__MAIN_TEXT__

Page 1

04 | 2020

OVERGANGE


OVERGANGE

2020

Indhold SIDE 3

Åbningstider Tirsdag – fredag Lørdag – søndag

10 – 21 10 – 17

Mandag

Lukket

Indledning Midt i en overgang

SIDE 4 – 7  Udstillingsartikel Jonah Freeman & Justin Lowe COLONY SOUND, 2019-2020 SIDE 8 – 10 Udstillingsartikel The Next Level – stor udvidelse af ARoS SIDE 12 – 15 Udstillingsartikel JORN / KIRKEBY SIDE 16 – 17  Temaartikel Samtale med Per Kirkeby om Asger Jorn

HVER SØNDAG KL. 15.00 – 15.45

SIDE 18 – 19 Temaartikel Kunst i alle retninger

Rundvisning i aktuelle udstillinger

SIDE 21 Udstillingsartikel To markante danske værker til samlingen

Vi genoptager vores søndagsrundsvisninger i en særlig corona-sikret version, der betyder, at præsentationen foregår i vores auditorium, hvorefter I på egen hånd kan gå på videre opdagelse i galleriet. Præsentationen varer cirka 30 minutter, hvorefter der er 15 minutter til spørgsmål.

SIDE 22 – 23

Kalender

SIDE 24 – 25  Artikel Streger fra en syg tid SIDE 26 – 27  Indblik Museets hellige kælder

50 kr. uden årskort / 25 kr. med årskort Gæster uden årskort skal desuden købe entré til museet.

SIDE 29 Udstillingsartikel Forvandlingen af installationsgalleriet SIDE 31  Blogindlæg Hvordan styrker vi det globale sammenhold

ARoS magasinets redaktion Chefredaktør Bettina Bach Nielsen Projektleder Rikke Gregers

På ARoS ARoS ønsker ønsker vi vi at at gøre gøre kunsten kunsten På tilgængelig for for alle alle vores vores besøgende besøgende tilgængelig på en en nem nem måde. måde. på

Skribenter Anne Riis Erlend G. Høyersten Jacob Bødskov Jens Henrik Daugaard Lars Morell Maria Kappel Blegvad Marianne Grymer Bargeman Søren Sønderstrup

Vizgu er er en en app app til til din din smartphone, smartphone, Vizgu som kan genkende kunstværker. som kan genkende kunstværker. Du retter retter blot blot telefonens telefonens kamera kamera mod mod Du maleriet eller eller skulpturen, skulpturen, og og straks straks vil vil maleriet du få information om kunstværket. du få information om kunstværket. Hentes gratis gratis ii App App Store Store Hentes eller Google Play eller Google Play

Grafisk design Signe Rump Thorsen Winnie Øvad Mouritsen

Collection and the National Museum in Belgrade Louisiana Museum of Modern Art. © Per Kirkeby Estate

Nicolas Regnier Per Kirkeby

David with the head of Goliath Grün Frühling, 1988 Maleri Maleri

Accatia veligent pe expligent dollor se asi dolorat iberiore nullit Accatia veligent pe expligent dollor se asi dolorat iberiore nullit alia nese ra se nus. Od exerciminvel etDucit la dolorem. Nequi sialia nese ra se nus. Od exerciminvel etDucit la dolorem. Nequi simolorendi imil illorerem quidis dolorro culpa dolorpor modia alitat. molorendi imil illorerem quidis dolorro culpa dolorpor modia alitat. Us ullaut qui aut offic te ero voloressitae erum quosto erempel Us ullaut qui aut offic te ero voloressitae erum quosto erempel endant rem quae. Nequiae pedisim sum doluta vidersp elibus endant rem quae. Nequiae pedisim sum doluta vidersp elibus audae voloris et Agnatiae anientur, tem harum autesti dita audae voloris et Agnatiae anientur, tem harum autesti dita voloratempos eiundel icidion sequia que sunto blaborion cone voloratempos eiundel icidion sequia que sunto blaborion cone volupta con pa abo. Et dere, etur, nis as quam ut faccumet volupta con pa abo. Et dere, etur, nis as quam ut faccumet animust, te nosam quiQuide imet voluptame pro illiam alisimaio animust, te nosam quiQuide imet voluptame pro illiam alisimaio volor soluptatem volecepra comnis doluptatatem expelenis volor soluptatem volecepra comnis doluptatatem expelenis nonsectur,Ferum aboreria voluptionem inctius eum facepro vent nonsectur,Ferum aboreria voluptionem inctius eum facepro vent faceaqui nonsequVernatum volor aut eum dis dem rempora faceaqui nonsequVernatum volor aut eum dis dem rempora solenteIpsae delit aut es di res mollabo ritemqui solenteIpsae delit aut es di res mollabo ritemqui

Tryk Step Step trykker med omtanke for miljøet med særligt fokus på energibesparelse, reduceret spild og med brug af alternative og sundere kemikalier. Processen er styret efter ISO 14001-godkendelse og bærer miljømærkerne Svane, FSC og PEFC.

Oplag 26.500

Hverdagsaftener på ARoS

Næste udgivelse Forår 2021

Tirsdag-fredag er der åbent til kl. 21 på ARoS. Kig ind efter arbejde, oplev kunsten på en ny måde, nyd et glas vin og en let anretning i Orangeriet eller besøg ARoS Shoppen.

Kontakt redaktionen@aros.dk

Du kan som aftentilbud, få 1 ret til kr. 100 eller 3 retter for kr. 200. Køkkenet holder åbent til kl. 20.30.

Forsidebillede Freeman & Lowe COLONY SOUND, 2019-2020

2

ARoS Forbehold for fejl og ændringer


OVERGANGE

2020

Midt i en overgang Coronakrisen har skubbet til en i forvejen urolig verden, hvor fælles fodslag er blevet erstattet af stigende polarisering i meningsdannelsen, og spændinger mellem supermagter jævnligt sætter sig på dagordenen. Samtidig bidrager også den accelererende klimakrise til de dystre udsigter for fremtiden. Alt dette har udfordret den hidtidige globale orden, og kortene bliver blandet på ny. Hvordan disse falder ud, er uvist, men der hersker næppe tvivl om, at vi netop nu befinder os i en overgangstid. Med Overgange som tema vil dette fjerde ARoS-magasin fokusere på den gradvise udvikling fra en tilstand til en anden. I den måde vi sammensætter og præsenterer vores udstillinger på, er det vores fornemmeste opgave at skabe de bedste forudsætninger for forståelse og fordybelse. I vores tilgang til kunsten er der afgørende forskel på at se og betragte og på at høre og lytte, på at være passiv og aktiv, modtagende og deltagende. Det er vores ansvar at sørge for, at du på ARoS kan betragte, lytte, deltage og derved reflektere over kunsten og det samfund, den udspringer af, og du er en del af – ikke mindst når forandringens vinde blæser som nu. I efteråret præsenterer vi de to danske mastodonter Asger Jorn og Per Kirkeby i en samlet udstilling. Ved at betragte de to kunstnere sammen, åbner vi for nye perspektiver på noget, der umiddelbart kan virke velkendt. Dette skaber grobund for en ny refleksion og en fornyet forståelse af, hvorfor de to kunstnere har indskrevet sig i kunsthistorien med store bogstaver. Udstillingen Jonah Freeman & Justin Lowe: COLONY SOUND, 2019-2020 byder på et fascinerende univers fra det amerikanske makkerpar. Deres dystopiske univers virker på én og samme tid velkendt og fuldstændigt anderledes. Denne dobbelthed aftvinger sig forståelse. Man vil simpelthen forstå, og når man er færdig med udstillingen, er det som at se tilbage på et helt liv fyldt med overgange fra den ene hændelse til den næste. I juli blev der givet grønt lys til The Next Level, der er den store udvidelse af ARoS med et nyt underjordisk galleri og et nyt kæmpe kunstværk af den amerikanske sværvægter James Turrell. Hermed bevæger vi som museum os også ud i en overgang, og The Next Level er en milepæl i vores rejse mod fremtidens museum. The Next Level er en symbiose mellem kunstnerisk, kultur og social tænkning og mellem arkitektur og kunst, der skal gøre ARoS til et epicenter for kundskab; et mentalt fitnesscenter, der med en holistisk tankegang bidrager til samfundsudviklingen ved at inspirere til aktiv deltagelse, selvstændig kritisk tænkning og social ansvarlighed.

Erlend G. Høyersten Foto: Jens Henrik Daugaard

Takket være James Turrells storslåede værk, The Dome, vil publikum på egen krop mærke, hvad det betyder at være en del af kunsten – og verden. Værkets spirituelle karakter skaber et meditativt rum, der inviterer publikum til at tænke indad og samtidigt være i et fællesskab med det øvrige publikum. Det er smukt – og det er The Next Level. ■

Erlend G. Høyersten Museumsdirektør, ARoS

3

INDLEDNING


JONAH FREEMAN & JUSTIN LOWE – COLONY SOUND, 2019-2020 10.10.20 – 21.02.21

Jonah Freeman & Justin Lowe

COLONY SOUND Jonah Freeman & Justin Lowe 'Colony Sound (R.5 Radio Shield)' Marlborough, London Installation View 11. Photo: Luke Walker

2019–2020

4

UDSTILLINGSARTIKEL


OVERGANGE

2020

Den amerikanske kunstnerduo Jonah Freeman & Justin Lowe er aktuel på ARoS med en omfangsrig udstilling i både scenografi og indhold.

I

COLONY SOUND, 2019-2020 er en unik og sanselig totaloplevelse, der iscenesætter overgangen til en postapokalyptisk og dystopisk fremtid.

perioden 10. oktober til den 21. februar kan publikum på ARoS vandre igennem en række altomsluttende rum med skiftende scenografiske installationer. I sin helhed danner rummene særudstillingen COLONY SOUND, 2019-2020 af den New York-baserede kunstnerduo Jonah Freeman & Justin Lowe. COLONY SOUND, 2019-2020 er kunstnerduoens seneste tillæg til deres fiktive fortælling om byen San San. Freeman & Lowe har hentet deres inspiration i bogen The Year 2000, hvor forfatterne Herman Kahn og Anthony J. Wiener i 1967 kiggede i krystalkuglen og gav deres bud på verden anno 2000. I bogen forestiller forfatterne sig, at byerne langs den amerikanske vestkyst fra San Diego til San Francisco vil vokse sammen og danne ét enkelt og gigantisk bykompleks kaldet San San. Jonah Freeman & Justin Lowes kunstneriske praksis består af arkitektoniske scenarier samt nøje udvalgte artefakter, prints og film. Med tusindevis af elementer danner de på ARoS en gigantisk labyrintisk totalinstallation, hvor man som besøgende selv skal gå på opdagelse og vurdere, hvad der er fiktion, og hvad der er fakta.

Loftet i The Manison giver mindelser om en drypstenshule. Det håndlavede loft bliver lavet specielt til hver udstilling, og det omfattende arbejde beskæftiger to mænd i tre uger.

Fra Istanbul til Aarhus Overinspektør og udstillingsansvarlig Lise Pennington oplevede første gang Freeman & Lowe i 2017, da de deltog i Istanbul Biennalen. Her så hun straks potentialet som den amerikanske duo kunne indfri på ARoS.

Jonah Freeman & Justin Lowe 'Colony Sound (R.3 The Mansion)' Marlborough, London Installation View 4. Photo: Luke Walker

„Freeman & Lowe opererer med denne helhed, hvor de rent fysisk inkluderer alt fra loft til vægge og gulve i deres installationer. Hertil tilføjer de en række modreaktioner på samfundet, inspireret af historiske og fiktive begivenheder, som vi nemt kunne forestille os foldet ud på ARoS", siger Lise Pennington. Freeman & Lowe trækker på en nyere science fiction-tradition og beskæftiger sig med postapokalyptiske dystopier i en nær fremtid, som ses fremherskende i populærkulturen i disse år. Hvor den

5

UDSTILLINGSARTIKEL


klassiske science fiction-genre ofte foregår langt fra jorden i en fjern fremtid, behandler kunstnerduoen nye og virkelighedsnære fremstillinger af katastrofer og samfundsforfald, afledt af blandt andet sundhedsepidemier, klima og teknologi.

Udstillingen taler direkte ind i en tidsånd, som mange kan relatere til og gå på opdagelse i LISE PENNINGTON OVERINSPEKTØR OG UDSTILLINGSANSVARLIG

Værkserien er skabt før coronapandemien udbrød, men aktualiserer med et mærkværdigt nærvær de skrækscenarier, vi forholder os til i disse tider.

igennem et butiksinteriør fra en telefonforretning til et halvt afbrændt musikstudie, hvorefter man ledes videre til et rum fuldstændig belagt med kobber. „Det er en udstilling, der vil fange interessen hos både børn og voksne. Det er ARoS’ ønske at skabe en appellerende og relevant kunstoplevelse, der beskæftiger sig med nogle af de potentielle katastrofer og dystopier, som optager vores samtid. Udstillingen taler derfor direkte ind i en tidsånd, som mange kan relatere til og gå på opdagelse i", siger Lise Pennington. De enkelte rum lægger op til, at publikum skal komme i tvivl om, hvorvidt man er gået forkert. Bryder man nogens privatsfære, eller har man forvildet sig ind i et baglokale, som viser sig at være en hemmelig forsøgsstation. For den besøgende vil bevægelsen gennem disse scenografier skabe en ganske særlig følelse af at opholde sig i en blanding mellem en arkitektonisk ruin og en simuleret teatralsk verden. ■

Det afbrændte musikstudie San Sound International. Den afbrændte effekt er skabt med sammensmeltet voks.

15 rum, 1 univers

PROJEKTET BLIVER TIL MED ØKONOMISK STØTTE FRA

Kunstnerduoen Jonah Freeman & Justin Lowe har arbejdet sammen siden 2007. De er begge bosat og arbejder i New York. I deres kunstneriske virke arbejder de med en dystopisk læsning af den amerikanske historie, og inviterer publikum ind i et fascinerende univers, der uundgåeligt rejser en masse spørgsmål hos publikum.

Jonah Freeman & Justin Lowe Photo: Blossom Berkofsky

COLONY SOUND, 2019-2020 bliver vist i det 1.100 kvadratmeter store galleri på museets niveau 1 og udfolder sig i 15 rum med komplet forskellige scenografier. Publikum vil blandt andet kunne gå på opdagelse i rummene The Mansion, Agonist Lounge og Macrobiotic office. Variationen af miljøer og rum, man bevæger sig igennem, er omfattende. Man går


Jonah Freeman & Justin Lowe 'Colony Sound (R.10 Agonists Lounge)' Marlborough, London Installation View 17. Photo: Luke Walker

Jonah Freeman & Justin Lowe 'Colony Sound (R.6 San Sound International)' Marlborough, London Installation View 6. Photo: Luke Walker

OVERGANGE

7

2020

Freeman & Lowe er fascineret af den danske kunstner Asger Jorn, og brugen af keramik-relieffer i værket Colony Sound (R.10 Agonists Lounge) kan ses som en reference til Jorns keramiske værker.

UDSTILLINGSARTIKEL


THE NEXT LEVEL FORVENTES FÆRDIG I 2023

OVERGANGE

2020

The Next Level Schmidt Hammer Lassen Architects

Stor udvidelse af ARoS

8

UDSTILLINGSARTIKEL


OVERGANGE

2020

Der er økonomisk og politisk opbakning til udbygningsprojektet The Next Level, der består af et underjordisk udstillingsgalleri og et enestående kunstværk, The Dome.

D

et er svært at forestille sig et ARoS uden Your rainbow panorama på toppen. I fremtiden bliver det også svært af forestille sig et ARoS uden kunstværket The Dome, der vil skyde op af jorden foran museet. Generøse donationer fra Købmand Herman Sallings Fond og Ny Carlsbergfondet samt politisk blåstempling af projektet betyder, at det ambitiøse byggeri nu kan realiseres. „Vi har arbejdet hårdt på at få realiseret denne ambitiøse udvidelse af museet, som vi kalder The Next Level, og vi er derfor meget glade for den opbakning, som projektet får både økonomisk og politisk", siger museumsdirektør Erlend G. Høyersten.

Nyt galleri og spirituelt værk af verdenskendt kunstner Udbygningen vil blive forbundet til den eksisterende bygning med indgang fra museets niveau 3, der er etagen lige under indgangsfoyeren. Det første, man træder ind i, er det 1.000 kvadratmeter store underjordiske udstillingsgalleri. Herfra bevæger man sig videre ind i den gigantiske The Dome af den verdenskendte amerikanske kunstner James Turrell. Det enestående værk har en lofthøjde på 15 meter, en diameter på 40 meter og gennem et hul i loftet får man et kig til det uendelige himmelhvælv. Værket byder på en unik kunstoplevelse præget af stor spirituel sensibilitet.

This project is one of the main pieces in my career. It’s highly important. JAMES TURRELL KUNSTNER

„ARoS har på rekordtid manifesteret sig som et kunstmuseum i international topklasse og med Your rainbow panorama på toppen også som et ikonisk kendetegn for Aarhus med både bred appel og kunstnerisk gennemslagskraft. Med realiseringen af James Turrells spektakulære The Dome tager ARoS både museet og byen til ”The Next Level” og sætter en tyk streg under Aarhus’ status som en fantastisk kulturby", siger borgmester Jacob Bundsgaard. Den samlede pris på udbygningsprojektet er vurderet til knap 200 millioner kroner, hvoraf Købmand Herman Sallings Fond har doneret 80 millioner

9

UDSTILLINGSARTIKEL


THE NEXT LEVEL FORVENTET FÆRDIGT I 2023

OVERGANGE

2020

James Turrell Foto: MortenFauerby, Montgomery, 2015

Udbygningsprojektet har været under udvikling i seks år og har ændret sig undervejs. I oktober 2015 besøgte kunstneren bag The Dome ARoS, hvor han sammen med arkitekter og ARoS’ direktør Erlend G. Høyersten formede og udviklede projektet. Her ses James Turrell ved en model af det gigantiske kunstværk, som kommer til at skyde op foran museet.

kroner, Ny Carlsbergfondet har doneret 40 millioner kroner, og en anonym har doneret 10 millioner kroner. Den resterende del finansieres mellem Aarhus Kommune og ARoS. „Vi er i Ny Carlsbergfondet glade for at være med til at sikre, at The Next Level bliver realiseret", siger forkvinde for Ny Carlsbergfondet Christine Buhl Andersen.

At udvide by- og museumsrum med James Turrells underjordiske katedral er både visionært og modigt

Et blik ind i The Dome, der med en lofthøjde på 15 meter og blik til himlen bliver et indbydende og spirituelt rum.

CHRISTINE BUHL ANDERSEN FORKVINDE FOR NY CARLSBERGFONDET

'The Dome' Schmidt Hammer Lassen Architects

„Kultur er en vigtig del af Aarhus. ARoS er blandt de mange kulturinstitutioner, som begejstrer og glæder byens borgere og gæster. Kulturen og kunsten bringer os sammen som mennesker og beriger vores hverdag. I Salling Fondene vil vi gerne være med til at støtte op om dette banebrydende og spektakulære projekt", siger bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond, Jens Bjerg Sørensen. Byggeriet sker i samarbejde med Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice. Det er udviklet i samarbejde med Schmidt Hammer Lassen Architects og forventes at åbne for publikum i løbet af 2023. „Hele Aarhus kommer på et nyt og højere niveau med The Next Level. Det bliver en enestående attraktion, som manifesterer Aarhus i den internationale superliga, når det gælder kultur. The Next Level bliver centrum i et nyt kulturelt byrum, som byens borgere og gæster vil få daglig glæde af i generationer fremover", siger Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

The Annual ARoS Pavillion Et andet element i The Next Level, der er med i en senere fase af projektet, er The Annual ARoS Pavilion, som vil blive placeret mellem museet og The Dome. Planen er, at der hvert år vil blive bygget en ny midlertidig pavillon af nogle af verdens mest innovative arkitekter. The Annual ARoS Pavilion vil fungere som en midlertidig tilbagevendende scene for forskellige former for socialt samvær, talks, koncerter, nye udstillinger og performances. Den vil også åbne mulighederne for nye spændende samarbejder på tværs af byens kulturinstitutioner, foreninger og græsrødder. Samtidig vil der skabes muligheder for et nyt byrum ved museet og de omkringliggende institutioner. Denne fase er endnu ikke finansieret.

Lidt om kunstneren bag The Dome, James Turrell Siden 1960’erne har den amerikanske kunstner James Turrell (f. 1943) arbejdet med lys, farver og ruminstallationer. Han er i dag verdens førende kunstner indenfor sit felt, og han har udført permanente installationer i 26 lande. Turrell er uddannet psykolog og har studeret matematik, geologi og astronomi. Hans værker har det fællestræk, at de omslutter publikum gennem lys- og farvepåvirkninger kontrolleret af kunstneren. Et eksempel på hans kunst kan blandt andet opleves i ARoS’ installationsgalleri på niveau 0, hvor man finder lysværket Milkrun III. James Turrells mest kendte værk er Roden Crater, som er en udslukt vulkan i Arizonas ørken, der udgør verdens største kunstværk. Han købte det 400 tusinde år gamle og tre kilometer brede krater i 1979 og har arbejdet på kunstprojektet lige siden. I krateret bygger han blandt andet et enormt observatorium, hvor man kan studere himmelens lyskvaliteter i løbet af døgnet. Turrell er også kendt for sine Sky Spaces (eller himmelrum), hvoraf det første blev skabt i 1975. Turrells ofte farvestålende ruminstallationer minder om tredimensionelle lysmalerier, hvor han, som en moderne Michelangelo, forbinder det jordiske med det himmelske samt krop og følelse med sind og tanke. ■

PROJEKTET BLIVER TIL MED ØKONOMISK STØTTE FRA

10

UDSTILLINGSARTIKEL


2020

Efterårets Växbolin karklud i 100% hør kr. 99 /kr. 89*

Opvaskemiddel Blossom breeze fra kr. 99 / kr. 89*

nyheder

Plakat PH-lampe 50 x 70cm kr. 350 / kr. 315*

SHOP, CAFÉ & ORANGERI

Ansigtsroller Rosa quartz eller Jade sten kr. 199/ kr. 179*

KKNEKKI hårelstikker kr. 25 / kr. 22,50*

ARoS Shoppen er en designbutik med et inspirerende sortiment i mange prisniveauer. I shoppen kan du bl.a. finde lækkert boligdesign, brugskunst, kunstbøger og plakater. Shoppen har også et udvalg af accessories samt masser af kreative

Dekorative spiralstearinlys fra HAY kr. 29 / kr. 26*

ting til børn.

HUSK altid fri adgang til Shop, Orangeri og Café

Mama-halskæde 18K guldbelagt sterlingsølv kr. 299 / kr. 269* Rosé WineGums fra danske Sweetkynd kr. 49 / kr. 44* Pindsvinekande 1 liter kr. 549/ kr. 494*

Bog Verd

Multifunktionel håndlavet mobiltaske i læder fra Aunts & Uncles kr. 499 / kr. 449

ens bedste

Fordel med et ARoS årskort

10%

i Orangeri, Café & Shoppen

Fra kl. 17

AFTENTILBUD Tirsdag-fredag 1 ret 100 kr. 3 retter 200 kr. 11

ARoS

hotdogs kr . 199/ kr. 17 9*

Cafe og Orangeri På ARoS serverer vi smagsoplevelser lavet med omtanke og respekt for råvarerne og vores jord. Gennem vores lokale leverandører har vi et dybt kendskab til vores råvarer, som vi tilbereder med den største kærlighed. * Pris med årskort


ASGER JORN 1914 – 1973

Asger Jorn foto Vagn Hansen, Ritzau Scanpix

Per Kirkeby i sit hjem foto Sofie Amalie Klougart, Information, Ritzau Scanpix

JORN / KIRKEBY 21.11.20 – 05.04.21 OVERGANGE

12

2020

JORN / K I R K E BY

PER KIRKEBY 1938 – 2018


OVERGANGE

2020

I udstillingen JORN / KIRKEBY kan man for første gang opleve et malerisk møde mellem to af dansk kunsts allerstørste navne: Asger Jorn (1914-1973) og Per Kirkeby (1938-2018). En udstilling med maleriet i centrum og samtidig et fortællende billede på generationers opgør med traditioner og ikoner.

U

dstillingen, der åbner på ARoS den 21. november 2020, fokuserer på de to kunstneres slægtskab og forskelligheder i deres tilgang til maleriet og til dét at være maler. Ved at sætte værker af Jorn og Kirkeby overfor hinanden under temaer som det løsslupne maleri, klassicismen, den erotiske drivkraft, landskabet og selvfremstillinger, vil deres individuelle og unikke tilgang til maleriet fremstå i et klarere lys – fra Jorns voldsomme utæmmede abstraktioner til Kirkebys tænksomme og mere kontrollerede. Per Kirkeby 'WW' 1966, blandteknik på masonit, ARoS © Per Kirkeby Estate

Faderfiguren som Kirkeby aldrig mødte Jorn og Kirkeby mødte aldrig hinanden, men der var alligevel et vist slægtskab mellem de to kunstnere. I en kronik i Kristeligt Dagblad fra september 2018 citeres Per Kirkeby for at have sagt:

Jeg begyndte, hvor Jorn slap

Asger Jorn 'Guganaga', 1945, olie på krydsfiner, ARoS © Donation Jorn, Silkeborg / VISDA 2020

PER KIRKEBY KRONIK I KRISTELIGT DAGBLAD, 2018

Jeg begyndte, hvor Jorn slap. Citatet henviser til Per Kirkebys oplevelse af Asger Jorns maleri Skrevet i sand: Alpona fra 1971 og understreger den store interesse, som Per Kirkeby havde for Asger Jorns kunst. Samtidig kan man i udstillingen ane et generationsoprør. De tidlige 1960’ere var for Kirkeby et opgør med traditionen og tidligere tiders maleriske formsprog, for at finde sit eget unikke ståsted. Dette førte til et opgør med den maleriske faderfigur Asger Jorn. Jorns position på kunstscenen var på mange måder en skygge, som ikke bare Kirkeby skulle arbejde sig ud af, men som hele generationen af kunstnere, der fulgte umiddelbart efter Jorn, blev nødt til at forholde sig til. På samme måde skulle Jorn i sine unge år forholde sig til og arbejde sig ud af skyggen af nogle af datidens stærke maleriske fædre og kunstneriske kræfter.

Maleriet i fokus Udstillingen har primært fokus på maleriet, og der vil blive vist mere end 60 værker fra både ARoS’ kunstsamling og fra danske og udenlandske museer, gallerier og private samlinger. Flere af værkerne har ikke tidligere været vist i en museumspræsentation.

13

UDSTILLINGSARTIKEL


OVERGANGE

Asger Jorn og Per Kirkeby insisterede begge på maleriet, og de var begge i deres kunstneriske virke forankrede i større kunstneriske fællesskaber, som har været med til at forme deres virke. Per Kirkeby var med sin tilknytning til Eks-skolen del af 1960’ernes avantgarde, og dermed medvirkende til at flytte det kunstneriske epicenter fra Paris til periferien af Europa, på samme måde som Jorn var det i 1930’erne og 40’erne.

2020

Noget af det, der binder Jorn og Kirkeby sammen er, at de begge har arbejdet eksperimenterende og løssluppent med maleriet og dets materialer. JEANETT STAMPE MUSEUMSINSPEKTØR, ARoS

Det maleriske slægtskab kan ved første øjekast være svært at få øje på. Jorns kunst er voldsom og utæmmet og malerierne er farvemættede og ofte i mindre skala. Kirkebys værker er tænksomme, intellektuelle og kontrollerede abstraktioner med maleriske pauser, som tit udfolder sig på enorme lærreder. Men Jorn og Kirkeby har flere fællestræk, end man skulle tro. De har blandt andet arbejdet med et væld af kunstneriske udtryksformer, men de blev begge ved at vende tilbage til maleriet. Deres billedsprog ligger oftest i et krydsfelt mellem det abstrakte og det figurative, og så har den maleriske proces, materialeeksperimenter og bestemte emner optaget dem begge.

Landskabet og det løsslupne maleri

Asger Jorn arbejdede i perioder meget eksperimenterende, løssluppent og lemfældigt med maleriet, hvor dryp, sjask, klatter, løbespor og tynde lag af maling præger hans værker. Her æltes og modelleres maleriet ikke i tæt kontakt med lærredet. I stedet synes penslen, malingen og hånden at være mere frigjort fra sin nære samhørighed med lærredet. Samme løsslupne tilgang til maleriet så man hos Per Kirkeby i 1960’erne, hvor han også eksperimenterede med den maleriske proces og brugen af materialer. Han brugte bl.a. billige kvadratiske masonitplader fremfor lærred, og arbejdede ligeledes med lak i stedet for oliemaling. Traditionerne indenfor landskabsmaleri er udgangspunkt for både Jorn og Kirkeby. Hos Jorn er det kendetegnet ved hans fastholdelse af en traditionel horisontlinje, der danner udgangspunkt og ramme for hans ofte fabulerende myldrende surrealistiske automattegninger. Samme landskabstradition kan ses hos Kirkeby, der også lader landskabsmaleriet være udgangspunktet for flere af sine malerier. Men hvor Jorn lader horisontlinjen bevæge sig klassisk henover lærredet, ser vi i stedet hos Kirkeby en forvridning af landskabets traditionelle fremstilling, hvor landskabet splittes op i enkeltdele og placeres på en ny måde. ■

Per Kirkeby 'Nach der Abnahme' 1988, olie på lærred, ARoS © Per Kirkeby Estate

Noget af det, der binder Jorn og Kirkeby sammen er, at de begge har arbejdet eksperimenterende og løssluppent med maleriet og dets materialer, og så arbejdede de begge på hver sin måde med landskabet.

I ARoS’ samling findes mange betydningsfulde værker af Per Kirkeby. Værket med den kristne titel Nach der Abnahme (Efter nedtagelsen) fra 1988 er et af de absolutte hovedværker, som giver et godt indblik i Kirkebys maleriske vokabular. Ud af abstraktionen, aftegner sig symboler, der refererer til både kristendommen, den kunsthistoriske tradition og naturen. Her ses Golgata med klippeskrænter indrammet af en cirkel øverst til højre, brugen af ”guld”, som i byzantinsk kirkekunst var symbol på evighed og guddommelighed, samt træet med nøgne grene længst til venstre.

UDSTILLINGEN ER STØTTET AF:

14

UDSTILLINGSARTIKEL


Asger Jorn 'Røde enge, grønne drenge' 1966-68, olie på lærred, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk © Donation Jorn, Silkeborg / VISDA 2020

OVERGANGE

15

2020

HOFFMANN & HUSMANS FOND

UDSTILLINGSARTIKEL


OVERGANGE

2020

Samtale med Per Kirkeby om Asger Jorn

Per Kirkeby og Lars Morell på Læsø, juli 2011 Foto: Mari Anne Duus

– optakt til udstillingen JORN / KIRKEBY på ARoS

16

TEMAARTIKEL


OVERGANGE

2020

Vi bringer her et uddrag af en samtale mellem Per Kirkeby og Lars Morell, som er museets sparringspartner i forbindelse med udstillingen JORN / KIRKEBY. Samtalen kan læses i sin fulde længde i kataloget til udstillingen.

I maj 2011 mødtes Per Kirkeby med idéhistoriker og forfatter Lars Morell på ARoS. Rammen var udstillingen Jorn International, hvor museet præsenterede et udvalg af de værker, som Asger Jorn skabte i løbet af de sidste 20 år af sit liv. Det blev til en samtale om Jorns kunst, om Kirkebys mening om Jorns billeder og om forskelle og ligheder mellem de to kunstnere. KIRKEBYS KOMMENTARER TIL JORNS KUNST AF LARS MORELL

N

år man diskuterede Jorn med Kirkeby, gjorde han tit den indvending, at Jorns billeder illustrerede, hvad han kaldte ”små anekdoter” – altså at billederne ofte forestiller små figurer, der er kommet i strid med hinanden. Måske var denne kritik grunden til, at han blev optaget af Le Ciel jaune (1961), for her er ingen figurer, men bare store farveflader. ”Det er med de åbne felter, han holder sammen på billedet”, sagde han og talte om, at ”i stedet for et maleri med masker har han her opnået samme virkning med ene runde felter”. En anden indvending, som Kirkeby ofte fremførte, var, at Jorns værker efter hans mening mangler pauser. De skruer sig op og bliver stadig mere intensive. På Kirkebys egne malerier har bestemte farvefelter den opgave at skabe stilhed og ro.

Per Kirkeby og Lars Morell var venner gennem 40 år. Det, som bandt dem sammen, var glæden ved en samtale på tomandshånd. Her studerer de en rød og en grøn farveprøve til et bogomslag.

Kirkeby var stolt over at have set udstillingen Øjets blikstille på Galerie Birch i april-maj 1972. Den omfattede sytten værker skabt på Læsø i 1970 og 1971. Det billede på den udstilling, som havde gjort størst indtryk på ham, var Skrevet i sand: Alpona (1971). Med en typisk Kirkeby-formulering udtalte han, at det var med dette billede, Jorn ”overvandt sig selv”. Alpona var uden antydning af horisont foroven, og penselstrøgene var ikke afrundede ved rammens kant. I stedet var der på hvid bund malet et mønster, som i princippet kunne fortsætte ud over kanten. Det var dette arbejde, Kirkeby havde i tankerne, da han få måneder før sin død i en

Lige ved siden af hang et par af Jorns Luxury Paintings. Jeg sagde, at selv når Jorn ikke brugte pensel, men dryppede farven fra en malepind, kom resultatet alligevel til at ligne et Jornmaleri. Kirkeby var enig og tilføjede, at ”det er svært at afgøre, om det er en svaghed eller en styrke”.

...i stedet for et maleri med masker har han her opnået samme virkning med ene runde felter

I stedet koncentrerede vi os om malerierne – i første omgang Bittrer Ernst (1971) og Cabaret Voltaire (1971-72). Her havde Jorn brugt den samme lyse blå, som vi havde set på andre billeder. Kirkeby erklærede, at nu kendte han efterhånden ”spillereglerne hos Jorn”. Vi havde oplevet, hvordan bestemte farver gik igen – især den lyse blå og en tilsvarende rød. Kirkeby udbrød, at efter en time behøvede man ikke se mere, for nu kendte han de genkommende træk og var kommet tæt på denne kunstners stil.

I mellemtiden var vi kommet ind i udstillingens fjerde sal. Jeg trak Kirkeby hen foran Die Gedanken sind frei (1970-71), som har en tværgående form, der er tredelt forneden, og sagde til ham, at det kan minde om strukturen i en del af hans egne værker. Det kommenterede han ikke direkte, men sagde, at ”det vel fra Jorns side var et forsøg på at male et billede uden landskabsstruktur med en horisont foroven”. Kirkeby bemærkede straks det store blå felt foroven til venstre og sagde, at han ofte selv uden at tænke over det begynder at male blåt foroven – som en himmel – men at han helst vil undgå det og prøver at modgå det f.eks. ved at placere et blåt felt forneden. Her refererede han både til malerier fra 1980’erne og de allernyeste.

PER KIRKEBY KUNSTNER

samtale erklærede, at ”jeg begyndte, hvor Jorn slap” (Kristeligt Dagblad, den 1. september 2018). Jeg prøvede bevidst at styre Kirkeby hen foran de atypiske billeder, som jeg selv havde svært ved at fortolke. Et af dem var Allegretto furbo (1964-70). Kirkeby sagde, at ”i farverne minder det om ham dér hollænderen”. Jeg remsede et par navne op. Det viste sig at være Willem de Kooning. Allegretto furbo er malet med den samme lyserøde som de Koonings kvindebilleder.

17

TEMAARTIKEL

Vi kom ind i den sjette sal. Den var bygget op omkring værker fra Jorns sidste fire leveår – malerier og skulpturer. Kirkeby sagde, at Jorns bronzeskulpturer fra 1972 aldrig havde sagt ham noget. Han var heller ikke interesseret i udstillingens to marmorskulpturer.

Grunden til, at Kirkeby så ivrigt pejlede sig ind på Jorns brug af blå og rød var muligvis, at han på dette tidspunkt selv arbejdede meget med de to farver. ■


Kunst i alle retninger Nye strømninger og grupperinger opstår konstant i kunsthistorien, der i perioder har befundet sig i nærmest permanent overgang. Snart ARoS-aktuelle Asger Jorn var bannerfører for COBRA-bevægelsen, der var blandt de mest markante i forrige århundrede. Her præsenterer vi et nedslag i andre markante grupperinger før COBRA.

Kubisme Kubismen opstod i Frankrig mellem 1907-14 under påvirkning af Paul Cézannes sene billeder og hans idéer om geometriske grundformers betydning for billedets opbygning. Pablo Picasso er den mest kendte kubist, om end han kom skævt fra start med et af de første forsøg, som fik navnkundige Henri Matisse til misbilligende at udbryde et ”Trop de Cubes” (”For mange kuber”) og dermed uforvarende navngav en af de mest indflydelsesrige kunstneriske retninger i forrige århundrede. Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 opløstes kredsen af kubister i Paris, men det kubistiske formsprog praktiseredes fortsat og spredtes til mange lande. Kubismen levede indirekte videre, også inden for arkitektur, scenografi og design, i mellemkrigstidens postkubistiske tendenser og havde stor betydning for andre af den modernistiske pionertids strømninger. I Danmark fik kubismen stor indflydelse på det modernistiske gennembrud i årene omkring 1918. Malere som Jais Nielsen, Vilhelm Lundstrøm, Olaf Rude, Harald Giersing og William Scharff modtog afgørende påvirkninger fra kubismen, som de bl.a. fik kendskab til gennem tidsskriftet Klingen (1917-19).

