Page 1

Portfolio NTFU MTB 2 Trainer Arnoud van Heumen Maart – Mei 2014

La Roche en Ardennes Mei 2014


1. Inleiding In 2013 is er vanuit de Ruiten Drie Almelo een nieuw beleidsplan opgesteld in samenspraak met het toenmalig bestuur. Dit beleidsplan gaat over de visie en dus de toekomst van de vereniging tot en met het jaar 2018. Vanuit dit beleidsplan is er de behoefte ontstaan om ook de MTB tak van de vereniging te ontwikkelen met als doel de leden die de MTB sport omarmen beter te faciliteren. Denk hierbij aan o.a. aan MTB trainingen, MTB Clinics en andere MTB activiteiten die op dit moment niet aanwezig zijn binnen de vereniging. Om dit op een goede en verantwoorde manier vorm te kunnen geven is er gekozen om een aantal leden op te leiden voor MTB Instructeur. Dit portfolio is het eindresultaat van de opleiding NTFU MTB 2 Instructeur die ik in Nijverdal heb mogen volgen. Deze opleiding startte in maart 2014 en duurde tot en met mei 2014 en werd gegeven door twee instructeurs (Nils te Beest en Egbert de Boer). Langs deze weg wil ik dan ook beide heren bedanken voor de zeer leerzame en boeiende manier van les geven! Ik heb met veel plezier deze opleiding gevolgd en ben voornemens om de vervolg opleiding tot MTB 3 Instructeur te gaan volgen! Om dit portfolio beter te kunnen lezen volgt hieronder de opbouw van dit eindverslag:     

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) met hierin meer achtergrond informatie van mijzelf Geven van (delen van) lessen Begeleiden bij Tochten Assisteren bij Organiseren Proef van Bekwaamheid

Elke onderdeel zal verder worden toegelicht in dit eindverslag en dan rest mij jullie veel leesplezier toe te wensen!

Arnoud van Heumen heumena@gmail.com


2. Persoonlijk Ontwikkelings Plan Hieronder volgt mijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan maar ook meer achtergrond informatie over mijzelf. Tevens bevat dit hoofdstuk ook alle persoonlijke doelstellingen die ik heb geformuleerd voorafgaand elke opleidingsdag.

Persoonlijke Ontwikkelings Plan Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

10-03-2014

Persoonlijke Omschrijving Ben getrouwd en heb 3 kinderen van 10, 12 en 13 (J/J/M). Werk als Business Consultant bij Ricoh Nederland en heb een uitgesproken passie voor de MTB. In 2003 begonnen met fietsen om mijn overgewicht van 118kg weg te werken. Na 11 jaar ben ik 37kg afgevallen en ik kan zeggen: geslaagde missie! Begonnen met de MTB sport zoals bijna iedereen en dat is XC MTB. Snelle en lichte MTB fietsen om zo hard mogelijk rond te knallen. Na jaren geëvolueerd naar een echte Trail rijder met kleine Enduro neigingen. Van het knallen, hoogtemeters, afstanden naar het echte genieten! Fun, technisch rijden en onmogelijke afdalingen zijn nu mijn credo’s! Veel technische clinics gevolgd in met name de Belgische Ardennen. Ook een Downhill Clinic in Winterberg en de nodige jaarlijks Trail Rijden Clinics zijn ondertussen verteerd. Ben zeer goed op de hoogte van alle theoretische aspecten van het MTB-en, echter moet ik nog veel leren om dit daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren. Pak ook elk moment aan om te “pielen” met de MTB. Ik blijf continue bezig om mijn techniek bij te schaven en zal ik blijf proberen om een wheelie te maken… Ambitie Veel leren en kennis opdoen om zo mijn passie en ervaring te delen met beginnende MTB-ers. Voorlopig binnen de kaders van de wielervereniging de Ruiten Drie te Almelo. Mocht het zo zijn dat ik deze opleiding met succes afrond dan zal ik zeker overwegen om verder te gaan naar niveau 3. Tips aan mijzelf 1. Probeer goed te luisteren en aanvaard kritiek als een cadeau 2. Hou het simpel en realiseer je dat niet iedereen hetzelfde niveau heeft 3. Wees geduldig en geef niet te snel de moed op als het niet lukt (wat voor een reden dan ook Tops aan mijzelf 1. Humor werkt altijd! 2. Gebruik je ervaring die je hebt en probeer deze met enthousiasme over te brengen 3. Blijf gebruik maken van je gebiedskennis om zo te variëren


Persoonlijke leerdoelen dag 1

Persoonlijke Leerdoelen Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

9 Maart 2014

Vandaag eerste dag van de NTFU MTB Trainer 2 opleiding. Ben nieuwsgierig wat er komen gaat. Mijn leerdoelen van vandaag zijn: • • • •

Kennismaken met overige deelnemers en trainers Wat kan ik de komende tijd verwachten? …en wat zijn de kaders? Aan de slag door met mijn eerste oefening (Warming Up) en hiervan leren Zoveel mogelijk informatie tot mij nemen om zo een helder beeld te krijgen wat er van mij verwacht wordt

SMART doelstellingen: • • • • •

Specifiek : een concrete actie, of waarneembaar gedrag Meetbaar : het eindresultaat moet meetbaar zijn Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen Realistisch: het doel moet haalbaar zijn, niet te laag of te hoog gegrepen Tijdgebonden: wanneer begin ik, wanneer is het klaar?


Persoonlijke leerdoelen dag 2

Persoonlijke Leerdoelen Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

23 maart 2014

Leerdoelen van vandaag: • • • • •

In staat zijn om goede veiligheid instructies te geven (helm / materiaal check) Verplaatsen van een groep (begeleiding) Uitvoeren van mijn eerste K1 oefening en feedback ontvangen Leren van mede cursisten door noteren Tips/Tops Helderheid krijgen over de opleiding NTFU MTB 2 Trainer

SMART doelstellingen: • • • • •

Specifiek : een concrete actie, of waarneembaar gedrag Meetbaar : het eindresultaat moet meetbaar zijn Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen Realistisch: het doel moet haalbaar zijn, niet te laag of te hoog gegrepen Tijdgebonden: wanneer begin ik, wanneer is het klaar?


Persoonlijke leerdoelen dag 3

Persoonlijke Leerdoelen Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

13 April 2014

Leerdoelen van vandaag: In staat zijn ism Robert van Wijk een correcte en 100% goede veiligheid check uit te voeren als het gaat om helmen (uitrusting) en fietsen (materiaal) • Correcte manier groep toespreken door het kort en bondig te houden o Helm Check o Materiaal Check o Uitleg Route en Gevaren o Gevaarlijke oversteek • Correct kunnen assisteren bij gevaarlijke oversteken • Groep kunnen assisteren bij de tocht • Leren van feedback van andere deelnemers SMART doelstellingen: •

• • • • •

Specifiek : een concrete actie, of waarneembaar gedrag Meetbaar : het eindresultaat moet meetbaar zijn Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen Realistisch: het doel moet haalbaar zijn, niet te laag of te hoog gegrepen Tijdgebonden: wanneer begin ik, wanneer is het klaar?


Persoonlijke leerdoelen dag 4

Persoonlijke Leerdoelen Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

4 mei 2014

Vandaag staan de PvB examen centraal en hiervoor heb ik mij voorbereid met het geven van een Warming Up en K1 oefeningen. Mijn leerdoel voor deze dag zal zijn: • • • • • •

Binnen de gestelde tijd van een half uur de onderdelen (veilig en goed) afwerken Snel / Veilig controleren van helmen en materiaal (fietsen) i.s.m. Robert van Wijk Goed uitvoeren van WU en bepalen wat werkt en wat niet (opbouw) Goed uitvoeren van K1 en feedback ontvangen van deelnemers en instructeurs om dit mee te nemen voor de volgende keer (herhaling is belangrijk) Zorgen voor een definitieve versie “draaiboek van WU en K1” zodat ik deze kan gebruiken voor de PvB Leren van andere deelnemers door feedback mee te nemen in eigen PvB

Het totale leerdoel zal zijn om mijzelf klaar te stomen voor het PvB zodat ik met vertrouwen naar het examen kan gaan voorbereiden! SMART doelstellingen: • • • • •

Specifiek : een concrete actie, of waarneembaar gedrag Meetbaar : het eindresultaat moet meetbaar zijn Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen Realistisch: het doel moet haalbaar zijn, niet te laag of te hoog gegrepen Tijdgebonden: wanneer begin ik, wanneer is het klaar?


3. Geven van (delen van) lessen Voorafgaand elke opleidingsdag heb ik een les voorbereiding uitgewerkt om zo goed na te denken over de opzet en uitvoering van de verschillende les elementen die ik op deze specifieke dag zou willen gaan geven. Naast deze NTFU opleidingsdagen heb ik er voor gekozen om ook samen met Robert van Wijk (Twenterand) een aantal keren een training te verzorgen binnen zijn vereniging om zo ervaringen op te doen in de praktijk. Hiervoor heb ik samen met hem een aantal lessen voorbereid en gegeven. Tot slot heb ik ook nog vanuit mijn nieuwsgierigheid een training bijgewoond van de MTB vereniging te Lemelerveld om zo eens te ervaren hoe een toekomstige training eruit zou kunnen zien. Gezien deze activiteiten maar ook de overige neven activiteiten die voortvloeien uit de opleiding zoals het assisteren van mede cursist Robert van Wijk bij zijn toertocht, heb ik ervoor gekozen om niet de volledige 15 lesvoorbereidingsformulieren uit te werken. Kwaliteit boven Kwantiteit! Tot slot heb ik ook alle reflectie verslagen toegevoegd om zo het verhaal compleet te maken.


Lesvoorbereidingsformulier

Datum/tijd: Lesgever:

9-mrt-14 Doelgroep: Arnoud van Heumen Discipline:

Assistent:

Géén

Cursisten NTFU Opleiding

Aantal deelnemers:

Beginsituatie: Geven van een warming-up

Oefeningen (korte omschrijving) Warming-up Tijd: 10 min

15

Lessenreeks: Lesnummer: Lesdoel:

Pionnen

Locatie: Overig:

Hellendoorn

Algemeen leerdoel lesgever: Warm worden van de deelnemers

Organisatie (tekening) Warming-up

Didactische aanwijzingen (wat zegt de lesgever?) Warming-up

• Aanmoedigen deelnemers • Goed op veiligheid letten

Verdeel de deelnemers in 2 gelijke groepen en plaats deze achter de groene pionnen. Na het startsein zal de eerste deelnemer starten met 3 rondjes fietsen. Na het volbrengen van de derde ronde moet de fietser een low five geven aan de volgende deelnemer. Deze gaat vervolgens ook beginnen aan zijn/haar 3 ronden Winnaars is de groep die het eerste klaar is. K-1 Tijd:

K-1

K-1

K-2 Tijd:

K-2

K-2 Lukt het niet?

Afsluiting Tijd:

Materialen:

Afsluiting

Afsluiting Lukt het niet?


Reflectieverslag Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

9 maart 2014

Tips

   

Situatie beschrijving Beschrijf de situatie: wanneer, waar, wie

Taak Welke opdrachten heb je gekregen? Beschrijf wat je lastig vond? Kijk hierbij ook naar je eigen houding/gedrag.

Kies een concrete situatie en kijk terug op dat specifieke moment en je manier van handelen Stel jezelf open vragen. Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er gebeurde voordat je hier een waarde aan geeft. Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen. Gebruik de feedback die je gekregen hebt

 Het geven van een warming up voor de groep tijdens dag 1 van de MTB-2 Opleiding. Aanwezig waren andere cursisten die deelnamen aan deze warming up. Geef een warming-up aan een groep MTB cursisten van maximaal 10 minuten. Lastig vond ik om creatief om te gaan met deze opdracht aangezien ik géén ervaring had met de verschillende mogelijkheden als het gaat om een warming up. Reden hiervan is dat er meestal meteen het bos in gedoken wordt.

Acties

Begonnen met de groep bij een te roepen en aangegeven hoe ik deze warming-up wilde uitvoeren. Ik heb gekozen voor 2 verschillende opdrachten: uitzetten van een (vierkant) parcours waarbij ik heb aangeven dat zij hier omheen moesten fietsen in een klein verzet. Na aangeven van een signaal moest de deelnemer zo langzaam mogelijk fietsen en na het geven van een 2e signaal moest er gesprint worden. Daarna weer terug in rustig fietsen. Dit 3x herhalen. Na deze oefening een rek en strek opdracht naast de fiets. Resultaat Ben tevreden over de eerste opdracht echter zou ik deze Wat was het resultaat van je oefening in het vervolg simpeler maken. Tevens viel mij op dat opdracht(en). Was jouw aanpak ik verkeerd stond gepositioneerd (midden in cirkel) waarbij ik succesvol en hoe weet je dat? niet het volledige overzicht had. Het rekken en strekken vond ik saai en zou dat in het vervolg achterwege laten. Feedback van de groep bevestigde mijn eigen bevindingen. Wat heb je gedaan om de opdrachten uit te voeren. Hoe heb jij gehandeld?

Reflectie Wat ging goed vandaag en wat zou beter kunnen. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? Wat neem je van deze leerervaring mee in de volgende

Tops  Voelde me op mijn gemak voor de groep  Bewust van veiligheid aspect  Spullen goed voor elkaar Leerpunten  Goede voorbereiding treffen


Lesvoorbereidingsformulier Datum/tijd: Lesgever: Assistent:

23-mrt-14 Arnoud van Heumen

Arnold Bolwerk

Doelgroep: Discipline:

Lessenreeks: Lesnummer: Lesdoel:

Beginnende MTB-ers

Geruisloos en soepel schakelen. Tevens weet de deelnemer de 8 theorie achter het schakelen.

Aantal deelnemers:

Materialen:

8 pionnen

Locatie:

Hellendoorn

Overig:

Beginsituatie:

Algemeen leerdoel lesgever:

Vlak stuk grasveld minimaal 50 x 50 meter / eventueel met helling

Deelnemer kan schakelen

Oefeningen (korte omschrijving) Warming-up Vossenjacht Tijd: 5 ĂĄ 10 min

Organisatie (tekening) Warming-up 8 meter

Alle deelnemers zetten de hun versnelling in de laagste versnelling. EĂŠn deelnemer krijgt de kip / bidon (linkerhand!) en de overige deelnemers moeten proberen om deze af te pakken. Iedereen moet in het vak blijven en moet blijven fietsen. Zodra iemand de kip in handen heeft moet deze worden afgegeven en het spel herhaalt.

Deelnemers op attent maken dat kip/bidon in linkerhand blijft. Niet laten botsen en snelheid niet te hoog

Deelnemers

6 meter

K-1

K-1

10 min

Lichter schakelen

Zet de complete groep bij het startpunt. Deelnemers om de pionnen heen laten fietsen waarbij de volgende variatie mogelijk is:

Zwaarder schakelen

K-1 Tijd:

Didactische aanwijzingen (wat zegt de lesgever?) Warming-up

1: Alleen achter laten schakelen en dan eerst zwaarder laten schakelen en de terug weg lichter laten schakelen. 2: alleen voor laten schakelen (achter op middelste tandwiel) en vervolgens eerste kleine blad naar grote blad en de terugweg

Druk op ketting houden / vooruit blijven kijken

10 meter

K-2 Tijd:

K-2

Door het bos fietsen met kleine heuvels om het schakelen te forceren. Tevens tempo wisselingen om ervoor te zorgen dat er geschakeld moet gaan worden

Afsluiting Tijd:

K-2

10 min

Uitfietsen

Instructeur

Afsluiting

5 min

Met hoog been tempo en kleinste verzet uit fietsen

Let op het schakelen bij klimmetjes

Deelnemers Assistent Instructeur

Afsluiting Deelnemers

Assistent Instructeur

Instructeur

Deelnemers bedanken voor hun inzet en enthousiasme en vragen naar feedback


Reflectieverslag Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

24 maart 2014

Tips

   

Situatie beschrijving Beschrijf de situatie: wanneer, waar, wie

Taak Welke opdrachten heb je gekregen? Beschrijf wat je lastig vond? Kijk hierbij ook naar je eigen houding/gedrag.

Acties Wat heb je gedaan om de opdrachten uit te voeren. Hoe heb jij gehandeld?

Resultaat Wat was het resultaat van je opdracht(en). Was jouw aanpak succesvol en hoe weet je dat?

Reflectie Wat ging goed vandaag en wat zou beter kunnen. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? Wat neem je van deze leerervaring mee in de volgende situatie?

   

Kies een concrete situatie en kijk terug op dat specifieke moment en je manier van handelen Stel jezelf open vragen. Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er gebeurde voordat je hier een waarde aan geeft. Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen. Gebruik de feedback die je gekregen hebt

Het geven van een K1 training tijdens een NTFU MTB 2 Opleiding (afgekort NTFU 2) Het geven van Tips/Tops aan andere deelnemers NTFU 2 Het rijden van een kleine tocht

Bereid een K2 training voor en geef deze aan de overige deelnemers van de NTFU 2 opleiding. Géén enkele ervaring in het geven van een K1 training maakt het lastig om een oefening te verzinnen. Tevens indeling van theorie / uitleg en uitvoering is vooraf lastig te bepalen. Lesvoorbereiding plan opgesteld met hierin beschreven hoe de oefening eruit zou moeten zien. Voorbespreking met medecursist en assistent tijdens oefening. Taken besproken en plan van aanpak opgesteld.

Mijn presentatie voor de groep verliep rustig. Theorie gedeelte liep uit. Uitvoering bleek lastiger doordat ik het gevoel had dat ik ogen tekort kwam.

Tops  Voelde me op mijn gemak voor de groep  Organisatie was in orde Leerpunten (K1 Training)  Let op tijd!  Teveel theorie en weer: KIS (Keep it Simple)  Wat wil ik bereiken met deze oefening? Goed nadenken hierover.


Lesvoorbereidingsformulier Datum/tijd: Lesgever:

R. v. Wijk

10-apr-14 Doelgroep: Discipline:

Cursisten Balance

Assistent:

A. van Heumen

Beginsituatie:

In rij achter elkaar langzaam aan starten in lichste versnelling

Aantal deelnemers:

Oefeningen (korte omschrijving) Warming-up Tijd:

Lessenreeks: Lesnummer: Lesdoel: Schakelen

12

Materialen:

Pionnen

Locatie: Overig:

Wierden Lage veld

2

Algemeen leerdoel lesgever:

Organisatie (tekening) Warming-up

Balance

Didactische aanwijzingen (wat zegt de lesgever?) Warming-up

Warmrijden Lukt het? Lukt het niet? K-1 Tijd:

K-1

K-1

30 min

Naast het parcour gaan staan en per deelnemer aangeven wat te doen. Geheel achter elkaar laten fietsen met ruime tussen afstand.

Balance door slalom te fietsen, eerst zittend. daana links naast de fiets hangend. daarna rechts naast de fiets hangend. Daarna op fluitsignaal wisselen met staand, links of rechts. Lukt het? Lukt het niet? K-2 Tijd:

K-2

K-2

Lukt het?

Lukt het niet? Afsluiting Tijd:

Afsluiting

Afsluiting

Lukt het? Lukt het niet? Leerdoel:

Balance op de fiets

Leerdoel:

evenwicht bepalen met fiets

Leerdoel:


Reflectieverslag Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

09-04-2014

Situatie beschrijving

Geven van een training aan MTB-ers van Wielervereniging Twenterand. Dit is een avondtraining met gevarieerde opkomst en niveaus. Trainingsgebied is rondom het recreatiegebied het Lageveld te Wierden. Mede MTB trainer was Robert van Wijk tevens MTB Trainer 2 in opleiding. Dit keer waren er 11 deelnemers. Na een warming-up (fietsen van 5km naar startplek) heeft Robert het parcours uitgezet. Na uitleg hebben wij 2 oefeningen tegelijkertijd uitgevoerd: balans oefening en schakel oefening. Blijft lastig om kort en duidelijk uit te leggen. Praten naar de groep en uitleggen is soms ook lastig. Eerst met 1 oefening begonnen en bleek dat er te veel mensen waren waarop er wachttijden ontstonden. Vervolgens 2e oefening gecombineerd. Tijdens uitzetten van oefening 1 door Robert heb ik de groep meegenomen voor een rit. Balans oefening uitgevoerd maar pionnen te ver uit elkaar waardoor het meer een slalom oefening werd.

Beschrijf de situatie: wanneer, waar, wie

Taak Welke opdrachten heb je gekregen? Beschrijf wat je lastig vond? Kijk hierbij ook naar je eigen houding/gedrag.

Acties Wat heb je gedaan om de opdrachten uit te voeren. Hoe heb jij gehandeld?

Resultaat Wat was het resultaat van je opdracht(en). Was jouw aanpak succesvol en hoe weet je dat?

Reflectie Wat ging goed vandaag en wat zou beter kunnen. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? Wat neem je van deze leerervaring mee in de volgende situatie?

Matig resultaat door niet goed uitgezette oefening. Voortaan pionnen dichter bij elkaar en snelheid lager.

Vond de oefening matig uitgevoerd met weinig leer effect. Te weinig tijd om aan te passen. Toekomst beter afstemmen.


situatie?

   

Positie tov deelnemers goed bepalen Denk aan een veilige situatie (ingrijpen indien noodzakelijk) Keep It Simple (KIS) Geef deelnemers korte en duidelijke opdrachten


Reflectieverslag Naam: Datum: Situatie beschrijving Beschrijf de situatie: wanneer, waar, wie

Taak Welke opdrachten heb je gekregen? Beschrijf wat je lastig vond? Kijk hierbij ook naar je eigen houding/gedrag.

Acties Wat heb je gedaan om de opdrachten uit te voeren. Hoe heb jij gehandeld?

Resultaat Wat was het resultaat van je opdracht(en). Was jouw aanpak succesvol en hoe weet je dat?

Reflectie Wat ging goed vandaag en wat zou beter kunnen. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? Wat neem je van deze leerervaring mee in de volgende situatie?

Arnoud van Heumen 9 April 2014 Tijdens dag 3 van de opleiding moest ik een route van 10 min uitzetten om vervolgens een groep te begeleiden. Dit heb ik samen met een mede cursist (Robert van Wijk) uitgevoerd. De route vertrok vanaf het clubgebouw van CC75 en ging richting de zandkuil op de Hellendoornse berg. Uitdaging was oa een gevaarlijk oversteek over een drukke weg. De groep die wij moesten begeleiden bestond uit 13 personen en 2 instructeurs. Het doel was om deze groep veilig te begeleiden tijdens een uitgezette tocht van 10 minuten. Hoofdzakelijk moesten wij ervoor zorgen dat de groep bij elkaar bleef en dat er duidelijke afspraken onderling zijn gemaakt hoe te handelen in onverwachte situaties. Groep grootte zorgde voor een lang lint en dat maakt communicatie tussen Instructeur en Assistent instructeur lastig. Ook lastig is om vooraf te bepalen hoe te handelen in onverwachte situaties. Dit komt hoofdzakelijk door onervarenheid (instructeur / assistent). Vooraf gaand deze cursus dag hebben Robert en ik de route verkend op gevaarlijke punten maar ook aandachtspunten waar we op zouden moeten letten. Risico Analyse gemaakt met hierin de gevaarlijke weg oversteek opgenomen en tijdens het verkennen ter plekke doorgenomen hoe we deze oversteek zouden gaan uitvoeren. Leerzaam resultaat. De oversteek ging probleemloos ook het begeleiden van de groep. Het blijkt dat een goede voorbereiding loont en dat jezelf als instructeur rustiger bent.

Erg tevreden over de grondige voorbereiding die wij hebben uitgevoerd. Het blijkt dat dit veel problemen kan voorkomen en dat het uitermate belangrijk is. Als het gaat om voorbereiding in geval van calamiteit (lekke band, deelnemers zoek etc.) kan dit beter. Voortaan vooraf afspraken maken hoe te handelen als deze zaken zich voordoen. Denk aan de groep veilig stellen, wie gaat zoeken naar deelnemers, groep bezig houden tijdens oplossen probleem, groep aanspreken op gedrag, hoe positioneer je deelnemers in de groep (zwak/sterk), communicatie middelen (portofoon).


Leerpunten (Overig)  Hou het simpel!  Time Management  Sfeer! Probeer de juiste sfeer te bereiken (Warming Up: ontspannen / dollen / competitie. K1: Serieus en aandacht)  Let goed op bij grote groepen dat er communicatie blijft tussen voor en achter rijder  Denk aan veiligheid van deelnemers tijdens een tocht! Mijn ervaring is geen referentie voor overige deelnemers. Stop en waarschuw deelnemers voor gevaarlijke situaties.  Zeg niet wat je niet weet alleen wat je wel weet.  Denk aan veiligheid tijdens oversteken van grote groepen. Stap af en zet fiets aan de kant.


4. Begeleiden bij Tochten Om examen te mogen afleggen was het de bedoeling dat je onder begeleiding van een MTB NTFU instructeur 2 een tocht zou organiseren. Hierbij heeft Marcel Nijveld mij uitstekend geholpen door aan te bieden om een complete trainingsdag van de NTFU Fietsfit voor MTB te geven. Deze dag heb ik vervolgens met veel plezier uitgevoerd op zondag 23 maart 2014. Hieronder het resultaat van de voorbereidingen de uitvoering maar ook de verschillende reflectie formulieren van deelnemers en mijzelf.


Beste mountainbiker, Bedankt voor jouw aanmelding voor Fiets-Fit in Nijverdal. Aanstaande zondag, 23 maart, gaan we beginnen met Fiets-Fit in Nijverdal. Met deze brief willen wij je zo goed mogelijk informeren over de clinics, zodat je goed voorbereid aan de start staat. Lees deze brief goed door! Heb je vooraf nog vragen, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Ook tijdens de clinics krijg je vanzelfsprekend genoeg tijd om vragen te stellen.

De instructeurs Fiets-Fit wordt gegeven door ervaren instructeurs. In Nijverdal zullen wij de clinics met 2 verschillende instructeurs verzorgen. Daarnaast zullen wellicht cursisten van de opleiding Fietssportinstructeur niveau 2 NTFU enkele lessen verzorgen. Zij verwerken de door hun gegeven les in hun portfolio. De clinics staan onder leiding van een Fietssportinstructeur niveau 3, te weten: Tom Elink Schuurman, MTB 3 instructeur, De Wilgenweard Marcel Nijveld, MTB 3 instructeur, Serious Biking / FTC CC75, contactpersoon Fiets-Fit Bij elke clinic is in ieder geval één van de twee MTB3 instructeurs aanwezig.

Fiets-Fit Tijdens Fiets-Fit zal de nadruk liggen op techniek en behendigheid. Het conditionele aspect zal minder aan bod komen. Tijdens iedere clinic worden één of twee specifieke technieken behandeld. In het schema verderop in deze brief lees je welk onderwerp tijdens welke clinicdag aan de orde komt. Het is belangrijk dat je goed uitgerust aan de clinics begint. Dat geldt voor jezelf, maar ook voor je materiaal. Genoeg eten en drinken vóór, tijdens en ná de clinic is erg belangrijk. Neem daarom altijd een bidon met water of sportdrank mee en zorg voor een kleine snack (mueslireep, ontbijtkoek). De clinics gaan in principe altijd door, ongeacht het weer. Alleen wanneer de omstandigheden te gevaarlijk zijn, zullen wij de clinic afgelasten en op een later tijdstip inhalen. Je ontvangt dan tijdig bericht van ons. Zorg voor voldoende warme kleding, maar houd er rekening mee dat je het tijdens het fietsen vanzelf warmer gaat krijgen. Een laagje uit kunnen doen is dan beter. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent, zodat we om 9.30 uur daadwerkelijk kunnen beginnen. Rond ± 11.30 uur zijn we terug bij De Wilgenweard. Mocht je tijdens één van de clinics verhinderd zijn, meld je dan (indien mogelijk ruim van tevoren) af. Op de volgende pagina vind je naast het schema een korte checklist voor jouw uitrusting tijdens de clinic.


Checklist uitrusting tijdens Fiets-Fit clinics. Zorg ervoor dat je tijdens de clinics in ieder geval over de onderstaande uitrusting beschikt!        

Een goed functionerende en veilige MTB (remmen en versnelling werken) Een valhelm, goed passend en veilig Minimaal één reserve binnenband Bidon met water of sportdrank Fietskleding (als je dit niet hebt, draag dan strak zittende kleding) Regenjack (houd de weersvoorspelling in de gaten) Mobiele telefoon Heel veel motivatie en zin in de clinics!!!

Onderstaand het schema: Datum 23 maart 2014 30 maart 2014 6 april 2014 13 april 2014 27 april 2014 4 mei 2014

Onderwerp Balans en Remmen Schakelen Bochten Obstakels Klimmen en Dalen De Grote Test

Gegevens instructeurs Marcel Nijveld Tom Elink Schuurman

Telefoonnummer 06 2118 3390 06 4389 0873

Tot slot wensen wij je heel veel plezier tijdens de Fiets-Fit clinics!

Met sportieve groeten,

Tom Elink Schuurman en Marcel Nijveld


Lesvoorbereidingsformulier Datum/tijd: Lesgever:

Assistent:

30-mrt-14 Arnoud van Heumen

Tom Elink Schuurman

Doelgroep: Discipline:

Lessenreeks: Lesnummer: Lesdoel:

Beginnende MTB-ers / Fiets Fit

Aantal deelnemers:

Geruisloos en soepel schakelen / theorie schakelen / balans op de MTB

8

Materialen:

Pionnen / Bidon(s)

Locatie:

Hellendoorn

Overig:

Marcel Nijveld

Beginsituatie:

Algemeen leerdoel lesgever:

Vlak stuk grasveld minimaal 50 x 50 meter / eventueel met helling

Deelnemer kan schakelen

Oefeningen (korte omschrijving) Warming-up Vossenjacht Tijd: 15 min

Organisatie (tekening) Warming-up 8m

Alle deelnemers zetten de hun versnelling op het kleinste blad voor en het grootste blad achter. Eén deelnemer krijgt de kip / bidon en de overige deelnemers moeten proberen om deze af te pakken dmv een schoudertik. Zodra degene getikt is moet de deelnemer de kip/bidon afgeven. Tevens moet de deelnemer die getikt is een strafronde rijden (figuur B). ook deelnemers die buiten het vak komen / voeten aan de grond (figuur A) moeten deze straf ronde rijden.

K-1 Tijd: • •

Didactische aanwijzingen (wat zegt de lesgever?) Warming-up 3m 6m

• •

Deelnemers

Deelnemers op attent maken dat kip/bidon in linkerhand en dat beide handen aan het stuur blijven Niet laten botsen en snelheid niet te hoog

3m

K-1

K-1

15 min Druk op ketting houden / vooruit blijven kijken

Uitleg theorie schakelen Laat alle deelnemers om de pionnen heen rijden in het lichtste verzet. Dmv een fluitsignaal moeten de deelnemers naar een zwaarder verzet schakelen. Herhaal dit een aantal keer en wissel af met lichter schakelen. Zodra er 2 keer kort achter elkaar wordt gefloten dan rondje draaien en tegenovergesteld om de pionnen heen rijden. 10 meter

K-2 Tijd:

K-2

Door het bos fietsen met kleine heuvels om het schakelen te forceren. Tevens tempo wisselingen om ervoor te zorgen dat er geschakeld moet gaan worden

Afsluiting Tijd:

K-2

60 min

Uitfietsen

Instructeur

Afsluiting

5 min

Met hoog been tempo en kleinste verzet uit fietsen

Let op het schakelen bij klimmetjes

Deelnemers Assistent Instructeur

Afsluiting Deelnemers

Assistent Instructeur

Instructeur

Deelnemers bedanken voor hun inzet en enthousiasme en vragen naar feedback


Risico inventarisatie formulier MTB Nederland Beginsituatie: Aantal deelnemers: 10 Niveau van de deelnemers: Beginnend MTB Doel van de activiteit: MTB Tocht in kader van Fiets Fit programma

Aantal instructeurs: 2 Weersverwachting: Droog / Zonnig / ca 20 graden Route/omgeving: Hellendoorn / Nijverdal

Risicofactoren Instructeurs

Risicobeperking

1.

Instructeur in opleiding begeleid de groep

Ervaren instructeur zal toezicht houden

2.

In het gebied zijn ze bezig met houtkap

Verkenning van de route door instructeur in opleiding en in kaart brengen locaties houtkap

3.

Teveel kennis van het gebied waardoor afwijkingen in de vooraf bepaalde route mogelijk is EHBO vaardigheden aanwezig?

Meenemen van GPS apparatuur zodat afwijkingen direct zichtbaar zijn

    

Nagaan welke instructeur EHBO vaardigheden heeft EHBO kit meenemen in rugzak Goede instructie vooraf om veiligheidsregels te bespreken Warming up / K1 oefening op open veld om het niveau verschil te bepalen Route toegankelijk maken voor beginnend niveau

4.

Deelnemers

Startlocatie: De Wilgenweard Nijverdal Tijd: 9.30u Bijzonder materiaal:

1.

Alle deelnemers zijn beginnende MTB-ers met veel niveau verschil o Rene Bleijenberg (man) o Johan van Dam (man) o Paul Elbers (man) o Margreet Lunenberg (vrouw) o Ronald Prins (man) o Sylvia Spenkelink (vrouw) o Robert van Wijk (man)

2.

Deelnemers niet bekend bij instructeur

Kennismaken en vragen of er zaken zijn waarmee rekening gehouden moet worden

3.

Vermoeidheid tijdens de tocht waardoor niet de hele route gefietst kan worden

Kenbaar maken binnen de groep dat dit aangegeven moet worden door de deelnemer zelf Zorgen voor alternatieve route (inkorten)

Ongelukken / valpartijen

4.

   

Route voor ambulances bepaald GPS meenemen om ambulance van (GPS) coördinaten te voorzien GSM aanwezig bij alle instructeurs en GSM telefoonnummers van instructeurs onderling uitwisselen: o Arnoud van Heumen (+31 6 113 413 88) o Tom Elink (+31 6 438 908 73) o Marcel Nijveld (+31 6 ….) Pagina 1 uit 2


Risicofactoren

Risicobeperking     

Oversteek punten verkennen en in kaart brengen Tijdens de tocht deelnemers instrueren hoe over te steken In K2 oefening uitleggen hoe deze te nemen In kaart brengen van deze passages door verkenning vooraf Alternatieve route bepalen door mogelijkheid inkorten route

Pech onderweg deelnemers

    

Centraal verzamelpunt afspreken met instructeurs Vooraf bepalen welke instructeur hulp gaat halen Goed veiligheidscontrole materiaal vooraf Info deelnemers wat de voorwaarden zijn om deel te mogen nemen Reserve materiaal / onderdelen meenemen door instructeur

Onherstelbare schade aan MTB / Uitrusting deelnemers

Als groep terugkeren naar startpunt

1.

Meerdere gevaarlijke oversteken

2.

Boomwortel / Mul zand passages

3.

Route te lang voor deelnemers ivm vermoeidheid

Organisatie:

1.

In geval van nood geen bereik van GSM apparatuur

Materiaal:

1.

MTB fietsen / uitrusting deelnemers voldoet niet

2. 3.

Route/omgeving:

Overig:

Telefoonnummers EHBO / Huisarts / Startlocatie

Startlocatie De Wilgenweard Sportlaan 6 7443 RA Nijverdal 0548 681 338

EHBO 2 Landal de Hellendoornse Berg Tunnelweg 7F 7448 RV Haarle 0548 597 050

EHBO 1 Avonturenpark Hellendoorn Luttenbergerweg 22 7447 PB Hellendoorn 0548 659 159

EHBO 3 Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 7447 PA Hellendoorn 0548 654 117

Opgesteld door: Arnoud van Heumen

Handtekening:

Organisatie/vereniging: Fiets Fit & CC75

Datum: 29 maart 2014

Huisarts Huisartsenpraktijk "De Wippenbelt" Ommerweg 13a 7447 RA Hellendoorn 0548 654 343 of 088 588 05 88

Pagina 2 uit 2


Huisarts

1.EHBO

4.Gevaarlijke oversteek

3.Gevaarlijke oversteek

2.Gevaarlijke oversteek

2.EHBO 3.EHBO 1.Gevaarlijke oversteek

Legenda EHBO 1 = Avonturenpark Hellendoorn (tel: 0548 659 159) EHBO 2 = Landal De Hellendoornse Berg (tel: 0548 597 050) EHBO 3 = Landgoed De Uitkijk (tel: 0548 654 117) Huisarts = Huisartsenpraktijk "De Wippenbelt" (tel: 0548 654 343 of 088 588 05 88)


Gevaarlijke oversteek situatie 1

Gevaarlijke oversteek situatie 2


Gevaarlijke oversteek situatie 3

Gevaarlijke Oversteek 4


SALVO lesverslag voor: Arnoud van Heumen Naam observant:

Tom Elink Schuurman

Datum:

30 maart 2014

Locatie:

Nijverdal

Tips

 

Sfeer  Paste de sfeer bij les?  FUN bij spel en concentratie bij aanleren van vaardigheden  Enthousiasme, complimenten en motiveren  Aanspreken op ongewenst gedrag

Kies een concrete situatie en kijk terug op dat specifieke moment en de manier van handelen Geef tips en tops

De eerste oefening (in rechthoek kip doorgeven en “strafrondje” door een box) paste prima in de sfeer. De opdracht was heel geschikt om balans aan te leren. Mensen waren goed geconcentreerd. Je mag wat meer complimenteren en motiveren. Ik kon zien dat je nog te druk was met de organisatie van de oefening.

Actie

De oefening zelf bevat heel veel actie. De deelnemers moesten echt zelf bezig zijn. De uitleg vooraf was echter wat lang, waardoor het lang duurde voordat de deelnemers echt aan bewegen toekwamen. Door de opzet met boxen, kregen de deelnemers ook voldoende rust tussendoor. Leren Deze oefening bevatte voldoende leermomenten voor deze  Werd er door de deelnemers groep deelnemers. Misschien zelfs wel iets teveel. Ze deden geleerd? Waarom wel of namelijk 2 nieuwe dingen (kip doorgeven en box rijden). niet? De uitleg was qua opbouw heel goed. Je vroeg heel duidelijk  Taalgebruik op niveau van de aan de groep of ze alles begrepen hadden en controleerde dit deelnemers  Voelden de deelnemers zich ook met vragen. veilig? Hij was wel wat uitgebreid en ingewikkeld. Door de  Instructies: juiste moment, complexiteit van de opdracht werd het leren in het begin wat plaats en inhoud? teniet gedaan.  Uitleg kort en bondig  Weinig stilstaan  Actie – (actieve)rust verhouding

 Evaluatie voor deelnemers en lesgever

Veiligheid  Verplaatsing over de weg  Ondergrond  Snelheid  Materiaal(controle)  Opdrachten niet te moeilijk?  Mentale en soc.emotionele veiligheid

Organisatie  Simpel en overzichtelijk  Positie lesgever  Loopt het? Waarom wel of niet?  Gebruik van omgeving

De veiligheid was prima. Obstakels als fietsen waren uit de buurt. Verder hebben er zich geen gevaarlijke situaties voorgedaan. De ondergrond (groot grasveld) leende zich heel goed voor deze oefening. Eventueel kan je de volgende keer iets zeggen over het box rijden met meerdere mensen vlak achter elkaar. Voor nu was het niet nodig, maar er zijn groepen waarbij er in de box wel onveilige situaties voor doen. Je positie tov de groep was goed. Je hield goed rekening met de stand van de zon. Let erop dat je wel richting de groep blijft praten. In de oefening was het beter geweest iets meer opbouw aan te brengen. Nu liet je de hele opdracht direct uitvoeren. Je


Evaluatieverslag Arnoud van Heumen Naam:

Marcel Nijveld, Fietssportinstructeur niveau 3

Datum:

30 maart 2014

situatie beschrijving

In het kader van de opleiding Fietssportinstructeur niveau 2 heeft Arnoud op 30 maart jl. een clinic en tocht verzorgd voor de deelnemers aan Fiets-Fit in Nijverdal. Het betrof hier een groep beginnende mountainbikers die tijdens Fiets-Fit de basisbeginselen van het mountainbiken worden bijgebracht. De clinic werd gegeven door Arnoud o.l.v. Tom Elink Schuurman en Marcel Nijveld, beiden Fietssportinstructeur niveau 3.

Taak

Bereid een clinic en tocht voor t.b.v. de groep deelnemers aan Fiets-Fit in Nijverdal. Het onderwerp van deze les is “schakelen”. Tijdens de les moet ook worden terug gekomen op de voorgaande les waarin “remmen” en “balans” werden behandeld. Aansluitend aan de clinic wordt een tocht gereden van ± 60 minuten waarbij deze onderwerpen weer aan bod komen. Ofwel, zoek een route waarin geoefend kan worden met het schakelen, balans en remmen.

Acties

Arnoud heeft zowel de clinic als de tocht erg uitvoerig en serieus voorbereid. De documenten die ik ter voorbereiding ontving zagen er allemaal verzorgd en duidelijk uit. Er is vooraf overleg geweest met de instructeurs over de (on)mogelijkheden van de groep. Arnoud heeft dit goed in weten te schatten. Tijdens de clinic heeft Tom Elink Schuurman Arnoud begeleidt en beoordeeld. Hiervoor heeft Tom een aparte evaluatie ingevuld. Arnoud gaf aan vooraf wat spanning te voelen, maar dat was voor de groep niet merkbaar. Hij stond ogenschijnlijk ontspannen voor de groep. De uitleg tijdens de clinic was duidelijk, maar wellicht iets aan de lange kant. Nu was het mooi weer, dus niet zo’n probleem om langer stil te staan. In de kou was dit waarschijnlijk minder prettig geweest. De clinic op zich verliep goed. De deelnemers waren enthousiast en de doelstellingen (verbeteren schakeltechniek en balans) zijn grotendeels behaald.

Resultaat

De tocht aansluitend was, net zoals de clinic, erg goed voorbereid. Door het enorme niveauverschil in de groep moest de route iets worden aangepast, maar hier is Arnoud doeltreffend en daadkrachtig mee om gegaan. De deelnemers waardeerden ook de uitleg tijdens de tocht enorm. De route was voldoende uitdagend voor de hele groep. Het resultaat was een, voor zowel de deelnemers als Arnoud, geslaagde ochtend. De deelnemers waren enthousiast, hebben hun techniek kunnen verbeteren en – niet in de laatste plaats – zijn weer een stukje zelfverzekerder op pad gegaan. De voorbereiding op de clinic en tocht vond ik erg goed. Arnoud heeft veel tijd en energie in deze voorbereiding gestoken en dat vertaalde zich in een goede clinic.

Reflectie

Wat kan beter? Uitleg; deze mag korter en bondiger. Sneller overgaan tot actie, want daar komen de deelnemers voor. Probeer je verder te verplaatsen in het niveau van de deelnemers. Als ervaren mountainbiker lijken zaken vanzelfsprekend terwijl dit voor de deelnemers niet zo is. Zij zijn soms überhaupt al blij dat ze op de fiets stappen. Wat ging goed? Enthousiasme, Arnoud is enthousiast en weet dit over te brengen op de deelnemers. Al enkele keren genoemd, de voorbereiding. Een goede voorbereiding is het halve werk. De deelnemers, maar ook de begeleidende instructeurs, merken dat je de zaken serieus hebt aangepakt en dat is prettig.


SALVO lesverslag voor: Naam observant: Datum: Locatie: Tips

Robert van Wijk 30-03-2014 Nijverdal / Hellendoorn  

Kies een concrete situatie en kijk terug op dat specifieke moment en de manier van handelen Geef tips en tops

Sfeer  Paste de sfeer bij les?  FUN bij spel en concentratie bij aanleren van vaardigheden  Enthousiasme, complimenten en motiveren  Aanspreken op ongewenst gedrag

De Sfeer was super, de mensen waren leuk en speels. Tijdens de tocht is er veel gepraat en ook gelachen.

Actie

De uitleg was soms iets aan de lange kant, maar werd uiteindelijk wel begrepen. Je wilt soms te veel vertellen.

 Uitleg kort en bondig  Weinig stilstaan  Actie – (actieve)rust verhouding

Leren  Werd er door de deelnemers geleerd? Waarom wel of niet?  Taalgebruik op niveau van de deelnemers  Voelden de deelnemers zich veilig?  Instructies: juiste moment, plaats en inhoud?  Evaluatie voor deelnemers en lesgever

Veiligheid  Verplaatsing over de weg  Ondergrond  Snelheid  Materiaal(controle)  Opdrachten niet te moeilijk?  Mentale en soc.emotionele veiligheid

Organisatie  Simpel en overzichtelijk  Positie lesgever  Loopt het? Waarom wel of niet?  Gebruik van omgeving  Variaties

Er waren veel leermomenten, waarop de cursisten werden gewezen, oversteken, het betreden van bosgebied, wortels en drops in het bos. Je stopte voor elke moeilijke passage en hebt verteld wat er kwam, en wat te doen.

Je veiligheid werd goed in acht gehouden, rijden met voor en achter rijder met hesje. De oversteek was super geregeld 3 per keer over laten gaan. Je houd dan mooi overzicht en geen grote groep op de weg.

Tijdens de tocht was dit goed geregeld, voor en achter rijden met een vliegende keep door het veld, deze gaf degene instructie, die het nodig had. Goede regeling.


 Variaties

instructie was daardoor wat lang en ingewikkeld en je had ook geen mogelijkheid meer om variatie aan te brengen.


Reflectieverslag Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

30 maart 2014

Situatie beschrijving

Geven van een Fiets Fit Clinic met aansluitend een tocht om het in de praktijk te oefenen. De hele clinic/tocht stond onder begeleiding van Marcel Nijveld en Tom Elink Schuurman beide NTFU MTB 3 instructeurs. De activiteiten vonden plaats in Nijverdal op zondag 30 maart 2014. Aanwezig 8 beginnende cursisten op de MTB. Begeleiden van de deelnemers tijdens de hele clinic en tocht. Introductie, Warming Up, K1 Oefening met aansluitend een tocht.  Onverwachte vragen van beginnende MTBers die ik niet verwachte (zadelpijn, waar dient dit knopje voor op het stuur)  Tijd gaat sneller dan je denkt  Complexiteit: heb het te snel te ingewikkeld gemaakt. Hou het kort en bereid de oefening langzaam uit.  K1 Oefening te lang met uitleg  Duidelijker praten en verstaanbaar  Niveau moeilijk in te schatten  Uitvoerige voorbereiding van alle oefeningen  Feedback gevraagd tijdens clinic aan instructeurs  Aanpassen oefening / route tijdens clinic

Beschrijf de situatie: wanneer, waar, wie

Taak Welke opdrachten heb je gekregen? Beschrijf wat je lastig vond? Kijk hierbij ook naar je eigen houding/gedrag.

Acties Wat heb je gedaan om de opdrachten uit te voeren. Hoe heb jij gehandeld?

Resultaat Wat was het resultaat van je opdracht(en). Was jouw aanpak succesvol en hoe weet je dat?

Reflectie Wat ging goed vandaag en wat zou beter kunnen. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? Wat neem je van deze leerervaring mee in de volgende situatie?

   

Geslaagde clinic gezien het de eerste keer was Feedback / Evaluatie formulier laten invullen door cursisten Nabespreking gevraagd hoe ze het hebben ervaren Feedback gevraagd van instructeurs

    

Hou het (nog) korter en maak het (nog) simpeler Na de groep praten voor beter verstaanbaarheid Leren ontspannen zodat ik meer kan waarnemen Sfeer was uitstekend Tevreden over veiligheid aspect door hier goed rekening mee te houden Goede voorbereiding treffen heeft effect!


Reflectieverslag Naam:

Arnoud van Heumen

Datum:

30 maart 2014

Situatie beschrijving

Geven van een Fiets Fit Clinic met aansluitend een tocht om het in de praktijk te oefenen. De hele clinic/tocht stond onder begeleiding van Marcel Nijveld en Tom Elink Schuurman beide NTFU MTB 3 instructeurs. De activiteiten vonden plaats in Nijverdal op zondag 30 maart 2014. Aanwezig 8 beginnende cursisten op de MTB.

Beschrijf de situatie: wanneer, waar, wie

Dit reflectieverslag gaat specifiek over de evaluatie formulieren die ik van de deelnemers heb mogen ontvangen! Reflectie 1. Johan van dam gaf aan dat het wellicht handig is om een Wat ging goed vandaag en wat briefje met punten te hanteren als leidraad tijdens de zou beter kunnen. Hoe zou je verschillende oefeningen het de volgende keer a. Blijkbaar vond hij de uitleg verwarrend en niet aanpakken? Wat neem je van duidelijk genoeg. Ik ben van mening dat dit deze leerervaring mee in de volgende hoofdzakelijk ligt aan de mate van voorbereiding en situatie? ervaring. 2. Johan van Dam gaf een voldoende als het ging over hoe ik rekening hou met het niveauverschil in de groep a. Klopt en hier heeft hij een punt. Op dit moment heb ik nog geen referentie wat ik kan verwachten van deelnemers door gebrek aan ervaring. Mijn eigen ervaring gebruik ik om dit te compenseren. Echter blijkt dit een lastig ijkpunt te zijn en ik zal hier meer rekening mee moeten houden. 3. Paul Elbers gaf aan dat de opbouw van de MTB rit niet duidelijk was. Hij had het prettig gevonden dit vooraf te weten en niet tijdens de rit a. Wellicht beter om vooraf in grootte lijnen uit te leggen wat het doel is van de rit om vervolgens tijdens de rit een verdieping te zoeken. Denk hierbij aan uitleg hoe te handelen tijdens een afdaling zodra je bovenaan de afdaling bent. 4. Robert van Wijk gaf aan dat de uitleg te lang was a. Klopt en ben ik mij van bewust. Korte uitleg geven en het opdelen. Niet teveel uitweiden over randzaken. 5. Ronald Prins vond mij niet altijd verstaanbaar voor de groep. a. Komt hoofdzakelijk dat ik met mijn hoofd wegdraai zodra ik iets wil gaan uitleggen. Dit moet ik dus niet


doen en ervoor zorgen dat ik alleen ga praten zodra ik ook echt voor de groep sta. Tevens rekening houden met omgevingslawaai. In het algemeen:    

Ik word ervaren als rustig wat een positief effect heeft op de groep als het gaat om vertrouwen Fun factor zit er in en dus de sfeer is prima! Goed oog voor veiligheid voor de deelnemers Enthousiasme voor het MTB-en springt eruit


Foto’s NTFU Fiets-Fit Clinic onder begeleiding van NTFU MTB 3 Instructeur


t:

nedeíiandr€ ts+r Iletc unle

EVALUATIE FORMULIER TESGEVEN ARNOUD VAN HEUMEN

Op zondag 30 maart heb je deeÍgenomen aan de Fiets Fít Clinic te Nijverdal. Zou je zo vriendelijk willen zijn om onderstaande evaluatie in te vullen? Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over de onderdelen waarbíj ík jullie heb begeleid. Alvast bedankt voor je medewerking.

Naam deelnemer

I deelneemster:

Hoe waardeer je de begeleider als het gaat am:

1.

N,{-

Voldoende

SIecht

Voldoende

I Goed

I Matig

Slecht

Voldoende

I Goed

Slecht

De mate waarin er rekening gehouden werd met de verschillende niveaus binnen de groep?

Uitstekend 6.

I Goed

De oefeningen voor de deelnemers?

Uitstekend 5.

Slecht

De warming up oefeningen voor de deelnemers?

Uitstekend 4.

Voldoende

I Goed

De mate waarin over de veiligheid van de deelnemers is gewaakt?

Uitstekend

3.

jauw keuze aankruisen)

Presenteren voor de groep?

uitstekend 2.

{s.v.p.

Voldoende

I Goed

Slecht

Heb je nog verbeterpunten of suggesties voor de begeleider?

fr

í32,

ey5e Ftí't'

[cr..t

xíÉx /t,

Éí+7ax t>Ét

É.i-

( ko,

LArí,>

="*

ÉD ,)


nrderlJndsE

tffr

EVALUATIE FORMULIER LESGEVEN ARNOUD VAN HEUMEN

Op zondag 30 rnaart heb je deelgenomen aan de Fiets Fit Clinic te Nijverdal. Zou je zo vriendelijk willen zijn om onderstaande evaluatie in te vullen? Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over de onderdelen waarbij ik jullie heb begeleid. Alvast bedankt voor je medewerking.

Naam deetnemer/

deetneemsteil

Kf.r,

r (t t rrnCr/\ ",J

t r^

Hoe waardeer je de begeleider als het gaat

om:

.|-'''

(s.v.p.

jauw keuze aankruisen)

1.

Presenteren voor de groep?

2.

De mate waarin over de veiligheid van de deelnemers is gewaakt?

warming up oefeningen voor de deelnemers

Uitstekend __j'''

('

I Goed

Voldoende

Matie

I

Slecht

De oefeningen voor de deelnemers?

