Page 1

Vårt elektriske system Vårt elektriske system består av chakra, meridianer og energilegemer. Når dette er i balanse, er det ro og harmoni og vi strutter av energi. Hvis det er i ubalanse på grunn av tankemønster eller feil levesett, kan det føre til sykdommer, og dermed gi for lite energi til våre organer. Her kan du lese om dette, og om terapikort som kan balansere det elektriske system og gi økt velvære.


K

Chakraene og meridianene: energisentre og auraens veier Se nærmere på auraen og hvordan den fungerer. Det kan bli mye teori, men det er svært viktig. Hvis du ønsker å ha kontroll over helse og velvære, er det av avgjørende betydning at du forstår ditt eget energisystem. Se på denne delen som tilsvarende brukerhåndbok for bilen din eller datamaskinen. Den menneskelige auraen har avgrensede områder som tjener som energilagre. Disse områdene lagrer energien og overfører den til organene våre. På sanskritt kalles de chakraer, og ettersom dette begrepet er ganske godt kjent, vil det her bli brukt videre. Det er imidlertid viktig å merke seg at begrepet energisentre ikke er begrenset til indisk filosofi. Oversatt fra sanskrit betyr ordet chakra hjul, klartynte ser chakraene som hjul som snurrer rundt. Som nevnt er auraen et resultat ev vekselvirkning mellom to kraftfelt - det kosmiske (som kommer ned) og det jordiske (som stiger opp). Disse kreftene krysser hverandre på sin ferd gjennom kroppen. Chakraene ligger i de sentrale krysningspunktene. Chakraenes oppgave er å omdanne energien de tar inn fra de to kraftfeltene og energien fra våre omgivelser (kosthold, personlige forhold etc.) til former for energi som kroppen kan nyttiggjøre seg. Hvert av chakraene i auraen har sterk forbindelse med den fysiske kroppen og styrer bestemte fysiologiske prosesser. Dette er årsaken til lidelse kan oppdages umiddelbart i et tilhørende organ hvis et av chakraene skades. Helsetilstanden avhenger av at chakraene fungerer som de skal.


Når et chakra fungerer på en sunn måte, kan det sammenhenges med en skinnende tornado i miniatyr. Hvis et chakra skades, blir det matt og slapt. Alle mennesker har sju hovedchakraer som er plassert på bestemte punkter langs ryggraden. Husk at de eksisterer på et subtilt nivå - man har fortsatt til gode å oppdage et chakra ved dissekering! I det siste har vi fått 6 nye chakra og tilsammen 13 som du vil se på de neste sidene. Mens hvert av tornadolignende energisentrene snurrer, i klokkeretningen, utøver de inflytelse og påvirker oss gjennom eterlegeme, astrallegeme, det emosjonelle og det mentale legemet. Hvert chakra skaper en vibrasjon, og vibrasjonens frekvens samsvarer med en bestemt farge og lyd. Farge påvirker kroppen på helt spesifikke måter. Farge er uttrykk for lysets livsviktige skapende livskraft, kraften som oppebærer oss. Det vi oppfatter som en bestemt farge, er faktisk bølgelengder med energi i aktiv bevegelse. Hver bølgelengde har sin unike signatur og sitt spesielle særpreg som påvirker oss på en bestemt måte. Fargene omkring oss er i stadig vekselvirkning med den fysiske kroppen og med følelsene og emosjonellene våre. Farge påvirker oss på et vibrasjonsmessig nivå, på samme måte som musikk gjør. Forfatteren tror at vi trygt kan si at vi alle vet at forskjellige former for musikk kan påvirke oss på ulike måter. Tenk for eksempel når du er på trening. Du lunter avgårde på tredemøllen da det plutselig strømmer massiv, pulserende rock over lydsystemet. Plutselig får du opp farten og energien og klarer å gi litt ekstra. Det samme gjelder farge. Hvert av chakraene i kroppen trekker inn energi fra spesifikke stråler eller farger. Når et chakra får for lite energi, er det mangel på den korresponderende fargen. Hvis det har for mye energi, er det for mye - for eksempel vil for mye rødt i auraen føre til overdrevent sinne. Begge deler det vanskelig å integrere de positive aspektene av fargene det gjelder. Når vi kommer til avgiftningsprogrammet, vil det bli presentert energiøvelser som balanserer hver av fargene i chakraene - og dermed også i kroppen.


K

For at helbredelse i vår ytre verden skal være noe mer enn en midlertidig løsning, må vi transmutere opprinnelsen til ubehag i vår mentale kropp. Ellers vil våre ytre symptomer til slutt komme tilbake for å gjenspeile vår indre uro. Bunnlinjen er at vi må forandre vår bevissthet.

Love and Light


Noen indikasjoner som kan bety huller i din aura, og hvor skadelige energier kan ta bolig i kroppen. - Gjentatte skader på samme sted

- Overømfintlighet for sanseinntrykk

- Forskyvninger eller smerter i leddene,

- Humørsvinging

- Svie, skarpe smerter som ikke går bort,

- Svimmelhet, synsforstyrrelser

- Ubehagelig vibrasjoner,

- Kalde hender og føtter eller generelt kald

- Følelse av et stangformet hull i kroppen

- Tendenser til svette

- Deler av kroppen som lett får blåmerker

- Hyppig vannlating/økt tørste

- Følelsen stadig å være svak

- Hjertebank

- Plutselig tretthet ut av ingenting

- Endret avføringsmønster/luftplager

- Plutselig kvalme ut av det blå

- Føler kulde i huset, og/eller i ledd

- Plutselig følelsen av å bli truffet av en tung dunk

- Tung luft, tungt å puste

- Plutselig sykdom eller sykehusinnleggelse når ellers alt er vel

- Hører bankelyder og/eller vond lukt

- Koma og migrene.

- Gjenstander beveger seg eller flytter på seg i rommet

- Dødsfall i familien

- Kløe som kan være angrepet av parasitter (snyltere)

- Sjokk, sammenbrudd, tap av hukommelse, angst og smerter.

- Intakt intellekt, men hukommelses- og konsentrasjonsvansker

- Brennende smerter rundt i hele kroppen.

- Utmattelse i over ett døgn etter fysisk og mental belastning,

- Utslitt etter små gjøremål.

- Utmattelse som ikke blir redusert etter hvile.

- Sovner hvor som helst.

- Uforklarlig smerte i muskler, ledd, brystsmerter, magesmerter

- Årevis med bankelyder i huset

- Forstyrret autonom kontroll, ortostatisk intoleranse

- Mange år med tidvis kloakklukt.

- Betydelig variasjon i symptomer og intensitet

- Elektriske støt av ting

- Innsovningsvansker, økt søvnbehov, avbrutt søvn

- Gleden over å være til blir borte

- Ikke uthvilt etter søvn

- Utmattels som en ikke hadde tidligere

- Nedsatt toleranse for alkohol og medikamenter

- Medisinske tester som ikke viser noe fysisk galt

- Observerbar utmattelse som kan opptre plutselig


K

Rotchakra Trygghet Root Chakra er grunnleggende. Når alt er bra med denne chakraen, vil du føle deg trygg, rolig og forankret i virkeligheten. Du vil være modig nok til å takle nye utfordringer, og du vil føle deg trygg på det. Du kan balansere en blokkert Root Chaka, selv om du bare frykter at din grunnleggende overlevelse vil bli undergravd, kan din Root Chakra komme ut av justering, Fysisk plassering: Bunnen av ryggraden Følelsesmessige problemer og adferd av blokkert rotkakra: Hvis din rotkakra er blokkert, kan du føle deg truet, panikk eller engstelig. Denne angsten kan enkelt infiltrere tankene dine, slik at alt plutselig blir usikkert. Du kan også finne ut at du ikke kan konsentrere deg og at du hele tiden er opptatt av bekymringer om trivsel. I noen mennesker kan dette manifestere seg som hypokondrier eller generell paranoia. Fysiske problemer som potensielt skyldes en blokkert rotkakra, inkluderer en sår nedre rygg, lave energinivåer og kalde ekstremiteter.

Root Chakra Balance

Sakrale chakra Kreativitet

Sacral Chakra er nøkkelen til din kreative energi. Det er ikke bare relatert til kunstnerisk og fantasi, men også til seksualitet og evnen til forandring på alle områder av livet. Din sakrale chakra kan bli blokkert på en eller annen måte hvis du er stresset om noe av seksualiteten din. Eller, hvis du er utilfreds i forholdet ditt eller sliter med å oppleve glede i livet mer generelt. Det kan også bli forstyrret av negativ tilbakemelding som gjør at du tviler på dine kreative evner. Fysisk plassering: I midten av magen Følelsesmessige problemer og adferd av blokkert sakral chakra: Når det er et problem med Sacral Chakra, vil du sannsynligvis føle seg kjedelig, uklar og uinspirert. Du kan ha en liten kjørebrett, og du vil muligens føle deg redd for (eller motstandsdyktig mot) endring. Fysiske symptomer forbundet med en blokkert Sacral Chakra kan inkludere urin ubehag, økte allergier og en tiltrekning til vanedannende oppførsel. Disse trenger ikke å være relatert til bruk av narkotika eller alkohol. Shoppingavhengighet, gambling og problemer med å spise kan alle knyttes til problemer med Sacral Chakra.

Sacral Chakra Balance

Rotch Selvt

Solar Plexus Chakra er ofte an selvstendighet og besluttsomh ganger “chakraet” personlig kra

Når alt er som det burde være du en klar vei foran deg. Du bø for å lykkes. Du vil også føle de oppnå nesten alt hvis du tenke denne chakraen lett bli påvirke hagelige sosiale erfaringer elle selvværd fra barndommen.

Fysisk plassering: Ru

Følelsesmessige problemer og Plexus Chakra: Hvis det er blok være veldig rystet. Hvis det bar det bare være usikkerhet i et b være hjemsøkt av tanker om a du kan ikke føle deg i stand til fra livets utfordringer. Fysiske v det med en blokkert Solar Plex fordøyelsesproblemer og prob

Solar Plexus Ch


hakra tillit

Hjertechakra Kjærlighet

nsett som viktig for selvtillit, het. Følgelig kalles det noen aft “.

Som du kanskje forventer, er Heart Chakra nært forbundet med din evne til kjærlighet og medfølelse i alle sine former. Beskrevet som en bro mellom sinn, kropp og ånd.

e med denne chakraen, har ør vite hva som er nødvendig eg selvstendig som du kan er på det. I mellomtiden kan et av oppfattet feil, ubeer dvelende følelser av lav

Når hjertechakraen er godt balansert, vil du kunne gi empati til andre, være følelsesmessig åpen og nyte en dyp følelse av indre fred. Du vil føle dine følelser fullt ut, og likevel forstå dem også på et kognitivt nivå. Alt som er negativt relatert til kjærlighet, kan få problemer med hjertechakraen; en oppbrudd, en sorgprosess, et vanskelig vennskap, eller bare en forekomst av uformell grusomhet. Klikk her for å finne ut mer nå.

undt mageområdet

g adferd av blokkert Solar kkering her vil din selvtillit re er en liten blokkering, kan bestemt område. Du kan at du ikke er god nok. Eller å tegne nyttige leksjoner vanskeligheter forbunxus Chakra kan inkludere blemer med minnet.

hakra Balance

Fysisk plassering: Rett over hjertet. Følelsesmessige problemer og adferd av blokkert hjertechakra: Når hjertechakraet er blokkert eller feiljustert, vil du slite for å forholde seg til andre mennesker. Du vil være mindre medfølende enn vanlig og kan være utålmodig. En blokkert hjertechakra kan også manifestere seg fysisk. Noen Chakra-eksperter tror at en slik feiljustering kan være knyttet til problemer som høyt blodtrykk og lav immunsystemfunksjon.

Heart Chakra Balance

Halshakra Følelser Hals Chakra regulerer ditt selvuttrykk i alle sanser, og påvirker hvordan du autentisk overfører ditt dypeste selv til verden. Det er knyttet til din direktehet, følelsesmessig ærlighet og eierskap til dine behov. Når Hals Chakra er riktig justert, vil du føle deg i stand til å si hva du mener, bli godt forstått av andre, og snakk sannheten på måter som passer. Med andre ord, vil du være rettferdig uten å være stump. Hals Chakra kan forskyves av vanskelige erfaringer med kommunikasjon. Fysisk plassering: Midt i halsen. En blokkert halschakra manifesterer primært i en manglende evne til å si hva du virkelig vil si. Du kan føle at du sitter fast i hemmeligheter. På samme måte kan du tro at folk ikke vil høre tankene dine, eller at du ikke finner de riktige ordene for dine følelser. Igjen kan en liten blokkering bety at du bare sliter med selvuttrykk på jobben, eller med en bestemt venn. I mellomtiden kan en betydelig feiljustering bety at du hele tiden føler deg forstyrret i kommunikasjon.

Throat Chakra Balance


K

Det tredje øye chakra Intuisjon Det tredje øyekakraet er en kraftig energikilde når den fungerer bra. Det bestemmer din intuisjon, din justering med universet, og din evne til å se det større bildet i livet. Når du har en åpen tredje øye chakra, er du flink til å plukke opp skilt. Stol på tarmens følelser og planlegg etter dine største mål. Denne typen åpenhet er knyttet til Law of Attraction suksess og med raske, enkle manifestasjonsopplevelser. Det tredje øyet kan imidlertid være feiljustert hvis noen gjør deg i tvil om det bredere formål. Eller, hvis du pleier å prise rasjonalitet over intuisjon. Fysisk plassering: I midten av pannen din. Følelsesmessige problemer og adferd av blokkert tredje øyechakra: Når det tredje øyekakraet er blokkert, kan du kjempe for å ha tro på ditt bredere formål. Så, du kan føle at det ikke er noe poeng på hva du gjør, eller føler at det er ubetydelig. Du kan også bli rammet av din manglende evne til å ta avgjørelser. Noen beskriver dette som en følelse av psykologisk lammelse. Hvis du har en blokkert tredje øye chakra, kan du ha problemer med å sove, føle deg klumpete og sliter med å lære nye ting.

Third Eye Chakra Balance

Krone chakra Åndelighet

Krone chakra er den høyeste chakraen, det som bestemmer din åndelige tilkobling. Denne chakraen kalles noen ganger “tusen kronblad lotus” chakra. Gitt sitt sted som den høyeste chakraen, er det viktig å skape et liv du elsker, og å oppnå en følelse av fred. Men å jobbe med det er en notorisk subtil prosess. Når alt er bra, vil du være i harmoni med skjønnheten i verden rundt deg. I tillegg vil du oppleve følelser av dyp glede. Fysisk plassering: toppen av hodet. Blokkert kronekakra: Du kan ikke se mye skjønnhet i verden i det hele tatt hvis kronekakraen din har blitt forstyrret. Du kan også føle åndelighetskrev og oppleve symptomer på depresjon. Hvis du bare begynner å utvikle denne typen blokk, kan du bare merke en nedgang i generell spenning eller motivasjon. Fysisk kan en blokkert kronekakra også forekomme samtidig som problemer med fysisk koordinering.

Crown Chakra Balance

Thymus Tilgiv

Arbeid med Thymus Cha tilgivelse og er sterkt for følelse for selvtillit. Denn er en indikasjon på hvor svært viktig da de to er k trenger medfølelse for d å styrke selvmedfølelse, måter er det kyllingen o kommer først? Du kan ik andre.

Fysisk pla mellom hjerte o

Bruk kortet etter noen f Dette er fordi du pleier å i en mer mottakelig stem følelse. Legg deg ned på ryggen. Øvelser: Ta noen dype å nåværende bevissthet (i mekraft) til Thymus Chak halsen og hjertechakrae

Thymus Chakr


s chakra velse

akra kan hjelpe til med rbundet med medne sterke foreningen rfor tilgivelse selv er knyttet svært nært. Du deg selv for å tilgi. For , må du tilgi. På mange og egghistorien. Hvilken kke ha en uten den

Diaphragm chakra Revitaliserer og renser kroppen Denne chakraen er regulert av hjertesenteret ditt og ligger like over navlen din mellom din solplexus og hjerte i det området der ditt følelsesmessige minnesystem er for tiden. For øyeblikket er solar plexus hvor negativ energi lagres, men med utviklingen av membranet ditt, vil din negative energi snart bli lagret i dette nyutviklede energisenteret.

Well of Dreams Chakra

Nye drømmer

Dette energisenteret ligger på baksiden av hodet rett over medulla oblongata som regulerer psykiske energier, samt forbindelsen som bevisstheten din har til informasjon fra høyere dimensjoner. Fra et subtilt perspektiv som en del av rhombencephalon (hindbrain eller den gamle reptilhjernen) genereres overlevelse programmering, repulsjoner, attraksjoner og instinktive reaksjonsmønstre her.

Fysisk plassering:

Fysisk plassering:

Like over navlen

Baksiden av hodet

form for meditasjon. å være avslappet og mning for selvmedå sengen din, helst på

Som energisenter utvikler og blir mer integrert i ditt nåværende energisystem, vil du membran chakra gjøre det mulig for deg å lindre stress, så vel som styrke “din energi” som ligger i din solar plexus.

åndedrag og ta med din ingen tanke eller dømkra (omtrent mellom ene).

Det er også her at din “foryngede prana” (pustenergi) ligger som revitaliserer og renser kroppen din

I den gamle “dualiteten” -verdenen, tjente denne programmeringen formålet med å holde ego-selv trygt fra skade mens de konkurrerte og beveget seg fremover. Når denne chakraen er inaktiv, reflekterer den en sovende tilstand av et begrenset bevisst vesen. I den nye “enhet” er virkelighet overlevelse programmering erstattet av kooperativ opprettelse.

Diaphragm Chakra Balance

Well of Dreams Chakra Balance

assering: og halschakraer

ra Balance


K

K

Pituitary chakra Følelsesmessig velvære Denne chakraen ligger i området av hovedendokrine kjertelen, hypofysen nær midten av hodet ditt. Dette senteret bringer inn og lagrer høyere lysfrekvenser. Hypofysen din er en kontinuerlig biofeedback-stasjon mellom hjernen og kroppen din, og samtaler med hele glandularsystemet gjennom de ulike hormonene. Fysisk plassering: hypofysen Hypofysekakraen kan finjustere hele fysisk og følelsesmessig velvære ved å transmutere motstridende energier fra hormonstrømmen, slik at den kan strømme med fred, frihet, raffinement uncoloured av dine vanlige reaksjoner. Når denne chakraen er fullt aktivert, vil evolusjonære endringer begynne å virke i DNA, og hele kroppen blir forynget.

Pituitary chakra Balance

Universal Female Chakra Balance

Fysiske og mentale forandringer

Universal Male C

Fysiske og ment

I det nye chakrasystemet har du også ytterligere to eteriske sentre fremvoksende.

I det nye chakrasysteme ere to eteriske sentre fre

Den galaktiske kvinnen ligger ca 6 tommer over kronen din og til høyre og galaktisk mann ca. 6 tommer over kronen din til venstre. Begge disse sentrene inneholder “råmaterialet” som brukes til å danne din personlighet.

Den galaktiske kvinnen l kronen din og til høyre o 6 tommer over kronen d disse sentrene innehold brukes til å danne din pe

Den galaktiske kvinnen styrer venstre side og venstre hjernehalvdel av hjernen. Det er kilden til ditt ønske om medfølelse og kjærlighet til andre og for deg selv. Disse egenskapene anses feminin bosatt i dette området.

Den galaktiske mannen side og høyre hjernehalv er kilden til ditt ønske om harmoni. Disse egenska bosatt i dette området.

Den galaktiske mannen kontrollerer høyre side og høyre hjernehalvdel av hjernen. Det er kilden til ditt ønske om intern og ekstern harmoni. Disse egenskapene anses mannlige bosatt i dette området.

Disse chakraene påvirke mentale forandringene opplever..Den galaktiske stre side og venstre hjer Det er kilden til ditt ønsk kjærlighet til andre og fo skapene anses feminin b

Disse chakraene påvirker også de fysiske og mentale forandringene som hjernen / sinnet opplever..

Universal Chakra Balance 909Female 909 909 909 909 909 909 909

Universal Male C


K

Chakra Balance

tale forandringer

et har du også ytterligemvoksende.

ligger ca 6 tommer over og galaktisk mann ca. din til venstre. Begge der “råmaterialet” som ersonlighet.

Chakraene som før og nå 13. Universal Male

kontrollerer høyre vdel av hjernen. Det m intern og ekstern apene anses mannlige

er også de fysiske og som hjernen / sinnet e kvinnen styrer venrnehalvdel av hjernen. ke om medfølelse og or deg selv. Disse egenbosatt i dette området.

Chakra Balance

11

10

9 8

7 6 5 4 3 2 1

12.Universal Female 11. crown center 10. pineal center 09. pituitary 08. Well of Dreams’ center 07. throat center/prana 06. thymus center 5. heart center 4. diaphragm 3. solar plexus center 2. sex center 1. root center


K

Bladder Meridian Balance Reservoarministeren Blæren kalles reservoarministeren og er ansvarlig for lagring og utskillelse av urinavfallsvæskene som går ned fra nyrene. Som et organ har blæren bare denne funksjonen, men som et energisystem er blæren nært knyttet til funksjonene og balansen i det autonome nervesystemet. Det skyldes at blærenergilididianen løper langs kroppens bakside fra hode til helbredelse, med to parallelle grener som strømmer langs hver side av ryggraden. Disse fire grenene i blære meridianen har en direkte innflytelse på det autonome nervesystemets sympatiske og parasympatiske trunker, hvis tilstand av det moderne liv over aktiverer sympatisk systemet, forårsaker spenning og smerte langs ryggraden og dens periferi.

Conception Vessel, Ren meridian Balance

Livskraftig energi

I det nye chakrasystemet har du også ytterlg Ren Meridian - kjent som Conception Vessel er en kanal for livskraft energi (Qi) i den subtile kroppen, som brukes i qigong og akupunktur praksis. Som en av de åtte ekstraordinære meridianene, representerer Ren Mai en mer grunnleggende nivå av energisk funksjon enn de tolv viktigste akupunktur meridianene. Sammen med Du Meridian, er Ren Meridian unik blant de åtte ekstraordinære meridianene for å ha sin egen akupunkturpunkter.

Denne spenningen og smerten kan lindres ved å stimulere strømmen av energi langs spinalgrenene til blæren meridianen. Slike stimulering induserer total avslapning ved å bytte det autonome nervesystemet til den avslappende, restorative parasympatiske

Bladder Meridian Balance

Gall Bladde Avgjørelser og

Kjent som “ærlig ministe varet for “Central Clearin utskiller de rene og kraft kreves for å fordøye og oljer, og energien gir mu

Det virker med lymfesys giftige biprodukter fra st systemet, og dermed eli og tretthet. I det kinesisk vanlige spenningen hod obstruksjon i galleblære opp over skuldrene og b toppen av hodet og pan depine vanligvis ledsage spenning.

Gallblæren er ansvarlig f og vurderinger, samt gi orgel er noen ganger ka Generals rådgiver.

Conseption Vessel Meridian

Gall Bladde


K

er Meridian g vurderinger

er”, har galleblæren ansng Department”. Den tige gallefluidene som metabolisere fett og uskelstyrke og vitalitet.

stemet for å fjerne toffskiftet fra muskeliminere muskelsmerter ke systemet er den depine forårsaket av ens meridian, som løper baksiden av nakken til nnen. Derfor er slike hoet av nakke og skulder

for å ta avgjørelser mot og initiativ. Dette alt Domstolen eller

er Meridian

Large Intestine Meridian

Heart Meridian Therapy Kongen av organene

Tykktarmen kalles «transportministeren». Det styrer transformasjonen av fordøyelsesavfall fra flytende til fast tilstand og transporterer faste stoffene utover og utover for utskillelse gjennom endetarmen. Det spiller en viktig rolle i balansen og renheten av kroppsvæsker og hjelper lungene til å kontrollere hudens porer og svette.

Hjertet kalles ‘kongen’ av organene. Den interne medisinske klassikeren sier: “Hjertet beordrer alle organene og viskamentet, huser ånden og styrer følelsene.” På kinesisk er ordet for “hjerte” (hsin) også brukt til å betegne “sinn”. Når hjertet er sterkt og stabilt, styrer det følelsene; når det er svakt og vevende, reagerer følelsene opp og roper på hjertehodet, som da mister sin kommando over kroppen.

Transportministeren

Sammen med lungene ved metallergi, avtar tyktarmen på lungene for bevegelse via utvidelse og sammentrekning av membranen, som fungerer som en pumpe for å gi impetus til peristaltikk ved å regulere abdominaltrykk. Dermed kan trette tarmene stimuleres og forstoppelse kurert av dyp membranpust og ved tonking av lungenergi. Omvendt kan overbelastede lunger og tilstoppede bronkiale passasjer ryddes ved å rense tarmene

Large Intestine Meridian

Fysiologisk styrer hjertet sirkulasjonen og fordeling av blod, og derfor er alle andre organer avhengig av det for næring. Tanker og følelser påvirker funksjonen til ulike organer via puls og blodtrykk, som styres av hjertet, der følelser oppstår. Internt er hjertet funksjonelt forbundet med thymuskjertelen, som ligger i samme hulrom og danner en hovedrolle i immunsystemet. Ekstreme følelser som sorg og sinne har en umiddelbar undertrykkende effekt på immunsystemet ved å hemme tymusfunksjonen, et fenomen som lenge har blitt observert, men lite forstått i vestlig medisin.

Heart Meridian Therapy


K

K

Small Intestine Meridian

Hypofysenes funksjon Tarmtjenesten mottar delvis fordøyd mat fra magen og forsterker den, separerer den rene fra den urene, assimilerer de rensede næringsstoffene og flytter det urene avfallet til tyktarmen for eliminering. I tilknytning til hjertet ved brann-energi kontrollerer tynntarmen de mer grunnleggende følelsene, som reflekteres i den kinesiske termen duan chang (“broken intestines”), som tilsvarer det engelske uttrykket “knust hjerte”. Dens energi meridian løper inn i hodet, hvor det påvirker hypofysenes funksjon, “hovedkjertelen” hvis sekreter regulerer vekst, metabolisme, immunitet, seksualitet og hele det endokrine systemet. Tynntarmen påvirker pasientens mentale klarhet, dømmekraft og evne til å skille seg. Evnen til å skille relevante problemstillinger med klarhet før du tar en beslutning, tilskrives smaltarmen.

Small Intestine Meridian

Spleen Meridian Therapy Grønnministeren I kinesisk medisin omfatter funksjonen til miltorgens-energisystemet bukspyttkjertelen. Kalt ‘Grønnministeren’, milten og bukspyttkjertelen, kontrollerer utvinning og assimilering av næringsstoffer fra mat og væsker ved å gi fordøyelsesenzymer og energi som kreves av magen og tynntarmen. De regulerer mengden og kvaliteten på blod i omløp og koordinerer med nyrene for å kontrollere væskebalansen i hele systemet. Milten påvirker direkte og reflekteres av tone og tilstand av muskelvev. Svake lemmer og muskelatrofi er indikasjoner på mangelfull milt energi. Milt- og bukspyttkjertelstilstand reflekteres eksternt av fargen og tonen på leppene: rødlige fuktige lepper indikerer sterk miltfunksjon; bleke tørre lepper er et tegn på svak miltfunksjon. Munnen er miltens ytre blenderåpning, og temperamentlig humørhet er den tilhørende følelsen.

Spleen Meridian Therapy

Pericardium

General elle

Kjent som ‘kongens livva hjertets beskyttende sekk. S anerkjent som et organ i ve i kinesisk medisin som et br spesielle funksjon er å besk hjertet hjertet med fysisk be også hjertet mot skade og f følelsesmessige energier so organene, for eksempel sin nyrene og sorg fra lungene

I det kinesiske sykehuset er de syv følelsene ansett som indre energibalanse og stor perikardiet for å beskytte d skade fra de radikale svingnin ket av hver følelsesmessig opp

Perikardiet bidrar også til å de store blodårene som gå

Pericardium


K

m Meridian

er stabschef

akt’, perikardiet er Selv om det ikke er estlig fysiologi, anses det rann-energiorgan, hvis kytte hjertet. Ikke bare gir eskyttelse, det beskytter forstyrrelse av overdreven om genereres av de andre nne fra leveren, frykt fra e.

r ekstreme utbrudd av m kraftige forstyrrelser av re årsaker til sykdom. Uten det, ville hjertet bli utsatt for nger i energi som er forårsap og ned på dagen.

å regulere sirkulasjonen i år inn og ut av hjertet.

m Meridian

Stomach Meridian Therapy

Næringshavet

Magen kalles ‘Millens minister’ og er også kjent som ‘Næringshavet’. Fordi det er ansvarlig for å gi hele systemet med postnatal energi fra fordøyelsen av mat og væsker, regnes det som “rot av postnatallivet”. I tillegg til å fordøye bulkmat og væske og flytte dem videre til tynntarmen for utvinning og assimilering av næringsstoffer, fjerner magen også ren postnatal energi fra mat og væsker, og i samordning med miltenergi transporterer denne matvaren gjennom meridiansystemet til lungene, hvor den kombinerer med luftenergi fra å puste. Dette er en funksjon av magen som ikke er anerkjent i vestlig medisin, som bare fokuserer på biokjemien i fordøyelsen og ikke gjenkjenner det bioenergetiske aspektet. Styret av pivotal jordens energi, er magen ansvarlig for å trekke ut og balansere alle fem elementære energier fra mat og væsker inntatt gjennom munnen, som den deler med milten som den eksterne blenderåpningen. Enhver dysfunksjon i magen resulterer i en umiddelbar mangel eller ubalanse i nærende energi som kanaliseres fra magen til andre organer.

Stomach Meridian Therapy

Triple Heat Meridian Therapy

Dykesministeren

Dette orgel-energisystemet, som ikke er anerkjent i den vestlige fysiologien, kalles «Dykesministeren», og er ansvarlig for bevegelse og transformasjon av ulike faste stoffer og væsker gjennom hele systemet, samt for produksjon og sirkulasjon av nærende energi (ying chee) og beskyttende energi (wei chee). Det er ikke et enkelt selvstendig organ, men snarere et funksjonelt energisystem involvert i regulering av andre organers aktiviteter. Øvre brenner harmoniserer hjerte og lunges funksjoner, styrer respirasjon og regulerer fordelingen av beskyttelsesenergi til kroppens ytre overflater. Middelbrenneren er ansvarlig for å trekke nærende energi fra mat og væsker og distribuere den via meridiansystemet til lungene og andre deler av kroppen. Den nedre brenneren eliminere fast og flytende avfall. Det harmoniserer funksjonene til lever, nyre, blære og store og tynne tarmer og regulerer også seksuelle og reproduktive funksjoner.

Triple Heat Meridian Therapy


K

K

Kidney Meridian Treatment Maktministeren

Kjent som «magtsministeren», anses nyren som kroppens viktigste reservoar av essensiell energi. Den opprinnelige prenatale energien (yuan chee) som danner grunnlaget for livet, er lagret i nyreneorgans energisystem, og derfor er nyrene også kjent som “Root of Life”. I kinesisk syn omfatter nyreneorgansystemet også binyrene, som består av binyrens medulla og binyrene. Disse kjertlene sitter som hatter på toppen av nyrene og utskiller et bredt spekter av essensielle hormoner som regulerer metabolisme, utskillelse, immunitet, seksuell styrke og fruktbarhet. Destruksjon av binyrene er dødelig. Nyresystemet inkluderer også det kinesiske kaller de “eksterne nyrene”: testiklene hos menn og eggstokkene hos kvinner. Nyrene kontrollerer således seksuelle og reproduktive funksjoner og gir kroppens viktigste kilde til seksuell vitalitet, som kineserne anser som en viktig indikator for helse og immunitet.

Kidney Meridian Treatment

Governing Vessel Meridian Energisk strømning. De er polare aspekter av kroppen, perfekt komplementær, som midnatt og middag. De er ansvarlige for dannelsen av den holoblastiske spaltningen og den første kjeldedelingen av det befruktede egget i embryologisk utvikling. Regulering av oppfatningen og styringsskipene er en prioritet i Medical Qigong practive. Langs disse fartøyene trekker Qigong-utøveren Yang Brann- og Yin Essensen opp og ned i kroppen, som smelter sammen vann og brann. Denne fusjonen letter en yin og yangbalanse gjennom hele kroppen. De styrende og konceptskipene har hver to strømningsstrømmer på den fremre og bakre vertikale midterlinjen av kroppen. Hvert fartøys vei er komplett, og består av en stigende energisk strøm og en synkende energisk strømning. Dualiteten til disse to mediale linjene knytter seg til ekstremiteterne (hodet og perineumet), og danner en fullstendig sirkel av energisk strøm.

Governing Vessel Meridian


K

Liver Meridian Treatment General eller stabschef

Lungs Meridian Treatment

Leveren kalles ‘General’ eller ‘Chief of Staff’ og er ansvarlig for filtrering, avgiftning, næring, etterfylling og lagring av blod. Leveren lagrer store mengder sukker i form av glykogen, som det frigjør i blodstrømmen som glukose når kroppen krever ekstra infusjoner av metabolsk energi. Leveren mottar alle aminosyrer hentet fra mat av tynntarmen og rekombinerer dem for å syntetisere de ulike former for protein som kreves for vekst og reparasjon av kroppsvev.

Kjent som «statsministeren», kontrollerer lungene pusten og energien og hjelper hjerteet “kong” med blodsirkulasjonen. Den interne medisinske klassikeren sier: ‘Energi er blodsjefen; når energi beveger seg, følger blod. Blod er mor til energi; hvor blod går, følger energien. ‘ Dette intime forholdet mellom pust og puls, blod og energi, er grunnlaget for kinesiske pusteøvelser.

Leveren styrer det perifere nervesystemet, som regulerer muskelaktivitet og spenning. Manglende evne til å slappe av skyldes ofte leverdysfunksjon eller ubalanse i treenergi. Leverenergien styrer også leddbånd og sener, som sammen med muskler regulerer motoraktivitet og bestemmer fysisk koordinasjon. Leverfunksjonen reflekteres eksternt i tilstand av finger- og tånegler og av øyne og syn. Uklarhet er ofte et resultat av leverfunksjon snarere enn et øyeproblem, og selv vestlig medisin gjenkjenner symptomatiske gule øyne av lever gulsott.

Liver Meridian Treatment

Statsministeren

Åndedrettsvern kontrollerer cellulær respirasjon, og grunne uregelmessig pust er derfor en viktig årsak til lav vitalitet og utilstrekkelig metabolisme. Lungene styrer også huden, som “puster” via åpning og lukking av porer og er ansvarlig for å justere kroppstemperaturen gjennom svette og rysting. Huden er hvor den strålende motstanden utstråler, og danner den første forsvarslinjen mot skadelige miljøer som varme og kulde. Influensa og forkjølelse er forårsaket av svekkelse av strålende hudenergiens evne til å motstå ekstern invasjon, og symptomer på disse sykdommene settes vanligvis i lungene og bronkialkanalen. Pallid hud og dårlig hudfarge er vanlige indikasjoner

Lungs Meridian Treatment


K

K

Balancing The Etheric Body Legemet nærmest kroppen

The Mental Body Balance Indre bevissthet

Det eteriske legemet har samme plass som det fysiske legemet. Den gjennomsyrer den fysiske kroppen og kan ses som en strålende hvit-blå energi av de som er trent i å se auraen som klargjørere og energiheldere. Den strekker seg fra 1/4 tommer til 1 tommer utover overflaten av huden. Denne strålende energien øker og avtar i størrelse, og når det observeres, vil det periodisk skifte ut på bestemte områder som reagerer på endringer i tanker og følelser.

Vår mentale kropp er vår indre bevissthet. Vår ytre kropp er en manifestasjon av vår indre bevissthet, vår mentale kropp. Det er produktet av tankene som utgjør vårt trossystem. Enten bevisst eller ubevisst, vil våre tanker til slutt manifestere seg i vår ytre verden.

Den serverer mange viktige funksjoner. For eksempel er de syv primære chakraene plassert i det eteriske legemet og omtrentlig justert med ryggraden fra basen til kronen på hodet. Disse ekstra “kroppene” anses å være de ikke-fysiske subtile kroppene som er interaktivt knyttet til tilsvarende eksistensplaner. Den første av disse subtile kroppene er det eteriske legemet. Eterisk kommer fra ordet Ether, som betyr “staten mellom energi og materie.” Det eteriske legemet regnes som kjøretøyet til Prana eller Life Force Energy fra solen som holder oss i live.

Balancing The Etheric Body

For at helbredelse i vår ytre verden skal være noe mer enn en midlertidig løsning, må vi transmutere opprinnelsen til ubehag i vår mentale kropp. Ellers vil våre ytre symptomer til slutt komme tilbake for å gjenspeile vår indre uro. Bunnlinjen er at vi må forandre vår bevissthet. Ikke alle ubalanser i vår mentale kropp vil ha åpenbare manifestasjoner i vår fysiske kropp. Noen kan manifestere mer tydeligvis i vår følelsesmessige kropp og / eller omstendighetene vi skaper i våre liv. Din mentale kropp lever i dualitet. Det er i siste instans bevisst på begge sider, men er lett betinget og påvirket for å favorisere visse holdninger, spesielt når du er ung og sårbar.

Balancing The Mental Body


K

The Kharmic Body

Astral Body Balance

Lagring av vår intelligens

Den åndelige kontakt

Det karmiske legemet er de subtile vibrasjonen i menneskehetens skapelse. Det er også den mest ekspansive delen av naturen vår. I motsetning til den subtile kroppen, er det ikke en energisk mal av den fysiske kroppen. Det er mer som en frøenergi som spirer den subtile og fysiske kroppen som den spirer. I denne forstand er det ikke en kropp, men heller en primær energi. Det karmiske legemet består av roten eller frøpotensialet for sensorisk opplevelse. Dette er tanmatrasene. Det er også sammensatt av ahamkara, som de fysiske og subtile kroppene vil danne. I tillegg er det et høyere aspekt av vår intelligens som overvåker spiring av frøet.   Her finner vi karmisk mal som registrerer eller lagrer visningen fra våre tidligere liv. Denne karmiske malmen påvirker alle aspekter av skapelsen av de subtile og fysiske kroppene. Dette inkluderer deformiteter, utseende og intelligens, samt mentale og følelsesmessige tendenser, da det setter scenen for å tillate at leksjonene våre utfolder seg.  

Astrallegemet er en hypotetisk åndelig motstykke til den fysiske menneskekroppen som sies å eksistere på et annet plan. Ifølge den yogiske filosofien har mennesker tre legemer - det fysiske, astrale og kausal - som sammen er sjelenes kjøretøy. Astrallegemet er mer subtilt enn den fysiske kroppen, og den inneholder prana (livskraft), sansene og sinnet. Astrallegemet er forbundet med fantasi, følelser og ønsker, som den formidler til den fysiske kroppen. Under søvn, død, eller ved hjelp av narkotika eller annet bevissthetstap, sies den astrale kroppen å skille seg fra den fysiske kroppen, og i fraværet kan det ikke følges smerte eller følelse. Astrallegemet er forbundet med forestillinger om et liv etterlivet, da det er det fremstilte kjøretøyet for å bære sjelen fra den fysiske kroppen til høyere riker. Det er også sagt at astrallegemet er legemet gjennom hvilket mennesker kan oppleve drømmer, visjoner, kroppsopplevelser og astralprojeksjon.

Balancing The Kharmic

Astral Body Balance


K

For nĂŚrmere informasjon ta kontakt

Arne Kristian

Anna Helen

arne.comthesy@gmail.com

aheleno@live.no

Tlf 99 53 60 41

Tlf 48 40 95 97

Send sms eller epost for en avtale

Vårt elektriske system  
Vårt elektriske system  
Advertisement