Page 1

AV PROFFS FÖR PROFFS

www.aromdekor.se


VÄLKOMMEN TILL AROM-DEKOR KEMI AB

Vi är en av de ledande totalleverantörerna av AdBlue® och andra fordonskemikalier till den nordiska transportsektorn. Genom att själva kontrollera hela kedjan från produktion till förpackning kan vi i alla lägen garantera en jämn och hög kvalitet av både produkter och leveranser.

TANKSTATION MED ADBLUE® HOS DIG

Den optimala lösningen – din fordonsflotta har alltid tillgång till högkvalitativ AdBlue®, läs mer på sid 4.

BRA MILJÖVAL - MILJÖVÄNLIGT

Vi strävar ständigt efter att utveckla miljövänliga produkter. Ett resultat av detta är t ex AdProLine® Spolarvätska, märkta med Bra Miljöval, se sid 7.

WWW.AROMDEKOR.SE

Lägg din beställning när du har tid - på webben har vi alltid öppet. Dagtid når du oss också på 0320 - 605 00, välkommen att höra av dig!

2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING AdBlue®

sid 4 - 5

Spolarvätska

sid 6 - 7

Glykol Kallavfettningar

sid 8 - 13 sid 14

Avfettningar & Tvätt

sid 15 - 19

Övrigt fordonskem

sid 20 - 21

Industrikemikalier

sid 22 - 25

Övrigt

sid 26 - 27

Avfettningsskola/Produktguide

sid 28 - 30

Kontakt

sid 31

3


TANKSTATION MED ADBLUE® HOS DIG Den optimala lösningen – din fordonsflotta har alltid tillgång till högkvalitativ AdBlue®, vi har tankar i olika storlekar, för både inomhus- och utomhusbruk. AUTOMATISK NIVÅÖVERVAKNING OCH LEVERANSER Genom vårt smarta pejlsystem övervakar vi nivån av AdBlue® hos dig och när det är dags kommer vi och fyller på.

4


5 l, pip ingår.

AdBlue® måste tillverkas enligt den europeiska standarden ISO/PAS 22241-1. Bara då får produkten märkas med varumärket AdBlue®. Du kan tryggt välja AdBlue® från oss, AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från samtliga motortillverkare. Det spelar heller ingen roll vilka typer av fordon du har, alla motorer med SCR-teknik använder samma AdBlue®. ADBLUE® AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken. Får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort.

10 l, pip ingår.

Art.nr Frp. Stl. 100005* Dunk 5 l 100010* Dunk 10 l 100025* Dunk 25 l 100210 Fat 210 l 101000 IBC 1000 l

Frp. – – – – –

Pall 96 st/pall 60 st/pall 24 st/pall – –

* Påfyllnadspip ingår i 5 l resp 10 l, ej i 25 l.

25 l, pip ingår ej.

5


AdProLine® är framtaget av proffs för proffs. Fordonskemikalier av högsta kvalitet, anpassade för de speciella utmaningar som den nordiska transportsektorn möter året runt. Ett sortiment producerat i Skandinaviens modernaste anläggning och som når dig med snabba leveranser.

6


AdProLine® Spolarvätska - Bra Miljöval! Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön. Bra Miljöval bygger på två grundidéer, att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort.

AD NTRER & D ANDA G DI BL

E KONC FÄR

SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

SOMMARSPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C.

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -5°C.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. Dosering Temp 1:1 Spolarvätska -30°C 1:2 Spolarvätska -15°C 1:3 Spolarvätska -10°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 220002 Flaska 1,5 l 8 st/frp. 288 st/pall 220004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 220025 Dunk 25 l – 24 st/pall 221210 Fat 210 l – – 221000 IBC 1 000 l – –

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 200001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 200002 Flaska 1,5 l 8 st/frp. 288 st/pall 200004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 200025 Dunk 25 l – 24 st/pall 200210 Fat 210 l – – 201000 IBC 1000 l – –

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -18°C.

ARSOM M TS K A RVÄ SPOL A K YDD RO S T S MED F

-5°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 210002 Flaska -18°C 1,5 l 8 st/frp. 288 st/pall 210003* Påse -18°C 3 l 4 st/frp. 192 st/pall 210004 Dunk -18°C 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 210210 Fat -18°C 210 l – – 210220 Fat -30°C 210 l – – 211000 IBC -18°C 1000 l – – 212000 IBC -30°C 1000 l – –

* Vår 3 l förpackning är ej miljömärkt enligt Bra Miljöval.

7


Att det finns så många olika glykoler... ...är ingen tillfällighet. En gång i tiden utvecklades glykol för att förhindra att vattenkylda motorer frös sönder. I dag har glykolen många fler uppgifter, som att förhindra korrosion, frysning samt att höja kokpunkten. I motorer kan det även uppstå kavitation vilket kan innebära skador på cylinder och cylinderfoder. Välj därför en glykol av hög kvalitet för att motverka kavitationsskador.

8


D TRER A N E C KON & AD LAND B G I D FÄR

ADPROLINE® GLYKOL BLÅ, KONCENTRERAD

ADPROLINE® GLYKOL BLÅ, FÄRDIGBLANDAD

För alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. Blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol.

Blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Ger ett effektivt frostskydd ner till under -37°C.

Specifikation: BS6580: 2010 Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -37°C 40% Glykol -25°C 33% Glykol -18°C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 300001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 300004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 300025 Dunk 25 l – 24 st/pall 300210 Fat 210 l – – 301000 IBC 1 000 l – –

Specifikation: BS6580: 2010 Färdigblandad Procent 50% Glykol

Temp -37°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 302201 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 302204 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 302225* Dunk 25 l – 24 st/pall 302210* Fat 210 l – – 302100* IBC 1 000 l – – * Beställningsvara.

9


Brett sortiment av longlife- och OEM-glykoler... AdProLine® har ett brett sortiment av longlife- och OEM-godkända glykoler. Utvecklade och formulerade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Dom skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation och är blandbara med de flesta andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden.

AD N TR E R & DAD BL A N G I D R FÄ

E KONC

AD N TR E R & D ANDA G I D BL

E KONC FÄR

ADPROLINE® GLYKOL RÖD, KONCENTRERAD

ADPROLINE® SUPERCELSIUS, KONCENTRERAD

Med inhibitorpaket baserad på organisk syra för longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Produkten förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion.

Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra.

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -40°C 40% Glykol -28°C 33% Glykol -20°C

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -40°C 40% Glykol -28°C 33% Glykol -20°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 310001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 310004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 310025 Dunk 25 l – 24 st/pall 310210 Fat 210 l – – 311000 IBC 1 000 l – –

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 330001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 330004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 330025 Dunk 25 l – 24 st/pall 330210 Fat 210 l – – 331000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® GLYKOL RÖD, FÄRDIGBLANDAD

ADPROLINE® SUPERCELSIUS, FÄRDIGBLANDAD

Innehåller inte nitriter, aminer, fosfater, borater eller silikater. Ger ett effektivt frostskydd ner till under -40°C.

Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra.

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF. Färdigblandad. Procent 50% Glykol

Temp -40°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 312001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 312004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 312025* Dunk 25 l – 24 st/pall 312210* Fat 210 l – – 312100* IBC 1 000 l – –

10

* Beställningsvara.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 2636188, NATO S 759. Färdigblandad. Procent 50% Glykol

Temp -40°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 380001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 380004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 381025* Dunk 25 l – 24 st/pall 330211* Fat 210 l – – 381000* IBC 1 000 l – –


ADPROLINE® GLYKOL 774F OEM GUL Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2. Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -40°C 40% Glykol -27°C 33% Glykol -20°C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 320001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 320004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 320025 Dunk 25 l – 24 st/pall 320210 Fat 210 l – – 321000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® GLYKOL 774F OEM RÖD Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01. Cummins CES 14603, MTL 5048. Blandas med vatten och ger följande frysskydd: Procent Temperatur 50% -40 °C 40% -27 °C 33% -20 °C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 392001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 392004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 392025 Dunk 25 l – 24 st/pall 392210 Fat 210 l – – 392100 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.2. MTU MTL 5048. Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -40°C 40% Glykol -28°C 33% Glykol -20°C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 393001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 393004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 393025 Dunk 25 l – 24 st/pall 393210 Fat 210 l – – 393100 IBC 1 000 l – –

11


Nya generationens kylarglykoler AdProLine® G12++ och G13 tillhör den nya generationens kylarglykoler med ett additivpaket baserat på en kombination av silikat och OAT-teknologin. Skyddar alla metaller i motorn mot korrosion inklusive aluminium. Båda är baserade på etylenglykol. Rekommenderas för användning i högteknologiska motorer där det krävs ett bra skydd för aluminium i kombination med höga temperaturer.

ADPROLINE® GLYKOL G12++

ADPROLINE® GLYKOL G13

Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp50% Glykol 40% Glykol -28°C 33% Glykol -22°C

-40°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 360001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 360004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 360025 Dunk 25 l – 24 st/pall 360210 Fat 210 l – – 361000 IBC 1 000 l – –

12

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -35°C 41% Glykol -25°C 36% Glykol -20°C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 395001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 395004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 395025 Dunk 25 l – 24 st/pall 395210 Fat 210 l – – 395100 IBC 1 000 l – –


Propylenglykol är snäll mot miljön AdProLine® KG Propylen IH är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. AdProLine® KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. Rekommenderas till förbränningsmotorer.

AD NTRER E C N KO & AD BLAND G I D R FÄ

ADPROLINE® KG PROPYLEN IH, KONCENTRERAD

ADPROLINE® KG PROPYLEN IH, FÄRDIGBLANDAD

Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580,Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.2. MTU MTL 5048.

Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.2. MTU MTL 5048.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. Procent Temp 50% Glykol -40°C 40% Glykol -28°C 33% Glykol -20°C

Färdigblandad. Procent 50% Glykol

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 340004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 340025 Dunk 25 l – 24 st/pall 340210 Fat 210 l – – 341000 IBC 1 000 l – –

Temp -40°C

Art.nr Frp. Stl. 370025 Dunk 25 l 370210* Fat 210 l 371000* IBC 1 000 l

Frp. – – –

Pall 24 st/pall – –

* Beställningsvara.

13


Kallavfettning AdProLine® Kallavfettning är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Används särskilt när man vill ta bort asfalt, tjära och annan fet smuts. Kallavfettning är benämningen för avfettningsmedel baserade på petroleumråvara som t.ex. lysfotogen, lacknafta eller n-paraffin.

IV EFFEKT E PÅ BÅD

TORRA VÅTA & R YTO

BÄ S T E

Å FFEKT P

TORRA

BÄ S T E

YTOR

Å FFEKT P

TORRA

YTOR

ADPROLINE® KALLAVFETTNING STANDARD - LÅGAROMAT

ADPROLINE® KALLAVFETTNING EXTRA - LÅGAROMAT

Art.nr Frp. Stl. 400025 Dunk 25 l 400210 Fat 210 l 401000 IBC 1000 l

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 420001 Flaska/Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 420005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 420025 Dunk 25 l – 24 st/pall 420210 Fat 210 l – – 421000 IBC 1 000 l – –

Frp. – – –

Pall 24 st/pall – –

ADPROLINE® KALLAVFETTNING PREMIUM - MEDELAROMAT Art.nr 410001 410005 410025 410210 411000

14

Frp.Stl. Frp. Pall Flaska/Spray 1 l 12 st/frp. Dunk 5 l 3 st/frp. Dunk 25 l – Fat 210 l – IBC 1 000 l –

480 st/pall 108 st/pall 24 st/pall – –


Alkalisk avfettning Alkaliska avfettningsmedel är benämningen för avfettningsmedel baserade på vatten, olika tensider och alkoholer för att få en produkt som rår på många typer av smuts. Mikroavfettning är en kombination av kallavfettning och alkalisk avfettning. ADPROLINE® KRAFTTVÄTT Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. Blandningsförhållande Blandas med vatten. Lågtrycksspruta 1:4 - 1:25 Manuell rengöring 1:10 - 1:100 Högtrycksagg. injicering 2 - 10% Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 500001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 500005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 500025 Dunk 25 l – 24 st/pall 500210 Fat 210 l – – 501000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® TVÄTT APL 100 En kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden, löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv. Mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. Blandningsförhållande Blandas med vatten. Normaltvätt 1:10 Svår rengöring 1:2 Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 504001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 504005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 504025 Dunk 25 l – 24 st/pall 504210 Fat 210 l – – 504000 IBC 1 000 l – –

IV EFFEKT E PÅ BÅD

TORRA VÅTA & R YTO

ADPROLINE® MIKROAVFETTNING Lämplig för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. Innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 570001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 570005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 570025 Dunk 25 l – 24 st/pall 570210 Fat 210 l – – 571000 IBC 1 000 l – –

15


ADPROLINE® VAXSCHAMPO

ADPROLINE® CITROFOAM

Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande egenskaper. Fungerar utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Ett högskummande alkaliskt tvätt-/avfettningsmedel. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo. På mindre än några minuter täcker man enkelt t.ex ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.

Blandningsförhållande Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om. Varmvatten ökar effekten. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 460001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 460005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 460025 Dunk 25 l – 24 st/pall 460210 Fat 210 l – – 461000 IBC 1 000 l – –

16

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 530001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 530005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 530025 Dunk 25 l – 24 st/pall 530210 Fat 210 l – – 531000 IBC 1 000 l – –


AdProLine® Citrofoam På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.

17


ADPROLINE® FÄLGTVÄTT Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar. Blandningsförhållande Blandas med vatten. Svår smuts Enklare smuts

1:1 1:10

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 550500 Flaska 0,5 l 12 st/frp. 576 st/pall 550005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 550025 Dunk 25 l – 24 st/pall 550210 Fat 210 l – – 551000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® INSEKTSBORT Alkalisk. Avlägsnar enkelt och effektivt flugor och andra insekter från front och vindruta. Blandningsförhållande Blandas med vatten. Normal tvätt Svår tvätt/intorkade insekter

1:5 1:1

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 560500 Spray 0,5 l 12 st/frp. 576 st/pall 560504 Dunk 4 l 3 st/frp. 108 st/pall 560525 Dunk 25 l – 24 st/pall

ADPROLINE® OXIDLÖSARE En oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. AdProLine® Oxidlösare är pH-neutral vilket gör att den är extra snäll mot underlaget och miljön. När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna sker en kemisk reaktion och när den verkat klart ändrar den färg till lila. Produkten är klar i färgen från början. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 590001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 590005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 590025 Dunk 25 l – 24 st/pall 590210 Fat 210 l – – 591000 IBC 1 000 l – –

SKIFTA R FÄRG

NÄR D EN ÄR

K L AR

18


ADPROLINE® SYRATVÄTT Speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetall: vidtag försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan. Blandningsförhållande Skall blandas med vatten. Kraftigt nedsmutsade ytor Lätt nedsmutsade ytor

1:1 1:10

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 480001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 480005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 480025 Dunk 25 l – 24 st/pall 480210 Fat 210 l – – 481000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® BETONGLÖSARE Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg och väggar mm. Betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester. Appliceras med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt. Blandningsförhållande Vanlig dosering är spädning med 50% vatten men kan även användas i koncentrerad form. Genom att öka koncentrationen och förlänga verkningstiden, som normalt är mellan 20 - 40 minuter, förbättras effekten vid arbete med extra tjocka och hårda betongskikt. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 490001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 490005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 490025 Dunk 25 l – 24 st/pall 490210 Fat 210 l – – 491000 IBC 1 000 l – –

19


ADPROLINE® ALKYLATBENSIN 2-TAKT

ADPROLINE® ALKYLATBENSIN 4-TAKT

Alkylatbensin 2-takt är färdigblandad Alkylatbensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja.

Alkylatbensin 4-takt är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning, där oljan fylls i separat tank.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 600001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 600005 Dunk 5 l 3 st/frp. 144 st/pall 600025 Dunk 25 l – 24 st/pall 600200 Fat 200 l – –

20

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 610001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 610005 Dunk 5 l 3 st/frp. 144 st/pall 610025 Dunk 25 l – 24 st/pall 610200 Fat 200 l – –


ADPROLINE® TOAKEM Avsedd för toaletter i bussar, husbilar, husvagnar, båtar osv. Tar bort oönskade dofter. Antibakteriell. Ej brandfarlig. Skall spädas. Blandningsförhållande Blandas med vatten. 1 dl ToaKem till 6 l vatten. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 680001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 680004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 680025 Dunk 25 l – 24 st/pall 680210 Fat 210 l – – 681000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® TOAKEM VINTER Med frysskydd. Avsedd för toaletter i bussar, husbilar, husvagnar, båtar osv. Tar bort oönskade dofter. Antibakteriell. Ej brandfarlig. Skall spädas. Blandningsförhållande Blandas med vatten. 50% -33 °C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 682001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 682004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 682025 Dunk 25 l – 24 st/pall 682210 Fat 210 l – – 682200 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® FRYSSKYDD Frostskyddande medel för tryckluftssystem, vattenlås, vvs-system mm. Kan också användas som rengörings- och lösningsmedel. Det kan/får ej spädas med vatten. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 640001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 640005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 640025 Dunk 25 l – 24 st/pall 641000 IBC 1 000 l – –

ADPROLINE® K-SKYDD Motverkar effektivt motorstörningar till följd avkondenserat vatten och förhindrar isbildningar i bränslesystemet. K-Skydd ska hällas i fordonets bränsletank (endast bensin). Dosering 0,5 l räcker till 50 l drivmedel beroende på körförhållanden. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 850001 Flaska 0,5 l 24 st/frp. 576 st/pall

21


Kemikalieprodukter som har många industriella användningsområden. AdTechLine® är vårt sortiment utformat särskilt för industrin. Vi förser våra kunder med allt från smala specialprodukter till destillerat vatten.

22


ADTECHLINE® PROPYLEN IH VVS Förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C. Produkten är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter. Leverans kan även ske som färdig brukslösning. Blandas med vatten och ger följande frysskydd: Procent Temperatur 50% -35 °C 40% -20 °C 33% -15 °C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 341104 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 341125 Dunk 25 l – 24 st/pall 341210 Fat 210 l – – 341100 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® ETYLEN IH VVS AdTechLine® Etylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. Produkten är baserad på etylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% Etylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -18°C. Etylenglykol har bättre termofysikaliska egenskaper jämfört med propylenglykol och köldbärarsprit. AdTechLine® Etylen IH VVS är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade produkter. Leverans kan även ske som färdig brukslösning. Blandas med vatten och ger följande frysskydd: Procent Temperatur 50% -38 °C 40% -25 °C 33% -18 °C Art.nr Frp. Stl. 350025 Dunk 25 l 350210 Fat 210 l 351000 IBC 1 000 l

Frp. – – –

Pall 24 st/pall – –

ADTECHLINE® KÖLDBÄRARSPRIT (KBS) Är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs ett miljövänligt alternativ eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser. AdTechLine® Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett miljövänligt alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 750001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 750025 Dunk 25 l – 24 st/pall 750210 Fat 210 l – – 751000 IBC 1 000 l – –

23


ADTECHLINE® ISOPROPANOL Är kemiskt ren (min 99,5%) helt utan tillsatser. Kan bl.a. användas för rengöring av elektronik, mekanik, fiberoptik m.m. eller som kemisk tillsats i fuktvatten vid offsettryck. Avlägsnar oxid, vax, bläck, smuts och olja. Andra benämningar kan vara; IPA, Isopropylalkohol eller 2-propanol. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 700005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 700025 Dunk 25 l – 24 st/pall 700210 Fat 210 l – – 700600 IBC 600 l – – 701000 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® ISO/N-PARAFFIN En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv. Låg egendoft. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 745004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 745025 Dunk 25 l – 24 st/pall 745210 Fat 210 l – – 745000 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® D60 En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 742005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 742025 Dunk 25 l – 24 st/pall 742210 Fat 210 l – – 742000 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® D80 En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv. Art.nr Frp. Stl. 743025 Dunk 25 l 743210 Fat 210 l 743000 IBC 1 000 l

Frp. – – –

Pall 24 st/pall – –

ADTECHLINE® CELLULOSAFÖRTUNNING För spädning av lackfärger vid sprutmålning. Kan även användas till tvättning och rengöring av målarverktyg, samt tvättning och avfettning av metall- och lackytor som ska målas. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 810001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 810005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 810025 Dunk 25 l – 24 st/pall 810210 Fat 210 l – – 811000 IBC 1 000 l – –

24


ADTECHLINE® ACETON För tvätt av plastytor innan lackering. För rengöring och förtunning av polyester. Löser fläckar från oljeprodukter, lim och klistermärken. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 800001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 800005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 800025 Dunk 25 l – 24 st/pall 800200 Fat 210 l – – 801000 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® LACKNAFTA Ett petroleumbaserat lösningsmedel. Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av penslar och andra målarverktyg. Löser effektivt oljelösliga fläckar. Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 630001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 630025 Dunk 25 l – 24 st/pall 630210 Fat 210 l – – 631000 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® THINNER 10

Ett lösningsmedel som används för att tunna ut oljebaserade målarfärger. Går också att använda som rengöringsmedel. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 820003 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 820025 Dunk 25 l – 24 st/pall 820200 Fat 200 l – – 821000 IBC 1 000 l – –

25


ADTECHLINE® MARINGLYKOL

EN PROPYLOL GLYK ISKT BIOLOG AR TB NEDBRY

Ger frysskydd samtidigt som den ger ett utmärkt korrosionsskydd. Fungerar lika bra till sjövattenkylda- och färskvattenkylda inombordsmotorer som till utombordsmotorer. AdTechLine® Maringlykol är baserad på propylenglykol och har ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdTechLine® Maringlykol är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Blandas med vatten och ger följande frysskydd: Procent Temperatur 50% -33 °C 40% -20 °C 33% -15 °C Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 341004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 341025 Dunk 25 l – 24 st/pall 341220 Fat 210 l – – 341015 IBC 1000 l – –

ADTECHLINE® DESTVATTEN Destvatten = demineraliserat. Det är inte detsamma som destillerat vatten. Batterier: Nivån i bil- och båtbatterier skall ligga ca 5 mm ovanför plattorna. Ångstrykjärn: Vanligt kranvatten innehåller i regel tillräckligt mycket kalk för att kanalerna i ångstrykjärnet riskerar att täppas igen. Använd därför alltid destvatten så undviker du problem. Humidorer: Cigarrer skall förvaras i rätt luftfuktighet d.v.s. ca 70%. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 620001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 620005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 620025 Dunk 25 l – 24 st/pall 620210 Fat 210 l – – 621000 IBC 1 000 l – –

ADTECHLINE® RÖDSPRIT Bränsle till sprit- och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning. Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall 670001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 670004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall 670025 Dunk 25 l – 24 st/pall 670210 Fat 210 l – – 671000 IBC 1 000 l – –

26


AdHomeLine är vårt varumärke som samlar produkter som främst används av konsumenter i- och runt hemmet. ADHOMELINE LAMPOLJA En extra ren paraffinolja till lampor och lyktor. Lämplig till samtliga oljelampor med vekbrännare, båtvärmare, fotogenlampor osv. Art.nr Frp. 643001 Flaska

Stl. Frp. Pall 1 l 12 st/frp. 480 st/pall

ADHOMELINE TÄNDVÄTSKA En tändvätska baserad på speciellt utvalda råvaror för att undvika besvärande lukt samt skapa en jämn antändning på grillkol och briketter. Art.nr Frp. 642001 Flaska

Stl. Frp. Pall 1 l 12 st/frp. 480 st/pall

ADHOMELINE SPISBRÄNSLE En ren naturprodukt som används till inomhuskaminer och kaminer utan skorsten. Den är rök- och sotfri. Art.nr Frp. 661001 Flaska 661004 Dunk

Stl. Frp. Pall 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 4 l 3 st/frp. 144 st/pall

27


5 TIPS - FÖR BÄSTA TVÄTTRESULTAT Vi erbjuder en rad högkvalitativa produkter för tvätt och rengöring i vårt AdProLine®-sortiment, men bara en bra tvättprodukt räcker inte. För bästa resultat finns det några saker man bör tänka på, vi ger dig våra bästa råd här.

1. VÄLJ RÄTT PRODUKT TILL SMUTSEN DU VILL FÅ BORT 2. BÖRJA ALLTID PÅ TORRT FORDON Beroende på vad ditt fordon är nedsmutsat av krävs olika produkter, det är t ex stor skillnad mellan vad som krävs för att tvätta bort insekter respektive asfalt. Se mer på sid 28.

För bästa resultat börja alltid tvättproceduren på torr yta.

3. ANVÄND ALLTID RENA TILLBEHÖR

4. SPOLA AV FORDONET “ÅT FEL HÅLL”

Använd tillbehör av hög kvalité och var noga med att borstar, svampar och trasor är rena.

För att smutsen lättare skall rinna av vilket den gör mot en ren yta (fastnar inte igen) och för få bästa möjliga verkningsgrad - spola alltid av fordonet nerifrån och upp.

5. TORKA TORRT

Torka av bilen med gummiskrapa och/eller sämskskinn för att undvika kalkfläckar när vattnet torkar.

28


VILKEN AVFETTNING SKA ANVÄNDAS TILL VAD? Varför innehåller AdProLine®-sortimentet flera olika kallavfettningar? Svaret är enkelt, dom har olika egenskaper. I vissa fall söker man en extremt snabb och stark produkt i vissa fall söker man en produkt som är luktfri och mer miljövänlig. VAD ÄR EN ALKALISK AVFETTNING FÖR NÅGOT? Under AdProLine® finns det flera olika alkaliska medel som t.ex. Krafttvätt, Tvätt APL 100 och Fälgtvätt, alla med olika egenskaper. Ett alkaliskt tvättmedel eller avfettning är basiskt - alltså har ett högt pH-värde. AdProLine® alkaliska avfettningar har dels ett högt pH-värde samt en pH-buffert som gör att dom håller högt pH-värde även i lägre koncentrationer men framförallt har dom noga utvalda tensider som medför en mycket effektiv rengöring. Alkaliska medel avlägsnar effektivt t ex. insekter. Den behöver något längre verkningstid. Skall spädas med vatten, vilket medför en bättre ekonomi än en kallavfettning. Ej ämnade för asfalt och tjärfläckar.

ADPROLINE® KALLAVFETTNING PREMIUM Baserad på lacknafta, ca 17% aromathalt = hög aromathalt. Produkter med denna höga aromathalt kallas medelaromat- eller högaromatprodukter. Den höga aromathalten gör produkten väldigt effektiv och snabbverkande men och andra sidan luktar den mycket och det medför en ganska dålig arbetsmiljö. Högre aromathalt medför också större miljöpåverkan och en större hälsorisk. Vi rekommenderar bara att man använder denna när annat inte fungerar. ADPROLINE® KALLAVFETTNING STANDARD Baserad på lysfotogen, max 0,5% aromathalt, man kallar denna lågaromat. Den fungerar också bra men tar länge tid på sig att verka. Mindre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö än Kallavfettning Premium.

VAD ÄR MIKROAVFETTNING FÖR NÅGOT? Mikroavfettning är en blandning av en alkalisk produkt och ADPROLINE® KALLAVFETTNING EXTRA en kallavfettning. Mikroavfettning benämns också ibland Liknar AdProLine® Kallavfettning Standard fast denna som naturavfettning eftersom den innehåller mindre lösninginnehåller alkoholer och glykoletrar som utan att höja smedel än traditionella kallavfettningsmedel. aromathalten gör att produkten verkar snabbare samt får KALLAVFETTNING? lösningsmedlet att väta bättre på underlaget. Detta gör att När produkten benämns ”kallavfettning” menas i allmänhet den verkar snabbare och fungerar bättre än dom flesta att produkten är petroleumbaserad, någon form av nafta andra kallavfettningar, detta även på våt bil. t.ex. lacknafta eller lysfotogen. Dessa produkter är inte ADPROLINE® MIKROAVFETTNING blandbara med vatten och kan därför inte spädas. AdProLine® Mikroavfettning innehåller en mycket unik formula av estrar, tensider och lösningsmedel som gör den mycket effektiv på alla typer av smuts. Det är en mycket koncentrerad produkt som skall spädas med vatten.

29


PRODUKTGUIDE! Här hittar du vår guide så du enkelt kan se vilka produkter som lämpar sig bäst för olika sorters nedsmutsning som du vill bli av med. Vill du ha hjälp att välja, ring 0320-605 00 eller maila oss på info@aromdekor.se

Tjära

Asfalt

Olja

Salt

Vägdamm

Sot

Rost

Kalk

Oxid

Cement

Insekter

APL 100 Tvätt

X

X

X

X

Betonglösare CitroFoam

X

X

X X X

X

X

X

X

Fälgtvätt X X

X X

X

Skumtvätt

X

X

X

X

Insektsbort X Krafttvätt X X Kallavfettning Standard

X

X

X

X

Kallavfettning Extra

X

X

X

X

Kallavfettning Premiuim

X

X

X

X

Mikroavfettning (X) (X) X

X

X X

X

X

X

X

Oxidlösare (X) (X) X X X X X X X X Syratvätt Vaxschampo X

30

X X X

X

X X

X


KONTAKT

KONTAKTA OSS NÄR OCH HUR DET PASSAR DIG! Här hittar du olika sätt att komma i kontakt med oss, vilket passar dig bäst? Vad du än väljer ser vi alltid fram emot att höra ifrån dig. Varmt välkommen till oss på Arom-dekor Kemi AB!

ALLTID ÖPPET!

På www.aromdekor.se finns vi tillgängliga dygnet runt, året om. Här hittar du information om våra produkter och du kan också lägga din order i vår webshop. Smart och enkelt!

RING OSS!

Kundtjänst svarar alltid i telefon mellan kl. 07.00 - 17.00 på vardagar - så vill du prata med oss är du varmt välkommen att ringa oss på 0320 - 605 00.

MAILA OSS!

Precis som webben är vår info@aromdekor.se alltid öppen och tycker du det är enklare att maila så gör gärna det.

31


ADPROLINE BILVÅRDSHINK® AdProLine® Bilvårdshink, ett bilvårdspaket för utsidan av fordonet. Hinken innehåller: 1 st Hink med återförslutningsbart lock 1 st Tvättsvamp 1 st  Vaxschampo, 1 l 1 st Kallavfettning Extra, 1 l  spray 1 st Fälgtvätt, 0,5 l spray

993010 Katalog AD 2018

Art.nr 580001

Arom-dekor Kemi AB Europavägen 1 SE-512 91 Sexdrega, Sweden Phone +46 (0)320-605 00 info@aromdekor.se www.aromdekor.se

Katalog arom dekor svensk enkelsida  
Katalog arom dekor svensk enkelsida  
Advertisement