18


STORM ROOM FORÅRET 2020 (Niveau 0)

OVERGANGE

2020

Futurisme Bevægelsen var oprindelig litterær, men fik hurtigt tilslutning fra malere og billedhuggere, og i 1910 underskrev gruppen et manifest. Heri hyldede futuristerne teknologien og det moderne livs fart og bevægelse, og de så sig selv i skarp opposition til den etablerede kultur, dens institutioner og det klassiske harmoniske skønhedsbegreb. Blandt foretrukne motiver var storbyen, nye tekniske landvindinger og industrisamfundets menneskemasser. Med inspiration i bl.a. kubismens opløsning af den faste kontur søgte futuristerne at gengive genstandens dynamiske iboende kraftlinjer og dermed fastholde bevægelsen. Som konsekvens af futurismens erklærede forherligelse af militarismen og krigen som "verdens eneste hygiejne" deltog flere af kunstnerne aktivt i 1. Verdenskrig. Ved siden af sine fascistoide træk pegede futurismen i sin anarkistiske grænseoverskridende holdning til såvel kunsten som den moderne virkelighed også frem mod dadaismen, som dog i sin politiske grundholdning var væsentligt forskellig fra futurismen.

Dadaisme Ordet ”dada” stammer fra et tilfældig ordbogsopslag, der på fransk betyder ”kæphest” og på rumænsk ”jaja”. Dette tilfældighedsprincip er karakteristisk for dadaisterne, der netop arbejdede med tilfældigheder i skabelsen af deres værker.

Illustration: Signe Rump Thorsen

Dadaismen opstod i 1915 under 1. Verdenskrig i Europa og New York, hvor bl.a. Man Ray og Marcel Duchamp repræsenterede bevægelsen, mens Zürich i det neutrale Schweiz blev samlingsstedet i Europa. Dadaismen er antiautoritær og anarkistisk med en total foragt for alle vedtagne moralske og æstetiske normer. Det mest udtalte eksempel herpå er Marcel Duchamps bearbejdelse af Leonardo da Vincis Mona Lisa, der blev udstyret med overskæg og en respektløs kommentar til hendes gådefulde smil: L.H.O.O.Q (udtalt på fransk: Hun har en varm røv).

Surrealisme Surrealismen opstod i Paris og bredte sig derfra til resten af verden i mellemkrigstiden. Surrealisternes lederskikkelse, digteren André Breton, udgav i 1924 De surrealistiske manifester, hvori han definerer surrealismen som ”Ren psykisk automatisme, hvorved man sætter sig for mundtligt, skriftligt eller på enhver anden måde at udtrykke tankens virkelige funktion, tankens diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side og uden for enhver æstetisk eller moralsk interesse”. Surrealisterne var inspirerede af Freuds teorier om drømme og underbevidstheden, og de ønskede at forene drøm og virkelighed i en ny overvirkelighed. Ligesom dadaisterne tog surrealisterne afstand fra borgerlige værdinormer og anvendte tilfældighedsmetoder som skabende princip. René Margritte og Salvador Dali er blandt bevægelsen mest kendte malere. Under mere lokale himmelstrøg regnes bl.a. Wilhelm Freddie, Vilhelm Bjerke Petersen, Richard Mortensen og Ejler Bille blandt de førende surrealister.

COBRA-malerne Danske Asger Jorn var blandt grundlæggerne af den europæiske avantgardebevægelse, der blev stiftet i 1948. COBRA er en sammenskrivning af byerne København (Copenhagen), Bruxelles og Amsterdam, hvorfra stifterne af bevægelsen kom.

Ligesom dadaisterne tog surrealisterne afstand fra borgerlige værdinormer og anvendte tilfældighedsmetoder som skabende princip.

Billedkunstnerisk er gruppen kendetegnet ved en abstrakt ekspressiv stil med inspiration i bl.a. børnetegninger og nordisk mytologi. Gruppen ønskede eksperimentel fornyelse af det eksisterende kunstudtryk og mange af medlemmerne havde afsæt i den eksisterende surrealisme. I forhold til surrealisterne ønskede COBRA-kunstnerne et abstrakt formsprog, som de mente i større grad kunne udtrykke det ubevidste.

SURREALISME

COBRA havde desuden en markant politisk og social dimension, der var baseret på en kritik af samtidens koldkrigs-samfund. 19

TEMAARTIKEL


OVERGANGE

2020

Kunst skaber debat. Stil spørgsmål ... Hvis du vil vide mere

20

ARoS


OVERGANGE

2020

To markante danske værker til samlingen

Joachim Koesters 'The Place of Dead Roads' 2013 Installationsfoto. Fotograf: Anders Sune Berg

Jacob Kirkegaard 'Membrane (stillbilllede)' Jacob Kirkegaard ©, 2020 Courtesy Galleri Tom Christoffersen, Copenhagen, DK and Fridman Gallery, New York, USA

Med erhvervelsen af Joachim Koesters The Place of Dead Roads (2013) og Jacob Kirkegaards Membrane (2020) tilføjes ARoS’ kunstsamling to meget markante danske samtidskunstnere. De to værker installeres i løbet af efteråret i udstillingen Far From Home.

S

iden ARoS i 2017 præsenterede Jacob Kirkegaard i udstillingen alt & intet, har det været et stort ønske at få den fremadstormende danske kunstner repræsenteret med et stort værk i museets samling. Med erhvervelsen af videoværket Membrane er det nu lykkedes. Jacob Kirkegaard (født 1975 i Danmark) er internationalt anerkendt for sine fascinerende optagelser af verdens lyde. Kirkegaards udgangspunkt er, at der er lyd i alt, og ved hjælp af avanceret udstyr har han optaget lyde af indlandsisens knagen, lyden af radioaktivitetens stilhed i Tjernobyl og Fukushima og grænsemurens sagte rungen i Palæstina.

Donald Trumps grænsehegn Membrane er et ordløst landskabsportræt, som er optaget langs det grænsehegn, der adskiller Mexico og USA, og som takket være Donald Trump har hele verdens bevågenhed. Den 37 minutter lange film akkompagneres af fascinerende optagelser af murens lyde. Værket vil for eftertiden stå som et dokument over Donald Trumps æra, hvor adskillelse af nationer og national isolationisme er højt på dagsorden, og værket er et fremragende eksempel på, hvordan kunst kan bidrage aktivt til debatten, mens historien skrives.

VÆRKET 'MEMBRANE' ER ERHVERVET MED ØKONOMISK STØTTE FRA

21

UDSTILLINGSARTIKEL

Koesters cowboys udfordrer Hollywoods stereotyper Joachim Koester er med bl.a. repræsentation på Documenta X i Kassel og på Venedigbiennalen blandt de danske halvfemser-kunstnere, der har nydt størst international opmærksomhed med værker, der allerede nu har opnået ikonisk status. I det nyere værk The Place of Dead Roads (2013) arbejder Koester med emnerne krop og bevidsthed i spændingsfeltet mellem virkelighed og fiktion. Værket henter sin inspiration i den amerikanske forfatter William S. Burroughs Western-roman fra 1983 af samme navn, som kort fortalt omhandler en homoseksuel cowboy med en stærk passion for skydevåben. I filmen optræder fire androgynt udseende cowboys eller cowgirls. Selvom de fire karakterer er iklædt fuldt cowboy-udstyr, opfører de sig ikke som klassiske cowboys. I stedet udfører de en koreografi uden ord og uden nogen form for fremdrift. Deres optræden består af pulserende bevægelser, nervøse tics og krampetrækninger, krops-spasmer og ildevarslende blikudvekslinger i skiftende tempo. Værket udspringer af Koesters interesse for den østrigske psykoanalytiker William Reichs idé om, at episoder og traumer fra et menneskes liv lagres i kroppens hukommelsescenter, og taler sit eget sprog igennem vores bevægelser og ansigtsmimik. Det er disse lagrede episoder og traumer, der kommer til udtryk i karakternes aparte dans i The Place of Dead Roads. Med sin brug af androgyne cowboys og i bruddet med western-genrens konventionelle fortællegreb udfordrer Koester desuden Hollywoods – og publikums – fasttømrede cowboy-stereotyp og forventninger til handling. Dette greb er typisk for Koesters senere produktion, hvor han med en arkivarisk tilgang genaktiverer utopiske og glemte fortællinger og myter. VÆRKET 'THE PLACE OF DEAD ROADS' ER ERHVERVET MED ØKONOMISK STØTTE FRA


22

ARoS

50 kr. uden årskort / 25 kr. med årskort*

Vi genoptager vores søndagsrundsvisninger i en særlig corona-sikret version, der betyder, at præsentationen foregår i vores auditorium, hvorefter I på egen hånd kan gå på videre opdagelse i galleriet. Præsentationen varer cirka 30 minutter, hvorefter der er 15 minutter til spørgsmål.

Rundvisning i aktuelle udstillinger

HVER SØNDAG KL. 15.00 – 15.45

Far From Home

HELE ÅRET

Human Nature

HELE ÅRET

Installationskunst

HELE ÅRET

James Turell og The Next Level

14. NOVEMBER – DECEMBER 2021

Asger Jorn og Per Kirkeby JORN / KIRKEBY

21. NOVEMBER – 5. APRIL 2021

Shirin Neshat – Women Without Men

22. SEPTEMBER – 18. OKTOBER 2020

Teater Fluks

75 kr. pr. deltager i kurset Unge under 18 år gratis entré til museet.

