Page 13

La valoració de 30 hores per curs és orientativa, ja que pot haver estudiants que necessitin més i altres menys. A més, s'ofereixen activitats voluntàries que no s'han comptabilitzat. Cada any s'imparteixen tres trimestres.Cada trimestre es pot fer un curs i, per tant, es pot fer un nivell per any.

Les característiques de cada nivell són: A) Bàsic ● Destinataris: per a aquelles persones que no tenen cap coneixement de la llengua i que vulguin acostar-s'hi. ● Objectius: Desenvolupar-se en les situacions més quotidianes. Entrar en contacte amb una llengua: salutació, presentació, família, la casa, viatjar, etc. La finalitat és trencar el gel i adquirir un vocabulari mínim per poder desenvolupar-se. També, conèixer 'les etiquetes de cortesia' típiques de la societat catalana. ● Títol: Si es supera aquest nivell, s'obté el 'Certificat de nivell bàsic de català' ● Requisits previs: Saber desenvolupar-se en l'entorn virtual i cap pel que fa a la llengua B) Elemental ● Destinataris: Per a qui no són catalanoparlants però que estan familiaritzats amb la llengua, per exemple, entenen converses en català. ● Objectius: Saber desenvolupar-se de forma oral, comprendre, conèixer en un nivell bàsic l'estructura de l'idioma, saber escriure documents bàsics (al 13

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement