Page 4

1.- Títol i logotip del Projecte

2.- Introducció / Presentació. Jastic és una empresa jove dedicada al desenvolupament de solucions educatives per tots els nivells i àmbits. Constituïda, des d’un inici, per quatre socis: Jose Jaime Bataller, José Luis Fresquet, Ana Mascarell i Astrid Rosso. Tots experts en metodologies i tecnologies aplicades a la educació i amb gran experiència docent. Tal i com s’indica en les bases de concurs públic que veu convocar el dia 2 de mars de 2011, l’objectiu de la proposta és posar en marxa una plataforma d'e-learning que haurà d'implementar els serveis bàsics d'una comunitat virtual per a la formació en l'ensenyament de d’idioma propi de aquesta comunitat (català) a persones adultes On les principals necessitats detectades són: ●

necessitat de promoure el català com a idioma habitual en tots els àmbits.

el dret dels catalanoparlants en poder realitzar totes les gestions en català.

gran quantitat de persones adultes (majors de 31 anys) sense un coneixement formal de l’ idioma ja que el català només va ser introduït en l'educació bàsica a partir de l'any 1980

promoure la cohesió social mitjançant el coneixement de la llengua i la cultura catalana reduint les possibles situacions de inadaptació o aïllament cultural.

4

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement