Page 1

Inhoud

Bieding Regels en Hoe Bieden Werkt

2

Verkoop Voorwaarden

4

Veel Gestelde Vragen

5

Over het Verkocht in 1 Week Systeem

7


Bieding Regels en Hoe Bieden Werkt

Hoe het bieden werkt & De Regels Betrokken raken bij het bieden is makkelijk. U hoeft niet vooraf gekwalificeerd te zijn door een hypotheekadviseur. Omdat uw eerste bod niet bindend is kunt u het altijd terugtrekken. Bovendien wordt u altijd beschermd door de wettelijke bedenktijd. Voor u als bieder is er dus geen risico. Om betrokken te raken bij de biedingen, laat uw telefoonnummer achter op het biedingformulier en lever dit in bij het Open Huis. U wordt dan maandagavond gebeld voor de definitieve biedingsronde. Zo werkt de definitieve biedingsronde. Op maandagavond bellen wij de mensen die het Eerste Bod formulier hebben ingevuld. Er wordt begonnen met bellen om 19:00. Alle bieders krijgen te horen hoeveel mensen er zijn geweest, hoeveel biedingen er zijn en wat het hoogste bod is op dat moment. We vragen u dan om een keuze te maken uit een van de volgende mogelijkheden: 1. Verhoog uw bod met tenminste â‚Ź 1000 boven het op dat moment hoogste bod om mee te blijven doen 2. Blijf bij uw huidige bod 3. Stap uit het biedingproces. Dit proces wordt herhaald tot er 1 bieder overblijft die het hoogste/beste bod doet op het huis. Mocht de beste bieder niet voldoen aan de vereisten voor het kopen van een huis (meestal duidelijk na kwalificatie door hypotheekadviseur) dan zal de woning onmiddellijk worden aangeboden aan de op ĂŠĂŠn na beste bieder voor zijn/haar laatste bod. Het biedingproces is open. We vertellen elke bieder wat het hoogste bod is op dat moment. Alles verloopt open en transparant. De winnende bieder krijgt de kans om te zien hoe het biedingproces is verlopen. Elke bieder zal de kans krijgen om het hoogste bod te overtreffen tot hij/zij de hoogste en beste bieder is. De verkoper heeft volledige bevoegdheid om voor zichzelf te bepalen wat het beste bod is. Dit betekent dat de uiteindelijke keuze altijd ligt bij de verkoper. Bieding Regels


De verkoper heeft een minimumprijs vastgesteld. Deze minimumprijs is niet openbaar en de keus ligt bij de verkoper om biedingen te accepteren of af te wijzen die boven of onder de minimumprijs liggen. De biedingen die worden gedaan bij de open huis zijn niet juridisch bindend en kunnen altijd worden teruggetrokken. Nadat de laatste biedingronde is afgelopen zal degene met het hoogste en beste bod worden bepaald en zal diegene gebeld worden met de mededeling dat zijn/haar bod het beste bod is. In sommige gevallen kan direct worden gezegd of het bod akkoord is, in andere gevallen kan dit enkele dagen in beslag nemen (vaak het geval als het huis in behandeling is of wordt verkocht in opdracht van een bank). De hoogste bieder zal vervolgens een koopovereenkomst aangaan volgens normaal geldende voorwaarden en condities. Kort samengevat verloopt dit traject precies hetzelfde als wanneer u een huis zou kopen op de ‘reguliere manier’. U heeft dus de kans om ontbindende voorwaarden op te nemen, bedenktijd etc.


Verkoop Voorwaarden

Verkoop Voorwaarden KOOPOVEREENKOMST: Na het Open Huis zal een voorlopig koopcontract worden opgesteld tussen de winnende bieder en de woningeigenaar. Partijen streven ernaar om dit zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met een redelijke termijn om alles te kunnen inspecteren en na te kijken. Het koopcontract zal de bepalingen bevatten die in een standaard koopcontract zitten, tenzij anders overeengekomen tijdens het biedingproces. Wanneer de koopovereenkomst niet binnen afzienbare tijd kan worden opgemaakt dan behoudt de verkoper het recht om de woning aan te bieden aan de eerstvolgende hoogste bieder. Dit om opzettelijke vertraging van het verkoopproces te voorkomen. FINANCIELE KWALIFICATIE: De winnende bieder wordt gekwalificeerd nadat het winnende bod is uitgebracht. Om vertraging en teleurstelling te voorkomen wordt de hoogste bieder echter ook gekwalificeerd door een onafhankelijke financieel adviseur. Als bieder heeft u uiteraard het recht om de hypotheek af te sluiten bij elke aanbieder. In het koopcontract komt, tenzij anders overeengekomen, een standaard ontbindingsvoorwaarde voor financiering voor de duur van 4 weken. Mocht blijken dat de winnende bieder de financiering niet rond kan krijgen dan wordt de woning aangeboden aan de eerstvolgende beste bieder. KOSTEN KOPER: De prijs is kosten koper. Dit zal ook in de koopovereenkomst worden opgenomen. VERKOOP INFORMATIE: Eigenaren hebben het recht om biedingen af te slaan of een bod te accepteren dat niet het hoogste bod is.


Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende vragen over dit systeem. 1. Als ik een bod doe voor de 'vanaf prijs', krijg ik dan de woning? Nee. Het hoogste bod wordt voorgelegd aan de verkoper. In sommige gevallen is dit een particulier, in andere gevallen een bank. De vanaf prijs wordt vastgesteld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om het huis te zien en te zeggen wat zij het waard vinden. Het is niet de minimumprijs die behaald dient te worden. 2. Waarom is de vanaf prijs zo laag in verhouding met de waarde? Is er iets mis met deze woningen? De vanaf prijs is laag om de drempel laag te houden. We willen zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de woning te bekijken en te bieden wat de woning volgens hen waard is. Er is dus niks mis met deze huizen, de eigenaren zijn gewoon gemotiveerd om te verkopen. We proberen bij het Open Huis zoveel mogelijk informatie op papier over het huis te verstrekken, zodat u voor uzelf kunt nagaan wat de feiten zijn over een huis. 3. Hoe weet ik of die waarde die jullie opschrijven ook echt de waarde is? Bij een Open Huis proberen we zoveel mogelijk externe informatie te voegen. Vaak zal dit zijn in de vorm van een Calcasa rapport. Dit is een rapport dat taxateurs gebruiken om te kijken of de waarde die zij vaststellen wel correct is, een zogenaamd ‘validatie rapport’. We weten dat de huizen die we met dit systeem verkopen vaak gunstiger gekocht kunnen worden dan alle vergelijkbare huizen. Daarom willen we zoveel mogelijk gegevens en informatie verstrekken, zodat u als koper de beste beslissing kunt maken. 4. Hoe weet ik of het bieden wel eerlijk verloopt? Jullie kunnen toch ook zomaar wat zeggen? De winnende bieder krijgt de kans om het hele verloop van het biedingproces te zien. Zo is het altijd eenvoudig na te gaan of het allemaal eerlijk is verlopen en of er geen ‘spookkandidaten’ of iets dergelijks zijn ingezet.

5. Is dit hetzelfde als een executieveiling? Nee. Bij een veiling zoals die wordt gedaan bij executieverkopen heeft u als koper bijna geen bescherming. Bij deze manier van een woning kopen heeft u dezelfde beschermingen als dat u een woning koopt die op de 'traditionele' manier wordt verkocht. 6. Zit ik gelijk vast aan mijn bod als ik dit doe? Biedingen worden pas juridisch bindend als er een voorlopig koopcontract is opgesteld. Het koopcontract is het standaard contract dat wordt gebruikt voor woningverkoop. Dit houdt in dat u uw bod kunt doen onder voorbehoud van financiering, zodat u de tijd


heeft om uw hypotheek te regelen. 8. Ik ben verhinderd voor het Open Huis. Kan ik toch een bod uitbrengen? Alleen mensen die de woning hebben bezocht kunnen een bod uitbrengen. 'Anonieme' biedingen worden niet geaccepteerd. Als u echt verhinderd bent voor de beide dagen dat er Open Huis is, bel dan ĂŠĂŠn van onze makelaars om te kijken of u de woning op een ander tijdstip kunt bezichtigen voor het Open Huis. We kunnen echter niet garanderen dat dit lukt, omdat er veel tijd gaat zitten in de promotie voor onze klanten en de organisatie van deze Open Huizen. 9. Kan ik een bouwkundige keuring laten doen? Ja, u kunt altijd een bouwkundige keuring laten doen.


Over het Verkocht in 1 Week Systeem

Over Het Verkocht In 1 Week Systeem Het Verkocht in 1 Week Systeem is een formule waarmee huizen snel worden verkocht. In tegenstelling tot executieveilingen is het proces uitstekend geschikt voor consumenten. Daarnaast is er volledige openheid en transparantie over de gang van zaken. Het Verkocht in 1 Week Systeem werkt zowel met particulieren als met vrijwel elke grote bank in Nederland. De verkopers hebben op deze manier nog de kans om een woning te verkopen op de reguliere markt. Kopers hebben de kans om een huis voor een gunstige prijs aan te kopen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Maastricht. De formule wordt landelijk gebruikt. Als u meer wilt weten over het Verkocht in 1 Week Systeem, kijk op www.verkochtbinnen1week.nl voor meer informatie.

Verkocht In 1 Week Systeem Wilhelminasingel 64 6221 BK Maastricht Tel.: 043-3526664 fax:043-3213189 E-mail: info@verkochtbinnen1week.nl Internet: www.verkochtbinnen1week.nl Aanbod: www.koopnueenwoning.nl

Verkocht in 1 Week Systeem Open Huis info  

Info over Verkocht in 1 Week Systeem open huizen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you