Page 1


PO VIENOS VALANDOS

IRTADA

BUM! ! ! CHE CHE CHE

JUM DAR NEATSIBODO ŠNEKĖT?

GERAIJAU, GERAI

NE! ! !

AIJO!KAIP SEKASI MARKUIIR KLEJUI?


MARKUI? KLEJUI ?

NETU

TAIPRIEKO ČIA MANO SENELIS?

AIŠKINIMO?

PRIEKO ČIA AŠ?! !

EINA SAU KIEK DAUG AIŠKINIMO ! ! !

NA GERAI PRADĖSIU NUO ČIA. . .


MESBUVOME PIRATAI. . .

MESBUVOMESTIPRŪS, LABAISTIPRŪS

TAIP,LILE,TAVO SENELISIRGIBUVO PIRATAS MŪSŲ BUVO KETURI. AŠ,KLEJUS,MARKAS IRMORISAS

BETPAČIAM JAUNIAUSIAM-MORISUI, TO NEUŽTEKO.JĮUŽVALDĖ LOBIAIIRŽŪDYMAS

MŪSŲ SULAIKYTI NEBUVO ĮMANOMA

JISATSISKYRĖNUO MŪSŲ IRTAPO , , BALTUOJU MIRTIES NEŠIKU MORISU‛ ‛

IRTAPO BAISIAUSIU PIRATU PASAULYJE


BETNEKALBĖKIMEAPIE BLOGUSŽMONES GERIAU PAKALBAME APIEMARKĄ

TAU DARŠIMTAS METŲ IKIJO

TAVO SENELIS

APIE MANE?

TAIKASJIS TOKS?! ! !

NETAVE! ! !

JIS. . .

KĄĄĄĄĄ ĄĄĄĄĄĄ ???! ! ! ! ! !


JISBUVO STIPRUS, STIPRESNISUŽ MANE

NE,JISNEMELUOJA, MARKASBUVO ŠAUNUS

PALAUKIT!

BETAŠNĖKARTO NEMAČIAU SAVO SENELIO,TU NEMELUOJI?

JUKTAI PUIKU! ! ! !

AŠKAIKĄ TURIU


ŽIŪRĖKIT!

JUKTAILABAIRETA KNYGA,NETAŠESU APIEJĄ TIK GIRDĖJĘS

NA ŽIŪRĖKIT,PIRMAS ANTRAS PUSLAPIS,BALTASIS PUSLAPIS MORISASANE? KAPITONAS, MATOT?

TREČIASPUSLAPIS, SPĖJU LILĖSSENELIS

IŠTIKRO!

BETTUOMETNEŽINAU KURMANO SENELIS RA NĖ IO K JO RKO MA


MATAI,JISLABAISUPYKO ANTMORISO IRBANDĖSU JUO KOVOTI. . .

BETNESIJAUDINK AŠTIKIU,KADJIS DARGYVAS

ŽINOK,LIKTAI,JO PREMIJA BUVO 600000 KĄĄĄ ?! !

PO TOSKOVOSJO NIEKASNERADO

GERAI

TURIU PASAKYTI VIENĄ DALYKĄ. . .


JŪSATKELIAVOTE PAČIU LAIKU. . .

NESŠIANDIEN TOJI DIENA,KAIPO METŲ TRUKUSIOS TRENIRUOTĖSGRĮŽTA MANO MOKINIAI

MOKYTOJAU ESI?!

KODĖL?! ! !

Kelionė#18  
Kelionė#18  

Rimtas pokalbis