Page 1

v

Ge誰ntegreerde proef

Sint-Jozefsinstituut Naam: Arne Vogelaers Klas: 6HA2 Nummer: 18 Schooljaar: 2013-2014

Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE


1 Woord vooraf Ik ben Arne Vogelaers. Ik zit in het zesde jaar secundair onderwijs aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Dit jaar kregen we de opdracht een geïntegreerde proef te maken die betrekking had op onze minionderneming Pétivo. In het vijfde jaar zijn we beginnen brainstormen over onze minionderneming. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Pétivo. Wij verkochten alles wat met aperitief te maken had. Dit was een uitstekende kans om ervaring op te doen om later mogelijk een eigen bedrijf te starten. In de minionderneming heb ik in het eerste trimester gekozen voor de functie van aankoper en in het tweede trimester voor magazijnier. Deze 2 jobs hebben mij veel bijgebracht zoals omgaan met leveranciers … Voor de rest wil ik ook iedereen bedanken doorheen dit hele project heeft gesteund. Eerst en vooral mijn gip-coördinator dhr. Decock en de andere vakleerkrachten voor de uitgebreide uitleg en hulp bij taken. Ook wil ik mijn coach mevr. Debbaut en de begeleider van de minionderneming dhr. Decock bedanken voor al het werk dat zij doorheen het jaar voor ons hebben gedaan.

3


4


2 Inleiding In het vijfde jaar secundair onderwijs in de richting Handel aan het Sint-Jozefsinstituut zijn we begonnen met het voorbereiden van onze minionderneming. Toen hebben we hoofdproduct, naam, logo ‌ gekozen. Mijn functie binnen de minionderneming was in het eerste trimester aankoper. In het 2de trimester werden er functiewissels doorgevoerd op basis van cv, sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek. Toen werd ik magazijnier. De gip is eigenlijk een project dat bestaat uit verschillende opdrachten. Onze eerste opdracht was het opmaken van een uitnodiging voor de aandeelhouders van de minionderneming. Daarna kwam nog een hele reeks opdrachten. Alle opdrachten van de gip zijn opdrachten die je ook nog in je verdere leven nodig kan hebben. Er zijn 6 vakken betrokken bij de gip: Frans, Nederlands, Engels, Duits, informatica en bedrijfseconomie. Alle taken die we krijgen zijn dus bij deze vakken betrokken. Ook het Zwedenproject is een zeer belangrijk onderdeel van de GIP. Het hele jaar door hebben we contact gehad met een groep Zweden. In januari zijn we met alle klassen van de richting Handel naar Zweden geweest. De leerlingen van de school in Zweden zijn dan in maart op tegenbezoek naar ons land gekomen. In de gip zitten ook heel wat taken die met dit project te maken hebben. Tot slot geeft deze bundel een goed overzicht van alle taken en bronnen die gebruikt zijn. Alle taken staan ook chronologisch geordend. Dit is omdat alle opdrachten steeds op elkaar volgen en zo een verband hebben. Al deze taken tonen aan dat je over voldoende ervaring beschikt, je verantwoordelijkheid kan opnemen om het in het bedrijfsleven te maken.

5


6


3 Inhoudsopgave 1

Woord vooraf .................................................................................................................................. 3

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 5

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 7

4

Bijlagen ............................................................................................................................................ 9

5

Bibliografie .................................................................................................................................... 11

6

Deelopdrachten ............................................................................................................................. 13

6.1

Organogram........................................................................................................................... 13

6.3

Afdrukken aandelen .............................................................................................................. 15

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering .................................................................... 16

6.5

Website minionderneming.................................................................................................... 17

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse .................................................................................... 18

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen................................................................... 25

6.8

Présenter l'assortiment de votre mini-entreprise................................................................. 27

6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / film ................................................................................. 29

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens .................................................................................... 36

6.11

Marketingmix ........................................................................................................................ 38

6.12

Une campagne publicitaire ................................................................................................... 43

6.13

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................ 44

6.14

Sollicitatiegesprek ................................................................................................................. 46

6.15

Analyse van de jaarrekening ................................................................................................. 46

6.16

File : ‘Starting up a new business in the UK’ ......................................................................... 50

6.17

La conversation de vente ...................................................................................................... 54

6.19

Geschäftsbrief (Anfrage) ....................................................................................................... 55

6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ........................................................................... 56

6.21

Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................... 58

7

Conclusie ....................................................................................................................................... 60

7


8


4 Bijlagen Uitnodiging aandeelhoudersvergadering: Eén gepersonaliseerde brief met ontvangststrookje. Marktonderzoek: enquête + analyse: Eén voorbeeldenquête. Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen 4 andere verkoopfacturen. Présenter l'assortiment de votre mini-entreprise: Lettre commercial. Une campagne publicitaire: Affiche. Sollicitatiebrief en CV: Sollicitatiebrief en CV met QR-code naar appsite. Sollicitatiebrief en CV: FR, EN, DE: CV met QR-code naar appsite. Analyse van de jaarrekening: Berekeningen. Balans. Resultatenrekening. File: ’Starting up a new business in the UK’: (contact details: emails/letters…). Verslag bestuursvergadering minionderneming: Twee verslagen, door jou genotuleerd.

9


10


5 Bibliografie 5.1 Boeken: Devriendt, D. Word 2007-2010, Voor wie écht met Word wil werken, wwwsoft, Oostkamp, 2008, 212 pagina’s Van De Cruys, V., Van Sijpe, P. Heywaert, F., Van Doorne, O. handel 6 module 5, Commerciële en administratieve verrichtingen, De Boeck NV, Antwerpen 2012, 190 pagina’s Van Haesendonk, J., Branché contacts 6TS, Van in, Wommelgem, 2007, 224 pagina’s Kay, S., Jones, V., Maggs, P., Smith, C., New Inside Out, MACMILLAN, s.l, s.d., 160 pagina’s Jacobs, L., Alles Klar?3 Arbeitsbuch, Van In, Wommelgem, 2011, 94 pagina’s

5.2 Internetbronnen: http://www.nbb.be http://www.mytaggle.nl/ http://www.mijnwoordenboek.nl/ http://www.vlajo.org/ http://www.hotmail.com

11


12


6 Deelopdrachten 6.1 Organogram Organigram september

13


Organigram januari

14


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Zie bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering. Zie digitale versie. Op deze uitnodiging werd gevraagd aan de aandeelhouders om hun gegevens te controleren, hun aan- of afwezigheid te bevestigen en op de brief stond ook een strookje met barcode dat ze moesten meenemen dat moest ingescannt worden bij aankomst op de aandeelhoudersvergadering. De bevestiging van komst konden ze doen via hun persoonlijk wachtwoord dat hen werd meegedeeld in de brief. Dit wachtwoord moesten ze dan ingeven op de website http://mini.jozefienen.be.

6.3 Afdrukken aandelen Zie digitale versie. Alle aandelen moesten gepersonaliseerd afgedrukt worden. Dit moesten we doen via verzendlijsten in word. We moesten er ook voor zorgen dat alle informatie bij het afdrukken op de juiste plaats kwam te staan.

15


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering De aandeelhouders van onze minionderneming moesten hun aanwezigheid bevestigen op de website: http://mini.jozefiene.be. Hier moesten ze eerst klikken op het logo van de minionderneming waar ze aandeelhouder van waren. Daarna moesten ze hun persoonlijke gegevens invullen en vervolgens konden ze aanklikken of ze wel of niet aanwezig zouden zijn en met hoeveel personen ze zullen zijn. Dit kan je allemaal zien in de screenshots.

16


6.5 Website minionderneming Wij moesten normaal gezien samenwerken met de leerlingen van IB. Maar door een gebrek aan inzet van deze leerlingen heeft de webmaster van onze minionderneming Bruno Gheysens dit allemaal alleen moeten doen. Dit heeft er wel voor gezorgd dat er wat vertraging was, maar ik vind toch dat hij voor dat allemaal alleen te moeten doen zeer goed werk geleverd. Link: http://www.Petivo.be

Screenshots van onze website Homepage:

Assortiment:

17


6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse Enquête Wij zijn een minionderneming genaamd Pétivo. Wij zijn gevestigd in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Onze onderneming verkoopt allerlei aperitief hapjes en drankjes. Wij doen een marktonderzoek in verband met ons product. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u dit onderzoek zo juist mogelijk zou willen invullen. 1) Geslacht a. Man b. Vrouw 2) Hoe oud bent u? a. -18 jaar b. 18 – 29 jaar c. 30 – 39 jaar d. 40 – 64 jaar e. Ouder dan 65 jaar 3) Eet u vaak aperitiefhapjes? a. Elke dag b. Soms c. Enkel bij gelegenheden d. Nooit 4) Welke aperitief verkiest u? a. Olijven b. Kaas c. Salami d. Chips e. Nootjes f. Andere:………………………. 5) Hoeveel geld spendeert u gemiddeld uit aan aperitiefhapjes per maand? a. € 0-10 b. € 11-20 c. € 21-30 d. Meer dan € 30 e. Geen idee 6) Denkt u dat aperitiefhapjes een goed product zijn voor een minionderneming? a. Ja b. Nee

18


7) Eet u vaak kazen? a. Ja b. Nee 8) Zou u kazen kopen bij een minionderneming? a. Nee b. Ja, alle soorten kaas c. Ja, enkel jonge kaas d. Ja, enkel andere soorten kazen 9) Hoeveel zou u betalen voor een bol kaas (650g) a. € 5 - 10 b. € 11 - 15 c. € 16 - 20 d. Meer dan € 20 10) Eet u vaak chips? a. Ja b. Nee 11) Indien ja, welke merken chips eet u het liefst? a. Croky b. Lays c. Doritos d. Pringles e. Andere:………………………. 12) Zou u chips kopen bij een minionderneming. Indien ja, welke soorten? a. Nee b. Ja, alle soorten c. Lays d. Croky e. Doritos f. Pringles 13) Heeft u ooit niet-alcoholische wijn gedronken? a. Ja (ga naar vraag 13) b. Nee (ga naar vraag 14) 14) Zou u niet-alcoholische wijn kopen bij een minionderneming? a. Ja b. Nee 15) Zou u geïnteresseerd zijn in niet-alcoholische wijn? a. Ja b. Nee c. Reden: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

19


Analyse marktonderzoek

Wij hebben onze enquĂŞte vooral laten invullen door mannen, maar ook door enkele vrouwen. Namelijk 39 mannen en 21 vrouwen.

De mensen die onze hebben ingevuld waren vooral jonger dan 18 jaar en tussen de 18 en 29 jaar. Dit komt doordat we vooral studenten hebben ondervraagd. Ook tussen 40 en 64 hebben we veel ondervraagden. Dit zijn vooral mensen van onze sportclubs.

De meeste mensen eten soms of enkel bij gelegenheden aperitieven. Enkele mensen aten het elke dag. Geen enkele van de ondervraagden eet nooit aperitieven. Wij denken dat dit een goed resultaat is voor onze minionderneming want dit wil zeggen dat er zeker een markt is voor ons product.

20


Zoals verwacht worden al onze aperitieven gegeten door de mensen. Chips is het meest gegeten aperitief. Gevolgd door kaas, salami en nootjes. De minderheid van de ondervraagden vindt olijven lekker.

De meeste mensen geven tussen de 11 en 20 euro uit aan aperitieven per maand. Ook redelijk veel mensen geven tussen de 0 en 10 euro uit per maand. Ook een paar mensen geven tussen de 21 en 30 of meer dan 30 euro uit per maand. Uit deze vraag leiden wij af dat we een prijs nemen zodat de mensen een prijs nemen tussen de 11 en 20 euro per maand.

Twee derden van de mensen vindt aperitiefhapjes een goed product voor een minionderneming. Dit toont aan dat we weldegelijk een goed product hebben gekozen voor onze minionderneming. Dit geeft ons vertrouwen voor een goede verkoop.

21


De meeste mensen eten enkel jonge kaas (29). Maar er zijn ook veel mensen die geen (11) of andere kazen eten (20). Dit is een goede zaak voor onze minionderneming aangezien wij zowel jonge kaas als andere kazen verkopen. Er is maar een klein deel van de ondervraagden die helemaal geen kazen eet. Dit zegt ons ook dat de klassieke jonge kaas nog altijd vaak verkozen wordt boven andere kazen.

Uit onze enquĂŞte hebben wij afgeleid dat er niet veel interesse is in verschillende soorten kaas. Enkel de duvelbierkaas en notenkaas werden aangeduid. Ook enkele mensen zouden alle soorten kazen kopen bij onze minionderneming. Hieruit lijden wij af dat we meer duvelbierkaas en notenkaas zouden moeten kopen en minder of geen van de andere soorten kazen moeten aankopen.

De mensen willen vooral tussen de 5 en 10 euro of 11 tot 15 euro betalen voor een bol kaas van 650 gram. Ook een deel van de ondervraagde mensen wou tussen de 16 en 20 euro betalen. Niemand wou meer dan 20 euro betalen voor een bol kaas. Hieruit blijkt dat wij met de minionderneming onze 22


prijs binnen deze prijscategorie moeten proberen te krijgen. Want anders zal de vraag naar kaas drastisch afnemen.

Ongeveer twee derden van de mensen eet vaak chips. Dit zijn vooral de jongere mensen die we hebben ondervraagt. De conclusie is die we hieruit trekken is dat er een grote markt is voor chips. We moeten met de minionderneming dus vooral veel chips proberen te verkopen op momenten dat er veel jongeren zullen zijn zoals op school.

Lays is het meest gekozen merk van chips. Gevolgd door Pringles en Doritos. Ook deze merken werden relatief vaak gekozen. Croky werd het minst gekozen van alle merken. Dit wil zeggen dat we met onze minionderneming beter zouden overschakelen van Croky naar Lays. Meer mensen vinden Lays lekker, daardoor zullen er meer mensen bij ons kopen en zullen we meer winst maken.

De meeste mensen zouden alle soorten chips kopen bij een minionderneming. Enkele mensen zouden ook alleen Lays kopen. Een klein deel van de mensen zou gewoon geen chips kopen bij een minionderneming. Doordat geen van de mensen geeft aangegeven alleen een ander merk te willen zouden we beter overschakelen naar Lays. Zoals al aangegeven in vraag 11 zou dit onze omzet ten goede komen.

23


Uit onze enqu棚te blijkt dat de meeste mensen nog nooit non-alcoholische wijnen hebben gedronken. Dit komt omdat nog niet zoveel mensen van dit product hebben gehoord.

De meeste mensen die non-alcoholische wijn al ooit geprobeerd hebben zijn niet ge誰nteresseerd om het product te kopen bij een minionderneming. Dit is slecht nieuws voor onze minionderneming. Dit betekend dat dit product waarschijnlijk niet zoveel verkocht zal worden. We moeten onszelf dus afvragen of het de moeite is om dit product nog verder aan te kopen.

Het grootste deel van de mensen die nog nooit non-alcoholische wijn hebben gedronken zijn ook niet ge誰nteresseerd om het te proberen. We zouden dit product dus beter uit ons assortiment halen want zowel de mensen die het al geproefd hebben als de mensen die het nog niet hebben geprobeerd zijn niet ge誰nteresseerd om het in een minionderneming aan te kopen.

24


6.7 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen journaal nr.

A/P/K/O (+/-)

D/C

rekeningnr.

omschrijving

D

1

A

+

D

40000

handelsdebiteuren

€ 48,16

O

+

C

75600

doorgerekende kosten

P

+

C

45110

verschuldigde BTW

O

+

C

70400

verkopen HG

A

+

D

40000

handelsdebiteuren

P

+

C

45110

verschuldigde BTW

O

+

C

70400

verkopen HG

A

+

D

40000

handelsdebiteuren

P

+

C

45110

verschuldigde BTW

O

+

C

70400

verkopen HG

A

+

D

40010

handelsdebiteuren ICL

O

+

C

70410

verkopen handelsgoederen ICL

A

+

D

40020

handelsdebiteuren export

O

+

C

70420

verkopen handelsgoederen export

2

3

4

5

C

€ 36,00 € 2,16 € 10,00 € 36,30 € 6,30 € 30,00 € 59,50 € 10,50 € 50,00 € 120,00 € 120,00 € 60,00 € 60,00

25


Factuur

FACTUUR

pétivo zilverstraat 26

datum

21/10/2013

factuur nr.

1

8000 BRUGGE

voor

Luc Vogelaers

Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE 70 0017 0806 5825 petivo.mini@hotmail.com

factureren aan: klant

Luc Vogelaers

adres

Assebroek

straat nr

Engelendalelaan 85

postcode plaats

8310 Brugge

telefoon

050/35/01/87

btw-nummer Factuur datum

Vervaldatum

Factuur nr.

21/10/2013

21/11/2013

1

AANTAL 3

BESCHRIJVING kaas natuur

PRIJS PER EENHEID € 12,00

Subtotaal

BEDRAG €

36,00

36,00

Btw-tarief

26

6%

Btw-bedrag

2,16

Verzendkosten

10,00

financiele korting TOTAAL

48,16


6.8 Présenter l'assortiment de votre mini-entreprise Zie bijlage 4 : lettre commercial

Une moutarde de Wostyn

Nous pensons que la moutarde de Wostyn est très bon marché. C’est un produit fameux parce que beaucoup chefs fameux utilisent ce produit p.ex. Wout Bru, Gert De Mangeleer, Peter Goosens,…

Un Tuc (Des crackers (m.) au paprika)

Ce produit Tuc paprika est un produit sous-estimé par rapport à Tuc salé.

Des cacahuètes (f.)de Crac A Nut

Ce produit est délicieux avec un bon apéritif ou avec un soda. C’est un produit très connu.

Un Mini Mix!

Une appletiser

Mini Mix! est un produit délicieux et pas très cher. Il est rempli avec des petits crackers salé.

Nous avons une boisson très original parce que pas beaucoup de personnes ont vu ce produit. Cette boisson est du jus de pomme avec du gaz (nous ne pouvons pas vendre des boissons alcoolisées).

27


28

Des chips (m.) de Croky

Nous avons pris des chips de Croky parce qu’il y a beaucoup de publicité et il y a beaucoup de variétés. Ce sont des chips chères et délicieuses.

Des olives (f.)de Castellino

Des olives ont un produit typique pendant une fête ou une réception. Il y a beaucoup de goût à cause d’ail.

Des salamis (m.) d’Aoste (pur porc)

Nous avons pris de petits salamis parce que c’est très pratique quand vous avez une fête ou une réception.

Un fromage de bière Duvel

Nous avons choisi un fromage spécieux parce qu’ainsi nous avons un produit original qu’on ne mange pas tous les jours.

Des chips (m.) de Doritos

Nous avons acheté des chips dans un petit sachet parce que c’est très pratique à emporter.


6.9 PowerPoint / Prezi-presentation / film Europe: Europe has a single market with 28 countries. And the EU is a world trading power. EU wants to grow by investing in transport, energy and research, but they want to minimize the impact on the environment. The EU's economy measured in terms of the goods and services it produces is now bigger than the US's. The GDP of Europe is ₏12 945 402 million Europe represents 7% of the world population and the EU's trade with the rest of the world accounts for around 20% of global exports and imports. 2/3 of the total trade that the European countries are involved with, is with other European countries. Trade has been hit by the global recession, but the EU remains the world’s largest player for global imports. The EU is followed by the United States and China. This is very strange because everybody thinks that US and China are the world market leaders in the Economy, but the statistics show that this is different. The EU was also the biggest exporter, accounting for almost 15%. Again China and the United States are following, they are close, but still Europe is the market leader.

29


Belgium

1. General Belgium has a modern, private enterprise economy. It has become rich because its central geographic location, its highly developed transport network which gives the opportunity to integrate with our neighbours and its diversified industrial and commercial base. The industry is mainly concentrated Flanders, around Brussels and in the two biggest Wallonia cities, Liège and Charleroi. Belgium has few natural resources. Nonetheless, most traditional industrial sectors are represented in the economy, including steel, textiles, refining, chemicals, food processing, pharmaceuticals, automobiles, electronics, and machinery fabrication. But despite the industrial component, the Belgium economy mainly runs on services. This component accounts for 74.9% of the GDP (gross domestic product). With exports equivalent to over two-thirds of GNP (Gross national product), Belgium depends heavily on world trade. About three-quarters of its trade is with other European Union countries. Given this high percentage, it seeks to diversify and expand trade opportunities with non-EU countries. Belgium also strongly supports deepening the powers of the European Union to integrate European economies further. Belgium switched from the Franc to the Euro as its currency after 1 January 2002. Belgian per capita GDP (gross domestic product) ranks among the world's highest. In 2008 , it was $37,500. The federal government has managed to present balanced budgets in recent years, but public debt remains high, at 99% of 2009 GDP(gross domestic product). The Belgian Government encourages new foreign investment as a means to promote employment. This policy really works of foreign companies in Belgium account for approximately 11% of the total work force. For example: in the U.S. its only 5%. Belgium's unemployment rate was 6.5% in 2008. A total of 4.99 million people make up Belgium's labour force. The majority of these people (73%) work in the service sector. Belgian industry claims 25% of the labour force and agriculture only 2%.

30


2. History

For 200 years through World War 1 Wallonia was a technically advanced, industrial region, with its industry concentrated along the silk industry, while Flanders was predominantly agricultural with some industry, mainly processing agricultural products and textiles. Belgium was the first country to undergo an industrial revolution on the continent of Europe. Investments contributed significantly to Belgian economic growth in the 60’s. In particular, U.S. firms played a leading role in the expansion of light industrial and petrochemical industries in the 60’s. In the 70’s, Belgium suffered from an international crisis. Because its economy was out of date. A restructuring of the textile, coal, and steel industry was necessary. In this restructuring a lot of companies closed and thousands of people lost their jobs. The unemployment raised from 3.4% to 18.5% in nine years. In 1982 the center-right government from Prime Minister Martens made a strict clean-up policy to curb the budget deficit. This policy paid off at the end of the 80’s. The unemployment started to drop and the economic debt lowered. The government linked the Franc to the Deutsche Mark, primarily through closely tracking German interest rates. Consequently, as German interest rates rose after 90’s, Belgian rates have increased and contributed to a decline in the economic growth rate. In 1992–93, the Belgian economy suffered the worst recession since World War II, with the real GDP (gross domestic product) declining 1.7% in 1993.

31


3. Statistics

Belgium has a GDP(gross domestic product) of $419.6 billion (2012). That is $38100 per capita . The average gross salary is â‚Ź3133 monthly and average net salary is â‚Ź1984 monthly. 15.2% of the population is below the poverty line . 5.055 million people have work. This is divided into 77% services, 0.7% agriculture and 22.3% industry. 7.4% of the population is unemployed. Belgium imported for $325.2 billion in 2012. Its main import partners are the Netherlands (20.9%), Germany(14.2%), France (10.6%) and United States (6.1%).

32


4. Companies There were 11 Belgian companies on the 2013 Forbes Global 2000 list. Collectively, the companies had a combined market value of $232.5 billion, with $1.36 trillion in assets, generating $196.3 billion in revenues and negative $3.1 billion in profits. The biggest Belgian companies are Anheuser-Busch InBev: this company is the 76th biggest company in the world and the biggest company in Belgium with a market value of $153.5 billion. This company makes a profit of $7.2 billion a year and has assets for about $122.6 billion. The 2nd biggest Belgium company is KBC Group, this company has a market value of $16.3 billion. dollar and is 323 on the global rank. Ageas is number 3 on the list of biggest companies in Belgium with a market value of $8.5 billion.

33


Flanders 5. Flanders vs Wallonia

The port of Antwerp is the second largest European sea port. Antwerp is the first diamond market in the world, the diamonds are 1/10 of the export in Belgium, this is one of the biggest export materials of Belgium, this is because Flanders has good contacts with countries in Africa. BASF in Antwerp is the biggest BASF company outside Germany, it represents 2% of the Belgian exports. The port of Bruges-Zeebrugge is one of the most impressive and most growing ports of Europe. This port is famous for the export and import of natural gas and vehicles. The tourism in Bruges is also one of the most important incomes of the economy of Bruges. On a yearly based statistic are there, on 2.5 million tourists a day in Bruges, this is really impressive. The port of Ghent, is in the north of Ghent and is the third largest port of Belgium. Following a few examples of large companies in Ghent that make big assets for Belgium: Arcelor Gent, Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Parts, Honda, and Stora Enso. Belgium is the world's largest producer of begonias( this are really beautiful plants), planting 60 million tubers per year. They export more than 80% of the plants. In the beginning of the Industrial Revolution Liège was one of the most important steel-making centres in Europe. John Cockerill is the founder of the iron and steel industry. The industrial complex of Seraing was the largest in the world. But now they are not important anymore. The economy of Wallonia is now diversified, the most important centers are mechanical industries, space technology, information technology, biotechnology and also production of water, beer or chocolate. The city owns the third largest river port in Europe, directly connected to Antwerp, Rotterdam and Germany( This is the Meus canal and the Albert canal). Charleroi features an industrial area, iron and steel industry, glassworks and chemicals. So the conclusion is that Flanders has a bigger economy than Wallonia. In the past Wallonia had a much bigger and better in the economy, but now this is reversed. In Flanders the percentage of homeless people and unemployed people is much lower, than in Wallonia.

34


6. Ministers

This is a list of the ministers of economy in Belgium: 1981-1988 : Gaston Geens (CVP) 1988-1992 : Norbert De Batselier (SP) 1992-1995 : Luc Van den Brande (CVP 1995-1999 : Eric Van Rompuy (CVP) 1999-2001 : Dirk Van Mechelen (VLD) 2001-2003 : Jaak Gabriëls (VLD) 2003-2004 : Patricia Ceysens (VLD) 2004-2007 : Fientje Moerman (VLD) 2007-2009: Patricia Ceysens (VLD) 2009-heden: Kris Peeters (CD&V)

What is very prominent is that there are a lot of ministers from the Political group ‘Open Vld’. This is a political group that fights for the self-employment of people.

35


6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens

36


Wir haben in diesem Jahr mit unsere Klasse einem Mini-Unternehmen gegründet. Unsere Mini-Unternehmen heißt Petivo. Wir verkaufen Vorspeisen und Assessors. Wir werden auch verschiedene Dienstleistungen. Wir haben 18 Mitarbeiter. Wir haben 80 Aktionäre. Wir hatten ein Startkapital von 800 Euro. Mit diesem Geld, das wir angekaufte Produkten von unsere Lieferanten. haben wir auch Sponsoren, unserem Hauptsponsor 'Modular'.Wir verkaufen bei verschiedenen Gelegenheiten wie auf dem Schulhof, Eltern Kontakte, Märkte ...

37


6.11 Marketingmix Product opstarten We zijn vorig schooljaar begonnen om producten te zoeken die we eventueel zouden kunnen verkopen. We hebben mensen gevraagd om een enquête in te vullen, om zo te weten te komen of de mensen aperitiefhapjes een goed product vinden. Jammer genoeg kwam hier geen product uit voort. Toen kwamen een paar leerlingen uit de klas op het idee om kaas en salami te verkopen. Daarna werd dit product verbreed naar aperitiefhapjes. Onze naam ‘Pétivo’ is dan ook zeer toepasselijk.

leveranciers Dit jaar zijn we dan eerst en vooral op zoek gegaan naar goede leveranciers. Zo hebben we leveranciers gevonden als ‘Ameel Candy World’ waar we onze nootjes, ‘Doritos’ chips en ‘Tuc’ koekjes aankopen. Onze mosterd halen we bij ‘Mostaard Wostyn’. Bij ’De Vierhoek’ halen we onze kazen: Duvel bierkaas, natuurkaas, notenkaas en brandnetelkaas. Onze Alcoholvrije wijn, frisdranken en ‘Aoste’ worstjes halen we bij ‘Drankcentrale Traen’. Onze chips halen we bij ‘Eurobis’. Bij ‘Van der Vennet NV’ halen we de mandjes waar we pakketjes mee maken die we dan verkopen. Dit zijn allemaal convenience goederen, maar ook voor een deel preference goederen. We hebben bijvoorbeeld gekozen voor ‘Croky’ chips omdat iedereen dat kent en lekker vindt. We zijn nu ook aan het kijken om speciale soorten vlees te kopen bij ‘’. Dit zijn speciality goods.

Assortiment De breedte van ons productassortiment is aperitiefhapjes, dranken en accessoires. We hebben een heel diep productassortiment. Bij de hapjes hebben we chips, nootjes, olijven, kazen, mosterd … Bij de dranken hebben we alcoholvrije wijnen, frisdranken en bij de accessoires hebben we mandjes , peper en zoutvaten, tandenstokers … keuze producten We beslissen in groep welke producten we wel of niet zullen aankopen. Zo hebben we in de klas gestemd welke kazen we zouden aankopen, het is uiteindelijk Duvel bierkaas, natuurkaas , notenkaas en brandnetelkaas geworden. Wij gaan ook een service aanbieden: recepties verzorgen.

38


verpakking De verpakking van onze producten heeft als functie om de producten te bewaren. Maar ook het uitzicht van de verpakking is belangrijk. Het uitzicht zorgt ervoor of de mensen het product zullen kopen of niet

EPL Mosterd

Chips

Nootjes

Product Verbruiksgoed Consumentengoed (B2C) Speciality good (de mensen kopen onze mosterd omdat het van een leverancier is die daarin gespecialiseerd is en omdat je het product niet op veel plaatsen vindt). Product Verbruiksgoed Consumentengoed (B2C) Convenience good, preference good (de mensen kopen het product zonder veel n ate denken, maar hebben meestal wel een favoriet merk). Product Verbruiksgoed Consumentengoed (B2C) Convenience good, preference good (de mensen kopen het product zonder veel n ate denken, maar hebben meestal wel een favoriet merk).

39


Prijs prijszetting We gebruiken een kostgericht prijszetting. Om de verkoopprijs te bepalen kijken we naar de aankoopprijs en doen we er dan een winstmarge bij van ongeveer 40% - 50%. Wat de exacte prijzen dan zijn wordt met de hele klas afgesproken. problemen Onze grootste zorg is dat we niet te veel duurder mochten zijn dan de winkels. Dit proberen we wel zoveel mogelijk op te lossen door ook speciale goederen te verkopen die niet in de winkels verkrijgbaar zijn zoals onze kazen en mosterd. We gebruiken ook psychologische prijszetting. Zo verkopen we onze natuurkaas bijvoorbeeld tegen 14,95 euro omdat dat minder lijkt dan 15 euro. Onze marketingdoelstelling is om zoveel mogelijk winst te maken om zo zoveel mogelijk geld terug te kunnen geven aan onze aandeelhouders.

Plaats Onze minionderneming heeft geen eigen vestiging of plaats maar ons bedrijfje vergadert en werkt altijd vanuit de school. Op onze aandeelhoudersvergadering konden onze aandeelhouders, familie en sympathisanten onze producten voor het eerst kopen. Die avond kregen ze ook meer uitleg over onze en de andere miniondernemingen. Verdere verkoopmomenten: Vrijdag 25 oktober: oudercontact Zaterdag 30 november: markt Brugge Vrijdag 20 december: oudercontact Zondag 22 december: Kerstmarkt Roeselare Verder staat er tot nu toe nog niets vast. Verkoopplaatsen: Momenteel is het mogelijk om te kopen bij ons op een van onze verkoopmomenten. Ook kan een potentiele koper bij ons (de klas) bestellen. Organisatie Magazijn De organisatie van het magazijn gebeurt door het technisch departement bestaande uit: directeur (Tjundi Noppe), de aankopers (Arne Vogelaers en Bob De Becker) en de magazijniers (Bram Thomas en Emile Decraene). Het magazijn is in lokaal A303. In het magazijn werken we met de FIFO-methode (first in first out) wat betekent dat als er nieuwe producten binnen zijn de oude eerst verkocht worden.

40


Promotie Doelgroep: Met onze minionderneming hebben we een zeer grote doelgroep namelijk mensen die graag aperitieven en een inkomst hebben waardoor ze bij ons kunnen kopen. Boodschap: No apero without pétivo! Onze slogan rijmt, is gemakkelijk uit te spreken en is niet te lang. De letterlijke betekenis van onze slogan is dat de consument geen aperitief moeten eten zonder ze te kopen bij Pétivo. De boodschap is dus dat het nergens beter is dan bij Pétivo en dat je altijd bij Pétivo moet zijn als ja zelf lekker wil aperitieven. Logo: Ons logo is klassiek, stijlvol en sierlijk. In het logo zie je onze naam en een tandenstoker met een kaasje en een olijf wat verwijst naar aperitieven. In ons logo kan je een tandenstoker zien met een kaasblokje en een olijf waardoor we de consument aantrekken door middel van rational appeal. De consument ziet de tandenstoker en denkt dan aan aperitieven.

Folder en catalogus: Onze minionderneming heeft op dit moment nog geen folder en geen officiële catalogus. Website: Onze website zal binnenkort klaar zijn. De website wordt gemaakt door de mensen van de richting IB in samenwerking met Bruno Gheysens van onze minionderneming.

41


Stand

Onze stand is gemaakt door een kennis van de vader van Tess Vanbrabant (kas en bank). De stand hebben we zelf geschilderd en zelf ook stickers opgeplakt. Onze stand is zeer mobiel en kan in vier stukken worden gedeeld wat handig is om te vervoeren. Onze producten kunnen we mooi etaleren door de vier raampjes. Op de stand zelf is er ook veel plaats om producten te zetten.

42


6.12 Une campagne publicitaire Zie bijlage 5 : affiche Vous trouverez également qu'il ya trop peu de goût est dans la plupart des chips? Essayez Croky avec plus de saveur que les autres chips maintenant. Et assurez-vous que vous ne voudrez plus jamais rien d'autre. Acheter des cookies Croky maintenant. Les meilleures chips sur le marché ! On a le paprika, le sel … Tout ce que vous voulez. Et tous nos produits sont à un prix économique. Maintenant, allez au magasin et acheter des chips Croky !

43


6.13 Sollicitatiebrief en CV Zie bijlage 6: sollicitatiebrief en cv Zie bijlage 7: cv Frans, Engels en Duits Link appsite: http://www.mytaggle.nl/ArneVogelaers

CV

44


Sollicitatiebrief Arne Vogelaers Engelendalelaan 85 8310 ASSEBROEK Pétivo Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie technisch directeur Geachte heer Hans Decock Ik stel mij graag kandidaat voor de functie van technisch directeur. Ik vind dit een zeer boeiende functie en ik denk dat deze functie ook goed samen gaat met mijn capaciteiten zoals commercieel handelen, op zoek gaan naar nieuwe initiatieven … Tijdens mijn opleiding aan het Sint-Jozefsinstituut leerde ik op een commerciële manier omgaan met klanten. Ik luister naar iedereen en kan beslissingen nemen. Daarom kies ik voor een directeursfunctie. Mijn eerste job binnen het bedrijf Pétivo was aankoper. Ik vond dit een zeer boeiende job, maar nu ben ik op zoek naar enige vernieuwing. Ik ben er van overtuigd dat ik de taak als commercieel directeur tot een goed einde zal brengen. Verdere informatie kunt u verkrijgen in de toegevoegde bijlage of in een eventueel gesprek. Met vriendelijke groeten

Arne Vogelaers Bijlage: Curriculum vitae

45


6.14 Sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek is doorgegaan op 28 januari 2014. Ik solliciteerde voor de functie Technisch directeur. De aanwezige personen waren: Mevrouw De Meier, De heer Punie.

6.15 Analyse van de jaarrekening Inleiding Wij kozen voor Invest Paul Traen BVBA. Het is een bedrijf dat gespecialiseerd is in managementactiviteiten van holdings en andere vennootschappen. Het bedrijf is gevestigd in Damme en het is opgericht in 2005.

Liquiditeit (ruime zin) Formule De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door het vreemd vermogen op korte termijn. Het vreemd vermogen op korte termijn is de optelling van de schulden van minder dan 1 jaar en de overlopende rekeningen aan activazijde van de balans.

Berekening 2011

Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

0,00 2.849,00 0,00 15.586,00 20,00 18.455,00

Totaal 2011

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

boekjaar 2011

2012 0,00 4.909,00 0,00 144.543,00 2.241,00 151.693,00 2012 166.984,00 15.443,00 182.427,00

259.625,00 9.051,00 268.676,00

boekjaar 2012

0,10

0,56

toelichting TRAEN is geen liquide onderneming aangezien ze niet beschikkten over voldoende vlottende activa om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. Opmerkelijk is dat de liquiditeit in boekjaar 2012 wel veel hoger is dan in 2011. Dit kan te wijten zijn aan een hogere voorraad in 2012.

Liquiditeit (enge zin)

46


Formule De quick ratio wordt berekend door het verschil van de vlottende activa en de voorraden. Daarna delen we dit bedrag door het vreemd vermogen op korte termijn.

Berekening 2011 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

2012 2.849,00

4.909,00

0,00

0,00

15.586,00 20,00 18.455,00

144.543,00 2.241,00 151.693,00

2011 Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal

2012 166.984,00 15.443,00 182.427,00

259.625,00 9.051,00 268.676,00

Toelichting De liquiditeitsratio in enge zin is zowel in 2012 als in 2011 kleiner dan 1. Dit wil zeggen dat het bedrijf een groot probleem heeft om zijn schulden op korte termijn af te betalen. Er zal dus misschien nieuw kapitaal in de onderneming moeten gestoken worden.

Solvabiliteit Formule De solvabiliteit toont aan of een onderneming zijn schulden zowel op korte als op lange termijn kan afbetalen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen maal 100. Hoe hoger die solvabiliteit, hoe hoger de kredietwaardigheid van de onderneming.

47


Berekening 2011 Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

2012 321.972,00 723.378,00 45%

334.981,00 848.676,00 39%

Toelichting We merken dat TRAEN net niet de helft van zijn totale vermogen kan financieren met het eigen vermogen. Als een bedrijf over 1/3 van zijn schulden kan afbetalen, dan betekent dit dat TRAEN over voldoende solvabiliteit beschikt.

1.1. Rendabiliteit Formule De rendabiliteit zegt ons wat meer over hoe goed een bedrijf rendeert. Dit cijfer is interessant voor de potentiĂŤle aandeelhouders of investeerders onder ons. Als het resultaat meer dan 8% is betekent dit dat een bedrijf interessant is. De REV geeft de verhouding weer tussen de winst of verlies van het boekjaar na belastingen en het eigen vermogen.

Berekening 2011 Winst van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen REV

2012 -13.009,00 321.972,00 -4,04%

-29.650,00 334.981,00 -8,85%

Toelichting Het resultaat van zowel 2011 als 2012 is negatief. Dit wil zeggen dat het niet goed gaat met het bedrijf.

1.2. EBIT Formule Het EBIT, ook wel het bedrijfsresultaat genoemd is het resultaat door de bedrijfsopbrengsten te verminderen met de bedrijfskosten van een boekjaar.

48


Berekening Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiële opbrengsten (code 752/9) + Kosten van schulden (code 650) + Andere financiële kosten (code 652/9) = EBIT + Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 630) + Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (code 631/4) + Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 660) - Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (code 760) = EBITDA

Boekjaar1 Boekjaar2 -22.123,00 -29.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.123,00 -29.287,00

40.046,00

43.778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.923,00

14.491,00

Toelichting We zien een daling van het bedrijfsresultaat in boekjaar 2012 t.o.v. boekjaar 2011. Ongeacht deze daling hebben ze toch nog een redelijke bedrijfswinst.

49


6.16 File: ‘Starting up a new business in the UK’ Description of our company We want to start up a watch shop, where you can buy luxury watches. So the core business Is the sale of exceptional watches, but we also repair the watches (only from the brands we sell). We chose this idea, because we are both fascinated by watches. We are perfect in this branch, because we know everything about the brands. The idea is something that is also perfect for the future. So it’s possible that we really are going to proceed in this idea.

ARDI-Watches is the name that we chose for our company. It’s a composition of the names Arne and Tjundi. It’s a short name, which makes it easy to remember. The colors are a combination of our favorite colors and they also make it easier to remember the company. The following brands that we chose to sell are the best of the best. But the price-tag is high.

Hublot

Panerai

Breitlin0g

TAG Heuer

Lebeau-Courally

Audemars Piguet

50


Location and competition

This are print screens of where we are going to locate our business. As you can see we want to locate our business in Canterbury. It is a very good location because there are a lot of opportunities there. It is a very beautiful city. A lot of tourists come to this city every year. They will buy our products because tourist spent a lot of money on their vacations and our product is a good souvenir. There are a lot of shops in Canterbury but there are not a lot of watch shops. So this is very good because there is definitely a lot of demand from the tourists and not really a lot of competition. Canterbury is also close to the coast so we could easily get our products. This is very important because most of our product come from other countries so it’s important to get them in easily.

51


Necessary steps to start up a business in the UK Register your business in the UK The easiest way to start a business in the UK is to become a ‘sole trader’. This means that only we own the business and we can work alone or employ other people. We will need to: -

Have a national insurance number Register for self-assessment with HM Revenue and customs (HMRC) Choose a name

Registering as an overseas company

Licenses -

To place furniture on the pavement

Setting up a bank account

National Insurance and VAT

Support for businesses in the UK First we have to create a budget to start up your business, then we have to create our own bank account and see if we can get some financing (a loan).

Employing people We probably won’t need to employ people because we can open our shop with 2, but maybe in the future we could open another shop and then we need employees. To get employees we need to go through sex steps: -

52

Pay at least the National minimum wage Check their legal right to work in the UK Get authorized insurance Written statement of employment Registering as an employer


E-mail

We didn’t receive an answer back, so we didn’t get a lot of information and help. We only could send the letter to this chamber of commerce, because it’s the chamber of commerce of Canterbury. We did a lot of research, to inform ourselves well, so their help is not necessary. 6.16.4.1 Conclusion: It’s very difficult to start up a business abroad, and especially in UK, because there are a lot of rules, so we have to respect the law. There is also a lot of paperwork, which makes it only more difficult. It wasn’t so hard to find the perfect location, because we both already went to Canterbury. On thing we know if we want to start a business in the UK. We have to work hard to achieve something, but that is in every country.

53


6.17 La conversation de vente Client

Vendeur

Bonjour monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Oui je suis intéressé par quelques produits et je voudrais poser quelques questions. C'est bien. Vous pouvez me suivre à notre stand. ... Qu’est-ce que vous voulez savoir? Quels types de fromages avez-vous? Nous avons du fromage aux noix , de fromage à la moutarde du, fromage au pesto, au basilic et du fromage jeune. On a aussi la delicieuse moutarde de Wosteyn. Ca coûte combien, un fromage aux noix? Il coûte 17.95 euros. D’accord et la moutarde? La moutarde coûte 2.95 euros Serait-il possible d'obtenir une réduction? On vous accorde une réduction de dix pourcents puisque vous placez une commande de plus de cinquante euros. Est-il possible d'expédier les produits? Oui, mais alors vous devez payer la livraison de 10 euros. C'est bon. Les produits doivent être livrés dans la ZIlverstaat 23. Certainement, J'ai noté. Ca fait € 28,81. Quelles sont les modalités de paiement. C'est possible de payer cash ou par carte. Je vais payer par carte bancaire. Vous pouvez insérer votre carte dans l'appareil. Merci. Au revoir. Au revoir.

54


6.18 Geschäftsbrief (Anfrage) Hochland SE Kemptener Straße 17 DE-88178 Heimenkirch Brugge, den 22.04.2014 Anfrage für ein Angebot Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben Ihre Firma über Ihre Webseite im Internet gefunden. Wir sind sehr interessiert an Ihren Produkten: allem in Ihrem Arten von Würstchen. Wir bitten Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir möchten Sie bitten, uns die günstigsten Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag größeren Umfangs handelt. Falls die Qualität und der Preis Ihrer Fleische unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen bestellen. Wir hoffen eine baldige Antwort. Mit freundlichen Grüβen

Arne Vogelaers und Bob De Becke

55


6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

56


6.20 Bedrijfsbezoeken Vyncke We zijn met het school naar het bedrijf Vyncke geweest. Het is begonnen in België, maar nu hebben ze al dochterbedrijven over de hele wereld (Brazilië, Canada, Duitsland, India …). Vyncke is een bedrijf dat bio-energie maakt. Vooral via stoomboilers, warm water, thermische olie en gas generators maakt het bedrijf elektriciteit. Vyncke is een familiebedrijf. Het is opgericht in 1912. De oprichter van het bedrijf is Louis Vyncke. Hij begon in 1920 met stoom

boilers te maken via zijn ijzerbewerking vaardigheden omdat er in die tijd erg veel vraag achter was. Hij gebruikte toen in die tijd vooral vlas om zo op de bio-energie markt te komen met zijn stoom boilers. Het bedrijf is nu al in de vierde generatie met als bazen Peter en Dieter Vyncke. Na de powerpoint met uitleg over het bedrijf hebben we ook nog een rondleiding gekregen in het bedrijf. We hebben de werkhal bezocht en dan hebben we “the walk of flame” gewandeld. “the walk of flame” is een wandeltocht die ze op het bedrijfsdomein hebben aangelegd. Tijdens de wandeling kan je vele objecten zien die met het bedrijf te maken hebben.

58


Verslag Tectubes We zijn op dinsdag 4 februari het Zweedse Tibro naar het bedrijf Tectubes gegaan. De groep werd in 2 gedeeld omdat we met te veel waren om allemaal binnen te kunnen. Het Bedrijf is gespecialiseerd in het maken van allerlei tubes. Dit zijn producten waar er bijvoorbeeld tandpasta of een soort zalf in zit. Zij maken het omhulsel en sturen ze deze door naar hun klaten die ze daar dan vullen met hun product. Tectubes is een Zweeds bedrijf en opgericht in het jaar 1917 waar ze begonnen zijn met loodden tubes te maken. Zijn hoofdzetel is in Zweden maar produceert ook in andere landen zoals: Polen, Duitsland, Azië en VSA. Nu maakt het bedrijf ook Alluminium en plastieken tubes. Het verschil tussen een plastic en een aluminium tube zit hem in de prijs een aluminium tube kost € 0.20 terwijl een plastic tube € 0.30 kost omdat de plastic tube eerst moet verwarmd worden vooraleer er een afbeelding of kleur kan op worden aangebracht. Ze maken per jaar 90 miljoen aluminium tubes en 50 miljoen plastic tubes. Dat is ongeveer 120 tubes per minuut. In 2010 hebben ze ook een nieuw soort tube ontwikkeld die recyclebaar is. Dit soort tube kopen de klanten en hun klanten veel liever, wetend dat ze dan toch meer rekening houden met het milieu. Het bedrijf heeft het grootste aandeel in Europa (45%) want ze hebben daar ook hun bedrijf opgestart. In de VSA (4%) en Azië (4%) zijn ze iets minder actief. Ze produceren vooral voor de farmaceutische sector. Dit neemt zo’n 51% in van hun productie. Een ander groot deel van hun productie is ook bestemt voor persoonlijke verzorging (31%), dan hebben we nog 13% voor de voedingssector en 5% voor de huishoudsector. Het bedrijf stelt 190 mensen tewerk. Om aan zoveel tubes te maken is hun proces ook zeer snel. Ze produceren namelijk 100 tubes in 1 minuut wat behoorlijk snel is. Om eens een gedacht te krijgen van hoe veel Tectube nu eigenlijk produceert moet je weten dat al de zalfjes of eten die in tubes liggen bij u thuis of in de supermarkt, waarschijnlijk is gemaakt door dit bedrijf.


7 Conclusie Voor mij is het zesde jaar een heel interessant jaar geweest. Ik heb veel bijgeleerd in de verschillende vakken. Ik ben ook heel blij dat we na 2 jaar werken onze minionderneming met succes hebben kunnen afronden. De gip was niet altijd even leuk om te doen. We hebben enkele grote taken gekregen waar we veel werk aan hebben gehad. Deze taken hebben me ook enkele goede dingen bijgeleerd zoals een planning maken, doorzetten als het even minder goed gaat ‌ Het leukste deel van de gip vond ik de minionderneming. In de minionderneming heb ik meer in team leren werken. Dit heeft de hele klas ook veel dichter bij elkaar gebracht. Alles wat ik in de minionderneming geleerd hebben zal ik in mijn latere leven zeker nog kunnen gebruiken. De gip is een fantastisch project en is de ultieme test om dan al dan niet verder te mogen studeren.

60


8

Bijlagen

8.1 Bijlage 1: brief aandeelhoudersvergadering De heer Luc Vogelaers Maalsesteenweg 32 8310 BRUGGE

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk mini1

Brugge 2013-09-19

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013

Geachte heer Luc Vogelaers Wij zouden u willen uitnodigen op de aandeelhoudersvergadering van onze miniondernemingen die plaats vindt op 23 oktober 2013 om 19 uur in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Op deze aandeelhoudersvergadering worden de drie miniondernemingen officieel geopend. We hebben ‘De Oorzaak’, ‘Maison Cuberdon’ en onze heet ‘Pétivo’. Wij verkopen alles wat met aperitief te maken heeft. Dit houdt bijvoorbeeld in: kaas, salami, snacks, flessenopeners … Dit is de agenda die wij samen met u zullen overlopen. 19 u.: Iedereen wordt verwacht in Tabiha 19.15 u: Voorwoord van de directeur 19.30 u: Sprekers van de verschillende miniondernemingen 20.15 u: Receptie Ook op de receptie bent u van harte welkom. We hopen dat u aanwezig zult zijn. Wij zouden u ook willen verzoeken om u aan te melden op de website http://mini.jozefienen.be of via uw QR-code voor 20 oktober 2013. Ook zou u op de vergadering het ontvangststrookje van uw aandeel moeten meebrengen. Met vriendelijke groeten

Pétivo


nionderneming Pétivo – ontvangst aandeelbewijs

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013

uc Vogelaers

klaart zijn aandeelbewijs van de minionderneming Pétivo ontvangen te bben op de aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013. handtekening

BBBBBBBB Brugge, 23 oktober 2013

Sint-Jozefinsituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 – BE-8000 Brugge

www.minionderneming.be


8.2 Bijlage 2: enquête marktonderzoek Wij zijn een minionderneming genaamd Pétivo. Wij zijn gevestigd in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Onze onderneming verkoopt allerlei aperitief hapjes en drankjes. Wij doen een marktonderzoek in verband met ons product. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u dit onderzoek zo juist mogelijk zou willen invullen. 16) Geslacht a. Man b. Vrouw 17) Hoe oud bent u? a. -18 jaar b. 18 – 29 jaar c. 30 – 39 jaar d. 40 – 64 jaar e. Ouder dan 65 jaar 18) Eet u vaak aperitiefhapjes? a. Elke dag b. Soms c. Enkel bij gelegenheden d. Nooit 19) Welke aperitief verkiest u? a. Olijven b. Kaas c. Salami d. Chips e. Nootjes f. Andere:………………………. 20) Hoeveel geld spendeert u gemiddeld uit aan aperitiefhapjes per maand? a. € 0-10 b. € 11-20 c. € 21-30 d. Meer dan € 30 e. Geen idee 21) Denkt u dat aperitiefhapjes een goed product zijn voor een minionderneming? a. Ja b. Nee


22) Eet u vaak kazen? a. Ja b. Nee 23) Zou u kazen kopen bij een minionderneming? a. Nee b. Ja, alle soorten kaas c. Ja, enkel jonge kaas d. Ja, enkel andere soorten kazen 24) Hoeveel zou u betalen voor een bol kaas (650g) a. € 5 - 10 b. € 11 - 15 c. € 16 - 20 d. Meer dan € 20 25) Eet u vaak chips? a. Ja b. Nee 26) Indien ja, welke merken chips eet u het liefst? a. Croky b. Lays c. Doritos d. Pringles e. Andere:………………………. 27) Zou u chips kopen bij een minionderneming. Indien ja, welke soorten? a. Nee b. Ja, alle soorten c. Lays d. Croky e. Doritos f. Pringles 28) Heeft u ooit niet-alcoholische wijn gedronken? a. Ja (ga naar vraag 13) b. Nee (ga naar vraag 14) 29) Zou u niet-alcoholische wijn kopen bij een minionderneming? a. Ja b. Nee 30) Zou u geïnteresseerd zijn in niet-alcoholische wijn? a. Ja b. Nee c. Reden: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………


8.3 Bijlage 3: 4 andere verkoopfacturen

FACTUUR

pétivo zilverstraat 26

datum

21/10/2013

factuur nr.

2

8000 BRUGGE

voor

Hilde Van Eemeren

Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE 70 0017 0806 5825 petivo.mini@hotmail.com

factureren aan: klant

Hilde Van Eemeren

adres

Assebroek

straat nr

Engelendalelaan 85

postcode plaats

8310 Brugge

telefoon

050/35/01/87

btw-nummer Factuur datum

Vervaldatum

Factuur nr.

21/10/2013

21/11/2013

1

AANTAL 3

BESCHRIJVING zwart mandje

PRIJS PER EENHEID € 10,00

Subtotaal

BEDRAG €

30,00

30,00

Btw-tarief

21%

Btw-bedrag

6,30

Verzendkosten

-

financiele korting TOTAAL

36,30


FACTUUR

pétivo zilverstraat 26

datum

21/10/2013

factuur nr.

2

8000 BRUGGE

voor Milan Vogelaers

Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE 70 0017 0806 5825 petivo.mini@hotmail.com

factureren aan: klant

Milan Vogelaers

adres

Assebroek

straat nr

Engelendalelaan 85

postcode plaats

8310 Brugge

telefoon

050/35/01/87

btw-nummer Factuur datum

Vervaldatum

Factuur nr.

21/10/2013

21/11/2013

1

AANTAL 5

BESCHRIJVING zwart mandje

PRIJS PER EENHEID € 10,00

Subtotaal

BEDRAG €

50,00

50,00

Btw-tarief

21%

Btw-bedrag

Verzendkosten

financiele korting (2%) TOTAAL

10,50 € 1,00

59,50


FACTUUR

pétivo zilverstraat 26

datum

21/10/2013

factuur nr.

2

8000 BRUGGE

voor

Jef Van Eemeren

Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE 70 0017 0806 5825 petivo.mini@hotmail.com

factureren aan: klant

Jef Van Eemeren

adres

Parijs

straat nr

champs elysees 2

postcode plaats

75011 Parijs

telefoon

0473/20/95/07

btw-nummer Factuur datum

Vervaldatum

Factuur nr.

21/10/2013

21/11/2013

1

AANTAL 8

BESCHRIJVING bierkaas

PRIJS PER EENHEID € 15,00

Subtotaal

BEDRAG €

120,00

120,00

Btw-tarief Btw-bedrag

-

Verzendkosten

-

financiele korting TOTAAL

120,00


FACTUUR

pétivo zilverstraat 26

datum

21/10/2013

factuur nr.

2

8000 BRUGGE

voor

Maria Van Poppel

Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE 70 0017 0806 5825 petivo.mini@hotmail.com

factureren aan: klant

Maria Van Poppel

adres

New york

straat nr

fifth avenue 102

postcode plaats

10001

telefoon

0473/20/95/07

btw-nummer Factuur datum

Vervaldatum

Factuur nr.

21/10/2013

21/11/2013

1

AANTAL 4

BESCHRIJVING bierkaas

PRIJS PER EENHEID € 15,00

BEDRAG €

60,00

Subtotaal €

60,00

Btw-tarief Btw-bedrag

-

Verzendkosten

-

financiele korting TOTAAL

60,00


8.4 Bijlage 4: lettre commercial

050 33 19 43 petivo.mini@hotmail.com www.petivo.be

Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Monsieur Luc Vogelaers Engelendalelaan 85 8310 ASSEBROEK

Votre lettre du

vos références

nos références mini1

Bruges 2013-10-25

Envoi du catalogue pour notre mini-entreprise

Monsieur Nous avons une mini-entreprise cette année. Notre entreprise s’appelle ‘Pétivo’. Nous irons vendre des apéritifs, comme du vin non-alcoolique, du fromage et de la moutarde. Nous accueillions également des réceptions. Vous pouvez toujours visiter notre site web ‘www.petivo.be’ où vous pouvez voir notre gamme. Quand vous avez encore des questions, vous pouvez envoyer un email à petivo.mini@hotmail.com. Notre mini-entreprise est ouverte depuis le 23 octobre, jour de l’assemblée générale des actionnaires. Nos assemblée général était dans notre école "SInt-Jozefsinstituut" à 20 heures 30. On vous invite pour les moments du vente. On va vendre nos produits le 25 octobre. Merci d'avoir tellement confiance en notre mini-entreprise. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Arne Vogelaers et Brecht Aneca service des achats et Service de réclame P.J. : notre catalogue (BNP BE 70 0017 0806 5825)


8.5 Bijlage 5 : campagne publicitaire affiche

Vous cherchez les meilleures chips de ses vits?

Vous cherchez un sachet de chips qui est remplie vers les hauts?

Mangez Croky aujourd’hui et vous ne sentez pas comme chaque jours

Nous devons Croky Chips tous les Jours


8.6 Bijlage 6 : cv en sollicitatiebrief

CURRICULUM VITAE Arne Vogelaers Nationaliteit Geboortedatum Burgerlijke staat Straat en huisnummer Postcode en gemeente E-mail Telefoonnummer Gsm nummer mytaGGle

Belg 1996-02-28 Ongehuwd Engelendalelaan 85 8310 ASSEBROEK arnev1@hotmail.com 050 35 01 87 0471782172 http://www.mytaggle.nl/ArneVogelaers/

OPLEIDING Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE 2013-2014 2012-2013 2012-2013

zesde jaar TSO: Handel vijfde jaar (tweede & derde trimester) TSO: Handel vijfde jaar (eerste trimester) TSO: Boekhouden-Informatica

Mariawende Boogschutterslaan 25 8310 SINT-KRUIS 2011-2012 2010-2011

vierde jaar TSO: Handel derde jaar (tweede & derde trimester) TSO: Handel

Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek Collegestraat 24 8310 ASSEBROEK 2010-2011 2009-2010 2008-2009

derde jaar (eerste trimester) ASO: Moderne tweede jaar ASO: Moderne eerste jaar ASO: Latijn

WERKERVARING 2013 - heden

Tennisclub Brughia Boogschutterslaan 37 8310 SINT-KRUIS


TALENKENNIS Taal

Spreken

Schrijven

Nederlands

Moedertaal

Moedertaal

Frans

Matig

Matig

Engels

Goed

Goed

Duits

Matig

Matig

Tenniscoach

COMPUTERKENNIS Word Excel Publisher Powerpoint Access

Goed Goed Goed Goed Matig


Arne Vogelaers Engelendalelaan 85 8310 ASSEBROEK Pétivo Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie technisch directeur Geachte heer Hans Decock Ik stel mij graag kandidaat voor de functie van technisch directeur. Ik vind dit een zeer boeiende functie en ik denk dat deze functie ook goed samen gaat met mijn capaciteiten zoals commercieel handelen, op zoek gaan naar nieuwe initiatieven … Tijdens mijn opleiding aan het Sint-Jozefsinstituut leerde ik op een commerciële manier omgaan met klanten. Ik luister naar iedereen en kan beslissingen nemen. Daarom kies ik voor een directeursfunctie. Mijn eerste job binnen het bedrijf Pétivo was aankoper. Ik vond dit een zeer boeiende job, maar nu ben ik op zoek naar enige vernieuwing. Ik ben er van overtuigd dat ik de taak als commercieel directeur tot een goed einde zal brengen. Verdere informatie kunt u verkrijgen in de toegevoegde bijlage of in een eventueel gesprek. Met vriendelijke groeten

Arne Vogelaers Bijlage: Curriculum vitae


8.7 Bijlage 7: Sollicitatiebrief en CV: FR, EN, DE: CV met QR-code naar appsite

CURRICULUM VITAE Arne Vogelaers Nationalité Date de naissance Etat civil Adresse Code postal et ville Email numéro de téléphone numéro de portable mytaGGle

Belge 1996-02-28 célibataire Engelendalelaan 85 8310 ASSEBROEK arnev1@hotmail.com 050 35 01 87 0471782172 http://www.mytaggle.nl/ArneVogelaers/

FORMATION / EDUCATION Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGES 2014 2012-2013 2012-2013

Diplôme: Commerce 5ième année (2de & 3de trimestre): commerce 5ième année (1STE trimestre): Comptabilité-Informatique

Mariawende Boogschutterslaan 25 8310 SINT-KRUIS 2011-2012 2010-2011

4de année: commerce 3de année (2de & 3de trimestre): commerce

Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek Collegestraat 24 8310 ASSEBROEK 2010-2011 2009-2010 2008-2009

3de année (1ste trimestre): Modern 2de année ASO: Modern 1ste année ASO: Latin


EXPÉRIENCE 2013 - 2014

Tennisclub Brughia Boogschutterslaan 37 8310 SINT-KRUIS Entraîneur de tennis

2013-2014

Mini-entreprise Pétivo: acheteur

LANGUES langue néerlandais français anglais allemand

parler langue maternelle Bpnnes bases bon Bpnnes bases

écrire langue maternelle Bpnnes bases bon Bpnnes bases

COMPETENCES INFORMATIQUES Word Excel Publisher Powerpoint Access

Bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise Maîtrise moyenne


CURRICULUM VITAE Arne Vogelaers

nationality date of birth marital status address postal code and city email telephone number mobile phone number mytaGGle

Belgian 1996-02-28 unmarried Engelendalelaan 85 8310 ASSEBROEK arnev1@hotmail.com 050 35 01 87 0471782172 http://www.mytaggle.nl/ArneVogelaers/

WORK EXPERIENCE Tennisclub Brughia Boogschutterslaan 37 8310 SINT-KRUIS

2013 - now

tennis coach EDUCATION Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE 2012-2013 2012-2013 2013-2014

Fifth form: Accountancy and informatics Fifth form: commerce sixth form: commerce

Mariawende Boogschutterslaan 25 8310 SINT-KRUIS 2010-2011 2011-2012

Third form: commerce Forth form: commerce

Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek Collegestraat 24 8310 ASSEBROEK 2008-2009 2009-2010 2010-2011

First form: Latin Second form: Languages Third form: Languages


LANGUAGES language

speaking

writing

Dutch

Native language

Native language

French

moderate

moderate

English

good

good

German

moderate

moderate

COMPUTER SKILLS Word Excel Publisher Powerpoint Access

good good good good moderate


Lebenslauf Arne Vogelaers

Geburtsort Geburtsdatum Unverheiratet Adresse E-Mailadresse Telefon Handynummer mytaGGle

Belgien 1996-02-28 Ledig Engelendalelaan 85, 8310 ASSEBROEK arnev1@hotmail.com 050 35 01 87 0471782172 http://www.mytaggle.nl/ArneVogelaers/

Berufsergahrung Tennisclub Brughia Boogschutterslaan 37 8310 SINT-KRUIS

2013 - jetzt

Tennis-Trainer Schulbildung Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE 5de Jahre (1STE trimester): Accounting-Informatik (2012-2013) 5de Jahre (2de & 3de trimester): Handel (2012-2013) 6de Jahre TSO: Handel (2013-2014) Mariawende Boogschutterslaan 25 8310 SINT-KRUIS 3de jaar (2de & 3de trimester) TSO: Handel (2010-2011) 4de jaar TSO: Handel (2011-2012) Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek Collegestraat 24 8310 ASSEBROEK 1ste jaar: Latin (2008-2009) 2de jaar: Modern (2009-2010) 3de jaar (1ste trimester): Modern (2010-2011)


Sprachen Sprache Holländisch Französisch Englisch Deutsch

Computerkenntnisse Word Excel Publisher Powerpoint Access

sprechen Muttersprache

schreiben Muttersprache

Mäßig

Mäßig

Gut

Gut

Mäßig

Mäßig

Gut Gut Gut Gut Mäßig


8.8 Bijlage 8: berekening balans en resultatenrekening


8.9 Bijlage 9: File: ’Starting up a new business in the UK’: (contact details: emails/letters…).


Bijlage 10: Verslagen minionderneming Vergadering Pétivo 2014-01-07 Aanwezig

Afwezig

    

Aneca Brecht, Bouckaert Octavie, De Becker Bob, Decraene Emile, Delacourt Yasmine, Deschacht Joyce, Floréal Jolien, Gheysens Bruno, Lambrecht Camille, Messiaen Julie, Morina Floranda, Noppe Tjundi, Rammeloo Ines, Rosseel Lotte, Thomas Bram, Vanbrabant Tess, Vogelaers Arne Hollevoet Ellen

Verkoop oudercontact Kassa Nieuwe tent Facturen te betalen Promotie

In deze vergadering hebben we het gehad over de verkoop op het oudercontact. Het aankopen van een nieuwe tent en over een speciale verkoopactie of promotie. Op de verkoop tijdens het oudercontact was iedereen aanwezig behalve Bruno. Tijdens deze verkoop hebben we voor 162 euro verkocht. In onze kassa zit er nu 342.50 euro. Er was een probleem met onze kassa. Het sponsorgeld was vermengt met het geld van de verkopen. Er is ook een nieuwe tent nodig. Onze vorige tent is niet stevig genoeg. Deze tent moet gekocht worden met het sponsorgeld. Er moeten nog enkele facturen betaald worden van Ameel. Dit zal Floranda regelen bij de bank. We hebben ook nagedacht over een speciale verkoopactie of promotie. We dachten eraan om de chips aan een voordelig tarief te verkopen omdat dit product al te lang in ons magazijn ligt. We hebben een interessante vergadering gehad waarin we veel praktische zaken voor de minionderneming hebben afgehandeld.


Vergadering Pétivo 2014-05-13 Aanwezig

Aneca Brecht, Bouckaert Octavie, De Becker Bob, Decraene Emile, Delacourt Yasmine, Deschacht Joyce, Floréal Jolien, Gheysens Bruno, Hollevoet Ellen, Lambrecht Camille, Messiaen Julie, Morina Floranda, Noppe Tjundi, Rammeloo Ines, Rosseel Lotte, Thomas Bram, Vanbrabant Tess, Vogelaers Arne

Afwezig

  

Filmpjes Klaarzetten zaal Repetitie

We hebben vandaag (13 mei) vergaderd over de praktische zaken voor de aandeelhoudersvergadering van 14 mei. Eerst ging het over de filmpjes die alle klassen moesten maken voor de aandeelhoudersvergadering. Deze waren 1 dag voor de aandeelhoudersvergadering namelijk nog altijd niet doorgestuurd naar de leerkrachten. Namelijk de filmpjes van 6HA2 en 6HA3. Dit is was door een technisch defect. Deze filmpjes zijn dan op het internet geplaatst. Een ander probleem was dat het filmpje “achter de schermen” niet goed was. De leerkrachten vonden dit filmpje niet geschikt voor op een aandeelhoudersvergadering. Dit was omdat de filmpjes een slecht beeld gaven van wat er zich afspeelt binnen de minionderneming. Er werd in de filmpjes ook gespot met de leerkrachten en dit hoort niet voor in een aandeelhoudersvergadering. We kregen wel een compliment van de leerkrachten voor onze filmpjes van “de stip”. Ook werden er op de vergadering afspraken gemaakt over het klaarzetten van de zaal. Alle leerlingen moesten om 1 uur op school zijn voor het meehelpen klaarzetten. Ook werden er leerlingen aangeduid voor het meehelpen opdienen tijdens de receptie. In deze vergadering zijn dus alle praktische zaken voor de aandeelhoudersvergadering besproken.

Eindwerk gip  

arne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you