Page 1

3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

Nummer 2, januari 2011

15:52

Pagina 1

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad

Hét Binnenstadmagazine

Mijlpaal in veiligheid: 3e ster Keurmerk Veilig Ondernemen Wethouders met link naar de binnenstad aan het woord Arnhem App: innovatief en trendsettend Ondernemers Korenmarkt eensgezind aan de slag Omdat elke onderneming, elke (winkel)straat in onze Arnhemse binnenstad de moeite waard is. Omdat wij denken dat het altijd beter kan. Omdat samenwerken écht loont. Daarom Arnhem! hét Binnenstadmagazine voor, door en van ondernemers. Het blad, dat uw winkel, horecabedrijf of dienstverlening tot één gezamenlijk product verbindt: de binnenstad van Arnhem!


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:52

Pagina 2

Evenementenoverzicht 2011 Maart 26 maart, Concert Ilse de Lange, Gelredome, www.gelredome.nl

Juni 1 juni – 3 juli: Mode BiÍnnale, Akzogebouw Velperweg en Binnenstad Arnhem, www.modebiennale.nl

April 23 april Kunstmarkt, Jansplein, www.kunstmarktarnhem.nl 23 en 24 april Arnhemse Kadedagen, Rijnkade, www.shsa.nl 29 en 30 april Oranjefees, binnenstad Arnhem, www.koniginnedagarnhem.nl

Mei 1, 10, 11 en 13 mei Concert Marco Borsato, Gelredome, www.gelredome.nl 12 en 13 mei Hemelvaartnacht en- dag, Korenmarkt, www.hacarnhem.nl 28 mei, Kunstmarkt, Jansplein, www.kunstmarktarnhem.nl

4 juni Free Your Mind Festival, Stadsblokken, www.freeyourmindfestival.nl 25 juni Kunstmarkt, Jansplein, www.kunstmarktarnhem.nl

11 september Bridge to Bridge loop, binnenstad Arnhem, www.bridgetobridge.nl 24 en 25 september World Statues, binnenstadarnhem.nl, www.worldstatues.nl 30 september Avond vol Kunst, Binnenstad Arnhem, www.avonvolkunst.nl

Oktober 14, 15 en 16 oktober Symphonica in Rosso met Nick en Simon, Gelredome, www.symphonicainrosso.nl

Augustus 18, 19 en 20 augustus, Rio aan de Rijn, binnenstad Arnhem, www.rioaanderijn.nl

September 3 en 4 september Uit Boulevard, binnenstad Arnhem, www.arnhemuitboulevard.nl 4 september Arnhemse Catwalk, Land van de Markt, www.binnenstadarnhem.nl

22 t/m 30 oktober Sprookjesfestival, binnenstad Arnhem e.o., www.sprookjesfestival.nl

November 12 november Intocht Sint Nicolaas, binnenstad Arnhem, www.sinterklaasarnhem.nl

December

29 mei Harleydag, binnenstad Arnhem, www.binnenstadarnhem.nl 27 mei t/m 5 juni Kermis, Markt, www.dekermisgids.nl

17 en 18 december Warm Winter Weekend, binnenstad Arnhem, www.warmwinterweekend.nl

KOOPZONDAGEN 2011 Extra: Regulier: 2 januari 6 februari 6 maart 3 april 1 mei 5 juni

2

Arnhem! magazine

3 juli 7 augustus 4 september 2 oktober 6 november 4 december

27 maart 25 april 2 juni 13 juni 25 september 27 november 11 en 18 december


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:52

Pagina 3

Voorwoord ‘De twaalfde man’

De slogan ‘voor, door en van ondernemers’ krijgt vanaf 2011 een nieuwe dimensie. Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem, ofwel Binnenstad Arnhem, valt vanaf 1 januari volledig onder het Ondernemersfonds. Voor u als ondernemer zal 2011 geen makkelijk jaar worden. De economie herstelt maar langzaam en veel bedrijven lopen op hun tandvlees. En tot overmaat van ramp zullen er in 2011 ook nog diverse bezuinigingsmaatregelen worden aangekondigd. De raderen hiervoor draaien op volle toeren en de resultaten zullen niet meer lang op zich laten wachten.

Inhoud

Van deze situatie is Binnenstadsmanagement Arnhem zich terdege bewust. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij vanaf dit jaar er een extra schepje bovenop gaan doen. We hebben onze doelstellingen bijgesteld en ons ambitieniveau een stuk opgeschroefd. Het afgelopen jaar is onze organisatie aangepast en ‘battleproof’ gemaakt voor de komende jaren. Kortom, we hebben meer mogelijkheden en zijn strijdbaarder dan ooit. Graag laten wij laten zien dat wij onze bijdrage vanuit het Ondernemersfonds dubbel en dwars waard zijn. Vooruitlopend op de bundeling van binnenstadsactiviteiten in de vorm van het Binnenstadshuis, wil ik u laten weten dat het team van Binnenstad Arnhem te allen tijde openstaat voor élke vraag en wens. Graag spelen wij als Binnenstad Arnhem, een nog actievere en meer zichtbare rol voor bezoekers maar met name voor u als ondernemer. Door de bundeling van kennis en expertise willen wij ons opstellen als een ondernemende en meedenkende partner. Wat ik eigenlijk maar zeggen wil, is dat u op ons kunt rekenen als ‘de twaalfde man...’ Han Overkamp, binnenstadsmanager

Wethouders aan het woord

16

Evenementenoverzicht

2

Inzoomen op Binnenstadhuis

18

Voorwoord

3

Arnhem App

19

Derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen 4

Arnhem Mode Biënnale 2011

20

Column Betty Mostard

6

Binnenstadsmonitor 2010

22

Berichten uit de binnenstad

6

Strooiwagens weer paraat

23

Opening Selexyz Dekker

8

Nieuwe koers voor Korenmarkt

24

Sneeuwschepactie

9

Column Jasper van Amstel

25

Actieve Ledenvergadering CCA

9

Velperpoort District

26

Gerenommeerde winkels in Arnhem

10

Colofon

28

Promotieplan Bakkerstraat

13

Continuïteit in kwaliteitsverbetering

29

Koninklijke Horeca Nederland

14

Arnhem Energiestad

30

Arnhem! magazine

3


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:53

Pagina 4

TOPPRESTATIE VAN ALLE SAMENWERKENDE PARTIJEN

Derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen!

De certificering met een derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de Arnhemse binnenstad is binnen! En hoewel de officiële certificering op 20 januari dit jaar plaatsvindt, stroomden, na het bekend worden in december, de felicitaties meteen binnen. Het is dan ook een prestatie van niveau: de binnenstad van Arnhem hoort nu tot de 10% van alle winkelgebieden met een dergelijk veiligheidscertificaat. Tot die categorie horen trouwens ook gesloten winkelgebieden als Kronenburg en Presikhaaf. Het moge duidelijk zijn dat een open winkelgebied veel moeilijker aan deze veiligheidseisen kan voldoen dan centra die over één in- en uitgang beschikken.

4

Arnhem! magazine


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:53

Tevredenheid ook binnen SBA, dat bij de uitvoering van Veilig Ondernemen een coördinerende en initiërende rol vervult: ‘Het betekent dat we met elkaar onze zaken goed voor elkaar hebben en laten zien dat veilig, schoon en netjes in onze binnenstad ons blijvende ernst is.’, zegt binnenstadsmanager Han Overkamp. ‘Zeker voor een open winkelgebied is een dergelijke certificering geen vanzelfsprekendheid. De audit, die aan de toekenning van de derde ster voorafging, was dan ook niet iets van appeltje-eitje.’ HBD en KIWA letten scherp en met oog voor detail op al die zaken waar de samenwerkende partijen binnen de werkgroep KVO aan werken. Ook op de reacties die ondernemers in hun enquêtes hierop geven. Des te waardevoller is deze mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen ons winkelgebied veilig te houden.’

Vernieuw(en)de projecten Veilig ondernemen is een continu proces. Bestaande projecten worden verbeterd en nieuwe initiatieven zien het daglicht. Recent nog zijn nieuwe, makkelijker bedienbare AED-kasten geplaatst en zijn er cursussen voor het gebruik ervan georganiseerd. Het project Collectieve Winkelontzegging (CWO) heeft een impuls gekregen met een nieuwe website van het HBD (binnenstadarnhem.hbdlokaal.nl). Ingelogde deelnemende bedrijven kunnen hier in een oogopslag kennisnemen van alle geldende winkelontzeggingen. Het project Winkeldief Dubbel Gepakt - voor het eerst in Arnhem in werking gesteld - blijkt bijzonder effectief te werken. Inmiddels wordt op veel plaatsen het financieel verhalen van de overlast (151 euro), die winkeliers ondervinden bij het doen van aangifte, toegepast. Nieuw is het project Vroegsignaleren & Interveniëren. In samenwerking met de politie heeft SBA een training voor grootwinkelbedrijven

Pagina 5

en beveiligingsbedrijven in de binnenstad georganiseerd. Dit jaar zal het project worden uitgerold voor alle ondernemers. Kern is, dat afwijkend gedrag van bezoekers snel wordt opgemerkt en herkend. Personeel en/of beveiliging wordt geleerd om hier zo mee om te gaan dat winkeldiefstal, agressie en overvallen beter zijn te voorkomen.

Veiligheidssymposium Tot slot: de derde KVO-ster houdt niet in dat het ondernemen in de binnenstad in absolute zin steeds veiliger wordt; de samenleving om ons heen verandert immers ook. En niet altijd in positieve zin. Ook in 2010 voelden winkeliers zich soms onveilig of bedreigd, zo blijkt uit de laatste vragenlijst. Ook vonden overvallen plaats, terwijl hangjongeren door velen van u nog steeds als bijzonder storend worden ervaren. Ondanks geïntensiveerde surveillances, ondanks de trainingen die ongeveer de helft van alle bedrijven op het gebied van agressie en winkeldiefstal hebben gevolgd. Communicatie tussen alle betrokkenen is voor een veilig ondernemersklimaat dan ook cruciaal. Niet alleen om elkaar onderling snel te blijven informeren bij incidenten. SBA denkt ook winst te kunnen halen uit een intensieve voorlichtingscampagne. Uw winst. Wij zullen u op veel manieren blijven informeren over alle KVO-projecten, de actuele situatie in de binnenstad etc. In mei 2011 organiseert SBA bijvoorbeeld een veiligheidssymposium. Geen theoretische betogen hier, maar de focus op alle lopende projecten en vooral op wat u hier in de praktijk aan kunt hebben en hoe u zich kunt aansluiten. Uitgebreide informatie hierover in de volgende editie van dit magazine.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een publiek-private samenwerking die wordt uitgevoerd door politie, brandweer, gemeente, Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), ondernemers en SBA. Doel is het winkelgebied door een serie maatregelen, trainingen en informatiecampagnes veiliger te maken. Het project werd in de binnenstad in 2004 gestart. Een plan van aanpak voor het gebied wordt periodiek geactualiseerd en door alle partijen uitgevoerd. Belangrijk meetpunt voor de resultaten van alle inspanningen zijn de onder binnenstadondernemers gehouden enquêtes, aangevuld met analyses van de politie en landelijke statistische gegevens. Elke twee jaar vindt een hercertificering plaats. De laatste leidde in december jl. tot de toekenning van de derde ster KVO.

Arnhem! magazine

5


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:53

Pagina 6

[ TERUG- EN VOORUITBLIK ] In de samenwerking zit het verschil… Al twintig jaar rijd ik dagelijks naar mijn werk bij de gemeente Arnhem. Zo’n 60 kilometer heen en 60 km terug. En in al die jaren heb ik het steeds drukker zien worden. Wonend vlak bij de A2 voelde ik me toch elke dag een gelukkig mens, want Arnhem is - relatief gezien - goed bereikbaar. Een groot goed voor de economische ontwikkeling van onze stad! Maar op die bereikbaarheid staat wel druk. Het laatste halfjaar merk ik dat de doorstroming in de stad steeds lastiger wordt. Ik heb mijn werktijden er maar op aangepast. Gewoon na de ochtendspits beginnen en na de avondspits weer vertrekken. Een individuele maatregel voor een collectief probleem. Maar daarmee is het probleem in de stad niet opgelost natuurlijk. Voor zover het (door ons als gemeente) op te lossen is. Wat we wel kunnen, is maximaal inzetten op doorstroming. En dat gebeurt ook. Dan denk ik aan de werking van de centrumring, goed onderhoud van de hoofdwegen, aan de nieuwe verkeersregelinstallaties die reageren op de intensiteit van het verkeer, aan de inzet van de doorstroommanager bij wegwerkzaamheden en evenementen en aan het voornemen om over te stappen op dynamisch verkeersmanagement. Er zijn hierbij maar twee nadelen. Eén: het kost meer tijd dan je eigenlijk zou wensen. Twee: er zijn niet altijd overal pasklare oplossingen voor. We moeten soms dingen meerdere keren uitproberen, net zolang tot we tevreden zijn. En dan heb ik het nog niet eens over extreme weersomstandigheden als de enorme sneeuwval en gladheid van begin december. Het betekende voor mij persoonlijk een record: 2,5 uur heb ik gedaan over de heenreis! En ik was niet de enige… Voor de gladheidsbestrijding geldt hetzelfde. We doen veel, maar kijken permanent of er verbeteringen aangebracht moeten worden: in het strooibeleid in de uitvoering, in de samenwerking met anderen. Twee mooie voorbeelden heb ik daarvan. We stellen al langer gratis strooizout beschikbaar voor de Arnhemse burgers. Zij kunnen dan in de eigen wijk op kwetsbare plekken strooien. Een ander voorbeeld is de actie van het CCA/SBA om sneeuwscheppen uit te delen aan de binnenstadondernemers. Zo kan ieder binnen zijn eigen mogelijkheden een bijdrage leveren aan een goed toegankelijke stad. Want in de samenwerking zit hem vaak het verschil! Betty Mostard directeur Stadsbeheer gemeente Arnhem

6

Arnhem! magazine

Berichten uit de binnenstad

Een overval

stomen voor een carrière binnen de horeca of detailhandel. In een periode van minimaal 3 maanden worden de deelnemers gecoacht op houding en (gastvrij) gedrag. Per deelnemer wordt een traject bepaald waarbij aanwezige kwaliteiten worden ingezet en kennis wordt uitgebreid. Scholing is hierbij een mogelijkheid. In nauwe samenwerking met de ondernemers lopen de kandidaten op verschillende werkplekken en in verschillende functies stage. Het doel is ‘het vinden van de juiste match tussen werkgever en werknemer’. Deze match wordt bekroond met een onderling committment in de vorm van een aantrekkelijk arbeidscontract. Hebt u interesse?

Iets wat je nooit wilt meemaken. Niet alleen om de schade die hierdoor ontstaat, maar vooral door de impact die een dergelijke gebeurtenis voor u en uw medewerkers heeft. Wat kunt u doen om een overval te voorkomen en als het noodlot toch toeslaat: wat is verstandig handelen en hoe gaat u daarna weer aan het werk? Drie vragen waar u als ondernemer antwoorden op kunt krijgen in de bijeenkomst Hoe voorkom ik een overval. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Kamer van Koophandel en de gemeente Arnhem hebben deze avond op 9 maart aanstaande georganiseerd. Ongeveer 15 partijen, onder wie politie, beveiligingsbedrijven, organisaties die overvaltrainingen verzorgen etc. zijn aanwezig op de infomarkt. U kunt deelnemen aan twee van de drie workshops (voorkomen, de do’s en don’t’s en de impact) die deze avond worden gegeven.

U kunt contact opnemen met Mireille Bergervoet, telefoonnummer 06 - 52 37 52 88 of via de mail: mireille.bergervoet@arnhem.nl.

Locatie: de hal van het stadhuis. Aanvang: 18.00 uur. Toegang en deelname zijn gratis. Inschrijven kan op www.kvk.nl/voorkomeenoverval.

De Arnhemse Catwalk

Arnhem Gastvrije Talentencarrousel Het Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem (SDHA) is i.s.m. de gemeente een project gestart om 40 enthousiaste kandidaten uit de WWB (bijstand) klaar te

De komende editie van De Arnhemse Catwalk vindt plaats op koopzondag 3 april aanstaande. Als deelnemend bedrijf biedt SBA u weer volop de gelegenheid om delen van uw zomercollectie aan het publiek te tonen. Hebt u een mode- accessoire-, schoenen- of juwelierszaak en wilt u op tijd reserveren? Neemt u dan contact op met projectmanager Ingrid Noorman. Tel 026-445 82 23 e-mail noorman@sbarnhem.nl


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

Regionale Bedrijven Kontakt Dagen Uw contacten onderhouden, nieuwe impulsen aan uw netwerk geven, uw bedrijf in uw regio extra onder de aandacht brengen en kijken wat er ‘te koop’ is. Dat kan op 29 en 30 maart aanstaande in de Rijnhal tijdens de 27ste editie van de Regionale Bedrijven Kontakt Dagen. Wilt u zich inschrijven, neem dan contact op met Paulien van der Ven (026-3229111). Meer informatie: www.bkd-arnhem.nl.

SBA-binnenstadsborrel Een contactmoment van een ietwat andere orde. Kent u het concept? Een onderneming in de binnenstad treedt op als gastheer, een hapje en een drankje zijn vaste onderdelen, een actueel onderwerp wordt kort en kernachtig voor het voetlicht gebracht en daarna…Daarna is het aan u als gast. Wim Sluijs en zijn team waren namens Selexyz Dekker onze gastheer tijdens de laatste binnenstadsborrel. Trots zijn ze op hun nieuwe onderkomen in het voormalige postkantoor aan het Jansplein en blij met de samenwerking met het eveneens daar gevestigde La Place. Een introductie over het Selexyz Dekker-concept, Judith ter Haar die de plannen van de Arnhem Mode Biënnale voor de binnenstad

10-01-2011

15:53

Pagina 7

ontvouwde, toelichting van Han Overkamp op de lopende projecten in de binnenstad en een prijsuitreiking gingen vooraf aan een geanimeerd verloop van de avond. Met ruim 140 gasten ook een heel druk bezochte meeting. SBA houdt ‘em er dan ook zeker in. Komt u de volgende keer ook? De foto's kunt u bekijken op www.binnenstadarnhem.nl

Bezuinigingen 25 miljoen aan bezuinigingen in 2015 heeft het College voorgesteld en daarbij ook nog eens 10 miljoen extra als eventuele alternatieven (‘wisselgeld’) gepresenteerd. De gemeenteraad en de burgers van Arnhem zijn nu aan zet. Want meepraten over hoe het door Den Haag aangekondigde ‘hand op de knip’ door Arnhem zal worden ingevuld, is door het college ingebakken. Ongeveer 150 concrete bezuinigingsvoorstellen leveren de genoemde 25 miljoen op, alternatieven ter grootte van 10 miljoen vormen de speelruimte (wisselgeld). Wel binnen de grenzen van elk beleidsterrein, als het aan B&W ligt, daarover beslist de raad deze maand. Als ‘het goede voorbeeld’ wordt 10 van de 25 miljoen binnen het gemeentelijk apparaat zelf gevonden. De post Arnhem schoon, heel en veilig zou weliswaar 3 miljoen op het budget moeten inboeten, op het gebied van WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en inkomensondersteuning (‘meer

mensen aan het werk’) wordt ook bezuinigd (3,5 miljoen). Het niveau van schoon, heel en veilig zou gehandhaafd blijven door inzet van mensen die een bijstanduitkering hebben. Ook voorstellen als betaald parkeren buiten de parkeergarages in de avonduren (opbrengst 250.000 euro), verhoging van de parkeertarieven en –vergunningen, langzamer uitvoeren van Buiten Gewoon Beter, sluiting van het loket Arnhem-Zuid en bezuinigen op peuterspeelzalen die niet aan voorschoolse educatie doen maken deel uit van de voorstellen. Alternatieve voorstellen (‘wisselgeld’ ter grootte van 10 miljoen) zijn onder andere: - verlagen van stadsreinigingniveau (voor het centrum van A naar B, daarbuiten van B naar C) - Invoering chemische onkruidbestrijding - minder dagelijks onderhoud en uitstellen van vervanging groen - stoppen met cameratoezicht binnenstad, bruggen en omgeving Gelredome - bezuinigen op het onderhoudsniveau educatie stadsboerderijen - seniorensport - afzien van een multicultureel centrum Sint Marten Na gesprekken met ‘de stad’ in februari, zal het College een concreet voorstel aan de raad doen, die vervolgens in april de knopen doorhakt.

Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstallen in Arnhem is aanzienlijk gedaald. Registreerde de Politie Gelderland-Midden over 2009 nog 699 feiten, het afgelopen jaar waren dat er 594. Ook de binnenstad liet een daling zien: 314 registraties in 2009 tegenover 238 in 2010. Vanzelfsprekend nog respectievelijk 594 en 238 teveel, maar we zijn met elkaar op de goede weg. Deze gegevens van de Politie hebben overigens ook een rol gespeeld bij de hercertificering in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de daaruit voortvloeiende toekenning van de derde KVO-ster. Doet ú al mee met het project Winkeldief Dubbel Gepakt en met Collectieve Winkelontzegging?

Arnhem! magazine

7


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:53

Pagina 8

[ TWEEDE LEVEN POSTKANTOOR ] Terwijl de postbodes in Nederland verwoed strijden voor behoud van hun banen, hebben talloze monumentale postkantoren de afgelopen jaren min of meer geruisloos nieuwe bestemmingen gekregen. Zo ook het Arnhemse hoofdpostkantoor aan het Jansplein. Met een bont gezelschap aan gasten openden Selexyz Dekker en La Place het volledig verbouwde pand op 28 oktober jongstleden. Winkelmanager Wim Sluijs ontving er Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr, een ensemble van Het Gelders Orkest, VJ Eliane Willeumier, conservatoriumstudenten van ArtEZ, wethouder Michiel van Wessen en SelexyzCEO Matthijs van der Lely. Zij traden op in een winkel vol genodigden en klanten die omringd, door 44.000 boeken ook konden genieten van feestelijke bubbels en uitstekende hapjes.

ARCHITECTEN EN BOUWVAKKERS TROKKEN GELIJKTIJDIG OP

Smaakmakende opening Selexyz Dekker en La Place in voormalig hoofdpostkantoor Het dankzij het nieuwe verlichtingsplan voor de binnenstad van buiten fraai uitgelichte pand oogt feeëriek. Twee kirrende en lezende sprookjesachtige figuren bij de opening buiten voor de winkel - onderstrepen dat effect nog eens. Winkelmanager Wim Sluijs van Selexyz voelt zich in deze sfeer als een vis in het water. ‘Ik ben ooit door mijn moeder in het boekenvak terechtgekomen. Ik werkte als jonge jongen in de bollen. Dat vond zij maar niks waardoor ze me aan een baantje bij een boekenimporteur in Amsterdam hielp. ‘Door de eeuwen heen’ ben ik van lieverlee een echte lezer en groot boekenliefhebber geworden.’ Lachend om zich heen gebarend: ‘Dit is gewoon honderd procent mijn retailomgeving. Boekenpubliek spreekt me enorm aan.’

Winkel als platform Algemeen directeur Selexyx Matthijs van der Lely zet de ambitie van de boekhandel stevig neer bij de opening. ‘Selexyz Dekker wil uitgroeien tot een culturele spil voor literatuur, toonkunsten, lezingen en muziek in

En waar is v.d. Vegt gebleven? Onderzoek onder klanten en passanten leerde Selexyz dat het met de gehechtheid aan de naam Dekker v.d. Vegt wel meeviel. Sterker nog, de associatie met Nijmegen werkte niet altijd in het voordeel van het Arnhemse filiaal. Selexyz Dekker vonden de meeste mensen prima klinken, waarna v.d. Vegt het veld kon ruimen.

8

Arnhem! magazine

Arnhem.’ Wim Sluijs: ‘We hebben daarvoor op de eerste verdieping een ruimte - middenin de winkel - die we speciaal voor dit soort gelegenheden kunnen vrijmaken. Ik geloof heel sterk in samenwerken, in kracht en creativiteit bundelen en ik ben groot voorstander van inhaken op wat een stad sowieso al doet. Van mij mag er dus een living statue ín de winkel staan in plaats van ervoor. Verder bevat onze winkel ook een digitaal platform: bricks & clicks. Oftewel, je grijpt bij ons nooit mis. Als we een boek niet op voorraad hebben, kun je het meteen online bestellen. In de hele ruimte is wifi aanwezig.’

Ondernemerschap Wethouder Michiel van Wessem van Cultuur en Economie is trots op wat er aan het Jansplein is gebeurd. ‘Ik vind het om drie redenen bijzonder eervol om deze winkel te openen. Ten eerste omdat we hiermee laten zien zuinig te zijn op het historisch erfgoed dat Arnhem nog rijk is en het tegelijkertijd toegankelijk en leefbaar houden. Ten tweede omdat we als culturele hoofdstad van het oosten nu ook een literair podium aan het aanbod in de stad kunnen toevoegen. En ten derde omdat ik het een prachtig staaltje ondernemerschap vind. Selexyx, La Place en de aannemers hebben hier zelf hun nek uitgestoken en miljoenen geïnvesteerd. Geen hand opgehouden bij de overheid maar alles met eigen middelen gefinancierd. Daar heb ik grote waardering voor.’

Boekenstad Wim Sluijs barst van de energie. ‘Wat is het leven zonder ambitie? Daar is dit project één groot voorbeeld van. De architecten waren links nog aan het werk terwijl de bouwvakkers rechts al aan het breken waren. Ongehoord misschien, maar het is wel gelukt! En wij gaan er hier met z’n allen nu een grote gepassioneerde boekhandel van maken. We hebben de kunstafdeling bijvoorbeeld extra groot gemaakt, met het oog op de vele opleidingen in de stad. En ik verwacht veel van de OYO, de eigen e-reader van Selexyz. Mensen kunnen er lezend de winkel mee uit. Arnhem wordt een echte boekenstad, let op mijn woorden!’


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:53

Pagina 9

HANDEN UIT DE MOUWEN

Sneeuwschep actie CCA nodigt uit tot gezamenlijk optreden

KERNACTIVITEITEN CCA •

belangenbehartiging en spreekbuis voor leden naar gemeente en andere belangenorganisaties

adviesfunctie en begeleiding voor ondernemersproblemen

partner in het Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem (SDHA)

vertegenwoordigd in alle belangrijke (strategische) overlegorganen

onderhandeling en communicatie rond koopzondagen en - avonden

Het winterweer in de afgelopen maanden heeft inmiddels bewezen, dat het gratis verstrekken van een sneeuwschep aan alle ondernemers heel praktisch is gebleken. Met de actie wil ondernemersvereniging City Centrum Arnhem (CCA) benadrukken, dat het de belangen van ondernemers daadwerkelijk wil dienen. Die belangen reiken niet alleen in dit geval verder dan ‘het schoonhouden van het stukje voor de eigen entree’.

organiseren van evenementen en acties door het jaar heen

genereren van benefits voor leden

werken aan een economisch optimaal klimaat in de binnenstad

vestigingsbegeleiding voor leden

advies door ‘WOZ Consultants’ tegen gereduceerd tarief

Ervaring met winterweer in voorgaande jaren leerde, dat bezoekers van de binnenstad last hadden van sneeuw en blubber in winkelstraten. ‘Dat bevordert het bezoek natuurlijk niet’, zegt CCA-voorzitter Jos Wegdam, die op zaterdag 20 november j.l. zelf de distributie ter hand heeft genomen.

genereren en uitvoeren van projecten m.b.t. het economisch belang van de binnenstad en/of direct voordeel voor leden en ondernemers

zeer nauwe betrokkenheid bij projecten van de Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA)

‘We hebben met de actie ook willen laten zien dat ondernemen in het centrum van de stad ook een kwestie is van samen actie ondernemen. In het verleden werd er toch soms alleen naar de gemeente gewezen als delen van de winkelstraten slecht toegankelijk waren. Op zich terecht, de overheid is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Maar als we samen de handen uit de mouwen steken, is het resultaat stukken beter. En van een goed beloopbaar winkelgebied hebben we met elkaar alleen maar profijt.’ Dat de gemeente heeft bijgedragen aan de actie is volgens Wegdam geen toeval: ‘Ondernemers hebben de gemeente nodig. De gemeente Arnhem kan van haar kant niet zonder ondernemers; de binnenstad is een belangrijke economische factor voor de stad. Wij zijn de organisatie die ondernemersbelangen in samenspraak met onze leden bundelen en behartigen.’

CCA-voorzitter Jos Wegdam, Veronique Gallé en Carolien van Rooij van Saint Tropez en wethouder Openbare Ruimte Margreet van Gastel: ‘Samen ondernemen’

Actieve ledenvergadering City Centrum Arnhem Koffie bij de inloop, een smakelijk buffet en in between een snelle presentatie van CCA-voorzitter Jos Wegdam, gelardeerd met sketches van ‘De Gemeentewerkers’. Niet te verwarren met speciale gast die avond Betty Mostard, als hoofd van de Dienst Stadsbeheer uiteindelijk ook een gemeentewerk(st)er. Zij kreeg de eerste sneeuwschep uitgereikt. ‘Samen houden we de straten van Arnhem schoon’ staat op de steel. Tijdens de ledenvergadering van het CCA bleek, dat Arnhemse binnenstadondernemers praktisch en doelgericht zijn ingesteld als het gaat om verbeteringen in het centrum. Jos Wegdam schetste zijn gehoor in vogelvlucht een aantal activiteiten van zijn bestuur: de samenwerking met SBA, kwaliteitsverbetering door workshops en trainingen, opleidingen voor aankomend talent in detailhandel en horeca en op veel fronten present als het om de belangen van het centrum gaat. In 2011

zonder de steun van het MKB (landelijke organisatie). Daardoor kan een contributievermindering worden doorgevoerd. Vragen ‘uit de zaal’ waren er op 16 november j.l. bij MAXbrothers ook. Over parkeren, overlast door wervende studenten en over hangjongeren. Zaken die de CCA-voorzitter

direct beloofde op te pakken. Ook over de ontheffingen voor het rijden in het voetgangersgebied tijdens de venstertijden heerst onvrede. Niet alleen is de aanvraag prijzig, van een aantal ondernemers is hun aanvraag niet gehonoreerd. Het CCA zal haar leden, waar nodig, desgewenst individueel bijstaan. En dan is er de Mode Biënnale 2011. Daar zou de binnenstad meer bij betrokken moeten worden, ondanks de grote afstand tot de hoofdlocatie. SBA is inmiddels in gesprek met de organisatie over dit onderwerp. Tot slot waren er complimenten voor het project Stegengebied, dat nu daadwerkelijk ter hand wordt genomen.

Arnhem! magazine

9


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:54

Pagina 10

Gerenommeerde winkels in Arnhem

Alles is constant in beweging. Waar enkele jaren geleden een babywinkel was, wordt nu de productlijn van een bekend koffiemerk aangeboden. De voormalige dansacademie krijgt een andere bestemming en Johnny ‘the Selfkicker’ van Doorn zou het naar hem genoemde plein niet meer herken-

BEDRIJF:

SLAAPKENNER DAMMINGA ADRES:

BEEKSTRAAT 77 EIGENAAR:

JAAP DAMMINGA

nen. Desondanks blijft de binnenstad van Arnhem door de jaren heen haar eigen identiteit houden. Herkenningspunten in de openbare ruimte dragen hieraan bij. Maar wat dacht u van de speciaalzaken die als onmisbare stukjes Arnhems DNA soms al sinds mensenheugenis ons centrum sieren? De redactie van dit blad tekende enkele verhalen op.

BEDRIJF:

BAKKERIJ G.J. VAN DER MEIJDEN ADRES:

RUITERSTRAAT 38 EIGENAARS:

JOSÉ EN GERRIT-JAN VAN DER MEIJDEN Nagenoeg elke Arnhemmer kent ‘De Bakker van het Grofje®’ in de Ruiterstraat. En José en Gerrit-Jan kennen op hun beurt nagenoeg iedereen. ‘Op mijn twaalfde liep ik al in de bakkerij rond’, vertelt Gerrit-Jan. Broodbakken doet hij nog steeds met plezier: ‘Brood lééft’. Ook voor de klant, want op zaterdagmorgen staat de rij tot op straat om een keus te maken uit het assortiment van tachtig broodsoorten. ‘Dat was vroeger wel anders’, zegt Gerrit-Jan. ‘In de tijd van mijn opa ging er voornamelijk roggebrood over de toonbank.’ De werkwijze van De Bakker van ’t Grofje® blijft ambachtelijk, moderne apparatuur

10

Arnhem! magazine

In vogelvlucht

maakt het werk efficiënter. Maar ook een bakker blijft afhankelijk van zijn omgeving: ‘Op de dag dat de binnenstad autoluw werd, kelderde de omzet met zo’n dertig procent’, zegt José. ‘Als ondernemer vang je dat weer op met nieuwe producten, zoals versbelegde broodjes.’ Op de foto flankeren de dochters Bibi en Josca hun moeder José.


e

m

A

t

3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:54

Pagina 11

[ DE START WAS NIET ECHT EEN SPROOKJE ] Welterusten … goedemorgen. Slapen gaan en fris wakker worden heeft duidelijk te maken met een mooie en verantwoorde slaapomgeving. Wie belang hecht aan uitgerust opstaan, zal bij de aankoop van bed en toebehoren de naam Damminga door het hoofd schieten. 2010 was het jaar waarin de Slaapkenner in de Beekstraat het 50-jarig bestaan vierde. Aan het jubileum is onder meer aandacht gegeven met Sprookjes in Bed tijdens het Sprookjesfestival. Een maand nadien vroegen we eigenaar Jaap Damminga naar de start van zijn bedrijf. ‘Die start was niet echt een sprookje; ons gezin was eind jaren ’50 naar Canada geëmigreerd. Mijn vader zag na een aantal teleurstellingen daar onze toekomst. Als verkoper van het betere textiel aan Nederlandse boeren. Mijn toekomst begon op een Canadese kleuterschool. In 1960 keerden we terug. Zakelijk was succes uitgebleven en mijn ouders hadden net genoeg geld over om de terugtocht naar Nederland te betalen. In die tijd overigens geen gebruikelijke positie voor spijtoptanten.’

ook de naam Slaapkenner voor de familienaam op de gevel. ‘Nu staan 1000 m2 vloeroppervlak ter beschikking’, zegt hij. ‘Voor een beddenspeciaalzaak in een binnenstad is dat heel behoorlijk.’

Klant belangrijk De rode draad door de bedrijfsvoering wordt gevormd door kwaliteit en service. ‘Een klant mag er bij ons van uitgaan, dat wij ons bij onze adviezen uitsluitend laten leiden door de vraag welk bed voor hem en/of voor haar het meest geschikt is. Commerciële overwegingen als ‘op welk product zit de meeste marge’ spelen hierbij geen rol. Dat past overigens ook niet bij de manier waarop ik als ondernemer in het leven sta. Ook service is in onze branche bijzonder belangrijk. Om die reden beperken we ons tot een Arnhemse klantenkring met een beperkte straal rond de stad. Ook hier geldt: wil je kwaliteit blijven bieden, dan moet je de schaal waarop je wilt opereren niet te groot maken.’

Zijden dekbed Gebreid ondergoed Maar ondernemen is ook doorgaan. Damminga sr. begint enkele maanden na terugkeer een winkel in (gebreid) ondergoed, lakens, slopen, dekens, kussens en textiel in de Nieuwstad. Slechts 25 m2 staan ter beschikking. ‘Bepaald geen vetpot, die eerste jaren’, zegt Jaap Damminga. ‘Maar door consequent te adverteren en slim in te kopen groeide de winkel. Letterlijk ook; op enig moment beschikte ‘Damminga’ door aankoop en verbouwingen over 450 m2 en hadden we ook een ingang in de Beekstraat.’ Het Gelders Archief getuigt eveneens van deze expansiedrift; hier wordt melding gemaakt van maar liefst tien bouwaanvragen tussen 1960 en 1970. Jaap Damminga komt in 1976 in de zaak waar oudere broer Jan dan al werkt. De huidige winkel op nr. 77 bestaat sinds 1997. Sindsdien staat

De gebreide onderbroek van weleer is al lang uit de schappen. Het assortiment bestaat anno 2010, naast alle bekende merken, ook uit een eigen lijn van de Slaapkenner. ‘Met name met ons slaapadvies op maat hebben we veel succes. Body Mass Index (BMI), lichaamsbouw, man of vrouw, we brengen het in kaart. Daar rolt een uiterst nauwkeurig slaapadvies uit. Wetenschappelijk bewezen overigens.’ ‘Waar slaapt u zelf op?’ De vraag kon niet uitblijven. ‘Ik slaap op een NOX-boxspring. En ja, ik heb nog elke dag plezier in mijn werk. Ik vind het ook leuk om nieuwe producten uit te proberen en vervolgens in het assortiment op te nemen. Een echt zijden dekbed wordt momenteel bijvoorbeeld in huize Damminga getest. Heerlijk! Ik zeg er wel bij, dat ik niet alle nouveautés eerst mee naar huis neem. Het hoofdkussen met interne luissprekers en MP3-aansluiting laat ik aan de volgende generatie over...’ [ lees verder op de volgende pagina ]

BEDRIJF:

WIM POLLMANN ADRES:

VIJZELSTRAAT 18 EIGENAARS:

MARGREET EN WIM POLLMANN ‘Speciaalzaken als de onze worden steeds schaarser’. Schrikt u niet, Wim Pollmann kondigt geenszins het einde van het 120 jaar bestaand familiebedrijf aan. In tegendeel; op de foto worden Wim en zijn vrouw Margreet niet voor niets geflankeerd door de vierde generatie Pollmann: Pim is student, Wouter heeft de logistiek van het bedrijf in handen, terwijl Nick zich ontfermt over de backoffice en met www.servies.nl voor de online presentatie van een deel van het assortiment zorgt. Schoondochter Anke richt zich met bijzondere mogelijkheden op de zakelijke markt. In de in 2009 gereedgekomen historische kelders wordt tafelcultuur in al haar schakeringen getoond. ‘Het met elkaar aan tafel gaan is de gelegenheid bij uitstek om echt contact met elkaar te hebben’, legt Wim Pollmann uit. ‘Het vinden van een smaakvolle combinatie van servies, glazen en bestek in combinatie met tafelkleden, onderborden en verdere aankleding is daarbij niet eenvoudig. Wij kunnen onze klant daar op een creatieve en deskundige manier mee helpen.’

Arnhem! magazine

11


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:54

Pagina 12

vervolg In vogelvlucht BEDRIJF:

GAMBA VISSPECIALITEITEN ARNHEM ADRES:

JANSSTRAAT 12 EIGENAAR:

RIEN MOTSHAGEN ‘Wij voegen niets toe aan de haring, we gaan er alleen anders mee om.’ De uitleg van Rien Motshagen van Visspecialist Gamba Arnhem klinkt voor de leek op het eerste gezicht wel erg bescheiden. Want bij de kwaliteit van elk stukje vis dat de liefhebber in de Jansstraat gepresenteerd krijgt, is Motshagen van de vangst tot de presentatie in de winkel nauw betrokken. En zo wil hij dat ook graag: ‘Ik wil mijn klanten hele lekkere vis verkopen, daar wil ik heel veel moeite voor doen.’ De naam Gamba is ook nauw verbonden met haring. Vangstmethoden, ontdooiprocedures, certificering van het product, een goed vetpercentage, de juiste inkoop op het juiste moment, elke fase die uitmondt in het proeven van een door Motshagen en zijn team gepresenteerde haring draagt bij aan de uiteindelijke smaak. ‘Zal ik je eens het verschil tussen één haring laten proeven?’ vraagt hij achterin de winkel. Vraagt u het ook eens als u trek heeft. De toelichting krijgt u er vast wel bij. Want Motshagen draagt zijn uitgebreide kennis graag over. Aan zijn klanten, maar bijvoorbeeld ook door workshops aan collega’s in de branche. Landelijk heeft hij zitting in organisaties die promotie van het product vis en de kwaliteitbewaking ervan tot doel hebben. Ook is Gamba voorloper als het gaat om duurzame visserij. Voor elk product kan de klant, met indicaties van het MSC-keurmerk voor duurzame visserij tot ‘liever niet’ (van VISwijzer) zijn of haar afweging maken. Liefde voor het vak pur sang is het, die hem drijft. In Arnhem al ruim 29 jaar: ‘Het eerste jaar was het hier echt lastig; er had ook eerder geen vis in het pand gezeten. Daarna hebben mijn vader en ik Gamba Arnhem door heel hard te werken goed van de grond kunnen krijgen.’ Of de huidige drie Gamba-vestigingen (Arnhem – Deventer – Nijmegen) er een vierde bij krijgen is echter de vraag: ‘Ik ben geen ondernemer die streeft naar expansie. Mijn affiniteit ligt bij hele lekkere vis verkopen hier in de winkel.’ Wist u trouwens, dat Gamba wilde Kingzalm importeert?

BEDRIJF:

‘T GILDEHUYS ADRES:

BAKKERSTRAAT 67 EIGENARESSE:

IRIS BOOM Het pand waarin ’t Gildehuys is gevestigd, dateert uit de 18de eeuw. Liefhebbers van antieke juwelen, zilverwerk en keramiek komen sinds 1974 de winkel binnen. ‘In de beginperiode bood mijn grootvader naast kunst en antiek ook tapijten en schilderijen aan’, zegt eigenaresse Iris Boom. ‘Mijn moeder maakte er vervolgens een echte juwelierszaak van.’ Iris bouwde samen met haar ’t Gildehuys verder uit. Sinds 2007 heeft zij na het overlijden van haar moeder Anja Boom-van Immerseel de leiding. ‘Ik ben in de wereld van bijzondere dingen altijd op zoek naar iets heel moois. Die reputatie hebben we ook. Zowel uit Arnhem als van ver daarbuiten komen klanten naar de winkel. Ook voor taxaties, reparaties en restauraties van kostbaarheden trouwens.’ Over de locatie van haar winkel zegt ze: ‘We zitten in een karakteristiek pand en de Bakkerstraat vind ik de mooiste winkelstraat van Arnhem. Wat ik zelf leuk vind aan het vak? Klanten het gevoel te geven weer even koning te zijn. En zelf werk ik ook nog eens in een omgeving met prachtige dingen die ik zelf heb uitgezocht en ingekocht.’

De redactie van dit blad selecteerde een vijftal gerenommeerde winkels in de binnenstad. We moesten ons hierbij helaas beperken. Bij het bezoek aan de winkel vroegen wij elke geïnterviewde zelf (in willekeurige volgorde) een lijstje van vijf samen te stellen: Jaap Damminga: • Lensen Tabak • Baptist • Van Dael • Hes van Sweden • Tromp hengelsport & Touwslagerij José en Gerrit-Jan van der Meijden: • Slagerij Evers • Schoenmakerij Wim en Zn • Het Kookeiland • Blackpoint • Wim Pollmann

Wim Pollmann • Hes van Sweden • Alexander van den Hoven • Smits Schoenen • Van Dael • Hijman & Arends Rien Motshagen • Wim Pollmann • Bakkerij Van der Meijden • Keurslager De Haas • Alexander van den Hoven • Drogisterij parfumerie ‘t Linnewiel Iris Boom • Dille & Kamille • Margot Leijser • Wim Pollmann • Mousset • Alexander van den Hoven

12

Arnhem! magazine


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:54

Pagina 13

[ EEN KWESTIE VAN SAMEN ONDERNEMEN ]

Promotieplan Bakkerstraat voortvarend uit de startblokken Een prachtig glossy Bakkerstraat Magazine dat twee keer per jaar zal verschijnen, flyers huis aan huis in Arnhem en buitengebieden, een website die staat en een Winter Catwalk die ondanks de lage temperatuur de modeliefhebber pas op de plaats deed houden. Zie hier in een notendop de eerste resultaten van het promotieplan Bakkerstraat, geïnitieerd door Engelsing Beleggingen, CCA en SBA. Doel van de activiteiten is de straat als geheel de uitstraling te geven die de winkels representeren: exclusief, hoogwaardig en met een grote diversiteit in aanbod.

Uniek voor de binnenstad is ook de samenwerking tussen vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging Bakkerstraat en SBA/CCA. Binnenstadsmanager Han Overkamp zegt hierover het volgende: ‘In dit project geven de samenwerkende partijen daadwerkelijk inhoud aan het begrip samen ondernemen. De grote bereidheid van vastgoedeigenaren om bij te dragen aan de realisatie van dit promotieplan toont aan, dat de synergie tussen hen, winkeliers en horeca in de straat goed in beeld is. Bovendien laten de deelnemende winkeliers zien, dat zij het belang van hun straat als totaalproduct, als eigen identiteit, graag naar buiten willen brengen. De Bakkerstraat wordt sinds kort niet voor niets in de wandelgangen de PC Hooftstraat van Arnhem genoemd.’

Veelomvattende publiciteitscampagne Werd de inhoud van het promotieplan op 18 oktober tijdens de infoavond bij Piet Zoomers slechts werkelijkheid via de beamer, een kleine twee maanden later werd al daadwerkelijk acte de présence gegeven. De campagne werd ingeluid door de teasende flyer die in 60.000 stuks huis-aan-huis in Arnhem e.o. is verspreid. Het glossy magazine (15.000 exemplaren) zag half december het licht. Naast verspreiding op cruciale punten wordt dit Bakkerstraat Magazine ook aan klanten in de winkels gratis aangeboden. In diezelfde periode is ook de website Bakkerstaatarnhem.nl gelanceerd, terwijl het winkelend publiek tijdens het Warm Winter Weekend nog eens extra in de straat werd uitgenodigd. Met als achtergrond metershoge bergen sneeuw presenteerden zeventien winkels een week voor Kerst vanuit Het Notarishuis hun mode, accessoires, sieraden en schoenen. Tijdens de Winter Catwalk in januari wordt er een retailactie geïntroduceerd. Periodiek verschijnen advertenties in magazines, online-advertenties in diverse media, terwijl e-mailingen klanten blijven attenderen op wat er in de Bakkerstraat te koop en te doen is.

Deelnemende bedrijven in de Bakkerstraat Fred de la Bretonière

Bakkerstraat 61a

Riekershop

Bakkerstraat 30

Witteveen Men's Shop

Bakkerstraat 11

Margot Leijser

Bakkerstraat 11b

Hartley’s

Hemelrijk 2-3

Claudia Sträter

Bakkerstraat 5

Zeeman Juweliers

Bakkerstraat 18

Capitool Mode

Bakkerstraat 71

Passo Italia

Bakkerstraat 26a

State of Art

Bakkerstraat 54a

Dille & Kamille

Bakkerstraat 60

Piet Zoomers

Bakkerstraat 62

Miss Jones

Bakkerstraat 52

La Peche

Bakkerstraat 8

The Company Shoes Arnhem Bakkerstraat 74 The Society Shop

Bakkerstraat 75a

Ter Horst van Geel

Bakkerstraat 11a

Domino X

Bakkerstraat 23

HoutBrox

Bakkerstraat 56

Jambelle

Bakkerstraat 14

Wim Pollmann

Vijzelstraat 18

Alexander van den Hoven

Bentinckstraat 4

Arnhem! magazine

13


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:54

Pagina 14

[ VROEG OF LAAT KOM JE TOCH ALTIJD IN DE SCHOOF TERECHT ]

PRESTIGIEUS EN VOORAL GEZELLIG

‘the girls’ van Juicy Lucy

[ HET PERFECTE PILSJE ] Voorbereiding/verzorging glazen: 1. dienblad droogmaken 2. spoelen glas/uitlekken 3. positie glas: bovenkant niet op het lekblad 4. glas onderaan vastpakken

Tappen: 1. economisch tappen 2. kraan in 1x open en dicht 3. 90º-45º vloeiend afschuimen (afschuimer niet aftikken, het water moet eraan blijven) 4. afschuimer terug in glas 5. glazen niet onder tap

Service: 1. jury groeten, houding 2. vilten juist op tafel leggen 3. glazen onderaan vastpakken 4. logo juiste zijde

14

Arnhem! magazine

Gelders kampioenschap Biertappen 2010 Het begon maandag 4 oktober jl. bij MAXBrothers met koffie. Anderhalf uur later werd het eerste biertje getapt. En daar werd tijdens het Gelders Kampioenschap Biertappen aandacht aan besteed. Ruim veertig deelnemers deden hun uiterste best het perfecte biertje aan de jury onder voorzitterschap van voormalig Nederlands tapkampioen Edwin Kuipers te presenteren. Jan Jager van Bistro Le Steak in Berg en Dal sleepte uiteindelijk de eerste prijs in de wacht, gevolgd door Joost Ernst van Juicy Lucy en Dennis Meun van Café De Schoof. Jan gaat naar de nationale finale in Maastricht, de redactie van dit blad hield het dichter bij huis: de Korenmarkt.

Het aantrekkelijkste biertje ‘De combinatie van sfeer bieden en kwaliteit leveren’, zegt Joost Ernst, een van de drie dj’s bij ‘For sure the hottest place in town’. ‘Daar hoort naast een breed muziekrepertoire een goed getapt biertje natuurlijk ook bij.’ Net als ‘the girls’ van Juicy Lucy, die achter (en op) de bar staan en van donderdag tot en met zondag de motor zijn van gezelligheid, gekkigheid en superfeest.

Het gezelligste biertje Frank en Liesbeth de Zoete hebben onlangs het dertigjarig bestaan van hun Café De Schoof gevierd. ‘De huiskamer van de Korenmarkt is het’, zegt Bert van der Paard, zelf al ruim 27 jaar werkzaam op de Korenmarkt nr.37. Gasten van 5 tot 85 jaar komen regelmatig naar De Schoof. En niet alleen voor het happy hour, de nootjes, de hapjes en het uitstekend getapte pilsje. De muziek met Frank zelf als dj, de bingo in december, met de gasten in de bus naar de Sneekweek, de barbecue: aan gezelligheid is al dertig jaar geen gebrek. ‘Vroeg of laat kom je toch altijd in De Schoof terecht’, zegt Frank, terwijl hij een stapel nieuwe cd’s laat zien die hij in Berlijn op de kop heeft getikt. ‘Die biertapwedstrijden zien wij ook als een personeelsuitje’, zegt Liesbeth de Zoete. ‘Een leuke gelegenheid om je collega’s ook weer op een ander wijze te ontmoeten.’


p

3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:55

Pagina 15

1e editie Smaakvol Arnhem zomer 2011!

Wolter de Bes bestuurslid KHN Arnhem

Jong, sportief en ondernemend

Met trots deelt de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Arnhem mee, dat Arnhem vanaf 2011 een groot horeca-evenement rijker is. Onder de titel Smaakvol Arnhem heeft KHN afdeling Arnhem onder leiding van projectleider Sander Wind een nieuw evenement opgezet in de sfeer van het alom bekende Pruverijn. Smaakvol Arnhem heeft als doel het uitgaan in Arnhem in algemene zin te promoten en te stimuleren en de uitstraling van het Arnhemse uitgaansleven te vergroten. Een dergelijke stimulans is noodzakelijk om de bestaande bezoekers te behouden, mensen kennis te laten maken met de Arnhemse horeca en Arnhem te promoten als de culinaire hoofdstad van Gelderland. Dat de commissie van het Ondernemersfonds deze noodzaak ook inziet, valt af te leiden uit het feit, dat het evenement een mooi subsidiebedrag heeft verkregen. Hierdoor kan het dusdanig professioneel worden opgezet, zodat Smaakvol Arnhem zeker niet onder zal doen voor evenementen als Zwolle Culinair en Preuvenemint in Maastricht. Smaakvol Arnhem wordt een evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in hoogwaardige catering zoals het bedrijfsleven, de horecaondernemers van Arnhem en omgeving, maar vanzelfsprekend ook toeristen en de gasten van horeca en theater. De organisatie deed eerder ervaring op met de Horeca Bazar tijdens de Arnhem Mode Biënnale 2009. De eerste editie van Smaakvol Arnhem zal gecombineerd worden met een ander groot Arnhems festijn. Welk, dat houden we nog even geheim. Heeft u interesse in deelname en of marketingactiviteiten, laat dit het betuur van uw KHN afdeling Arnhem e.o. weten of mail direct naar sander@maxbrothers.nl

Babo en Metropole in Misset Horeca Top 100 Zoals het AD zijn oliebollen- en haringtest heeft, zo heeft het Reed Business vakblad Misset Horeca zijn Café Top 100. Een deskundige jury, bestaande uit topkasteleins en cafékenners bezoekt op meerdere momenten van het jaar een groot aantal cafés in ons land. Die lijst wordt gaandeweg het proces ingekort en na rijp beraad resulteert dit in de Misset Horeca Top 100. Van de ongeveer 9000 cafés die ons land rijk is, zijn dat de beste.

Café Hessel op Terschelling mag zich het beste café van Nederland noemen. Ook Arnhem heeft twee horecagelegenheden in de Top 100: Babo in de Bovenbeekstraat is een paar jaar open en staat dit jaar op nr. 77, Metropole in de Steenstraat is vaker in de lijst voorgekomen; in 2010-2011 is dit grand café hekkensluiter. Juryvoorzitter Ton Lenting trof bij Babo een enthousiaste en gedreven bediening aan met verstand van zaken. ‘De bediening is sociaal intelligent, heeft voldoende vakkennis en is vlot’, valt in Misset Horeca te lezen. ‘Met uitstekende koffie, een fijne open inrichting en een originele kaart voor streekproducten.’ Een felicitatie voor Rosalie Groothuis en haar team

'Met Wolter. Ik zit nu op de fiets op de Posbank. Over een half uur in de zaak?’ Een succesvolle horecaondernemer hoort ook andere bezigheden te hebben. Frisgewassen, maar bij het bekijken van de foto toch: 'Hè, vergeten te scheren'. Mag ook wel een keer in een etablissement dat al decennia lang kunstminnend en schrijvend Arnhem tot de vaste klantenkring mag rekenen. Zo’n vijf jaar geleden werd Wolter de jongste horeca-eigenaar van Arnhems oudste café. 'Nee, voor de hand lag die keuze niet. Ik werkte eerder in Metropole. Begonnen als afwashulp en geëindigd als bedrijfsleider. Meer perspectief in de horeca zag ik toen niet. Ik was zelfs al buiten de branche aan de slag toen ik de tip kreeg dat Café Meijers vrij zou komen. En dat was nu precies de enige plek waarbij ik het gevoel had van 'daar wil ik iets mee'. Het café heeft bijna iets magisch. Je ziet dat ook aan mensen die Arnhem niet kennen: ze lopen langs, draaien zich om en je ziet ze denken…' Wolter raakte snel bekend in de Arnhemse horecawereld: 'Ik werd op een gegeven moment gevraagd als bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem. Prima, daar is goed werk te doen. Bovendien vind ik het leuk samen te werken. Mijn portefeuille? Alle cafés buiten het Korenmarkt gebied.’ 'We zijn actief om ons als gezamenlijke horeca te profileren. Tijdens de vorige Arnhem Mode Biënnale hebben we bijvoorbeeld uitgepakt met een fraai aangekleed horecaplein. Het komend jaar willen we ook iets gezamenlijks doen. Sander Wind schrijft hier elders in dit magazine over.’ En dan was er de kwestie van het terrassenbeleid. 'Officieel mogen we onze terrassen buiten het Korenmarktgebied in het weekend tot middernacht open houden. Wij deden dat langer. De kwestie begon, toen de gemeente strikt ging handhaven. Wij wilden ook naar een sluitingstijd van twee uur en gingen met de gemeente in gesprek. Omwonenden deden dat ook; zij waren bang voor geluidsoverlast. Het werd een experiment: tot één uur open. Die proef is nu afgelopen. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen verzamelen momenteel de ervaringen.’ Meijers loopt vol. Op het terras steekt iemand een sigaret op. Het is nog voor twaalven…

Arnhem! magazine

15


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:55

Pagina 16

Wethouders Bijzonder is Leisinks introductie van wat hij zelf de kaartenbak noemt: ‘Wij hebben eerst in kaart gebracht, waar en hoe we die 25 miljoen kunnen bezuinigen. Je moet het je voorstellen als een kaartenbak, waarbij op elk kaartje precies staat wie voor hoeveel en op welke manier bezuinigt. Dat voorwerk is binnen de gemeente gedaan. Je mag er

WETHOUDER MARTIJN LEISINK

‘Een fantastisch mensenspel’ ‘Een fantastisch mensenspel en een grote real life puzzel.’ Wethouder Martijn Leisink beschrijft zo niet alleen het gezichtspunt van waaruit hij zijn portefeuilles inhoud geeft, het is voor hem ook een belangrijke drijfveer om in de politiek actief te zijn. Vanaf 19 april 2010 is hij verantwoordelijk voor Financiën, Mobiliteit, Publieke Dienstverlening en ICT. De belangrijkste stukjes van de actuele ‘Ravensburger voor professionals’ zijn hem door de Rijksoverheid toegestuurd: Arnhem moet, net als iedere gemeente, bezuinigen. 25 Miljoen moet in 2015 gerealiseerd zijn op een gemeentelijke begroting van 650 miljoen. Geen bedrag dat je zomaar even wegzet.

Dat ‘wegzetten’ doet hij ook niet alleen. Juist omdat het zo’n ingrijpende operatie is, heeft Leisink een proces in werking gesteld, waarin toonaangevende organisaties in de stad mogen meepraten over de verdeling van de bezuinigingen over de diverse beleidsterreinen. Ook wie concreet getroffen dreigt te worden krijgt in een later stadium inbreng over de voorgenomen afwegingen. De uiteindelijke besluitvorming over het pakket aan maatregelen blijft waar zij hoort: bij de gemeenteraad.

16

Arnhem! magazine

daarbij vanuit gaan, dat de gegevens op zo’n kaartje ook kloppen. Al die kaartjes samen vormen een bezuinigingsbedrag van 35 miljoen.’ Dat is 10 miljoen meer dan de taakstelling ‘Dat klopt. Het gaat uiteindelijk om 25 miljoen in 2015. Een deel hiervan is terug te voeren op een open eind dat al bestond. We zijn in het verleden te krap met budgettering voor onderhoud geweest. Dat kun je natuurlijk niet te lang blijven doen. Het andere deel, zo’n 17 miljoen, heeft de aangekondigde Rijksbezuinigingen als oorzaak. Bij elkaar zo’n 23 miljoen. Omdat de berichtgeving uit Den Haag ook nu nog niet helemaal eenduidig is, hebben we als College besloten uit te gaan van een bezuinigingsbedrag van 25 miljoen’. ‘Heel bewust hebben we in die kaartenbak 10 miljoen meer aan bezuinigingen opgenomen. Die 35 miljoen zijn opties waarbinnen wij als college en uiteindelijk de raad die 25 miljoen moeten vinden. Ik denk, dat met deze 10 miljoen aan ‘speelruimte’ het besluitvormingsproces beter zal verlopen. Het is een opener manier van optreden. Normaal dient een college een bezuinigingsvoorstel in, dat overeenkomt met het te bezuinigen bedrag. Op het moment dat ver-

eniging X in een dergelijke opzet merkt dat zij erdoor getroffen wordt, zullen de leden ervan alles mobiliseren om die beker aan zich voorbij te laten gaan. Spandoeken in de raadszaal, e-mails etc. zijn mogelijk het gevolg. Bovendien zal bij het slagen van zo’n actie vereniging Y de klos worden, die zich dan weer op dezelfde manier gaat gedragen. Met daarbij het verwijt in de trant van ‘als we dit eerder hadden geweten...’ ‘Daarom hebben wij eind 2010 de volledige kaartenbak openbaar gemaakt. Dat is eerlijk en het schept duidelijkheid. De raad kan zich zo goed voorbereiden en bovendien is het besluitvormingsproces minder kwetsbaar voor ‘last minute’-wijzigingen.’ ‘De stad zelf betrekken we in twee stadia bij het bezuinigingsproces: in januari 2011 willen we in gesprek met representatieve organisaties. Van hen willen we weten hoe zij denken over de vraag waar - vanuit meerdere beleidsterreinen gezien - eventuele zwaartepunten bij voorkeur of juist niet dienen te liggen. Voor de binnenstad denk ik aan partijen als het CCA en aan de OKA. In februari gaan we in gesprek met al die organisaties, verenigingen etc. die concreet ‘in de kaartenbak zitten’. In april zal het college aan de raad het bezuinigingsplan voorleggen.’ Ingrijpende bezuinigingen, gaat u nog wel met plezier naar uw werk? ‘Elke dag. Natuurlijk is het leuker om de telefoon op pakken en een probleem van een Arnhemmer diezelfde dag op te lossen. Bezuinigen is voor niemand leuk. Ik blijf het echter een fantastisch mensenspel vinden waar ik in mag werken. De meest uiteenlopende stukjes informatie verwerken tot steeds meer op zijn plaats begint te vallen, dat boeit me. Daarbij speelt altijd mijn rechtvaardigheidsgevoel mee: als we met minder toe moeten, dan moet dat wel evenredig over de stad en haar inwoners verdeeld zijn.’


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:55

Pagina 17

[ HUISHOUDBOEKJES EN PRIORITEITEN ]

aan het woord Michiel van Wessem is wethouder van Werken, Cultuur en Vrije tijd. Dat eerste deel van zijn portefeuille sluit naadloos aan bij zijn werkervaring. Vrije tijd heeft hij in zijn huidige functie een stuk minder. ‘Het enige minpuntje in deze mooie baan.’ Als VVD-er heeft hij een duidelijke visie op de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven. En hoewel hij het woord zelf misschien niet zal gebruiken: ‘pamperen’ is niet echt zijn favoriete benadering bij het uitoefenen van zijn functie. In plaats daarvan stelt hij de eigen verantwoordelijkheid centraal. En die hebben we allemaal; zowel gemeente, werkzoekenden als ondernemers.

U ziet het als een van uw belangrijkste opdrachten om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen? ‘Dat komt ook door mijn eigen arbeidsverleden. Ik ben directeur geweest van een drietal sociale werkvoorzieningschappen en ik was ook betrokken bij het werkgelegenheidsproject de Haagse Slag. Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk werk voor mensen is. Het geeft invulling, respect en het stelt je in staat deel te nemen aan datgene wat de samenleving te bieden heeft. In Arnhem kennen we 8000 mensen die op zoek zijn naar werk. Daarvan hebben 5000 een bijstandsuitkering. Er is dus nog veel werk te verrichten.’ Arnhem kent voor die laatste groep een stringent beleid. Is dat wel sociaal? ‘Ik ben de laatste die meteen een oordeel heeft over iemand die een uitkering aanvraagt. Maar weer aan het werk komen, blijft belangrijk. Ik vind daarbij ook, dat iedereen de baan zou moeten krijgen die bij hem of haar past. Maar als die er even niet is? Dan maar even iets anders. Dat geldt voor ons allemaal. Mensen die lang buiten het arbeidsproces staan hebben ook de neiging hun situatie goed te praten. Het klinkt misschien wat paternalistisch, maar werk is goed voor mensen, daar ben ik van overtuigd. Ik sta dan ook volkomen achter het beleid dat de gemeente hanteert bij het aanvragen van een uitkering. Mensen aan werk helpen kunnen wij overigens ook niet alleen. Als overheid kunnen we faciliteren, begeleiden en financieren, bij het bedrijfsleven ligt de echte werkgelegenheid.’ Wat mogen we van de gemeente verwachten met het oog op de bezuinigingen? ‘Je kunt je voorstellen, dat gemeenten zich zullen gaan beperken tot het voeren van de

regie. Amersfoort is zo’n voorbeeld. Met andere partijen sluit zo’n gemeente dan contracten af voor uitvoering van gemeentetaken. Arnhem heeft ervoor gekozen haar taken zelf te blijven doen. Daar sta ik achter. De gemeente faciliteert, bemiddelt als het nodig is en helpt als het gaat om versoepeling van de regelgeving. Als VVD-er ben ik echter van mening, dat iedereen, dus ook de markt, een eigen verantwoordelijkheid draagt. Met de coalitiepartijen hebben we ons gebonden aan het Lenteakkoord. Daarin staan duidelijk de vier stadsprogramma’s Aantrekkelijke centrumstad, Verbeteren woon- en leefomgeving, Participatie en werken Zorgzame stad. Op die speerpunten zullen we ons richten.’

vastgoedpartijen in gesprek. In dit soort zaken kan de overheid een rol spelen.’ ‘Met de situatie in het Gele Rijdersplein is niemand gelukkig. Ik vind het wel een plein met potentie. In de visie van het college moet er iets gebeuren aan de leegstand van panden. Het moet ook een gebied worden waar evenementen kunnen plaatsvinden, eventueel een plein voor versmarkten bijvoorbeeld. Ook een hotelfunctie in het oude Royal-pand hoort tot de mogelijkheden. Auto’s op het plein horen daar niet bij. Dat hebben we nu kenbaar gemaakt. Een verdere uitwerking om van het Gele Rijdersplein een volwaardig stadsplein te maken is in ontwikkeling.’

WETHOUDER MICHIEL VAN WESSEM

‘Echte werkgelegenheid zit bij het bedrijfsleven’ Wat voor steun mogen binnenstadondernemers verwachten? ‘Ik zie drie aandachtgebieden in de binnenstad: het singelgebied, het Gele Rijdersplein en de Korenmarkt. Niet voor niets hebben we als gemeente een projectmanager op het uitgaansgebied neergezet. Roel de Boer heeft goed werk gedaan, de wil tot gezamenlijk optreden is er nu. Kijk ik naar de route van het station naar de Korenmarkt, dan is die niet aantrekkelijk; een jungle aan oversteekplaatsen, stoplichten, bovenleidingen en verkeersborden is het. Daar moet iets aan gedaan worden. Ook willen we met

Uw lastigste beslissing tot nu toe? ‘Dat zijn er meer dan één. Ik noem hier de opdracht een half miljoen op cultuur te bezuinigen. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar het ging wel om organisaties die het al niet breed hebben. Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug trouwens. We hebben het uiteindelijk goed gedaan. De geldt trouwens ook voor LuxorLive. Het poppodium dreigde om te vallen. Nu zijn er weer mogelijkheden om er een toonaangevend poppodium te maken.’

Arnhem! magazine

17


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:55

Pagina 18

IDEE KOMT NIET ZOMAAR UIT DE LUCHT VALLEN

Inzoomen op Binnenstadshuis… Als idee bestaat het al langer: één locatie in hartje centrum waar álle ondernemers met álle vragen terecht kunnen. Eerder werd het Ondernemershuis genoemd. In verband met een op handen zijnde naamswijziging van de Kamer van Koophandel spreken we vanaf nu over het Binnenstadshuis Arnhem. Momenteel worden partijen en organisaties uitgenodigd partner te worden van dit initiatief van Stichting Binnenstadsmanagement.

CONCEPT BINNENSTADSHUIS • midden in het winkelgebied • altijd mensen aanwezig om u op elk gebied verder te helpen

‘Zie het als ons streven om ondernemen in de binnenstad minder omslachtig te maken’, zegt binnenstadsmanager Han Overkamp. ‘Nu moet je voor het runnen van je winkel of horeca vaak eerst uitzoeken wie je waarvoor moet benaderen en waar je vervolgens naartoe moet. Het is toch veel logischer om in ons werkgebied zelf een huis - en ik bedoel echt een fysiek huis - te hebben, waar je met ál je vragen en álle zaken die je als ondernemer moet regelen, terecht kunt?’

• korte communicatielijnen • organisaties waar een ondernemer mee te maken heeft zijn vertegenwoordigd of aanwezig • meteen op de hoogte • snel uw zaken regelen • uitstraling van ondernemersklimaat • tegenhanger van versnippering • altijd welkom en koffie • ontmoetingspunt voor ondernemers • vergaderfaciliteiten

18

Arnhem! magazine

‘Het CCA is voorstander van de plannen en een dienstverlenende instantie als het Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem (SDHA) bijvoorbeeld wil heel graag middenin de stad zitten. Ook Binnenstadservice Arnhem (BSA) is enthousiast. Natuurlijk komen medewerkers vanaf het Werkplein of van het distributiecentrum ook in het centrum, maar door midden in de stad een eigen vestiging/dependance te hebben, creëer je tweerichtingsverkeer. Een ondernemer loopt makkelijker even de straat door om persoonlijk zijn of haar zaken te regelen of informatie te vragen. Dat is niet alleen persoonlijker, de lijnen worden zo ook aanzienlijk verkort.’


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:55

Pagina 19

[ TO APP OR NOT TO APP ] HET IS 2011…

SBA ontwikkelt de Arnhem App!

Doet u het al? Of belt en sms’t u vooral nog met uw iPhone, Blackberry of smartphone met Android of Windows Mobile? Dan mist u wat! Apps, oftewel kleine handige programmaatjes – applicaties – voor op uw ‘mobile device’ (een telefoon of tablet), zijn razendsnel het nieuwe venster op de wereld geworden. In 2010 kwamen er maar liefst vijftigduizend nieuwe Apps op de markt. Miljoenen iPhone-gebruikers hebben samen inmiddels meer dan één miljard Apps gedownload. Geen wonder dat deskundigen voorspellen: 2010 was het jaar van de social media, 2011 wordt het jaar van de Apps. Apps bieden gemak, informatie en plezier. Ze zijn gemaakt om één taak uit te voeren, bijvoorbeeld de buienradar bekijken, boodschappen bestellen, foto’s en muziek beheren of het laatste nieuws volgen. U kunt er niet mee browsen zoals op internet. U zult dus steeds een nieuwe App moeten downloaden als u interesse heeft in een bepaald soort informatie, dienst of mogelijkheid. Omdat Apps niet veel geheugen nodig hebben, levert het downloaden van heel veel Apps geen enkel probleem op. U kunt er zoveel installeren als u wilt…

De Arnhem App In 2011 dus zelfs een heuse Arnhem App! Op 5 januari van dit jaar trapte Binnenstadsmanagement Arnhem de bouw af van een telefoonapplicatie voor iPhones en Android-toestellen met alle leuke en nuttige dingen die de Arnhemse binnenstad te bieden heeft. De ‘location & time based Arnhem Applicatie’ zoals de App voluit heet, is bedoeld voor bezoekers van de stad en natuurlijk voor Arnhemmers zelf. De projectgroep die de ontwikkeling van de applicatie aanstuurt, bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, SBA, CCA en Koninklijk Horeca Nederland. De productie van de Arnhem App is in handen van het Arnhemse bedrijf Luminis. De applicatie komt naar verwachting al voor de zomer beschikbaar. Deze zal dan gratis te downloaden zijn op diverse aan Arnhem gerelateerde websites waaronder www.binnenstadarnhem.nl.

langs interessante punten of bezienswaardigheden leiden die ook weer zijn beschreven. Een derde mogelijkheid is informatie opvragen op datum of op afstand, vanaf iemands huidige locatie. De laatste optie is zoeken op interessegebied zoals fun4kids, rolstoelvriendelijk of jong&hip.

Mogelijkheden Binnenstadsmanagement Arnhem gaat de content van de applicatie bijhouden. Actuele horeca-aanbiedingen, evenementen en bijvoorbeeld extra koopzondagen kunnen zo direct en eenvoudig onder de aandacht worden gebracht. Visueel sluit de App aan op het design van de Made in Arnhem-campagne en de nieuwe binnenstadscampagne. Binnenstadsmanager Han Overkamp: ‘De Arnhem App is een ideaal instrument om inwoners en bezoekers van a tot en met z wegwijs te maken in Arnhem. Perfect toch, even checken of er nog plek is in de Musisgarage als je thuis wegrijdt? Of rustig even de pendelbus naar het centrum nemen om een hapje te eten, vóór je concert in Gelredome begint. Tegen een gereduceerd tarief ‘by showing your App’… We behoren straks tot de groep trendsetters in Nederland met een eigen App. Daarmee creëren we ook onze eigen proeftuin. Ik daag daarom iedereen uit die iets wil in de binnenstad, zijn of haar wensen en ideeën met ons te delen. Zodat we samen snel slim worden!’

Inhoud

Binnenstadsmanagement Arnhem, in samenwerking met

Hoewel de exacte inhoud van de App de komende maanden nog wordt bepaald, zijn de rubrieken waarbinnen gebruikers informatie kunnen opvragen al wel bekend. Er komen zeven categorieën: horeca, winkeliers, dagje uit, cultuurhistorie, evenementen, meer over Arnhem en vervoersmogelijkheden. Daarnaast kunnen gebruikers routes samenstellen die hen

CCA, heeft voor de ontwikkeling van de Arnhem App een beroep gedaan op het Ondernemersfonds. De aanvraag werd toegewezen omdat het fonds het project ‘vernieuwend en innovatief’ vindt.

Arnhem! magazine

19


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:55

Pagina 20

DE ARNHEM MODE BIËNNALE 2011

Binnenstad doet wel degelijk mee Van 1 tot en met 3 juli vindt de vierde editie van de Arnhem Mode Biënnale plaats. Mode als totaalervaring en onderdeel uitmakend van onze identiteit. Onder de artistieke leiding van JOFF wordt de komende zomer het begrip ‘mode’ als totaalwereld vanuit diverse invalshoeken belicht. Op diverse locaties ook. Naast de voormalige fabriekshal van hoofdsponsor AKZO zullen zowel het Museum voor Moderne Kunst als de binnenstad van Arnhem - en met name het Gele Rijdersplein - de drie pijlers voor het komende mode-evenement vormen.

Co-curator van het creatieve team van de Arnhem Mode Biënnale, Judith ter Haar, lichtte tijdens de laatste SBA-binnenstadsborrel bij Selexyz het programma van het komende mode-evenement toe: de hoofdlocatie op het voormalige Akzo-terrein aan de Velperweg staat in het teken van de totaalwereld van de modeontwerper; wat bepaalt zijn/haar identiteit als vormgever, uit welke lagen is deze opgebouwd? De bezoeker wordt getoond hoe de wereld van de modevormgever tot stand komt en hoe deze naar zijn uiteindelijke presentatievorm groeit. In het Museum voor Moderne Kunst wordt het kledingstuk in zijn oervorm door de geschiedenis heen getoond. En wat doet mode met kledingstukken die voorheen uitsluitend functioneel werd gedragen? Denkt u aan het onderhemd, dat door de film A Streetcar named Desire (1950) met Marlon Brando opeens het modeartikel T-shirt werd. Dit soort markante draaimomenten in de geschiedenis markeren deze tentoonstelling.

Stadsprogramma Invalshoek voor het stadsprogramma van de Arnhem Mode Biënnale 2011 is de sociale component van het begrip mode. ‘Iedere identiteit wordt deels bewust, deels onbewust gevormd’, aldus de AMB-organisatie. ’Wat je ’s avonds kookt, welke auto je rijdt, wat voor kleur de bekleding op je bank heeft, bij welk café je met je vrienden een biertje

20

Arnhem! magazine

b


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:56

Pagina 21

[ EVENEMENT OOK KANS VOOR BINNENSTAD ] Medy van der Laan tijdens de kick-off en poserend

JOFF, Artistiek directeur Arnhem Mode Biënnale 2011

met SBA-penningmeester Arie Hulstein

Wilt u zich verbinden aan de Arnhem Mode Biënnale 2011? Er zijn diverse mogelijkheden: Van naamsvermelding in de AMB catalogus tot aan

drinkt.’ De identiteit van het fenomeen mode beslaat een breder spectrum dan modevormgeving alleen. Hiervan gebruikmakend, worden de stad Arnhem, en haar inwoners op een drietal manieren ontvouwd.

plaatsen in de VIP lounge en het bijwonen van modeshows en events,

Winkelroute

ook voor uw gasten.

Met de Smaak van Arnhem worden de spotlights op de ‘local heroes’ gericht, met een bijbehorende winkelroute. Denkt u aan het lekkerste broodje, de beste slager, de lekkerste koffie of het leukste plekje in de stad. Maar ook de vergeten plekjes en leegstaande panden krijgen aandacht. Hier wordt het Gele Rijdersplein de toegangspoort tot het centrum. Pop-Up stores en exposities zullen hier een ware - zij het tijdelijke - metamorfose in het straat- en

Head of sponsoring and events: Rachid Naas Utrechtsestraat 49 6811 LT Arnhem r.naas@arnhemmodebiennale.com Telefoon 02603533804

pleinbeeld teweeg brengen. Mag u zich doorgaans in een warme belangstelling van het winkelend publiek verheugen, maar wilt u zich zichtbaar aansluiten bij de modemanifestatie, dan vormen AMB-etalagepakketten de juiste aanvulling voor uw identiteit.

Citydressing Een belangrijk onderdeel van de identiteit van de stad zijn de Arnhemmers zelf. Zij worden (op basis van de bij de kick-off uitgedeelde enquête), op uitnodiging door het Kunstenaars Collectief Suze May Sho, geportretteerd. Tegen een achttal door beeldend kunstenaars gecreëerde achtergronden en geassisteerd door professionele stylistes. Elke geportretteerde markante Arnhemmer maakt zelf zijn of haar keuze uit de aanwezige collecties. Overal in de stad zullen deze fotografische portretten op posters en abri’s en middels projecties op muren te zien zijn. Wie op de kick-off van het evenement aanwezig was, heeft daarvan al een voorproefje kunnen zien.

Atelierroute en workshops De derde component van het stadsprogramma is de atelierroute. Natuurlijk staan het Modekwartier en Klarendal hier centraal, maar ook Dudok, Coming Soon en Showroom Arnhem vervullen functies. Het publiek kan deelnemen aan workshops als Fotografie en styling - Van patroon/en moulage tot een ontwerp - Het maken van een tas en accessoire. Tijdens de Arnhem Mode Biënnale 2011 zal er op geregelde tijden een bus rijden langs alle locaties. De route: station - hoofdlocatie Akzo - Klarendal - busstation Centrum (Gele Rijdersplein) - Museum voor Moderne Kunst - station.

Arnhem! magazine

21


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:56

Pagina 22

[ ONDERZOEK IN NIEUW JASJE ] ‘PRIMA SAMENWERKING MET BINNENSTADSMANAGEMENT’

Binnenstadsmonitor 2010 nieuwe stijl succesvol Projectleider Susan ter Bekke, onderzoeker bij de gemeente Arnhem, twijfelt geen seconde: ‘Ja, kijk! Daar staat er één. Met die blauwe jas!’ Het is zaterdagmiddag 6 november. Op vijftien punten in het centrum vragen gedurende de dag 25 enquêteurs het winkelend publiek in circa zes minuten naar hun mening over de binnenstad. Passantentellers tellen met behulp van klikkers bezoekers die de stad verlaten. Het is de derde onderzoeksdag. Na morgen – koopzondag – zit het er op.

mee kunnen doen. Logisch dat je het dan samen oppakt, vinden wij.’

Resultaten Wat merken ondernemers na november eigenlijk van de Binnenstadsmonitor? Susan ter Bekke: ‘Dat hangt van de uitkomsten af. Die bepalen wat we gaan doen.’José Nieuwenstein: ‘De schonere binnenstad die we alweer een tijd hebben, is bijvoorbeeld een gevolg van de monitor 2006. De gemeente veegt en leegt sinds die tijd meer en vaker en er zijn toezichthouders gekomen.’ Han Overkamp: ‘Ik kan me goed voorstellen dat ondernemers ook zelf iets met de resultaten doen, als die daar aanleiding toe geven. Wat mij betreft, presenteren we de uitslag van deze monitor daarom straks ook gezamenlijk.’

Johnny Loco Ook nieuw dit jaar waren de actievouchers die iedere geënquêteerde ontving. Door het unieke nummer van de waardebon op www.binnenstadarnhem.nl in te vullen, maakten deelnemers kans op één van de drie originele Johnny Loco-fietsen. De gelukkige winnaars namen hun prijs op 15 december tijdens de Binnenstadsborrel in ontvangst. Al vanaf 1996 onderzoekt de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Arnhem jaarlijks in november de bezoekersaantallen in de binnenstad, net als de parkeerbezetting, het bestedingspatroon en de waardering van de bezoekers voor het centrum. De informatie gaat naar de afdelingen Economische Zaken en Verkeer die de resultaten in hun beleid verwerken. Dit jaar hebben SBA en de gemeente voor het eerst de handen ineen geslagen bij de organisatie van het veldwerk. De aanpak blijkt een succes.

22

Arnhem! magazine

Partner ‘We hebben er een echte partner bij’, zegt Susan ter Bekke. Ze is dit jaar voor het eerst projectleider Binnenstadsmonitor. Haar collega José Nieuwenstein, tot vorig jaar verantwoordelijk voor het onderzoek, beaamt die indruk ten volle. ‘In het verleden organiseerden we alles zelf. Daardoor was de binding met de binnenstad niet altijd even sterk.’ ‘Wat wij jammer vonden’, vult binnenstadsmanager Han Overkamp aan. ‘Het gaat per slot van rekening om cijfers waar ook de ondernemers direct hun voordeel

Ook iets onderzoeken in de binnenstad? Neem dan contact op met Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem! Wij zijn graag uw partner en kunnen u vanaf uw plan van aanpak tot en met de uitvoering ondersteunen.


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:56

Pagina 23

[ SCHUIVEN EN STROOIEN ]

Strooiwagens weer paraat Ja, de winter begon bijtijds. En wie weet, ligt er bij het openslaan van dit magazine ook weer een pak sneeuw, al of niet met ijzige ondergrond. Schuiven en strooien dan maar. Het liefst preventief. Maar, zoals u zult begrijpen, valt er in korte tijd meer winterse neerslag dan de gemeente Arnhem aan menskracht, machines en zout rijk is. Dat vraagt om prioriteiten. Hoe die er uitzien? Dat leest u hier. Waar en wanneer bestrijden we gladheid? Van 1 november tot 1 april staan zeven dagen per week, 24 uur per dag, de zestien strooiwagens klaar om gladheid in Arnhem te voorkomen en te bestrijden. Er zijn continu medewerkers oproepbaar om te strooien.

Preventief strooien Op de belangrijke wegen wordt gestrooid bij verwachte gladheid. Deze aanpak is mogelijk door goede weersvoorspellingen en metingen. Temperatuur en gladheid worden hierbij net boven, in en onder het wegdek gemeten. Door een methode van ‘natzout-strooien’ wordt voorkomen, dat het zout verwaait. Door het preventief strooien neemt de verkeersveiligheid toe. Als er naderhand sneeuw valt, is dit bovendien makkelijker te verwijderen.

Welke wegen eerst? Het is te duur om in heel Arnhem altijd te strooien. De gemeente moet kiezen. De verkeersveiligheid is hierbij erg belangrijk, maar ook de bereikbaarheid van de stad. Bij het mechanisch strooien zijn bruggen, hoofdwegen en ontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden), busbanen, centrumgebied en stationsgebied, steile wijkontsluitingswegen, markten en afritten van de rivierkades het eerst aan de beurt. Op deze wegen wordt bij dreigende gladheid al uit voorzorg gestrooid.

Wat daarna? In tweede instantie (als het werkelijk glad is) worden ook de wijkontsluitingswegen en voetgangersvoorzieningen zoals bushaltes en zebra’s meegenomen. Voetgangers worden niet vergeten. Op bruggen, drukke looproutes van en naar het centrum, grote openbaar vervoersvoorzieningen en de toegang tot openbare gebouwen wordt handmatig gestrooid.

gebruik te maken. Dat is ook belangrijk om het meeste effect van het strooien te hebben: de invloed van (veel) verkeer is onontbeerlijk voor de optimale werking van het zout. Pas bij grote, langdurige ontwrichting van het verkeer kan besloten worden om in alle straten te strooien en dan eerst nog in de hellende delen van Arnhem. In de winter is altijd voorzichtigheid vereist.

Wat kunt u doen? Het centrum van Arnhem? In het voetgangersgebied wordt pas gestrooid wanneer het werkelijk glad is. Door de dichte bebouwing en de vele winkels is de binnenstad een warme plek waar gladheid minder kans krijgt. Te vroeg zout strooien zou als resultaat hebben, dat er veel zal wegspoelen of bij winkels naar binnen wordt gelopen. Bij zware sneeuwval en aanhoudende vorst zal er in overleg met de stadsdeelmanager maatwerk plaatsvinden om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Waar wordt niet gestrooid? Op overige wegen worden in normale situaties niet gestrooid. Dat betekent voorzichtigheid want de weg die u dagelijks gebruikt, is niet altijd een hoofdweg. Vooral fietsers kiezen vaak alternatieve (korte) routes, terwijl het bij gladheid juist verstandig is zoveel mogelijk van de (gestrooide) hoofdwegen

De gemeente en de combinatie van aannemers doen er alles aan om de overlast van gladheid te beperken. Maar Arnhem is groot en we kunnen niet overal tegelijk zijn. De gemeente waardeert het dan ook wanneer u een steentje bijdraagt aan het tegengaan van gladheid. Bijvoorbeeld door sneeuw weg te vegen en door zout op uw stoep te strooien (uiteraard niet bij bomen en planten). Inwoners van Arnhem kunnen - zolang de voorraad strekt - per woning gratis een zakje strooizout halen op één van de afvalbrengstations. Groepen van bewoners, en besturen van instellingen kunnen een gratis minicontainer met zout aanvragen via de gemeentelijke informatielijn. Winkeliers en horecagelegenheden kunnen een dergelijke hoeveelheid zout tegen betaling laten bezorgen of afhalen. In alle gevallen: niet voor consumptie geschikt overigens.

Arnhem! magazine

23


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:56

Pagina 24

[ NIEUWE IMPULS ] ‘Er is niks mis met traditie, maar d’r is ook niks mis met vernieuwen’, opent Roel de Boer het gesprek. De horeca-adviseur is sinds enkele maanden volop aan de gang als gebiedsmanager voor de Korenmarkt. Als voormalig horecaondernemer was hij actief in hetzelfde gebied. Hij is dus vertrouwd met de vragen die er spelen en bekend bij veel ondernemers, pandeigenaren en de gemeente. Het komt hem goed van pas. ‘Maar onderschat niet hoe goed alle betrokkenen zelf ook beseffen dat er op de Korenmarkt iets moet veranderen. De bereidheid om de boel aan te pakken, is erg hoog.’

ONDERNEMERS EENSGEZIND AAN DE SLAG

Nieuwe koers voor de Korenmarkt

Behoorde de Korenmarkt zo’n tien á vijftien jaar geleden nog tot de top van Nederlandse uitgaanspleinen, vandaag de dag is het heroveren van die positie een doel van de gloednieuwe ondernemersvereniging Korenmarkt. Roel de Boer: ‘Natuurlijk zijn er allerlei oorzaken te noemen voor het verliezen van die positie. Maar een belangrijke reden is het ontbreken van structureel overleg tussen partijen geweest. Tussen de ondernemers onderling, met de gemeente, met de brouwerijen. Daardoor was er nauwelijks afstemming en samenwerking. Terwijl zo’n potentieel kwetsbaar gebied vanwege de vele bezoekers, de horecabestemming, het grote economische belang en niet te verge-

24

Arnhem! magazine

ten de sterke promotiewaarde voor Arnhem daar juist om schreeuwt. Overleg is niet alleen nodig om de zaken ‘vandaag’ goed te regelen, maar ook om met ‘morgen’ bezig te zijn. Anders weet je één ding zeker: dan blijf je niet lang koploper.’

Ondernemersvereniging Om een doorbraak te forceren, vroeg de gemeente Roel de Boer om tijdelijk de rol van gebiedsmanager op zich te nemen. Opdracht: samen met de ondernemers het horecaklimaat op de Korenmarkt verbeteren. Hij startte op 1 augustus vorig jaar. Sindsdien is er al veel gebeurd. Op 15 november richtten álle ondernemers

samen de ondernemersvereniging Korenmarkt op. Ze hebben inmiddels overeenstemming over de evenementen op de Korenmarkt: wat, hoeveel, wanneer en wie doet wat? Zo krijgt Hemelvaartsdag in 2011 voor het eerst een nachteditie, zoals de succesvolle Koninginnedag en -nacht. Verder is besloten voortaan aan te sluiten op de bestaande binnenstadscampagnes. En de ondernemers hebben zich uitgesproken over hun gezamenlijke doelen de komende jaren. ‘Ophelderen van het onduidelijke imago van de Korenmarkt’ en ‘corrigeren van het eenzijdige beeld dat veel bezoekers van het horecagebied hebben’ zijn hierin de belangrijkste onderwerpen.


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

Veelzijdig aanbod ‘Het klópt ook gewoon niet’, merkt Roel de Boer op, ‘het beeld dat er alleen maar jongeren naar de Korenmarkt komen en dat alle kroegen op elkaar lijken. Het aanbod is in werkelijkheid stukken veelzijdiger dan dat. Maar dit soort verhalen is nu eenmaal heel hardnekkig. We doen daarom twee dingen. We richten ons op de korte termijn nadrukkelijk op nog meer verbreding en verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Al dit voorjaar komen er meer gelegenheden waar

10-01-2011

15:57

Pagina 25

bezoekers ook kunnen blijven eten en die ook - of vooral - bij 25-plussers in de smaak vallen. En tegelijkertijd gaan we proberen samen duidelijker naar buiten te treden en het bestaande brede aanbod anders onder de aandacht van Arnhemmers te brengen.’

Jasper van Amstel directeur GelreDome

Evenementen & Arnhem

Ondernemersvereniging Korenmarkt Contact: Edwin Kuipers (voorzitter) Korenmarkt 7 6811 GV Arnhem Tel. 06-25 34 77 04

Overige aandachtspunten ondernemersvereniging Korenmarkt - Nieuwe bestrating en meer groen. - Verbetering van de aansluiting vanuit westelijke richting en de looproutes van en naar de Korenmarkt. Door de aanleg van de Willemstunnel heeft het gebied aan deze zijde zijn natuurlijke functie van entree naar de binnenstad verloren. - Opknappen van panden door eigenaren en brouwerijen. Onderzoeken van de mogelijkheid voor een nachttarief in de omliggende parkeergarages. - Heroriëntatie op de invulling van de Korenbeurs. Het markante gebouw komt vrij als het Focus Filmtheater in de toekomst naar Rijnboog verhuist.

Onder de kerstboom bij je schoonouders, Oud & Nieuw vieren met vrienden, kraamfeest naar aanleiding van de geboorte van je nichtje, huilen van geluk op de bruiloft van je dochter of zoon, buurtfeest met BBQ, jubileumfeest van de voetbalvereniging, met duizenden tegelijk hardlopen door Arnhem tijdens de Bridge to Bridge, de Jail tot Jail of de Derde Kerstdag-loop, genieten van muziek en zon op de Ronde Weide in Sonsbeek, bewonderen van de spectaculaire creaties tijdens Living Statues, uit je dak gaan op de oevers van de Rijn tijdens het Free Your Mind-festival, juichen voor een scorend Vitesse in GelreDome, verrast en verbaast raken tijdens de Arnhem Mode Biënnale, op ontdekkingsreis op de Uit Boulevard en Sonsbeek Theater Avenue, netwerken op de Bedrijven Kontakt Dagen in de Rijnhal, onderdompelen in het feestgedruis tijdens Koninginnenacht, betoverd raken tijdens het Sprookjesfestival, genieten van het gebrul van motoren tijdens de Harley Davidson Dag, een duik in de historie tijdens de Westerveld Fair in Elden, meebrullen met Marco Borsato en Tina Turner, een nacht dansen tijdens Qlimax, rood kleuren met Symphonica in Rosso, schrikken van het lawaai van de trucks tijdens Monsterjam of alles in GelreDome. Dat is slechts een greep uit alle evenementen in Arnhem. Waar wij emoties delen met anderen, dierbaren en onbekenden. Dat doet een mens goed. Arnhem is en blijft een evenementenstad! Evenementen vormen een onmisbare bouwsteen die Arnhem aantrekkelijk houdt als stad om in te leven, te wonen en te werken. Evenementen worden bedacht, uitgevoerd en komen tot bloei omdat de gemeente en de organisatoren samenwerken en denken in mogelijkheden. Dat maakt de evenementen in Arnhem succesvol. Daar mogen we als Arnhemmer trots op zijn! En daar moeten wij zuinig op zijn.

Arnhem! magazine

25


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:57

Pagina 26

[ KRACHTEN BUNDELEN ]

VELPERPOORT district

ONDERNEMERSCHAP ALS VLIEGWIEL VOOR WIJKONTWIKKELING

Design, duurzaamheid en delicatessen ‘Als woningcorporaties zijn wij de laatste jaren nogal opgeschoven. Naast het zorgen voor voldoende huurwoningen, is het ontwikkelen en uitvoeren van wijkgerichte strategieën er steeds meer bij gekomen. Dit is zelfs een belangrijk deel van ons werk geworden. We zien heel duidelijk het grotere effect en de impact van ondersteunen van kleinschalige initiatieven in een wijk, in plaats van uitrollen van massale woningbouwprogramma’s.’ Aan het woord zijn Robin Atema van Volkshuisvesting en Frank Evers van Portaal. Plaats van handeling ten tijde van het interview is het Koffiekafeetje op de Hommelstraat. Inmiddels zetten ze zelf koffie in hun nieuwe gezamenlijke onderkomen aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat.

Het informatiepunt is ingericht door medewerkers van Jo’s Werkplaats, een activeringsproject voor mensen zonder werk. Foto: William Moore.

Het infopunt is gevestigd op de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 21 (net voorbij de MediaMarkt). Het centrum is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie via: infopuntMD@gmail.com of 06-53424876. Behalve 3D houden ook Farzad Ghaus, winkelstraatmanager Velperpoortdistrict en het projectbureau 100% Mode er kantoor.

26

Arnhem! magazine

Frank Evers: ‘Wij hebben veel woningbezit in Sint Marten en Volkshuisvesting in Klarendal en Spoorhoek. Robin en ik kwamen elkaar hier dus al regelmatig tegen. Tot voor kort richtten we ons allebei vooral op onze eigen wijk. We zagen de Hommelseweg en de Hommelstraat vooral als een grens en niet als de centrale verbinding tussen onze wijken, net buiten de binnenstad. Iedereen was het er al lang en breed over eens dat er in dit gebied iets moest gebeuren. Maar omdat er geen meerderheidsaandeelhouder in het vastgoed is, nam niemand initiatief.’ Robin Atema: ‘Ik had in Klarendal al de nodige ervaring opgedaan met wijkverbetering door het stimuleren van ondernemerschap. Eén en één is twee, dachten wij vervolgens. Wat met 100% Mode op de Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg kan, moet ook op de Hommelseweg en Hommelstraat kunnen. Het wemelt hier immers ook van de ondernemende mensen, er is zelfs een ondernemersvereniging: DOCKS. Een duidelijk profiel voor deze winkelstraten was er echter nog niet. En dat heb je juist nodig om een duurzame economische ontwikkeling op gang te brengen.’

3D Het antwoord lag letterlijk op straat. ‘We zijn gaan kijken bij welke bestaande kwaliteiten we konden aansluiten. We zagen in Sint Marten een hoge oriëntatie op duurzaamheid, veel ontwerpkracht in de aangrenzende buurtjes en een grote variëteit aan etenswaren en verse producten in de winkeltjes op de Hommelstraat en de Hommelse-

weg. Drie D’s, als je ontwerpkracht vertaalt in design en etenswaren in delicatessen, en daar vervolgens duurzaamheid bij neemt. Daarmee was het 3D-profiel geboren’, lacht Robin Atema. ‘Bovendien sluit 3D als term goed aan bij creatief ondernemerschap!’

Matchmaking ‘We zien ons werk hier meer als een vorm van ‘matchmaking’,’ vertelt Frank Evers. ‘We pakken problemen in de wijk bij voorkeur aan van onderaf, dat wil zeggen samen met ondernemers en buurtbewoners. We werken meer en beter samen met andere vastgoedeigenaren en brengen hen in contact met 3D-ondernemers. Het is bijvoorbeeld goed voor de hele straat als een ondernemer in een leegstaand maar gezichtsbepalend hoekpand trekt. Of als buurtbewoners zelf met een klein steuntje in de rug voor meer groen in de wijk zorgen.’ Robin Atema: ‘Het infopunt op de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat waar we sinds half december bij elkaar zitten - gaat hier ook een sterke rol in spelen. Het moet een plek worden waar kruisbestuiving plaatsvindt. Ondernemers, buurtbewoners en andere betrokkenen moeten hier gemakkelijk binnen kunnen lopen met ideeën om de Hommelstraat en de Hommelseweg verder te verbeteren. De succesvolle verkoop van ruim twintig kluswoningen aan de Hommelseweg in de tweede helft van 2010 is een eerste bewijs dat ondernemende mensen in het gebied geloven (www.klusfactor.nl). Net als de komst van Loesje, die bewust de Hommelstraat heeft uitgekozen om haar eerste eigen winkel te openen.’


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:57

Pagina 27

[ WINKELSTRAATMANAGEMENT VELPERPOORTDISTRICT ]

VELPERPOORT district

WINKELSTRAATMANAGER FARZAD GHAUS ZIET VOLOP KANSEN

Steenstraat terug op het bord! Wie kent hem niet? De Steenstraat in Arnhem. Het Monopolyspel maakte de winkelstraat samen met de Ketelstraat en het Velperplein beroemd in heel Nederland. Slechts honderd gulden per stuk kostten ze in vroeger tijden. ‘Een koopje vergeleken met straten in andere Nederlandse steden. Op het Monopolybord, wel te verstaan’, lacht Farzad Ghaus. ‘Maar dat is niet ons grootste probleem vandaag de dag. De Steenstraat als aantrekkelijk winkelgebied weer terug op het bord krijgen, of liever nog: het hele Velperpoortdistrict. Dát is de uitdaging de komende jaren.’ De nieuw aangestelde winkelstraatmanager voor het Velperpoortdistrict (Steenstraat, Hommelstraat en Hommelseweg) is voortvarend van start gegaan. ‘Samen met de winkeliers, de pandeigenaren en de gemeente natuurlijk. In mijn eentje kan ik niet veel uitrichten en zeker niet blijvend. De afgelopen maanden heb ik benut om kennis te maken en de situatie in kaart te brengen. De verbeterpunten die boven water zijn gekomen, liggen bijna allemaal op het vlak van verbeteren van het ondernemersklimaat en vergroten van de aantrekkingskracht voor het winkelend publiek. Er is veel werk aan de winkel, maar er liggen ook volop kansen.’

nieuwe leden uitgebreid. ‘Het gaat veel sneller dan gedacht. Maar ik ben vooral tevreden over de ontstane diversiteit: verschillende ondernemers slaan nu de handen ineen. De biologische en de islamitische slager, de makelaar en de belwinkel en alles wat ertussen ligt. De komende maanden ga ik op dezelfde manier aan de slag met de Hommelstraat en de Hommelseweg. Ook hier is het verbeteren van de organisatiekracht van de ondernemers de uitdaging. De feestverlichting tijdens de kerstperiode in de Hommelstraat was een mooi voorproefje. Dit is gelukt dankzij de inzet van een paar actieve ondernemers, de gemeente en ondergetekende.’

Uitdagingen

Wegwerkzaamheden

Farzad Ghaus - afkomstig van het Amsterdamse bureau Advieszaken dat actief is op het gebied van wijkeconomie en veilig ondernemen - weet waar hij het over heeft. In Utrecht en Amsterdam leidde hij eerder succesvol vergelijkbare projecten. In Arnhem gaat hij aan de slag dankzij een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. ‘De uitdagingen die voor ons liggen, zijn stevig’, zegt hij. ‘Uit de gesprekken die ik vorig jaar heb gevoerd, blijkt ook dat veel ondernemers denken: ‘eerst zien, dan geloven’. Maar versta me goed, ik kom ook heel enthousiaste mensen tegen!’

De werkzaamheden die momenteel op de Steenstraat plaatsvinden, doen een extra beroep op alle ondernemers. Adrie Kievit van Croissanterie Rico: ‘Natuurlijk hebben we er last van. Ik begrijp ook wel dat de hinder tijdelijk is en dat de Steenstraat er straks beter uit ziet. Maar op dit moment is het wel doorbijten voor ons.’ Farzad Ghaus vult aan: ‘Het beste wat ik als begeleider kan doen, is de ondernemersbelangen krachtig behartigen. Door te zorgen voor goede informatie, communicatie en promotie van het gebied tijdens de werkzaamheden en goed samen te werken met de gemeente.’

