Page 1

arnhem

regionaal zakenmagazine | Jaargang 23 | nummer 5 | september 2010

Achter de schermen van Giesbers Communicatie Groep


ARNHEM

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 23 | NUMMER 5 | SEPTEMBER 2010

Achter de schermen van Giesbers Communicatie Groep

Zakenmagazine voor de regio Arnhem JAARGANG 23 september 2010, editie 5 REDACTIE ADRES Postbus 31179 6503 CD Nijmegen Tel. (024) 360 92 88 Fax (024) 360 92 77 info@eberson-nijhof.nl

4 Coverstory Giesbers: de man achter de schermen 7 De Kempenaer column: ‘toen was ze weg’ 8 Businessflitsen 9 De ‘tweetrapsraket’ column BDO accountants: 11 Grip accountants: optimaliseer uw salaris 12 Town & Country kleedt Gerald van Drie aan 15 Gibogroep Elst: een kwestie van vertrouwen 16 Eberson & Nijhof R&M over e-marketing

nationaal

UITGEVERS Hans Eberson en Ferry Nijhof BLADMANAGER Rico van Kranen REDACTIEMEDEWERKERS Petra Uylen - van Pelt, Jan Willem Boeijink, Marie-Louise Buckens, Edwin Florès

VI

FOTOGRAFIE Louk Heimans, Broer van den Boom, Jacques Kok

Marketingtrends in kaart gebracht

Authenticiteit onderscheidt

XII BVA-voorzitter Driessen waarschuwt voor groeiende irritatie

VORMGEVING F-Graphics bv Nijmegen, Tel. (024) 373 22 99

Adverteerders in een vicieuze cirkel

DRUK JP Offset

COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Dominique Weesie en PowNed dagen Hilversum uit

Tijdgeest als leidraad

ACQUISITIE Didy van Eldik en Rico van Kranen

ABONNEMENTEN Telefoon: (024) 360 92 88 Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs E53,- per jaar (incl. BTW)

I

19 VNO NCW congres over Food. Feed & Fuel met ZKH Prins Carlos 20 De AB netwerkborrel: bloedheet en op fantastische locatie 21 Arnhem Business ontbijtbijeenkomst in Hotel Haarhuis 24 Omroep Gelderland doet niet mee aan de zomerslaap 26 ZUSSEN. Voor jou! De zussen kleden Marlies van Dijk aan 28 Landgoed Groot Warnsborn, een reportage 30 Evenementenflitsen 31 Golfbaan Landgoed Welderen met professional Gerd-Jan Toonen 32 Column Convention Bureau: de regio krijgt Koninklijk bezoek 33 The Hunting Lodge over de paddestoelenhunt; 34 De vastgoedtransacties


4

Eddy Giesbers, man met een masterplan, over de onstuimige groei van de Giesbers Communicatie Groep

12

11

Gerald van Drie besteedt veel aandacht aan makelaardij en mode en dat is zichtbaar

Wie droomt er niet van: veel verdienen en weinig belasting betalen, heb grip op uw dromen

21

20

Arnhem Business ontbijtbijeenkomst ‘de vereenvoudiging van het BV-recht’

Ideeën opdoen bij een ontspannen bijeenkomst onder gelijkgestemden

26

Marlies van Dijk gaat voor vrouwelijk, stoer en draagbaar bij ZUSSEN

24

Directeur Guus van Kleef: ‘We timmeren met Zomer in Gelderland flink aan de weg‘

28

Lammert en Sjoukje de Vries van Landgoed Groot Warnsborn hebben een prachtvak


coverstory

Achter de schermen van de grote onbekende!

Eddy Giesbers, man met een masterplan

4

arnhem business | nummer 4 | juli 2 0 1 0


De naam Giesbers link je niet zo 1,2,3 aan een van de grootste communicatiebureaus aan deze kant van het land. Maar niets is minder waar, want het personeelsbestand van de Giesbers Communicatie Groep gaat inmiddels richting honderd man en de ambities reiken nog verder. Tenminste als we ondernemer en directeur Eddy Giesbers mogen geloven. Met opnamestudio’s in Duiven en binnenkort de opening van de nieuwe hoofdvestiging in het voormalige postkantoor van Velp, is dit een uitgelezen moment voor een goed gesprek met de man achter de schermen Eddy Giesbers. Waar komt zijn succes vandaan en bovenal, hoe komt het dat niemand Giesbers kent?

Eddie Giesbers: “Ja, dat hebben we goed onder de hoed weten te houden. Zeker wanneer je bedenkt dat de kern van de organisatie dit jaar veertig jaar bestaat. Die groei is overigens een ontwikkeling van de laatste jaren, want toen ik het bedrijf in 2003 overnam via een management buyout, maakte ik een doorstart met slechts veertien man. En die groei is ook de reden waarom wij nog niet naar buiten zijn getreden. We hebben onze missie opnieuw geformuleerd en ons beleid aangepast. De groeispurten hebben natuurlijk ook een wissel getrokken op organisatorisch vlak; je moet je schip zeewaardig zien te krijgen met de juiste bemanning aan boord. Dan moet je niet meteen naar buiten treden. Het interne verhaal moet eerst op orde zijn. De plannen gericht op de toekomst krijgen vorm onder leiding van de nieuwe commercieel directeur Marco Kranenbroek.”

The best is yet to come Marco Kranenbroek: ”Ik zie de Giesbers Communicatie Groep als ‘the sleeping giant, and the best is yet to come’, in goed Nederlands, we staan aan de vooravond van iets moois en groots dat het resultaat is van synergie.” De Giesbers Communicatie Groep stond het afgelopen jaar dus nog even ‘in de steigers’ net als het monumentale pand in Velp, maar binnenkort gaan de deuren open en wat treffen we dan aan? “Retail en print, dat zijn sleutelwoorden voor onze keyaccounts en iedereen die met ons samenwerkt. We zijn van oorsprong een uitwerkstudio van weekfolders en POS materialen en dan met name voor grote retailketens. Daar zijn we groot mee geworden en daar zijn we goed in.” GsB Communicatie, onderdeel van de Giesbers Communicatie Groep,

ontving dit jaar nog de prestigieuze ‘Gouden Deurmat’ voor de huis-aanhuis folders van Karwei. Giesbers Retail Communicatie is eveneens een bedrijfsonderdeel gericht op de retailmarkt. Het complete mediapalet van Giesbers is inmiddels serieus uitgebreid met fotografie, bewegende beeldschermcommunicatie en interactie. Daarmee kreeg het bedrijf een fullservice karakter. Je kunt bij Giesbers terecht met grote, maar ook kleine vragen; een losse folder of een eenmalige fotoshootsessie worden rechtstreeks behandeld via de Giesbers Studio’s. Vraagstukken rondom positionering en integrale communicatie zijn voor rekening van Hoofdstraat 29 marketing en communicatie en specifieke retailvragen horen thuis bij de divisie Giesbers Retail Communicatie.

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

5


coverstory

Kroon op het werk Er gaan geruchten dat Giesbers CATOR reclamebureau overgenomen heeft? Hoe past deze zet in het geheel? Eddy: “CATOR was een gerenommeerde regionale speler waar ik veel waardering voor had. Zeker in de tijd toen Kees Cator er zelf vorm aan gaf. Die aanvliegroute past bij mijn ambities en dit was voor mij net het ontbrekende puzzelstukje. De sleutelfiguren die vorm gaan geven aan strategie en concept, die had ik natuurlijk al voor een belangrijk deel in huis. En zij vormen de peilers voor het gloednieuwe bureau ‘Hoofdstraat 29’, vernoemd naar het adres in Velp. Dit is de bakermat voor creatieve concepten die aansluiten bij de communicatiedoelstellingen van opdrachtgevers uit de B2B sector, nonprofit en overheid. Online, offline en

6

‘on the spot’ of liefst een combi, bij ‘Hoofdstraat 29’ zit het crossmediale denken in de genen. Eddy Giesbers: “Hoofdstraat 29 is voorlopig de kroon op mijn werk, nu kunnen alle werkmaatschappijen op volle toeren draaien.”

Uitgesproken gevoelsmens Eddy: “Hoe ik mijzelf als ondernemer typeer? Onderbuikgevoel, plaswater, intuïtie, geef het beestje maar een naam, want van daaruit doe ik zaken. Ik ben een uitgesproken gevoelsmens. Sommigen noemen mij een ondernemer met visie en anderen zien mij meer als een visionair. De clue is dat ik mijn masterplan allang rond heb. Het is de kunst voor mijn omgeving om die plannen vervolgens concreet te maken. En er ligt nog het een en ander in het verschiet dat mag je van me aannemen!”

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

Facts & figures Personele groei Giesbers Communicatie Groep 2003: doorstart met 15 personeelsleden 2004: uitbreiding verpakkingsdivisie groei naar 20 personeelsleden 2005: uitbreiding creatie en opmaak magazines, groei naar dertig personeelsleden 2007: uitbreiding relatie sponsored media en narrow casting groei naar 38 personeelsleden De uitbreidingen in 2008, 2009 en 2010 met de fotostudio, AV media, Internet, facilitair en CATOR reclame- bureau, brengt het totaal inmiddels op 97 personeelsleden (exclusief freelancers gemiddeld 15 per maand).


Weg Toen hij die avond uit zijn werk kwam trof hij een leeg

De brief van de advocaat van de vrouw bevatte een

huis aan. Zijn vrouw had een briefje achtergelaten. Ze

groot aantal eisen. Er zouden voorlopige voorzieningen

kon er niet meer tegen en het leek haar beter met de

bij de rechtbank worden gevraagd en hem werd alvast

kinderen weg te gaan. Ze zou nog wel contact opne-

aangeraden een advocaat te zoeken. Via via slaagde hij

men; ze wilde eerst tot rust komen. Het speet haar,

erin een advocaat te vinden die zich erop liet voorstaan

maar ze had geen andere keus.

de confrontatie te zoeken en niet voor compromissen te gaan. Er ontstond direct een pittige briefwisseling met

Het duurde langer dan een week voordat ze contact op-

sommaties over en weer.

nam. Ze wilde liever niet zeggen waar ze met de kinderen zat, dat leek haar beter. De kinderen moesten tot

Bijna een half jaar later wist de rechter partijen ervan te

rust komen. En hij moest rustig blijven. Ze was al bij een

overtuigen dat een zich nog langer voortslepende pro-

advocaat geweest en die zou hem een brief schrijven.

cedure toch echt niet in hun belang zou zijn, laat staan

Ze voelde zich verward, het was allemaal zo vreemd,

goed zou zijn voor hun kinderen. Mevrouw verbleef

maar ze moest deze weg gaan. Het was beter zo. Dag!

met de kinderen al zo’n vier maanden in het huis, hij

Toen hing ze op.

huurde noodgedwongen een kamer in de stad. Van contact met de kinderen was het nog steeds niet geko-

Goede vrienden raadden hem aan een vechtadvocaat

men. Zo nu en dan een kaartje.

in de arm te nemen. Zijn vrouw had hem toch de oorlog verklaard? De eerste klap was een daalder waard. Begin

Tijdens het eerste gesprek bij de mediator kwam veel

een kort geding en laat haar voelen dat je niet met je

oud zeer, jarenlang opgekropt, naar boven. Het was

laat sollen.

zwaar, maar nuttig. Daarna volgden nog een aantal sessies. Gaandeweg ontwikkelde de relatie zich: van ex-part-

Toen de advocaat hem vroeg waarom hij een vecht-

ners naar collega-ouders. Niet zonder slag of stoot. Een

advocaat zocht, antwoordde hij vooral bang te zijn

proefregeling met de kinderen verliep goed en gaf bei-

de kinderen nooit meer te zullen zien. Er moest kei-

den hoop en vertrouwen. Vervolgens kon vrij vlot een

hard opgetreden worden. De advocaat reageerde

zorgregeling worden afgesproken. De ouders ontdooi-

met de opmerking dat hij dan het risico liep zijn kin-

den en hun kinderen bloeiden daardoor op. Daarna

deren voorlopig helemaal niet meer te zien. “Als je

bleek het regelen van de zakelijke gevolgen van de echt-

in een loopgravenoorlog verzeild raakt, ben je niet

scheiding zonder grote strubbelingen te lukken. De ad-

zo gauw klaar en komen de kinderen helemaal in de

vocaten fungeerden daarbij als achterwacht en vertrou-

knel”. Hij had beleefd bedankt voor het gesprek,

wenspersoon. De mediator legde alle afspraken vast in

maar kon zijn woede met moeite onderdrukken. Hij

een convenant, waarna de advocaten de procedure vlot

zou erover nadenken.

– als hamerstuk – bij de rechter konden afwikkelen.

Mr. J.W. (Jan Willem) Boeijink advocaat-scheidingsmediator T: +31 (0)26 35 22 855 E: j.boeijink@dekempenaer.nl I: www.dekempenaer.nl

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

7


B usinessflitsen Dirkzwager advocaten & notarissen lanceert juridische “kennis” App

HECTAS steunt SOS Kinderdorpen

Als eerste juridische dienstverlener van Europa – heeft Dirkzwager een applicatie voor de iPhone, iPod touch en iPad ontwikkeld, welke vanaf 27 augustus in de officiële Apple Store is opgenomen. Deze ‘App’ is ontwikkeld in het verlengde van de bestaande gratis juridische Dirkzwager kennisportal www. partnerinkennis.nl en biedt mobiel toegang tot alle juridische artikelen welke Dirkzwager publiceert. De artikelen zijn gecategoriseerd in verschillende vakgebieden en expertisen: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectuele eigendom en IT-recht, vastgoed en overheid. Daarnaast wordt de gebruiker via deze App op de hoogte gehouden van alle juridische activiteiten en evenementen welke door Dirkzwager advocaten & notarissen worden georganiseerd zoals workshops, studiemiddagen en conferenties. De Dirkzwager App is gratis te downloaden in de officiële Apple App Store en is te vinden onder de naam “kennis”. De mogelijkheid om deze App ook voor de platforms Androïd en Blackberry beschikbaar te maken worden onderzocht.

Zilveren Green Key voor het Nederlands Openluchtmuseum Het Nederlands Openluchtmuseum mag vanaf heden de zilveren Green Key voeren. Een kroon op het uitgezette beleid in het kader van duurzaam ondernemen. Naast verplichte milieumaatregelen als afvalscheiding, gebruik duurzame materialen (FSC) en energiebesparing, ontwikkelde en implementeerde het museum ook een aantal tailor-made oplossingen. Zo werd een efficiënt systeem van ‘stadsverwarming’ ontwikkeld voor de museale gebouwen en wordt alle hemelwater naar de centraal gelegen museumvijver afgevoerd. De zeven horecalocaties in het museum werken voor 80% met producten met EKO-keurmerk en dat is niet alleen nuttig, maar ook smakelijk. Het Openluchtmuseum streeft ernaar om in 2011 de zilveren Green Key in te ruilen voor Goud!

kijk op antonio.nl of bel ons op 026 3234334

schoonmaak

glasbewassing

bedrijfscatering

8

specialistischereiniging

technischedienst

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

Onlangs heeft SOS Kinderdorpen een derde kinderdorp in Ghana geopend. HECTAS is vaste sponsor van SOS Kinderdorpen en heeft g15.000 aan dit project bijgedragen. Het nieuwe kinderdorp bestaat uit twaalf gezinshuizen voor ruim 120 kinderen. Daarnaast is er een sociaal/medisch centrum (waar jaarlijks tienduizenden kinderen en volwassenen gebruik van kunnen maken), een kleuterschool en een basisschool. Door deze voorzieningen, die voor de hele omgeving toegankelijk zijn, is er sprake van duurzame ontwikkeling voor de lokale samenleving. Een uitstekend project van SOS Kinderdorpen, waar HECTAS met veel plezier haar steentje aan heeft bijgedragen!

Essent breidt oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uit Het energiebedrijf Essent heeft gesproken met beleidsmakers van gemeente en provincies over de oplaadinfrastructuur in Nederland. Essent wil voor uitbreiding van de oplaadinfrastructuur gebruikmaken van de laadpunten die haar moederbedrijf RWE ook in andere Europese landen plaatst. ‘Sinds we twee jaar geleden aankondigden de introductie van elektrisch vervoer in Nederland te versnellen, is er veel gebeurd’, vertelt Kjell Biezen, directeur Electric Transportation van Essent. ‘Nu is het moment aangebroken dat we ons nog meer gaan richten op de uitbreiding van oplaadinfrastructuur in Nederland.’ Tijdens een ‘e-rally’ die onlangs werd gehouden, is gesproken over de rol die elektrisch rijden in Nederland inneemt en de realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Essent presenteerde nieuwe producten voor de Nederlandse markt: een oplaadpaal voor de openbare ruimte en een oplaadpunt voor thuis of op kantoor. De uitkomsten van de gesprekken, zullen door Essent worden meegenomen in de plannen voor uitbreiding van de laadinfrastructuur in Nederland.


column

usinessflitsen JP Offset vestigt zich op zichtlocatie langs de A12 Drukkerij JP Offset is in eind 2009 ontstaan uit een doorstart van drukkerij JP Tamminga. Als een van de grotere grafische bedrijven in het oosten van het land, heeft JP Offset een zeer grote diversiteit aan grafische werkzaamheden en het creëren van communicatie-uitingen voor bedrijfsleven maar ook voor de particuliere markt. Thans bestaat JP Offset uit ca. 30 vakbekwame medewerkers. Om in de toekomst meer zichtbaarheid te creëren is er na de overname gekozen voor een nieuwe locatie, het voormalige Skantrae pand aan de A12. de nieuwe locatie bedraagt ca. 1.350 m² kantoorruimte en ca. 1.200 m² bedrijfsruimte. DK Spitman bracht deze transactie tot stand in opdracht van Acoma Beheer B.V.. JP Offset werd in deze geadviseerd door Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting uit Zoetermeer.

Tweetrapstestament De keuze welk testament voordelig is, is een lastige keuze en dient per situatie bekeken te worden. De laatste tijd is het tweetrapstestament veel in de media geweest. Hierbij werd echter voornamelijk aandacht besteed aan de voordelen van een tweetrapstestament. Het tweetrapstestament is echter niet voor iedereen per definitie de fiscaal voordeligste testamentvorm. Bij een tweetrapstestament worden de kinderen onterfd en wordt de langstlevende tot enig erfgenaam genoemd. De langstlevende krijgt hierbij de verplichting opgelegd dat bij haar/zijn overlijden het verkregen vermogen van de eerststervende aan de kinderen toekomt. In de situatie dat sprake is van een langstlevende echtgenoot en kinderen, kan een dergelijk testament inderdaad bij het eerste overlijden een besparing van erfbelasting opleveren. Echter, bij het tweede overlijden kan er als gevolg van dit tweetrapstestament meer erfbelasting verschuldigd zijn.

voorbeeld 1

Echtgenoten, gemeenschap van goederen / 2 kinderen Totaal vermogen E750.000 / Nalatenschap E375.000

voorbeeld 2

Dezelfde gegevens als in voorbeeld 1 Nalatenschap E1.500.000

Erfbelasting 1e overlijden Wettelijke verdeling E9.200 Tweetrapstestament Nihil

Erfbelasting 1e overlijden Wettelijke verdeling E137.000 Tweetrapstestament E168.200

Erfbelasting 2e overlijden Wettelijke verdeling E68.800 Tweetrapstestament E87.600

Erfbelasting 2e overlijden Wettelijke verdeling E368.800 Tweetrapstestament E537.600

Totaal erfbelasting Wettelijke verdeling E78.000 Tweetrapstestament E87.600

Totaal erfbelasting Wettelijke verdeling E505.800 Tweetrapstestament E705.800

Of een tweetrapstestament aantrekkelijk is, hangt derhalve af van de concrete situatie en of gekeken wordt naar de totale erfbelasting of alleen naar de erfbelasting bij het eerste overlijden. Daarnaast willen wij er graag op wijzen dat indien voor dit testament gekozen wordt, ouders hun kinderen (om fiscale redenen) onterven. Van een tweetrapstestament kan gezegd worden dat deze bij een totaal vermogen groter dan E1.200.000 fiscaal niet interessant is. U bent toch niet bang om uw hoofd boven het maaiveld uit te steken? Of wilt u graag op uw concurrent lijken? Tijd om op te vallen! Entertainen is verkopen, verkopen is entertainen. Heeft u lef, voldoende ambitie en zoekt u resultaat? Keertje praten..? Tivolilaan 149, 6824 BV Arnhem t 026 379 25 67 w www.vannaam.nl

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Meander 725 6825 ME ARNHEM Tel: +31 (0)26 352 56 25

9


‘Mijn schoonzoon? Dat wordt niets...’

Het zal je gebeuren: na jaren hard ploeteren laat de gedroomde opvolging u in de steek. Gelukkig hoeft dat géén reden te zijn om nog een paar jaar door te buffelen. De accountants en adviseurs van Brouwers zijn precies de mensen die u in dat geval kunnen laten excelleren in het staartje van uw ondernemerschap. De intensieve begeleiding tijdens opvolgingstrajecten bestaat bijvoorbeeld uit prognoses, managementovereenkomsten, verkoopcontracten, zelfs het zoeken en selecteren van kandidaten. Brouwers doet dus véél meer dan alleen aangiftes, jaarrekeningen en salarisadministraties. Ook voor ondernemers die aan iets nieuws toe zijn is Brouwers bijzonder breed. En altijd to the point. Bel maar eens... T / 026 353 78 70

W / www.brouwers.nl

V / Arnhem, Deventer, Genemuiden en Zwolle

accountants / adviseurs


COLUMN grip accountants

GRIP op uw dromen: optimaliseer uw salaris! Wie droomt er niet van: veel verdienen en weinig belasting betalen. Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga), dan is deze droom dichter bij dan u denkt: met een salarisoptimalisatie kunt u namelijk eenvoudig 10% belasting besparen! In beginsel kunt u uw eigen salaris bepalen. Het bedrag dat u over dit salaris aan belasting betaalt, is voor u vervolgens een gegeven. Maar onderschat de mogelijkheden hiervan niet. Over elke euro belastbaar inkomen boven de grofweg E55.000 betaalt u 52% inkomstenbelasting. Dat moet u dus zien te voorkomen. U zou eigenlijk uw salaris zodanig moeten bepalen dat u maximaal 42% belasting betaalt, maar al uw aftrekposten (denk met name aan uw aftrek hypotheekrente) tegen 52% aftrekt. Uiteraard moet u hierbij rekening houden met een aantal spelregels die de Belastingdienst aan het salaris van een dga stelt. Zo geeft de wet aan dat het minimumsalaris van een dga onder normale omstandigheden ten minste E41.000 per jaar moet bedragen en dient de dga ten minste het salaris te krijgen dat de best betaalde werknemer in de onderneming verdient. Met inachtname van de spelregels van het hierboven genoemde ‘fictief loon’ kunt u met een fi scaal goed doordachte salarisoptimalisatie inderdaad al snel 10% inkomstenbelasting besparen. Wij zien in de praktijk vaak twee fiscaal ongunstige situaties.

nog een aantal stappen genomen worden om 10% belasting te besparen. Overwogen kan worden om een (fiscaal aftrekbare) eigen bijdrage voor de bijtelling voor privégebruik auto van de zaak of een (fiscaal aftrekbare) eigen bijdrage voor het pensioen aan de eigen BV te betalen. Ook kan (fi scaal aftrekbaar) gespaard worden in een levensloopregeling. Daarnaast kan overwogen worden het salaris te verlagen. De Belastingdienst kan dit slechts corrigeren als uw salaris meer dan 30% afwijkt van een salaris dat in het economisch verkeer gebruikelijk is.

1. de dga heeft een te hoog salaris

2. de dga heeft een te laag salaris

Bij een te hoog salaris betaalt de dga over een groot deel 52% inkomstenbelasting. In deze situatie kunnen

Bij een te laag salaris trekt de dga zijn aftrekposten (denk aan de hypotheekrente) slechts tegen 42% af. Zo-

Mr. Petra Uylen-van Pelt is directeur van Grip Accountants en Adviseurs N.V., met vestigingen te Duiven en Doetinchem. www.gripadviseurs.nl

als hierboven al gezegd, geeft de wet aan dat het minimumsalaris van een dga onder normale omstandigheden ten minste E41.000 bruto per jaar moet bedragen. Veel dga’s hebben het idee dat je met dit salaris ook zo min mogelijk belasting betaalt. Wat hij meer nodig heeft om van te kunnen leven, neemt hij in rekening-courant op. De rekening-courant wordt vervolgens afgelost met een dividenduitkering. Als echter het salaris soms (een klein beetje) hoger vastgesteld wordt, kan bijvoorbeeld de hypotheekrente tegen 52% afgetrokken worden en dit levert u belastingvoordeel op, daar u per saldo niet meer inkomstenbelasting betaalt, maar uw BV wel minder vennootschapsbelasting omdat het hogere salaris bij de BV aftrekbaar is van de winst.Met een hoger salaris bouwt u ook nog meer pensioen op. Toch handig voor later, zeker nu de AOW(leeftijd) ter discussie staat. Ook kunt u meer geld inleggen voor de levensloopregeling. Tot slot (en dat is misschien nog wel het meest belangrijk), een hoger salaris houdt de Belastingdienst op afstand, daar deze minder snel geneigd zal zijn uw salaris ter discussie te stellen. Kortom, uw optimale salaris is binnen handbereik. Laat daarvoor wel eerst uw fiscale positie grondig onderzoeken. Hiermee houdt u GRIP op uw dromen!

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

11


Business en mode

Town & Country kleedt aan!

Gerald van Drie besteedt veel aandacht aan mode

12

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0


VOOR & NA Arnhem Business werkt samen met Town & Country (volgens eigenaar Maarten de Jong de mooiste herenmodezaak van Gelderland) aan de rubriek: ‘Town & Country kleedt aan!’. En dat kunt u letterlijk nemen. Maarten kleedt elke uitgave een voor de regio belangrijke of spraakmakende ondernemer aan. Dat doet hij met plezier omdat de mode wat frivoler is dan vroeger waardoor je eenvoudiger een eigen identiteit kunt uitdragen. Vandaag Gerald Van Drie van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters.

“Of ik mode belangrijk vind? Zeker. Eigenlijk besteed ik er veel aandacht aan. Met name aan casual, leuk jasje, mooi shirt, goede broek, trendy schoenen, maar ik draag ook pakken. Ik heb uiteraard gehoord van Town & Country, maar was nog nooit in de gelegenheid om binnen te stappen. Ik ben onder de indruk van de stijlvolle ambiance en het assortiment. En wat een service, de espresso wordt meteen bij binnenkomst geserveerd.”

Drieklomp Gerald van Drie vormt samen met moeder en drie broers de kern van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters, een gespecialiseerde makelaardij die vanuit

vijf vestigingen een specifieke doelgroep bedient. “Denk maar aan het duurdere segment, herenboerderijen, villa’s op schitterende locaties, kasteeltjes in Nederland en Duitsland, kortom de echt mooie huizen. Niet alleen landelijk, alhoewel dat toch de grootste klantengroep is, maar ook mooie stadsvilla’s en appartementen. De rode draad is dat het onroerend goed altijd meer dan bijzonder is.” Ook Drieklomp merkt de moeilijke markt. “Maar we verkopen nog steeds. Als de locatie klopt, de prijs goed is en de betreffende woning in goede staat is, dan is er nog steeds interesse. Dan zit het wel goed.”

Passessie En dan de passessie. “Ik heb weinig tijd”, vertelde Gerald toen hij binnenkwam. “Toch slaagt hij er in om in een half uurtje tientallen jasjes en pakken te passen van uiteenlopende merken als Etro, Cantarelli en Caruso. Het past allemaal en het zit uitstekend, Gerald heeft een goede maat. “Ik kies meestal toch voor bijzondere kleding, voor dingen die afwijken van wat de mainstream draagt. Andere kleuren, mooiere stoffen, een iets andere snit.” Dat lukt ook deze keer. Gerald kiest een CG jasje (Circle of Gentlemen) en een prachtig blauw shirt van dezelfde fabrikant. Uiterst tevreden en net op tijd voor zijn volgende afspraak.

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

13


Business en accountancy

Hette Gaastra kiest opnieuw voor GIBO Groep

‘Een kwestie van vertrouwen’ Hette Gaastra is 46 jaar en eigenaar van Hippisch Centrum De Waterberg in Arnhem en dierencrematorium en –begraafplaats Kolleweidenhof in Heelweg-Oost bij Varsseveld. Hette Gaastra zit al veertig jaar in de paarden, als actieve ruiter, maar vooral ook als ondernemer. En dat voerde hem over een kronkelig pad, waarin hij de hulp van een adviseur en accountant goed kon gebruiken.

De Kolleweidenhof draait als één van de grootste dierencrematoria in Nederland goed. Er zijn dagelijks zeven auto’s op pad om huisdierkadavers voor crematie bij dierenartsen op te halen en ze na de crematie daar ook weer terug te brengen. Ook de aanpak van de Waterberg belooft veel. Hette Gaastra: “Ik had het hippisch centrum vijf jaar verhuurd aan een medewerker, maar dat ging uiteindelijk niet goed. We doen het nu weer zelf en we hebben grootse plannen. We zijn zelfs van plan er een restaurant met 185 zitplaatsen te realiseren. Het wordt laagdrempelig, met uitzicht op een rijhal. Verder hebben we twee rijhallen en zeventig paardenboxen, waar momenteel 10 pensionpaarden en 32 eigen paarden staan gestald. We hebben met name manegeklanten, die hier of in het bos komen rijden op onze paarden. Al met al loopt het op dit moment goed. De genomen aanpassingen beginnen zichtbaar haar vruchten af te werpen.”

GIBO Groep Hette Gaastra had een nauwe band met Jurgen Leisink, maar toen die besloot de overstap te maken naar GIBO Groep kon hij hem niet volgen. Hette: “Jurgen niet, in verband met zijn concurrentiebeding, maar ik

stapte wel over naar de GIBO Groep. Jurgen werd vestigingsmanager in Elst en mijn zaken werden behartigd door zijn collega’s in een andere vestiging. Naar volle tevredenheid overigens. Nu zijn we weer verenigd en dat bevalt goed. Heeft te maken met vertrouwen. Hij kent mij en mijn bedrijf van haver tot gort. Bovendien hebben Jurgen en ik samen veel meegemaakt en dat schept een band.”

Klanttevredenheid Die klanttevredenheid die Hette Gaastra verwoordt is niet vreemd voor GIBO Groep. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van Blauw Research voor Incompany 100 komt GIBO Groep in 2009 met een recordscore van 7,37 op de eerste plaats van de 23 accountantskantoren in de categorie Accountancy en Belastingadvies. De beste van Nederland dus. In 2007 en 2008 noteerde GIBO Groep ook al hoge tevredensheidsscores en top drie noteringen. In 2009 weet de organisatie de concurrentie voor te blijven. Jurgen Leisink: “Klanttevredenheid heeft te maken met diverse zaken: afspraken nakomen, kunnen inleven in de gedachten van de ondernemer, betrokkenheid tonen naar de cliënt en zijn onderneming en

bereikbaar zijn ook buiten kantoortijden en als het moet ook in vakanties. Daarnaast is het hanteren van een gunstige tariefstelling voor de dienstverlening ook van belang, zeker in tijden van economische onzekerheid. Verder speelt de medewerkerstevredenheid een grote rol. Ook daarin scoren we prima. We haalden het afgelopen jaar een tweede plaats in onze branche. Klanttevredenheid gaat namelijk hand in hand met medewerkerstevredenheid. Onze cliënten zitten immers niet te wachten op steeds wisselende contactpersonen.” Hette Gaastra noemt de vertrouwensband met adviseurs heel belangrijk. Hette Gaastra:“Je hele ziel en zaligheid ligt er op tafel. Dan moet je wel praten met iemand die je volledig vertrouwt.”

GIBO Elst Er werken in Elst zo’n veertig medewerkers voor MKB bedrijven en bedrijven werkzaam in de land- en tuinbouw. Door deze omvang zijn wij in staat klanten een full serviceproduct te bieden, dus niet alleen accountants en fiscalisten, maar ook juristen en deskundigen op het gebied van fusies en overnames, subsidies en personeel en organisatie. Dat maakt ons een belangrijke speler in de markt en qua klanttevredenheid nummer 1.”

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

15


Business en marketing

Eberson & Nijhof Reclame Marketing over de dominantie van internet

‘Blijf wakker, want de wereld raast door’

Er gebeurt veel. Campaign somde wat ontwikkelingen en aandachtspunten in marketing op:

16

nijmegen business | nummer 5 | juli 2 0 1 0

1) Individueel gebruik van sites als Facebook, zoals Ikea`s succesvolle `tag a sofa` campagne in het VK: klanten konden meubel(onderdelen) uit de Ikea-catalogus op Facebook zetten, waarmee ze het betreffende artikel konden winnen. 2) Het gaat minder om technologische nieuwtjes en meer om ideeën. Simpele, interactieve en verslavende online marketingacties zullen het meeste succes hebben. 3) Mik niet op één idee of actie; digitale marketeers als Burger King, Penguin Books en Diesel zetten in op vele goedkope en, indien succesvol, opschaalbare activiteiten. Mislukkingen zijn zo overkomelijk. 4) 2010 wordt het jaar van Android, al zal de iPhone app store blijven uitdijen. Android wordt hét platform

door de integratie van camera, microfoon, kaarten, sociale netwerksites en gps. 5) Transparantie wordt nog crucialer. De doelgroep tiener tot twentysomething presenteert zich op netwerksites opener en eerlijker dan ooit werd verwacht. 6) Internet vloeit over in het echte leven. Stukjes internet worden gebruikt als augmented real world. 7) Al verschuift de focus van media en technologie naar content, inzicht en originaliteit, ook in de digitale wereld telt alleen een aansprekend idee. 8) Mensen zetten zichzelf `uit`. Momenteel slaapt 84% van de mensen met hun mobieltje aan. Dat verandert: mobieltjes staan vaker uit en Twitter krijgt `openingsuren`. (bron: Campaign)


De essentie van marketing (getting you to the market) mag dan hetzelfde blijven, de focus en de middelen veranderen bijna met de dag. En dan heb je behoefte aan een marketingbureau dat niet alleen op de hoogte is, maar ook de creativiteit heeft om ideeën om te zetten in werkbare (lees betaalbare) acties. En internet speelt een steeds belangrijkere rol, elke dag weer anders, maar onmiskenbaar dominant. Het devies van Eberson & Nijhof: ‘Blijf vooral wakker, want de wereld raast ook zonder jou door’.

De basis OK, hoor ik u denken. Maar Ikea heeft een afdeling waar vijftig marketeers werken met welhaast onbegrensde budgetten. Klopt, maar ze doen dingen ook gewoon anders en niet alles hoeft de wereld te kosten. Het gaat vaak ook om het creatief inzetten van media. Maar het begint bij de basis, hoe breng ik mijn boodschap voor het voetlicht. Adverteren is één, marketing via het web is een ander verhaal. “We bouwen eenvoudige of ingewikkelde webapplicaties, met webwinkels of automatische datamachines. Dat hebben we allemaal zelf in huis”, vertelt Ferry Nijhof. “Vooral interactieve sites, uitnodigend, zodat bezoekers daadwerkelijk contacten leggen. Zo hebben we ook een eigen search engine (SEO) ontwikkeld. Wij realiseren topposities in zoekmachines die klanten daadwerkelijk kwaliteitsbezoekers opleveren.

Marketing. Ferry Nijhof: “Een SEOrapportage bevat vele tips en draagt handvaten aan waardoor de eigen site beter indexeerbaar wordt voor de

New Marketing Speciaal voor opdrachtgevers die deze vraagstelling bij ons neerleggen is er in 2008 een werkwijze ontwikkeld onder de naam Eberson & Nijhof New

zoekmachines. Ook geeft dit rapport algemene informatie over belangrijke punten waaraan een website moet voldoen om goed te kunnen worden

geïndexeerd in de zoekmachines. Om een zo goed mogelijk technisch beeld van de website te geven, wordt deze stapsgewijs aan een aantal criteria getoetst. Aan de hand van deze criteria brengen wij concreet advies uit met verbeterpunten die de indexeerbaarheid en prestaties van de website verder zal verbeteren waardoor ook de bezoekersaantallen zo mogelijk nog verder stijgen. Denk bij SEOadvies aan de volgende mogelijkheden: consultancy per e-mail / telefonisch / op afspraak richting de partijen, technische hulp en controle van de uitgevoerde SEOadviezen, optimaliseren van de broncode of verwerking van eventuele updates van de zoekmachines. Het werkt vlekkeloos, zodat een bedrijf tegen geringe kosten veel zichtbaarder wordt op het web. En daar gaat het om. Als je eenmaal een goede website hebt, wil je wel gevonden worden. Daar hebben wij onze middelen voor.” Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Ferry Nijhof, ferry@eberson-nijhof.nl.

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

17


Wij drukken steeds ‘groener’ Jurjen Helfrich 06-33844619

Geograaf 38, 6921 EW Duiven | T 026 319 51 51 | info@jp.nl | www.jp.nl


COLUMN VNO-NCW

ZKH Prins Carlos spreker op congres over ‘Food, Feed & Fuel’ Op 9 november van dit jaar organiseert werkgeversvereniging VNO-NCW Midden een congres voor ondernemers over ‘Food, Feed en Fuel, energie voor een gezonde economie’. De voorzitter van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, René Prop vertelt enthousiast over het congres. “Het verwachte tekort aan grondstoffen en energie biedt kansen voor ondernemers. Wist u dat ook in onze regio veel innovaties op dit gebied plaatsvinden waar ondernemers van kunnen profiteren? Verdienen aan duurzaamheid en zakendoen is de insteek. Het congres is er vooral op gericht u daadwerkelijk in contact te brengen met nieuwe zakenpartners. Dit wordt niet aan het toeval overgelaten, maar concreet geregisseerd. Daarom hebben we ook maar één spreker: Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme. Dit relatief onbekende lid van het Koninklijk Huis is zeer bevlogen als het gaat om ondernemen en duurzaamheid. Wat het congres onderscheiZ.K.H. Prins Carlos dend maakt, is dat we de interactie de Bourbon de Parme voor, tijdens en na het congres buitengewoon gaan organiseren. Techniek maakt het mogelijk de juiste partner voor u op te sporen en aan u te koppelen. Ik kan u deelname aan het congres van harte aanbevelen.”

Food, Feed en Fuel, energie voor een gezonde economie Jaarcongres VNO-NCW Midden Datum : 9 november 2010 Locatie : CineMec, Ede Aanvang : 13.30 uur Informatie : www.foodfeedfuel.nl

Pioniersplein Het congres op 9 november biedt verder themasessies, matching van vraag en aanbod, een informatief en inspirerend gesprek tussen ondernemers over trends en marktkansen, een pioniersplein en, niet onbelangrijk voor concrete contacten, een netwerkdiner. Op het pioniersplein staan bedrijven met hun nieuwste kennis en innovaties. Zo geeft Bredenoord haar visie op schone energie en demonstreert een nieuw waterstofaggregaat, laat Ingrepro zien dat algen ook een goede eiwitbron voor voeding zijn en TRIVAL demonstreert dat verpakkingsmateriaal in de zorgsector ook van ook van afbreekbaar materiaal kan zijn.

Themasessies Deelnemers kunnen kiezen uit tien themasessies. Deze zijn opgebouwd rondom aspecten die binnen vrijwel iedere onderneming relevant zijn: MVO, inkoop & leveranciers, bedrijfspand, reststromen en het nieuwe produceren. Voorbeelden: • Hoe benut ik mijn bedrijfspand maximaal? • Inkoop en aanbesteding; een verwaarloosde kans • The green factory = anders denken • Duurzaamheid, van bedreiging naar kansen voor het bedrijfsleven Kijk voor meer informatie op www.foodfeedfuel.nl

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

19


business en netwerken

Het was bloedheet en de locatie fantastisch

De Arnhem Business netwerkborrel heeft een grotere jas aangetrokken en Landgoed Groot Warnsborn als thuishaven gekozen. Gastheer Lammert de Vries en zijn team weten wat een vermoeid ondernemer na een lange dag op de werkvloer nodig heeft. Aandacht, versnaperingen en een portie verwennerij. En zo geschiedde het dat een boeiend gezelschap uit alle segmenten van het bedrijfsleven in de regio Arnhem zich verzamelde onder de parasol met een koel glas en warm gezelschap. Onder de parasol aangezien het ongeveer 36 graden was en de zon vol op het terras stond. Toch blijft het verbazingwekkend hoe je ideeÍn opdoet bij zo’n ontspannen bijeenkomst onder gelijkgestemden. In een periode waarin de economie haar grillen vertoond en niet alles vanzelfsprekend is heeft het uitwisselen van ervaringen en meningen een louterend effect. Het geroezemoes werd alleen verstoord toen de laatste uitgave van Arnhem Business werd uitgereikt. Kijken wie er dit keer in staat en wat hij of zij te melden heeft blijft natuurlijk een hot item. De presentatie op de cover van de strategische aankoop van Jacobs Kottier door Deloitte was het item en kon ter plekke met Dianne, Ewoud consui besproken worden. De koelte van de omringende bossen hielden de situatie draaglijk en de stemming op peil. De laatste deed keurig het licht uit.

20

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0


Business en achtergrond

Arnhem Business ontbijtbijeenkomst in Hotel Haarhuis

‘Over de vereenvoudiging van het BV-recht’

Arnhem Business start een nieuw initiatief: de Arnhem Business Ontbijtbijeenkomst. In elke uitgave nodigen wij specialisten uit voor een uitgebreid ontbijt in Hotel Haarhuis. Zij laten daarbij hun licht schijnen op een actueel onderwerp. Dat was deze keer de vereenvoudiging van het BV-recht. Aan tafel zaten: Dianne Kottier (41 jaar, fiscalist en partner bij Deloitte), Hein van ’t Wout (55 jaar, directeur ABN Amro Mees Pierson), Claudia Lap (44 jaar, notaris Hekkelman) en Rutger Sark (45 jaar, advocaat en partner bij De Kempenaer Advocaten, alwaar hij leiding geeft aan de sectie ondernemingsrecht).

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

21


Business en achtergrond

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een populaire rechtsvorm. Tegelijkertijd is gebleken dat ondernemers onder de bestaande BV-wetgeving nogal eens last ondervinden van regels die onnodig belemmerend werken. Daarom ligt er een voorstel om het BV-recht te vereenvoudigen en te flexibiliseren. De huidige regeling ontstond in 1971, toen onze oosterburen hun GmbH in het leven riepen en Nederland niet achter kon blijven. Er ontstond in feite een kopie van het NV-recht met enkele subtiele verschillen. Het BV-recht is in de praktijk echter ingewikkeld en star. Dat leidde ertoe dat steeds meer ondernemers hun toevlucht zoeken in de oprichting van een limited, wat veel eenvoudiger is.

Gemakkelijker Claudia Lap: “Het wordt in het nieuwe BVrecht gemakkelijker om een BV te starten. Neem de verplichte storting van g18.000,als minimum kapitaal ter bescherming van schuldeisers. In de praktijk werd dat geld meteen na de oprichting van de BV weer uit de BV gehaald. Er zijn inmiddels enkele arresten die aangeven dat de aandelen dan niet zijn volgestort en curatoren hanteren het wapen van de bestuursaansprakelijkheid. De kapitaalbescherming is een technisch juridisch verhaal dat ook nog niet waterdicht is. Die g18.000,- zijn niet meer nodig.” Hein van ’t Wout: “Banken hebben

22

ook geen controleplicht meer en de banken accountantsverklaring bij inbreng in natura evenals de verklaring van geen bezwaar vervalt. Het preventieve toezicht vervalt dus helemaal. Er komt een vorm van doorlopend toezicht, met ijkpunten. Ook wordt het eenvoudiger om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden en kan in statuten worden geregeld dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt.” Claudia Lap vult aan: “En de algemene vergadering mag ook in het buitenland worden gehouden, dat levert voor sommige bedrijven ook voordeel op. De verplichting om jaarstukken te deponeren blijft overigens gehandhaafd. Het grote voordeel is dat je in statuten veel meer dan nu het geval is tegemoet kunt komen aan specifieke wensen en bijzondere situaties.” Hosanna dus, of valt het mee? “Dat betekent dat adviseurs en banken voordat ze gaan adviseren altijd eerst de statuten zullen moeten beoordelen om te zien hoe de BV is ingericht”, vertelt Dianne Kottier. “Ze zullen echt naar de akte moeten kijken. Dat betekent automatisch dat advieskosten zullen toenemen.”

Flexibel De nieuwe BV-wetgeving staat meer flexibiliteit toe. Neem de zeggenschap, want je kunt in de nieuwe wetgeving aandeelhouders van verschillende soorten zeggenschap

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

voorzien. Ondernemers kunnen in de BVnieuwe stijl zeggenschap dus onderscheidend maken. Zo kun je winstrecht- of stemrechtloze aandelen hebben. Dat kan bijvoorbeeld heel handig zijn wanneer zoon- of dochterlief de zaak overneemt, vader 80% van de aandelen houdt maar geen zeggenschap meer heeft. Ook kunnen private investeerders in bijvoorbeeld de zorg geen invloed op zorginhoudelijke taken krijgen. Er zitten ook addertjes onder het gras. Rutger Sark: “Neem het uitkeren van dividend. Het bestuur moet in het wetsvoorstel straks zijn instemming verlenen aan een besluit van de aandeelhouders tot uitkering van dividend. Tegenwoordig gebeurt het regelmatig dat wordt uitgekeerd, terwijl daardoor liquiditeitsproblemen ontstaan. Het bestuur moet onder het nieuwe recht een uitkeringstest doen en onderbouwen waarom ze het goed vindt dat wordt uitgekeerd, want anders zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. Overigens ontspringen de aandeelhouders niet de dans: zij zijn gehouden tot terugbetaling van uitkeringen indien zij niet te goeder trouw waren Over dit onderwerp zal in de toekomst ongetwijfeld veel jurisprudentie ontstaan.”

Lacunes Er zitten gaten in de wet. “Zeker op fiscaal niveau”, vertelt Dianne Kottier. “Daar is ge-


woon heel weinig geregeld. “We weten niet hoe de nieuwe regeling gaat uitpakken en meer duidelijkheid is gewenst. Als aandeelhouders met rente moeten terugstorten, is dat dan negatief dividend? Ook worden nu in de vennootschapsbelasting fiscale gevolgen verbonden aan het houden van een1/3 belang. Vergroten stemrechtloze aandelen het ‘belang’? Het was heel voor de hand liggend om die zaken te regelen, maar de praktijk zal het uit moeten wijzen.” Rutger Sark: “Of de werknemersparticipatie met stemrechtloze aandelen. Dat kan eenvoudig worden geregeld, maar ze krijgen bij 1% wel al vergaderrecht en agenderingsrecht. Wat gaat dat straks allemaal brengen? “Misschien verandert de status van de BV en worden er weer meer NV’s opgericht. Je krijgt straks wel duidelijkere verschillen.” De gesprekspartners zijn het er over eens dat de vrijheid voor ondernemers groter wordt. Wat dat betreft gaat de Nederlandse situatie meer op de realiteit in de ons omringende landen lijken. Dat maakt de positie van Nederland en met name van Nederlandse ondernemers sterker.” Gevolgen voor zakelijke dienstverleners En wat betekent de nieuwe wet voor advocaten, notarissen, accountants en bankiers? Niet zo heel veel. Rutger Sark: “Juristen blijven hun rol spelen, waarbij de extra mogelijkheid ontstaat ondernemers in de BV veel meer maatwerk te bieden. Boven-

dien houden we de aansprakelijkheidskwesties.” Eigenlijk geldt hetzelfde voor de notaris. Claudia Lap: “Je kunt de BV’s veel mooier inrichten, de ondernemer krijgt meer flexibiliteit. De notaris kan straks meer maatwerk leveren bij het opstellen van statuten. One size fits all is verleden tijd” Ook Dianne Kottier lijkt tevreden. Er is veel fiscale onduidelijkheid. De accountantsverklaringen worden geschrapt, maar de inbrengbeschrijvingen blijven vereist. Wel heeft deze wetgeving impact op fiscale regels en zoals het er nu voorstaat brengt dat kansen met zich mee.” Bankier Hein van ’t Wout: “Voor banken wordt het enerzijds wellicht gemakkelijker, omdat de stortingen vooraf (g18.000) niet langer nodig zijn en bankverklaringen vervallen. Wel zal bij kredietverlening in de toekomst een exacte controle van Statuten nodig zijn om te bepalen hoe de zeggenschap, de kapitaalinbreng en de uitdeling is geregeld, want dat kan per BV verschillen en daarmee nemen voor banken de risico’s toe.” Dat wordt nog een lastige klus. De wet is door de Tweede Kamer, maar hangt nog in de Eerste Kamer. Het zou mooi zijn als de Eerste Kamer vóór 1 januari 2011 een beslissing zou nemen. Dan duurt het nog minimaal een half jaar voordat de wet ook echt wordt ingevoerd, maar dan heeft de ondernemer er een betere BV-wetgeving bij.

Ontbijten bij Hotel Haarhuis Het ontbijt vond plaats in Hotel Haarhuis, tegenover het station. Dat was een schot in de roos. In een aparte ruimte genoten de deelnemers van een meer dan uitstekend ontbijt, zo volledig, dat beschrijving een behoorlijke klus wordt. Compleet, vers, lekker. En toegankelijk voor iedereen die een vroege bijeenkomst wil combineren met een ontbijt. Een echte aanrader.

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

23


Business en media

Directeur Guus van Kleef over Omroep Gelderland:

‘We timmeren met Zomer in Gelderland flink aan de weg‘

Guus van Kleef (53 jaar) is sinds 2004 directeur van Omroep Gelderland. Hij begon als fotograaf, hij was erbij toen TV Gelderland zo’n twaalf jaar geleden van start ging en hij ontwikkelde zich verder. Dat hij nu medeverantwoordelijk is voor alle organisatorische facetten van het be-

24

drijf vindt hij geen probleem. Zijn creatieve achtergrond ziet hij als een voordeel, omdat hij aanvoelt wat creatieven nodig hebben om goede programma’s te maken. Daar draait het om, want goede programma’s zorgen voor hoge kijkcijfers. En dat is belangrijk.

