00 of solutions.nl@arp.com

Specificaties. • Eén enkele architectuur en één enkele stack voor harde schrijven en solid state drives gaande van midrange tot high-end

• Stabiele technologieën garanderen een hoge beschikbaarheid en een Tier-1-herstellingsvermogen

• Echte convergentie van block-, file- en object acces

• Storage federation ondersteunt load balancing en een probleemloze data migration

• Gemakkelijke data migration met storage federation software • Een voordelige startprijs en feilloze schaalbaarheid tot max. 4 computers

• Efficiënte online recovery via snapshots

• HPE 3PAR Data-At-Rest-codering (DAR) voldoet aan alle eisen inzake beveiliging en compliance

• Tier-1 data services, een beschikbaarheid van 99,9999 procent en een datamobiliteit tegen een midrange-prijs.

• Dankzij de meest geavanceerde thin technologies kan de benodigde geheugencapaciteit met 75 procent worden verminderd.

• De geautomatiseerde disaster recovery-configuratie (DR) beschermt uw data in één enkele stap

• Geautomatiseerd subvolume-tiering optimaliseert de service levels en verkleint het kostenplaatje

• Een gecombineerde workload support vergroot de kans op consolidatie

• Flexibele priority-richtlijnen garanderen de instandhouding van het service level


3PAR StoreServ Storage. Gedifferentieerde virtualisatie en systeem brede striping. De HPE 3PAR StoreServ architecture kent drie fases voor geheugenvirtualisatie om de capaciteitsbelasting te verhogen en het prestatievermogen te verhogen. Bij deze gedifferentieerde virtualisatie wordt elk fysiek opslagmedium onderverdeeld in kleine indelingseenheden of chunklets. Deze chunklets kunnen onafhankelijk van elkaar bij verschillende logische opslagmedia ingedeeld en dynamisch opnieuw ingedeeld worden. Logische opslagmedia worden gebruikt om virtuele volumes te produceren. Door de opsplitsing van (zowel harde schijf als Flash gebaseerde) media-apparaten in chunklets worden fysieke stations gevirtualiseerd. Zo kan de volledige capaciteit verhoogd worden en geïsoleerde capaciteit vermeden. Deze gedifferentieerde virtualisatie-eenheid maakt bovendien gemengde RAID-fases op een enkel fysiek station mogelijk. Gedediceerde RAIDgroepen behoren tot het verleden en nieuwe mediatechnologieën worden direct ondersteund. Logische opslagmedia zijn de virtualisatiefase waarin QoSparameters zoals beschikbaarheidsgraad, station-mediatype, RAID-fase enz. worden toegepast. Dit maakt Sub-LUN Tiering evenals het systeem brede striping van data en I/O mogelijk voor elk volume over alle systeemresourcen heen. Dit systeem brede striping zorgt voor een hoge capaciteitsbelasting en een eersteklas prestatieniveau. Zelfs een klein volume kan het prestatievermogen van honderden media-apparaten en alle geheugencontrollers van het systeem gebruiken. Zo lukt de prestatie-optimalisatie zonder nadelen bij de capaciteitsbelasting. Bovendien brengt bij Flash gebaseerde media de gedifferentieerde virtualisatie in combinatie met systeem brede striping eenparige I/O-patronen te weeg door de slijtage gelijkmatig over het hele systeem te verdelen. Bij een mediauitval beschermt het systeem brede sparing met behulp van snelle Many-to-Many-Rebuilds tegen een prestatieverslechtering. Omdat HPE 3PAR StoreServ Storage dit systeem brede belastingsevenwicht autonoom uitvoert, is het niet tijdrovend noch ingewikkeld, om een optimaal geconfigureerd systeem op te stellen of te beheren. Dynamisch, voor Flash ontwikkeld caching. Caching is een belangrijk element van de HPE 3PAR architecture en wordt dynamisch zo uitgevoerd dat de levensduur van Flash gebaseerd media verlengd wordt. Het HPE 3PAR caching-algoritme is dynamisch, d.w. z., hij past zich aan het type media (harde schijf of SSD), het type station (7200 U/min of 15 000 U/min) en het type workload (toevallig of sequentieel; lezen of schrijven) aan. Bovendien maakt de aanpassingsfunctie van lees- en schrijfprocessen aan de hostI/O-grootte een gedifferentieerde caching-aanpak bij de

51

verwerking van Flash gebaseerde media mogelijk. Op deze manier wordt het aantal toegangen tot gegevens geminimaliseerd. Dit reduceert niet allen de I/O-latentie behoorlijk maar voorkomt ook onnodige slijtage van Flash-media en verhoogt de Back-End-prestatie.

Levering en convertering

Beheermogelijkheden

Persistentie

Naadloze Add-ons

SmartStart

Efficiëntie

Opdat een duurzame toevallige I/O-prestatie met Flashmedia ook bij gemengde workloads kan worden gewaarborgd, deelt het HPE 3PAR StoreServ caching-algoritme grote sequentiële I/O-processen in kleine segmenten op voordat zij aan het Back-End- systeem worden verstuurd. Dit caching-algoritme is speciaal ontwikkeld voor onvoorziene, lastgever capabele workloads en past zich bovendien autonoom aan veranderingen in workload-patronen aan. Het autonome offloading verhindert bijvoorbeeld cacheknelpunten door de frequentie, waarmee gegevens van cache op Flash gebaseerde media overgezet worden, met behulp van het cache-gebruikspercentage in het verleden wordt aangepast. Een ander belangrijk aspect voor het cache-offload-algoritme is het opsporen van tussentijds opgeslagen data die in de Back-End geschreven moeten worden. HPE 3PAR StoreServ Storage volgt de treffers in de lees-cache en beheert vaak gebruikte data in de cache zelf. Daardoor wordt de latentie voor data die vaak opgevraagd worden duidelijk verkort.


52

Storwize SAN. Efficiënt. Makkelijk in gebruik. Innovatief. De Storwize productfamilie is gebaseerd op de software IBM Spectrum Virtualize en biedt hybride oplossingen met gemeenschappelijke functionaliteit, beheer en flexibiliteit. Deze producten omvatten geïntegreerde functies zoals Real-time Compression en Easy-Tier-technologie. Hierdoor worden flash drives en harde schijven geoptimaliseerd,

opdat ze de beste prestaties en efficiëntie leveren. De productfamilie Storwize is verkrijgbaar in diverse geheugen systemen en omvat een hoog ontwikkelde functionaliteit die makkelijk is te implementeren en ertoe bijdraagt, om de kosten van uitbreidende bedrijven onder controle te houden.

Art. 5171610

Storwize V3700 V2 XP 24-Bay RAID-System 24 × 6,4 cm (2,5") HDD of SSD optioneel • 8 GB cache per controller (tot 16 GB uit te bouwen) • RAID 0, 1, 5, 6 en 10 • 2 × 800 Watt voeding incl. redundante controller €

7.407,00

Art. 5163700

Art. 5162318

Art. 5164341

600 GB HDD

1,2 TB HDD

2 TB HDD

6,4 cm SFF (2,5") form factor • 15  000 rpm •

6,4 cm SFF (2,5") form factor • 10  0 00 rpm •

6,4 cm SFF (2,5") form factor NL • 7200 rpm •

SAS 12 GB/s

SAS 12 GB/s

SAS 12 GB/s

401,00

447,00

869,00


Opslag.

53

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Beste privacybescherming. Gevoelige data veilig van A naar B te transporteren, is niet altijd eenvoudig. Overal worden gegevens benodigd of gegenereerd, ook buiten kantoorgebouwen. Om documenten van bijv. bouwplaatsen te beveiligen, zou voor een bijzonder bestendige geheugenoplossing gekozen moeten worden. Precies dit bieden de ARP rugged harde schijven met 1, resp. 2 TB geheugencapaciteit. Waterdicht volgen IP67-standaard. De ommanteling van de harde schijf beschermt de verbouwde elektronica binnenin tegen stof. De rugged harde

schijf is bovendien 30 minuten een meter onder water getest, zonder dat dit kon binnendringen. De harde schijf functioneerde aansluitend feilloos. Mechanische schoktest – MIL-STD-810 516.6: Bij de militaire valtest werd de harde schijf 26 keer van 1,2 meter hoogte af op een triplexplaat vallen gelaten. Telkens op een andere zijde, rand of punt. Zelfs na deze intensieve test was er geen beschadiging van de harde schijf of de interne elektronica.

Art. 5115028

Rugged harde schrijf 2 TB USB 3.0 2 TB geheugencapaciteit • Schokbestendig volgens militaire standaard • Waterdicht volgens IP67-standaard • Extra software voor privacybescherming • 2 jaar garantie €

117,00

Art. 5122742

Art. 5027792

Art. 5115052

Multipack 20 USB sticks 64 GB Samba

USB 3.0 stick Onos 256 GB

SSD 240 GB SATA III 7 mm slim

256 GB geheugencapaciteit • Highspeed

240 GB geheugencapaciteit • Tot 540 MB/s

20 USB sticks met elk 64 GB in een

USB 3.0 stick • 130 MB/s lezen en 70 MB/s

data overdrachtssnelheid • Met TRIM / NCQ

schrijven • Compact en stabiel • 2 jaar

SMART monitoring • 7 mm bouwhoogte

verpakking • Handig multipack • Metalen behuizing • Hoogwaardig en betrouwbaar

garantie

USB 2.0 flash-geheugen

410,00

132,00

71,00


Uw hardware-, beheer- en energiekosten reduceren? Wij bieden de beste oplossingen op het gebied van virtualisering.


55

Virtualisatie Microsoft Hyper-V

56

VMware

57


56

Microsoft Hyper-V. Virtualisatie op enterprise-niveau voor datacentra en hybrid-clouds. Met virtualisatie wordt een nieuwe generatie datacentra mogelijk gemaakt, met een grotere efficiëntie en beschikbaarheid voor uw meest veeleisende werkvolumes. Virtualisatieoplossingen van Microsoft gaan verder dan basisvirtualisatiemogelijkheden zoals het stabiliseren van serverhardware,

om uitgebreide platforms te creëren voor privé en hybride cloud. Uw bedrijf kan met Microsoft- oplossingen aanzienlijke kostenbesparingen en operationele efficiëntie behalen. De virtualisatie-oplossingen van Microsoft zijn gebaseerd op Hyper-V en maken deel uit van Windows Server.

Datacenter en Standard: Edities in het overzicht. DataCenter Edition voor maximaal gevirtualiseerde privé en hybride cloudomgevingen. Standard Edition Voor omgevingen met geen of weinig virtualisatie. Windows Server 2016

Datacenter Edition

Standard Edition

OSEs / Hyper-V-Container*

onbeperkt

2

Windows Server Container

onbeperkt

onbeperkt

Nano Server

Nieuwe opslagfuncties, inclusief Storage Spaces Direct en opslag-replica’s

Afgeschermde virtuele machines en Host Guardian Service+

Nieuwe netwerkvirtualisatiestack+

Basisfuncties van Windows-servers

OSE: Operating System Environment (besturingssysteemomgeving) * Met de Standard Edition kunnen tot 2 OSE’s of 2 Hyper-V-Containers worden gebruikt. Met Datacenter is een onbeperkt aantal OSE’s en Hyper-V-Containers op een server toegestaan. + Azure-geïnspireerde functies voor uitgebreide software-gedefiniëerde scenario’s.

Nieuwe functies in Windows Server 2016.

Migratie.

• Meer beveiligingslagen Verbeter de beveiliging en beperk risicoʼs met meerdere ingebouwde beveiligingslagen.

Of u werkvolumes wilt virtualiseren, een privécloud wilt bouwen, uw services wilt schalen via een publieke cloud, of alle drie wilt combineren, de virtualisatie- en beheeroplossingen van Microsoft, gebouwd op Windows Server en System Center helpen u om uw bronnen beter te beheren en IT als een service te bieden (ITaaS). En als u van VMware naar Microsoft migreert, kunt u cloudcomputing aanpassen aan uw zakelijke wensen.

• Nieuwe implementatie-opties Verhoog de beschikbaarheid en beperk bronnengebruik met de lichte Nano Server. • Ingebouwde containers Ontwikkel en beheer flexibel met Windows Server- en Hyper-V-containers. • Voordelige opslag Bouw hoog beschikbare, schaalbare, software-gedefinieerde opslag en verlaag de kosten. • Innovatief netwerken Software-gedefinieerde netwerken om processen te automatiseren met een cloudachtige efficiëntie.

Licentiëring. De licentiëring van de Windows Server 2016 Standard en Datacenter edities is gebaseerd op fysieke “Cores” – een overstap van het vroegere, processor gebaseerde licentiemodel. De “Core” gebaseerde licentiëring heeft als voordeel de consistentere licentie-metriek – of de oplossing nu ter beschikking wordt gesteld in het datacenter van het eigen bedrijf of in een cloud.


VMware. Producten voor rekencentra en cloudinfrastructuren. VMware vSphere is het toonaangevende servervirtualisatieplatform met consistent management voor virtuele rekencentra. Dankzij functies en kenmerken zoals uitstekende servervirtualisatie, hoogste beschikbaarheid, betrouwbaarheid, geautomatiseerd management en intelligent inzicht in

57

de zakelijke processen die zich aan individuele omgevingen laten aanpassen, wordt al vanaf dag één maatschappelijk nut verkregen. Workload-plaatsing en resource-optimalisering kunnen op basis van voorgedefinieerde, aanpasbare voorbeelden worden geautomatiseerd.

Voordelen van vSphere. Uitstekende servervirtualisatie. Gevirtualiseerde x86-serverressourcen kunnen voor de toewijzing van meerdere workloads in logische pools worden samengevat. Efficiënte storage. Reduceert de complexiteit van Back-End-Storage-Systemen en maakt een efficiënte volledige storage-benutting in cloud-infrastructuren mogelijk. Hoge beschikbaarheid. Maximalisering van de looptijd van de hele cloud-infrastructuur, reducering van ongeplande uitval en eliminatie van geplande uitval voor server- en storage-onderhoud. Netwerkservices. Geoptimalisserde netwerkservices voor virtuele omgevingen evenals vereenvoudigde administratie en eenvoudig management. Platformautomatisering. Met de precieze en betrouwbare oplossingen van vSphere kunnen routineklussen geoptimaliseerd worden waardoor bedrijfskosten verlaagd en het aantal fout geminimaliseerd kunnen worden.

Hoge veiligheid. Met het veiligste Bare-Metal-Servervirtualisatieplatform in de branche beschermt u gegevens en toepassingen. Cloud-API-integratie. Maakt een flexibel gebruik van cloud-omgevingen mogelijk.

Consistent management. Door een uniform en gebruikersvriendelijk bedrijfsmanagement worden de voordelen van virtuele rekencentra gemaximaliseerd. Beschikbaar in vSphere with Operations Management. Intelligent operations management. Het intelligente bedrijfsmanagement kan aan specifieke omgevingen aangepast worden en verschaft tijdig beter inzicht, zodat proactief gereageerd kan worden. Beschikbaar in vSphere with Operations Management. Automatisering van operationele processen. Automatisering van het infrastructuurmanagement op een veilige manier door foutoplossing met handleiding en aanpasbare maatregelen, zonder controleverlies. Beschikbaar in vSphere with Operations Management.

Direct contact met een specialist? Heeft u vragen over virtualisatie? Onze specialisten geven u graag advies. Neem contact met ons op.

043 - 855 03 00 of datacenter.nl@arp.com


58

Heerst er totale chaos in uw serverruimte? Onze producten brengen weer orde in uw infrastructuur.


Infrastructuur Geluiddempende kasten

60

Modulaire infra serverruimtes

61

Rackconsoles

62

KVM-oplossingen

63

PoE-apparaten

64


Geluiddempende kasten. vermijden door het gebruik van geluiddempende 48,3 cm (19") kasten. Dankzij de binnenbekleding met geluids isolerend en -absorberend schuim evenals de rustig lopende en onder 30 dB(A) stille ventilatoren worden hardware geluiden sterk gereduceerd. Graag werken wij ook individuele oplossingen uit op aanvraag.

VA

LLE NDE S

ER

DAN O N Z

N

LE

N

E EU

E

Hoorbaar zachter. Lehmanns omvangrijk 48,3 cm (19") serverkastassortiment bevat oplossingen voor rekencentra, serverruimtes en kantoorruimtes. Hogere rekenprestaties en -capaciteiten gaan noodzakelijkerwijs gepaard met hogere geluidsontwikkeling waardoor de eisen aan koeling en actieve ventilatie toenemen. Het hoge geluidsniveau laat zich echter

S

TI

LL

AC

IS

KS

W

AL

60

ER

Art. 478766

Geluiddempende kast Silent Plus, 42 HE • 800 × 1200 × 2100 mm (b × d × h) • 8 ventilators • Van binnen met geluiddempend schuim bekleed • Voetstuk met verstelbare pootjes • Zijwanden afneembaar €

1.962,00

Art. 450451

Art. 804518

Art. 441694

Geluiddempende kast, 42 HE

Office-rack akoestiek, 25 HE

Office-rack akoestiek, 12 HE

800 × 1000 × 2100 mm (b × d × h) • Bodem-

600 × 1000 × 1260 mm (b × d × h) • Geluidge-

600 × 800 × 660 mm (b × d × h) • Incl.

module met 2 ventilatoren <30 dB(A) •

isoleerd met 4 ventilatoren, extra stil

2 dak- en bodemventilatoren<30 dB ( A) •

Van binnen met geluiddempend schuim

<30 dB ( A) • Van binnen met geluiddempend

Van binnen met geluiddempend schuim

bekleed • Geventileerd voetstuk met

schuimbekleed • 4 dubbele zwenkwieltjes

bekleed • Incl. complete elektrische

verstelbare pootjes

met 2 bevestigingen

randaarde

1.513,00

1.094,00

679,00


Modulaire infra serverruimtes.

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Omvangrijk, schaalbaar en energie-efficiënt. De modulaire serverruimte-infrastructuur van Schneider Electric is een snel uitvoerbare, uitgebreide oplossing voor een veilig en maximaal beschikbaar gebruik door kleine en middelgrote IT-omgevingen. Ze bevat 19" serverracks, storingsvrije stroomvoorziening (USV), stroomverdeling (PDU), beheersoftware (DCIM), koeling evenals beveiligings-

functies. Met de Schneider Electric Designtool is het mogelijk om de totaaloplossing in zeer korte tijd te configureren. Door de consequente modulaire opbouw kan snel worden gereageerd op nieuwe vereisten en kan de oplossing naar behoefte doelgericht worden uitgebreid.

Art. 457596

Netshelter SX 42U/750 mm – 1200 mm rack • Moeiteloze installatie • Kabeldoorvoer • Integratie van de energieverdeling • Modulair uit te breiden €

1.880,00

Art. 474391

Art. 5013719

Art. 822725

InRow RD airco Fluid Cooled 30c

Smart UPS SRT 10 kVA, UPS Uitgebreide management-functies •

Metered PDU, 1ph 32 A IEC309

Lucht-, water- en glycolgekoeld • Voor tech-

Maximale prestatie: 10 kW / 10 kVA •

Actieve meetwaarderegistratie •

niekruimtes, serverruimtes en datacenter •

Online double conversion

LCD-status- en bedieningsconsole

Prijs op aanvraag

5.523,00

Definieerbare Alarmdrempelwaarden • Output aansluitingen: 36 × C13 en 6 × C19 €

575,00

61


62

Rackconsoles. De centrale beheerder in het rack. De rackconsole is het belangrijkste invoerapparaat in het serverrack. Het is verantwoordelijk voor het centrale beheer van de servers en KVM-switches in de serverruimte Betrouwbaarheid, stabiliteit en de functies zijn enorm belangrijk, omdat de toegang tot systemen te allen tijde gewaarborgd moet zijn. De ARP rackconsoles zijn

uitgerust met snel verwisselbare toetsenborden en touchpads. De beeldschermen beschikken over LED-achtergrondverlichting en zijn daarom bijzonder energie-efficiënt. In ons assortiment zijn 43,2 cm (17") en 48,3 cm (19") LCDrack-consoles te vinden evenals KVM-switch-rackconsoles die met acht KVM-aansluitingen zijn uitgerust.

Art. 956533

KVM-switch rackconsole 48,3 cm (19") Heeft slechts 1 HE in de netwerkkast nodig • 48,3 cm (19") LCD monitor met LED-backlight • Geïntegreerde 8-Port-KVM-switch met OSD • Wachtwoordbeveiliging voor hoge veiligheid • Met 3 jaar vooraf-uitwisselingsgarantie €

929,00

Art. 956568

Art. 877555

Art. 274750

KVM-switch rackconsole 43,2 cm (17")

KVM-switch 1:16, USB / PS/2, OSD

KVM-combi-kabel USB + VGA naar DB15HD, 1,8 m

43,2 cm (17") LCD monitor met LED-back-

Bediening van 16 computers met USB of

KVM-combi-kabel met USB-aansluiting voor

light • Geïntegreerde 8-Port-KVM-switch

PS/2 • Metalen behuizing met optimale

computers • Geschikt voor ARP-rack-

met OSD • Wachtwoordbeveiliging voor

ESD-afscherming • 3 jaar vooraf-uitwisse-

consoles en KVM-switches • Geen kluwen

hoge veiligheid • Met 3 jaar vooraf-uitwisse-

lings-garantie

van kabels

lingsgarantie €

839,00

299,00

19,00


KVM-oplossingen met IP-toegang.

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Beheer uw systemen wereldwijd. Onze KVM over IP-oplossingen kenmerken zich door hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en eenvoudige bediening. De IT-infrastructuur moet altijd en overal te

beheren zijn. Servers laten zich makkelijk via een netwerk beheren. Wij bieden op dit gebied uitsluitend apparaten aan die aan de hoogste eisen voldoen.

RJ45-aansluitingen Console-aansluitingen Toevoeging voor IP-module

Art. 868688

Cat5 KVM-switch 16 Port PS/2 en USB Bediening van 16 computers • Toevoeging voor IP-module • Bereik tot 100 m met netwerkkabels • OSD menu met wachtwoordbeveiliging €

299,00

Art. 868690

Art. 868691

Art. 5143128

KVM over IP-module voor ARP Cat5 KVM

Cat5 KVM-switch dongle, USB

KVM over IP, DVI en USB

Module voor ARP Cat5 KVM-switch •

Dongle om computer met Cat5 KVM-switch

of toegang op afstand • Digitale DVI-beeld-

Uitgebreid KVM-switch met IP-functionali-

te verbinden • Gemengd gebruik USB

schermaansluiting

teit • Java browser plug-in • SSL-codering

en PS/2 mogelijk • Tot 100 m kabellengte

259,00

mogelijk • Ruimtebesparende bekabeling €

39,00

Wereldwijde KVM-toegang • Locale toegang

339,00

63


64

PoE-netwerkswitches en -adapters. Minder kabel, meer power. Met PoE-apparaten (Power over Ethernet) bespaart u installatie- en materiaalkosten en daarmee geld. Data en stroom worden bij PoE via bestaande RJ45-netwerkkabels overgebracht. Zo hoeft alleen een netwerkkabel met het eindapparaat te worden verbonden om dit aan te sluiten. De

meeste toepassingsgebieden voor PoE zijn IP-telefoonapparaten, bewakingscameraʼs, Wireless Access Points of verdeelswitches op werkplekken. Dankzij de vele voordelen worden zulke “powered devices ” (PD) steeds vaker gebruikt.