Farzad Ghaus (links) en Adrie Kievit van Croissanterie Rico

Farzad Ghaus is bereikbaar via f.ghaus@advieszaken.nl

Samenwerken In 2011 zet Farzad Ghaus in op ‘schoon, heel, veilig en aantrekkelijk’ maken van het Velperpoortdistrict. ‘Allemaal aspecten van het Keurmerk Veilig Ondernemen waarbij ondernemers, gemeente, politie en brandweer goed moeten samenwerken. Parallel hieraan werken we aan het versterken van de organisatiegraad van de ondernemers zelf.’ De eerste - positieve - stap hierin is inmiddels gezet. In nog geen twee maanden tijd heeft de winkelstraatmanager de ondernemersvereniging Steenstraat met 52

Speerpunten Steenstraat, Hommelstraat en Hommelseweg 1. aanpakken leegstand en verloedering 2. verbeteren veiligheid winkeliers en bezoekers 3. verruimen en vergroten onderscheidend karakter winkelaanbod 4. verstevigen aansluiting met de binnenstad 5. versterken organisatiegraad en samenwerking winkeliers 6. positioneren en ‘marketen’ van de Steenstraat, Hommelstraat en Hommelseweg als bijzonder winkelgebied met een aantrekkelijk en divers winkelaanbod

Arnhem! magazine

27


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

Colofon

10-01-2011

15:57

Pagina 28

Nummer 2, januari 2011

VELPERPOORT district Arnhem! hét binnenstadsmagazine voor ondernemers Is een initiatief van Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem en verschijnt 4 maal per jaar. Partners Binnenstadsmagazine Het Binnenstadsmagazine voor ondernemers wordt samengesteld i.s.m. onderstaande partners die belangen vertegenwoordigen (van doelgroepen) in de Arnhemse binnenstad.

Velperpoortdistrict Het Velperpoortdistrict is het gebied dat wordt ingesloten door de Hommelstraat, Hommelseweg en Steenstraat. De diverse uitdagingen en kansen bieden de mogelijkheid tot verbinding en directere connectie met de binnenstad. f.ghaus@advieszaken.nl

Het City Centrum Arnhem (CCA) is dé belangenorganisatie voor en door binnenstadondernemers in Arnhem. www.arnhemcentrum.com

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem (KHN) Afdeling Regio Arnhem van Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van de 200 leden die bij haar aangesloten zijn. Onderwerpen waar wij ons o.a. mee bezig houden zijn: toerisme, terrassen, wet en regelgeving, innovatie en evenementen. www.khn.nl

Stichting Detailhandel & Horeca Arnhem (SDHA) Het Servicepunt Detailhandel en Horeca Arnhem (SDHA) heeft als doel verhoging kwaliteit van personeel en ondernemen in detailhandel en horeca. En is aanspreekpunt voor alle vragen van ondernemers omtrent personeelszaken. www.sdha.nl

28

Arnhem! magazine

Vormgeving designGenerator, Arnhem Druk Graphic Support, Dreumel

100% Mode (Klarendal) City Centrum Arnhem (CCA)

Redactiecommissie - SBA, Han Overkamp & Ingrid Noorman - CCA, Wim Bouwman - KHN, Esther Roelofs - SDHA, Jos Wegdam - Velperpoortdistrict, Guus Haenen - 100% Mode Klarendal, Guus Haenen

Het doel van het 100%Mode is ondernemende ontwerpers en nieuw talent de gelegenheid te geven zich te laten zien, zich verder te laten ontwikkelen en wonen te combineren met atelier en/of winkel. www.modekwartier.nl of www.100procentmode.klarendal.nl

Bureau Binnenstadsmanagement Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem Postbus 1053, 6801 BB Arnhem Website www.binnenstadarnhem.nl en www.arnhemmagazine.nl Bezoekadres bureau Binnenstadsmanagement Koningstraat 1 6811 DE Arnhem Telefoon 026 - 445 8223 Fax 026 - 443 7905 Email info@sbarnhem.nl of info@arnhemmagazine.nl Twitter #arnhemcentrum Uitgever Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA)

Redactie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Hester Presburg Ingrid Noorman & Han Overkamp Fotografie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Joost Ooijman Made in Arnhem Oplage 4500 exemplaren Distributie Arnhem! Hét binnenstadsmagazine wordt toegezonden aan alle ondernemers in het Arnhems groot-, midden- en kleinbedrijf alsmede aan alle betrokkenen die belangen hebben of vertegenwoordigen in de Arnhemse binnenstad. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De rechten van de redactionele tekst berusten bij de uitgever.


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:57

Pagina 29

[ OMDAT HET ALTIJD BETER KAN ] SERVICEPUNT DETAILHANDEL & HORECA ARNHEM

Continuïteit in kwaliteitsverbetering Werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengen, een consult over een op handen zijnde verandering in de personeelsconstellatie en vooral ook: gratis cursussen ondernemersvaardigheden en trainingen voor werknemers in detailhandel en horeca. Het Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem (SDHA) opereert als ‘de smeerolie’ tussen overheid en beide branches in Arnhem’. Veel detaillisten en werkers in de horeca hebben er inmiddels ervaring mee opgedaan. Naar tevredenheid, zo blijkt. En nieuwe behoeften tot kwaliteitverbetering zijn ook in het vizier: een intensieve vier maanden durende cursus onder regie en begeleiding van retail-specialist Ad van Beek gaat in februari van start.

Maar de einddatum van het tweejarig SDHA-pilotproject is, als u dit leest, verstreken. En of de dienstverlening aan u als ondernemer op dezelfde manier kan worden voortgezet is nog niet helemaal duidelijk. ‘Die beslissing ligt bij het UWV en bij de gemeente’, zegt SDHAprojectleider Jos Wegdam. ‘Voortzetting van de financiering is immers een noodzakelijke voorwaarde om cursussen en workshops voor detailhandel en horeca te kunnen blijven aanbieden.’

Flitstrainingen ‘Het nieuwste initiatief bestaat uit een tweetal nieuwe projecten. Onder de naam Arnhem Gastvrij krijgen jongeren met belangstelling voor de horeca met zogenaamde flitstrainingen de gelegenheid met het werkveld kennis te maken (snuffelstages). Potentiële werkgevers hebben op hun beurt zo de gelegenheid kennis te maken met potentieel talent. Gaandeweg het traject kan een werkplek voor minimaal een jaar worden aangeboden. De gemeente Arnhem investeert hierbij in het opleidingstraject, van de werkgever wordt begeleiding (leermeester/gezel) verwacht. Eenzelfde opzet wordt onder de naam Werk in de Winkel aangeboden aan voor de detailhandel.’ ‘Ook bij het vergroten van vaardigheden op deelgebieden van ondernemers en personeelsleden bieden wij een steuntje in de rug,’ vervolgt Wegdam. ‘Dat wordt, gezien de opkomst bij de gratis workshops, ook bijzonder gewaardeerd. Uiteenlopende onderwerpen als Verkoop & acquisitie, Bedrijfsstrategie in laagconjunctuur, Personeel resultaatgericht beoordelen, Arbeidsovereenkomst en ontslag-

recht, Subsidies en ondersteuning voor MKB in horeca & detailhandel en Omgaan met agressie in de winkel, het is een greep. Recent nog stonden Werk aan de winkel en Social media centraal.

Laat u uitdagen Herinnert u zich nog die avond in mei in Hotel Haarhuis? De creatieve retailspecialist Ad van Beek gaf op inspirerende en meeslepende wijze de kick-off voor de bovengenoemde workshops. ‘Ik zie u graag terug’ zei hij toen. Dat ‘we’ll meet again’ gaat in februari gebeuren. Ad biedt samen met een klein multidisciplinair team een inspirerende avond waarin u alvast even (gratis) aan den lijve kunt ervaren wat het is om meer omzet te gaan genereren. In het vervolgtraject zal Ad teams van elk elf deelnemers formeren, die gedurende vier maanden zullen worden getraind om daadwerkelijk meer omzet in de winkel te genereren. In een zestal dagdelen zal elke deelnemer zich meer bewust worden hoe de binding met de klant versterkt kan worden. Daardoor wordt uiteindelijk niet alleen meer omzet per winkelbezoek gegenereerd, maar de klant zal ook juist bij die winkel terugkeren voor zijn of haar inkopen. Elk team zal ook worden uitgedaagd een succesvol eigen marketingconcept te ontwikkelen. Een uitnodiging voor de gratis toegankelijke kick-off zal u binnenkort worden toegezonden. Aan de deelname aan deze cursus zijn kosten verbonden.

Arnhem! magazine

29


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:57

Pagina 30

[ GROENE POTENTIE ]

Arnhem Energiestad HyMove: tanken bij Nederlands eerste

Eindhoven lichtstad. Lange tijd een oneliner van de bovenste plank. Vandaag de dag zou je er meteen bij moeten vermelden, dat Philips de peertjes van weleer vervangen heeft door LED-lampjes. Want de zorg voor het milieu in de vorm van CO2-reductie is een hot item. Slim gebruik, besparing, opwekking van duurzame energie en zo nodig compensatie zijn, ondanks en tegelijkertijd juist vanwege de prognoses van een mondiaal toenemende overconsumptie, hoge prioriteit. Arnhem heeft potentie toonaangevend te worden als het gaat om reductie van energieverbruik en duurzaamheid van productie. Onder de naam Arnhem Energiestad moet de stad ook energetisch op de kaart worden gezet.

De huidige coalitie had bij de formatie het begrip duurzaam in het Lenteakkoord opgenomen: jaarlijks wil men, of beter gezegd willen we met z’n allen, drie procent aan energieverbruik besparen, terwijl tegelijkertijd elk jaar zeven procent meer energie zal worden betrokken van duurzame energiebronnen. Dat betekent samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen, woningbouwcorporaties, energieleveranciers en netbeheerders. Uiteindelijk moeten al die gezamenlijke inspanningen leiden tot een CO2 uitstoot die klimaatneutraal is. En… we hebben al een aardig begin gemaakt.

Arnhem Energiestad

Nieuwe energie voor Arnhem

made in Arnhem

Al begonnen In het voetgangersgebied brengt Binnenstadservice Arnhem de bestellingen rond met een vrachtwagen op aardgas en dit jaar wordt een op waterstof rijdende bus ingezet in de dienstregeling in de stad. In het blad Arenacum ziet de lezer vertegenwoordigers van de gemeente en van Liander om tafel

30

Arnhem! magazine

publieke waterstoftankstation

zitten. Zij praten over zon, wind, water en andere schone energieopwekkers. De Bijenkorf houdt zelfs tijdens openingstijden haar deuren dicht, bij VéBé van Steijn tanken een viertal auto’s waterstof, terwijl Appleoprichter Steve Wozniak in november jl. zijn eerste Nederlandse ‘Wozzie Award’ uitreikte aan die vier HAN-studenten die dat bouwpakket voor de ECOTuk ontwikkelden. De nieuwbouwwijk Schuytgraaf is inmiddels ook aangesloten op het Trolley netwerk…

landelijk gemiddelde bedraagt overigens vier ton CO2 per persoon per jaar.

Samenwerking noodzakelijk Potentie genoeg dus om Arnhem dé energiestad van ons land te maken. Op 8 december jl. tekenden ruim veertig bedrijven en organisaties met dit doel een intentieverklaring met de gemeente. Ook u als ondernemer levert hieraan een bijdrage. Sita (afvalscheiding bij de bron) bijvoorbeeld, is een van de ondertekenaars.

Elfrink goed voor 2,1 ton CO2 Maar laten we bij het begin beginnen: onder klimaatneutraal wordt verstaan dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Een overmaat aan CO2-uitstoot speelt een belangrijke rol bij het uit evenwicht brengen van ons klimaat (broeikaseffect). Vooral het intensief gebruik van fossiele brandstof voor energieopwekking is hier debet aan. Daarom kunnen gedragsvariabelen als autorijden, vliegen en verbruik van gas en elektra als indicatoren worden gezien voor de mate waarin elk individu zich ten opzichte van het milieu verantwoord gedraagt. Gerrie Elfrink doet dat bijvoorbeeld keurig. De wethouder heeft door het radioprogramma Vroege Vogels en het FairClimateFund zijn CO2 uitstoot laten bijhouden: 2,1 ton per jaar. Hij is daarmee de meest milieuvriendelijke wethouder op één na in de twintig grote steden. Ons

Waterstof Maar er is meer. Met het project HyMove, geïnitieerd door de provincie, de stadsregio en de gemeente Arnhem, wordt ervaring opgedaan met het rijden op waterstof. Naast de opvallende HyMove lijnbus met brandstofcel, rijdt ook een ondernemer met zijn Subaru op de ‘zero emission’ brandstof, terwijl de gemeente een klimaatvriendelijke Fiat Doblo in gebruik heeft genomen. Kringloopcentrum 2Switch tenslotte rijdt met een heuse vrachtwagen (Hytruck) op het milieuvriendelijke waterstof rond. Op 24 juni vindt de eerste stadsconferentie Arnhem Energiestad plaats. Op die datum zal de genoemde intentieverklaring worden aangescherpt door ondertekening van een convenant.


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:58

Pagina 31

GEEF JE AFVAL UIT HANDEN Als zelfstandig ondernemer ga je helemaal voor je bedrijf. Maar er zijn zaken waar je niet te veel energie in wilt steken. Bijvoorbeeld je afval. Maar je wilt wel verantwoord ondernemen en niet te veel betalen door verkeerd afvalbeheer. In dat geval geef je je afvalzorgen uit handen aan SITA, pure professionals op dat gebied. Gemakkelijk, efficiënt en duurzaam. MEER WETEN? SITA heeft zowel het bedrijfsleven als de overheid tot klant. SITA maakt totaalprogramma‘s ‘op maat’ voor alle specifieke afvalsituaties. Ook die van u. Maak gebruik van onze kennis en neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

SITA.NL 0900-8444

TOTAALAANPAK SITA š W  dWboi[lWdZ[if[Y_Ò[a[W\lWb# situatie en wensen en behoeften van een bedrijf š W  Zl_[iel[h[[d]e[Z[_dpWc[b# methode, inzamelfrequentie en de juiste inzamelmiddelen š l  eehb_Y^j_d]lWdc[Z[m[ha[hi en instructie op de werkvloer š Z  [_dpWc[b_d]lWd][med[W\lWb# soorten: restafval, bedrijfsafval, glas, papier en karton š [  dZ[_dpWc[b_d]lWdif[Y_Wb[ afvalsoorten: onder meer ge# vaarlijk afval, vertrouwelijke documenten, archieven en specifiek ziekenhuisafval š X  [jhekmXWh[[dZkkhpWc[h[Yo# cling, bewerking of verwerking van het ingezamelde afval š e  l[h_][Z_[dij[d0I?J7^[[\j ook bedrijfsonderdelen voor h[_d_]_d]lWdijhWj[d"l[[]# [dijhee_Z_[dij[d"fbWW]Z_[h# bestrijding, bodemsanering, beheer en onderhoud van riolering en vetputten.

BETROUWBAAR EN DUURZAAM AFVALMANAGEMENT


3924 SBA Binnenstad Magazine 2011 def2

10-01-2011

15:52

Pagina 32

Binnenstadsmanagement wenst u een mooi en succesvol 2011

www.binnenstadarnhem.nl

Arnhem! Hét Binnenstadmagazine Jan 2011  

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad. Nummer 2, Januari 2011

Advertisement