Uitstekend

I

I Goed

Voldoende

IM

Slecht

5.

De mate waarin er rekening gehouden werd met de verschillende niveaus binnen de groep?

6.

Heb je nog verbeterpunten of suggesties voor de begeleider?

--<]\

)e [,onr Ler gyee grdaan, ofuoi&W.

[,r-qf LĂ&#x2C6;c,r.;

f;i*ts Dftie


fnfrn ĂŻI?i;:

nadcrlerdrc

hr

EVALUATIE FORMULIER LESGEVEN ARNOUD VAN HEUMEN

Op zondag 30 maart heb je deelgenomen aan de Fiets Fit Clinic te Nijverdal. Zou je zo vriendelijk willen z'rjn om onderstaande evaluatie in te vullen? Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over de onderdelen waarbij ik jullie heb begeleid. Alvast bedankt voor j9 medewerking.

rrneemste*

Pen^L 4 [loo*,

Hoe waardeer je de begeleider als het gaat om: [s.v.p. iauw keuze oonkruisen)

L.

Presenteren voor de groep?

2.

De mate waarin over de veiligheid van de deelnemers is gewaakt?

uitstekend

3.

Voldoende

Goed

Matig

Slecht

I vtatte

I Slecht

De warming up oefeningen voor de deelnemers?

Uitstekend

Goed

J

voldoende

4.

De oefeningen voor de deelnemers?

5.

De mate waarin er rekening gehouden werd met de verschillende niveaus binnen de groep?

.>

Uitstekend

6.

Goed

Voldoende

Matig

Slecht

Heb je nog verbeterpunten of suggesties voor de begeleider?

A" pbnn u q).... J. r;l ru,m4 bilr${ r'& r,} bt./- uĂ u.-* sanL \,tu 0,-1-l4l.nL{r'^

L?}/lr* _Fnw t" Pith i\< Jn\^C )d ,L*"rbhU.

I

f,rt* rnl;


toer ffets uテ考+

EVALUATIE FORMULIER LESGEVEN ARNOUD VAN HEUMEN

Op zondag 30 maart heb je deelgenomen aan de Fiets Fit Clinic te Nijverdal. Zou je zo vriendelijk willen zijn om onderstaande evaluatie in te vullen? Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over

de onderdelen waarbij ik jullie heb begeleid. Alvast bedankt voor je medewerking. Naam deelnemer

/ deelneemster :

'

Hoe waardeer je de begeleider als het gaat

om:

(s.v.p.

jouw keuze oonkruisen)

L.

Presenteren voor de groep?

2.

De mate waarin over de veiligheid van de deelnemers is gewaakt?

uitstekend 3.

Matig

Voldoende

I Goed

Slecht

De warming up oefeningen voor de deelnemers?

Uitstekend lcoed

lvoldoende lwatig

lslecht

De oefenテュngen voor de deelnemers?

rekening gehouden werd met de verschillende niveaus binnen de groep?

6.

Heb je nog verbeterpunten of suggesties voor de begeleider?

ha

.竄ャ

flC "m

v(/

he

C.^

"


j 1 asderiàndE*

ta*r fiel: u*ie

EVALUATIE FORMULIER LESGEVEN ARNOUD VAN HEUMEN

Op zondag 30 maart heb je deelgenomen aan de Fiets Fit Clinic te Nijverdal. Zou je zo vriendelijk willen zijn om onderstaande evaluatie in te vullen? Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over

de onderdelen waarbij ik jullíe heb begeleid. Alvast bedankt voor je medewerking. Naam deelnemer

/ deelneemster

:

Hoe waardeer je de begeleider als het gaat

om:

(s.v.p.

jauw keuze aankruisen)

1.'*\Presenteren voor de groep? ,7t"" §itstekend

2.

\

Goed

Voldoende

lMatie

lSlecht

De mate waarin over de veiligheid van de deelnemers is gewaakt?

-De oefeningen voor de deelnemers?

,--L 7

\e

_ 5. -rl--r 'l

De mate waarin er rekening gehouden werd met de verschillende niveaus binnen de groep \

I uttstekend

6.

Goed

Voldoende

lMatis

lSlecht

Heb je nog verbeterpunten of suggesties voor de begeleider?

ttwl ff-Urd. , t re? " lo;d, y^,,*.,s cleL !^X Zt-csiis ck+n uo&fe "p fu'tr,*"Ë dr* yy'n


5. Assisteren bij Organiseren Hieronder volgt een overzicht van alle taken en zaken die wij als cursisten hebben uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ons eigen examen plaats zou kunnen vinden. Denk hierbij aan de volgende punten:

• • • •

Bepalen examen dag en deelnemers cursisten o Examen dag is vastgelegd voor zondag 25 mei 2014 o Deelnemers Henri Westen, Rogier Schrijvers, Ruben van Loon, Robert van Wijk en Arnoud van Heumen Regelen locatie voor het examen o Clubgebouw van Wielervereniging CC’75 te Nijverdal Regelen van koffie en lunch voor alle deelnemers, examinatoren en cursisten Uitnodigen van deelnemers aan voor cursisten (minimaal 6) Uitnodigen van examinatoren

In volgende bijlagen kan je alle correspondentie, uitnodigingen, deelnemerslijsten en andere zaken terug vinden.


Uitnodiging Deelnemers


UITNODIGING

25 mei 2014 Beste ……. , Zoals je weet zijn wij bezig met een opleiding tot MTB 2 instructeur. Hiervoor hebben wij een aantal lesdagen gevolgd, clinics gegeven en toertochten georganiseerd. En nu staan we voor onze laatste uitdaging: het examen! Graag willen wij jou vragen om deel te nemen aan deze dag waar je samen met andere MTB-ers gaat deelnemen aan twee examenprogramma’s. Om je alvast te motiveren voor deze dag…….we gaan specifiek in op de MTB vaardigheden klimmen, dalen en obstakels. We gaan een gevarieerd programma organiseren waarin we deze thema’s verder uitdiepen door middel van specifieke warming ups, technische vaardigheden en actieve training waarin de geleerde technieken worden toegepast in een parcours waarin je kan knallen met je MTB!!


Programma 08:15 - 09:00

Ontvangst

09:00 – 10.30

Examen Programma Arnoud / Robert / Henri

10:30 – 11.00

Pauze

11:00 – 12.30

Examen Programma Ruben / Rogier

12:30 – 13.30

Lunch

Locatie Fiets toerclub CC 75 Duivecatelaan 8 7443PS Nijverdal Wij willen graag op voorhand de veiligheidscheck met jullie doornemen dus het verzoek om uiterlijk om 8.15 aanwezig te zijn. Om veilig deel te kunnen nemen aan het examen willen we jou vragen om op voorhand het volgende te verzorgen:       

Een goed functionerende en veilige MTB met goed werkende remmen en versnellingen Een valhelm, goed passend en veilig Minimaal één reserve binnenband Bidon met water of sportdrank Fietskleding (als je dit niet hebt, draag dan strak zittende kleding) Regenjack (houd de weersvoorspelling in de gaten) Mobiele telefoon

Wij hebben op voorhand nog enkele aanvullende gegevens van je nodig. Via onderstaande hyperlink kom je bij het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij je aanmelding voor 6 mei 2014. https://docs.google.com/forms/d/16Z-eehn3irxmELiIpqRp1VXBzWtj4ruLqYjCJSz9Es/viewform Wij hebben er zin in!! Mocht je vragen en of opmerkingen hebben op voorhand dan zijn wij te bereiken op onderstaande gegevens.


Contact Arnoud Robert Henri Ruben Rogier

: heumena@gmail.com : besd.engineering@gmail.com : henri@koopman-almelo.nl : rubenvanl@gmail.com : rogier77@hotmail.nl

Sportieve groet en graag tot de 25e mei! Arnoud / Robert / Henri / Ruben / Rogier

06 113 413 88 06 512 450 48 0546 81 32 91 06 820 926 81 06 415 067 50


Deelnemerslijst


Deelnemerslijst PvB 25 Mei Timestamp 4-18-2014 19:01:16 4-18-2014 22:27:58 4-22-2014 13:22:18 4-23-2014 17:57:49 4-24-2014 8:48:58 4-24-2014 20:39:37 4-24-2014 21:15:00 5-5-2014 9:53:32 4-26-2014 20:28:30 5-9-2014 15:58:36

Naam deelnemer philip schrijver Jurgen Holslag Lucienn Popma. Jan Willem Aman Martin Bunt Hendrikus Mollink Jan haselbekke Ernest Nuyten Maarten Schoon Dennis Van Der Veen

Adres Loowaard 2, 7608CE,almelo de Ruiter 1,7609VM, Almelo De Zilvermeeuw 55, 7671LN, Vriezenveen G.Gritterstraat 37, 7687 BZ, Daarlerveen Wetering 76, 7672BD, Vriezenveen Westeinde 399, 7671 EW, Vriezenveen Tuinvaas 12, 7609 ZT, Almelo Marke Elsen 6, 7603GE Almelo Hantermansstraat 35, 7607 VD Almelo Oranjestraat 34a 7607 BK Almelo

Geboortedatum 11-24-1972 5-24-1972 7-3-1960 4-13-1967 8-15-1974 2-20-1970 8-8-1949 6-15-1966 8-21-1981 1-2-1978

Telefoonnummer 0633055185 0654958598 0615026650 0648430312 0622936901 0681431901 0651156318 0649500305 0630497535 0627828864

Ervaringsniveau Ervaren Redelijk ervaren Ervaren Redelijk ervaren Beginner Beginner Redelijk ervaren Expert Beginner Ervaren

Medische info i.v.m. fysieke belastbaarheid geen bijzonderheden Geen. n.v.t. Geen problemen, gezond en wel Nee.Leuk gedaan op deze manier! Tot de 25ste! Nee

Telefoonnummer 0546865268 0546816738 0546561161 0546567575 0546565009 0653550954 0546812647 0612353482 06 4700974 0619634669


Regelen Locatie


Van: Aan: Onderwerp: Datum:

Gerard Arnoud van Heumen Re: Locatie CC75 (NTFU Examen) vrijdag 9 mei 2014 18:03:56

Arnoud We kunnen wel wat regelen   Gerard Oosterhuis   From: Arnoud van Heumen Sent: Friday, May 09, 2014 4:06 PM To: Gerard Subject: Re: Locatie CC75 (NTFU Examen)   Beste Gerard, Wij zullen het geld meenemen en ter plekke geven. Kan je er trouwens ook voor zorgen dat er een aparte ruimte beschikbaar is om even te overleggen? Gaat om een evaluatie van de deelnemers die afzonderlijk afgenomen dient te worden.   Thx!   Arnoud van Heumen

Op 16 april 2014 15:07 schreef Gerard <g.oosterhuis@12move.nl>:

Arnoud Zondag 25 mei is voor de hele dag gereserveerd. Bij de cursus van de NFTU waren jullie vanaf 8.30 uur aanwezig geldt dat nu ook. De betaling ging rechtstreeks naar de NTFU t.a.v. . van Annelies Mocht dat niet het geval zijn kun je de 75 euro afgeven aan de persoon van CC’75 die s ’morgens aanwezig zal zijn.   Gerard   From: Arnoud van Heumen Sent: Wednesday, April 16, 2014 2:11 PM To: 'Gerard' Subject: RE: Fwd: Locatie CC75 (NTFU Examen)  

Goedemiddag Gerard,

Thx! Da’s erg mooi en daar zijn wij blij mee! Zou je het kunnen reserveren voor deze hele dag? Volgens mij wordt de catering verzorgd door een aantal vrouwen van ons, dus zoals het er nu uitziet, is dat dus niet nodig.


Kan je ook meer info geven over de betaling?

Bedankt!

Arnoud van Heumen

Van: Gerard [mailto:g.oosterhuis@12move.nl] Verzonden: woensdag 16 april 2014 12:52 Aan: Arnoud van Heumen Onderwerp: Re: Fwd: Locatie CC75 (NTFU Examen) Arnoud   Je kunt voor die zondag 25 mei gebruik maken van het clubhuis van CC’75 te Nijverdal De kosten die daar bij horen is 75 euro per dag dit is incl koffie cq thee. Mocht je zoals bij de cursus een eenvoudige lunch willen hebben hoor ik het graag.   Gerard Oosterhuis Voorzitter CC’75 Tel 06-22253779   From: Arnoud van Heumen Sent: Wednesday, April 16, 2014 12:22 PM To: g.oosterhuis@12move.nl Subject: Fwd: Locatie CC75 (NTFU Examen)  

Beste Gerard,

Blijkbaar bij de verkeerde persoon en ik heb ondertussen begrepen dat ik bij de voorzitter moet zijn. Zie hieronder. Zou jij mij hiermee willen helpen?

Alvast bedankt


Groeten,

Arnoud van Heumen ---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: Arnoud van Heumen <heumena@gmail.com> Datum: 14 april 2014 14:00 Onderwerp: Locatie CC75 (NTFU Examen) Aan: penningmeester.ftc@cc75.nl

Goedemiddag Wouter, Weet niet of ik bij de juiste persoon ben, maar dan hoop ik dat jij mij verder kan helpen. Wij zijn met een groep bezig met een NTFU MTB 2 trainer opleiding binnen de NTFU en maken (dankbaar) gebruik van jullie club gebouw op de cursus dagen. Nu moeten wij als groep tevens examen doen voor deze opleiding en wel op zondag 25 mei. Nu is mijn vraag of wij op deze dag ook gebruik kunnen maken van jullie clubgebouw? Is dit mogelijk en zoja, wat zijn hiervan de kosten?   Hieronder even een overzicht:   NFTU MTB Trainer 2 examen Zondag 25 April 2014 van 8.00u tot 16.30u Eventuele kosten? Ik hoor graag en alvast bedankt voor je reactie!   Arnoud van Heumen    


6. Proef van Bekwaamheid Hieronder een lesvoorbereidingsformulieren van de PvB dag zoals ik deze ga uitvoeren. Deze dag zal als volgt worden uitgevoerd:

• •

• •

Cursisten Henri Westen, Robert van Wijk en Arnoud van Heumen Start: Arnoud van Heumen (instructeur) met Robert van Wijk (assistent instructeur) o Thema: klimmen en dalen o Helm controle deelnemers en veiligheids controle fietsen o Warming Up met aansluitend een K1 Klimmen Aansluitend: Robert van Wijk (instructeur) met Henri Westen (assistent instructeur) o K1 Klimmen met aansluitend K2 Klimmen Tot slot: Henri Westen (Instructeur) en Arnoud van Heumen (assistent instructeur) o K1 Dalen met aansluitend K2 Dalen met Cooling Down


Lesvoorbereidingsformulier Datum/tijd: Lesgever:

Arnoud van Heumen

Doelgroep: Discipline:

Assistent:

Robert van Wijk

Aantal deelnemers:

25-mei-14

Lessenreeks: Lesnummer: Lesdoel:

Beginnende MTB-ers

Warming Up ter voorbereiding op K1 / K2 klimmen

8

Materialen:

Pionnen / Hesje / Fluit

Locatie: Overig:

Hellendoorn

Beginsituatie:

Algemeen leerdoel lesgever:

Vlak stuk grasveld minimaal 50 x 50 meter / eventueel met helling

Algemenen Warming-Up en Basis Klimtechniek

Oefeningen (korte omschrijving) Warming-up Tikkertje Tijd: 15 min

Organisatie (tekening en zie ook bijlage 1) Warming-up

Didactische aanwijzingen (wat zegt de lesgever?) Warming-up

4m

Alle deelnemers zetten hun versnelling op het kleinste blad voor en het grootste blad achter en fietsen met een lage snelheid en zonder de voeten aan de grond, binnen de uitgezette pionnen (figuur A). Eén deelnemer krijgt een geel hesje aan en heeft als taak de oervige deelnemers te tikken. De deelnemer die "getikt" is moet een strafronde rijden (figuur B) en vervolgens kunnen ze weer deelnemen aan het spel (figuur A)

3m 4m

Deelnemers

1

3m

2

• • • •

Figuur B

Deelnemers attent maken dat ze geen voeten aan de grond mogen zetten Niet laten botsen en snelheid niet te hoog Na een paar minuuten wisselen van tikker Figuur B: vierkant binnenrijden bij pijl 1, rondje draaien met de MTB en het vierkant uitrijden bij pijl 2.

Figuur A

K-1 Tijd:

Klimmen

K-1

Zie bijlage 2

Met behulp van pionnen een klein rondje uitzetten met hierin een korte klim (zie bijlage Organisatie). Vervolgens volgt uitleg over hoe een klim technisch uitgevoerd moet worden: • Zittend en met het gewicht naar voren • Zadelpunt tegen je billen en armen gebogen • Kleinste verzet (kleine blad voor / grote blad achter) • Kijken waar je naar toe wilt Na een aantal rondjes kan de oefening moeilijker worden gemaakt door onderaan de klim te stoppen en dan vanuit stilstand starten.

K-2 Tijd:

Afsluiting Tijd:

K-1

15 min

Uitfietsen

• • •

Let op houding door gewicht naar voren te plaatsen Als achterwiel slipt dan teveel gewicht naar voren Kijken waar je naar toe wilt gaan

K-2

K-2

Afsluiting

Afsluiting


Bijlage 1: Setup Warming-Up â&#x20AC;&#x153;Tikkertjeâ&#x20AC;?

Vierkant 4m x 4m

Vierkant 3m x 3m met ingang en uitgang


Bijlage 2: K1 Klimmen

Klim

Start

Situatie schets K1 Klimmen


a. Pionnen onderaan de heuvel


b. Pionnen bovenaan de heuvel


c. Vervolg uitzetten pionnen


d. Pionnen cirkel is rond


Enjoy Your Ride!

Eindverslag PvB Arnoud van Heumen NTFU MTB 2 Instructeur  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you