Page 16

En cada lliçó els estudiants poden consultar la guia en la qual s'especifiquen els objectius, es presenten els continguts, les activitats que s'han de fer i com s'avaluarà. Cada lliçó parteix d'una situació recollida en un videoclip. Aquesta fa referència a una situació de la vida quotidiana: al restaurant, a l'oficina de correus, al banc, a l'estació de ferrocarril, en el mercat, etc. Posteriorment es fa un repàs de les noves paraules amb la seva pronunciació i significat. Així mateix, en cada lliçó s'aborden dos o tres aspectes de gramàtica. L'estudiant pot veure el videoclip les vegades que vulgui, i també la seqüència de noves paraules i la seva pronunciació. L'estudiant tindrà la possibilitat de guardar en pdf les transcripcións del vídeo, el nou vocabulari i la gramàtica de la lliçó corresponent. Els exercicis de cada lliçó tenen com a objectiu reforçar l'ús i comprensió del vocabulari, de millorar la pronunciació, de comprensió oral, de gramàtica, i finalment, d'escriptura. Les característiques d'aquests exercicis són les següents:

Activitats individuals: ●

Davant d'una imatge que es mostra, seleccionar el nom correcte de quatre possibilitats. 16

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement