Page 1


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

คำนำ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTI 3322 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวของทางกล่ม5starที่ประกอ บไปด้วยสมาชิก5คนในหมู่เรียน ศศบ521(4)/13A สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอโครงการ Animation Adobe Desig Awards ที่จัดประกวดขึ้น และเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่มีความสนใจในงา นภาพเคลื่อนไหว Animation จัดทำโดย

(กลุ่ม 5 STAR)

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

สารบัญ เรื่อง

หน้า

ส. l สืบค้น

1-5

ความหมาย Animation 2 D Animation 3 D Animation

2

ความหมาย Stop Motion

2-5

ส. 2 สมมติฐาน

6

ความสำคัญของการออกแบบ

7-8

-โจทย์และวัตถุประสงค์

8

-ขอบเขตโครงการ

8

ส. 3 สรุป

9

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

สมาชิกในกลุ่ม FIVE STAR ANIMATION DESIGN

Publish blog : http://www.5 star-arti3322.blogspot.com

นาย อานนท์ ทองรอด (ประธานกลุ่ม)

E-mail: arnontongrod@gmail.com Blogspot : http://arnon-arti3322.blogspot.com รหัสนักศึกษา : 5211302434

นาย นิติธร ตันตระกูล (รองประธานกลุ่ม) E-mail :nitithorn33@gmail.com Blogspot : http://nitithorn-tan-arti3322.blogspot.com รหัสนักศึกษา : 5213000440 นางสาว มณีกานต์ ทองชุม (เลขา) E-mail : maneekarn2532@gmail.com Blogspot : http://maneekarn-arti3322-animationdesign. blogspot.com นางสาว พัชกาญ ภัทรโสภณ (สืบค้นข้อมูล) E-mail : phatchakarn@gmail.com Blogspot : http://phatchakarn-arti3322.blogspot.com รหัสนักศึกษา : 5211306989 นาย ชัยพจน์ กองสวัสดิ์ (สืบค้นข้อมูล) E-mail : chaipot12@gmail.com Blogspot : http://chaipotk-arti3322.blogspot.com รหัสนักศึกษา : 5211308266

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

ส.1 สืบค้น Animation หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการนำภาพนิ่งหลายๆภาพที่มีความต่อเนื่อง มาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสม ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ทำไมภาพถึงเคลื่อนไหว? ที่เราเห็นภาพเคลื่อนไหวนั้น เป็นเพราะว่า มนุษย์เรามีการจำการรู้สึกสัมผัส (Sensory Memory) การจำชนิดนี้เป็นการเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามที่ประสาทสัมผัสรับรู้จากสิ่งเร้าและจะเลือนหาย ไปอย่างรวดเร็ว เช่น การดูภาพยนตร์ซึ่งภาพแต่ละภาพจะยังคงติดตาอยู่เพียง 1 ต่อ 10 วินาทีเท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Persistence of Vision หรือเรียกว่า การจำภาพติดตา (Iconic Memory) โดยปกติความเร็วของแอนิเมชันจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล( out put) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24เฟรมต่อวินาที ถ้าถ่ายทอดในระบบ PAL จะวิ่งด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC ในอเมริกาและญี่ปุ่นจะวิ่งด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที ประเภทของ Anaimation มี 2 ประเภท คือ 1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นทั้งความสูงและความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนักตัวอย่างเช่น การ์ตูนที่เรื่อง One Piece โดเรมอน หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation Traditional Animation / Hand Drawing Animation / 2D Animation : เป็นงานแอนิเมชั่นสมัยแรกเริ่ม มักจะใช้การวาดด้วยมือ งานประเภทนี้ พบเห็นได้ทั่วไป ในการทำ Animation ยุคแรกๆ โดยใช้เทคนิคการวาดด้วยมือ ทีละแผ่น แล้วใช้วิธี Flip เพื่อตรวจดูท่าทางของตัวละครที่เราได้ทำการ animate ไปแล้ว หรือที่เราเรียกกันว่า In Between (IB) โดยทั่วไปแล้ว ในงาน Animation แบบนี้ ถ้าเป็นงาน Animation จากฝั่งตะวันตก หรือ เป็นหนังโรง จะกำหนดให้ 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม แต่ถ้าเป็นพวกซีรี่ย์การ์ตูนญี่ปุ่น จะกำหนดไว้ที่ 1 วินาที ใช้รูป 12 เฟรม หรือ อาจมากกว่านั้น

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก ภาพที่ เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด(ก็สุดแล้วแต่จะโชว์พาว) เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story NEMO เป็นต้น 3D หรือ สามมิติ คือเทคโนโลยีของการผลิตภาพอย่างหนึ่ง ที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมา เหตุที่มีภาพแบบ3มิติเข้ามา ก็เพื่อให้เกิดความสมจริงของภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแสดงถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอีกด้วย สิ่งที่สามมิติต่างจากสองมิติก็คือ การเพิ่มมิติที่สามเข้ามา คือ “แนวลึก” (จากเดิมที่เราจะเห็นภาพในความกว้างและยาวเท่านั้น) ปัจจุปันเราจึงพบกับการ์ตูน เกม แอนิเมชั่น ที่เป็น3มิติได้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างตัวละครเก่า ที่เมื่อก่อนเกิดมาจากภาพสองมิติ ได้ถูกปรับเปลี่ยนโฉมในรูปแบบสามมิติ รูปแบบของ Animation มี 3 แบบ คือ 1.Drawn Animation คือแอนิเมชันที่เกิดจากการวาดภาพที่ละภาพหลายๆพันภาพ แต่การฉาย ภาพเหล่านั้นผ่านกล้องอาจใช้เวลาไม่กี่วินาที ข้อดีของการทำแอนิเมชันชนิดนี้ คือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก ต้องใช้แอนิเมเตอร์จำนวนมากและต้นทุน ก็สูงตามไปด้วย 2.Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของหุ่นจำลอ งที่ค่อยๆขยับ อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจาก plasticine วัสดุที่คล้ายกับดินน้ำมัน โดยโม เดลที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้อีกหลายครั้ง และยังสามารถผลิตได้หลายตัว แต่การทำ stop motion ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก เพราะบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์เรื่อง James and Giant Peach สามารถผลิตได้วันละ 10 วินาทีเท่านั้น

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

STOP MOTION สตอปโมชั่น เป็นแอนิเมชันที่อนิเมเตอร์ต้องสร้างส่วน ประกอบต่างๆ ของภาพขึ้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนแผ่นกระดาษ หรือแผ่นเซล และยังต้องยอมเมื่อยมือ ขยับรูปร่างท่าทางของส่ว นประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ เทคนิคการสร้าง STOP MOTION 1 เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation –เรียกย่อๆ ว่า เคลย์เมชั่น / claymation) คือแอนิเมชันที่ ใช้หุ่นซึ่งทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ 2 คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation) สมัยก่อนแอนิเมชันแบบนี้ทำโดยใช้วัสดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้า) ตัดเป็นรูปต่างๆ และนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แต่ปัจจุบันใช้วิธีวาดหรือสแกนภา พเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้เลย 3 กราฟิกแอนิเมชัน (Graphic animation) เป็นอีกเทคนิคที่น่าสนใจไม่เบา เกิดจากการนำกล้องมา ถ่ายภาพนิ่งต่างๆ ที่เราเลือกไว้ (จะเป็นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ก็ได้) ทีละภาพ ทีละเฟรม แล้ วนำมาตัดต่อเข้าด้วยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ (collage – ปะติด) โดยอาจใช้เทคนิคแแอนิเมชันแบบ อื่นมาประกอบด้วยก็ได้ 4 โมเดลแอนิเมชัน (Model animation) คือการทำตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ แล้วซ้อนภาพเข้ากับ ฉากที่มีคนแสดงจริงและแบ็คกราวด์เหมือนจริง 5 แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation) ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หุ่น ตุ๊กตา ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่วัสดุซึ่งดัดแปลงรูปร่างหน้าตาได้แบบดินเหนียว 6 พิกซิลเลชั่น (Pixilation) เป็นสต็อปโมชั่นที่ใช้คนจริงๆ มาขยับท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายไว้ทีละเฟร ม เทคนิคนี้เหมาะมากถ้าเราทำแอนิเมชันที่มีหุ่นแสดงร่วมกับคน และอยากให้ทั้ง หุ่นทั้งคนดูเคลื่อนไหว คล้ายคลึงกัน หรือที่อยากได้อารมณ์กระตุกๆ animate & Animator

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

การ animate คือการใส่การเคลื่อนไหว ให้ชีวิต กับสิ่งต่างๆ ที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่ง Still animate แปลว่าทำให้มีชีวิต ดังนั้น Animator คือผู้ให้ชีวิตนั่นเอง Animation นั้น มีด้วยกันหลายประเภท พอจะแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคที่ 1 Traditional Animation and Drawing Animation / 2D Animation : เป็นงานแอนิเมชั่นสมัยแรกเริ่ม มักจะใช้การวาดด้วยมือ งานประเภทนี้ พบเห็นได้ทั่วไป ในการทำ Animation ยุคแรกๆ โดยใช้เทคนิคการวาดด้วยมือ ทีละแผ่น แล้วใช้วิธี Flip เพื่อตรวจดูท่าทางของตัวละค รที่เราได้ทำการ animate ไปแล้ว หรือที่เราเรียกกันว่า In Between (IB) โดยทั่วไปแล้ว ในงาน Animation แบบนี้ ถ้าเป็นงาน Animation จากฝั่งตะวันตก หรือ เป็นหนังโรง จะกำหนดให้ 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม แต่ถ้าเป็นพวกซีรี่ย์การ์ตูนญี่ปุ่น จะกำหนดไว้ที่ 1 วินาที ใช้รูป 12 เฟรม หรือ อาจมากกว่านั้น ยุคที่ 2 Stop-motionหรือ Clay Animation งานแอนิเมชั่นประเภทนี้ animator จะต้องเข้ าไปทำการเคลื่อนไหวโดยตรงกับโมเดล และทำการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรมๆ การทำ Stop Motion ถือเป็นเรื่องยาก พอสมควร เพราะ ต้องแม่นในเรื่องของ Timing และ Pose มากๆ แม้การทำจะไม่ต้องอาศัยการวาด รูปเป็นหลัก แต่ก็ต้องทำ IB เองทั้งหมดด้วยมือ การทำ IB ในงาน Animation ประเภทนี้ ต้องอาศัยค วามชำนาญในการคำนวณล่วงหน้า เพราะ ถึงแม้จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการ Flip แล้วก็ตาม ( เช่น โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการ Capture รูป แล้ว Play ดูได้ทันที ) แต่การจัดแสง และการควบคุมความ ต่อเนื่องระหว่างเฟรม ต้องอาศัยความรอบคอบ และความอดทนสูงมาก ยุคที่ 3. Computer Animation / 2D Animation on computer / 3D Animation: เป็นงานแอนิเมชั่น ที่มักพบกันได้บ่อยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าถึงโปรแกรมเป็ นไปได้ง่าย และการนำหลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ทำให้เข้าใจได้ง่าย แถมยังสะดวกในการแก้ไข และแสดงผล จึงเป็นที่นิยมกันมาก Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟแวร์ที่สามารถช่วยให้การทำแอนิเมชันง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม MAYA 3D MAX Adobe Flash เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิตและลดต้นทุนเ ป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ใช้แอนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้น

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ตัวอย่าง computer animation (3D)

FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

Animator ในงานประเภทนี้ จึงมีเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันอย่างมากมาย พร้อมด้วยความต้องการ ของวงการบันเทิงในยุคนี้ ที่เน้นการทำ CG Animation มากขึ้น ดูได้จากเมืองไทย ที่มีสถาบันสอนการทำ Animation เกิดขึ้นอย่างมากมาย และ Studio ที่ทำงาน Animation ในบ้านเราก็มีมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่า งานต่างๆในวงการบันเทิงไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนซีรี่ย์ ต่างๆ ล้วนล้วนแต่ มีงาน CG Animation แฝงอยู่ด้วยแทบทั้งนั้น เรียกได้ว่า เมืองไทยตอนนี้ มีความตื่นตัวในกระแส Animation เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ประเภทของStop Motion 1 ดินน้ำมัน clay animation

2 หุ่น Doll-Puppet animation

3.การเขียน-วาด Write animation 5 ทราย sand animation

4.ชิ้นงาน Model animation 6.งานกระดาษ Paper animation

7.Time Lapse อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Stop Motion 1 ชิ้นงาน

2 กล้องถ่ายภาพ – วีดิทัศน์ ขาตั้งกล้อง

3 คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 5 ไฟแสงสว่าง

4 ฉาก 6 แท่นยึด

ขั้นตอน Pre-Production Production

เตรียมงาน เขียนสคริปต์ ปั้น ถ่ายทำ กำกับกล้อง ปั้น ขยับ

Post-Production ตัดต่อ import ตัด พากย์เสียง Presentation

นำเสนอ แปลงไฟล์

การเขียนบท

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN 1 Premise แนวคิดหลักของเรื่อง เรื่องของสัตว์ที่ออกมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมัน

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

2 Log-Line ขยายความ สั้น ได้ใจความ เมื่อมนุษย์ต่างสรรหา อาหารใหม่ๆ รสชาติแปลกๆ สัตว์ทั้ งหลายจึงหนีไม่พ้นที่จะตกเป็นอาหารของมนุษย์ การต่อสู้เท่านั้น ที่จะยุติมนุษย์ผู้หิวกระหายได้ 3 Synopsis เรื่องย่อ 4 Treatment 4W1H การสร้างตัวละคร 1 รู้จักตัวละครให้ดี อย่าสับสน 2 สร้างภาพ อย่าใช้เสียงบรรยาย 3 ให้คนดูคิดบ้าง อย่าบอกหมด 4 คนต่างกัน สื่อสารไม่เหมือนกัน 5 ถ้อยคำ ประจำ กินใจ 6 อย่าพูดซ้ำซาก วกวน ไม่ไปไหนซะที 7 พูดสั้นๆ เดินเรื่องไว มุม ในการถ่ายภาพ มุมต่ำ Low Angle

ระดับสายตา Eye Level

มุมสูง Hi Angle

ขนาดภาพ ELS

LS

MS

CU

ECU

กระบวนการในการตัดต่อ Import

Edit

ภาพ

เสียง

กราฟิก

อื่น

Export

ส.2 สมมติฐาน

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ที่มาของการออกแบบ

FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

เนื่องด้วยวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ผศ. ประชิด ทิณบุตร จึงให้นักศึกษาได้จัดการเรียนรู้การออกแบบคาแรคเตอร์ โดยนำคาแรคเตอร์ ที่ได้ทำการออกแบบมาจัดทำเป็นภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ในการทำ แอนนิเมชั่น ในการออกแบบครั้งนี้จึงได้จัดทำแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้อง การนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างส รรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา เช่น เราจะทำเก้าอี้นั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็นขั้นตอนโดย ต้องเริ่มเลือกวัสดุที่จะใช้ทำเก้าอี้นั้นจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด คำนวณสัดส่วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอี้นั่งมากน้อยเพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีคว ามแปลกใหม่ขึ้น เช่น   เก้าอี้เราทำขึ้นมาใช้ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปทรง เราก็จัดการปรับปรุงให้เป็น รูปงแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช้ง านยังคงเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม เป็นต้น การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์  การนำองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ เป็นศิลปของมนุ ษย์เนื่องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์ การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้ชีวิตอยู่ รอด และมีความสะดวกสบายมากขึ้น

FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ในการออกแบบนี้ถือว่าเป็นวิชาปฏิบัติเกี่ยวกับการวิANIMATION เคราะห์ การสร้างสรรค์DESIGN และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อกา

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

รผลิตที่เหมือนๆกันเป็นจำนวนมากให้ได้รูปร่างที่ถูกต้องแน่นอนก่อนที่จะลงทุนในการผลิต นอกจากนี้เพื่ อจัดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในราคาพอสมควรที่ผู้ซื้ อจะซื้อได้ การพัฒนา หมายถึงอะไร ..... คำว่า “ พัฒนา “ มีผู้ใช้ศัพท์ทางภาษาอังกฤษว่า Improvement  หมายถึ งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ถ้าใช้คำว่า  Development  หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้ น สำหรับคำหลังดูเหมือนจะตรงกับภาษาไทยมากกว่า ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา เช่น 1. การวางแผนการการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้การทำงานเป็นไปตาม ขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง แผนการทำงานที่ดี 2. การนำเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ ระหว่างกัน 3. สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภท อาจมีรายละเอียดมากมาย ซับซ้อน ผลงานออกแบบ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด 4. แบบ จะมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือน กับคนเขียนบทละครนั่นเอง การออกแบบ : ความสำคัญของการออกแบบมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของเรา คือ 1. คุณค่าทางกาย คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางด้านร่างกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยใน ชีวิตประจำวันโดยตรง เช่น ไถมีไว้สำหรับไถนา แก้วมีไว้สำหรับใส่น้ำ ยานพาหนะมีไว้สำหรับเดินทาง บ้านมีไว้สำหรับอยู่อาศัย เป็นต้น

FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN 2. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นคุณค่าที่เน้นค

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

วามชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ หรือ ความรู้สึกนึกคิดด้านอื่น ๆ ไม่มีผลทางประโยชน์ใช้สอยโดยตรง เช่น งานออกแบบทางทัศนศิลป์ การออกแบบ ตกแต่ง ใบหน้าคุณค่าทางอารมณ์ความรู้ สึกนี้ อาจจะเป็นการออกแบบ เคลือบแฝงในงานออกแบบ ที่มีประโยชน์ทางกายก็ได้ เช่น การออกแบบตกแต่งบ้าน ออกแบบตกแต่งสนามหญ้า ออกแบบตกแต่งร่างกายเป็นต้น 3. คุณค่าทางทัศนคติ คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างห นึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือทำความดี งานจิตรกรรมหรือประติ มากรรมบางรูปแบบ อาจจะ แสดงความกดขี่ขูดรีด เพื่อเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น โจทย์และวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 1. เพื่อออกแบบคาแรคเตอร์ 2. เพื่อฝึกฝนการออกแบบภาพเคลื่อนไหวขอบเขตโครงการ โครงการ

Animation Adobe Design Awards

1.จัดทำ Story Board 2.ออกแบบ Character ตัวละคร 3.สร้างตัวละครใน Adobe Illustrator 4.ตัดต่อใน Adobe Flash 5. ตัดต่อ Sound ส.3 สรุป Sketch idea ครั้งที่ 1 จากสมาชิกกลุ่ม

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN  

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนการทำเนื้อเรื่องครั้งที่ 1 หลังจากที่ทางกลุ่มได้นำเสนอผลงานที่แต่ละบุคคล sketch ขึ้นมา และนำเสนอในกลุ่ม จึงได้ประชุมและสรุปความคิดออกมาเป็นผลงานในชื่อเรื่อง A little walk

งานลงสี A little walk

การใส่ Time Line A Little walk เด็กเริ่มยื่นกล้าไม้ไปทางซ้ายของตัวเอง Scene 3 เวลา 00.00.22เด็กไทยได้ยื่นกล้าไม้ให้กับเด็กคนต่อไปก็คือเด็กจีนโดยวนไปทางซ้ายมือ Scene 4 เวลา 00.00.26เด็กจีนถือกล้าไม้อย่างมีความสุข Scene 5 เวลา 00.00.30เด็กจีนได้ส่งกล้าไม้ไปทางซ้ายมือโดยให้กับเด็กคนต่อไปนั่นก็คือเด็กฝรั่ง Scene 6 เวลา 00.00.34เด็กฝรั่งถือกล้าอย่างมีความสุข Scene 7 เวลา 00.00.37เด็กฝรั่งได้ส่งให้กับเด็กอินเดียอย่างมีความสุข

FIVE STAR ANIMATION DESIGN Scene 8 เวลา 00.00.40เด็กอินเดียได้ส่งต้นไม้ให้กับเด็กโอธิเอเปีย

FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

Scene 9 เวลา 00.00.44 เด็กโอธิเอเปียยิ้มกับต้นไม้อย่างมีความสุข Scene 10 เวลา 00.00.48กล้องได้เริ่มถ่ายจากมุมสูง จะเห็นเด็กทั้ง5คนยืนล้อมเป็นวงกลมแล้วมีหลุมตรงกลาง โดยการกล้องจะซมเข้ามาใกล้ๆ Scene 11 เวลา 00.00.50กล้องจะซูมเข้ามาใกล้มากขึ้นและเด็กๆทั้ง5นำต้นไม้ปลูกด้วยความภาคภูมิใจอย่างมีความสุข Scene 12 เวลา 00.00.55กล้องจับโฟกัสที่กล้าไม้ Scene 13 เวลา 00.00.57กล้องเริ่มซูมออกจากกล้าไม้ Scene 14 เวลา 00.00.58กล้องเริ่มซูมออกจากกล้าไม้มากขึ้น Scene 15 เวลา 00.01.01กล้องเริ่มซูมออกจากกล้าไม้มากขึ้นเริ่มเห็นขาของเด็กๆ Scene 16 เวลา 00.01.05กล้องเริ่มซูมออกจากกล้าไม้มากขึ้นและเห็นเด็กๆทุกคนยืนล้อมรอบต้นกล้าไม้ Scene 17 เวลา 00.01.09เวลาเริ่มผ่านมากล้าไม้เล็กๆเริ่มโตขึ้น Scene 18 เวลา 00.01.11เวลาเริ่มผ่านมากล้าไม้เล็กๆเริ่มโตขึ้นจาก2ใบเป็น3ใบเริ่มโตมากขึ้น Scene 19 เวลา 00.01.15เวลาเริ่มผ่านมากล้าไม้เล็กๆเริ่มโตขึ้นจาก3ใบเป็น5ใบเริ่มโตมากขึ้นและเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้น Scene 20 เวลา 00.01.18เวลาผ่านไปเลื่อยๆเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีจากต้นไม้ต้นเล็กๆก็กลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ Scene 21 เวลา 00.01.23ในเวลาที่ผ่านไปเด็กๆทุกคนก็ปลูกต้นไม้ตลอดและต้นไม้ที่ปลูกด้วยจิตใจก็โตพร้อมกับเด็กๆทั้ง5คน Scene 22 เวลา 00.01.27จะขึ้นคำว่า save your world Scene 23 เวลา 00.01.30 Rขั้นตอนการตรวจงานครั้งที่

2 อาจารย์ให้คำแนะนำปรับแก้

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

แบบเนื้อเรื่อง THE TREE ที่ลงสีแล้ว

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

หลังจากที่เราได้ story Board และ Timeline แล้ว เราจะมาแบ่งให้แต่ละตนนั้นกลับไปสร้างงาน Animation ของไฟล์ที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง ในโปรแกม Adobe Flash CS3 เพื่อสดงในการตัดต่อ หลังจากที่ที่ได้แจกหน้าที่ให้ไปทำแล้ว จะได้ไฟล์ที่ เป็นไฟล์ AVI และ FLA เพื่อจะนำมาแก้ไขและตัดต่อในขั้นตอนต่อไป

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

หลังขากที่ได้ไฟล์ AVI เราจะทำงานนำเขา และตัดต่อในโปรแกม Adobe PREMIPRE PRO โดยการนำไฟที่ได้มานั้นมาเรียงต่อกัน ตาม Storyboard ที่วางไว้ หลังจากนั้นตัดต่อเพื่อใสเสียงประกอบ ให้แก่งาน เพื่อความสมบูรณ์ เมื่อตัดต่อแล้วใสไฟเสียงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ Expoart ไฟล์ให้เป็น AVI ขาด 720x480 pix ซึ่งเป็นขนาดมาตฐาน

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN หลังจากที่เราตัดต่เสร็จเราจะได้ภาพยนต์ Animation ที่เสร็จสมบูรณ์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


Chandrakasem Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

FIVE STAR ANIMATION DESIGN FIVE STAR ANIMATION DESIGN

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900


THE TREE MOOD BOARD

FIVE STAR ANIMATION DESIGN ANIMATION DESIGN ARTI 3322 BLOGSPOT:http://www.5star-arti3322.blogspot.com TEL:+660836875588 Chandrakasem Rajabhat University Bangkok Thailand. 39/1 Rachardapiske Rd., Chandrakasem jatujak Bangkok Thailand 10900

The tree animation  
The tree animation  

This the animation name is The tree.It is animation design by 5star group of Chandrasem Rajabhat University