Page 2

Ana Mascarell Astrid Rosso

Índex 1.- Títol i logotip del Projecte ........................................................................................................................ 4 2.- Introducció / Presentació. ........................................................................................................................ 4 3.- Equip humà ................................................................................................................................................ 5 3.1.- Cap de projecte .................................................................................................................................. 5 Astrid Rosso. ............................................................................................................................................... 5 3.2.- Assessorament tecnoinformàtic ...................................................................................................... 6 3.3.- Assessorament tecnopedagògic ..................................................................................................... 6 3.4.- Organització i Gestió econòmica .................................................................................................... 6 4.- Experiències anteriors relacionades amb el projecte. ........................................................................ 7 La nostra experiència ................................................................................................................................. 7 Experiències externes ................................................................................................................................ 7 5.- Objectius Generals del projecte.............................................................................................................. 7 6.- Model pedagògic. Rols dels protagonistes ........................................................................................... 8 7.- Continguts i tasques a desenvolupar ................................................................................................... 11 7.1. Curs inicial per a l'adquisició de competències TIC .................................................................... 11 7.2. Continguts dels cursos de llengua pròpiament dits ..................................................................... 12 7.3. Mètodes i modalitat........................................................................................................................... 14 7.4. Materials ............................................................................................................................................. 14 A) Guies didàctiques: ............................................................................................................................... 15 B) Contingut de les unitats: ..................................................................................................................... 15 7.5 Avaluació ............................................................................................................................................. 18 Avaluació del procés formatiu ................................................................................................................. 18 2

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement