Page 1

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Département de Socials 1r Trimestre. Curs 2010-2011

Qüestionari sobre EL MUVIM

1


L’AVENTURA DEL PENSAMENT Florida CES VISITA EL MUVIM Novembre 2010

Contesta les preguntes amb la informació proporcionat alguns dels espais visitats:

que

t’han

1r.- PRESENTACIÓ. MUVIM significa:….. MUVIM significa Museu valencià de la il·lustració i de la modernitat.

2n.- ESPAI: “Els Monestirs Medievals” a) Quina importància tenien els monjos copistes en la cultura de l’època medieval? El que ells feien, tenia molta importància, ja que ells eren els encarregats de recopila els manuscrits del autors clàssics de l’època.

b) Estava permès als monjos dubtar de les veritats que copiaven? Per què és important aquesta nova actitud a les acaballes de l’època medieval? No ho tenien permès, havia altra persona que estava vigilant per a que sols copiaren, que no pensaren.

3r.- ESPAI: “La impremta” 2


Quina importància va tindre la impremta en la història de la Humanitat? Va ser tan important perquè ja no es tenien que copiar els llibres a mà pàgina per pàgina. 4t.- ESPAI: “La revolució cosmològica” Per què el model teocèntric cristià xocava amb els descobriments sobre astronomia?

a)

Xocava perquè existien molts matisos entre la creença de Déu (saviesa irracional) i la del coneixement lògic de la vida.

b)

Van tenir alguna classe de problemes els científics i filòsofs per defensar les seues idees? Descriu quins i amb qui. Feu especial menció a Galileo Galilei.

Si, els científics i els filòsofs van tindre molts problemes amb l’església, perquè les noves idees no estaven relacionades amb Déu.

5é.- ESPAI: “L’home màquina” a)

Al segle XVII es desenvolupa una Nova Ciència de la mà de Descartes. La seua afirmació, “Pense aleshores sóc” és considera tota una revolució, per què?

Perquè imposava la idea del raonament i el coneixement humà davant de l’església a l’època que estaven.

b)

Què representa la plataforma mòbil? A qui fa referència aquesta màquina perfecta?

Representa el pas del temps i la màquina perfecta que es l’home.

3


c)

Quina implicació va tenir Newton i els seus descobriments en el pensament de l’epoca?

Va tindre una gran importància en aquesta època, va desenvolupar tres lleis: -Llei de l’inèrcia: Ens diu que si sobre un cos no actua ningun altre aquest romandrà indefinidament movent-se. -Llei fonamental: Ens diu que per a que un cos altere el seu moviment es necessari que existisca algo que provoque aquest canvi. - Llei del principi d’acció – reacció: Ens diu que si un cos A exercís una acció sobre altre cos B, aquest realitzarà sobre A altra acció igual en sentit contrari.

6é.- ESPAI: “L’enciclopèdia” Què pretenen Diderot i d’Alembert confeccionant l’Enciclopèdia? Va ser la primera enciclopèdia de l’època i va tindre la síntesi dels principals esdeveniments de l’època.

7é.- ESPAI: “La Il·lustració espanyola i valenciana” a) Hi havia il·lustrats espanyols i fins i tot valencians? Posa 3 exemples. Vicent Blasco Ibañes, Juan Antonio Mayans Siscars i Francisco Pérez Bayer.

b) Anomena alguns científics del segle XVIII i XIX que apareixen en l’escena del balcó. Quina va ser la seua rellevància?

c) Descriu el saló burges. En aquest hi havia unes cadires i taules de l’època amb quadres antics.

8é.- ESPAI: “Les millors i les pitjors creacions de la Humanitat” - Explica alguns aspectes positius de la ciència al llarg del s. XIX i s.XX 4


Alguns Aspectes positius són: L’avanç de la medicina, els invents de l’època...

- Ara comenta alguns aspectes negatius de la utilització de la ciència al s. XX Alguns aspectes són: Les bombes atòmiques La falta de menjar a causa de les guerres...

5

Muvim  

treball muvim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you