Vi starter med grundprincipperne for det at tegne manga. Osamu Tezuka, Katsuhiro Otomo, Naoko Takeuchi eller Akira Toriyama. Listen er lang over favoritkunstnerne. Start din vej ind i deres magiske univers sammen med mangategneren Siri Westergaard fra Manga Workshop Danmark.

For 12–15 årige

Manga og Mytologi Workshop på ARoS

26. SEPTEMBER KL. 12.30 – 14.00

BØRN & UNGE

December

November –

Jonah Freeman & Justin Lowe COLONY SOUND, 2019-2020

Earthbound

Oktober

10. OKTOBER 2020 – 21. FEBRUAR 2021

September August Nicolaisen

KUNSTNERE I ATELIERET

Atelieret er åbent og tilbyder vores gæster et møde og en snak med de arbejdende kunstnere.

4. APRIL – 18. OKTOBER 2020

Mythologies – The Beginning and End of Civilization

Besøg ARoS Atelier

UDSTILLINGER ALLE DAGE

2.000 kr. inkl. 12 børn og 2 voksne** Weekend eller aften: 2.200 kr. Pris pr. ekstra barn: 150 kr.

Skal din fødselsdag være helt særlig? Med kreative aktiviteter i inspirerende og anderledes omgivelser? Hold din fødselsdag på ARoS, så garanterer vi, at du og dine gæster vil få en oplevelse, I aldrig glemmer.

Børnefødselsdag på ARoS

HELE ÅRET

Første gang den 17. september. Pris for alle mødegange 600 kr.**

Forløbet giver mulighed for at arbejde med forskellige udtryksformer fx at tegne, male, forme, tænke og skabe sammen med en professionel billedkunstner. Forløbet forholder sig til aktuelle udstillinger på museet, hvilket skaber en unik og inspirerende ramme om børnenes arbejde.

ARoS tilbyder kunstskole for børn, som har lyst til at arbejde med kunst.

2. - 6. klassetrin

Kunstskole for børn

8 TORSDAGE KL. 16.00 – 18.00

kalender

Vi tager et historisk kig på Holland i 1600-tallet, hvor kunsten som det første sted i Europa, blev frisat som handelsvare, og undersøger hvad det ændrede ved kunsten at blive objekt for finansiel spekulation.

Art Hour 1600-tallets Holland – kunstens indtog på det frie marked

ARoS30 KL. 18.00 ØVRIGE ÅRSKORT KL. 19.00

4. NOVEMBER

Dygtige fodboldspillere benævnes ofte som de rene boldkunstnere. Men kan sport ophøjes til kunst?

Art Hour Kunst & Sport

ARoS30 KL. 18.00 ØVRIGE ÅRSKORT KL. 19.00

7. OKTOBER

FOR DIG MED ARoS ÅRSKORT

OVERGANGE 2020


23

Ingen tilmelding, men begrænset antal pladser*, **

Udstilling, debatter og oplæg om internationale photobøger.

Photobook Week

1. – 3. OKTOBER

Med udgangspunkt i kunstværket, har ARoS lavet et spændende, indsigtsgivende og festligt program, der kommer omkring iransk kunst og kultur via mad, dans, musik, film, talks, litteratur og meget mere.*

I Efterårsferien sætter ARoS fokus på Iran i anledning af, at museet genopsætter det enestående videoværk Women Without Men af den iranske kunstner Shirin Neshat.

Iransk uge

Gratis, men kræver tilmelding på niro@aarhus.dk

Forårshold 24. februar – 21. april 8 mødegange / Max. 15 deltagere

Efterårshold 16. september – 11. november 8 mødegange / Max. 15 deltagere

KOMMENDE HOLD

I 2020 og 2021 skal vi gå på opdagelse i udstillingerne på ARoS. Vi skal tale om, hvad en udstilling er, hvorfor kunsten kan bruges til at forstå verden, lave lette kreative øvelser i ARoS Studios og meget mere. Hvis du har lyst til at komme lidt tættere på kunstens verden, så tilmeld dig.

– i samarbejde med Ung i Aarhus Nord

7.-10. klassetrin

Ungdomshold

tirsdag-fredag fra kl. 17

på din regning med et ARoS årskort

10%

Bord kan bookes på orangeri@aros.dk

Forbehold for fejl og ændringer

Se flere arrangementer på aros.dk/kalender

Gem datoen allerede nu! Program og tilbud bliver meldt ud til årskortholdere i løbet af efteråret.

I forbindelse med åbningen af to nye særudstillinger, inviterer ARoS til en COVID-19-sikker medlemsuge for dig med årskort. Vi kommer til at byde på mange gode tilbud hele ugen – i både shop og café.

Medlemsuge for dig med årskort!

24. – 27. NOVEMBER KL. 10.00 – 21.00

Hvordan skal man behandle andre kultures kunstværker? I denne talk skal vi se nærmere på, hvordan dekolonialiseringsprocessen er gået i gang på museer verden over, og hvordan man stadigvæk kan udstille andre kulturer med respekt. Hvis man altså kan?

Art Hour Dekolonialisering på museet

ARoS30 KL. 18.00 ØVRIGE ÅRSKORT KL. 19.00

2. DECEMBER

2020

*Gæster uden årskort skal desuden købe entré til museet. Billetter købes på aros.dk eller i Informationen på ARoS. **For tilmelding og nærmere information: vol@aros.dk eller 87 30 66 44

Foto: Sophie Dreijer, Jens Henrik Daugaard, Frida Gregersen, Lise Balsby

ARoS

UGE 42

12. december Sci-fi i samtidskunst + Jonah Freeman & Jonas Lowe

Husk at I kan nyde en lækker middag i Orangeriet under musikken. 3 retter for 200 kr.

Ingen tilmelding, men begrænset antal pladser*

11. november Amerika

Myter om Mænd

21. oktober

Gratis koncert med prisvindende Lil Lacy. Hun har skrevet tre værker om planter, bevægelsesmønstre og cellestrukturer.

Lil Lacy – Exploring plants

15. OKTOBER KL. 18.00 – 20.00

31. december Sam and the Soulmates

Koncerten suppleres af en biolog, der laver kort oplæg om planter.

8 ONSDAGE I EFTERÅRET 2020 ELLER FORÅRET 2021

Sam and the Soulmates

26. november Asbjørn Grøn

29. oktober

24. september Kwella-Bjørnskov

KOMMENDE DATOER

Ingen tilmelding.

Livemusik er for alle og kan opleves gratis i Café og Orangeri, mens der kan nydes lækker mad.

Livemusik

SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 18.00 – 20.45

LIVEMUSIK

KOMMENDE DATOER

Ingen tilmelding, men begrænset antal pladser*

Livemagasinet er et journalistisk sceneshow med levende fortællere og et levende publikum. Fra scenen kan du opleve alt fra den hårdkogte debat til det nærværende portræt.

Livemagasinet

KL. 18.30

AKTUELT OG DEBAT

Entré + 50 kr. uden årskort / 25 kr. med årskort*

ARoS tilbyder barslende forældre en mulighed for at se kunsten i et babyvenligt tempo med fokus på, at både baby og du får en god oplevelse.

Kunst på barsel

FØRSTE FREDAG I MÅNEDEN KL. 10.30

Husk gratis gæst med dit årskort

OVERGANGE


2020

Streger fra en syg tid AF JACOB BØDSKOV OG MARIANNE GRYMER BARGEMAN

H

vad gør børn og unge med deres tanker, når hverdagen ikke ligner sig selv? Hvad gør lærere og pædagoger, når de vil forstå og samle op på en tid med fokus på sygdom, angst og omvæltninger? Og hvad gør kulturinstitutionerne, når børnene ikke kan komme på museum som de plejer pga. tidens COVID-19 relaterede udfordringer med gruppestørrelser og materialehåndtering? Med det landsdækkende projekt Streger fra en syg tid ønsker ARoS at blive klogere på ovenstående spørgsmål. Formålet med projektet er at skabe et kreativt rum, der kan hjælpe os med at forstå vores tid, gennem vores børn og unge, på tværs af landet. Mens nogle museer samler på mundbind og plexiglas, ønsker vi at give børn og unge mulighed for at være med til at ”skrive” historie. Hvilke tanker og følelser har forandringerne skabt hos børn og unge, og hvordan vil de give tiden og tankerne form og udtryk?

24

Helt konkret har ARoS opfordret alle landets skoler til enten at tegne en tegning eller skrive en tekst, der forholder sig til corona-tiden. Over 100 skoler fra hele landet har allerede tilmeldt sig, og museet har modtaget mange gode og tankevækkende streger, som vi ser frem til at udstille og diskutere til efteråret i formidlingscenteret ARoS Public på niveau 3. De udstillede tegninger foldes ud i samarbejde med en animator. Dele af de mange indtryk levendegøres. Film og tegninger vil sammen give os et bredt billede af, hvad der skete i landets børns verden, da COVID-19 lukkede den for den virkelighed, de stod i. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte undervisningsansvarlig Jacob Bødskov på jabo@aros.dk

ARTIKEL

Isabella Meyer Søgaard Skanderborg Realskole

OVERGANGE


OVERGANGE

2020

Hvis du har fået lyst til at tegne, er her lidt inspiration: Anna Weinkouff Højmark 5.A, Skanderborg Realskole

Opvarmningsøvelse • Placer blyant på papir • Luk øjnene • Tegn COVID-19 • Åbn øjnene og arbejd videre med dit værk

To og to sammen • Tegn kruseduller på papir og byt med en person ved siden af dig • Forvandl nu kruseduller til et COVID-19 relateret motiv • Den ene beskriver en COVID-19 relateret oplevelse. Den anden tegner, hvad de hører. Byt derefter

Julie Stausholm Uhrenholt 5A, Skanderborg Realskole

• Skriv tre ord på papir. Giv dem til personen ved siden af dig og modtag det samme fra vedkomne. Illustrerer de tre ord

Frederikke Ekwall 5.A, Skanderborg Realskole

Hvilke tanker og følelser har forandringerne skabt hos børn og unge, og hvordan vil de give tiden og tankerne form og udtryk?

25

ARTIKEL


OVERGANGE

2020

Erik Nørager Pedersen Foto: Jens Henrik Daugaard

Museets hellige kælder

N

ede i kælderen på ARoS, ude af syne for de mange daglige gæster, finder man museets lager af kunstværker. Selvom de ikke er tilgængelig for publikum ligger kunstværkerne dog ikke blot og samler støv. Samlingen er tværtimod meget aktiv og en hjørnesten i museets virke. Da en gruppe fremtrædende aarhusianere i 1847 stiftede en kunstforening med henblik på at starte det første kunstmuseum uden for København, var det med ønsket om at sprede kunsten ud til den brede befolkning. Kunstforeningen af 1847 indkøbte hvert år et maleri fra deres skiftende udstillinger og tog dengang de første spæde skridt mod det, der i dag udgør ARoS’ unikke kunstsamling. 173 år og fire lokaliteter senere lever ARoS’ kunstsamling nu i al fordragelighed i kælderen på

26

museet, hvor den bidrager til skiftende udstillinger på museet og bliver udlånt til diverse udstillinger i indog udland. De godt 8.000 værker fortæller museets historie og bevidner, hvilken slags kunst museet har satset på gennem årene. „Historisk set har Aarhus Kunstmuseum (red. i dag ARoS) primært købt kunst af yngre, nulevende kunstnere, som udfordrede samfundsdebatten. Det skyldes blandt andet, at det var den kunst, man fandt signifikant og vigtigt for eftertiden. Derudover har museet aldrig haft særligt mange penge at indkøbe for, men så har man til gengæld satset på kunst, der var spændende og nyt. Det har så vist sig, at man har satset rigtig mange gange og fået kunstværker i samlingen, som har udviklet sig til at blive betydningsfulde for det danske kunstliv", siger Erik Nørager Pedersen, der er samlingsinspektør på ARoS.

ARoS INDEFRA


OVERGANGE

2020

En levende samling Erik har været ansat på museet i 34 år og er den person, der opholder sig mest blandt de skattede værker i kælderen. Han håndterer blandt andet de forespørgsler, som andre museer retter til museet, når de ønsker at låne et kunstværk fra samlingen. ARoS udlåner årligt 200-300 værker til andre udstillinger.

Erik Nørager Pedersen Foto: Jens Henrik Daugaard

„Der er ikke mange værker, der ligger hengemt i magasinerne. I løbet af min tid på museet har langt størstedelen af værkerne været i brug enten som del af vores egne udstillinger eller som del af andre museers særudstillinger. Et kunstmuseums samling er nemlig ikke kun til for historiens skyld. Den er også et reservoir, som man skal have mulighed for at gå tilbage til for at få ny inspiration. På den måde er samlingen meget levende", siger Erik Nørager Pedersen.

Omsorg for kunsten ARoS har fem forskellige magasiner, der er fordelt efter malerier, små skulpturer, store skulpturer, grafik og installationskunst. Opdelingen skyldes at hver slags kunst skal opbevares under særlige forhold, der beskytter bedst muligt. Malerierne vil for eksempel begynde og krakelere og lærrederne krympe, hvis ikke de opbevares under særlige temperatur- og luftforhold.

Ideen med kunstmuseer er, at man skal tage noget af det bedste ud fra enhver tid og bevare det for eftertiden ERIK NØRAGER PEDERSEN SAMLINGSINSPEKTØR,ARoS

„Ideen med kunstmuseer er, at man skal tage noget af det bedste ud fra enhver tid og bevare det for eftertiden. Museumsloven siger derudover, at når først et værk er kommet ind i et statsanerkendt museums samling, så skal det bevares der til evig tid. Det er dels for værkernes egen skyld, dels af historiske grunde, så man har overblik over, hvordan den er forløbet. Derfor er det essentielt, at vi passer så godt på kunsten, som vi kan", siger Erik Nørager Pedersen.

Bag udstillingerne på ARoS står en bred gruppe af højtkvalificerede mennesker, som alle er med til at sikre, at udstillingerne får liv. I serien ARoS Indefra tager vi jer med i kulissen på museet og præsenterer netop disse mennesker for jer. Serien fortæller de historier, der måske ikke er så synlige under et besøg på museet, men som alle på hver sin måde er uundværlige for at garantere kunstoplevelser af højeste karat.

Til spørgsmålet om, hvorfor et kunstmuseum overhovedet skal have en samling nu, når der er så mange andre måder at opleve kunst på, tøver Erik Nørager Pedersen ikke. „En kunstsamling som ARoS’ eksisterer, fordi det er et museums rolle at samle kunst, sørge for at det ikke går til, og ordne det så det bliver tilgængelig og kan bidrage til oplevelse, udvidelse af horisonten og til at sætte tanker i gang. En kunstsamling fremhæver kunstens evne til at vise, at tingene godt kan være anderledes, og at nutiden kun er et øjeblik i et langt forløb fra fortid til fremtid". ■ Danmarks samlede kunstindeks, hvor ARoS’ og landets andre statsanerkendte kunstmuseers samlinger indgår, kan ses på www.kulturarv.dk/kid

27

ARoS INDEFRA


OVERGANGE

Main Corporate Partner

2020

Visionspartnere

ARoS Ambassadors

Corporate Partners

ARoS Art Club

AC MALERFIRMA CHD HOLDING

APT

FURI APPEL & GUNNAR NISKERS FOND

STØTTEFORENINGEN FHH AARHUS STJERNE APOTEK

GURLI & KNUD PEDERSENS FOND OMRÅDE MIDT

TRØJBORG EJENDOMME A/S

Tak til al l e vore s sp o nso re r 28

ARoS


OVERGANGE

2020

Forvandlingen af installationsgalleriet Med erhvervelsen af albanske Anri Salas Take Over (2014) tager ARoS endnu et skridt mod at give installationsgalleriet på niveau 0 en mere altomsluttende karakter med kunstværker, der taler til andre sanser end synssansen.

Værket består af en blanding af klaver og elektronisk musik. Fritstående glasvægge deler galleriet i to, og der vises projektioner på begge sider af glasset. Vi ser en pianist spille på et klaver. Efter et stykke tid løfter han fingrene fra klaveret, der ufortrødent spiller videre som drevet af en usynlig kraft.

Anri Sala 'Take Over' 2017 Back-to-back HD video projections, colour, 8-channel sound, glass elements Duration 7:56 min. 258 x 873 x 873 cm. Exhibition view: Anri Sala, Take Over, Esther Schipper, Berlin, 2017. Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn, 2019. Photo © Andrea Rossetti

Elmgreen & Dragset 'Too Late' 2016

Anri Sala (f. 1974) er født og opvokset under det kommunistiske styre i Albanien. Som kunstner arbejder han med video, hvor musik ofte udgør et centralt element. For Sala er musik lagret med kulturelle betydningslag, som ændrer sig over tid og sammenhænge. Han mener, at musik følelsesmæssigt og indholdsmæssigt appellerer bredere og på flere planer end eksempelvis ord, og det otte minutter lange værk Take Over er et eksempel på dette.

Individ og samfund

Med Take Over udforsker Sala forholdet mellem samfund og individ: Hvordan er individet i kraft af sin kreativitet med til at skabe samfundet? Og omvendt; hvornår tager samfundet over og omdanner den menneskeskabte kultur til et politisk og retorisk magtredskab? Hvornår overtager systemet kontrollen og trykker på tangenterne i stedet for individet selv?

Et altomsluttende galleri Erhvervelsen af Anri Salas værk er en del af en ambition om at give installationsgalleriet på niveau 0 en mere omsluttende karakter. Fra det øjeblik, man træder ind i galleriet, vil man opleve et sansebombardement, der sætter hele kroppen og hele sanseapparatet i spil, når man bevæger sig fra rum til rum. Tilføjelsen af Take Over ligger således i naturlig forlængelse af erhvervelsen af henholdsvis Elmgreen & Dragsets Too Late i 2016 og Storm Room af den canadiske kunstnerduo Janet Cardiff og Gerorge Buress Miller tidligere i år. Sidstnævnte har grundet corona-virus været strandet på vejen til ARoS og forventes at blive installeret i løbet af efteråret.

29

UDSTILLINGSARTIKSL

Janet Cardiff og Gerorge Buress Miller 'Storm Room' 2020

På lydsiden laver Sala en sammenkobling mellem de to berømte hymner La Marseillaise og L’Internationale, som knytter sig til henholdsvis Frankrigs og Sovjetunionens fortid. Det er begge sange, som siden de blev skrevet, har undergået store forandringer i takt med, at de fra deres afsæt i 1700-tallets Frankrig har opnået stor global udbredelse. Sangene har ændret politisk betydning, og de er gået fra i udgangspunktet at være antinationalistiske og revolutionære til at blive symboler på national samling.

VÆRKET 'TAKE OVER' ER EHVERVET MED ØKONOMISK STØTTE FRA


Vi dÌkker kulturen i Aarhus bredt Følg med og fü anmeldelser, anbefalinger og reportager om alt fra Fed Fredag, Northside og Smuk og Grim fest, til teaterlivet, Musikhuset, Aros, kunstudstillinger og musikscenen.


OVERGANGE

2020

Blogindlæg af Maria Kappel Blegvad

Hvordan styrker vi det globale sammenhold?

I

begyndelsen af februar, før COVID-19 for alvor satte verdenssamfundet i stå og tegnede et nyt billede af virkeligheden, befandt jeg mig i Vestafrika sammen med direktør Erlend G. Høyersten, formidlingschef Marianne Grymer Bargeman og udstillingskoordinator Ellen Langvold. Her besøgte vi som led i vores research en række kunstnere, kuratorer, gallerier og institutioner, som på forskellig vis arbejder med, støtter og formidler samtidskunst fra det afrikanske kontinent.

Fortidens spøgelser Vi startede i Ghanas hovedstad Accra, hvor vi besøgte Osu Castle (oprindeligt Christiansborg Castle), som er et tidligere danskejet fort, hvorfra danske handelsfolk i perioden 1661-1850 handlede med guld, elfenben, våben – og slaver. I dag vidner det faldefærdige fort om et mørkt kapitel i Danmarkshistorien, hvor Danmark spillede en afgørende rolle i kolonitidens undertrykkelse og udnyttelse af uskyldige mennesker. Mens vi blev vist rundt på fortet af historiker William Gmayi Nsuiban, som huskede os på, at Danmark fortsat mangler at undskylde officielt, og måske vigtigst af alt, at erkende sin aktive deltagelse i kolonitidens slavehandel, var det som om fortidens spøgelser talte til os gennem murene med sorgfulde, vrede og uforløste stemmer.

Fortiden som erindring

Samme aften, over en middag og efter en lang dag med flere galleriog atelierbesøg, diskuterede vi med vores kommende medkurator Mavis Tetteh-Ocloo fra kuratorgruppen BlaxTARLINES KUMASI, hvilken rolle fortiden havde af betydning for en ung kurator som hende. Den historiske fortid, som bl.a. indebar brutale beretninger fra kolonitiden, var ikke noget hun længere orkede at belaste sit hoved med, lød svaret. Fortiden som erindring, dvs. som personlige minder eller traumer, eller på et mere kollektivt og samfundsmæssigt plan, som stærke fortællinger, der diskursivt via medierne, kulturen eller historiebøgerne påvirker vores fortidsog omverdensforståelse, var i stedet et emne, hun nærede stor interessere for.

For Mavis Tetteh-Ocloo handlede det om at gøre sig fri af fortiden, og bryde med den, ved at tænke nyt og tegne nye billeder af fremtiden.

Ønsket om at styrke kunstens globale økosystem Allerede næste formiddag fløj vi videre til den nordghanesiske by Tamale. Her tilbragte vi en dag i selskab med kunstneren Ibrahim Mahama, som ved siden af sit kunstneriske virke er stifter og ejer af The Savannah Centre for Contemporary Art (SCCA) samt et helt nyt kunstcenter ved navn Red Clay, som ikke kun rummer over 4.000 m2 udstillingsareal inkl. biograf, atrium og bibliotek, et udendørsareal på 500.000 m2, men også et kunstnerresidens samt et inddragende formidlings- og undervisningscenter, hvortil han for nyligt har erhvervet fem store fly, som nu er ombygget til undervisningslokaler til lokale skolebørn. Vi var naturligvis imponerede. Og endnu større jubel fulgte efter vores hjemkomst, da Mahama og hans team indvilligede i at indgå i et unikt udvekslings- og udstillingsarbejde med ARoS. Sammen ønsker vi at tilrettelægge et transnationalt projekt med udstillinger i både Aarhus og Tamale, ikke alene for at udfordre os selv og den institutionelle praksis, men også for at bane vej for nye blikke hos et dansk såvel som et ghanesisk kunstpublikum. I fællesskab ønsker vi

Personligt hører jeg til gruppen af optimister, der tror på, at krisen i virkeligheden kan føre noget godt med sig MARIA KAPPEL BLEGVAD INSPEKTØR, ARoS

at gå forrest i udviklingen af kunstens globale økosystem, som alt for længe har lidt under en ulige magtfordeling, og jeg er overbevist om, at vi kan lære meget af hinanden. Måske på et mere langsigtet plan som fremtidige venskabsinstitutioner. Det må tiden vise.

Final stop Lagos Næste dag fortsatte rejsen til Lagos, Afrikas største by med over 20 millioner indbyggere. Den nigerianske regering havde netop indført forbud mod alle motorcykelkøretøjer. Vi blev derfor mødt af et sandt kaos på vejene. Selv sad vi sammen med vores guide Rita og chaufføren Thompson i en Toyota Sedan, hvorfra vi betragtede virvaret af biler og mennesker, som i desperation forsøgte at fragte sig selv fra A til B. Takket være Rita og Thompson nåede vi næsten alle vores møder, bl.a. med folkene bag The African Artist’s Foundation, Lagos Photo og Art X Lagos samt kunstnerne Ndidi Dike, Jelili Atiku og Taiwo Aiyedogbon, der alle tog venligt imod os. De fortalte om deres arbejde og om de udfordringer og visioner, som holder dem oppe. Og de gav os kritisk feedback. Fremfor alt gav de os modet til at satse på nye udstillingsgreb og måder at samarbejde på. 31

INDBLIK

Derfor håber jeg inderligt, at vi lykkedes med at gennemføre det udvekslingssamarbejde, vi netop før nedlunkningen fik iværksat med SCCA og Red Clay.

En ny begyndelse? I skrivende stund tænker jeg tilbage på vores rejse, på fortidens spøgelser, der talte til os gennem murene på Osu Castle, på det Mavis TettehOcloo sagde om stærke fortællingers evne til at påvirke os kollektivt, på Ibrahim Mahama og hans beundringsværdige arbejde med opførelsen af SCCA og Red Clay og på de unikke menneskelige møder, som i Lagos gav os feedback og inspiration til nye måder at tilrettelægge udstillinger på. Nedlukningen af lande verden over har uden tvivl været en gevinst for klimaet, men som ansvarlig for et udstillingsprojekt, der ønsker at styrke den globale kunstscene, kan jeg ikke undgå at tænke på om COVID-19 krisen vil bremse os. For hvad bliver konsekvenserne for fremtidens globale samarbejder, for den internationale kunstscene, og ikke mindst for kunsten i de lande, hvor kunstscenen netop var begyndt at blomstre efter årtiers hårde indsats? Hvordan opretholder vi et globalt udsyn og sammenhold, når regeringsmagter verden over lukker samfund ned og opfordrer til isolation og afstand mennesker imellem? Hvordan kan vi komme fordomme og i særdeleshed racisme til livs, øge samarbejdet på tværs og tænke globalt, hvis ikke vi og de udenlandske kunstnere og samarbejdspartnere, vi arbejder sammen med, kan rejse i samme omfang som før? Bliver konsekvensen, at vi tænker mere nationalt og derved lukker os om os selv? Er den digitale dialog i så fald tilstrækkelig? I det hele taget, hvad betyder det, når politikere, samfundsdebattører og fremtidsforskere siger, at verden sandsynligvis aldrig bliver den samme igen? Personligt hører jeg til gruppen af optimister, der tror på, at krisen i virkeligheden kan føre noget godt med sig, men kun hvis vi udviser et stærkt handlemod og bakker op om hinanden og de humane værdier, som samler os på tværs. Som ambassadør for en kunstscene, der orienterer sig globalt og i samme ombæring kæmper for global ligestilling, og for ligestilling i det hele taget, vil jeg derfor gøre alt, hvad jeg kan, for at de ambitioner vi sammen med vores nye ghanesiske samarbejdspartnere ønsker at realisere, også bliver realiseret. Jeg tror på en verden i en nær fremtid, hvor vi rykker endnu tættere sammen, ikke kun med dem, vi i forvejen kender, men også på tværs af landegrænser med afsæt i et åbent og nysgerrigt sind. For ønsker vi at styrke sammenholdet globalt, er det ikke nok med en online-forbindelse til verden derude. Derfor glæder jeg mig om nogen, til den dag verdens grænser på sikker og forsvarlig vis atter åbnes op og tillader menneskelige møder på tværs. ■


Festpakke på ARoS Husets velkomstdrink 3-retters menu med husets vine, øl og vand under middagen Kaffe/te og sødt Entré til hele museet

Pr. pers. kr. 685 Børn under 12 år halv pris

fest Hold din næste

på ARoS

Står konfirmation, bryllup, barnedåb, rund fødselsdag eller jubilæum lige for døren, så tilbyder ARoS dig byens bedst beliggende festlokaler. Vi har lokaler til alt fra store fester til små intime selskaber. Når du holder din fest på ARoS, sørger vi for en uforglemmelig oplevelse og vores anmelderroste restaurant kan tilbyde alt fra lækker buffet til sammensatte menuer med udgangspunkt i årstidens råvarer. Vi sammensætter gerne et forslag til jeres fest og hjælper jer med at skabe den bedst mulige oplevelse på dagen. Et arrangement på ARoS er en helhedsoplevelse, hvor du har mulighed for at lade festen møde kunst i verdensklasse. Få mere info på aros.dk/fest

Profile for ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Magasin #4: Overgange  

Coronakrisen har skubbet til en i forvejen urolig verden, hvor fælles fodslag er blevet erstattet af stigende polarisering i meningsdannelse...

ARoS Magasin #4: Overgange  

Coronakrisen har skubbet til en i forvejen urolig verden, hvor fælles fodslag er blevet erstattet af stigende polarisering i meningsdannelse...

Profile for aros.dk
Advertisement