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

Omroep Gelderland Omroep Gelderland staat voor radio, tv en internet. Doel van de omroep is het vergaren en verspreiden van regionaal nieuws en culturele, zakelijke en onderhoudende informatie uit Gelderland. “Wij willen de binding van Gelderlanders met hun woon-


Omroep Gelderland doet niet mee aan de zomerslaap die in het land van de publieke omroepen gebruikelijk is. Geen eindeloze herhalingen, maar gewoon een ZomerTour programmeren, waarin je 35 dagen een live-programma vanuit 35 verschillende plaatsen in Gelderland maakt. Zeven weken lang, vijf dagen per week. Een enorme klus, ook een behoorlijke investering, maar wel een uitstekende manier om je tijdens de zomer bij de kijkers te profileren. Directeur Guus van Kleef vertelt er meer over.

omgeving versterken door mensen te betrekken bij wat er gebeurt. Door nieuws en achtergronden, maar we laten ook de evenementen zien die in onze provincie plaatsvinden. Zo blijven onze luisteraars, kijkers en internetbezoekers altijd op de hoogte.” En dat doet Omroep Gelderland goed. Met de tv-uitzendingen bereikt de omroep dagelijks 22 tot 23% van de Gelderlanders en dan heb je het over 350.000 tot 400.000 mensen. “Ook internet is de afgelopen jaar explosief gestegen. We hebben nu 25 miljoen hits per jaar. We hebben er ook fors in geïnvesteerd. We brengen er alle nieuws, ook beeld, meteen. Toen de windhoos de Zwarte Cros trof, waren we er snel met een cameraploeg bij en stond het direct op internet, met als resultaat meer dan 125.000 extra bezoekers op onze site. Op die manier zijn we zo actueel als maar zijn kan. We zien internet dus ook als een belangrijke aanvulling op onze nieuwsdienst. Het maakt ons brede mediaaanbod compleet.”

ZomerTour Omroep Gelderland is altijd op zoek naar onderscheid. Daarom werd besloten om, op het moment dat de rest van het media landschap in de slaapstand staat, met de ZomerTour juist fors te investeren. “We bereiken andere kijkers, meer kijkers en we laten zien dat we ook in de zomer actief zijn. Dat doen we door in zeven weken vanaf 35 verschillende locaties in Gelderland live-uitzendingen te verzorgen. Dat werkt dubbel, want we zijn zichtbaar voor publiek, maar we bieden de thuisblijvers ook leuke en interessante tv. En daar gaat het om. We laten zien dat we als regionale omroep meer dan gemiddeld meetellen.

We onderscheiden ons als Omroep Gelderland dan ook positief ten opzichte van andere regionale omroepen. Natuurlijk is er sprake van steeds meer concurrentie van commerciële omroepen, maar dat zien we niet als een probleem. Zij claimen terecht hun deel van de markt. Wij zijn als publieke omroep aan strenge regels gebonden, zij minder, maar we hebben allemaal bestaansrecht. Bovendien zoeken we vaak samenwerking met andere partijen, zoals met de Bedrijven Kontaktdagen in Nijmegen, maar ook met De Gelderlander. We gaven samen met hen het programma ‘Vrouwen in oorlogstijd’ vorm en we ontwikkelen nu ook een tv-format voor het concept ‘Geniet’. Die samenwerkingsverbanden bieden alle partijen meerwaarde.”

Zakelijk Ook voor ondernemers kan Omroep Gelderland een bijzonder interessant platform zijn. Dat blijkt uit de kijkcijfers van radio en tv, maar ook uit de belangstelling voor internet. “We mogen als publieke omroep niet zoveel, gesponsorde programma’s mogen wij bijvoorbeeld niet maken. Wat we wel doen zijn commercials rond uitzendingen en die scoren goed. Probleem is dat we nog onvoldoende voor het voetlicht kunnen krijgen wat we als radio en tv voor ondernemers kunnen betekenen, maar daar werken we aan. Bijvoorbeeld door heel zichtbaar te zijn en steeds opnieuw ons verhaal te vertellen. Bovendien ontwikkelen we op dit moment een zakelijk tv-format rond innovatie in bedrijven. Zo blijven we bezig om onze naam in de provincie te verstevigen. Er is nog genoeg te doen en we blijven actief.” Voor meer informatie kijk op: www.omroepgelderland.nl. arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

25


Business en mode

ZUSSEN. Voor jou!

Marlies van Dijk gaat voor vrouwelijk, stoer en draagbaar

26

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0


VOOR & NA ‘ZUSSEN.’ zit pas twee jaar in Velp maar is inmiddels befaamd in de wijde omtrek. De zaak wordt gerund door Renie en Monique, u raadt het al twee zussen. Het oprechte plezier waarmee zij hun clientèle omtoveren met een nieuwe outfit heeft snel furore gemaakt. “Ons aanbod is vrouwelijk, stoer, sexy en draagbaar en daar komen de juiste vrouwen op af. Wij zijn de mooiste zaak van Nederland en voor minder gaan we niet”, is de stellige uitspraak van de dames. Voldoende reden voor Arnhem Business om deze uitdaging aan te gaan en dames ondernemers voor te dragen voor een aankleedsessie. De reeks vangt aan met Marlies van Dijk-Schuiling die beslist iets nieuws nodig heeft voor het aanstaande jubileum. Marlies van Dijk-Schuiling is nu veertien jaar getrouwd met Dirk-Jan van Dijk, vijfde generatie van het familiebedrijf Kramer Uitvaartverzorging. Kramer bestaat dit jaar 125 jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Marlies werkt mee in de zaak en is honderd procent betrokken. Marlies: “Na een paar jaar in Spaanse hotels te hebben gewerkt, ontmoete ik Dirk-Jan, ben als directiesecretaresse bij Heinz Int. gaan werken en assisteerde daarnaast Dirk-Jan bij de lopende zaken. Na de geboorte van onze eerste zoon was het een logische stap me op de zaak te richten. Ik ben verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de financiën, styling en huisstijl van het bedrijf, assisteer Dirk-Jan met zijn werkzaamheden en zit in het MT team. Daarnaast ben ik weer in de schoolbanken gaan zitten en begonnen met de studie “Bedrijfskundig Management”.

Regelmatig omkleden Als zakenvrouw maar ook als moeder wil Marlies er perfect uitzien. Marlies: “Naast mijn werk ben ik regelmatig op de sportschool en ook vaak op de golfclub te vinden. Ik moet me dan ook regelmatig omkleden afhankelijk van de gelegenheid en kan daarbij best wat hulp gebruiken. Een van mijn favoriete zaken is toch wel Zussen. Daar binnenkomend ben je direct op je gemak. Ik kan moeilijk een keuze maken vanaf het rek. Dan is de persoonlijke begeleiding van Renie en Monique onnavolgbaar zij weten exact wat me goed staat en waarin ik me senang voel. Ook hun assortiment is zo schitterend dat het vaak lastig is je budget niet enorm te overschrijden. Alhoewel, er is in iedere prijsklasse een goed aanbod dus de keus is aan jou.”

Met TWIN-SET naar het jubileumfeest Het credo van de zaak vrouwelijk, stoer en sexy is volledig toepasbaar op Marlies. We zien haar in een aantal combinaties uit de kleedkamer komen die alle op het lijf gemaakt lijken. Een bruin ensemble van Strenesse met laarsjes van hetzelfde merk. Een stoer zwartleren jasje van DNA met spijkerbroek van Strenesse, topje van TWIN-SET en laarzen van Dr. Scholl. We zagen een gekleurde jurk van Issa London met laarzen van Kop en Staart maar de openbaring van deze sessie was de zwart/ wit combinatie van TWIN-SET met hoge laarzen van Kop en Staart en bijpassende halsketting van Sputnik. De zussen helemaal tevreden en Marlies zeer gelukkig; daar past een goed glas bij. Proost.! Wilt u ook zo’n persoonlijk styling advies: adres en routebeschrijving vindt u op www.zussenmode.nl

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

27


Business en locatie

Schitterend Landgoed Groot Warnsborn aan rand van de Veluwe

‘We hebben een prachtvak’

28

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0


Elke foto, hoe geslaagd ook, doet de werkelijke schoonheid van Landgoed Groot Warnsborn te kort. Wie over de lange oprijlaan richting landgoed draait wordt verrast door de weidse aanblik en dan heb je de Oranjerie en het Koetshuis nog niet gezien. Het schitterende hoofdgebouw ligt majestueus aan de rand van de Veluwe en ook wat betreft het interieur is er niets aan het toeval overgelaten. Allemaal mooi, smaakvol, op zijn plaats. En dat is de verdienste van Lammert en Sjoukje de Vries en hun team.

Voordat het zover was legden Lammert en Sjoukje een lange weg af. Het begon allemaal op de Middelbare Hogeschool in Groningen, waar ze elkaar leerden kennen. Als geboren Friezen pendelden ze naar hun woonplaats Leeuwarden. Lammert had een auto, Sjoukje mocht meerijden en zo is het gekomen. Na zijn afstuderen begon Lammert in een sterrenrestaurant in Amstelveen, hotelkennis deed hij op in het Duitse Remmscheid en toen ook Sjoukje haar opleiding had volbracht verkasten ze naar Amerika, om voor de hotelketen Marriott te werken. Daarna ging het richting Londen, waar ze voor Ramada werkten.

Huur en koop En toen begon het langzaam maar zeker te kriebelen. “We wilden iets zelf beginnen, maar wat? We hoorden dat er een beheerderechtpaar werd gezocht in Groot Warnsborn. Gebeld, We waren eigenlijk te laat, maar we mochten toch langskomen. Het klikte en we kregen de baan. Dat was 1989. Twee jaar later vroeg de eigenaar of we in koop waren geïnteresseerd. Waren we, maar de banken vonden onze financiële basis te smal. Toen hebben we met de eigenaar een huurperiode van vijf jaar afgesproken, met optie tot koop. De koopprijs hebben we toen met-

een bepaald en dat bleek achteraf een slimme zet. De vastgoedprijzen stegen in die vijf jaar hard, maar wij hadden onze prijs in 1991 al gefixeerd. In 1996 konden we dus wel kopen.” De koop was meteen het startschot voor een reeks van verbouwingen. ”We gingen boven wonen in een klein appartement. Later verhuisden we naar het Koetshuis, waar onze vier kinderen zijn geboren. Het Koetshuis is nu een hoteldependance en we wonen inmiddels in de verbouwde kapel op een steenworp afstand. Vorig jaar hebben we een grote verbouwing afgerond, waarmee we het landgoed op niveau hebben gebracht. We beschikken nu over veertig hotelkamers en zeven zalen en de Oranjerie voor feesten, partijen of grotere zakelijke bijeenkomsten. Onlangs hebben we de gewelvenkelders onder handen genomen, oorspronkelijk uit de vijftiende eeuw, speciaal bestemd voor leuke dingen als proeverijen of kleinere feesten.”

Teamgeest Landgoed Groot Warnsborn bedient zowel de particuliere als de zakelijke klant. “Van maandag tot en met vrijdagmiddag met name zakelijke klanten, die hier vergaderen, bijvoorbeeld in combinatie met

overnachtingen. We organiseren seminars, vergaderingen, businesslunches, kortom, we kunnen de zakelijke klant van a tot en met z bedienen. Vrijdagmiddag arriveren dan de particulieren die van een heerlijk weekendje gaan genieten. Natuurlijk hebben we hier ook feesten en partijen, grote bruiloften, we hebben de faciliteiten en de ruimtes om alles wat het leven aangenaam maakt te organiseren.” Lammert en Sjoukje de Vries vinden hun vak een prachtvak. “Omdat we eigenaren zijn kunnen we snel schakelen. Iemand een goed idee? Doen! En de gastvrijheidsbranche is heerlijk. Natuurlijk heb je wel eens mindere ervaringen, maar die wegen niet op tegen het plezier.” Landgoed Groot Warnsborn telt 65 medewerkers in 45 fte’s. “Onze core business is gastvrijheid in al zijn vormen en daar worden onze mensen ook op geselecteerd. Het is geen probleem als je het verschil niet weet tussen een Bordeaux en een Bourgogne, dat kunnen we je leren, maar die glimlach, de openheid en vriendelijkheid, die zijn essentieel. Daar blijven we elke dag weer mee bezig, steeds verder verbeteren, medewerkers verantwoordelijkheid geven, mensen blij maken in hun werkomgeving. En dan ontstaat er vanzelf een fantastisch team.”

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

29


evenementenflitsen Jurriaan de Mol ontvangt Arnhem Horeca Award namens het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) heeft Jurriaan de Mol de Arnhem Horeca Award 2010 in ontvangst mogen nemen. De Mol kreeg de award uitgereikt uit handen van Arjen de Vries, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Arnhem en omstreken. Dit gebeurde tijdens de afsluitende avond van de Arnhem UITboulevard. Het RBT KAN heeft de award gekregen als blijk van Jurriaan de Mol voor een geslaagde waardering voor de vele marketingactivicampagne teiten die het bedrijf jaarlijks ontplooit. Arjen de Vries: “Hoe beter het gaat met toerisme en recreatie in de regio, hoe beter het gaat met de Arnhemse horeca”. De award is tevens een persoonlijke erkenning voor Jurriaan de Mol die, als directeur van het RBT KAN, sinds een aantal jaar de krachten heeft weten te bundelen wanneer het gaat om de marketing en promotie van de regio Arnhem en Nijmegen. “Jurriaan de Mol weet grenzen te verleggen en is een inspirator en een zeer geestdriftig mens. Hij opent deuren die voor anderen gesloten blijven”, aldus De Vries. Het RBT KAN is de VVV in onder andere Arnhem maar voert ook andere merken zoals Lekker Fietsen, Blijfjeslapen.nl en Liberation Route. Voor de gemeente Arnhem voert het bedrijf de citymarketingcampagne Made in Arnhem.

Groesbeekse wijngaard in binnentuin Arnhems Wijnmuseum Het Arnhems Wijnmuseum beschikt sinds kort over een mini stadswijngaard. Tijdens de voorbereiding van de nieuwe expositie ‘Wijn en kunst uit Gelderland’, die vanaf 23 september a.s. in het Wijnmuseum te bewonderen is, ontstond het idee die aan te leggen. De kinderen van Freek Verhoeven van Wijnhoeve de Colonjes uit Groesbeek hebben in de net aangelegde binnentuin een twintigtal van zijn beroemde Regent wijnstokken geplant. De Colonjes is een biologische wijngaard in Groesbeek. Als eerste Nederlandse wijnmakers zijn zij bekroond met een gouden medaille. Met deze stadswijngaard wordt het proces van wijnstok tot wijn nog duidelijker gedemonstreerd. Hij zal dan ook zeker in de rondleidingen worden opgenomen. De eerste stok gaat de grond in

30

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

Airborne Museum in de race voor Award Airborne Museum ‘Hartenstein’ is na aanmelding door het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen bij de laatste vijf genomineerden voor de VVV Rob de Bes Award. Dit is dé innovatie- en aanmoedigingsprijs van de VVV in Nederland. De concurrenten van het Airborne Museum zijn AttractieDeel van de collectie park Slagharen, Heerlen, Groningen en de Veluwe. Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ is de door de internetstemmen van het publiek in de top vijf beland voor de VVV Rob de Bes Award. De vakjury onder leiding van Loek Hermans zal uit de laatste vijf kandidaten de winnaar aanwijzen. Het bestuur van het museum dankt de internetstemmers voor hun blijk van waardering voor het vernieuwde museum. Het enthousiasme van het bezoekende publiek is mede een grote steun geweest. De feestelijke uitreiking van de VVV Rob de Bes Award 2010, is op 30 september. Aan deze prijs is een geldbedrag van g10.000,- verbonden. De wens is om dit bedrag te investeren in een verdere (multimediale) ontwikkeling van het museum.


Business en golf Business en Netwerken

Professional Gerd-Jan Toonen over de functie van een golfschool

‘Golfschool Gelderland levert belangrijke bijdrage aan golfclub’ Gerd-Jan Toonen (36 jaar) is niet alleen pro, maar ook manager van de Golfschool Gelderland op Golfbaan Landgoed Welderen. Samen met Arno Hofstede en Hessel Bosman leren ze beginners de techniek en de regels en maken ze gevorderde spelers nog beter. Maar ze vertellen ze ook over zorg voor de baan, golfetiquette en veiligheid en snelheid in de baan. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het succes van de golfclub. Het allerbelangrijkste: zorgen dat spelers plezier hebben in het spel.

Gerd-Jan Toonen kwam bij toeval in aanraking met het spel, het werd een passie en hij werd er erg goed in. “Ons huis stond vlak naast de golfbaan in Wijchen. Ik ging er ballen rapen, werkte in de winkel en nam les. Dat ging goed, ik kwam in jeugdselecties terecht en werd geselecteerd voor Jong Oranje. In die tijd speelde ik veel wedstrijden. Zo rond mijn twintigste, na een jaartje HEAO, besloot ik dat mijn toekomst in golf zou liggen. Ik werd pro in Wijchen. In 1994 verhuisde ik voor zeven jaar naar Zoetermeer en ik was ook zeven jaar pro in Alphen aan de Rijn, maar in 2008 wilden mijn vrouw en ik terug naar deze regio. Dat werd in 2008 Golfbaan Landgoed Welderen.”

Actieve school Golfschool Gelderland is een actieve school. “Je kunt bij ons niet alleen terecht voor privélessen, we hebben allerlei aantrekkelijke arrangementen, zoals natuurlijk GVB-cursussen. Daar zijn we streng in, want we zien een GVB als een rijbewijs. Je haalt je rijbewijs, maar dan moet je in de praktijk nog leren rijden. Daar hebben we ook arrangementen voor, zodat je je tot een betere speler kunt ontwikkelen. Om te zorgen dat de lessen van de verschillende pro’s goed

op elkaar zijn afgestemd, hebben we een methodiek geschreven. Elke pro vertelt hetzelfde verhaal en volgt dezelfde lesstructuur. We gaan die methodiek op papier zetten, zodat cursisten een handleiding hebben met theorie en oefeningen. Bovendien komt er een nieuwe interactieve website, waarin cursisten vragen kunnen stellen, maar ook theorievragen kunnen oefenen. We zijn dus naast onze lessen druk bezig. Ook met het geven van clinics. Dat is toch een belangrijke manier om mensen op een speelse manier met golf in aanraking te brengen.

Businessclubleden Ook voor businessclubleden heeft de golfschool extra aandacht. “Zo zijn er voor BC-leden speciale inlooplessen. Daar zijn we afgelopen jaar mee gestart. Thematische lessen voor maximaal zes deelnemers, zodat er veel individuele aandacht is. Deelnemers gebruiken het ook als een netwerkmoment. Ze drinken na afloop een borrel of eten samen een hapje. Het is zo’n succes dat we er mee doorgaan. In januari gaan we met de pro’s en een dertigtal leden een weekje naar Turkije. Veel spelen en meteen leren. Dat is een ideale combinatie. Meer weten? Kijk op de website www.golfenopeenlandgoed.nl.”

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

31


column

Koninklijk bezoek

Toplocaties

Marie-Louise Buckens, Coördinator Convention Bureau regio ArnhemNijmegen

Dé zakelijke ontmoetingsplek van Arnhem!

Brasserie De Boerderij

www.linkedin.com/marielouisebuckens

Parkweg 2 6815 DJ Arnhem (026) 442 43 96 www.brasseriedeboerderij.nl info@brasseriedeboerderij.nl

Beleving in optima forma is hetgeen toeristen zoeken bij de keuze voor een bezoek aan een stad of regio. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen ( RBT KAN) opent op 3 november as een primeur ; het Historisch Belevenis Netwerk. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven geven hiervoor het startsein in Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Landgoed Rhederoord geeft zuurstof aan uw vergadering! Wij gaan graag flexibel, gastvrij en gemoedelijk met u om. Onze sfeervolle landgoedzalen en 22 hotelkamers, tesamen met de smakelijke biologische streekgastronomie maken uw seminar, training of jubileumfeest tot een unieke ervaring!

Het netwerk biedt bezoekers aan de regio Arnhem Nijmegen de mogelijkheid (inter)actief kennis te maken met de regionale (cultuur)historie. De regio Arnhem Nijmegen bezit een rijke geschiedenis. De komst van de Romeinen 2000 jaar geleden, de roemruchte geschiedenis van het Hertogdom Gelre en tijdens de Tweede Wereldoorlog Operation Market Garden in september 1944, zijn daar voorbeelden van.

Landgoed Rhederoord Parkweg 19 6994 CM De Steeg (026) 495 91 04 www.rhederoord.nl

Op een interactieve manier, gebruikmakend van de hedendaagse communicatiemiddelen kan de ( zakelijke) toerist de regionale (cultuur) historie beleven. In de gehele regio Arnhem Nijmegen zijn locaties, evenementen en routes te beleven die afzonderlijk én samen het verhaal vertellen van deze periodes.

Een zakelijke bijeenkomst in een rustieke, stijlvolle en inspirerende omgeving… Uit en thuis tegelijk: www.grootwarnsborn.nl

Met het nieuwe netwerk kunnen bezoekers via (mobiel) internet of mobiele telefoon een eigen belevenisroute uit een periode of thema kiezen en downloaden. De routes kunnen per fiets, te voet, maar ook met GPS afgelegd worden. Daarnaast zijn op de routes locaties te vinden waar hoorspelen te beluisteren zijn. Beleving in optima forma dus! Vanaf 3 november is de website www.spannendegeschiedenis.nl actief.

32

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

Landgoed Groot Warnsborn Bakenbergseweg 277 6816 VP Arnhem (026) 445 57 51

Voor meer toplocaties


in de regio

column

De paddenstoelenhunt Remco Henkes, Chef-kok bij The Hunting Lodge Beekhuizenseweg 1 Rozendaal (Gld.) Tel. +31 (0) 26 361 15 97 reservations@thehunting.nl - www.thehunting.nl

‘De lekkerste wijn, mis hem niet!’

Wijnhandel Appeldoorn Emmastraat 27a, 6881 SN Velp (026) 364 68 73 www.appeldoorn.nl info@appeldoorn.nl

Op zoek naar een toplocatie? Geniet dan in Hotel De Bilderberg van de prachtige Veluwe, de historie, complete faciliteiten en de uitstekende service. Van conferentie tot teamtraining, een bezoek aan ons hotel betekent gegarandeerd succesvol zakendoen. Kijk voor meer informatie op www.bilderberg.nl.

Hotel De Bilderberg Oosterbeek

Nieuw: Ha! tea in BW Hotel Haarhuis Bij Haarhuis kunt u iedere zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur binnenlopen om in de hotellounge te genieten van de typisch Engelse High Tea-ervaring. Heerlijke zoete en hartige hapjes gecombineerd met bijzondere thee cocktails. Prijs i19,50 per persoon. Grote groepen vooraf reserveren,

The Hunting Lodge heeft graag verrassende maar ook seizoensgebonden gerechten op de kaart staan. In deze periode is de herfst in aantocht en wordt met smart uitgekeken naar de nieuwe wildkaart. Tijd voor paddenstoelen. Het zal u verbazen hoeveel smakelijke soorten er van eigen bodem voor handen zijn. Daar is wel een specialist voor nodig om die te vergaren en voor dat doel is Edwin Florès in de arm genomen. Edwin heeft een klein, niet commercieel bedrijf met de naam Casa Foresta onder welke noemer hij o.a. workshops organiseert voor het kweken en verzamelen van paddenstoelen. Bovenaan zijn activiteitenlijst staat het verzamelen van eetbare paddenstoelen, zijn territorium loopt van de lijn Elst – Arnhem tot Amsterdam. Tevens organiseert Casa Foresta culinaire reizen naar Noorwegen en Frankrijk om zodoende andere soorten en varianten voor te stellen. Van weidechampignons tot parelzwammetjes Edwin struint voor dag en dauw door nevelige weides, langs bosranden en over heuvelruggen. Dat zijn de mooiste momenten om ongestoord op jacht te gaan naar deze culinaire specialiteit. En de keus is ongekend groot voor een hunter als Edwin Florès. Hij ‘vangt’ weidechampignons, parasolzwammen, mousserons (weidekringzwammen) en parelstuifzwammetjes. Die groeien niet alleen in bosrijke streken maar de naam zegt het vaak al, ook in de weide, plantsoenen en gazonnen. Daarnaast is een van zijn treffende uitspraken luidt: “Shii-takes, goudkopjes, beukenzwammen of grijze en gele oesterzwammen, je kunt ze eenvoudig zelf kweken. Casa Foresta levert voor dat doel kweeksetjes van diverse paddenstoelensoorten.“

als ook op andere dagen van de week.

Best Western Hotel Haarhuis Stationsplein 1 6811 KG Arnhem (026) 442 74 41 info@hotelhaarhuis.nl www.hotelhaarhuis.nl / www.brasseriehaarhuis.nl

www.conventionbureau.nl

Uit zijn oogst maakt Edwin een selectie waarmee hij Chef-kok Remco Henkes van The Hunting Lodge weer kan verrassen. Een uitdaging voor deze vakman om daar weer geraffineerde sauzen, soepen en garnituur van te maken. U treft het bij The Hunting Lodge tot midwinter. Nieuwsgierig naar deze Hunter, surf dan naar casaforesta.nl. Om al dat lekkers te proeven volstaat een reservering bij The Hunting Lodge.

arnhem business | nummer 5 | september 2 0 1 0

33


vastgoedTRANSACTIES DTZ Zadelhoff verkoopt distributiecentrum DHL in sale-and-leaseback DTZ Zadelhoff heeft middels een sale-andleaseback transactie het 21.500 m² grote distributiecentrum van DHL Supply Chain (Netherlands) in Tiel aan Prodelta verkocht. DHL heeft de bedrijfsruimte met kantoorruimte langjarig teruggehuurd. Het complex aan de Riemsdijk 1 ligt direct naast de toekomstige barge terminal in Tiel. DHL is onderdeel van Deutsche Post DHL. Met ruim 300.000 medewerkers in 220 landen is Deutsche Post DHL actief op het gebied van internationale expres -, lucht- en zeevracht, transport via de weg en het spoor, contractlogistiek en internationale postdiensten. DTZ Zadelhoff adviseerde DHL bij deze transactie.

Miss Coquines opent eerste Nederlandse filiaal in Arnhem De Franse modeketen “Miss Coquines” opent medio november 2010 haar eerste Nederlandse filiaal op de Roggestraat 28 te Arnhem. Miss Coquines heeft reeds meer dan 70 modewinkels in Frankrijk en verwacht binnen afzienbare tijd nog 2 tot 4 winkels in Nederland te openen. De betreffende modeformule beschikt tevens over een zeer succesvolle internetshop welke in Nederland reeds online is. DK Spitman bracht deze transactie namens Miss Coquines tot stand en Buis Makelaardij heeft in deze de verhuurder van advies voorzien.

Bouwcombinatie Waalkoppel langs A15 in Andelst

Nieuwbouw kantoor voor SIDN in Arnhem Onder begeleiding van DTZ Zadelhoff heeft SIDN een nieuw te bouwen kantoorgebouw aangekocht op businesspark IJsseloord 2 in Arnhem. In oktober wordt gestart met de bouwwerkzaamheden. Het object heeft in totaal circa 2.700 m² bruto vloeroppervlakte. Nieuwbouw op IJsseloord 2 bleek de meeste mogelijkheden te bieden voor de wensen van SIDN. Het businesspark ligt strategisch en is bovendien een plezierige en comfortabele werkomgeving vanwege de ruime opzet en fraaie architectuur. IJ2 projecten BV is de ontwikkelende en realiserende partij; BD architectuur heeft het gebouw ontworpen. Voor het interieur is D+Z Architecten+Projectmanagers uit Naarden ingeschakeld. SIDN betrekt de nieuwbouw eind 2011. DTZ Zadelhoff begeleidde SIDN bij deze transactie en voert ook het projectmanagement tijdens de bouw uit. De verkopende partij is IJ2 projecten BV, een samenwerkingsverband van Giesbers Gebiedsontwikkeling en Ballast Nedam.

Ten behoeve van de verbreding van de A15 en het realiseren van de nieuwe brug bij Ewijk heeft bouwcombinatie “Waalkoppel” ca. 1.250 m² kantoorruimte aangehuurd. Hiermee is het object gelegen aan de Wanraaij 2 te Andelst voor ca. 65% ingevuld. Betreffende bouwcombinatie zal gedurende het gehele traject gevestigd zijn in het object. DK Spitman heeft de transactie in opdracht van Bruil Bouwbedrijf tot stand gebracht.

Makelaars voor Wonen en Werken


S

Ga ook aan de slag met mensen van Presikhaaf Bedrijven!

U bent op zoek naar gemotiveerde en betrokken medewerkers? Presikhaaf Bedrijven biedt ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een zo regulier mogelijke baan. U als werkgever in de regio bent de sleutel tot succes. Om deze mensen een kans te geven op zo regulier mogelijk werk, moedigen wij u aan om zich hierin te onderscheiden door PresikGAAF! te ondernemen. Naast uw maatschappelijke motivatie geeft het bieden van werk aan deze mensen u ook een groot voordeel: u bent een gemotiveerde medewerker rijker! Presikhaaf Bedrijven zorgt ervoor dat u met deze medewerkers een beperkt werkgeversrisico heeft.

PresikGAAF! ondernemen met Presikhaaf Bedrijven Het PresikGAAF!-keurmerk is ontwikkeld voor alle regionale werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op regulier werk binnen hun bedrijf geven. Presikhaaf Bedrijven helpt werkgevers hierbij door verschillende vormen van dienstverbanden aan te bieden die passen binnen de wensen van de werkgever en de mogelijkheden van de medewerker. Bijvoorbeeld door (groeps)detachering, begeleid werken, re-integratietrajecten en leerwerkstages. Een onafhankelijke commissie van prominente werkgevers bepaalt jaarlijks welke bedrijven het keurmerk verdienen.

Meer informatie: www.presikGAAF.nl

PRESIKGAAF! - hĂŠt keurmerk voor werkgevers die onderscheidend ondernemen! Bruningweg 10 6827 BM Arnhem Postbus 9038 6800 EX Arnhem

Telefoon: 026 - 368 51 11 Telefax: 026 - 364 97 49 E-mail: info@presikhaaf.org Internet: www.presikhaaf.org


An apple and an i

www.kremer.nl/iphone

Kremer Kremer T e l e m aT et il ce am a t i c a

‘s-Heerenberg - Ede-Venlo ‘s-Heerenberg - Ede-Venlo TELECOM ICT TELECOM BEVEILIGING ICT AUDIO BEVEILIGING Ulenpasweg 2b 7041 GB ‘s-Heerenberg T (+31) 0314 67 50 50 F (+31) 0314 67 50 51

Frankeneng 14 6716 AA Ede T (+31) 0318 43 75 55 F (+31) 0318 43 72 55

Rudolf Dieselweg 32e 5928 RA Venlo T (+31) 077 39 69 888 F (+31) 077 39 69 989

Postbus 101 7041 AC ‘s-Heerenberg E telematica@kremer.nl I www.kremer.nl

AUDIO toppartner

2010 - Arnhem Business 5 - September  
2010 - Arnhem Business 5 - September  

Arnhem Business 5 - Maart 2010. Kijk voor meer informatie op www.arnhem-business.nl

Advertisement