Page 7

4.- Experiències anteriors relacionades amb el projecte. La nostra experiència 1. Creació d’una plataforma Moodle per l’aprenentatge virtual del català pels estudiants Erasmus de la Univeritat Autònoma de Barcelona. 2. Creació d’una aula virtual per promoure l’us de les TIC a persones majors de 65 anys pel centre cívic el Putget de Barcelona. 3. Projecte per la implantació del Moodle en el Goethe Institut de Barcelona per l’ús mixt de les TIC en l’aprenentatge de l’alemany.

Experiències externes Hem fet una recerca de projectes relacionats amb l’aprenentatge del català com Parla.cat, Cursos català generalitat, Consorci per la normalització lingüística, així como per a l’aprenentatge d’altres llengües (Cursos galego (secretaría xeral de política lingüística, http://www.busuu.com/es, http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=home, etc.).

En la majoria d'aquests cursos no hi ha la estructuració que oferim, no hi ha un seguiment acurat de l'aprenentatge de l'estudiant, no ofereixen flexibilitat en les matrícules, no sol contemplar si l'estudiant té competències TIC o no, etc.

5.- Objectius Generals del projecte ●

Formació en l'ensenyament de l’ idioma propi d'aquesta comunitat a persones adultes.

Oferir uns continguts de qualitat fàcils de seguir en nivells de dificultat creixent

Adaptable a les necessitats dels estudiants en nivell, estil d’aprenentatge, horaris i ritme

Que pugui comunicar-se amb altres estudiants o usuaris del curs

Que utilitzi tot el potencial de les noves tecnologies

7

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum