Page 1

22 maart 2012, nr. 24

Weekthema Opschudding Zondag 1 april is het Palmpasen. Het is in sommige delen van het land een gewoonte dat kinderen een Palmpasenstok maken en met de stokken in groepen door het dorp gaan. Daarbij bezoeken ze ouderen en zieken en ze hebben een verrassing voor hen. De zondag zelf wordt ervaren als een feestdag en in de kerken is het al vele jaren de dag waarop gelovigen belijdenis van hun geloof afleggen. Op deze dag wordt er in de kerken stilgestaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. En die intocht bracht de nodige onrust met zich mee. Jezus wordt door de inwoners van Jeruzalem gezien als de nieuwe koning die uiteindelijk het land van de Romeinen zal verlossen. Eindelijk zal er een einde komen aan de onderdrukking. Eindelijk iemand die het voor hen op zal nemen. En daarom worden er palmtakken en kleding op de grond gelegd, alsof het een rode loper is. De mensen zingen en juichen en daardoor sluiten zich steeds meer mensen aan bij de stoet en bij de toeschouwers aan de kant van de weg. De mensen juichen, maar de schriftgeleerden zijn verontwaardigd. Deze Jezus, zeggen ze, hitst het volk op. En ze zoeken een manier om hem te laten arresteren. J.M. van Dijk-Zwart, schoolpastor

Agenda

vrijdag 23 maart maandag 26 maart dinsdag 27 maart woensdag 28 maart donderdag 29 maart

vrijdag 30 maart t/m zondag 1 april vrijdag 30 maart maandag 2 april dinsdag 3 april donderdag 5 april vrijdag 6 april

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13.00 uur voor 13.00 uur 14.45 uur 12.15 uur 14.45 uur 12.15 uur 14.45 uur 12.15 uur 14.00 uur 14.45 uur 13.00 uur volgens rooster 19.30 uur 09.55 uur 10.45 uur 19.30 uur

— — — — — — — — — — — — —

Excursie Keulen vwo-5 kunst algemeen Extra herkansing h5 en v6 Tevredenheidsonderzoek examenleerlingen Aanmelden voor herkansingen h4, v4 en v5 Rapportvergadering vwo-5 V5c naar Provinciale Staten Rapportvergadering havo-4 V5b naar Provinciale Staten Rapportvergadering havo-4 V5a naar Provinciale Staten Excursie geschiedenis leerjaar 3 (h3a + a3a) PMR Rapportvergadering vwo-4

— — — — — — — — —

Hmun Herkansingen h4, v4 en v5 Mentor/vakdocentspreekavond havo 1-4, vwo 1-5 Ouder-/leerlinggeleding MR Paasviering havo-4 Paasviering havo-5 Paasvieringen havo onderbouw en vwo Medezeggenschapsraad Goede Vrijdag


Kangoeroe Wedstrijd In de aula van het Vechtdal College hebben 42 leerlingen weer met plezier zitten puzzelen aan de opgaven van de Internationale Wiskunde Kangoeroe Wedstrijd. Er zijn zelfs deelnemers die elk jaar weer meedoen. Het gaat er niet om of je wel/niet goed bent in wiskunde, maar of je van puzzelen en logica houdt. Alle deelnemers krijgen een diploma en een prijs!

Badminton toernooi 2012 Het jaarlijkse badminton toernooi voor de onderbouw van het Vechtdal College in Hardenberg is dit jaar gewonnen door Melanie Bruins Slot en Esmee Mulder. Deze twee dames waren uiteindelijk te sterk voor de andere 19 teams die zich hadden opgegeven. Door deze geweldige opkomst kon het ook niet anders dan dat het één groot succes zou worden. Bedankt voor het enthousiaste spel!

Commando-sluip-tocht 2 havo Wat hebben ze een eind moeten sjouwen. Wat waren sommige paadjes donker. (Vooral dat ene paadje met die zwartgeklede docenten die je de stuipen op het lijf joegen.) Dan op die grote zandvlakte:commando’s die dachten leuk te zijn door ze te overvallen om de verkregen letters af te pakken. Moesten ze als gekken rennen. Ze waren al zo moe…. Toen kwamen ze bij een post waar ze een boom uit de grond moesten trekken, die ook nog mee gesjouwd moest worden! Met andere woorden de commando-sluip-tocht was een groot succes. Volgend jaar weer……alleen al voor de docenten die een griezel of een commando mochten spelen….. Groep 13:Lisa Bakker, Kirsten Jasper, Kim ter Wijlen, Marith Wolbink en Aniek vd Veen zijn de grote winnaars van de commando-sluip-tocht geworden. Zij wisten als enige groep het 15-letterwoord (tegenstellingen) te vormen. Als aller aller allerlaatste: zonder de hulp van al onze collega’s (die het heel koud hebben gehad ….) was het nooit zo’n succes geworden. Hartelijk dank! De heer Herbers, mevr. Hoogendam, de heer Kamphuis, mevr. Kremer, de heer Matteman , de heer Rivière en mevr. Vuuregge


!WISKUNDE IS LEUK! SPEEL MEE MET DE WIZZVRAAG VAN WEEK 13

Omdat veel leerlingen druk waren met proefwerken of een toetsweek heeft niemand de puzzel van vorige week gewonnen, daarom deze keer een makkelijke puzzel.

Ook dit jaar bevat de nieuwsbrief een wekelijkse WIZZvraag. Bij meneer Wermelink (L309) staat een doos met als titel WIZZvraag. Hierin kun je de uitwerkingen met het antwoord achterlaten. Wekelijks trekken we op dinsdag om 12.30 uur één winnaar die kan rekenen op een leuke verrassing. De naam van de winnaar is te lezen in de eerstvolgende nieuwsbrief. Iedereen kan meespelen ongeacht functie of leeftijd. (Naam en klas en antwoord met berekening vermelden)

Puzzel van week 13. Voorjaarspuzzel!!!! Twee parasols en één petje kosten samen 80 euro. Eén parasol en twee petjes kosten samen 76 euro. Wat kost één parasol? En hoe duur is één petje? Veel puzzelplezier (denk aan de nauwkeurige berekening/uitleg, niet alleen een uitleg waarbij je de antwoorden alleen maar controleert.)

Toets economie havo-4

Op dinsdag 27 maart, tijdens het 3e lesuur, vindt er een toets economie plaats in havo-4. De leerlingen in havo-4 die deze toets maken hoeven tijdens dit lesuur niet de gewone les te volgen. De gewone lessen gaan voor de andere leerlingen wel door.

Spreekavond onderbouw De ouders die ingedeeld zijn voor een gesprek op donderdag 22 maart hebben deze week het strookje met tijdstip(pen) ontvangen. Ouders die ingedeeld zijn op maandag 2 april ontvangen volgende week dit strookje via de leerling.

Spreekavond havo-4, vwo-4 en vwo-5 Deze week zijn de brieven over de spreekavond verstuurd naar alle ouders havo-4, vwo-4 en vwo-5 . Hierin vindt u alle gegevens hoe u zich kunt inschrijven voor een gesprek. U kunt zich inschrijven tot maandag 26 maart 10.00 uur.

Paasviering havo-4 en havo-5 De Paasviering in havo-4 en havo-5 vindt plaats op dinsdag 3 april. Tijdens het 3e lesuur worden de leerlingen van havo-4 verwacht in de aula en tijdens het 4e lesuur de leerlingen van havo-5. De leerlingen wordt verzocht om eerst naar het lokaal te gaan waar zij les zouden hebben, daar hun tassen te laten staan en vervolgens naar de aula te gaan. De viering wordt door leerlingen en docenten voorbereid en uitgevoerd.

Nieuwe groep Spaans Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2012-2013, begint er een nieuwe groep Spaans voor leerlingen uit vwo-2 t/m -5 en havo-2 t/m -4. Om hier meer over te kunnen vertellen en vragen te kunnen beantwoorden, vindt er op 11 april om 19.30 uur een informatieavond plaats, waarvoor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders/verzorgers zich kunnen aanmelden via een bericht aan l.gosse@vechtdalcollege.nl, onder vermelding van de naam van de leerling, klas en het aantal personen voor de informatieavond. Meer informatie over Spaans op het Vechtdal College is te lezen in de brief via: http://vechtdalcollege.nl/uploads/media/120322_Spaans_instroom_2012-13.pdf


Excursie geschiedenis havo en vwo 3 Ook dit jaar brengen de leerlingen uit havo en vwo 3 voor het vak geschiedenis een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. Er wordt een bezoek gebracht aan de publieke tribune van de vergaderzaal en ook is er een ontmoeting met een parlementariër, waarbij leerlingen de gelegenheid krijgen vragen te stellen. In Delft is er naar keuze een rondleiding in de Nieuwe Kerk met het grafmonument van Willem van Oranje of er kan een stadswandeling worden gemaakt met behulp van vragen en opdrachten. Op de terugweg maken we een tussenstop in Utrecht alwaar er gelegenheid tot winkelen is. Het vertrek is ’s ochtends om 7.30 uur uit Hardenberg. De terugkomst in Hardenberg zal omstreeks 21.00 uur zijn. De leerlingen krijgen vooraf een uitgebreide brief met een overzicht van het complete programma die door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend dient te worden. We kijken uit naar geslaagde excursie-dagen! De sectie geschiedenis datum:

klas:

partij/tweedekamerlid

geschiedenisdocenten

do. 29 maart

h3b

VVD

Hrm en Tpr

a3a

Mevr. dr. Cisca Joldersma (CDA)

h3c

Dhr. dr. Eddy van Hijum (CDA)

a3b

Mevr. dr. Cisca Joldersma (CDA)

h3d

Dhr. dr. Eddy van Hijum (CDA)

g3a

VVD

h3a

Dhr. Sander de Rouwe (CDA)

do. 12 april do. 19 april do. 24 mei

Mgr en Hrm Hrm en Tpr Tpr en Vlt

MAS in de Brugklas tijdens NLDoet! Op 16 maart 2012 hebben de leerlingen van hv1a, hv1d, g1a en g1b hun maatschappelijke stage gelopen tijdens NLDoet. Er waren ongeveer 15 verschillende stageplaatsen in de regio Hardenberg. Een greep uit de werkzaamheden: Onderhouden van de tuinen van De Kruidenhoeve en De Kleine Tuinman Meehelpen met een beautyochtend voor cliënten van Baalderborg De Scholle Schoonmaken van speelgoed bij de Spel-o-theek en tweedehands materialen van De Kringloop en Het Keerpunt Aanleggen van een pad bij zorgstal Saela Helpen bij het onderhoud van schoolpleinen van Het Spectrum en Het Palet Op pad met het CleanTeam van de Gemeente Hardenberg De leerlingen werden begeleid door hun mentoren, maar we hadden ook hulp van vijf ouders en van verschillende vrijwilligers op de locatie zelf. Alle partijen waren erg enthousiast over de dag! Hieronder een paar foto’s. Een overzicht van alle foto’s staat op de website.


Vakantieregeling 2012/2013 Na uitvoerig en goed overleg tussen basis- en voortgezet onderwijs en na bespreking met de Medezeggenschapsraad, heeft de directie de onderstaande vakantieregeling vastgesteld voor het volgend schooljaar. Wel moet aangetekend worden dat de data voor de zomervakantie 2013 onder voorbehoud zijn, aangezien de regering een wetswijziging overweegt.

Concrete uitwerking voor het V.O. voor het schooljaar 2012/2013 Vakantie

Periode

Aantal dagen

Aantal lesweken voorafgaande periode

35

9

Herfstvakantie

(1 week)

Kerstvakantie

(2 weken)

Voorjaarsvakantie

(1 week)

Goede Vrijdag Tweede paasdag Meivakantie

(1 week)

Hemelvaartsweekend Tweede pinksterdag Zomervakantie

(7 weken)

6 juli t/m 25 augustus 2013

58 Nog in te plannen

2 dagen

Opgave BonaMUN (Leiden)!!! Van 20-22 april is het dan zover: we gaan naar BonaMUN! Een Model United Nations (MUN) is een conferentie, georganiseerd voor (en meestal door) leerlingen over de hele wereld. Hierbij worden onderdelen van de Verenigde Naties nagebootst, volledig in het Engels. Allerlei commissies en raden worden gesimuleerd, van de Veiligheidsraad tot de ECOSOC. Vaak worden er ook bepaalde ‘Special Conferences’ georganiseerd. Na een voorbereiding, bestaande uit research, het leren kennen van debatregels, het leren schrijven van resoluties en policy statements, mogen gedelegeerden van onze school eindelijk laten zien wat ze in huis hebben. Mocht je graag mee willen naar deze conferentie, dan kan dat nog! BonaMUN is vooral geschikt voor beginnende leerlingen, dus wil je graag ook MUN’s bezoeken, dan is dit jouw kans! Meer informatie over deze conferentie kun je vinden op: http://www.bonamun.org. Geef je snel op bij mevrouw de Ruiter (i.druiter@vechtdalcollege.nl). Dit kan uiterlijk nog tot 26 maart. I. de Ruiter

Contactgegevens: Vechtdal College Burgemeester Schuitestraat 3 7772 BS Hardenberg Telefoon: 0523-281428 Fax: 0523-281429 E-mail: hardenberg@vechtdalcollege.nl Internet: www.vechtdalcollege.nl Colofon Dit is een uitgave van het Vechtdal College, christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Reageren? Tel: 0523-281428

Nieuwsbrief  
Nieuwsbrief  

Nieuwsbrief van het Vechtdal College Hardenberg, HAVO/VWO.

Advertisement