Page 14

supermercat, al forn, a l'oficina de correus, al banc, a la consulta del metge, al cinema, al restaurant, a la cuina, llogar una casa, a l'Ajuntament, en les festes ..). Adquirir uns coneixements bàsics de la cultura catalana. ● Títol: Si es supera aquest nivell, l'estudiant accedeix al 'Certificat de nivell elemental de català' ● Requisits: Haver superat el nivell inicial o la prova equivalent. C) Mitjà ● Destinataris: Persones que han superat el nivell elemental i als catalanoparlants que no dominen la llengua escrita. ● Objectius: Consolidació del nivell oral i aprofundiment del nivell escrit de la llengua. Coneixements més profunds de la cultura catalana. Desenvolupar-se en situacions complexes de la vida quotidiana i del món professional, seguir uns estudis en català, etc. Redactar en català amb normalitat. ● Títol: Si es supera aquest nivell, s'obté el 'Certificat de nivell mitjà de català' ● Requisits: estar en possessió del 'Certificat de nivell elemental de català' D) Superior ● Destinataris: Persones que vulguin utilitzar la llengua de manera formal en tots els àmbits. ● Objectius: Coneixement profund de la llengua i les seves variants geogràfiques. Expressió oral i escrita correcta. Immersió en la cultura catalana: literatura, història, tradicions i costums, etc. ● Títol: Si es supera aquest nivell, s'obté el 'Certificat de nivell superior de català' ● Requisits: estar en possessió del 'Certificat de nivell mitjà'

7.3. Mètodes i modalitat Com hem dit, apostem per un mètode completament virtual amb professor-tutor, pel fet que facilita l'accés dels adults a l'aprenentatge del català. Aquest segment d'edat té limitades les seves possibilitats horàries i és molt més còmode accedir als cursos en qualsevol lloc amb connexió a la xarxa i en el moment que l'usuari desitgi. És ell el que marca els ritmes de treball. Aquest plantejament estalvia despeses en aules, edificis, manteniment dels mateixos, etc, al mateix temps que permet augmentar el nombre total d'estudiants.

7.4. Materials 14

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum