Page 1

linier horisontale og vertikale linier fra ophold/pauser i bevægelse.

rammelinier dominerende liner fra hvert klip lagt ind i en ramme. Linier der deler op selve film shooted (rammen)

flader fyldt op i flader der krydser bevægelse, grid trukkit op

flader fyldt op i flader der berør flader i bevægelse, grid trukit op

konstruktion

kontekst

athmosfære

temposcript bevægelse vertikal bevægelse fra fjelltop med vandring nedover til hus og slut ved vandkant

analyse af intensitet i massen udefra gridlinier. Intensiteten bestemmer massehøjden samt hældning.

bygningskrop forholder sig til udsigten - hvor der er kigg og åbninger ud mod byen

princip for struktur skydefelt lukket placering på kanten hvor den hænger udover og i bakken hvor den svæver frit.

primær ankomst fra gaden

facaden vinklet for og ungå direkte sol

åbninger i facade for og skabe en krydsventilation

skydefelt åben

ydre skal åben indre skal lukket ydre skal kold, indre skal varm

materialer ydre: beton&cedar indre: glass........

mellemkritik  

mellemkritik på projekt - maskinarbejde afsluttes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you