Art. 5178239

PoE+ Switch 16 × Gigabit managed 250 W • 16-poort-Gigabit-switch • 2 SFP / RJ45 combo-aansluitingen • 250 Watt PoE+ IEEE 802.3at • Layer 2+ Full Management met MSTP, LACP, LLDP, sFlow, 802.1X • 10 jaar fabrieksgarantie €

459,00

Art. 860229

Art. 5168357

Art. 847201

PoE+ Injector Gigabit

PoE+ extender Gigabit 100 m

In: 1 × RJ45 and Power • Uit: 1 × RJ45 •

Verlengd een bestaande PoE/PoE+ verbin-

Switch 8 × 10/100/1000-RJ45, PoE PD

27 Watt prestatie • PoE+ IEEE 802.3at •

ding met extra 100 meter • Gigabit snelheid,

10 jaar fabrieksgarantie

ideaal voor netwerkcameraʼs en security •

8-poort-Gigabit-switch • PoE Powered

44,00

10 jaar fabrieksgarantie €

79,00

Device • Stroomvoorziening via poort 8 • 10 jaar fabrieksgarantie €

69,00


connected by

ARP Vulnerability Scan

Prijzen in EURO exclusief btw. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Betalings- en leveringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van ARP via www.arp.nl.

Beveiligingsproblemen zullen nooit verdwijnen. Netwerken worden steeds vaker en op steeds ingenieuzere en creatievere manieren aangevallen en bedreigd. Er zijn vele varianten denkbaar, van virussen, wormen, Trojaanse paarden tot interne sabotage, kwetsbaarheden in de netwerkapparatuur/netwerksoftware en (D)DOS aanvallen.

Uw contactpersoon: Jeroen Respen Business Unit Manager Networking & Security jeroen.respen@arp.com +31 (0)65 521 76 31

Het is een feit dat alle organisaties het afgelopen jaar te maken hebben gehad met beveiligingsproblemen (kritisch dan wel niet-kritisch). Tegelijkertijd maken nieuwe ontwikkelingen in de ICT-sector het noodzakelijker en lastiger om netwerken te beveiligen. De voornaamste redenen om netwerken te beveiligen zijn: • Openheid onder invloed van het internet en de behoefte om resources veilig aan meer mensen beschikbaar te stellen; • Een groeiend aantal mobiele werkers en de uitdaging om het netwerk toegankelijk te maken waar en wanneer mensen maar willen inloggen; • De convergentie (het samensmelten) van voice, video en data in één netwerk. Dit levert efficiëntievoordeel op en elimineert de problemen en kosten die het onderhoud van verschillende netwerken met zich meebrengt.

Via de ARP Vulnerability Scan doen wij ons voor als een hacker op het internet. Wij trachten toegang te krijgen tot uw netwerk door op zoek te gaan naar bekende openingen en gevaren op de aanwezige actieve apparatuur in de rand van uw netwerk zoals PC’s, servers, routers, switches, firewalls, etc. Vervolgens worden de resultaten van deze scan gerapporteerd en adviseren wij u (indien nodig) over de wijze waarop uw beveiliging verbeterd kan worden. Met het rapport wordt inzicht verschaft in de risico’s die uw organisatie loopt en in de te nemen maatregelen die deze risico’s verkleinen. U kunt op basis hiervan een weloverwogen beslissing nemen of deze maatregelen, al dan niet gedeeltelijk, moeten worden genomen. Het rapport wordt vervolgens samen met u besproken tijdens een persoonlijk gesprek.


LETâ&#x20AC;&#x2122;S CONNECT. Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Wilt u niets missen op gebied van IT? De ARP nieuwsbrieven informeren u (wekelijks) over de laatste ICT-trends, -oplossingen en -producten. Meld u aan via www.arp.nl/nieuwsbrief en maak kans op een Citytrip Deluxe t.w.v. â&#x201A;Ź299,90** ** E-bongo te besteden in 160 hotels in 50 Europese steden

Win een weekend weg voor 2 ! .nl

w w w. arp/nieuwsbrief

Meld je aan en W IN !

ARP Networking & Security Catalogus 01-17 Nederland  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you