Page 1


AAAAAAAA ! ! ! ! !

VISO GER. . .

AAAAAA! ! ! HMM?

KOKSTAVO REIKALAS?

AAA! !

KASČIA RĖKIA?

AAAA AAAA AAAA AAAA AAA! ! ! ! ! KASGIČIA RĖ. . ?EI KAŽKAS SKRENDA Į MANE! ! !


AAAAAAAAA AAAAAAAA! ! !

GHFAAAAA ! ! ! ! !

NA JAU NE! NEBUSIU SUTRAIŠKYTAS! !


KĄ! ?

HMM ?

JĖĖ!


ANTLAIVO DENIO

TU APGAILĖTINAS

NIEKO GERO. . . UFF. . . UFF. . . GALIRTAIP,BET TAVEĮVEIKTI GALIU

YRA,BET IŠPRADŽIŲ REIKIA NUSIKRATYTINEREIKALINGO SVORIO

NĖRA ŠANSU!

IRPALAUK DARTRUPUTI


MANO BATEVISĄ LAIKĄ KAŽKASBUVO, TRŪKDĖKAUTIS

KADKAŽKASBUVO TAVO BATEGERIAU NESIKAUSI

NA VA

TAI PABANDYKIM

TAU TIKRAI GALAS


KĄ?! !

TAIVIS DĖLTO BATAS TRŪKDĖ

VISTIEKJŪS LAVONAI!


KODĖLJŪSIŠVISO ĮSIVĖLĖTEĮ PIRATAVIMĄ JŪSARBA MIRSITARBA JUS SUGAUS

BETJEIMESJUS NUKAUSIMEMŪSŲ NESUGAUSYTE

CHA!ARTU ŽINAIKIEKYRA APGNARIŲ?YRA TRYSLYGIAIKOVOTOJŲ I,IIIRIIIKIEKVIENO LYGIO YRA PO 30ŽMONIŲ. YRA BEGALĖPRADEDANČIŲJŲ MANIŠKIUSNESENIAIIŠGULDĖXFREDISIRYRA 26GENEROLAIAŠ ESU GENEROLAS, , D‛ ‛ STIPRIAUSIASYRA GENEROLAS, , Ž‛ ‛ BETO YRA DAUGPIRATŲ KURIEPATYS NORĖSJUSNUGALABYTI

IRJŪSVISDAR TIKITĖSKAŽKĄ PADARYTI?

. . .


VISDĖLTO TARPMŪSŲ YRA PERDIDELIS SKIRTUMAS

PATIKĖK

NETIKIU!


1 5SKYRIAUSPABAIGA

kelionė#15 Markas vs. Bleitas  
kelionė#15 Markas vs. Bleitas  

paskutinė kova prasideda