Page 1

A QUICKSCAN ON SFDS BY AROLD AIMING TO OPEN UP A RELATIONSHIP WITH NIMBUS ON THE CREATIVE BRANDING OF ITS PORTFOLIO.

1


WAAROM DEZE EXERCITIE? SFDS schept in duizenden ondernemingen de voorwaarden voor een veilige, zekere en kosteneffectieve productie van zuivel, pharma en voedingsproducten. Dankzij de ervaring en technologische voorsprong van SFDS realiseren klanten een voorsprong. Ze sluiten hun lokale productie aan op de bewezen technologie van een mondiale systeemspecialist. Veiliger, sneller, duurzamer. Wij geloven dat elk merk een primaire, actieve rol zou moeten spelen in het realiseren van stakeholder value. In de huidige identiteit is deze rol en dynamiek niet altijd zichtbaar. Het gemis aan een sterk merkprofiel zette ons dan ook aan tot deze exercitie -een quickscan van positionering en identiteit van SFDS. Met het gezicht gewend naar de klant, in de wetenschap dat er in 2014 een update is geweest. Waarom? Wij zouden graag met u in gesprek treden en ontdekken of er ruimte is bij te dragen aan het versterken van de merkpositie van SFDS en mogelijk andere Nimbus-ondernemingen. Waardecreatie. Wie we zijn? Dat leggen we graag kort uit op pagina 17. Om u te inspireren doen we graag een voorzet. In deze verkenning geven we u enkele richtinggevende ideeĂŤn voor de merkidentiteit van SFDS,

2


HET BEDRIJF Stork Food and Diary Systems ontwikkelt en produceert geïntegreerde verwerkings- en afvullijnen voor de voeding- en farmaceutische industrie. Het doel? De houdbaarheid van zuivelproducten en voedsel vergroten. Het gaat daarbij om verpakkingen voor melk, gearomatiseerde melk, zoals chocolademelk en cacao-drankjes, koffie, room, yoghurt, desserts en vruchtensappen, maar ook soepen, sauzen, voedsel voor huisdieren, vis, vlees en groenten. SFDS, met vestigingen in onder meer Australië, Brazilië, Frankrijk, Indonesië en Mexico, ontwikkelt en produceert losse machines, maar ook geïntegreerde lijnen voor de verwerking en verpakking van deze producten.  Op dit moment concentreert Nimbus zich op het versterken van de verschillende diensten en producten van de onderneming. Het is ons doel met een strategische herwaardering van de identiteit aan deze inspanning waarde toe te voegen. Hiervoor hanteren we een eigen aanpak die de onderscheidende kernwaarden van het bedrijf nog sterker benadrukt en de rol in het leven van de eindklant in beeld brengt. We coderen. SFDS draagt niet alleen bij aan ‘profit’, maar ook aan ‘planet’ en ‘people’ een sociale belofte. Meerwaarde, Goed voor iedereen.

3


‘In 2013 the output of one out of six cows in the US went offshore’ MARKT De internationale sector voor zuivel- en voedingstechnologie verandert. Zuivel- en voedingsproducenten hebben in Europa te maken met een snel vergrijzend publiek (cure) en een jong publiek dat andere waarden hanteert (care). De sociaal maatschappelijke evolutie in regio’s en landen beïnvloedt consumptiepatronen. Zelfverwezenlijking staat centraal. Organische, vitaminerijke producten vinden steeds meer de weg naar het schap, verminderde melkhandel tussen landen verkleint in potentie de marktgroei van de zuivelindustrie. Slow food en organische voeding krijgen vastere grond aan de voeten (als reactie op voedingsschandalen). De zuivel- en voedingsmarkt in Pacifisch Azië zal naar verwachting zorgen voor een gezonde groei van ondernemingen als SFDS. Een voorbeeld van deze oostbeweging is het onlangs door de Nederlandse overheid afgesloten zuivelcontract met de Chinese president Xi Jinping. De hoogwaardige kwaliteit van Nederlandse zuivel- en voedingssystemen helpt een gezonde vooruitgang. SFDS speelt hierin als technologische thought leader en innovator een rol (als onderdeel van de Nederlandse technologiecultuur).

4


‘Global sales of dairy products are projected to reach $494 Billion in 2015, with the United States accounting for 25%’ TRENDS Innova Market Insights voorspelt dat het beperken van de afvalstroom uit voedingsproductie en het herstellen van het consumentenvertrouwen de belangrijkste industrietrends voor 2014/2015 zijn. Een lean productieproces is een tendens die belangrijk wordt: verspilling tegengaan. Innovatie richt zich op het (her)gebruik van ingrediënten uit de afvalstroom voor upcycling in andersoortige producten. Het Unilever CSR programma loopt hier voorop. Het gaat erom de efficiënte distributie van het bedrijf op een of andere manier te compenseren. Door consumenten beter te verbinden aan de oorsprong en herkomst van voedingsproducten kan het geschade vertrouwen worden hersteld. Verpakkingsontwerp (industrieel en grafisch) dat zich richt op het creëren van productwaarde in het schap speelt in op de ‘back to basics-trend’. ‘Healthy holistic’ is een trend, een voedingsbewustzijn dat steeds massievere vormen aanneemt. Het verbeteren van gezondheid door gezonde voeding zet grotere producenten aan betere producten te ontwikkelen die de gezondheid helpen. De discussie over genetische manipulatie van gewassen blijft de komende jaren actueel.

5


‘Met het merk een sociale of culturele betekenis creëren die relevant is’ ONZE DENKWIJZE De afgelopen tien jaar is om ons heen veel veranderd. De generatieevolutie, de groeiende volwassenheid van internet als individueel te bedienen zender/ontvangstkanaal, de mobile/tablet revolutie, medische doorbraken, 3D printing en de vergaande globalisering van ondernemingen veroorzaken paradigma-verschuivingen in onze cultuurpatronen. Met thema’s als klimaatverandering, vervuiling en pandemieën leven we in een tijd waarin spanning bestaat tussen ‘sectoraal’ en ‘systeem’ en ‘lokaal’ versus ‘globaal’. SFDS draagt met food/pharma processing bij aan de kwaliteit van een lokale bestaanscultuur volgens een wereldstandaard. Dit wordt niet zichtbaar gemaakt. Dankzij robotisering, een tendens die Al Gore in zijn boek Our Future als kern kiest voor het vormgeven van de toekomst, verandert ons leven. Technologie is een volwassen productiefactor die het schapleven van producten verlengt en een leefstijl of voedingscultuur borgt. Wij geloven dat technologie een relatie heeft tot de inner focus van eindgebruikers/partners en producten. Juist het technologische portfolio van Nimbus kan een centrale rol in het herstellen van dit vertrouwen spelen. Hoe? Door te kiezen voor een identiteit die technologische diensten en producten verbindt aan herkomst, cultuur en identiteit. Mensen.

6


 STORK COLOURS

Ruim 33% van alle merken voert blauw als signaalkleur. SFDS doet dat ook. Logisch. Blauw is trouw. Maar de kleur heeft vaak wel een ondersteunende kleur nodig om effectief te worden.

STORK TRIANGLE

De logovorm is het venster op de wereld, een gekantelde variant waarmee SFDS eigenheid heeft. Door repetitie van dit beeld, uitvergroting, en het koppelen van de primaire leveranciers (koe, fruit, eindgebruiker), ontstaat vanuit de oorspronkelijke merkidentiteit een nieuw waardesysteem. Geschikt als grafische vormentaal in alle middelen. Herkenbaar, schaalbaar en vriendelijk. De vormentaal levert een ideaal contrast met de technologische oplossingen van SFDS. We brengen het logo tot leven. Vanuit dit vertrekpunt kan op elk portfolio-onderdeel (systeem, computermodule, et cetera) een eigen basistaal worden ontwikkeld. Richting recycling / upcycling (de stippelvariant), maar ook als actie-element op een website als call to action.

THE DAIRY DESIGN CLASSIC

7

In de jaren zeventig een vertrouwd beeld: het driehoeks melkpak. Schoolmelk de luxe. Inmiddels een vergeten vorm, maar qua verpakkingsvorm wel de perfecte vertaling van het beeldmerk van STORK. Ideaal als drager van huisboodschappen of een DMmailing.

Kleur voegt waarde toe. Het geeft aan de diensten/productgroepen een eigen code en signaalfunctie. Zo ontstaat in vorm (driehoek) en kleur een contrastrijke eenheid die je overal herkent. Het STORKblauw als dna kleur van het merk, de variaties als aanduiding van een productof dienstengroep. Dit helpt de organisatie bij het creĂŤren van begrip in marketing en communicatie, Intern en extern.

STORK PHARMA

STORK DAIRY

STORK FOOD

STORK MILK CHAIR

With its history Stork in some ways changed the food and dairy processing industry. The Dutch company modernized classic traditions, like processing milk. Being ahead, innovating, is a core company element. Smarter means a bigger win for all. The SFDS MILK CHAIR is a non-existing design that underlines the Stork Way and its innovative mentality. A classic milk chair could be redesigned based upon the current logo form - for instance. This time as a unique Dutch design by an upcoming designer. A give away, a piece of cool food furniture, or a TNO-checked milk chair (ARBO certified) with which Stork may open the wallet of dairy cooperation in emerging markets via a siple message - we empower you to get the result you want. We are good for you.

SFDS Milk Chair


‘We keep it fresh’ ABOUT THE STORK ‘EXTENTION’ ‘Extended shelf life’ is de huidige pay-off van SFDS. Deze merkclaim benadrukt het resultaat dat de onderneming en haar machinessystemen leveren: langere verkooptijd op het schap door snelle, zekere en efficiënte verwerking van zuivel en voedingsproducten. Nadeel van de claim is dat het een technische verworvenheid benoemt. De rol van SFDS als ‘enabler’ benadrukken is nuttig. Niet alleen het systeem, ook de mensen en de onderneming staan ergens voor, een verbindende mentaliteit die niet alleen terugkeert in de systemen en producten, maar ook in de manier waarop klanten worden geholpen. Omdat SFDS nu eenmaal goed begrijpt dat voeding de grondsteen onder het bestaan vormt, houdt SFDS het simpel.

* * * WAARDEN: moderniseren innoveren verbeteren voedingspositie sociale kennispositie systeempartner vooruitzien De kennis om iedereen in de keten nog beter te bedienen.

8

WE KEEP IT FRESH SHELF LIFE MADE EASY LONGER SHELF LIFE

‘By extending the lifecycle of nature’


‘We keep it fresh’

ADDING TRUE COLOURS TO THE CORPORATE WEBSITE

9


We keep it fresh

ABOUT

MARKETS

PRODUCTS

PRINCIPLES

EEN ‘FRESH’ WEBSITE

‘A faster, safer and cleaner dairy system that will keep the good of nature fresh’

In deze schets voor het websitedesign van SFDS worden de kleurcode (per service/dienstenkolom), de primaire merkkleur, de natuurlijke oerproducent en de techniek van SFDS in samenhang gebracht. De quote bevestigt de dynamische rol van het bedrijf en belichaamt de toegevoegde waarde. Navigatie is helder en snel toegankelijk. Usability staat voorop. Visuals kunnen in een carrousel worden geplaatst en geven de website een eigen, dynamisch karakter. Techniek krijgt een verhaal. WAARDEN:

Stork dairy systems Stork juice systems Stork food processing systems Stork integrated processing Stork integrated filling Stork integrated packaging

10

Stork Techno Centre Stork Retrofits Stork Products

herkomst authenticiteit verbeteren voedingspositie techniek als verbeteraar systeempartner kleurrijk


We keep it fresh

ABOUT

MARKETS

PRODUCTS

‘About 100.000 Spanish oranges juiced, packed and delivered to the shelf within 24 hours’

Stork dairy systems Stork juice systems Stork food processing systems Stork integrated processing Stork integrated filling Stork integrated packaging

11

Stork Techno Centre Stork Retrofits Stork Products

PRINCIPLES


We keep it fresh

ABOUT

MARKETS

PRODUCTS

‘About 100.000 Spanish oranges juiced, packed and delivered to the shelf within 24 hours’

Stork dairy systems Stork juice systems Stork food processing systems Stork integrated processing Stork integrated filling Stork integrated packaging

12

Stork Techno Centre Stork Retrofits Stork Products

PRINCIPLES


‘We keep it fresh’

SEGMENTING THE PORTFOLIO WITH CODES

13


Shelf life made easy

DAIRY SYSTEMS

14

DAIRY SYSTEMS

1915 PIONEERING ON THE EVOLUTION OF PROCESSING

2015 OFFERING A UNIQUE DAIRY PROCESSING QUALITY

STORK IS ALMOST 100 YEARS OF TRADITION IN HIGH QUALITY DAIRY AND FOOD PROCESSING, WITH A KNOWLEDGE & TECHNOLOGY DRIVEN FOCUS, COMING FROM SHEER PIONEERSHIP AND TRUE DEDICATION TO CROSS NEW FRONTIERS AND CHANGE THINGS FOR THE BETTER.

THE ADVANCEMENTS STORK HAS MADE IN THE PAST 100 YEARS ASSURE HIGH QUALITY DAIRY AND FOOD PROCESSING SOLUTIONS THAT FUSE TRADITION TO BEST OF CLASS TECHNOLOGY. BETTER PROCESSING, LONGER SHELF LIFE.


Shelf life made easy

PHARMA SYSTEMS

15

FOOD

SYSTEMS

STORK BLUE IS THE BOTTOM LINE

GEPERSONALISEERDE CORPORATE/PRODUCT BROCHURES

STORK BLUE IS A TRUSTED COLOUR REPRESENTING THE TRUST THE COMPANY WISHES TO INSERT IN DAIRY AND FOOD PRODUCTION CHAINS. COMBINED WITH THE COLOUR OF A SEGMENTED SERVICE/PRODUCT LINE BOTH LINES EMBRACE THE MOMENT. HERE A REVERSED ENDORSEMENT AIMING TO COMMUNICATE HERITAGE. A BASIS FOR CODING THE CORPORATE BROCHURES. STORK ALWAYS IS THE BOTTOM LINE UNDER SUCCESS.

VOOR ELKE HOOFD PRODUCTGROEP IS HET VOOR SALES/MARKETING NUTTIG OVER EEN FLEXIBEL BROCHUREFORMAT TE BESCHIKKEN DAT IN PRINT EN DIGITAAL SNEL RICHTING EEN SPECIFIEKE KLANT OF PROSPECT KAN WORDEN GERICHT. HET BETEKENT DAT DE MACHINE(S) EN DE KLANTOMGEVING ONDERDEEL MOETEN KUNNEN UITMAKEN VAN DE VORMGEVING. HET VERLENGT DE LEVENSCYCLUS VAN DE BROCHURELIJN.


总统统 在演 总统正 在演

在演 总统正 在 讲 总 统正 在演讲 总 统正 演讲总 统 正 在 演讲统正 在演 在演 总统正 在 讲 总 统正 在演讲 总 统正 演讲总 统 正 在 演讲统正 在演 在演 总统正 在 讲 总 统正 在演讲 总 统正 演讲总 统 正

‘EMPOWERING THE FRUITS OF NATURE WITH EXCELLENT TECHNOLOGY ENABLES US TO FEED MANY MOUTHS. IN CHINA AND THE REST OF ASIA’ (HIA HANI CHI, CEO HANIGASSI

16


a.

arold social brand resultancy

WIE WIJ ZIJN? AROLD is een laboratorium voor merkstrategie en creatie in Amsterdam. We (her)ontwikkelen merken, ontwerpen design/identiteiten en produceren hoogwaardige merkuitgaven. Waarde genereren is ons vak. Dat doen we proactief, vanuit een sociale missie. Omdat je eerst moet leren delen voor je kunt vermenigvuldigen. AROLD kiest bij het (her)positioneren van merken een eigen methode voor integrated brand design. Hiermee maken we merken omgevingsbewust en (her)schikken we hun sociaal-maatschappelijk betekenis. Alles met het doel mensen, hun werk en de producten of diensten die ze verkopen in heldere samenhang met elkaar te brengen. Uniformiteit. Verbindende herkenbaarheid de opbrengst die we najagen. Ambitie die is gebaseerd op de wens het oer-dna van klanten beter te laten renderen. Meer betekenis. Meer dialoog. Meer vooruitgang. Dat noemen wij ‘the social brand result’. AROLD werkt voor internationaal georiënteerde klanten als Cascando, Smool, Royal NIOZ, Menno Kroon en is als huisstrateeg verbonden aan vooraanstaande ontwerpbureaus. Bedrijven die vanuit een heldere positie kiezen voor een al even heldere marktbenadering.

arold social brand resultancy IJBURGLAAN 988 1087 JK AMSTERDAM THE NETHERLANDS T +31 (0)6 55 727 988 E info@arold.eu I www.arold.eu

We hopen een keer koffie met u te kunnen drinken.

17

Arold is het internationale merkklab van

<JNSN> we tell your story

IJburglaan 988 1087 JK Amsterdam T: +31 (0)6 55 727 988!

!

!


WE AT AROLD HOPE YOU SMILED AT LEAST ONCE. THAT MAYBE A GREAT FIRST STEP TOWARDS GETTING TO KNOW EACHOTHER BETTER.

18

14 4 14 stork sfds  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you