Page 21

Espais web, les adreces dels quals es facilitaran als estudiants amb la finalitat de que accedeixin al món real i ampliïn els seus coneixements.

Selecció de textos de la premsa diària, de textos literaris, programes de televisió, de radio, etc, com a materials complementaris

Materials dels cursos: sistemes de test i puntuació; incorporació de vídeo; continguts; etc.)

8.3.- Maquinari i programari La nostra empresa disposa dels recursos necessaris, entre ells una sèrie de servidors que poden donar servei a milers de persones. També disposem de personal tècnic especialitzat que solucioni els problemes que puguin presentar-se en xarxa i, fins i tot, per telèfon si fos necessari. Per a l'accés l'usuari no necessita cap configuració ni aplicació especial. És suficient amb una connexió a la xarxa (recomanable el ADSL), navegadors estàndard amb els plugins més freqüents, que ja solen venir instal·lats de fàbrica. També és necessària una aplicació per llegir arxius en format pdf i una altra per editar textos (totes elles poden ser gratuïtes). Encara que avui en dia tots els ordinadors el posseeixen, recomanar l'ús d'altaveus i d'un micròfon si els que porta l'equip són deficients. Com es pot apreciar, l'usuari no ha de fer cap inversió costosa. 8.4.- Serveis complementaris ●

plataforma que permeti la comunicació directa entre tots els alumnes (no necessàriament de la mateixa classe):xat, video-conferència, correu electrònicmicroblogging

revisió- correcció d’exercicis entre els alumnes i/o per alumnes de nivell superior

col·lecció de vídeos de situacions típiques ( cua, restaurant, telèfon. oficines, etc)

accés a un diccionari en línia i amb arxiu de so (per a conèixer la pronunciació)

21

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement