Page 1

QUESTIONARI 1. Per a què serveix l’acotació?

2. Posa nom als elements utilitzats en l’acotació

3. Quines unitats s’utilitzen en l’acotació de dibuixos i peces? I en arquitectura?

4. Assenyala i explica els errors d’acotació d’aquests dibuixos

5.

A les cotes del dibuix no hi havia prou espai per a posar-hi les fletxes i el dibuixant ha decidit posar-les com veus al dibuix. Explica per què.

Nom:

Data:

Escala:

Títol:

Activitats d’acotació 1


Acota les següents figures:

Nom:

Data:

Escala:

Títol:

Activitats d’acotació 2

zdfbhn  
zdfbhn  

sdfgasdfgrgnsmtgdmtgjhm sdtg

Advertisement