__MAIN_TEXT__

Page 1

FORSLAG TIL SALMER OG MUSIKK


I denne brosjyren finner du informasjon om: salmer side 4

SIDE 2

sanger/melodier

side 10

instrumentalmusikk

side 14


MUSIKK VED GRAVFERD Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange kommer dette også sterkt til uttrykk gjennom musikk. Nettopp derfor er musikken etter hvert blitt en svært viktig del av seremonien. Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør, refleksjon og ettertanke. Vi vil i dette heftet presentere salmer og musikk som forhåpentligvis kan inspirere og gjøre valgene enklere i forhold til utvelgelsen av musikk. Salmer inngår ved enhver seremoni med kirkelig involvering, og en slik gravferd vil som oftest inneholde tre til fire salmer. Solosang eller instrumentale innslag kommer i tillegg til dette. Uansett seremonitype ser vi at musikken fyller en viktig og sentral rolle i enhver form for gravferd. Ved ønske om solistinnslag så har vi i begravelsesbyrået et nettverk av dyktige solister og musikere som kan stå til tjeneste under seremonien. Ved å oppsøke våre nettsider vil du også kunne finne tekster og avspillingsmulighet for de fleste av musikkstykkene du finner i dette heftet.

MUSIKK SIDE 3


SALMER 1

Alltid Freidig (NS415)

14

2

Alt Er Skapt Av Deg, Å Gud (LH726)

15

Dype, Stille, Sterke, Milde (NS570) Eg Er Ein Gjest I Verda (NS889)

3

Bedre Kan Jeg Ikke Fare

16

Eg Veit I Himmerik Ei Borg (NS882)

4

Blott En Dag (NS489)

17

Ein Fin Liten Blome (NS492)

5

Bred Dina Vida Vingar (NS819)

18

6

Deg Være Ære (NS197)

19

En Krybbe Var Vuggen (NS56) Fager Kveldsol Smiler (NS817)

7

Deilig Er Den Himmel Blå (NS90)

20

Gjør Døren Høy, Gjør Porten Vid

8

Deilig Er Jorden (NS48)

25

Hjemme I Himlen (NS898)

26

Hvilken Venn Vi Har I Jesus (NS343)

(NS5)

Den Store Hvite Flokk (NS267)

10

Det Er Makt I De Foldede (NS631)

I Himmelen, I Himmelen (NS883)

28

I Østen Stiger Solen Opp (NS795)

29

Ikke En Spurv Til Jorden (NS324)

30

Ingen Er Så Trygg I Fare (NS488)

31

Jeg Er En Seiler På Livets Hav (NS893)

21 9

27

22

Gud, Når Du Til Oppbrudd Kaller (NS867)

32

Jeg Er I Herrens Hender (NS494)

Guds Kjærleik Er Som Stranda

33

Jeg Synger Julekvad (NS28)

34

Jeg Vet En Deilig Have (BS197)

(NS355)

35

Jesus, Det Eneste (NS422)

Herre Gud, Ditt Dyre Navn Og Ære

36

Jesus Lever, Graven Brast (NS194)

(NS734) 11

Det Hev Ei Rose Sprunge (NS33)

12

Det Lyser I Stille Grender (NS63)

13

Dine Hender Er Fulle Av Blomster

23

(NS206)

SIDE 4 SALMER

24

Han Tek Ikkje Glansen Av Livet

(NS1/278)


SALMER 37

Kjære Gud, Jeg Har Det Godt (NS773)

49

Navnet Jesus Blekner Aldri (NS86)

38

Kjærlighet Er Lysets Kilde (NS233)

50

No Livnar Det I Lundar (NS844)

39

Kjærlighet Fra Gud (NS651)

51

Nærmere Deg, Min Gud (NS471)

40

Klippe Du Som Brast For Meg

52

Nå Er Det Morgen (NS801)

53

Nå Er Livet Gjemt Hos Gud (NS872)

54

O Bli Hos Meg (NS818)

55

O Jesus, Du Som Fyller (NS354)

56

O Store Gud (NS284)

57

Påskemorgen Slukker Sorgen

(NS341) 41

42

43

44

45

Lei, Milde Ljos (NS858) Lykksalig, Lykksalig (SB836) Løftene Kan Ikke Svikte (NS321) Lær Meg Å Kjenne (NS319) Mens Frost Og Vintermørke Rår

Milde Jesus (NS582)

47

Mitt Hjerte Alltid Vanker (NS38)

48

Måne Og Sol (NS240)

Sorgen Og Gleden De Vandrer Til Hope (NS466)

61

Så Ta Da Mine Hender (NS414)

62

Tenk Når Engang Den Tåke (NS886)

63

Tenn Lys! Et Lys Skal Brenne (NS25)

64

Tårnhøye Bølger Går (NS461)

65

Velt Alle Dine Veie (NS464)

66

Vær Meg Nær, Å Gud (NS626)

67

Vær Sterk Min Sjel I Denne Tid (NS478)

(NS196)

(NS18) 46

60

68 58

Som Den Gylne Sol Frembryter (NS190)

59

Som En Herlig Guddomskilde (EV482)

Vår Gud Han Er Så Fast En Borg (NS108)

69

Å Leva, Det Er Å Elska (NS666)

70

Å Salige Stund Uten Like (NS199)

71

Å, Tenk Når Engang Samles Skal (NS684)

SALMER SIDE 5


De vanligste valgene

SIDE 6 SALMER

1

Alltid Freidig (NS415)

2

Blott En Dag (NS489)

3

Det Er Makt I De Foldede Hender (NS631)

4

Jeg Er I Herrens Hender (NS494)

5

Kjærlighet Fra Gud (NS651)

6

Lei, Milde Ljos (NS858)

7

Nærmere Deg Min Gud (NS471)

8

O Bli Hos Meg (NS818)

9

Så Ta Da Mine Hender (NS414)

10

Å Leva, Det Er Å Elska (NS666)


SALMER VED SESONG OG ÅRSTID Advent

Mellom jul og påske

Pinse

1

Eg Veit I Himmerik Ei Borg (NS882)

13

Navnet Jesus Blekner Aldri (NS86)

22

Kjærlighet Er Lysets Kilde (NS233)

2

Gjør Døren Høy, Gjør Porten Vid

14

Klippe, Du Som Brast For Meg

23

Kjærlighet Fra Gud (NS651)

24

No Livnar Det I Lundar

(NS5) 3

Tenn Lys! Et Lys Skal Brenne

(NS341) 15

(NS25)

Til jul

Skriv Deg, Jesus, På Mitt Hjerte

(NS844)

(NS339)

Påsketid

Vår og sommer

4

Deilig Er Den Himmel Blå (NS90)

16

Deg Være Ære (NS197)

25

Alt Er Skapt Av Deg, Å Gud (LH726)

5

Deilig Er Jorden (NS48)

17

Dine Hender Er Fulle Av Blomster

26

Den Blomstertid Nå Kommer

(NS206) 6

Det Hev Ei Rose Sprunge (NS33)

7

Det Lyser I Stille Grender (NS63)

8

En Krybbe Var Vuggen (NS56)

9

Jeg Synger Julekvad (NS28)

(NS841)

18

Jesus Lever, Graven Brast (NS194)

27

Ein Fin Liten Blome (NS492)

19

Påskemorgen Slukker Sorgen

28

Fager Kveldsol Smiler (NS817)

29

Guds Kjærleik Er Som Stranda

(NS196) 20

Som Den Gylne Sol Frembryter

(NS734)

(NS190) 10

Glade Jul (NS47)

11

Mitt Hjerte Alltid Vanker (NS38)

12

Nå Tennes Tusen Julelys (97:07)

21

30

Måne Og Sol (NS240)

31

Den Prektigkledde Sommerfugl

Å, Salige Stund Uten Like (NS199) (NS292)

SALMER SIDE 7


SALMER OM

Natur og liv 1

Alltid Freidig (NS415)

Uventede og brå dødsfall 9

Guds Kjærleik Er Som Stranda

15

(NS734) 2

Alt Er Skapt Av Deg, Å Gud (LH726)

3

Deilig Er Jorden (NS48)

4

Den Prektigkledde Sommerfugl

10

Hvem Har Skapt Alle Blomstene

(97:139) 16

Ikke En Spurv Til Jorden (NS324)

17

Løftene Kan Ikke Svikte (NS321)

18

Nå Er Livet Gjemt Hos Gud (NS872)

19

Sorgen Og Gleden De Vandrer Til Hope

(NS781) 11

I Østen Stiger Solen Opp (NS795)

12

Måne Og Sol, Skyer Og Vind (NS240)

(NS206)

13

No Livnar Det I Lundar (NS844)

6

Ein Fin Liten Blome (NS492)

14

Å Leva, Det Er Å Elska (NS666)

7

8

(NS292) 5

Den Lyse Dag Ble Vendt Til Natt

Dine Hender Er Fulle Av Blomster

(NS466) 20

Tenk Når Engang Den Tåke (NS886)

Fager Kveldsol Smiler (NS817)

21

Vær Meg Nær, Å Gud (NS626)

Gud, Når Du Til Oppbrudd Kaller

22

Vær Sterk, Min Sjel I Denne Tid

(NS867)

SIDE 8 MUSIKK

(NS478)


Det är

nu

som livet är mitt.

Jag har fått en stund här på jorden. Och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått.

MUSIKK SIDE 9


SANGER / MELODIER Tradisjonelle skandinaviske 1

Alltid Håpe På En Vår (Skeie / Tveit)

14

Idas Sommervise (Lindgren / Riedel)

26

Sommernatt Ved Fjorden (Bjørnstad)

2

Barnatro (Westling)

15

Jag Har Hört Om En Stad (Lithell)

27

Som Når Et Barn Kommer Hjem

3

Barndomsminne Fra Nordland (Blix)

16

Jag Vill Tacka Livet

4

Blå Salme (Bye / Sommerro)

5

Den Fyrste Song (Søraas / Sivle)

6

Den Hellige Stad (Adam)

18

Jeg Elsker Dig (Grieg)

7

Där Rosor Aldrig Dör (Trad.)

19

Men Går Jag Över Ängarna (Ferlin)

8

Din Tanke Er Fri

20

Modersvingen

(Strandsjø / Olsen) (Parra / Hammarlund)

28

Så Skimrande Var Aldrig Havet (Taube)

Jeg Går Til Himlen

29

Stjernesangen (Sibelius)

30

Tonerna (Sjöberg)

31

Ved Rondane (Grieg)

32

Vem Kan Segla Förutan Vind (Trad.)

(Söderberg / Sandell)

33

Vårsøg (Sommerro / Hyldbakk)

21

Nocturne, Sov På Min Arm (Taube)

34

Vår Beste Dag (Bye / Rosslund)

22

O Helga Natt (Adam / Kock)

35

Vår Herres Klinkekule (Ludt / Bye)

(Trad. Irsk / Bratland)

23

O Store Gud (Boberg)

36

Våren (Grieg)

Hildringstimen (Ludt / Bye)

24

Om Kvelden Når Det Mørkner

37

Änglamark (Taube)

38

Å Vestland, Vestland

17

(Norsk folketone / Levinsen)

(Tysk folkevise / Cranner) 9

Doggdråpen (Haugen / Draugedalen)

10

11

Gje Meg Handa Di, Ven

(Øverland) 12

Hymne - Fader Vår (Larsen) 25

13

Höstvisa (Tauro / Jansson)

SIDE 10 SANGER / MELODIER

Sang Til Ungdommen (Grieg)

(Ørjaseter / Førsund)


SANGER / MELODIER Nyere skandinaviske 1

Adieu (Teigen / Falsk)

10

Ein Farfar I Livet (Nordstoga)

20

Lys Og Varme (Aleksandersen)

2

Alt Eg såg (Dagsland)

11

Engler I Sneen (Fjeld)

21

Mitt Lille Land (Paus)

3

Bestefar (Jacoby)

12

Evig Hvile (Eidsvåg)

22

Mot Okända Hav (Schagerström)

4

Danse Mot Vår (Viberg / Løvland)

13

Gabriellas Sång (Nilsson / Bäckman)

23

Nocturne (Løvland / Skavlan)

5

Den Finast Eg Veit

14

Har En Drøm (Gundersen / Hoff)

24

Ro Meg Over (Preus)

15

I Evighet (Nigar)

25

Skyfri Himmel (Eidsvåg)

16

Jag Vill Alltid Älska

26

Til En Ängel (Alden)

27

Tir N'a Noir (Staveland / Falkeid)

28

Tusen Bitar (Linnet / Afzelius)

29

Vi Vandrar Saman (Hauge)

30

Öppna Landskap (Lundell)

(Haugen / Moslåtten) 6

Det Fine Vi Hadd Sammen (Olsen / Viken)

(Häggkvist / Hillestad) 7

8

Det Vackraste (Grönvall / Grönvall / Rådsten)

17

Kim Du Nå Va (Staveland)

Det Vakreste Som Fins

18

Kjærlighet (Cosma / Tofte)

(Teigen / Borøchstein / Løvland) 19 9

Eg Ser (Eidsvåg)

Liten Fuggel (Staveland / Hovland)

SANGER / MELODIER SIDE 11


SANGER / MELODIER

Tradisjonelle internasjonale 1

Amazing Grace (Trad.)

9

Panis Angelicus (Franck)

2

Autumn Leaves (Kosma / Mercer)

10

Pie Jesu (Webber)

3

Ave Maria (Schubert)

11

Somewhere (Bernstein / Sondheim)

4

Ave Maria (Bach)

12

The Water Is Wide (Trad.)

5

Bist Du Bei Mir (Bach)

13

We'll Meet Again (Parker / Charles)

6

Memory (Webber / Nunn / Eliot)

14

You'll Never Walk Alone

7

My Way (Francois / Revaux / Anka)

8

Over The Rainbow (Arlen / Harburg)

(Rodgers / Hammerstein)

SIDE 12 SANGER / MELODIER


SANGER / MELODIER

Nyere internasjonale 1

Always On My Mind

9

(Christopher / James / Thompson)

Goodbye's (The Saddest Word)

17

(Lange)

Tears In Heaven (Clapton / Jennings)

2

Angel (McLachlan)

10

Hallelujah (Cohen)

18

Thank You (Løvland)

3

Bridge Over Troubled Water (Simon)

11

I'll See You Again (Poole / Hill)

19

The Prayer (Foster / Sager)

4

Candle In The Wind (John / Taupin)

12

Into The West

20

The Rose (McBroom)

21

Time To Say Goodbye

(Lennox / Walsh / Shore) 5

Cheerio (Rølles / Fosheim)

6

Everybody Hurts (Berry / Buck / Mills / Stipes)

13

May It Be (Enya / Ryan)

14

My Heart Will Go On

(Sartori / Quarantotto) 22

(Horner / Jennings) 7

Fields Of Gold (Sting)

8

Fix You (Martin / Buckland /

15

My Immortal (Lee / Moody / Hodges)

To Where You Are (Marx / Thompson)

23

You Raise Me Up (Løvland / Graham)

Berryman / Champion) 16

Some Die Young (Laleh)

SANGER / MELODIER SIDE 13


INSTRUMENTALMUSIKK

1

Adagio (Albinoni)

13

De Hundrede Fioliner (Alnæs)

25

Mot Kveld (Backer Grøndahl)

2

Adagio Av Fiolinkonsert (Ole Bull)

14

Den Hellige Stad (Adams)

26

Nocturne (Løvland)

3

Air (Bach)

15

Där Rosor Aldrig Dör (Trad.)

27

Panis Angelicus (Franck)

4

Amazing Grace (Trad.)

16

Gabriels Obo (Morricone)

28

Stjernesangen (Sibelius)

5

Arioso (Bach)

17

Gamal Fäbodpsalm Från Dalarna

29

Sæterjentens Søndag (Bull)

6

Ave Maria (Bach / Gounoud)

30

Time To Say Goodbye

(Lindberg)

7

Ave Maria (Gyldmark)

8

Ave Maria (Schubert)

9

Ave Verum (Mozart)

10

Berceuse (Vierne)

11

Bist Du Bei Mir (Bach)

12

Cavatina (Meyers)

SIDE 14 INSTRUMENTALE

18

Gje Meg Handa Di, Ven (Trad. Irsk)

19

I Ensomme Stunde (Bull)

31

Tonerna (Sjöberg)

20

Jesu Joy Of Man's Desiring (Bach)

32

Ut Mot Havet (Bræin)

21

Largo (Händel)

33

Ved Rondane (Grieg)

22

Largo Fra Vinteren (Vivaldi)

34

Vitae Lux (Alnæs)

23

Limelight (Chaplin)

35

Våren (Grieg)

24

Meditasjon Fra Thâis (Massenet)

36

We'll Meet Again (Parker / Charles)

(Sartori / Quarantotto)


NOTATER

NOTATER SIDE 15


Medlem i GSB | www.gsb.no

Profile for Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer

Forslag til salmer musikk  

Forslag til salmer musikk  

Profile for aronp