Page 10

Entenem el paper del professor o tutor com un guia, un mediador o un facilitador de l'aprenentatge. Entre les seves funcions estan motivar, orientar i estimular a l'estudiant. De la mateixa manera proposar activitats i afavorir la interacció. També valorarà els progressos de l'estudiant Les persones que es contractin com a tutors rebran un seminari específic sobre ● ● ● ●

l 'ús de l'entorn virtual, el tutor en el context de les noves corrents pedagògics desenvolupar-se amb els estudiants resolució de problemes i conflictes

b) Rol de l'estudiant Com hem assenyalat, pretenem que l'estudiant adopti un paper actiu, de responsabilitat, de construcció del seu coneixement. De la mateixa manera, que s'integri en el grup i interactuï amb els altres membres del grup. c) El paper dels continguts i activitats Els continguts tanquen el triangle constituït per aquests, el professor i l'estudiant. Oferim activitats que no resultin avorrides, connectades amb el món que envolta els estudiants, que els ofereixin reptes de superació, etc. De la mateixa manera, han de servir al professor perquè pugui avaluar el progrés i l'assimilació dels estudiants. També hauríem de referir aquí al paper que exercirà la plataforma virtual d'aprenentatge. A ella ens referirem en el seu moment.

10

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum